Steg 4 lungcancer med metastaser

Fibrom

Lungcancer är en av de vanligaste typerna av cancer. I utvecklade länder leder det inte bara till frekvensen av förekomst utan också till antalet dödsfall. Den utbredda förekomsten av denna sjukdom beror på att tobaksrökning, som lever i dåliga miljöförhållanden och arbetar i farliga företag, är en av de främsta orsakerna till dess förekomst. Behandlingen kompliceras av det faktum att det inte finns några smärtsamma nervändar i lungorna och att patienten kanske inte känner symtomen under en längre tid som verkligen skulle varna honom eller förvirra dem med symtom på andra sjukdomar i andningsorganen och självmedicinering. Därför bestäms denna typ av onkologi ofta bara i de senare stadierna..

Innehåll

Hur lungcancer utvecklas

Lungcancer kan vara central och perifer, såväl som mediastinal och spridas. Denna klassificering baseras på lokaliseringen av sjukdomens primära fokus. Inom ramen för det beror dess förlopp och tidpunkten för de första symptomen på formen av onkologi..

Central form. Detta inkluderar onkologi, som utvecklas i stora bronkier: huvud, mellanliggande, lobar, segmental och subsegmental. Det kännetecknas av bildandet av en tumör med små celler och skivepitelceller. De första symptomen är:

 • torr hosta som inte försvinner även i flera veckor; torr hosta som inte försvinner även i flera veckor;
 • hes röst;
 • visslande ljud vid andning
 • periodisk eller subtil smärta i bröstet.

Om något av dessa symtom uppstår bör patienten söka läkarvård för testning. Att identifiera onkologi hjälper:

 • fluorografi (men i ett tidigt skede kan en onkologisk tumör likna andra sjukdomar i andningsorganen);
 • datortomografi av bröstet;
 • PET-CT.

För att bekräfta diagnosen kan följande användas:

 • bronkoskopi (för att studera bronkierna för förekomst av neoplasmer);
 • tumörbiopsi, om den är synlig i trakeobronkialt träd (för att bestämma graden av malignitet);
 • transthoracisk punktering, om tumören inte är central utan perifer.

Perifer form Denna typ av onkologi utvecklas från epitel av mindre bronkier eller är lokaliserad i cellparenkymet, växer i tjockleken på lungvävnaden. Faren är att den visar symtom mycket senare än bronkialcancer. Tumören kan växa till en stor storlek utan att visa symtom. Många patienter genomgår inte förebyggande undersökningar och till och med vägrar behandling, med hänvisning till frånvaron av påtagliga manifestationer av sjukdomen. Ofta upptäcks en sådan tumör av en slump under undersökningen eller när allvarligare symtom uppträder..

Mediastinal form Det kännetecknas av flera metastatiska skador på mediastinum lymfkörtlar, där lokalisering av tumören i lungan inte detekteras.

Disseminerad form (primär karcinomatos). Detta inkluderar flera lungskador utan en etablerad lokalisering av primärtumören i andra organ. Mer än hälften av cancerfall förekommer i höger lunga, främst i övre loben.

Scenklassificering

I inhemsk onkologi finns det fyra stadier av den aktiva sjukdomsförloppet, som endast gäller icke-småcellscancer. Deras varaktighet är mycket individuell i varje enskilt fall, och de bestäms av den kliniska bilden, som observeras med hjälp av en serie undersökningar. Denna klassificering tar hänsyn till tidiga former av cancer. De fyra aktiva stadierna föregås av ytterligare två:

 • latent, under vilken närvaron av cancerceller endast kan bestämmas genom att analysera sputum eller vatten erhållet som ett resultat av bronkoskopi;
 • noll (icke-invasiv cancer), när tumörceller detekteras endast i lungans innerfoder.

I de allra flesta fall diagnostiseras inte tidig cancer..

Första stadiet. Den är uppdelad i två steg:

 • först växer tumören in i inre vävnader i lungan och når storlekar upp till 3 cm, medan den är omgiven av frisk vävnad, påverkar inte bronkierna och lymfkörtlarna;
 • då kan den växa in i pleura och bronkier, som överstiger storleken på 3 cm.

Andra fasen. Här visas mer uttalade symtom:

 • dyspné
 • ljud och visslande vid andning;
 • hosta med blod i sputum, hemoptys;
 • bröstsmärta.

I det här fallet kan själva tumören vara inom 5-7 cm utan att påverka lymfkörtlarna eller ha metastaser i sig, och även påverka pleura och hjärtmembran, men inte överstiga 5 cm.

Steg tre. Tumören påverkar lymfkörtlarna, pleura och bröstväggen. Metastaser sprids vidare: i luftstrupen, blodkärlen, matstrupen, ryggraden, nyckelbenet och hjärtat. Svårt att andas. Neoplasmas storlek överstiger 7 cm.

Steg fyra. Det är terminal och tar en obotlig form. Tumören sträcker sig utanför lungan, sprider sig till närliggande organ. Metastaser är omfattande och har en avlägsen lokalisering. Pleurisy, perikardit förenas - separat eller tillsammans. Metastas sker via lymfogena (genom lymfkärl) och hematogena (genom blodkärl) vägar. Alla kliniska manifestationer ökar markant. Bland de primära (lokala) manifestationerna märks det att:

 • hostan blir försvagande;
 • sputum med en karakteristisk karmosinröd färg läggs till, liknar gelé i konsistens, den kan också innehålla pus;
 • bröstsmärtor blir mer intensiva.

Sekundära symtom orsakade av metastaser kan också tydligt manifesteras:

 • störningar i det kardiovaskulära systemet;
 • överlägset vena cava syndrom (på grund av nedsatt blodflöde);
 • svårigheter att föra mat genom matstrupen
 • svårigheter att prata, svälja
 • mentala störningar;
 • smärta i andra organ och lemmar.

Det allmänna tillståndet försämras också, och därför känns det:

 • svaghet, apati, ökad trötthet;
 • betydande viktminskning
 • hög temperatur;
 • och andra.

Steg 4-behandling

Om en patient har stadium 4 lungcancer med metastaser i andra organ, kommer huvudmålet med behandlingen att vara att lindra hans tillstånd och öka livslängden. Valet av en behandlingsregim påverkas av prognosfaktorer, som bildas på grundval av en komplex undersökning med ett stort antal tekniker. Eftersom scenen är oåterkallelig kommer det att vara palliativt; denna form av cancer kan inte botas helt..

Mål för palliativ vård. Alla patienter med lungcancer i steg 4 undrar hur länge de måste leva. Modern medicin kämpar för att säkerställa att de mest positiva svaren på denna fråga kan ges. För detta genomförs en uppsättning åtgärder som syftar till att:

 • lindra symtom;
 • för att minska de negativa biverkningarna av terapi, läkemedel;
 • öka total överlevnad.

Allmän behandling. Några av de procedurer som i vissa fall kan leda till en förbättring av tillståndet och en ökad livslängd är:

 • radiofrekvensablation;
 • radioembolisering;
 • kemoembolisering;
 • användning av monoklonala antikroppar;
 • individuella vacciner mot tumörer.

Behandlingsstandarder. Strålning och kemoterapi används oftast vid steg 4. För närvarande är standard för behandling systemisk kemoterapi, vilket ökar överlevnaden jämfört med symptomatisk terapi. Det finns flera alternativ för systemisk terapi för lungcancer, inklusive moderna:

 • cytotoxiska kemoterapimedel;
 • riktade (riktade mot ett specifikt mål i kroppen) droger;
 • immunterapidroger.

Tack vare dem har behandlingen blivit mer individualiserad, nu kan den baseras på tumörens molekylära och histologiska egenskaper. Tack vare framstegen inom modern vetenskap och medicin har det blivit möjligt att identifiera förarmutationer, det vill säga "ledande" mutationer - de som har en direkt inverkan på tillväxten av en malign tumör. Detta gjorde det möjligt att identifiera patienter som svarar positivt på riktad läkemedelsbehandling. Detta tillvägagångssätt är tillämpligt även vid behandling av äldre patienter som har comorbiditeter..

Inledande systemisk terapi. Informationen används för att bestämma vektorn:

 • om tumörens morfologiska, molekylära och histologiska natur;
 • lokalisering av metastaser;
 • om patientens allmänna tillstånd;
 • om alla symtomatiska manifestationer;
 • om förekomsten av identifierade mutationer etc..

I detta skede kan följande studier initialt eller upprepas i olika kombinationer:

 • allmän klinisk;
 • Röntgen (röntgen i bröstet i två projektioner, kontrastundersökning av matstrupen, tomografi, zonografi, CT, MR, PET-CT, fluoroskopi, diagnostisk pneumothorax, angiografi, bronkografi);
 • cytologisk undersökning av sputum efter bronkoskopi;
 • med kirurgiska metoder (biopsi, punktering, mediastinotomi, diagnostisk torakotomi, laparoskopi);
 • Ultraljud;
 • radionuklidmetoder (skanning av ben och andra organ);
 • laboratoriebestämning av tumörmarkörer etc..

Vidare kan kombinationer av kemoterapi och biologiska, immunterapi väljas.

Uppföljningsbehandling. Den initiala kemoterapin med platinamedicin varar vanligtvis 4 till 6 cykler. I denna mängd når terapin maximal effekt, och om du fortsätter i sex cykler eller mer kommer detta att leda till en ökning av den toxiska effekten på kroppen. Studier visar att minst 30% av patienterna med stadium 4 lungcancer som utvecklas efter kemoterapi i första linjen kan vara kandidater för andra linjens behandling. Utnämningen av den andra kemoterapikursen (den här gången med läkemedlet "Doxacel") utförs med hänsyn till:

 • patientens allmänna tillstånd
 • förloppet av tidigare behandling
 • tumörens molekylära tillstånd.

I vissa fall hjälper detta läkemedel till att minska symtomen och öka patientens förväntade livslängd med i genomsnitt 3 månader. Efter både första och andra linjens kemoterapi kan immunobiologiska och andra stödjande läkemedel ordineras.

Varför är metastaser farliga? Metastaser i steg 4 lungcancer är ensamma, enkla (upp till 5 foci) och många. Eventuella maligna tumörer vid sjukdomens fjärde steg kännetecknas av en hög densitet, på grund av vilken de liknar en sten- eller benvävnad. De kan växa tillsammans till en enda neoplasma, vilket negativt påverkar närliggande organ och den allmänna prognosen. I bronkierna skapar metastaser en gynnsam miljö för reproduktion av patogena mikroorganismer, vilket stör luftens sterilitet. På grund av detta kan bildandet av pus förekomma. Skador och kompression av organ i vilka metastaser har grodd upp orsakar störningar i deras funktion, inklusive kritisk.

Behandling. I patientens kropp kan det finnas metastaser som kan tas bort eller behandlas med stereotaktisk strålbehandling:

 • oligometastaser som är känsliga för radiofrekvensablation;
 • neoplasmer som fortsätter att växa i hjärnan under riktad kemoterapi (vanligtvis på grund av otillräcklig permeabilitet i blod-hjärnbarriären).

I detta fall rekommenderas deras resektion eller en strålbehandling. Om metastaser i benvävnader upptäcks utförs ytterligare förebyggande av patologiska frakturer och smärtsyndrom, inklusive användning av bisfosfonater.

Produktion

Inom området onkologi pågår för närvarande forskning som syftar till att uppfinna nya läkemedel, samt att identifiera markörer med vilka det är möjligt att förutsäga patientens svar på den planerade behandlingen (prediktorer). Under det senaste decenniet har tack vare sådan forskning ett vetenskapligt genombrott gjorts för att förstå patologin för lungcancer, inklusive steg 4. Tack vare honom uppträdde målinriktad terapi - effektivare, i vilken den skadliga effekten på friska celler minskas. Steg 4 lungcancer genomgår för närvarande palliativ behandling för att lindra symtom och förlänga patientens liv.

Steg 4 cancer

Normala kroppsceller förlorar sin förmåga att differentiera och bli atypiska. Det finns en kränkning av vävnadens struktur, maligna celler delar sig snabbt, tumören börjar växa in i de omgivande vävnaderna. En gång i lymfkärlen eller blodkärlen sprids maligna celler i hela kroppen. Stoppar under påverkan av några faktorer i ett organ eller kärl, en atypisk cell börjar dela sig, förvandlas till en tumör, och med tiden växer de omgivande vävnaderna - så här metastaserar den primära tumören och utvecklingen av sekundär cancerfoci.

Onkologiavdelningen på Yusupov-sjukhuset använder innovativa metoder för cancerbehandling, klinikens specialister har bevisat sig professionellt vid behandling av hudneoplasmer, bröstcancer, äggstockscancer, tarmcancer och matsmältningssystem. Klinikens specialister är involverade i olika forskning och utveckling inom behandling av cancer, onkologiska sjukdomar och har internationella certifikat. Yusupov-sjukhuset är ackrediterat för kliniska prövningar, vilket tillåter användning av läkemedel som inte kan användas av andra medicinska institutioner i Ryssland. Användningen av unika läkemedel hjälper patienter på Yusupov-sjukhuset att öka livslängden och dess kvalitet.

Cancerstadier

Malign bildning klassificeras enligt stadier, enligt kliniska tecken, enligt histologi, enligt morfologiska egenskaper. Ett system med beteckningar för maligna tumörer har skapats, som inkluderar en fullständig beskrivning av tillståndet för neoplasman: utvecklingsstadiet, reaktionen av regionala lymfkörtlar, närvaron av metastaser:

 • 0 grad av cancer är en icke-invasiv form av tumören. Cancer ligger inom utbildningens ursprungliga gränser. Grad 0 cancer är helt härdbar.
 • Grad 1-cancer - den maligna tumören börjar växa men påverkar inte lymfkörtlarna och avlägsna organ. Ett undantag är magcancer, som i första utvecklingsstadiet påverkar de regionala lymfkörtlarna.
 • 2 grad av cancer - tidig upptäckt av en tumör spelar en viktig roll i effektiviteten av behandlingen av det andra steget av malign tumör. Tumören kan börja metastasera till lymfkörtlarna (regionala) som ligger nära det drabbade organet, och celltillväxten i den primära tumören ökar. En god prognos beror på många faktorer - tidig upptäckt, typ av tumör, lokalisering av bildningen.
 • Grad 3-cancer - tumören utvecklas, metastaser finns i regionala lymfkörtlar, om det inte finns några metastaser i avlägsna lymfkörtlar och organ är prognosen mer gynnsam. Prognosen för överlevnad för varje typ av tumör i steg 3-cancer är annorlunda. Av stor betydelse är inte bara typen av tumör utan också patientens hälsotillstånd, tumörens plats - ju mer komplex den är lokaliserad, desto mindre risk för läkning.
 • Grad 4 cancer är det sista stadiet av cancer. Prognosen är i de flesta fall negativ.

Steg fyra cancer

Cancer av fjärde graden är det terminala stadiet av cancer. I de flesta fall är de första stadierna av cancer asymptomatiska, och när symtom på en malign tumör uppträder är det oftast i ett sent utvecklingsstadium. Mycket ofta utvecklas en neoplasma snabbt på kort tid - vissa faktorer påverkar utvecklingen av cancer. Graden av cancerutveckling kan påverkas av graviditet, stress, trauma, ålder och typen av cancer. Det fjärde stadiet av cancer kan inte längre botas med operation på grund av spridningen av tumörprocessen. Försummelsen av processen tillåter inte att patienten botas, men modern medicin kan förlänga patientens liv med flera månader eller år.

Tecken

Tecknen på cancer i steg 4 är ganska uttalade; beroende på typen av tumör och lokaliseringsplatsen, manifesterar de sig med vissa symtom. I tarmcancer steg 4 kan tarmobstruktion, förstoppning och svår smärta i buken och magen utvecklas. Steg 4 bröstcancer kännetecknas av organdeformation, nippelindragning, nippelurladdning, tecken på tumörförfall.

Cancer i 4: e graden innehåller vissa kriterier:

 • snabb tumörtillväxt.
 • någon typ av cancer.
 • dödliga typer av cancer: bukspottskörtelcancer, lungcancer, levercancer, hjärncancer, melanom och andra typer av cancer.
 • progressiv malign sjukdom med metastaser i organ: lever, hjärna, bukspottkörtel, lungor, med skada på skelettsystemet.

Är det möjligt att besegra cancer i grad 4

Behandling av steg 4-cancer är nästan omöjligt, tumören har redan vuxit till de omgivande vävnaderna, metastaserade till avlägsna lymfkörtlar och organ. Behandling av cancer i steg 4 är mycket svårt och svårt för en patient vars hälsa redan är försvagad. Ändå finns det fall då allvarligt sjuka människor erövrade cancer, eftersom varje person är unik och alla har olika immunitet..

Symtom före döden

Symtomen beror på de stadier som patienten går igenom. Stadiet av preagonia är ett tillstånd som orsakas av allvarliga störningar i centrala nervsystemet, huden blir blek och cyanos i huden uppträder. Patienten är deprimerad fysiskt och emotionellt. Blodtrycket sjunker.

Ångesteget är det sista steget före döden hos patienter. Patienten upplever svår syresvält, vilket leder till att blodcirkulationen och andningsstopp upphör. Ångest kan ta upp till 3 timmar.

Fasen av klinisk död - kroppen upphör att fungera, de sista metaboliska processerna äger rum i kroppens celler. Scenen varar flera minuter och slutar med patientens biologiska död.

Smärtstillande

Det symptom som tydligast indikerar utvecklingen av en malign tumör är smärta. En aktivt växande tumör orsakar oftast smärta. Smärta kan orsakas av skador på nervvävnaden, utvecklingen av en inflammatorisk process i tumören. För att lindra patientens tillstånd utförs bedövningsbehandling. Det ordineras individuellt med hänsyn till patientens tillstånd och kan minska smärtintensiteten avsevärt. Smärtlindring för stadium 4 cancer:

 • när mild smärta uppträder förskrivs icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.
 • smärta med måttlig intensitet behandlas med kombinerade läkemedel: ketorol och andra potenta läkemedel.
 • svår, försvagande smärta behandlas med starka läkemedel med narkotiskt innehåll - fentanyl, morfin, promedol.

Livslängd

När man utför effektiv behandling är patienternas överlevnadsgrad, beroende på typ av tumör:

 • 4: e grad av levercancer - cirka 5% av patienterna lever mer än 5 år.
 • tjocktarmscancer av 4: e graden - 5% av patienterna lever mer än 5 år.
 • cancer i den 4: e graden av lungor - 10% av patienterna överlever mer än 5 år.
 • cancer i 4: e graden av magen - 6% av patienterna lever mer än 5 år.
 • cancer i fjärde steget i bukspottkörteln - 10% av patienterna lever mer än 5 år.
 • bröstcancersteg 4 - 15% av kvinnorna överlever mer än 5 år.
 • bröstcancersteg 4 - 15% av patienterna lever mer än 5 år.
 • stadium 4 livmodercancer - beroende på spridningen av processen är överlevnadsgraden från 3 till 9%.
 • stadium 4 livmoderhalscancer - 8% av kvinnorna lever mer än 5 år.
 • steg 4 prostatacancer - har en hög femårs överlevnad, cirka 30%.

Onkologiavdelningen vid Yusupov-sjukhuset i Moskva erbjuder cancerbehandling i alla stadier av sjukdomsutvecklingen. Diagnostikcentret och läkarna vid onkologiska avdelningen gör allt för att hjälpa cancerpatienter i rätt tid. Att träffa en läkare i tid kan rädda ditt liv. Du kan anmäla dig till en konsultation per telefon.

Hur många människor lever med cancer steg 4?

Frågan om hur länge de lever med steg 4-cancer med metastaser eller ännu mer specifikt: "Mamma (moster, mormor...) fick steg IV, hur mycket är kvar för henne?", Frågar patientens släktingar regelbundet onkologer. Efter att ha hört ett entydigt svar börjar frågeställningarna som regel klaga på läkarna.

Varför finns det inte och kan inte finnas ett tydligt svar på frågan hur länge stadium IV-cancerpatienter lever? Vad bestämmer livslängden för en patient med detta mycket avancerade stadium av cancer? Vi ställde denna fråga till en läkare av högsta kategori, chef för den vetenskapliga avdelningen för innovativa metoder för terapeutisk onkologi och rehabilitering av N.N. N.N. Petrova, doktor i medicinska vetenskaper Semiglazova Tatiana Yurievna.

Cancerceller är en persons egna celler över vilken tillväxt och reproduktion kroppen har tappat kontrollen över.

Utvecklingen av cancer har fyra steg - fyra steg, som var och en brukar betecknas med romerska siffror från I till IV. Detektion av en tumör i ett skede när metastaser redan har dykt upp i avlägsna lymfkörtlar och / eller vävnader och organ, bestämmer automatiskt steget i processen som det fjärde.

Vad påverkar livslängden för en patient med stadium 4-cancer?

Livsprognosen hos patienter med stadium IV maligna tumörer bestäms av tumörspridningen till omgivande vävnader och avlägsna organ.

Perioden med tumörfördubbling kan ta från 30 dagar till flera år och decennier. Det finns tumörer som en person kanske aldrig vet om sin existens i sin kropp. De kännetecknas av mycket långsam tillväxt och manifesterar sig inte kliniskt på länge. Dessa är de så kallade latenta, överdrivna eller "bra" tumörerna.

Ett exempel från övning. 1997, under ledning av professor Mikhail Lazarevich Gershanovich, behandlade vi en patient med stadium IV icke-Hodgkins lymfom. Patientens man frågade oss hur länge hans unga fru var tvungen att leva? Efter polykemoterapi och strålterapi för de återstående foci har patienten kommit till mig med full hälsa i 20 år och hennes son har framgångsrikt gått in på universitetet.

Det finns ”onda tumörer” som kännetecknas av en aggressiv potential för metastaser. Med den till synes lilla storleken på det primära fokuset noteras en snabb spridning av processen - det snabba utseendet och tillväxten av avlägsna metastaser i olika organ, oftast i levern, lungorna, benen, hjärnan... Men i de flesta fall med hjälp av modern och snabb behandling mot cancer, alla det är möjligt att ta kontroll över symtomen på sjukdomen och sakta ner eller till och med avbryta själva "körningen" av sjukdomen.

I vissa fall, samtidiga sjukdomar (allvarlig form av diabetes mellitus, kronisk dekompenserad hjärtsvikt, andnings- eller njursvikt, cerebrovaskulära och tromboemboliska sjukdomar, kroniska infektioner, etc.), som inte tillåter fullständig behandling, förvärrar patientens livsprognos kraftigt..

Åldersparadoxer

Det finns en uppfattning att det är svårare för äldre att hantera en sjukdom som kallas cancer. Faktum är att ett stort antal samtidiga sjukdomar begränsar användningen av vissa typer av behandling på grund av risken för att utveckla olika komplikationer. Å andra sidan sänks metaboliska processer hos äldre, och sjukdomsförloppet är inte aktivt, trögt. Det är viktigt att komma ihåg att i dag är äldre och senil ålder inte i sig en kontraindikation för utnämningen av cancerläkemedelsbehandling. Patientens biologiska ålder är av större betydelse och inte den som anges i passet.

Tvärtom är antalet samtidiga sjukdomar flera gånger mindre hos unga patienter, och det kan inte finnas några allvarliga alls alls. Men aktiva metaboliska processer kan delvis bidra till tumörens aggressiva förlopp. Så åldern blir både allierad och fiende.

Varaktigheten av anamnesen (historia) av sjukdomen, liksom reserverna för cancerbehandling, är av stor betydelse..

Allt beror på ett antal viktiga faktorer, vars huvudsakliga är tumörpasset, vilket bestäms av resultaten av histologisk, immunhistokemisk + molekylär genetisk slutsats.

Antineoplastisk behandling för stadium IV-cancer idag kan innefatta:

 • alla typer av läkemedelsbehandling mot cancer (kemoterapi, hormonbehandling, riktad, immunterapi, immunkonjugat);
 • åtföljande terapi (osteomodifierande medel, till exempel bisfosfonater eller denosumab, läkemedelsförebyggande av de vanligaste komplikationerna vid kemoterapi: illamående och kräkningar, neutropeni och anemi, etc.);
 • strålbehandling, främst för smärtlindring;
 • cytoreduktiv kirurgisk behandling (syftar till att minska volymen av tumörmassor);
 • lokala fysiska metoder - fotodynamisk terapi, kryodestruktion osv.
 • symptomatisk terapi (syftar till att korrigera olika symtom på sjukdomen) - smärtlindring, sedering, korrigering av näringsbrist etc..

Därför klassificeras tumörer i tre huvudgrupper:

 • Mycket känslig för kemoterapi, som kan botas med hjälp (könscellstumörer, cystisk drift, Hodgkins lymfom, etc.).
 • Tumörer som svarar på kemoterapi men inte är helt botade (icke-Hodgkins lymfom, bröstcancer, småcellig lungcancer, äggstockscancer etc.).
 • Tumörer som inte svarar bra på kemoterapi, såsom magcancer, levercancer, bukspottkörtelcancer, melanom etc...

Så hos patienter med stadium IV-melanom ansågs dakarbazin vara det mest känsliga läkemedlet tills nyligen. Nu har data erhållits som onkoimmunologiska läkemedel - Chek-point-hämmare - antikroppar mot CTLA-4, PDL1, PD1 (tre läkemedel har redan registrerats i Ryska federationen: ipilimumab, pembrolizumab och nivolumab) "tränar" kroppens immunsystem för att bekämpa malign tumör, vilket gör det omöjligt för tumörceller att "fly" från immunövervakning. Enligt data från kliniska prövningar och det utökade åtkomstprogrammet som ägde rum vid vårt institut kvarstår antitumöreffekten av sådana läkemedel även år efter avslutad behandling. Det är viktigt att komma ihåg att kroppens svar på droger i denna grupp är speciellt. Därför bör behandlingen påbörjas under överinseende av erfarna och kvalificerade onkologer för alla läkemedel som tillhör den nya klassen av immunresponshämmare.!

Molekylärt onkologilaboratorium

Bland patienter med stadium 4-cancer är det nödvändigt att markera palliativa patienter.

Palliativa patienter är de cancerpatienter som har uttömt alla behandlingsalternativ, deras kroppar kan inte längre bekämpa sjukdomen. Sådana patients fysiska tillstånd beror i vissa fall på multipelt organsvikt. De uttömda möjligheterna till behandling mot cancer gör det inte möjligt att fortsätta behandlingen. Från bilden av det kliniska blodprovet kan man se att hematopoies undertrycks kraftigt (till exempel lågt hemoglobin, blodplättar, leukocyter). I den biokemiska analysen av blod kan tvärtom "gå utanför skalan", till exempel indikatorer på kreatinin, bilirubin och / eller transaminaser etc..

Stadiet när den palliativa patienten upplever allvarlig svaghet, inte går ut ur sängen och inte rör sig självständigt, inte äter, han har förvirring av medvetandet - kallas termisk. Alla möjliga typer av behandling har redan prövats och slutat fungera, endast symptomatisk hjälp är möjlig (till exempel lindring av smärtsyndrom). Orsaken till dödsorsaken hos cancerpatienter är ofta multipelt organsvikt. En tumör hämmar funktionerna hos viktiga organ och system i kroppen, tumörmassan växer och blir oförenlig med livet. Patienter med stadium 4-cancer som får kompetent palliativ vård, som nu tillhandahålls helt av kvalificerad och specialutbildad HOSPICE-personal, kan dock leva tillräckligt länge och med en god livskvalitet. Varje patient har alltid en chans att vänta på nya behandlingar som cancer är känslig för. Vetenskapen går framåt med stormsteg!

Vi får inte glömma bort de psykologiska, sociala och andliga komponenterna. Medicinska psykologer hjälper ofta cancerpatienter att hitta sina "andliga ankare".

Vad ger en cancerpatient psykologisk hjälp?

 • Det emotionella tillståndet hos patienter och anhöriga förbättras;
 • ångest, rädsla, svårigheter i familjerelationer övervinns;
 • motivationen att genomgå behandling stärks;
 • livskvaliteten för patienter och deras familjer ökar;
 • färdigheter för effektiv kommunikation med medicinsk personal, kollegor, vänner och nära människor förvärvas.

Det är viktigt att komma ihåg att IV-steget i den maligna processen idag är en välkontrollerad process, som med hjälp av cancerbehandling behandlas framgångsrikt till en kronisk och trög process. Detta i sin tur gör det möjligt för patienter att leva upp till ny och effektivare behandling. Tjugo års erfarenhet som kemoterapeut vid N.N. N.N. Petrov till frågan: "Hur länge lever patienter med cancer i steg 4?" låter dig svara: "Lång", men föremål för snabb och modern behandling.

Författarens publikation:
Tatiana Yurievna Semiglazova
läkare av högsta kategori
Doktor i medicinska vetenskaper
Chef för den vetenskapliga avdelningen för innovativa metoder för terapeutisk onkologi och rehabilitering av N.N. N.N. Petrova

Behandling av det fjärde stadiet av cancer

Vad kan man göra med steg 4-cancer?

För att lindra patientens allmänna tillstånd i de sena stadierna av cancer används grundläggande metoder för att bibehålla vitala funktioner, inklusive intensifierad intravenös terapi, plasmaferes, hemosorption, blod och blodkomponenttransfusion..

På Institutionen för interventionell onkologi utför vi sådana palliativa och hjälpoperationer som:

 • implantering av venösa och arteriella infusionsportsystem för kemoterapi;
 • införande av nefrostomi med njurskada;
 • dränering och stentning av gallgångarna i obstruktiv gulsot vid tumörgenes;
 • installation av cava-filter i underlägsen vena cava för att förhindra tromboembolism;
 • stentning av överlägsen vena cava vid tumörobstruktion och ett antal andra.

I stadium fyra cancer är modern smärtbehandling viktig.

Vad är steg 4 cancer?

Det fjärde steget av cancer är en irreversibel, okontrollerad tillväxt- och spridningsprocess av tumörceller i hela kroppen, där närliggande friska organ och vävnader skadas och avlägsna (metastatiska) tumörfoci bildas i avlägsna organ. I steg 4-cancer kan det primära fokuset vara av vilken storlek som helst: från 5-6 mm för en neuroendokrin tumör i mag-tarmkanalen eller melanom och upp till 10-30 cm i diameter för Ewings tumör.

Kriterier för diagnos av stadium 4-cancer inkluderar:

 • progressiv cancer som påverkar ben, lungor, lever, bukspottkörteln och / eller hjärnan, eller
 • snabbväxande cancer (snabbväxande tumör) eller
 • någon typ av bencancer, eller
 • extremt dödlig cancer (t.ex. lungcancer, bukspottkörtelcancer, multipelt myelom, skivepitelcancer, melanom, etc.)

Hur cancerstadiet bestäms?

Cancerstadiet visar hur mycket den maligna tumören har vuxit till närliggande vävnader, om den har lyckats metastasera till lymfkörtlarna och till olika delar av kroppen. Detta är mycket viktig information, eftersom det hjälper läkaren att utveckla den optimala behandlingstaktiken, bygga en tillförlitlig prognos.

För att bestämma cancerstadiet förlitar sig läkare på den allmänt accepterade TNM-klassificeringen. T anger storleken och placeringen av den primära tumören, N - metastaser i närliggande lymfkörtlar, M - avlägsna metastaser. Ett numeriskt index anges bredvid varje bokstav.

Kombinationer av olika värden på T, N och M kombineras i fyra steg (det finns också ytterligare en - noll):

Cancerstadier är ett komplex av funktioner som beskriver förloppet av en tumörprocess. Följande stadier av cancer särskiljs:

 • Noll scen. Den så kallade cancer in situ. Tumören är belägen i vävnaden från vilken den utvecklades och växer inte till intilliggande strukturer. Tumören kan avlägsnas helt med kirurgi.
 • Första stadiet. Tumören är relativt liten och hade inte tid att växa djupt in i de omgivande vävnaderna.
 • Andra fasen. Tumören sprider sig fortfarande inte till intilliggande vävnader utan är större i storlek. Enstaka metastaser kan hittas i närliggande lymfkörtlar.
 • Steg tre. Cancerceller har spridit sig till omgivande vävnader och närliggande lymfkörtlar.
 • Steg fyra. Metastatisk cancer: tumörceller har spridit sig till olika delar av kroppen.

Ibland tillskrivs siffrorna latinska bokstäver - A, B, C, om det i ett skede är nödvändigt att välja en substation.

Steg 4 cancersymtom

Tills cancern når steg IV kan den sjuka personen inte uppleva några symtom. Detta är en av de främsta orsakerna till sen diagnos av cancer. Om en tumör upptäcks tidigt, hände det vanligtvis av misstag eller på grund av regelbunden screening.

Symptom på stadium IV-cancer beror på tumörens typ och storlek, närvaron av metastaser, graden av invasion av cancerceller i olika vävnader och organ..

Vanliga symtom inkluderar följande:

 • ökad trötthet, konstant känsla av trötthet;
 • minskad aptit;
 • dyspné
 • viktminskning, upp till utmattning - kakexi;
 • illamående och kräkningar;
 • gulsot.

Benmetastaser leder till smärta i extremiteterna och patologiska frakturer; till hjärnan - till huvudvärk, yrsel, kramper; i lungorna - till andfåddhet; till levern - till en ökning av buken och gulsot.

Vissa patienter utvecklar paraneoplastiskt syndrom - en reaktion på en tumör och biologiskt aktiva substanser som den frigör. Det manifesterar sig i olika symtom - från huden, endokrin, nervös, kardiovaskulär, matsmältningssystemet, muskuloskeletala systemet, blod.

Vilka behandlingsåtgärder utförs i fjärde steget av cancer?

Behandling av det fjärde stadiet av cancer vid lokalisering med omfattande tumörskador och närvaro av avlägsna metastaser är övervägande palliativ och symtomatisk. Läkarens huvuduppgifter vid behandling av sådana patienter är följande:

 • Begränsa tumörens omfattning.
 • Minskning av tumörtillväxthastigheter, fördröjning av tumörprocessens progression.
 • Att upprätthålla organens och systemens funktion.
 • Förebyggande av livshotande komplikationer - tromboembolism, stroke, hjärtinfarkt.

De viktigaste behandlingarna för cancer i steg 4 inkluderar palliativ kirurgi, kemoterapi, strålterapi, hormonbehandling, immunterapi och andra metoder som används isolerat och i kombination, beroende på typen av cancer..

Förbättring av metoder för behandling av onkologiska sjukdomar i de senare stadierna har lett till införandet av procedurer som avsevärt kan förbättra patienternas livskvalitet, samt förlänga livslängden upp till ett år eller mer. Samtidigt förblir vissa patienter förmåga att arbeta och förmågan att kommunicera med familj och vänner.

Nya cancerbehandlingar är effektiva och har minimala biverkningar och inkluderar:

 • individuella cancercancervacciner,
 • användning av monoklonala antikroppar,
 • radioembolisering,
 • kemoembolisering,
 • radiofrekvensablation.

Individuella antitumörvacciner bereds parallellt med kirurgi, vilket tar bort en stor volym av tumören. En cellkultur odlas från den avlägsnade tumören och lymfatiska dendritceller isoleras från patientens leukocyter. Under speciella laboratorieförhållanden tränas immunceller för att svara på antigener från en avlägsnad tumör. Resultatet är ett skräddarsytt cancervaccin som ytterligare skyddar patienten från återfall och metastaser.

Monoklonala antikroppar, inklusive läkemedel såsom imuteran, Erlotinib, ordinerade för koloncancer, SU11248, som används vid behandling av magcancer, påverkar selektivt maligna celler och orsakar deras isolerade död efter intravenös administrering. Vid behandling av melanom används läkemedel Opdivo, Kitrudu, Tafinlar.

Radioembolisering av levermetastaser utförs för olika avancerade onkologiska sjukdomar. Den inkluderar intravaskulär selektiv kateterisering av leverkärlen och införande av emboliserande partiklar med en radioaktiv isotop av yttrium-90, utförd under kontroll av en angiograf. Isotoper förblir aktiva och bekämpar tumörceller i 64 timmar.

Kemembolisering med mikrosfärer är en endovaskulär operation, under vilken mikrosfärer med immobiliserade kemoterapidroger injiceras direkt i artären som matar metastasen. Kemoembolisering utförs med inoperabla neoplasmer, med svår volymetrisk leverskada, allvarliga samtidigt somatiska sjukdomar. Användningen av digitala röntgenkirurgiska apparater, högteknologiska intravaskulära instrument gör att denna operation kan utföras upprepade gånger utan biverkningar och komplikationer. Kemoembolisering kan kombineras med andra tumörbehandlingar.

Radiofrekvens RF-ablation av levertumörer utförs för primära levertumörer och för metastaserade leversår upp till 5 cm i diameter. Det är världsstandarden för komplex behandling av sena stadier och metastaser av kolorektal cancer.

RFA är kontraindicerat när tumören är belägen i närheten av portalvenen, gallblåsan, stora gallgångarna.

 • Vid perkutan transhepatisk radiofrekvens-RF-ablation under ultraljudstyrning och generell anestesi sätts en ihålig nål genom hud- och leverparenkym, genom vilken en monopolär radiovågselektrod sedan sätts in.
 • Elektroden värmer lokalt upp en del av leverparenkymet, vilket orsakar koagulering av tumörvävnader och lokal nekros.
 • I vissa fall utförs radiofrekvent RF-ablation av levertumörer under laparotomi, under eliminering av tarmobstruktion med införande av anastomoser eller under avlägsnande av tumörinfiltrat..
 • Genom att utföra radiofrekvens RF-ablation av levern utökas signifikant indikationerna för kirurgisk behandling av patienter med multipel polysegmental leverskada.

I allmänhet förlänger även palliativ och symtomatisk behandling av stadium 4-cancer av någon lokalisering patientens liv och förbättrar dess kvalitet..

Livsprognos vid det fjärde stadiet av cancer

Den viktigaste förutsägaren för prognos i steg 4-cancer är femårig överlevnad, andelen patienter som fortsätter att leva efter 5 års diagnos med stadium 4-cancer.

I de tidiga stadierna av cancer är den femåriga överlevnadsgraden högst och närmar sig i vissa fall 100%. I etapp 4 är det det lägsta, men det betyder inte att det inte finns några chanser alls. Den femåriga överlevnadsgraden är statistisk till sin natur. Den beräknas utifrån observation av ett stort antal patienter. Men varje patient är unik. Det är nödvändigt att ta hänsyn till ålder, samtidigt sjukdomar, allmän hälsa.

Dessutom beräknas 5 års överlevnadsnivåer baserat på uppföljning av patienter som diagnostiserats med cancer för minst 5 år sedan. Sedan dess har nya läkemedel dykt upp och metoderna för behandling har förändrats. Moderna cancerpatienter har anledning att räkna med något bättre förutsägelser.

Den mest exakta prognosen för dig kan endast ges av din läkare. Även om överlevnadsgraden för denna typ av cancer är mycket låg och prognosen sannolikt är dålig, kan läkaren alltid ordinera stödjande behandling som hjälper till att förlänga livet och lindra smärtsamma symtom..

Överlevnadsprognos för stadium 4 cancer: statistik från Ryssland och andra länder

I Japan, USA, Tyskland, Schweiz, Israel och ett antal andra länder diagnostiseras cancer i slutstadiet mycket mindre ofta än i Ryssland. Detta beror på särdragen i organisationen av medicinsk vård. Medborgare i dessa länder är medvetna om fördelarna med att förebygga jämfört med behandling från barndomen.

I Ryssland är diagnostiserad cancer vid steg 4 ganska vanlig, och överlevnadsgraden med en sådan diagnos varierar från sex månader till två och ett halvt år. För jämförelse är prognosen för överlevnad i Tyskland och USA minst 5 år. Samma statistik i den europeiska kliniken, dessutom finns det flera fall av förstörelse på grund av vår klinik. Vad är orsaken till denna skillnad?

Först, som redan nämnts, finns det olika principer för att organisera medicinsk vård. Tyvärr fastställde hälsovårdsministeriet tills nyligen inte tidsfristen för att påbörja behandling för den upptäckta cancer. Patienterna kunde vänta på behandlingens start i flera månader, vilket naturligtvis hade en skadlig effekt på prognosen..

För det andra - läkemedel, deras pris och kvalitet. Nästan alla verkligt effektiva läkemedel tillverkas i Europa eller USA. De flesta av dem är mycket dyra och inte alla kan få dem. Analoger som finns i Ryssland har som regel mycket sämre kvalitet än utländska.

För det tredje behandlingsprotokoll. Det finns internationella riktlinjer för behandling av denna eller den här typen av tumör, som ständigt uppdateras och förbättras. Men i Ryssland behandlar de för det mesta enligt sina egna protokoll, varav många är föråldrade och visar mycket mindre effektivitet jämfört med utländska..

Den europeiska kliniken vet hur man kan hjälpa till och uppnå bästa prognosen:

 • Organisationen för medicinsk vård är uppbyggd enligt "guldstandarden" för kliniker i USA och Europa.
 • Vi använder främmande läkemedel som har visat att de är effektiva. Äktheten kontrolleras i varje steg från inköp från tillverkarens officiella representant till leverans av läkemedlet.
 • Klinikens specialister styrs av internationella behandlingsprotokoll.
 • Vi vet hur man behandlar cancer, och vi gör det på samma sätt som de bästa klinikerna i världen.
 • Steg 4 lungcancer
 • Steg 4 levercancer
 • Magcancer steg 4
 • Steg 4 bukspottkörtelcancer
 • Koloncancer steg 4
 • Steg 4 bröstcancer
 • Steg 4 prostatacancer
 • Steg 4 livmodercancer

Steg 4 lungcancer

I lungcancer steg 4 är den genomsnittliga överlevnadsgraden på fem år i genomsnitt cirka 10%. I småcellig lungcancer är denna siffra ungefär 1%, och i icke-småcellig lungcancer är överlevnadsgraden signifikant högre och varierar från 2 till 13%, beroende på graden av metastasering till andra organ och vävnader, samt skador på pleura och perikardium. Om patienten tidigare har genomgått en radikal operation - resektion av lungan eller dess lob - är denna indikator signifikant högre.

I steg fyra lungcancer ges strålbehandling för att krympa tumören och lindra symtomen. Hos vissa patienter kompletteras strålbehandling med en kemoterapikur, vilket avsevärt förbättrar patientens allmänna tillstånd. Med metastatiska lesioner i pleura och utvecklingen av pleuris används thoracocentes aktivt för att minska volymen vätska i lungorna.

Levercancer steg 4

I levercancer i steg 4 är prognosen minst gynnsam - endast 6% av patienterna kommer att leva i mer än 5 år. Steg 4 levercancer kännetecknas av multipla tumörfoci i båda leverns lober, liksom skador på huvudgrenarna i lever- eller portalvenen. Levercancer är en snabbt progressiv sjukdom där vanligtvis 3-4 månader går mellan levercancersteg 1 och 4.

Tyvärr i klass 4 levercancer är klassisk kemoterapi ineffektiv. För närvarande används ny medicinsk teknik - radiofrekvensablation av cancerfoci i levern och kemoembolisering. Tidigare utfördes huvudsakligen smärtstillande behandling för att eliminera smärtsyndrom och laparocentes för att minska ascites och lindra patientens tillstånd.

Magcancer steg 4

Steg 4 magcancer har den högsta gynnsamma prognosen. Den 5-åriga överlevnadsgraden är cirka 15-20%. Mer gynnsamma resultat observerades hos patienter med cancer i den hjärtliga delen av magen, särskilt i magepitelcancer i magen efter strålbehandling. Diagnosen för det fjärde stadiet av magcancer upprättas när angränsande organ och minst en regional lymfkörtel påverkas, eller när magen och mer än 15 närliggande lymfkörtlar påverkas, eller i närvaro av metastaser till avlägsna organ och vävnader. Palliativ kemoterapi gör det möjligt att uppnå relativt stabil stabilisering av sjukdomsförloppet i 40-45% av fallen. Kirurgisk behandling för magcancer vid steg 4 används främst för palliativ behandling av livshotande tillstånd - blödning från en tumör och andra.

Vid obrukbar cancer i den proximala (hjärt) delen av magen med övergången till matstrupen vid nedsatt matpassage utförs endoskopisk installation av en stent i matstrupen och magen.

Av de palliativa operationerna vid det fjärde stadiet av magcancer genomgår 10-15% av patienterna gastroenterostomi för att återställa matens passage genom mag-tarmkanalen, korrigera och förhindra störningar av vattenelektrolyt. Denna operation är indicerad för inoperabel magcancer med stenos i utloppsmagen (pylorisk). I vissa fall utförs en gastrostomi för efterföljande enteral utfodring av patienten genom ett rör.

Steg 4 bukspottkörtelcancer

I steg 4 cancer i bukspottskörteln är den femåriga överlevnadsgraden för patienter mindre än 2% i frånvaro av behandling och upp till 10% med aktiva terapeutiska åtgärder. En kombination av kirurgi och kemoterapi används för att lindra patientens tillstånd..

Den vanligaste kirurgiska behandlingen för bukspottkörtelcancer är Whipple-operationen - pankreatoduodenal resektion. Operationen inkluderar avlägsnande av bukspottkörtelns huvud med en tumör, en del av tolvfingertarmen, en del av magen, gallblåsan samt närliggande lymfkörtlar. Canceroperation är inte indicerat om bukspottkörtelcancer har spridit sig till stora intilliggande kärl eller om metastaser är avlägsna.

När en massiv cancertumör komprimerar gallgångarna i leverportarna och det är omöjligt att utföra pankreatodododenal resektion utförs perkutan transhepatisk dränering och stentning av gallkanalen för att normalisera utflödet av gallan.

Kemoterapi för avancerad cancer inkluderar användning av sådana moderna läkemedel som gemcitabin (Gemzar), irinotekan (Campto), liksom karboplatin, 5-fluorouracil, etc..

Koloncancer steg 4

I tarmcancer i steg 4 är den femåriga överlevnadsgraden mindre än 5%. Palliativ canceroperation innebär återställande av tarmens benägenhet för stenos. I vår klinik utförs både kolostomioperationer och tarmstentning under koloskopi.

Steg 4 bröstcancer

I bröstcancer steg 4 är femårsöverlevnaden cirka 10-15%. Aktiv terapi för bröstcancer inkluderar kirurgisk debridering av cancer (radikal mastektomi), vilket undviker massiv berusning av kroppen och blödning från den förfallna tumören. I avsaknad av signifikanta störningar i blodkoagulationssystemet och dekompensering av lever- och njurfunktion kan kemoterapi för bröstcancer avsevärt förbättra livskvaliteten..

Steg 4 prostatacancer

Prognosen för en femårsöverlevnadsgrad för prostatacancer i steg 4 är cirka 30%. Den främsta dödsorsaken vid prostatacancer är samtidig dysfunktion i lever, lungor och njurar. De viktigaste behandlingsalternativen för steg 4 prostatacancer är:

 • hormonbehandling;
 • extern strålbehandling i kombination med hormonbehandling;
 • kirurgi: transuretral resektion av prostatakörteln för att lindra symtom på cancer och förhindra blödning från den drabbade urinblåsan eller urinhinder och därmed utvecklingen av akut njursvikt.

Steg 4 livmodercancer

I stadium 4 i livmoderkroppen sprids tumörprocessen bortom bäckenet och involverar urinblåsan och ändtarmen. Den 5-åriga överlevnadsgraden för stadium 4 livmodercancer överstiger inte 3-9%. Behandling för sådana patienter ordineras individuellt, huvudsakligen är den komplex, inklusive kemoterapi, hormonbehandling, palliativ kirurgisk behandling.

I stadium 4 av livmoderhalscancer överstiger inte prognosen för en femårsöverlevnadsfrekvens 8-9%. Övergången från preinvasiv livmoderhalscancer till mikroinvasiv cancer, följt av snabb tumörtillväxt och övergången till steg 4, kan observeras inom 1-2 år. Livmoderhalscancer är för närvarande en av de snabbt framstegande cancerformerna. Alla bäckenorgan är inblandade i tumörprocessen, inklusive slidan, urinblåsan, ändtarmen.

Kan läkarna misstas när de diagnostiserar cancer i steg 4 om patienten inte hade någon smärta 2-3 månader tidigare??

Vi har observerat en stadig trend under de senaste tio åren när det gäller en ökning av den sena remissfrekvensen för patienter med onkologiska sjukdomar. Förlusten av systemet med regelbunden medicinsk undersökning och ouppmärksamhet hos patienter i förhållande till deras egen hälsa, okunnighet om de initiala symtomen hos vitala organ (hjärta, lever, lungor), leder till det faktum att under den första utvidgade diagnostiska undersökningen för någon sjukdom upprättas en diagnos av det fjärde stadiet av cancer.

Vi möter livmoderhalscancer, som utvecklades under graviditeten i 10-12 månader från precancerösa förändringar i livmoderhalsen omedelbart till det fjärde stadiet av cancer. I vår praxis finns det många fall av tarmcancer hos män och kvinnor i åldrarna 30-40 år som inte tidigare har konsulterat en läkare. Under en diagnostisk koloskopi för oklara tarmsjukdomar diagnostiseras de med avancerad cancer (sigmoid koloncancer, rektal cancer).

Kan stadium 4 cancer botas??

Det är en utbredd myt att en person med sencancercancer dör mycket snabbt. En korrekt utvald behandlingsregim förlänger dock livslängden och förbättrar dess kvalitet avsevärt i upp till 5 år, beroende på typen av tumör och graden av skada på vitala organ, liksom närvaron av samtidigt sjukdomar..

Vad försämrar livskvaliteten i cancer i steg 4?

De vanligaste tillstånden som väsentligt försämrar livskvaliteten i cancer i steg 4 är:

 • dysfunktion i levern som ett resultat av blockering av gallvägarna och utvecklingen av obstruktiv gulsot;
 • blodproppar och utvecklingen av lungemboli, lunginflammation eller stroke;
 • hämning av den hematopoetiska funktionen i benmärgen och utvecklingen av anemi, trombocytopeni och leukopeni;
 • patologiska ryggradsfrakturer som orsakar förlamning av nedre extremiteterna;
 • svår smärta, särskilt svår med benmetastas;
 • arteriell trombos med utveckling av akut ischemi och gangren i underbenen och ett antal andra sjukdomar.

Avslöjade metastaser i ben och ryggrad. Vad ska man göra?

När en metastatisk lesion i skelettbenet och kotorna detekteras utförs komplex behandling:

 • Anticancerterapi som hämmar tillväxten av tumörceller.
 • Strålterapi, som utförs både för att minska smärtsyndromet och för terapeutiska ändamål, upp till helt försvinnande av enskilda metastaser.
 • Radioisotopbehandling av benmetastaser (för palliativa ändamål) för att lindra smärta eller för terapeutiska ändamål.
 • Kirurgisk behandling av benmetastaser för att förebygga och behandla frakturer.
 • Benläkemedelsbehandling.
 • Spinalartäremboliering som en palliativ operation för att lindra smärta och långsam tumörtillväxt.
 • Radiofrekvensablation (avlägsnande) av metastaser i ben och ryggrad.
 • Epidurala injektioner för smärtsyndrom i ryggraden, installation av en pump.

Strålbehandling för metastaser i skelettbenet i en standarddos på 15-20 Gy hos hälften av patienterna leder till att smärtan helt försvinner, och med en ökning av strålningsdosen till 30-40 Gy uppstår en signifikant förbättring av tillståndet hos 80-90% av patienterna redan inom de första 2-3 Veckor.

Benmetastaser behandlas också med strontium 89Sr och samarium 153Sm radiofarmaka. Intravenös administrering av strontium 89Sr, som har hög affinitet för benvävnad, gör det möjligt att endast ge en hög stråldos till benvävnad. Cirka 10-20% av patienterna rapporterar att smärtan försvinner helt och cirka 50-60% rapporterar en signifikant minskning av symtomens svårighetsgrad.

Kirurgisk behandling av benmetastaser kan utföras på flera sätt. I närvaro av en betydande mängd benmaterial i området för en patologisk fraktur kan det långa rörformiga benet stabiliseras med hjälp av en intraossös stav eller stift. Allvarlig lys av bensubstansen kan kräva förstärkning genom att fylla den intramedullära kanalen och kortikala defekter i rörformiga ben med metylmetakrylatcement..

För patologiska frakturer i kotkropparna, om patientens förväntade livslängd överstiger 3 månader, utförs öppna eller minimalt invasiva operationer, t.ex..

Läkemedelsbehandling av metastaserande benskador utförs med hjälp av bisfosfonater (Etindronate, Bonefos, Bondronat, Aredia, Zometa). Läkemedlen i denna grupp verkar direkt på benvävnad och blockerar tumörcellernas verkan på osteoklaster, vilket stoppar förstörelsen av ben av osteoklaster, minskar smärta, förhindrar patologiska frakturer och minskar risken för hyperkalcemi..

Onkologi står inte stilla, och våra möjligheter inom cancerbehandling utvidgas ständigt. Den europeiska kliniken använder de modernaste läkemedlen för behandling av cancer, registrerade i Ryssland. Detta gör att vi kan förlänga cancerpatienternas livslängd och förbättra dess kvalitet även i sista steget. Ta reda på mer - ring och anmäl dig till ett samråd med våra onkologer.

Nästa Artikel

Blåscancer