Hur länge lever efter operation för magcancer?

Angiom

17 november 2016, 12:20 0 5.467

 • 1 Orsaker och påverkande faktorer
 • 2 Hur länge lever med tidig diagnos av magcancer?
 • 3 Exodus i steg 3 och 4
 • 4 Gastrisk resektion och överlevnad
 • 5 sätt att förlänga överlevnaden

Antalet fall av mag-tarmcancer ökar årligen, så frågan om hur länge de lever med magcancer blir mer och mer relevant. Det finns inget entydigt svar, eftersom det finns en bred klassificering av tumörer med varierande grad av aggressivitet och utvecklingshastighet. Prognosen för 5-års överlevnad beror på patientens ursprungliga hälsotillstånd, den behandlingsmetod som används samt på utvecklingsstadiet för onkopatologi, om det finns metastaser och deras lokalisering.

Orsaker och påverkande faktorer

Den genomsnittliga överlevnadsgraden för magcancer efter operationen är 20% av det totala antalet cancerpatienter. Denna indikator beror på svårigheten med tidig diagnos av sjukdomen, som ofta fortsätter utan symtom eller är mild, förklädd till andra patologier och störningar. Alla fall är emellertid individuella, så att varje specifik person kan leva länge efter medicinsk intervention utan att följa allmän statistik.

Anledningen är att under behandling i länder med hög medicin- och servicenivå upptäcks onkologiska sjukdomar i huvuddelen i de första stadierna, därför är statistiken över dödstal bland patienter och fall av positiv prognos mycket optimistisk. Till exempel passerar den 5-åriga milstolpen, 85-90% av patienterna lever efter botande av magcancer i kliniker i Japan.

På Rysslands territorium är statistik över upptäckt och överlevnad av cancerpatienter som följer:

 • Steg 0, föremål för tidig diagnos, kompetent terapi och en korrekt vald diet, anses vara helt härdbar;
 • Första steget - med snabb upptäckt, vilket är möjligt hos 10-20% av patienterna, når 5-års överlevnadsgraden 60-80%;
 • 2-3: e grad, som kännetecknas av cancer i lymfsystemets regionala magelement - 5-års överlevnad varierar i intervallet 15-50%, och detektion är möjlig hos 1/3 av alla cancerpatienter;
 • Steg 4, som hittades hos 50% av cancerpatienterna och kännetecknas av metastaser till närliggande och avlägsna organ - 5-års överlevnadsgraden överstiger inte 5-7%.

Tillsammans med graden av försummelse av onkologi påverkar följande skäl 5-års överlevnadsgraden:

 • tumörens art och typ;
 • lokalisering av tumören och dess storlek. Till exempel är blockering av gastrisk lumen en extremt negativ signal för överlevnad, men den måste elimineras om radikal excision utförs med installation av en gastrostomi;
 • antalet och lokaliseringen av sekundär fokus för onormal tillväxt;
 • kroppens tillstånd före cancerprogressionens början;
 • närvaron av samtidiga patologier;
 • graden av öppenhet i mag-tarmkanalen;
 • patientens ålderskategori: äldre patienter har sämre prognoser än unga patienter;
 • typ av behandling före och efter operationen.

Ett positivt resultat hos cancerpatienter bestäms av tumörens funktion i magen genom radikal excision. Annars lever bara ett litet antal cancerpatienter i mer än 5 år. Om metastaser har utvecklats till avlägsna organ minskas livslängden kraftigt. Sådana fall är komplicerade, eftersom de inte innebär resektion. I genomsnitt slutar sjukdomen dödligt tidigare än 2 år.

Hur länge lever med tidig diagnos av magcancer?

Överlevnadsgraden för cancerpatienter inom 5 år indikerar att, under förutsättning att en behandlingsförlopp utförs efter denna period, inte ett återfall av patologi detekteras under upprepad diagnostik. Därför, om den totala indikatorn för alla cancerpatienter är 20%, kommer 5 cancerpatienter med tidigare diagnostiserad magcancer att leva under den angivna perioden..

Statistiken kan förbättras genom tidig diagnos av onkopatologi i noll eller första utvecklingsstadiet, när cancerceller endast är lokaliserade i slemhinnan och muskelskiktet i magväggen. Med snabba behandlingsåtgärder, fem års överlevnad - från 80%.

Det andra steget av magcancer hänvisar till tidigt, men det positiva resultatet av behandlingen är lägre än med noll och första. Detta beror på det faktum att tumören växer betydligt och växer in i det serösa skiktet, som täcker magsäcken. Om cancerceller inte finns i regionala vävnader och lymfkörtlar, i 50% av fallen, efter en framgångsrik radikal operation med fullständig excision av neoplasman, återhämtar patienter sig.

Om fullständigt avlägsnande av den maligna tumören är svår, överlever patienterna i de återstående 50% av fallen inte tvåårsperioden efter resektion. Detta beror på tumörens snabba utveckling mot bakgrund av återfall och metastas till andra organ..

Exodus i steg 3 och 4

Den lägsta längden av ytterligare existens är karakteristisk för de sista stadierna av magcancer. Tumörernas lömska i detta utvecklingsstadium består i spridningen av en malign process i hela kroppen med skador på avlägsna organ genom sekundära foci med onormal tillväxt.

För det tredje steget av onkologiutveckling i magen är metastaser karakteristiska för närliggande lymfkörtlar. Med denna diagnos lever människor i mer än 5 år i 40% av fallen. Det är ännu värre att veta hur länge patienter med stadium 4-cancer måste leva, när hela lymfsystemet påverkas, finns sekundära foci i lever, njurar, ben, lungor och till och med hjärnan. Sådana patienter överlever inte i 96% av fallen. Prognosen blir därför endast positiv för 4%. Ofta passerar döden patienter med steg 3 och 4 inom sex månader från diagnosögonblicket. Ofta anses sådana patienter vara obrukbara..

Gastrisk resektion och överlevnad

Livslängden efter avlägsnande av tumören tillsammans med magen beror på tre faktorer:

 • sjukdomsstadiet;
 • kvaliteten på den tillämpade behandlingen;
 • kroppens svar på behandlingen.

På kliniker med världsberömd användning av avancerad teknik överstiger antalet dödsfall efter radikala ingrepp inte 5%. De återstående 95% av patienterna klagar inte på symtom på ett återfall av sjukdomen i minst ett decennium. Om operationen utfördes enligt subtotalprincipen, det vill säga, det fanns en fullständig excision av det drabbade organet, överlevnadsgraden i mer än 5 år är 60-70%. Men om en sådan resektion utfördes i de sista stadierna av den onkologiska processen minskar andelen till 30-35% av de överlevande under de första fem åren.

Sätt att förlänga överlevnaden

Palliativa tekniker används i förhållande till obrukbara patienter med 4: e steget av cancer. För detta används följande metoder:

 1. Kemoterapi, som involverar systemisk administrering av kraftfulla cytostatika. Verkningen av sådana kemoterapidroger syftar till att hämma cancerceller i fasen av aktiv delning. Följaktligen stabiliserar kemoterapi den onormala tillväxten av den maligna tumören.
 2. Bestrålning, som är baserad på användningen av joniserande strålning för lokal verkan på tumören. Tekniken är dock ineffektiv i förhållande till körtelcancer i magen, vilket visar motstånd mot strålning. Men vissa patienter kan uppleva mindre förbättringar efter en strålbehandling..
 3. Kirurgiskt ingrepp, som syftar till att upprätthålla öppenheten i mag-tarmkanalen. Det används som huvudbehandling, särskilt för att eliminera obotliga typer av karcinom i magen. Kirurgiska ingrepp kan utföras på flera sätt:
  • stentning, när ett speciellt nät införs i gastrisk lumen för att hålla väggarna i det drabbade organet och tumören;
  • gastrostomi, när, i fall av inoperabel cancer, under en radikal resektion, införs ett tunt rör genom bukhinnans främre vägg för att komma in i maten;
  • resektion, när hela eller en del av tumören avlägsnas tillsammans med de omgivande friska vävnaderna i magen. Mindre vanligt utförs subtotisk excision av det drabbade organet.

Hur länge lever människor med magcancer??

Magcancer är en farlig sjukdom som trots de befintliga terapeutiska metoderna är dödlig. Naturligtvis, efter att ha lärt sig om en deprimerande diagnos, tänker patienten på hur länge de lever med magcancer. Svaret på denna fråga kan inte vara entydig, eftersom prognosen för återhämtning beror på många faktorer som måste övervägas i detalj..

 1. Faktorer som förväntad livslängd beror på
 2. Överlevnad med tidig diagnos
 3. Hur länge lever människor med avancerade stadier av magcancer
 4. Livslängd efter tumörborttagning
 5. Kan sjukdomen återvända efter avlägsnande av tumören??
 6. Hur man förlänger överlevnaden
 7. Prognos

Faktorer som förväntad livslängd beror på

Livslängden för cancerpatienter beror på olika faktorer, och det är omöjligt att förutsäga överlevnadsgraden hos en viss patient med hundra procents sannolikhet, även med den maximala mängden diagnostiska data, eftersom varje fall är individuellt. Men läkare skiljer flera parametrar på grundval av vilka en ungefärlig prognos för fem års överlevnad görs:

 • tumörens placering i magen: en neoplasma i den distala delen (nedre halvan av organet) lämnar patienter med 50% chans att överleva fem år medan cancer i den proximala (övre) delen - i genomsnitt högst 15%;
 • tumörens storlek
 • typ av tumör (ytlig, polypoid, plack, sår);
 • patientens ålder;
 • patienten har samtidig sjukdomar;
 • sjukdomsstadiet i början av behandlingen.

Uttrycket "femårig överlevnad" används som en definition av återhämtning, och inte på något sätt en gräns för antalet levande år efter behandlingen. Om symtomen på sjukdomen inte har känt sig på fem år anses han vara helt återhämtad och hans förväntade livslängd påverkas inte längre av den onkologiska sjukdomen..

Den ledande faktorn för att förutsäga överlevnad är det stadium av sjukdomen där den nödvändiga behandlingen inleddes.

Överlevnad med tidig diagnos

Innan du överväger korrelationen mellan sjukdomsstadierna och sannolikheten för fullständig återhämtning är det nödvändigt att förstå exakt hur utvecklingen av gastrisk onkologi sker..

Magvävnaden består av följande lager:

 • slemhinnor (epitel och körtlar);
 • submukosal (kärl och nervändar);
 • muskel (mjuk muskelvävnad)
 • serös (mesotelium och bindväv).

Tumören börjar bildas på slemhinnan, vilket gradvis påverkar organets väggar mer och mer. När patologin uteslutande är lokaliserad i vävnaderna i magen och inte påverkar andra organ, kan vi prata om möjligheten till tidig diagnos.

De tidiga stadierna inkluderar noll, första och andra. Det andra steget av mag onkologi kan betraktas som gräns, eftersom alla listade lager av magvävnader påverkas på det. Men baserat på klassificeringen av tidiga och sena stadier av tumören i termer av spridningen av den patologiska processen från magen till andra organ, kan steg 2 rankas som den tidiga perioden av tumörutveckling..

 1. Precancer eller stadium zero gastrisk onkologi diagnostiseras om atypiska celler endast finns på slemhinnan i vävnader. Under denna period når överlevnadsgraden för patienter sin maximala nivå: mot bakgrund av korrekt behandling botas upp till 98% av patienterna helt. Det är anmärkningsvärt att allvarligt kirurgiskt ingrepp inte krävs: läkaren kan endast ta bort den drabbade delen av slemhinnan endoskopiskt.
 2. Det första steget av cancer påverkar slemhinnorna, premukösa och muskulära skikten, enstaka lymfkörtlar. Antalet helt återhämtade patienter i detta skede är också högt: upp till 95%. Men behovet av att ta bort de drabbade lymfkörtlarna kräver ett mer traumatiskt kirurgiskt ingrepp än precancer.
 3. I det andra steget exponeras det yttre lagret av magvävnader (seröst skikt) och upp till 15 lymfkörtlar för den patologiska processen. I detta skede är sannolikheten för överlevnad inom en femårsperiod inte mer än 50%.

Det största problemet med tidig diagnos är att det sällan görs. Av det totala antalet patienter med identifierad patologi börjar behandlingen i de tidiga stadierna bara en tredjedel. Därför kan inte mer än 30% av alla patienter med gastrisk onkologi tala om en hög grad av effektivitet vid behandling av magcancer..

I noll- och första steget är symtomen på patologi ofta helt frånvarande. Vid steg 2 gör den kliniska bilden redan en känsla, men symtomen är ospecifika (ökad trötthet, viktminskning), därför tar en person som inte söker medicinsk hjälp andra patologier (asteno-neurotiskt syndrom, undernäring) och börjar oberoende behandling, vilket av uppenbara skäl är ineffektivt. Vid den tidpunkt då en person fortfarande vänder sig till en läkare på grund av de uttryckta symtomen som uppstår är chansen att upptäcka ett tidigt stadium av sjukdomen redan ganska låg..

Hur länge lever människor med avancerade stadier av magcancer

Sena stadier av magcancer (3 och 4) kännetecknas inte bara av skador på själva magen, utan även på andra organ på grund av cellmetastas.

 • I stadium 3 magcancer kan organ som tarmarna, njurarna, levern och mjälten påverkas. Överlevnadsgraden på mer än 5 år, med förbehåll för korrekt behandling, överstiger inte 40%.
 • I steg 4 är avlägsna organ mottagliga för den patologiska processen, därför överstiger inte femårs överlevnadsgraden för patienter 5%. I det här fallet är det lämpligt att prata om överlevnad under hela året, eftersom de flesta patienter överlever i 12 månader på grund av korrekt behandling och i avsaknad av negativa faktorer..

Med tanke på den dåliga överlevnadsprognosen är det viktigt att betona att det är i steg 3 och 4 som nästan 70% av alla patienter diagnostiseras med magcancer. Därför är onkologi ett allvarligt problem som är viktigt att lösa inte bara på behandlingsnivå utan också vid tidig diagnos..

Livslängd efter tumörborttagning

Magcancer kräver operation. Ibland avlägsnas organet helt, ibland delvis, och ibland skärs bara ett fragment av vävnad. Omfattningen av operationen beror på sjukdomsstadiet.

Det vill säga att själva operationen för resektion av magvävnader inte påverkar överlevnaden direkt, men utvecklingen av patologi påverkar inte direkt.

Kan sjukdomen återvända efter avlägsnande av tumören??

Även om den drabbade vävnaden togs bort helt, finns det verkligen en sådan risk. Ju mer cancer utvecklas, desto mer infekterade lymfkörtlar som måste tas bort. Och om den infekterade lymfkörteln inte tas bort, kommer onkologin att återfalla snabbt och kommer att utvecklas.

Modern medicin erbjuder tekniker som gör att du med en hög grad av effektivitet kan bestämma vilka lymfkörtlar som behöver klippas ut för att helt skydda en person från återfall..

Metoden kallas "sentinel lymfkörtelkonceptet" och är introduktionen av ett speciellt lymfotropiskt färgämne under tumören, som visar vilka lymfkörtlar som är lymfdränering från detta område.

Men denna teknik har ännu inte implementerats överallt, så risken, även efter operationen, är fortfarande ganska hög..

Hur man förlänger överlevnaden

Terapi-onkologi i magen är vanligtvis nära relaterad till kirurgiskt ingrepp: läkaren exciderar en del av organet eller hela kroppen för att eliminera tumörkällan och förhindra metastasering. Men i vissa fall är cancer inoperabel: vi pratar om det sista, fjärde stadiet av cancer. Trots detta får människor behandling, vilket i fyra fall av 10 leder till remission, vilket förlänger en persons liv..

För inoperativa patienter används följande metoder:

 • kemoterapi för magcancer, som är introduktionen av cytostatika följde, med en gynnsam kurs, död av atypiska celler;
 • strålbehandling - gör att du kan förbättra patientens välbefinnande något, men bara om tumören inte är körtel.

Canceroperabilitet betyder inte att patienten inte kommer att genomgå några kirurgiska ingrepp. Om tumören stör matsmältningsprocessen genom att blockera matpassager kan följande åtgärder tillämpas:

 • implantation av ett gastrostomirör - ett tunt rör för att införa mat;
 • stentning av magen med ett speciellt nätmaterial.

Dessa metoder gör det möjligt att påverka livslängden för en dödssjuk patient något och förbättra hans välbefinnande..

Prognos

Problemet med låg livslängd baseras på det faktum att diagnosen patologi utförs för sent. För jämförelse:

 • I Ryssland, av 100 personer som diagnostiserats med magcancer i olika stadier, kommer endast 20 att övervinna den femåriga överlevnadsgraden.
 • I Japan kommer antalet återvunna att vara lika med 80.

Läkare säger att det säkraste sättet att förbättra prognosen för överlevnad med en sjukdom som magcancer är att genomgå regelbundna medicinska undersökningar, minst en gång om året. Detta är det enda sättet att upptäcka en magtumör i det tidigaste skedet, när behandlingen kommer att vara snabb och effektiv. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förebyggande undersökning av personer som är mottagliga för cancer med högre sannolikhet, till exempel rökare.

Livslängd efter operation för magcancer

Onkologi är i de flesta fall inte en mening. Grad 3 magcancer kan behandlas och kan ha en gynnsam prognos. Naturligtvis kräver detta diagnos i rätt tid, läkarnas ansträngningar och patientens ansvar. När allt kommer omkring är kirurgisk behandling bara början på resan. Och hur framgångsrik dess slutförande beror till stor del på patientens beteende och läkarens kvalifikationer..

Indikationer och kontraindikationer för kirurgi

Den onkologiska processen i magen utvecklas sällan spontant. Det föregås vanligtvis av precancerösa lesioner såsom polypos, sår eller gastrit. Patienter med en kronisk förlopp av dessa patologier avläser uppkomsten av nya symtom som en förvärring av sjukdomen och går inte till läkaren. Det är därför de flesta operationerna utförs när cancer har nått steg 2 eller 3. Beslutet att genomföra operationen fattas om sådana indikatorer finns under FGDS och andra undersökningar:

 • Total eller lokal lesion i magen genom en tumör utan avlägsna metastaser.
 • Spiring av hjärtdelens neoplasmer på den mindre krökningen och magsäcken.
 • Flera organskador genom tumörer eller polyper.
 • Spiring av cancer i levern, bukspottkörteln, tvärgående kolon eller mesenteri.

Läkarens ökade uppmärksamhet ägnas patienter som klagar över stabil hypertermi, kraftig viktminskning, frekvent halsbränna och kräkningar, ofta blandat med blod, varefter lättnad kommer. Stagnationen av maten inuti orgeln leder till förfallsprocesser och uppkomsten av en obehaglig lukt under rapningar, smärta och ökande berusning. Ofta gör patientens tillstånd eller närvaron av samtidiga patologier kirurgiskt ingrepp omöjligt. Kontraindikationer för operationen är villkor som:

Om patienten har blödningsstörningar kan inte kirurgiskt ingripande för att ta bort tumören göras.

 • cancer med metastaser till avlägsna organ och lymfkörtlar;
 • ascites;
 • hjärtfel
 • okontrollerad högt blodtryck;
 • endokrina sjukdomar;
 • allvarliga former av njur- och leversvikt;
 • blödningsstörningar.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Vilka typer av operationer utförs för mag onkologi?

Beroende på cancerläget, dess struktur, storlek och närvaro av metastaser visas olika kirurgiska tekniker. Om tumören är lokaliserad i en viss del av magen och inte har vuxit till närliggande organ, resekteras 2/3 eller ¾ av organet. Komplett gastrektomi är indicerad för massiva lesioner med intrång i tolvfingertarmen eller matstrupen i processen. Steg 2-cancer med metastaser till lymfkörtlarna kräver lymfadenektomi. I detta fall, tillsammans med magen, tas de drabbade lymfkörtlarna, kärlen och fettlagret bort.

Steg 3 och 4 i magcancer anses vara obrukbara tillstånd. I detta fall, för att förlänga patientens liv och minska lidandet, appliceras ett gastrostomirör för att undvika irritation och matskador på cancer..

Postoperativ rehabilitering

Patientåterhämtning efter gastrisk resektion är lång. Den består av att följa en diet, genomgå en kemoterapikurs, strålbehandling eller riktad behandling. Omedelbart efter operationen ordineras patienten smärtstillande medel, vitaminerna B1, B6, C, folsyra, läkemedel mot illamående, diarré och normalisering av blodtrycket. När det gäller näring, därefter 48-72 timmar efter resektion, ges patienten flytande mat och vatten medan han observerar mage- och tarmarbeten. När avföringen dyker upp och normaliseras kan du introducera mashed magra soppor och spannmål. Frekventa delade måltider bör bestå av lättsmälta, kaloririka livsmedel med högt proteininnehåll, kolhydrater och animaliskt fett. Stekt mat, alla kryddor och marinader är strängt förbjudet. För korrigering av metaboliska störningar föreskrivs substitution eller enzymbehandling, beroende på magsaftens surhet.

Under 1-1,5 månader efter operationen kan du starta den första kursen med rehabiliteringsåtgärder, till exempel sjukgymnastikövningar, andningsövningar, elektrosömn, EHF-behandling, balneoterapi. Detta kommer att förkorta rehabiliteringsperioden, aktivera matsmältningssystemets sekretoriska och motoriska funktion, stärka magmusklerna, normalisera kardiovaskulära och andningssystemens arbete.

Vilka postoperativa komplikationer kan uppstå?

Tyvärr är det inte alltid möjligt att bota 100% mot cancer, särskilt om sjukdomen diagnostiserades vid 2 grader eller senare. Ja, tumören avlägsnas - huvudproblemet, men andra patologiska processer kan utvecklas som stör patientens normala livsstil. Bland de frekventa komplikationerna efter gastrektomi av komplexitet är:

Delvis eller fullständigt avlägsnande av magen åtföljs ofta av komplikationer, varav en är uppblåst.

 • anemi;
 • metastas;
 • uppblåsthet och buksmärta;
 • dumpningssyndrom;
 • esofagit;
 • stubbs gastrit;
 • anacid och hypoacid tillstånd;
 • kolit;
 • diarre;
 • peritonit.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur länge lever de efter operationen?

Avlägsnande av mage med cancertumör gör inte alltid ett slut på patientens liv. Det är möjligt att leva utan detta ihåliga organ, om dess resektion utförs i ett tidigt stadium av cancer, under många år, under vissa regler. Situationen är mer komplicerad om sjukdomen diagnostiseras vid ett senare tillfälle. Livslängden beror i detta fall på närvaron eller frånvaron av metastaser. Femårig överlevnadsgrad i det första fallet är 15-35% och i det andra - 65-80%.

Magcancer, hur många lever efter operationen

Magen är det viktigaste och viktigaste organet i det mänskliga matsmältningssystemet och deltar i processen att bryta ner mat och smälta mat. Magcancer är en malign neoplasma i någon del av detta organ som uppstår och utvecklas på grund av onormal mutation och okontrollerad uppdelning av skiktet av epitelceller som foder det. Sådana tumörer orsakar störningar i hela mag-tarmkanalen..

 1. Orsaker till bildandet av magcancer
 2. Symtom och tecken på magcancer
 3. Stadier av magcancer
 4. Livsprognoser för magcancer

Orsaker till bildandet av magcancer

Idag, trots utvecklingen av modern medicin och noggrannheten i diagnostiska metoder, har orsakerna till att en malign tumör i magen inte har hittats. Läkare nämner bara provocerande faktorer: rökning och ohälsosam kost; överskott av salter och dålig ekologi.

Men trots allt leder de flesta människor i världen just en sådan livsstil, men inte alla utvecklar magcancer - förmodligen spelar en ärftlig faktor en stor roll i bildandet av den patologiska processen. Dessutom är allvarligare "provokatörer" av sjukdomen cancerframkallande ämnen - ämnen som tränger in i människokroppen från den yttre miljön och orsakar DNA-mutation, vilket leder till malignitet hos helt friska celler.

Symtom och tecken på magcancer

Tyvärr utvecklas den patologiska processen ofta nästan asymptomatiskt, vilket gör att sjukdomen når ett kritiskt stadium, vilket redan manifesterar sig som metastaser. I stadium 3 magcancer är de karakteristiska tecknen: frekvent kräkningar med blodiga orenheter; störningar i den vanliga och korrekta tarmfunktionen (förstoppning eller tillräckligt lösa svarta avföring) och betydande viktminskning.

Smärtsamma känslor i magområdet blir mer långvariga men mindre akuta och praktiskt taget inte associerade med matintag. Speciellt sådana "tråkiga" smärtor stör patienten på natten.

Uppmärksamhet: ovanstående symtom kan också indikera närvaron av magsår, därför är det nödvändigt att genomföra en fullständig undersökning och korrekt diagnostisera patologin.

Stadier av magcancer

Läkare definierar fyra stadier av magcancer - övergången av sjukdomen från ett steg till ett annat minskar inte bara sannolikheten för att patienten botas utan förkortar också hans förväntade livslängd:

 1. Steg noll kännetecknas av skador på endast slemhinnan. Behandlingen utförs icke-invasivt med endoskopisk teknik och under allmänbedövning. Prognosen för återhämtning är upp till 90% av fallen;
 2. Det första steget är uppkomsten av en neoplasma djupt i slemhinnan och spridningen av metastaser till de omgivande lymfkörtlarna. Behandling av cancer i detta stadium är framgångsrik i 60-70% av alla fall, men tyvärr är det ganska svårt att identifiera patologins början;
 3. Det andra steget av magcancer kännetecknas av utvecklingen av en tumör och flera metastaser i lymfkörtlarna. I detta fall påverkar inte neoplasman magens muskelvävnad. Vid behandling är prognosen gynnsam i 50% av fallen;
 4. Det tredje steget - cancer påverkar hela magen och alla lymfkörtlar - en sådan process manifesterar sig med tydliga tecken och är ganska lätt att diagnostisera. Den femåriga patientöverlevnadsgraden är 15 till 40%. Dessutom är detta stadium av patologi uppdelat i ytterligare tre underarter: 3A - om inte mer än 7 lymfkörtlar och delvis påverkas muskelskiktet; 3B - patologi påverkar mer än 8 lymfkörtlar och hela organets yttre skal; 3C - en malign tumör växer långt bortom magen.
 5. Det fjärde steget av magcancer åtföljs av flera metastaser som påverkar alla angränsande organ: bukspottkörteln, levern, bukhinnan, lungorna och till och med äggstockarna. Femårsprognosen för detta tillstånd är bara 5%.

Även diagnos i rätt tid och fullständigt botande av magcancer kan inte alltid garantera en positiv prognos för sjukdomen: patologi är benägen för återfall som inte kan elimineras även med hjälp av kirurgi.

Livsprognoser för magcancer

Vid tredje grad magcancer beror prognosen helt på typen av patologisk process och är enligt statistiken högst 20%. Effektiviteten av behandlingen och patientens förväntade livslängd beror direkt på hur mycket av den omgivande vävnaden som påverkas av den patologiska processen vid besöket hos en läkare. Oftast är terapi i detta skede endast stödjande eller symtomatisk, eftersom tumören tränger så mycket in i magskikten och lymfkörtlarna att den blir obrukbar.

Om den patologiska neoplasman är stor och bryter mot funktionaliteten hos angränsande, friska organ, avlägsnas den delvis, vilket något underlättar patientens tillstånd..

Oavsett om kirurgi är möjlig eller inte, förskrivs patienten en kemoterapikurs (injektioner eller piller). Det är denna väl valda behandling som påverkar patientens förväntade livslängd, eftersom den inte bara kan stoppa tumörtillväxt utan till och med förstöra några av dess celler.

Tyvärr har denna behandlingsmetod kontraindikationer och biverkningar: konstant illamående och svaghet; drastisk viktminskning och aptitlöshet; håravfall. Ofta accepterar patienter med stadium III magcancer sådan behandling - detta möjliggör viss lindring av symtomen på sjukdomen och förlänger livet något.

Det är omöjligt att förhindra uppkomsten och utvecklingen av en sådan patologi som magcancer. Du kan bara genomföra förebyggande åtgärder (följa en balanserad diet, ge upp dåliga vanor och leva en hälsosam livsstil), som måste följas striktare även i det fall då diagnosen bekräftas.

I inget fall bör du hamna i depression, eftersom en optimistisk attityd avsevärt ökar effektiviteten i behandlingen. Prognosen för förväntad livslängd och möjliga sätt att förlänga den för stadium III-cancer beaktas av den behandlande läkaren i varje fall.

Avlägsnande av magen

Borttagning av mage eller gastrektomi är ett traumatiskt ingrepp som är svårt för patienten och lämnar livslånga komplikationer, men magcancer har ingen chans att bota om operationen inte görs.

 • Indikationer för gastrisk avlägsnande kirurgi för cancer
 • Hur man tar bort magen för cancer?
 • Vad är den bästa onlineåtkomsten för att radera
 • Stadier av magavlägsnande
 • Återhämtning efter operationen
 • Komplikationer efter canceroperation
 • Rehabilitering efter avlägsnande av magen för cancer
 • Prognos efter avlägsnande av magen

Före operationen tänker en cancerpatient sällan på hur man ska leva efter avlägsnande av magen, det är viktigt för honom att snabbt bli av med tumören för att överleva. Efter kirurgisk behandling kommer förståelsen att det saknade organet inte kommer att ersättas med ett konstgjort, och hälsoproblem kan inte undvikas..

Indikationer för gastrisk avlägsnande kirurgi för cancer

Modern onkologi strävar efter att minimera mängden vävnad som avlägsnats för att minimera komplikationer efter operation och efterföljande patientlidande, men fullständig avlägsnande av magen är en av de vanligaste operationerna för cancer..

Gastrektomi utförs för tumörer, både 1 och 3 steg, en absolut kontraindikation för kirurgiskt ingrepp - närvaron av avlägsna cancermetastaser.

Gastrektomi utförs när en mindre operation inte är genomförbar eller inte garanterar frånvaron av ett återfall. Gastrektomi är den sista chansen för frälsning, annars kan inte karcinom botas.

Endast i ett fall i stadium 4 av gastrisk karcinom finns en relativ kontraindikation för operation - metastas till äggstocken. Relativt för att om det är möjligt att ta bort den primära tumören och äggstocken som påverkas av metastaser, utförs två operationer samtidigt: gastrektomi och ooforektomi, ibland tillsammans med livmodern. Men om något inte kan tas bort ersätts det kirurgiska behandlingsstadiet med kemoterapi.

Hur man tar bort magen för cancer?

Tillvägagångssättet till magen genom bukväggen - kirurgisk åtkomst - beror på patientens tillstånd och omfattningen av tumörprocessen i matstrupen. Under operationen överförs matstrupen 5-7 centimeter över tumören, magen och omentalbursae med lymfkörtlar avlägsnas helt. Inte en enda tumörfokus bör förbli i bukhålan.

Typiska snitt i buken på huden och mjuka vävnader:

 • Det klassiska snittet löper längs buken i mitten - detta är en mittlinje laparotomi.
 • I vissa fall använder de sig av att förlänga snittet från buken till bröstväggen - det här är torakolaporotomi.
 • Om det är nödvändigt att ta bort ett betydande område av den drabbade matstrupen, utöver mittlinjen laparotomi, görs ett snitt mellan revbenen.
 • Du kan också komma till matstrupen som påverkas av cancer inifrån - genom membranet, vilket också är möjligt med klassisk tillgång.

Vad är den bästa onlineåtkomsten för att radera

Det finns inga standarder som avgör var och hur mycket man ska skära bukväggen och hur långt man ska gå framåt i brösthålan, allt är baserat på enskilda patients individuella egenskaper och tumörskador.

Kirurgen-onkologen väljer självständigt det kirurgiska tillvägagångssättet, med maximal syn på aktivitetsområdet, vilket möjliggör minimal skada på friska vävnader och optimal kirurgisk teknik, vilket minskar risken för komplikationer efter gastrisk borttagning.

Idag, i början av cancer ersätts öppna operationer framgångsrikt med endoskopisk teknik, laparoskopisk gastrektomi är utan tvekan mer tekniskt svårt, men det är mer lönsamt för patienten, eftersom det inte ökar komplikationerna efter operationen, patientens återhämtning är snabbare..

Metoden för tillgång till det sjuka organet och driftsmetoden bestäms av onkologkirurgen, hans val speglar praktisk kirurgisk erfarenhet och personliga färdigheter, tveka inte, våra klinikspecialisters professionella kvalifikationer är alltid på "högsta klass" -nivå.

Stadier av magavlägsnande

Förloppet för operationen för att ta bort hela eller endast en del av ett organ (resektion) fortsätter enligt samma plan, men med en annan volym av vävnad borttagen.

 1. Först utförs mobilisering - avskärning av organet från de inre ligamenten som fixerar det, ligering av matningsartärerna och venerna. Samtidigt utförs en noggrann undersökning av bukorganen och baserat på vad de ser görs justeringar av operationsplanen.
 2. Det andra steget är själva avlägsnandet, med avskärning av magen från matstrupen och tolvfingertarmen. När det är involverat i ett tumörkonglomerat i närliggande organ i bukhålan, inklusive membran eller lever, bukspottkörtel eller tjocktarm, om det är tekniskt möjligt utförs komplexa och volymetriska kombinerade operationer, det vill säga gastrektomi och till exempel resektion av bukspottkörteln eller levern.
 3. Det tredje steget är återställandet av matsmältningskanalen, det vill säga matstrupennas koppling till tarmarna, vilket kommer att säkerställa ytterligare matrörelse.

Återhämtning efter operationen

Magcancer leder till allvarliga intracellulära förändringar, alla biokemiska processer störs, eftersom kroppen inte tar emot de ämnen den behöver på grund av nedsatt absorption i mag-tarmkanalen. För några decennier sedan dog var fjärde patient efter gastrektomi, idag minskas komplikationer och dödlighet till minimala priser..

Postoperativ återhämtning är mycket individuell, den påverkas av patientens ålder och kön, hans kroniska sjukdomar och graden av störningar orsakade av karcinom, involveringen av andra bukorgan och patientens "levande" vikt. Även säsongen återspeglas i återhämtningstiden, så sommaren är inte den mest gynnsamma tiden för kirurgiska ingrepp.

Det viktigaste för patienten är att inte skynda sig att lämna kliniken så snart som möjligt efter avlägsnande av magen, eftersom ofullständigheten av behandlingsåtgärder sedan kommer att svara med hälsoproblem som kan förstöra livet.

Komplikationer efter canceroperation

Tidiga komplikationer är få, men om de upptäcks sent kan det vara dödligt för patienten.

Misslyckandet av suturerna vid matstrupen med tarmen - i anastomosen - uppstår inte för att kirurgen "gjorde något fel" utan beror på otillräckliga inre reserver i kroppen, störningar i homeostas, svaghet i immunförsvaret och undernäring - näringsstatus före behandling. Förekomsten av denna komplikation varierar från 2% till 10%.

Brott mot utflödet av bukspottkörtelns sekret på grund av svullnad i bukspottkörteln kan leda till utveckling av akut pankreatit. Den kirurgiska tekniken påverkar frekvensen av pankreatit, men volymen av de avlägsnade vävnaderna och det ursprungliga tillståndet i mag-tarmkanalen spelar en avgörande roll. Det viktigaste är att diagnostisera komplikationen i tid och utföra adekvat läkemedelsförebyggande.

Inkonsekvens av suturer och pankreatit kan initiera inflammatoriska processer i bukhålan, i synnerhet abscess eller peritonit, tarmobstruktion eller lokal vätskeansamling.

Procentandelen av de listade patologiska postoperativa tillstånden är liten, och i vår klinik är den betydligt lägre än de genomsnittliga statistiska värdena, eftersom resultatet speglar talang och erfarenhet hos onkologkirurgen, i kombination med utmärkta diagnostiska förmågor.

Rehabilitering efter avlägsnande av magen för cancer

Det är omöjligt att överskatta vikten av återställande åtgärder efter gastrektomi, i stort sett "kommer" god hälsa till patienten en månad efter utskrivning från sjukhuset. Om du försöker ge ett kort svar på frågan "hur lever de efter att ha tagit bort magen", så spelar det definitivt ingen roll när de lever utan hjälp av specialister.

Såret kommer att läka, men det är svårt att återställa den normala näringsstatusen i det förändrade mag-tarmkanalen - helt enkelt gnuggad och ångad mat löser inte problemet. Och problemet är kopplat till brist på immunitet och bristen på full absorption av näringsämnen som är nödvändiga för kroppen.

För en snabb återhämtning och fortsättning av cancerbehandling krävs ett individuellt program för rehabiliteringsåtgärder.

Prognos efter avlägsnande av magen

Onkologisk statistik vet hur länge patienter med magkarcinom lever, beroende på scenen. Det finns inga publicerade data om huruvida avlägsnandet av den viktigaste delen av mag-tarmkanalen förkortar livslängden, men det är säkert känt att patientens förväntade livslängd beror på förekomsten av primärt karcinom och de biologiska egenskaperna hos cancerceller - differentiering, deras känslighet för kemoterapi och samtidigt sjukdomar.

Cancervetenskap är mycket exakt, den vet vilken diagnostisk forskningsalgoritm som behövs för en sjukdom, hur många procent av patienter med olika stadier och hur många år de lever i genomsnitt, det kan erbjuda en hel rad terapeutiska åtgärder för vissa morfologiska egenskaper hos karcinom.

Onkologi kan inte göra en sak - att ge en specifik patient ett recept för optimal behandling med ett exakt schema för nödvändiga manipulationer och procedurer. Men erfarna onkologer från den europeiska kliniken kan och gör det..

Magcancer: förväntad livslängd

Magcancer är inte bara farligt som en malign tumör utan också på grund av dess komplikationer som utgör en omedelbar fara för patientens liv. De vanligaste komplikationerna av magcancer som kan orsaka en patients död är perforering eller perforering av tumören, ocklusion av maglumen (stenos) och blödning. De viktigaste faktorerna för en framgångsrik behandling av denna onkologiska sjukdom är tidig diagnos, bestämning av dess grad, strålning och kemoterapi efter operation, vilket säkerställer en positiv prognos hos patienter..

Livslängd

Frågan om hur länge de lever med magcancer, om det finns någon mening i operationen, otvivelaktigt oroar många. För att förutsäga resultaten av terapi inom onkologi används termen "femårsöverlevnad", vilket antyder att om en patient lever i 5 år efter behandlingen anses han vara helt frisk. Om sjukdomen upptäcktes för sent och resultatet redan är en självklarhet, bör patienten känna vård och delaktighet hos släktingar och vänner, vilket ger en anständig livskvalitet tills döden inträffar..

Den totala överlevnadsgraden för magcancer efter operationen är cirka 20% av alla patienter.

En sådan låg hastighet är motiverad av upptäckten av sjukdomen i de senare stadierna. Emellertid är varje enskilt fall individuellt, och en viss patients överlevnadsgrad och hans förväntade livslängd efter operationen kan inte följa allmän statistik..

I länder med hög medicinsk vård upptäcks onkologiska sjukdomar i ett tidigt skede, i samband med vilket dödsstatistiken och en positiv prognos ser optimistiska ut. Så med tidig diagnos är femårsöverlevnadsgraden för magcancer i Japan cirka 80-90%.

I Ryssland är den statistiska bilden som speglar detektion och överlevnad hos patienter som följer:

 • Steg 0, upptäckt i ett tidigt skede, efter korrekt behandling och med rätt näring, är föremål för fullständig botning;
 • Steg I detekteras hos 10-20% av patienterna, medan fem års överlevnadsnivå ligger på nivån 60-80%;
 • II-III grader av sjukdomen, där det finns skador på regionala lymfkörtlar, cancer diagnostiseras hos en tredjedel av patienterna, överlevnadsgraden är 15-50%;
 • Steg IV av sjukdomen med metastaser i organ bestäms av hälften av patienterna, medan överlevnadsgraden på fem år inte är högre än 5-7%.

Förutom graden av försummelse av sjukdomen påverkas överlevnadsgraden för patienter också av faktorer som:

 1. Tumörens natur;
 2. Patientens kroppstillstånd och närvaron av samtidigt sjukdomar;
 3. Behandling före och efter operationen.

En positiv prognos hos patienter med magcancer bestäms i första hand av möjligheten till radikal kirurgi, och endast en liten andel icke-opererade patienter lever i mer än 5 år. Avlägsen spridning av metastaser förkortar också patienternas förväntade livslängd avsevärt. I en sådan situation räddar inte ens operationen - döden inträffar på mindre än 2 år.

Cancer orsakar

Cancer uppstår från genetiskt främmande tumörceller med tecken på aggression, som kännetecknas av:

 • snabb tillväxt med förmågan att dela var 30: e minut;
 • spiring i vävnad med deras efterföljande förstörelse;
 • metastas, där celler sprider sig genom lymfkärlen och blodkärlen till andra organ, varefter en sekundär neoplasma växer;
 • ökad vaskularisering eller frisättning av specifika ämnen som stimulerar tillväxten av blodkärl, vilket medför en ökning av blodflödet och näring till neoplasman med samtidig "stjälning" av närliggande friska vävnader;
 • toxinbildning eller förgiftning av hela kroppen av gifter som utsöndras av en malign tumör, vilket leder till dess fullständiga uttömning.

De främsta orsakerna till magcancer är:

 • virus som kan förändra cellgenomet (papillomvirus, Epstein-Barr-virus);
 • Transport av Helicobacter pylori;
 • kemiska ämnen-cancerframkallande ämnen, som selektivt verkar och förändrar cellernas DNA;
 • ohälsosam kost med systematisk överdriven konsumtion av kryddig, stekt mat som irriterar magslemhinnan;
 • joniserande strålning som förändrar genomets celler (strålning, röntgenstrålning);
 • tjära och nikotin, som är kraftfulla cancerframkallande ämnen;
 • immunbriststillstånd;
 • genetisk predisposition.

Förutom de listade orsakerna till bildandet av tumörceller i magen finns det vissa sjukdomar som kan provocera utvecklingen av cancer, inklusive:

 1. Kronisk atrofisk gastrit;
 2. Erosion eller magsår;
 3. Polyper;
 4. Duodenogastrisk återflöde.

Typer av cancer

Klassificeringen av maligna neoplasmer i magen utförs enligt följande kriterier:

 • histologisk typ av tumörceller;
 • kliniskt stadium
 • typ av tumörtillväxt.

Genom den histologiska typen av celler särskiljs sådana typer av magcancer som:

 • signetringcellkarcinom, bildat av bägceller som producerar slem;
 • skivepitelcancer, vilket är ett resultat av degenerering av magepitelceller;
 • adenokarcinom som utvecklas från sekretoriska celler i slemhinnan;
 • körtelcancer som härrör från transformation av körtelceller;
 • odifferentierad cancer, som är en tumör som utvecklas från omogna, icke-differentierade celler i magslemhinnan.


Odifferentierad cancer har snabb tillväxt, närvaron av metastaser och den mest uttalade maligniteten och leder ofta till ett så sorgligt resultat som patientens död.

Efter typen av tillväxtpatologi är magcancer uppdelad i:

 1. Tarmtyp, där cellerna är sammankopplade och tumören växer långsamt in i organhålan (körtelcancer, adenokarcinom);
 2. Diffus typ, kännetecknad av det faktum att tumörceller inte är sammankopplade, och själva neoplasman sticker inte ut i håligheten (odifferentierad cancer).

Beroende på processens svårighetsgrad kan man skilja på 5 kliniska stadier av magcancer, nämligen:

 • Steg 0 - tumören är liten, invaderar inte källarmembranet och har inte metastaser; dess avlägsnande i ett tidigt skede ger en positiv prognos för att bota cancer;
 • Steg I - en neoplasma som inte går utöver magen, lymfkörtlar kan innehålla tumörceller;
 • Steg II - tumören växer genom det organiska väggens muskelskikt och finns i flera lymfkörtlar; medan prognosen är mindre gynnsam krävs avlägsnande av neoplasman och kemoterapi;
 • Steg III - neoplasman växer genom alla väggar och dess celler finns i 6-7 lymfkörtlar och i bindväven runt magen;
 • Steg IV - en inoperabel tumör, vars avlägsnande inte längre är tillrådligt, påverkar de flesta lymfkörtlarna, vilket ger metastaser till organ som matstrupen, bukspottkörteln och levern; prognosen är extremt dålig, smärtstillande behandling utförs.

Tecken på magcancer

Efter att ha hört den fruktansvärda diagnosen "magcancer" frågar de sig själva: "Hur länge lever de med denna sjukdom?" Prognosen beror inte bara på personens fysiska tillstånd utan också på graden av försummelse av den maligna patologin. För att inte förlora dyrbar tid behöver du inte missa symtomen och tecknen som indikerar en möjlig utveckling av patologi.

De första symptomen som tyder på magcancer är:

 1. Illamående;
 2. Långvarig halsbränna
 3. Känsla av mättnad i magen efter att ha ätit;
 4. Minskad aptit och progressiv viktminskning;
 5. Apati och depression;
 6. Sömnstörning;
 7. Hudens blekhet.

Och även om dessa symtom inte är specifika, måste du besöka en läkare och genomgå en fullständig undersökning när de uppträder. Tidig upptäckt av cancer ger en chans till en framgångsrik prognos.

I senare skeden, symtom som:

 • anemi;
 • progressiv viktminskning;
 • kronisk buksmärta, blir mer intensiv och outhärdlig, utstrålar till nedre delen av ryggen och ryggen;
 • ihållande illamående och kräkningar som inte ger lättnad;
 • gastrointestinal blödning
 • svaghet;
 • blekhet av slemhinnor och hud;
 • dyspepsi.

Diagnos av sjukdomen

Symtom på malign patologi bör fungera som en motiverande faktor för ett läkarbesök. Idag används ett antal instrumentella och laboratoriemetoder framgångsrikt inom onkologi, vilket gör det möjligt att identifiera sjukdomen och dess grad..

Bland dem:

 1. Fibrogastroduodenoskopi;
 2. Biopsi av den drabbade vävnaden med ytterligare histologisk undersökning;
 3. MR och datortomografi i mag-tarmkanalen;
 4. Ultraljud i levern och bukorganen;
 5. Tumörmarkörer i mag-tarmkanalen med bestämning av CEA-nivån (cancerembryonalt antigen).

Terapier

Till frågan "Hur länge kan du leva efter operation för magcancer?" omöjligt att svara entydigt.

Behandling av sjukdomen och en positiv prognos beror på scenen i den patologiska processen:

 • vid steg 0 och I kan organbesparande operationer utföras, med avlägsnande av neoplasman, följt av en kemoterapikurs;
 • steg II involverar operationer för att delvis ta bort organet och lymfkörtlarna, följt av långvarig kemoterapi;
 • i de sista stadierna III och IV finns det ingen lämplighet i operationen, åtgärder vidtas för att bedöva och ta bort toxiner från kroppen tills patienten dör.

För att en person inte bryr sig om frågan om hur man hanterar magcancer och hur länge de lever efter behandlingen är det nödvändigt att vara uppmärksam på deras hälsa. För att förhindra uppkomst och utveckling av cancer är det nödvändigt med korrekt behandling av akuta, kroniska och precancerösa sjukdomar, sluta röka och alkohol..