Livmodercancer: symptom och tecken, livsprognos i olika stadier

Lipom

Livmodercancer är en av de vanligaste sjukdomarna i strukturen för gynekologisk onkologi. Den patologiska processen utvecklas i endometrium, celler av olika slag är inblandade i den, och sedan börjar den spridas i hela kroppen och påverkar andra organ och system. Oftast detekteras det hos äldre kvinnor (efter 40 - 45 år är den huvudsakliga riskgruppen 55-65 år), men de senaste åren har det funnits en tendens mot "föryngring" - fall registreras hos patienter under 30 år.

Det finns flera orsaker till denna patologi, de kommer att beskrivas i detalj. I gynekologi särskiljs en separat grupp - precancerösa och bakgrundssjukdomar i livmoderhalsen, som i avsaknad av adekvat behandling leder till degeneration av celler till atypiska. Så här bildas den primära tumören. I framtiden är fler och fler vävnader och organ involverade i den patologiska processen, metastaser uppträder. På histologisk basis är sjukdomen uppdelad i olika typer. Men huvudmetoden är den internationella klassificeringen, som baseras på tumörens storlek och spridningsgraden..

Det är viktigt för kvinnor i alla åldrar att veta vad de första tecknen och symtomen kan indikera uppkomsten av en patologisk process. Eftersom i livmodercancer, oavsett vilken typ av patologi, utvecklingen kan vara ganska snabb, måste du först vara uppmärksam på eventuell spotting och blödning. Detta symptom är ett tecken på en mängd olika gynekologiska problem och är farligt i sig. I detta fall är det karakteristiskt för övergångsperioden för precancer till onkologi och kan också vara en oberoende signal om sjukdomsutvecklingen..

Patienter som redan har diagnostiserats är oroade över utsikterna: hur snabbt sker övergången från ett enkelt stadium till ett allvarligare, hur man behandlar det och om det alls kan botas. Intresserad av vad som är överlevnadsgraden efter operationen, möjligheten till återfall etc. Vi kommer att överväga alla dessa problem i detalj. Men innan det, låt oss återigen komma ihåg vikten av förebyggande och regelbundna besök hos gynekologen. Sjukdomen uppträder sällan spontant, vanligtvis föregås andra patologier. Deras snabba identifiering och vård för deras hälsa (inklusive ett schemalagt besök hos en gynekolog) är nödvändigt för att minimera riskerna för cancer i det kvinnliga reproduktionssystemet.

Cancer koncept, statistik

Vad är livmodercancer? Detta är en patologisk process som utvecklas i cellerna i det inre epitelskiktet (endometrium) och leder till deras degeneration till atypiska. Och i framtiden - till framväxten och utvecklingen av maligna tumörer. Följaktligen stör organets normala funktion, eftersom cancerceller ersätter friska. Alla tumörer är indelade i grupper (stadier av sjukdomen) enligt det system som allmänt accepteras i onkologi (beroende på utvecklingsgraden, närvaron av metastaser etc.). Inom gynekologi är det också vanligt att särskilja och överväga separat:

 • livmoderhalscancer: denna patologi isoleras som en separat sjukdom, den primära tumören utvecklas direkt på livmoderhalsen, och i framtiden kan den växa både mot slidan och mot livmodern.
 • cancer i livmoderkroppen: i det här fallet talar vi om skador på livmoderns slemhinnor. I enlighet med vilken typ av celler som ursprungligen var involverad i den patologiska processen, skiljs också flera typer av maligna tumörer..

I den här artikeln kommer vi att i detalj överväga livmoderns onkologi, livmoderhalsens patologi kommer att diskuteras separat i artikeln livmoderhalscancer.

Patologisk spridning av endometrieceller leder till utvecklingen av en cancertumör. Vetenskapligt - livmodercancer, från lat. cancer livmoder. I gynekologisk onkologi särskiljs tumörer av följande typer (klassificering baseras på histologi):

 • livmodercancer i livmodern (vetenskapligt kallad uterin adenokarcinom)
 • leiomisarcoma - den patologiska processen börjar i organets muskelvävnad.
 • skivepitelcancer;
 • sarkom (degenerering av bindväv);
 • glandulär skivepitelcancer;
 • rensa celler;
 • musikalisk;
 • serös;
 • odifferentierad.

Faktum är att celler av vilken typ som helst kan återfödas. Beroende på hur cellstrukturerna är differentierade skiljer man sig på låg-, medel- och högdifferentierade neoplasmer.

Cancer visar sig enligt statistik oftast vara adenokarcinom. Det kan vara hormonell (vanligare) eller autonom utveckling. I det första fallet finns det en koppling mellan hormonella störningar, i det andra finns det ingen uppenbar anledning, de provocerande faktorerna är standardorsaker för onkologi (till exempel ärftlig predisposition).

Enligt statistiken, i strukturen för alla onkologiska sjukdomar, upptar livmoderpatologi cirka 3%, om vi bara tar den kvinnliga befolkningen - upp till 7,7% av den totala. Den hormonella typen av tumörer råder över den autonoma typen (förhållande cirka 70%: 30%). Efter ålder: majoriteten av patienterna är över 40, upptäcks oftare vid en senare ålder (genomsnittet är cirka 60 år).

Orsaker och riskfaktorer

Enligt graderingen till en autonom och hormonberoende typ av onkologi kan orsakerna till livmodercancer associeras med hormonell obalans eller utvecklas som ett resultat av exponering för andra provocerande faktorer. Det bör förstås att de bara ökar risken för att utveckla patologi, men inte är en direkt orsak till degeneration av celler till atypiska. Som med andra cancerformer finns det ingen enda mekanism. Vad som orsakar cancer hos varje patient bestäms individuellt, alla möjliga källor till påverkan på celler beaktas vid diagnosen.

Cancerriskfaktorer är:

 • Åldersrelaterade förändringar. I det här fallet talar vi om processer som på något sätt är relaterade till reproduktionssystemets funktion: sen klimakterium eller för tidig mognad.
 • Endokrina patologier. Eftersom orsaken kan vara degenerering av livmoderns bakgrund och precancerösa tillstånd med hormonberoende etiologi anses denna anledning vara en av de viktigaste.
 • Bland de endokrina patologierna som provocerar utvecklingen av onkologiska sjukdomar, indikerar: polycystiska äggstockar (mer än 12 folliklar). Det utvecklas som ett resultat av en obalans mellan manliga och kvinnliga hormoner, varigenom menstruationscykeln störs, typiska manliga sekundära sexuella egenskaper uppträder (grov röst, onormal hårväxt, fettlager i buken, etc.). Fetma är en ytterligare riskfaktor.
 • Fetma mot bakgrund av hormonella störningar ökar risken för att utveckla onkologi 2 till 3 gånger. Samma resultat händer om dieten bryts, om fet mat dominerar i kosten, vilket leder till att cancer kan utvecklas mot bakgrund av fetma, som har uppstått som ett resultat av undernäring och överätning.
 • Långvarig användning av vissa hormonella läkemedel. Hormonbehandling anses inte alltid vara en provocerande faktor. Till exempel, när du tar preventivmedel med en stor mängd gestagener, minskas risken med i genomsnitt 2 gånger. Men långvarig hormonersättningsterapi hos kvinnor över 55 år - tvärtom ökar med 2-3 gånger. Långvarig användning av läkemedel som blockerar östrogenkänsliga receptorer påverkas också negativt. Sådana läkemedel (till exempel Tamoxifen) ordineras för behandling av bröstcancer, men det rekommenderas inte att använda det i mer än 2 år, annars ökar risken för skada på livmoderkroppen betydligt (enligt vissa källor, från 2 till 7).
 • Ärftlig predisposition hos kvinnor bildas som en tendens till fetma, störningar av kroppens hormonella funktioner, vissa har cancer i form av primära multipla tumörer.

Dessa är de viktigaste påverkande faktorerna som kan öka risken för en malign tumör. Vad mer kan det utvecklas från? Det finns information om sjukdomsutbrottet i bakgrunden: diabetes mellitus, adrenal cortex adenoma. Och även med allvarliga leversjukdomar, med bestrålning av bäckenorganen. Kvinnor som inte har fött barn eller har ett barn riskerar också.

För närvarande är detta de främsta orsakerna till utvecklingen av livmoderkroppen. Av alla ovanstående faktorer är bakgrunden och de precancerösa förhållandena unikt patogena, som så småningom, förr eller senare, degenererar till onkologi. Resten bidrar bara till den onormala utvecklingen av celler.

Klassificering

Cancerceller kan inte bara ersätta friska och bilda tydligt lokaliserade tumörer utan också sprida sig till närliggande vävnader och organ (metastaser) och involvera dem i den patologiska processen. Det finns flera alternativ för klassificeringar: Internationellt, enligt TNM-systemet och FIGO-systemet, antaget av International Federation of Obstetricians and Gynecologists. Eftersom den internationella klassificeringen, som antogs 1971, oftast används, överväga hur en malign tumör i livmodern bedöms av den.

Det finns olika stadier av onkologi (totalt fyra), det finns också ett nollstadium, som inte ingår i den kliniska klassificeringen, men diagnostiseras som en hyperplastisk process med misstänkt malignitet och bedöms enligt histologidata. Tänk på alla steg, vars definition är baserad på graden av organskada.

 • Steg 1: lesionen är helt lokaliserad i livmoderkroppen, endometrium och mimetrium är involverade i processen, tumörens storlek och grad av differentiering är också viktiga för klassificering;
 • Steg 2: tumören sprider sig inte bara till kroppen utan också till livmoderhalsen (till körteln och / eller djupare lager);
 • Steg 3: vidare utveckling leder till skador på slidan, bihangarna och lymfkörtlarna.
 • vid fyra stadier av livmodercancer: en vanlig onkologisk process som påverkar både närliggande organ (ändtarm, urinblåsa) och de som ligger långt från den primära tumören (lever, ben, lungor, avlägsna lymfkörtlar).

Som framgår av beskrivningen, de farligaste sista stadierna, särskilt grad 4 livmodercancer med metastaser. När det gäller att påverka lymfkörtlarna långt från primärtumören blir onkologins spridning oförutsägbar, behandlingen blir den svåraste och prognosen är ogynnsam.

FIGO-klassificeringen beskriver mer detaljerat patologins omfattning. Grad 2 livmodercancer betecknas som IIA (med körtelskiktpatologi) och IIB (med inblandning av livmoderhalsens djupa skikt). I steg 1 indikerar bokstäverna spridningen av cancer till endometrium (A) eller myometrium (B eller C, beroende på skadans djup).

Om livmodercancer av grad 3 påverkar det serösa membranet och / eller bihangarna, talar vi om sjukdomsutbrottet på denna nivå (A), när slidan är inblandad (metastaser), B placeras och metastaser till närliggande lymfkörtlar klassificeras som.

Om livmodercancer av den 4: e graden påverkar tarmarna och urinblåsan, indikeras det av bokstaven A, i andra fall - B. En ytterligare parameter för att beskriva denna period av onkologisk utveckling är indikatorn G, som indikerar graden av icke-skivepitelcellstillväxt.

Faktum är att hela graderingen av utvecklingen och spridningen av tumören indikerar graden av skada på kroppen, från bildandet av en primär tumör till den avlägsna spridningen av metastaser..

Metastas

Risken för onkologiska sjukdomar är inte bara funktionella störningar i organens och systemets arbete som orsakas av att normala celler ersätts med atypiska. Neoplasman sprider sig i hela kroppen och det blir för farligt eftersom sjukdomen blir obrukbar.

Först växer tumören till nära placerade vävnader (själva organet eller till angränsande), dvs. hon metastaserar. Spridningsmekanismen är som följer: modifierade onkologiska celler börjar separera från den primära tumören. Dessa är de första metastaserna i livmodercancer, som kännetecknas av en patologisk process i närliggande organ (steg 3). Sjukdomen går utöver den ursprungligen drabbade livmoderkroppen i två steg och rör sig till livmoderhalsen, men degeneration sker inom ett organ - i livmodern, om än med inblandning av olika typer av vävnader.

Övergången från det tredje steget till det fjärde innebär att lymfsystemet, den huvudsakliga "bäraren" av atypiska celler till avlägsna organ, genomgår metastasering. Lymfkörtlarnas nederlag intill den primära tumören indikerar en verklig risk för spridning i hela kroppen. Om avlägsna drabbas kan metastaser av livmodercancer påverka nästan alla organ (lungor, hjärna, etc.), muskuloskeletala systemet.

De inledande stadierna i livmodercancer är relativt lätta att behandla kirurgiskt, eftersom neoplasman har en relativt tydlig lokalisering. I framtiden är avlägsnandet av det patologiska fokuset många gånger svårt eller till och med omöjligt, eftersom förutom den primära tumören uppträder flera metastaser i kroppen som tränger igenom hela lager av vävnader av olika slag. Det finns inga tydliga konturer och lymfsystemet fortsätter att sprida cancerceller i hela kroppen. Den hematogena vägen (genom blodet) för rörelse av cancerceller genom hela kroppen är kopplad till denna process.

Diagnostik

I vilket skede kan cancer identifieras och diagnostiseras? Detta är möjligt redan i de tidigaste stadierna, när den patologiska processen just börjar. Hos kvinnor som är helt friska i gynekologiska termer hjälper regelbundna medicinska undersökningar att identifiera nästan alla hot, även med en visuell undersökning. Om vi ​​talar om patienter med precancerösa eller underliggande sjukdomar, ordineras en skrapning för dem eller en biopsi tas för histologisk undersökning. I framtiden registreras de på apoteket och kontrolleras regelbundet.

Är cancer synlig vid ultraljud? Ja, ultraljudsundersökning hjälper till att identifiera ett patologiskt fokus, som andra diagnostiska åtgärder. Screening används sällan för att upptäcka denna patologi. Tumörmarkörer hjälper till att upptäcka patologi, dessutom används de ofta för att bedöma effektiviteten av redan genomförd behandling och tidig upptäckt av återfall. Tänk på alla möjliga sätt att upptäcka cancer redan i början.

 • Inspektion: alla, även de mest obetydliga överträdelser som kan märkas visuellt, tjänar som grund för utnämningen av ett antal analyser;
 • Cytologisk undersökning av det insamlade materialet hjälper till att få tillförlitliga data om förekomsten av onkologi. För cytologi, ta innehållet efter aspiration. Men effektiviteten av denna teknik i de tidiga stadierna är bara cirka 36%, metoden ger exakta resultat endast med spridning av onkologi (detekterbarhet 90%).
 • Ultraljudundersökning: cancer med denna metod detekteras hos patienter i vilket stadium som helst av utvecklingen av patologi. Att dechiffrera resultaten av en transvaginal undersökning gör att du kan se en tumör upp till 2 cm i storlek. En förändring i livmodern (normalt hos kvinnor i reproduktionsåldern är M-ekot från 10 till 16 mm, med klimakteriet - inte mer än 7, hos kvinnor efter menopausen - inte mer än 4) är en anledning till ytterligare undersökning. Det vill säga svaret på frågan: är det möjligt att tydligt se cancer när det undersöks med ultraljud, är positivt. Detta är ett tillförlitligt och tillförlitligt sätt att undersöka.
 • Histologi: provtagning av material under hysteroskopi följt av histologisk undersökning gör att du kan få ett exakt resultat. Skrapningar av endometrium och livmoderhalskanalen skickas också för studien (diagnostisk curettage).
 • Fluorescensdiagnostik: endometriotisk cancer i de tidigaste stadierna (lesion upp till 1 mm) upptäcks väl med införandet av ett kontrastmedel följt av ultraviolett strålning. Effektivitet - upp till 80%.
 • MR: metoden används för att noggrant bedöma volymen i avancerad onkologi, den reflekterar väl den kliniska bilden i lymfkörtlarna, det rekommenderas att undersöka bäckenorganen för att få en korrekt klinisk bild.

Hur manifesterar det sig

Symtom på livmodercancer uppträder oftast vid ett senare utvecklingsstadium. Det kan först erkännas först med en gynekologisk undersökning eller med hjälp av moderna diagnostiska metoder. Detta är den största faran: den asymptomatiska kursen hos patienter som anser sig friska, i avsaknad av regelbundna medicinska undersökningar, kan leda till sen upptäckt när sjukdomen aktivt utvecklas.

Ta en närmare titt på alla symtom på endometriecancer nedan..

Symtom i livmoderkroppens onkologi är direkt relaterade till graden av utveckling och spridning av den patologiska processen. Därför kommer vi att överväga vilka tecken som ligger till grund för ett omedelbart besök hos en gynekolog och en omfattande undersökning..

Eftersom cancer i livmodern praktiskt taget inte manifesteras i de tidigaste stadierna, kan all blödning som inte är förknippad med normal menstruation vara en anledning att misstänka onkologi, särskilt i klimakteriet och postmenopausala kvinnor. I 90% av fallen är sådan blödning det första symptomet på onkologi. Låt oss därför överväga i detalj hur blodig urladdning i cancer i livmoderkroppen kan fungera som en signal om uppkomsten av en patologisk process:

 1. Om unga flickor upplever störningar i cykeln ignoreras oftast dessa ögonblick, som signalerar möjligheten att utveckla livmodercancer. Detta beror på två faktorer: det finns många anledningar till att ändra cykeln (från banal hypotermi till långvarig stress). Dessutom är denna typ av onkologi upp till 30 år sällsynt, patienter i denna ålder ingår inte i riskgruppen. Eventuella oegentligheter i den normala menstruationscykeln bör dock vara en anledning att besöka en gynekolog..
 2. Hos kvinnor över 40 kan olika blödningar betraktas som tydliga symtom på livmodercancer, nämligen:
 3. enkel eller flera;
 4. sparsam eller riklig;
 5. genombrott eller intermittent;
 6. någon kontakt (under undersökning, samlag, douching, lyfta vikter).
 7. Hos premenopausala kvinnor är oregelbundenheter i cykeln och menstruationens natur normen, därför kan alarmerande symtom missas och cancer upptäcks sent. Om de istället för att dämpa menstruationen intensifieras och blir vanligare, bör du kontakta din gynekolog.
 8. Under klimatperioden är menstruationen inte längre helt frånvarande, så all blödning hjälper till att upptäcka en tumör i de tidiga utvecklingsstadierna.

Det är nödvändigt att inte bara övervaka blödningens menstruation och icke-menstruation. Farliga tecken är utsläpp; vid livmodercancer har de oftast en obehaglig lukt. En sådan lukt har en purulent avdelning, kännetecknande för ett sent stadium av livmodercancer, tredje eller fjärde, när andra patologiska processer ansluter till den underliggande sjukdomen.

Smärta som börjar med livmodercancer indikerar vanligtvis djupet i den patologiska processen. När det utvecklas läggs symtom som är standard för onkologi: matsmältningsproblem (brist på aptit, förstoppning eller diarré, illamående och kräkningar). Ett sent symptom övervägs också: en kraftig viktminskning, låggradig feber, ökad trötthet etc. De är karakteristiska för avancerad onkologi (en vanlig process, involvering av andra organ och system). Om det sista steget har kommit (hur många som lever med det kommer att anges separat), kan symtomen vara väldigt olika, eftersom varje drabbat organ kan ge sin egen kliniska bild.

Det asymptomatiska initialskedet, när cancer praktiskt taget inte manifesterar sig, detekteras vanligtvis under en gynekologisk undersökning. Vid de minsta misstänkta förändringarna ordinerar läkaren en serie tester. Det är därför som sådan uppmärksamhet ägnas behovet av professionella undersökningar..

Vad är faran?

Om vi ​​överväger de möjliga konsekvenserna av livmodercancer kan vi notera:

 • god härdbarhet i de tidiga stadierna (samtidigt som reproduktionsfunktionen bibehålls);
 • identifiering av en vanligare process kan hota med en operation (organbevarande eller utan att bevara könsorganet);
 • inoperabla metastaserande tumörer svarar dåligt på läkemedelsbehandling och är dödliga.

Genom att analysera dessa fakta kan vi dra slutsatsen att den största risken för de inledande stadierna av onkologi är den asymptomatiska kursen. Den största risken för komplikationer vid behandling med en utvecklad patologisk process är infertilitet (som en funktionsstörning eller efter avlägsnande av livmodern). Konsekvenserna av avancerad cancer leder till global spridning i kroppen och döden. En annan fara är risken för återfall, särskilt om den provocerande faktorn förblir oförändrad (till exempel hormonell obalans).

Hur man behandlar livmodercancer

Behandling av livmodercancer är direkt relaterad till omfattningen av den identifierade patologin. När du väljer en teknik tas hela klinisk bild i beaktande: tumörens storlek, graden av dess spridning, närvaron eller frånvaron av en metastatisk process, samtidigt sjukdomar. Först efter en fullständig granskning fattas ett beslut om ytterligare taktik.

Kan cancer behandlas med terapeutiska medel? Oftast ingår de i en övergripande omfattande plan för patienthantering. Separat är terapeutiska metoder långt ifrån alltid effektiva, men används ofta när det är omöjligt att utföra kirurgi och som palliativ terapi..

Den kirurgiska metoden är den viktigaste i denna typ av onkologi. Vid behov kombineras det med strålning och kemoterapi. Organbevarande kirurgi genom ablation är möjligt om livmoderkroppen är i ett tidigt skede och neoplasmas storlek inte överstiger 3 mm och har tydliga konturer. Men samtidigt finns det en risk för ofullständig borttagning, därför är återfall möjliga..

Livmodern avlägsnas även i det första steget, denna metod anses vara den viktigaste i cancer. Som ett alternativ väljs andra metoder endast om kirurgi är omöjlig på grund av samtidiga sjukdomar (endast 10%). Resultatet i detta fall är inte särskilt gynnsamt, kemoterapi och andra metoder är inte särskilt effektiva i denna typ av onkologi, risken för vidare utveckling är för hög.

Operationen för att avlägsna en malign tumör utförs i olika volymer:

 • cancer i det inledande skedet (första): total hysterektomi och adnexektomi;
 • för svårare patologier: lymfkörtlar avlägsnas dessutom;

Om metastaser av livmodercancer upptäcks och kirurgiskt ingripande är omöjligt, föreskrivs strålningskurser och kemoterapi.

Behandling av livmodercancer med terapeutiska metoder:

 • hormonbehandling: som ett tillägg till andra metoder, förutsatt att den maligna tumören är känslig för sådana läkemedel;
 • kemoterapi: i avancerade stadier och i kombination med andra läkemedel;
 • strålbehandling för livmoderhalscancer: den används aktivt efter operationen, istället för den, om det finns vitala kontraindikationer och för behandling av organ och vävnader som ligger bredvid tumören;
 • brachyterapi: radioaktiva ämnen injiceras direkt i tumören;

Den mest effektiva är total hysterektomi i de tidiga stadierna, i sådana fall är risken för återfall minimal, speciellt när man använder ytterligare terapeutiska metoder (adjuvant strålbehandling, hormoner för att normalisera deras ämnesomsättning, etc.).

Hur många lever med livmodercancer

Prognosen för livmodercancer är direkt relaterad till två faktorer: graden av utveckling av onkologi och patientens ålder. Om en tumör upptäcks i tid och behandlas tillräckligt hos en kvinna under 50 år, är femårsöverlevnadsgraden 91% och efter 70 år - bara 61%. Låt oss nu överväga hur länge de lever med livmodercancer efter operationen i enlighet med diagnosen.

Beroende på graden av tumördifferentiering i 5 år utan återfall registreras följande:

 • vid låg: 64%;
 • med ett genomsnitt: 86%;
 • vid hög: 92%.

Vilka är utsikterna om cancer är metastaserad? Patienten kan leva 5 år utan återfall:

 • i 90% av fallen, om tal diagnostiserades med steg 2 eller med livmodercancer av 1 grad, det vill säga det fanns inga metastaser i lymfkörtlarna;
 • i 54% av fallen, om cancer åtföljs av en metastatisk process (steg 3 och steg 4).

För hormonberoende och autonoma tumörer är den femåriga prognosen för återfallsliv 90% respektive 60%..

Om livmodercancer är klass 4 eller 3 är prognosen minst gynnsam. Hur länge kommer en person att leva om livmodercancer upptäcktes för sent? Procentandelen patienter som överlevde i 5 år om ett obrukbart fjärde steg hittades - endast 5%, med det tredje - cirka 30%.

Om cancer i livmoderkroppen upptäcktes i tid, hur länge patienterna lever beror på tumörens egenskaper, sjukdomsförloppet, återfall efter behandling etc. Möjligheten till kirurgiskt ingripande är direkt relaterad till hur länge patienterna lever i framtiden. Detta beror på konservativ terapis låga effektivitet (cancer svarar inte bra på den jämfört med andra typer av onkologi).

Efter operationen är prognosen betydligt bättre, vilket framgår av medelindikatorerna: vid 1 och 2 grader (driftsteg): 98 respektive 70%. Med en inoperabel tumör beror hur länge patienten så småningom kommer att leva beroende på många faktorer (risken för återfall, typen av tumör, förekomsten av den patologiska processen, individuella egenskaper, samtidigt sjukdomar). Effektiviteten av terapi och palliativ vård har också betydelse..

Hur snabbt livmodercancer utvecklas

Det är nästan omöjligt att förutsäga hur snabbt cancer kommer att utvecklas. Liksom alla onkologiska sjukdomar kan denna patologi förbli oförändrad i flera år. Och börja sedan utvecklas snabbt och snabbt.

Eftersom patienter ofta har en bakgrundssjukdom eller prekancer kan vi definitivt bara tala om deras långsiktiga övergång till onkologi. Fall av ett långt stabilt tillstånd av patologiskt fokus i nollstadiet har också registrerats..

Ganska snabb spridning av atypiska celler i kroppen uppträder ofta i de senare stadierna, när lymfsystemet och cirkulationssystemet är anslutna. Speciellt om läkemedlen du tar är ineffektiva.

Hjälp av folkmedicin

Är det möjligt att bota cancer uteslutande med folkmedicin? Det finns inget samförstånd om denna fråga. Men om vi analyserar orsakerna och riskfaktorerna kan vi anta att växter hjälper:

 • normalisering av hormonella nivåer;
 • hjälper till att hantera sjukdomar - föregångare (polypos, polycystisk, etc.);
 • säkerställa sanering av slidan (förstörelse av patogena mikroorganismer på lokal nivå);
 • innehållande vitaminer i grupp A och B;
 • i ett obrukbart stadium: alla växter som kan lindra symtom eller helt ersätta läkemedel som ordinerats av den behandlande läkaren.

Det vill säga, folkmedicin för livmodercancer kan delas in i två grupper: förebyggande och analoga fytopreparat. Användningen av okonventionella metoder vid behandling av cancer har länge varit kontroversiell. Traditionell medicin ser vanligtvis örtmedicin som ett komplement. Eftersom i de tidiga stadierna av livmodercancer de mest effektiva metoderna är kirurgiska, är det inte värt risken att ersätta den med terapi med okonventionella metoder..

Behandling av livmodercancer med folkmedicin är endast möjlig efter samråd med en läkare som ser den verkliga kliniska bilden. Med denna patologi används fytopreparationer ofta baserat på:

 • hemlock och celandine: båda växterna är giftiga, så regimen bör följas strikt. Hemlock säljs på ett apotek (alkohollösning), du kan själv göra en vattenhaltig tinktur av celandine;
 • inuti i form av infusioner och avkok rekommenderas att man tar en herdepåse, sängbälte, hästsvansört osv.;
 • naturliga analoger av kemoterapi: amygdalin finns i kärnorna av bittra mandlar och aprikoskärnor. Extrakt från hajbrosk, hajleverolja och melatonin visar goda resultat. De finns i form av kosttillskott;
 • ASD används som en immunmodulator för palliativ behandling;
 • soda löst i vatten stabiliserar surhetsnivån;
 • för douching används olika naturläkemedel: ringblomma, hästsorrel, propolis etc..

Effektiviteten hos olika okonventionella metoder som en oberoende behandling av onkologi är tveksam, därför är det bättre att kombinera dem med metoderna för traditionell medicin och efter samråd med den behandlande läkaren.

Uterine cancer och graviditet

Under graviditeten upptäcks sällan livmodercancer; kvinnor i reproduktiv ålder under 30 drabbas sällan av denna sjukdom. Är det möjligt att bli gravid om den patologiska processen redan pågår i kroppen? Närvaron av en malign tumör i det första steget ger inte symtom, även om det fanns fall där tumörer upptäcktes efter att kvinnan blev gravid.

Därför kan vi dra slutsatsen att sjukdomens latenta förlopp inte stör gravid med ett barn med livmodercancer i de tidiga utvecklingsstadierna. Det finns funktioner i hanteringen av patienter med graviditet. Eftersom vi i det här fallet inte talar om kirurgiskt ingrepp ordineras stora doser gestagen till den gravida kvinnan. Efter att ha nått målet - körtlarnas atrofi börjar nästa steg. Hormonbehandling används för att normalisera ägglossningscykeln..

Om onkologi detekteras hos kvinnor i reproduktionsåldern som inte är födda, kommer medicinsk vårdstaktik att vara inriktad, om möjligt, på att bevara funktionen (terapi eller organbevarande kirurgi).

Förebyggande

Åtgärder som syftar till att eliminera riskfaktorer betraktas som förebyggande åtgärder. Balanserad näring, normalisering av hormonnivåer, behandling av fetma etc. hjälper till att undvika negativa konsekvenser.

Den huvudsakliga förebyggande åtgärden är regelbunden medicinsk undersökning, livmodercancer inträffar sällan plötsligt. Identifiering av sjukdomar - föregångare tillåter i de flesta fall att förhindra degeneration i en malign tumör.

Vi observerar rätt näring

Näring för livmodercancer innebär en balanserad kost, där det inte finns några feta och kryddiga livsmedel. Eftersom sådan mat anses vara en av riskfaktorerna rekommenderas samma metod för näring för förebyggande. Om fetma registreras, bör kosten rikta sig mot viktminskning.

Maten bör domineras av produkter av vegetabiliskt ursprung. Nutritionists rekommenderar grönsaker och frukter för livmodercancer (mättnad av kroppen med vitaminer), inklusive baljväxter, fullkorn, kryddiga örter, lök, vitlök, gurkmeja, kål. De har visat sig väl inom onkologi. Värmebehandling bör vara minimal, fetter och proteiner av animaliskt ursprung används i dosering.

Patientrecensioner

Jag vill berätta om mig själv. Jag har cancer i steg 3, upptäckt för sex månader sedan. Låt min berättelse vara en lektion för andra. För ungefär 3 år sedan märkte jag att jag med jämna mellanrum får en ljuskälla som varar i ett par dagar. Jag tillskrev allt "återstående" fenomen, jag har haft klimakteriet i fem år. Jag gick inte till läkaren, ibland var jag lat, ibland inte. Resultat: fördes med ambulans med blödning, obrukbar cancer. Om jag hade ansökt tidigare hade allt varit annorlunda. Kom ihåg att klimakteriet inte är en anledning att glömma gynekologen.

Christina, 45 år gammal

Nu återhämtar jag mig efter att livmodern avlägsnats på avdelningen bland patienter med liknande problem. Jag kan säga att diagnosen av steg 1-cancer och utsikterna till att ta bort livmodern var skrämmande. Men jag fick råd till en bra klinik. Resultaten är fantastiska. Mitt råd: försena inte, om du är rädd, leta efter en läkare som du är redo att lita på. Och allt kommer att bli bra.

Idag gick jag till temaforumet och läste recensioner av patienter (ja, inte min egen). Hur många berättelser finns det att steg 2 - 3 cancer försvinner om du köper något mirakelmedicin? Jag vill varna alla som står inför livmodercancer: tro inte på sådana historier. Tja, eller åtminstone inte börja dricka det utan din läkares råd.

De första tecknen på livmodercancer

Hur uppstår malignitet? Hela människokroppen, varje organ består av celler - kroppens minsta partiklar. Under normal funktion växer cellerna och delar sig sedan. Gamla och skadade vävnader dör, och nya dyker upp på deras plats. När kroppen producerar för många celler eller gamla celler inte dör av, bildas klumpar av dessa partiklar, som är en tumör.

Maligna tumörer kan röra sig nästan i hela kroppen. Genom kärlen når de lymfkörtlarna och vissa organ och passerar också in i benen eller hjärnan. Där fixeras de, växer och bildar också nya inflammationer och skadar vävnader..

Endometriecancer i livmodern. Symtom

Tecken på sjukdomen manifesterar sig på olika sätt, beroende på utvecklingsstadiet för onkologi:

 • 0: e Infektionsfokus ligger i slemhinnan - endometrium
 • 1: a tumören växer in i livmodern, tränger in i alla dess lager
 • 2: a utbildningen växer in i livmoderhalsen
 • 3: e cancercellerna invaderar lymfkörtlarna och slidan
 • 4: e nederlag för andra organ

I de tidiga stadierna kan symtomen på en malign tumör vara subtil och inte särskilt uttalad, med ytterligare utveckling manifesterar livmodercancer sig signifikant.

I de inledande stadierna finns följande tecken:

 • En brun eller rosa blödning som uppstår mellan perioder eller när klimakteriet uppstår.
 • Förändringar i menstruationens natur - blir mer långvariga och smärtsamma.
 • Purulent urladdning med en obehaglig lukt.
 • Samlag åtföljs av smärta.

Tecken på livmodercancer hos kvinnor i ett senare skede:

 • Vattnig urladdning. Sönderfall sker i lymfkapillärerna.
 • Svullnad i armar och ben på grund av vaskulär blockering.
 • Lymfkörtlar förstoras, smärta uppträder.
 • Förekomsten av spår av blod i urinen eller avföringen, beroende på platsen för lesionen.
 • Smärta vid urinering.
 • Allmän svaghet, illamående, viktminskning.

Eftersom symtomen och tecknen på livmodercancer knappt märks i ett tidigt skede och med den fortsatta sjukdomsförloppet, minskas sannolikheten för en fullständig botning avsevärt, cytologiska studier bör utföras.

Cancer i livmodern och äggstockarna och dess första tecken

Äggstockarna är ett mycket viktigt organ i det kvinnliga reproduktionssystemet. De ansvarar för den regelbundna menstruationscykeln och reglerar graviditeten. En malign tumör i testiklarna är en vanlig sjukdom vars symtom, som i fallet med inflammation i endometrium, kan urskiljas redan i de inledande stadierna, men detta är mycket svårare.

I det tidiga skedet manifesterar sig infektionen ofta inte på något sätt, det finns ingen smärta och urladdning. Det är ganska svårt att diagnostisera en malign tumör, för att upptäcka den i tid måste du regelbundet undersökas av en gynekolog. Risken för onkologi i äggstockarna är hög hos de kvinnor vars moderns släktingar var bärare av cancer i reproduktionssystemet eller bröstkörtlarna.

I senare skeden uppträder följande symtom:

 • Smärta i underlivet, oavsett menstruationscykel. Neoplasman ökar i storlek och påverkar nervändarna, därav obehaget. Smärtorna kan pausa ett tag och komma igen.
 • Purulent eller blodig urladdning, eftersom neoplasman sönderfaller.
 • Frekvent uppmaning att använda toaletten, vilket orsakas av att tumören trycker på urinblåsan.
 • Störningar i menstruationscykeln. Menstruationsperioden kan både minska och öka.
 • Obehagliga känslor under samlag.
 • Uppblåsthet, tyngd.
 • Allmän svaghet, illamående, aptitlöshet.
 • De yttre könsorganen är svullna. Inflammation gör att lymfkörtlarna förstoras och inte fungerar..
 • Förstoppning. Tarmfunktionen är nedsatt.

Behandling av livmoder- och äggstockscancer bör börja när de första symptomen uppträder och under konstant övervakning av en gynekolog. För att förebygga onkologiska sjukdomar i endometrium och äggstockar minskar kroppsvikten, reproduktionsfunktionen och menstruationscykeln återställs.

Det är viktigt att komma ihåg att en regelbunden gynekologisk undersökning inte bara hjälper till att identifiera och bota onkologi utan också att förhindra dess utseende..

Livmodercancer

Livmodercancer är en av de vanligaste cancerformerna i det kvinnliga reproduktionssystemet. Upp till 16 tusen nya fall av maligna tumörer i detta organ upptäcks årligen. Förekomsten av en tumör diagnostiseras oftare hos kvinnor över 60 år, men det finns en tendens att livmodercancer uppträder i en yngre ålder. Detta beror på många predisponerande faktorer och precancerösa sjukdomar som förblir odiagnostiserade och obehandlade. På Yusupov-sjukhuset utför onkologer tidig diagnos av livmodercancer med den senaste utrustningen från ledande världstillverkare.

Livmodercancer är en aggressiv tumör. De första kliniska tecknen uppträder i de senare stadierna av utvecklingen av en malign neoplasma, när prognosen försämras signifikant. Situationen kompliceras av det faktum att många av de första manifestationerna av cancer liknar andra gynekologiska sjukdomar. Detta är orsaken till förseningen hos kvinnor som söker medicinsk hjälp. Moderna diagnostiska metoder gör det möjligt att exakt bestämma tumörens plats, omfattningen av dess spridning, storlek, utvecklingsstadium och också att identifiera närvaron av metastaserande foci. Baserat på detta ordineras behandling. Läkare på onkologikliniken utför komplex terapi för livmodercancer. Det inkluderar traditionella och minimalt invasiva kirurgiska ingrepp, strålning, hormonell och kemoterapi med moderna cancerläkemedel..

Orsaker

Hittills har de exakta orsakerna till uppkomsten av atypiska celler som utgör en cancertumör inte fastställts. Det finns predisponerande faktorer, vars påverkan ökar risken för bildning av livmodercancer. Dessa inkluderar:

 • Endokrina systemsjukdomar. Hormonell obalans är vanligast bland sköldkörtelsjukdomar. En obalans av hormoner är en av de viktigaste orsakerna till utvecklingen av livmodercancer.
 • Funktioner i menstruationscykeln. Riskgruppen för att utveckla en malign tumör i livmodern inkluderar kvinnor som har haft en sen eller för tidig menstruation och klimakteriet;
 • Polycystisk äggstockssjukdom. Patologi utvecklas på grund av ett brott mot hormonbalansen mellan manliga och kvinnliga hormoner. Detta leder till menstruations oegentligheter;
 • Hormonbehandling. Inte alla hormoner utlöser utvecklingen av livmodercancer. Intag av läkemedel som innehåller en stor mängd östrogen ökar möjligheten att utveckla en malign tumör;
 • Tyngde ned ärftligheten. Att ha livmodercancer hos en släkting ökar risken för att utveckla en tumör hos kommande generationer av kvinnor. Förekomsten av denna riskfaktor kräver regelbunden undersökning av en läkare för att upptäcka neoplasmer i ett tidigt skede.
 • Övervikt. Fetma framkallar förändringar i hormonnivåerna. Denna situation framkallar degenerering av friska celler till atypiska. Dessutom påverkar hälsan negativt att äta stora mängder fettiga livsmedel, vilket ökar risken för malign bildning av neoplasman;
 • Behandling för en tumör på en annan plats. Att ta Tamoxifen sätter en kvinna i hög risk att utveckla livmodercancer. Detta beror på läkemedlets antiöstrogena egenskaper.
 • Oregelbundet sexliv.
Kvinnor som inte har fött barn eller har fött barn sent har också ökad risk att utveckla livmodercancer. Närvaron av en eller flera provocerande faktorer kräver särskild uppmärksamhet från kvinnan. Det är nödvändigt att genomgå regelbundna gynekologiska undersökningar för att tidigt upptäcka livmodercancer.

Utvecklingen av livmodercancer beror oftast på följande provocerande faktorer:

 • Ökad stimulering av livmoderepitel med hormoner - östrogener;
 • Metaboliska störningar (diabetes mellitus, arteriell hypertoni);
 • Hormonproducerande äggstocks tumörer;
 • Adenom i binjurebarken;
 • Allvarlig leverpatologi, till följd av vilken metabolismen av könshormoner störs (cirros, hepatit, etc.);
 • Sen uppkomst av klimakteriet;
 • Brist på graviditet och förlossning upp till 30 år;
 • Bestrålning av bäckenorganen;
 • Förutom riskfaktorer finns det precancerösa sjukdomar, som inkluderar:
 • Follikulära cyster;
 • Polycystisk äggstockssjukdom;
 • Endometriell hyperplasi;
 • Polyps i livmodern.
Utan behandling tenderar dessa sjukdomar att bli maligna; därför, om du har en av ovanstående patologier, måste du söka medicinsk hjälp från en läkare.

Graden av sjukdomens utveckling

Typer av livmodertumörer

Tumörens histologiska struktur fastställs av morfologer för att bestämma behandlingens taktik. Följaktligen särskiljas följande typer av livmodercancer:

 • Adenokarcinom i livmodern är den vanligaste formen av livmodercancer;
 • Leiomyosarkom - förekomsten av en patologisk fokus uppträder i organets muskler;
 • Skivepitelcancer - hänvisar till den mest gynnsamma formen av livmodercancer. Dess identifiering och snabb behandling ger den mest gynnsamma prognosen för återhämtning;
 • Glandulär skivepitelcancer;
 • Klarcellscancer;
 • Slemhinnecancer.
 • Serös cancer.
Odifferentierad cancer är en aggressiv typ av livmodercancer. Spridningen av tumörprocessen sker mycket snabbt.
Beroende på orsaken till utvecklingen kan livmodercancer vara autonom och hormonell. Autonom cancer utvecklas i nästan 30% av fallen av livmodercancer. Förekomsten av denna form av sjukdomen är inte förknippad med några förutsättningar och orsaker. Enligt experter orsakas autonom livmodercancer av ärftlig etiologi eller traumatisk organskada.

Utvecklingen av den andra formen av livmodercancer är direkt relaterad till hormonella förändringar i kvinnans kropp. Denna typ av onkopatologi diagnostiseras i 60-70% av alla fall av livmodercancer och kännetecknas av uttalade endokrina metaboliska störningar. Beroende på cellens differentiering, skiljer sig följande typer av livmodercancer:

 • Dåligt differentierad. Denna typ av livmodercancer är den mest aggressiva. Det kännetecknas av snabb spridning, tidig uppkomst av metastaser;
 • Medium differentierad. Den intar en mellanposition mellan de andra typerna;
 • Mycket differentierad. Den mest gynnsamma typen av cancer. Dess utveckling kan ta flera år. Med snabb diagnos av neoplasma är prognosen för livet gynnsam.
Beroende på tumörens lokalisering särskiljs cancer i livmoderhalsen och livmoderkroppen. Det första alternativet är vanligare.
För att karakterisera tumörstadiet, dess lokalisering, spridningsgraden till de omgivande vävnaderna, närvaron eller frånvaron av metastaserande lesioner i lymfkörtlarna och andra organ, klassificeras enligt TNM- och FIGO-systemen (Federation of Obstetricians and Gynecologists). I enlighet med detta särskiljs följande stadier av livmodercancer:
 • Noll / Тis - indikerar utvecklingen av preinvasivt karcinom;
 • Först / T1N0M0 - tumörfokus är lokaliserat i livmoderkroppen, det finns ingen spridning till intilliggande vävnader, metastaser är inte typiskt:
 • 1A / T1a - skada på livmoderkroppen inträffar vid endometriumnivån;
 • 1B / T1b - cancerceller sprids till hälften av myometrium;
 • 1C / T1c - det mesta av myometrium påverkas av tumörprocessen;
 • Andra / T2N0M0. Tumören är lokaliserad i livmoderhalsen, metastaser detekteras inte:
 • 2A / T2a. Cancer är lokaliserad i livmoderhalsens körtelskikt;
 • 2B / T2b. Processens spridning påverkar livmoderhalsens djupa lager;
 • Tredje / T3N1M0. Spridningen av cancerceller påverkar närliggande organ (vagina, livmoderbihangar), involveringen av regionala lymfkörtlar i processen är karakteristisk:
 • 3A / T3a. Tumören är lokaliserad i livmodern och sprider sig till närliggande vävnader, såväl som livmodern.
 • 3B / T3b. Cancerceller finns i slidan.
 • 3C / T3c. Regionala lymfkörtlar påverkas;
 • 4: e / T4N1M1. Detta steg kännetecknas av flera metastaser:
 • 4A / T4a. Metastaser finns i urinblåsan, ändtarmen;
 • 4B / T4b. Metastas påverkar lungorna, levern, benen.
Bestämning av den exakta strukturen, scenen och lokaliseringen av tumören gör det möjligt för läkaren att utföra den nödvändiga mängden behandling, vald individuellt beroende på egenskaperna hos utvecklingen av livmodercancer.

Symtom och tecken

Livmodercancer har ingen specifik klinisk bild i de inledande stadierna av utvecklingen av tumörprocessen. Detta är den främsta anledningen till att kvinnor söker medicinsk hjälp sent. Det är möjligt att i rätt tid identifiera förekomsten av en neoplasma i livmoderhålan med regelbunden undersökning. De första tecknen på cancer liknar andra gynekologiska patologier. Därför är det viktigt att genomgå en förebyggande gynekologisk undersökning i rätt tid. Det gör att du kan upptäcka cancer i ett tidigt skede. Endast i detta fall kvarstår en gynnsam prognos för återhämtning. De viktigaste kliniska tecknen på sjukdomen inkluderar:

 • Blödning från livmoderhålan;
 • Beli;
 • Smärtsyndrom;
 • Purulent och vattnig urladdning.
Utseendet på livmoderblödning hos kvinnor i icke-reproduktiv ålder är det viktigaste tecknet på förekomsten av en malign tumör. Blödning hos kvinnor i reproduktiv ålder förekommer i olika gynekologiska patologier. Från detta sker inte alltid diagnos av livmodertumör. Utseendet på livmoderblödning kräver en obligatorisk undersökning för att upptäcka en malign bildning.

Leucorrhoea är karakteristisk när tumören ökar i storlek. Mängden leukorré varierar och kan vara sparsam eller riklig (leukorré). Ansamlingen av utsöndringar orsakar värkande smärtor i underlivet. Urladdningens natur beror på graden av tumörutveckling. Leucorrhoea kan vara blodig, purulent, blodig och purulent. Detta indikerar tillsatsen av en infektion. Ett liknande tillstånd åtföljs av akut smärta, förgiftningssyndrom. Detta indikerar patientens extremt allvarliga tillstånd..

Svårighetsgraden av smärta beror på graden av tumörinvasion i den omgivande vävnaden. I de inledande stadierna av utvecklingen av livmodercancer saknas smärta. Uppkomsten av smärta inträffar med en ökning av storleken på cancerfokus. Neoplasman kan komprimera intilliggande organ och orsaka samtidigt kliniska manifestationer.

Ansamlingen av pus i livmoderhålan sker med stenos i livmoderhalsen. Denna manifestation av karcinom åtföljs av symtom på kroppsförgiftning. Dessa inkluderar bristande smärtor i underlivet, feber, frossa, svettning. En purulent ansamling i livmoderhålan kräver omedelbar sjukhusvistelse och operation. Utseendet på vattnig urladdning är ett specifikt tecken på en tumör i livmodern.

Blåsans kompression av en tumör leder till ökad och smärtsam urinering. En stor tumörvolym kan orsaka smärta under tarmrörelser, liksom smärtsam trängsel att göra avföring. I detta fall är utsöndringen av avföring svår. Kompression av en övervuxen tumör i urinledaren leder till smärta som liknar de kliniska manifestationerna av njurkolik.

Mot bakgrund av berusning sker en minskning av aptiten. I detta avseende minskar kroppsvikten kraftigt. En ökning av kroppstemperaturen inträffar i de sena stadierna av en tumör i livmodern. Samtidigt finns det ingen effekt av att ta febernedsättande läkemedel. Hypertermi kan indikera tillsatsen av en sekundär infektion. Patienter är också oroliga för svaghet, en kraftig sammanbrott, dåsighet, huvudvärk, yrsel.

Frånvaron av distinkta kliniska symtom i de tidiga stadierna av bildandet av livmoderns tumörprocess kräver särskild uppmärksamhet vid dess första manifestationer. Förekomsten av ett av ovanstående symtom är en indikation för omedelbar läkarvård. Endast snabb diagnostik gör det möjligt att fastställa livmodercarcinom i första steget, när det finns en gynnsam prognos för behandling.

Symtom på livmodercancer hos unga kvinnor och med klimakteriet

Vaginal urladdning anses vara normal och indikerar inte att en kvinna har något medicinskt tillstånd, inklusive livmodercancer. Symtom och tecken hos unga kvinnor är främst förknippade med förändringar i färg och överflöd. Dessutom bör blodig urladdning orsaka ångest. Med utvecklingen av en onkologisk process i livmoderkroppen minskar inte symtomen. Volymen av blodförlust och frekvensen av livmoderutsläpp ökar.

Menstruationsflödet stannar normalt i början av klimakteriet. Kvinnans oro bör vara blödning efter postmenopausal period. Utsläpp i livmodercancer med klimakteriet kan ha varierande varaktighet, intensitet och volym.

Metastas

Spridningen av metastaser i livmodercancer sker på följande sätt:

 • Lymfogent (genom lymfkärlen);
 • Hematogen (med blodflöde);
 • Implantat (i bukhålan).
Först och främst sker lymfogen spridning av tumörceller. I det här fallet påverkas regionala lymfkörtlar. Lymfkörtelmetastaser är karakteristiska för de sena stadierna av tumörprocessen. När det onkologiska fokus utvecklas överförs cancerceller till enskilda lymfkörtlar.

När livmodercancer börjar växa i storlek och påverkar blodkärlen uppstår hematogen spridning av metastaser. Först och främst påverkas andra organ i det lilla bäckenet och sedan lungorna och benen. Detektering av livmodermetastaser i levern och njurarna är extremt sällsynt.

Implantationsmetoden för metastas försämrar sjukdomens prognos. Utseendet på metastaser i bukhålan uppstår på grund av livmoderns förbindelse med bukhinnan genom äggledarna. Detektering av metastaser utförs med hjälp av instrumentell forskning. För att göra detta, använd:

 • CT, MR. Tomografi låter dig fastställa lokalisering, storlek, spridningsgrad av cancerprocessen till de omgivande vävnaderna, samt närvaron och placeringen av metastatiska foci;
 • PET-CT. Användningen av en kontrastradioisotopsubstans gör det möjligt att bestämma lokalisering av metastaser på bästa sätt. Den injicerade kontrasten ackumuleras i patologiska foci, en serie skiktade bilder gör att du kan fastställa platsen och antalet metastatiska tumörer.

Diagnostik

Diagnos av livmodercancer utförs med hjälp av en uppsättning åtgärder som syftar till att fastställa lokalisering, stadium, karcinomens storlek, placeringen av metastaser och skador på lymfkörtlarna. Detta är nödvändigt för att bestämma taktiken för behandlingen. För att upptäcka en tumör i livmodern, använd:

 • Tar anamnes. Vid läkarmötet sker en detaljerad samling av patientens klagomål, tidpunkten för uppkomsten av de första tecknen på sjukdomen upptäcks. Uppmärksamhet ägnas åt att klargöra predisponerande faktorer och precancerösa tillstånd;
 • Gynekologisk undersökning. En gynekolog undersöker en kvinna i en stol med hjälp av speglar. På liknande sätt utesluts skador på slidan och livmoderhalsen, vars tumör har liknande kliniska symtom med livmodercancer. Palpationsundersökning gör att du kan bedöma livmoderns tillstånd och dess bilagor. Men det är omöjligt att identifiera ett karcinom i ett organ i ett tidigt skede med hjälp av en gynekologisk undersökning;
 • Ultraljudundersökning (ultraljud) av bäckenorganen. Denna typ av forskning ingår i det obligatoriska diagnostiska minimumet av bäckensjukdomar. Med hjälp av ultraljudsdiagnostik är det möjligt att bestämma förekomsten av livmodercancer i de tidiga stadierna. Samtidigt fastställs placeringen av neoplasman, graden av dess spridning till närliggande vävnader och organ. En ytterligare studie av bäckenlymfkörtlarna utförs om det finns en misstanke om närvaron av metastaser i dem. Färgdopplersökning möjliggör bedömning av blodflödet i livmodern och tumörerna.
 • Datortomografi (CT), magnetisk resonanstomografi (MRT). Syftet med tomografi gör att du kan bestämma den exakta platsen, storleken, stadiet för inte bara livmodercancer utan också metastaser;
 • Positron elektronisk datortomografi (PET-CT). Radioisotopen som används för att fläcka det patologiska fokuset gör det möjligt att diagnostisera alla drabbade områden, graden av deras invasion i de omgivande vävnaderna, storleken på neoplasmerna. Kontrast tomografi är en av de mest exakta diagnoserna av livmodercancer;
 • Hysteroskopi. Denna metod för diagnos av livmodercarcinom utförs med hjälp av ett endoskop. Gynekologen undersöker livmoderhålan och producerar en riktad biopsi. Material som tas från ytan av neoplasman skickas för histologisk undersökning. Detta är nödvändigt för att bestämma strukturen hos cancerceller när man väljer rätt terapi;
 • Fluorescensforskning. Med hjälp av fotosensibiliserare utsätts neoplasman för ultraviolett ljus. En sådan metod för diagnos av livmodercancer gör det möjligt att upptäcka maligna tumörer av minsta storlek;
 • Diagnostisk curettage. Genomfördes under hysteroskopisk undersökning. Skrapning av epitelet från olika delar av livmodern skickas för laboratoriediagnostik. Denna diagnostiska metod gör att du kan etablera en cancer lesion i olika delar av organet;
 • Blodprov för tumörmarkörer. Bestämning av CA-125 är inte en obligatorisk analys vid diagnos av livmodercancer. Dess kontroll utförs för att bedöma effektiviteten av behandlingen och dynamisk övervakning av sjukdomen;
 • Analys av blod och urin. Utnämningen av allmänna tester är nödvändig för att bedöma tillståndet för hela organismen. På ett liknande sätt är förekomsten av en inflammatorisk process, anemiskt syndrom etablerat..
Omfattningen av diagnostiska åtgärder för detektion av livmodercarcinom bestäms av den behandlande läkaren individuellt för varje patient. Noggrann diagnos är nödvändig för att ordinera rätt behandling. Yusupov-sjukhuset har modern utrustning som gör att du kan få exakta forskningsresultat. Högt kvalificerade specialister på kliniken föreskriver individuell behandling baserat på erhållna data. Regelbundna diagnostiska åtgärder kan upptäcka livmodercancer i ett tidigt skede. Detta är nyckeln till en gynnsam prognos för sjukdom och liv. Läkare på onkologikliniken väljer önskad mängd screening och utvärderar de resultat som erhållits med definitionen av ytterligare rekommendationer.

Behandling

Kirurgi

Kirurgi är en obligatorisk metod för att behandla livmodertumörer. Volymen för operationen beror på många faktorer. Dessa inkluderar:

 • Stadier av livmodercancer;
 • Förekomsten av samtidiga sjukdomar;
 • Kvinnans ålder;
 • Graden av differentiering av tumörceller.
I fallet med närvaron av steg 4 av malign tumör i livmodern i kombination med allvarliga samtidigt sjukdomar är kirurgisk ingrepp olämpligt. I sådana fall föreskrivs palliativ terapi..

Organbevarande kirurgi för livmodercancer är extremt sällsynt. Indikationerna för detta är patientens unga ålder och det tidiga stadiet av utvecklingen av tumörprocessen. I det här fallet tar kirurgen bort livmodern och äggledarna medan äggstockarna bevaras. Denna åtgärd undviker den tidiga klimakteriet..

Kirurgi för att avlägsna livmodercancer kan vara av följande typer:

 • Amputation. Denna metod består i att ta bort livmoderkroppen samtidigt som livmoderhalsen bevaras. Fördelarna med livmoderamputation är bättre tolerans för operationen, minskad risk för komplikationer, förebyggande av sexuella störningar. Indikationerna för amputation av livmodern är det tidiga stadiet av tumören och patientens unga ålder. Frånvaron av faktorer för utveckling av livmoderhalscancer beaktas också;
 • Extirpation. En total hysterektomi är det fullständiga avlägsnandet av livmodern och livmoderhalsen. Om de regionala lymfkörtlarna är skadade utförs lymfadenektomi med en provtagning av material för en biopsi. Denna metod för kirurgisk ingrepp är föreskriven i fallet med spridning av tumörprocessen och dess upptäckt i senare skeden..

Strålbehandling

Utnämningen av strålterapi utförs för att bli av med tumörfokus vid dess ofullständiga avlägsnande under en kirurgisk operation. Det finns flera sätt att genomföra strålning: extern och intern. Som regel görs en kombination av båda metoderna för att öka den terapeutiska effekten. Strålbehandling före operation rekommenderas för att minska tumörstorleken. När det gäller inoperabel livmodercancer är strålning en palliativ terapi som är utformad för att lindra patientens tillstånd..

Kemoterapi

Hormonbehandling

Denna metod för behandling av livmodercancer används i fall av detektion av en hormonberoende tumör. Hormonbehandling förskrivs i de flesta fall till unga flickor med starkt differentierad cancer. För detta används antiöstrogener eller gestagener, som undertrycker mängden kvinnliga könshormoner (östrogener), varav en överdriven mängd är en av anledningarna till utvecklingen av livmodertumör. Hormonbehandling kan kombineras med andra behandlingsmetoder för att uppnå maximala resultat.

Ett bra terapeutiskt resultat uppnås tack vare hormonbehandling med användning av gestagenpreparat: Megeisa, Depostat, 17-OPK, Provera, Farlugal, Depo-Provera, etc. Sådana läkemedel kan ordineras som monoterapi eller i kombination med Tamoxifen. Med en aktiv metod för metastasering och brist på effektivitet från behandling med gestagener förskrivs läkemedlet Zoladex. I vissa fall kombineras hormonbehandling med kemoterapibehandlingar.

När man väljer den mest lämpliga terapeutiska metoden för varje specifik situation, tar specialisterna från onkologikliniken på Yusupov-sjukhuset hänsyn till de avgörande faktorerna:

 • Patientens fysiologiska tillstånd;
 • Endokrina störningar
 • Histologiska indikatorer;
 • Storlek och förekomst av den maligna tumören.

Dietmat

Överensstämmelse med kostrekommendationer är en del av omfattande behandling för livmodercancer. Nutritionists rekommenderar till patienter:

 • Begränsa fettintaget. För stora mängder fet mat påverkar hälsan negativt, vilket leder till fetma. Kombinationen av dessa faktorer ökar risken för att utveckla en tumörprocess i livmodern i samband med de framväxande hormonella störningarna;
 • Inkludera tillräckligt med frukt och grönsaker i din kost. Denna rekommendation syftar till att berika den dagliga kosten med naturliga vitaminer, mineraler och antioxidanter, som har en positiv effekt vid förebyggande av cancer.
 • Ät proteinrika livsmedel. Den dagliga menyn innehåller produkter som ger det dagliga proteinintaget. För att göra detta, använd mager sorters kött, fjäderfä och fisk, mejeriprodukter.
Det är nödvändigt att utesluta konserver från kosten, såväl som kryddiga, kryddiga rätter..

Prognos

Förebyggande

Behandling av livmodercancer i Moskva

Du kan gå igenom en fullständig diagnos för att upptäcka livmodercancer i Moskva på Yusupov-sjukhuset. Den medicinska institutionen är utrustad med modern utrustning som gör det möjligt att upptäcka tumörbildning i de första utvecklingsstadierna. Klinikens arsenal innehåller ett komplett utbud av diagnostiska tjänster som krävs för att bestämma platsen, scenen, omfattningen av tumörfokus och dess metastaser.

Läkarna på Yusupov-sjukhuset har många års erfarenhet av behandling av maligna tumörer i livmodern. De erhållna diagnostiska uppgifterna gör det möjligt för klinikens specialister att välja den individuella behandling som är nödvändig för en framgångsrik botning av sjukdomen. Du kan boka tid hos en onkolog och lära dig mer om priser genom att ringa.

Tack vare högkvalitativ diagnostik och ett adekvat tillvägagångssätt för den terapeutiska processen lyckas onkologer på Yusupov-sjukhuset uppnå den högsta och mest gynnsamma prognosen för patientöverlevnad. Vid behandling av onkopatologi används de senaste teknikerna som har förlängt livet för tusentals patienter med diagnostiserad livmodercancer. För kemoterapi används effektiva läkemedel av den senaste generationen som har ett minimalt antal biverkningar. Diagnosens professionalism, onkologernas erfarenhet och höga kompetens, hjälp och stöd från kvalificerad yngre medicinsk personal garanterar framgången för cancerbehandling.