Lungcancer - symptom och första tecken, orsaker, diagnos, behandling

Angiom

Lungcancer är den vanligaste lokaliseringen av den onkologiska processen; den kännetecknas av ett ganska latent förlopp och tidigt utseende av metastaser. Förekomsten av lungcancer beror på bostadsområdet, industrialiseringsgraden, klimat- och industriförhållandena, kön, ålder, genetisk predisposition och andra faktorer..

Vad är lungcancer?

Lungcancer är en malign tumör som utvecklas från körtlarna och slemhinnorna i lungvävnaden och bronkierna. I den moderna världen upptar lungcancer toppraden bland alla onkologiska sjukdomar. Enligt statistiken drabbar denna onkologi män åtta gånger oftare än kvinnor, och det noterades att ju äldre åldern, desto högre incidens.

Utvecklingen av lungcancer är inte densamma i tumörer med olika histologiska strukturer. Differentierat skivepitelcancer karaktäriseras av en långsam kurs, odifferentierad cancer utvecklas snabbt och ger omfattande metastaser.

Småcellet lungcancer har den mest maligna förloppet:

 • utvecklas smygande och snabbt,
 • metastaserar tidigt,
 • har en dålig prognos.

Oftare förekommer tumören i höger lunga - i 52%, i vänster lunga - i 48% av fallen.

Huvudgruppen av patienter - långtidsrökare män i åldrarna 50 till 80 år, denna kategori är 60-70% av alla fall av lungcancer och dödlighet - 70-90%.

Enligt vissa forskare är strukturen för förekomsten av olika former av denna patologi, beroende på ålder, följande:

 • upp till 45 - 10% av alla fall;
 • från 46 till 60 år - 52% av fallen;
 • från 61 till 75 år - 38% av fallen.

Fram till nyligen betraktades lungcancer som en övervägande manlig sjukdom. För närvarande finns det en ökning av förekomsten av kvinnor och en minskning av åldern för initial upptäckt av sjukdomen..

Beroende på platsen för den primära tumören finns det:

 • Central cancer. Det ligger i huvud- och lobarbronkierna.
 • Flygutrustning. Denna tumör utvecklas från små bronkier och bronkioler.
 1. Småcellscancer (mindre vanligt) är en mycket aggressiv neoplasma, eftersom den mycket snabbt kan spridas i hela kroppen genom att metastasera till andra organ. Som regel förekommer småcellskarcinom hos rökare, och vid diagnos har 60% av patienterna stor metastas.
 2. Icke-liten cell (80-85% av fallen) - har en negativ prognos, kombinerar flera former av morfologiskt liknande cancerformer med en liknande cellstruktur.
 • central - påverkar huvud-, lobbar- och segmentbronkierna;
 • perifer - skada på epitel av mindre bronkier, bronkioler och alveloli;
 • massiv (blandad).

Neoplasmas progression går igenom tre steg:

 • Biologisk - perioden mellan uppkomsten av en neoplasma och manifestationen av de första symptomen.
 • Asymptomatisk - yttre tecken på den patologiska processen visas inte alls, de blir märkbara endast på röntgen.
 • Klinisk - den period då märkbara cancersymtom uppträder, vilket blir ett incitament att rusa till läkaren.

Orsaker till förekomst

De främsta orsakerna till lungcancer är:

 • rökning, inklusive passiv rökning (cirka 90% av alla fall);
 • kontakt med cancerframkallande ämnen;
 • inandning av radon och asbestfibrer;
 • ärftlig benägenhet
 • ålderskategori över 50 år
 • påverkan av skadliga produktionsfaktorer;
 • strålningsexponering;
 • förekomsten av kroniska sjukdomar i andningsorganen och endokrina patologier;
 • cikatricial förändringar i lungorna;
 • Virala infektioner;
 • luftförorening.

Sjukdomen utvecklas i hemlighet under lång tid. Tumören börjar bildas i körtlarna, slemhinnorna, men spridningen av metastaser i hela kroppen sker mycket snabbt. Riskfaktorer för malign tumör är:

 • luftförorening;
 • rökning;
 • Virala infektioner;
 • ärftliga skäl;
 • skadliga produktionsförhållanden.

Obs: Cancerceller som attackerar lungorna delar sig mycket snabbt, sprider tumören genom hela kroppen och förstör andra organ. Därför är en viktig punkt den snabba diagnosen av sjukdomen. Ju tidigare lungcancer upptäcks och behandlingen påbörjas, desto större är chansen att förlänga patientens liv.

De tidigaste tecknen på lungcancer

De första symptomen på lungcancer är ofta inte direkt relaterade till andningsorganen. Patienter går till olika specialister med en annan profil under lång tid, de undersöks länge och får följaktligen fel behandling.

Tecken och symtom på tidig lungcancer:

 • subfebril temperatur, som inte slås ner av läkemedel och extremt utmattar patienten (under denna period utsätts kroppen för intern berusning);
 • svaghet och trötthet redan under första hälften av dagen;
 • klåda med utvecklingen av dermatit och eventuellt uppkomsten av tillväxt i huden (orsakad av allergisk verkan av maligna celler);
 • muskelsvaghet och ökad svullnad
 • störningar i centrala nervsystemet, i synnerhet yrsel (upp till svimning), nedsatt rörelsekoordinering eller förlust av känslighet.

När dessa tecken uppträder ska du kontakta en lungläkare för diagnos och förtydligande av diagnosen..

Stadier

När man står inför lungcancer vet många inte hur man ska iscensätta sjukdomen. I onkologi klassificeras fyra stadier av sjukdomsutveckling när man bedömer arten och graden av lungcancersjukdom.

Varje stegs varaktighet är dock mycket individuell för varje patient. Det beror på storleken på neoplasman och närvaron av metastaser, liksom på sjukdomens hastighet..

 • Steg 1 - tumören är mindre än 3 cm. Den ligger inom gränserna för ett segment av lungan eller en bronk. Det finns inga metastaser. Symtomen är svåra att se eller inga alls.
 • 2 - tumör upp till 6 cm, belägen inom gränserna för segmentet av lungan eller bronkus. Enstaka metastaser i enskilda lymfkörtlar. Symtomen är mer uttalade, hemoptys, smärta, svaghet, aptitlöshet uppträder.
 • 3 - tumören överstiger 6 cm, tränger in i andra delar av lungan eller angränsande bronkier. Många metastaser. Blod i mukopurulent sputum, andfåddhet läggs till symtomen.

Hur manifesterar de sista fyra stadierna av lungcancer??

I detta stadium av lungcancer metastaserar tumören till andra organ. Överlevnad över fem år är 1% för cancerceller med små celler och 2-15% för cancerceller som inte är småceller

Patienten utvecklar följande symtom:

 • Konstant smärta vid andning, vilket är svårt att leva med.
 • Bröstsmärta
 • Minskad kroppsvikt och aptit
 • Blodproppar långsamt, ofta frakturer (benmetastaser).
 • Uppkomsten av svåra hostattacker, ofta med sputumproduktion, ibland med blod och pus.
 • Utseendet på svår smärta i bröstet, som direkt talar om skador på närliggande vävnader, eftersom det inte finns några smärtreceptorer i själva lungorna.
 • Symtom på cancer inkluderar också tung andning och andfåddhet. Om livmoderhalsens lymfkörtlar påverkas känner du svårt att prata.

För småcellig lungcancer, som utvecklas snabbt och påverkar kroppen på kort tid, är endast två utvecklingsstadier karakteristiska:

 • begränsat stadium, när cancerceller är lokaliserade i en lunga och vävnader ligger i omedelbar närhet.
 • ett omfattande eller omfattande stadium, när tumören metastaserar till ett område utanför lungan och till avlägsna organ.

Lungcancer symtom

De kliniska manifestationerna av lungcancer beror på den primära placeringen av neoplasman. I det inledande skedet är sjukdomen oftast asymptomatisk. I senare skeden kan allmänna och specifika tecken på cancer förekomma.

De tidiga, tidiga symptomen på lungcancer är ospecifika och orsakar vanligtvis inte larm, dessa inkluderar:

 • omotiverad trötthet
 • minskad aptit
 • det kan förekomma en liten förlust av kroppsvikt
 • hosta
 • specifika symtom hosta med "rostig" sputum, andfåddhet, hemoptys förenas i senare skeden
 • smärtsyndrom indikerar att närliggande organ och vävnader ingår i processen

Specifika symtom på lungcancer:

 • Hosta - orimligt, paroxysmal, försvagande, men inte beroende av träning, ibland med grönaktigt sputum, vilket kan indikera en central plats för tumören.
 • Dyspné. Brist på luft och andfåddhet uppträder först vid spänning och med utvecklingen av tumören stör de patienten även i ryggläge.
 • Smärtsamma känslor i bröstet. När tumörprocessen påverkar pleura (slemhinnan i lungan), där nervfibrerna och ändarna är placerade, utvecklar patienten lidande bröstsmärtor. De är skarpa och värkande, ständigt störande eller beroende av andning och fysisk ansträngning, men oftast ligger de på sidan av den drabbade lungan.
 • Hemoptys. Vanligtvis sker ett möte mellan en läkare och en patient efter att blod börjar komma ut med slem från mun och näsa. Detta symptom antyder att tumören har börjat påverka kärlen..
LungcancerstadierSymtom
1
 • rethosta;
 • svaghet;
 • aptitlöshet;
 • obehag;
 • temperatur ökning;
 • huvudvärk.
2Sjukdomen manifesterar sig:

 • hemoptys;
 • väsande andning
 • viktminskning;
 • hög temperatur;
 • ökad hosta
 • bröstsmärta;
 • svaghet.
3Tecken på cancer uppträder:

 • ökad våt hosta
 • blod, pus i sputum;
 • svårt att andas;
 • dyspné
 • svårigheter att svälja
 • hemoptys;
 • drastisk viktminskning
 • epilepsi, talstörning, med liten cellform;
 • intensiv smärta.
4Symtomen förvärras, det här är det sista stadiet av cancer.

Tecken på lungcancer hos män

 • En försvagande, frekvent hosta är ett av de första tecknen på lungcancer. Därefter visas sputum, dess färg kan bli grön-gul. Med fysiskt arbete eller hypotermi intensifieras hostattacker.
 • Visslande, andfåddhet uppträder vid andning;
 • Smärta uppträder i bröstområdet. Det kan betraktas som ett tecken på onkologi i närvaro av de två första symptomen.
 • Vid hosta, förutom slem, kan urladdning i form av blodproppar uppträda.
 • Angrepp av apati, ökad förlust av styrka, ökad trötthet;
 • Med en normal diet går patienten dramatiskt ner i vikt;
 • I frånvaro av inflammatoriska processer, förkylningar, ökar kroppstemperaturen;
 • Rösten blir hes, detta beror på skada på struphuvudet;
 • Från sidan av neoplasman kan smärta i axeln uppträda;
 • Svällande problem. Detta beror på att tumören påverkar matstrupen och andningsvägarna;
 • Svaga muskler. Som regel uppmärksammar patienter inte på detta symptom;
 • Yrsel;
 • Hjärtrytmstörning.

Lungcancer hos kvinnor

Ett viktigt symptom på lungcancer hos kvinnor är obehag i bröstområdet. De manifesterar sig i olika intensiteter beroende på sjukdomsformen. Obehag blir särskilt starkt om interkostala nerver är involverade i den patologiska processen. Det lämpar sig praktiskt taget inte för koppning och lämnar inte patienten.

Obehagliga känslor är av följande typer:

 • söm;
 • skärande;
 • omringande.

Tillsammans med vanliga symtom finns det tecken på lungcancer hos kvinnor:

 • förändringar i röstklang (heshet);
 • förstorade lymfkörtlar
 • svälja dysfunktion;
 • benvärk;
 • frekventa frakturer
 • gulsot - med levermetastas.

Förekomsten av ett eller flera tecken som är karakteristiska för en enda kategori av andningssjukdomar bör vara orsaken till omedelbar hänvisning till en specialist.

En person som märker ovanstående symtom bör rapportera dem till läkaren eller komplettera informationen som han samlar in med följande information:

 • attityder till rökning med lungsjukdomar;
 • närvaron av onkologiska sjukdomar hos släktingar i blodet;
 • en gradvis ökning av ett av ovanstående symtom (det är ett värdefullt tillskott, eftersom det indikerar den långsamma utvecklingen av sjukdomen, karakteristisk för onkologi);
 • akut intensivering av tecken mot bakgrund av kronisk tidigare sjukdom, allmän svaghet, minskad aptit och kroppsvikt - detta är också en variant av cancerframkallande.

Diagnostik

Hur definieras lungcancer? Upp till 60% av onkologiska lesioner i lungorna detekteras under profylaktisk fluorografi, vid olika utvecklingsstadier.

 • I steg 1 är endast 5-15% av patienterna med lungcancer registrerade
 • 2 - 20-35%
 • Vid 3 steg -50-75%
 • 4 - mer än 10%

Diagnos för misstänkt lungcancer inkluderar:

 • allmänna kliniska blod- och urintester
 • biokemiskt blodprov;
 • cytologiska undersökningar av sputum, bronkialspolning, pleuravsöndring;
 • bedömning av fysiska data;
 • Röntgen av lungorna i 2 projektioner, linjär tomografi, CT av lungorna;
 • bronkoskopi (fibrobronkoskopi);
 • pleurapunktion (om det finns en effusion);
 • diagnostisk torakotomi;
 • förskalad lymfkörtelbiopsi.

Tidig diagnos ger hopp om botemedel. Den mest pålitliga metoden i detta fall är en röntgen av lungorna. Förtydliga diagnosen med endoskopisk bronkografi. Det kan hjälpa till att bestämma tumörens storlek och plats. Dessutom krävs en cytologisk studie - en biopsi.

Lungcancerbehandling

Det första jag vill säga är att behandlingen endast utförs av en läkare! Ingen självmedicinering! Detta är en mycket viktig punkt. Ju tidigare du vänder dig till en specialist för hjälp, desto större är chansen för ett gynnsamt resultat av sjukdomen..

Valet av en viss behandlingsstrategi beror på många faktorer:

 • Steg av sjukdomen;
 • Histologisk struktur av karcinom;
 • Förekomsten av samtidiga patologier;
 • En kombination av alla ovanstående fatkors.

Det finns flera kompletterande behandlingar för lungcancer:

 • Kirurgiskt ingrepp;
 • Strålbehandling;
 • Kemoterapi.

Kirurgi

Kirurgiskt ingripande är den mest effektiva metoden, som endast anges i steg 1 och 2. Det finns sådana typer:

 • Radikal - det primära tumörfokus och regionala lymfkörtlar ska tas bort;
 • Palliativ - syftar till att upprätthålla patientens tillstånd.

Kemoterapi

När småcellscancer upptäcks är kemoterapi den ledande behandlingsmetoden, eftersom denna form av tumör är mest känslig för konservativa behandlingsmetoder. Effekten av kemoterapi är ganska hög och låter dig uppnå en bra effekt i flera år.

Kemoterapi är av följande typer:

 • terapeutisk - för att minska metastaser;
 • adjuvans - används profylaktiskt för att förhindra återfall;
 • otillräcklig - strax före operation för att krympa tumörer. Det hjälper också till att identifiera nivån av cellkänslighet för läkemedelsbehandling och för att fastställa dess effektivitet.

Strålbehandling

En annan behandlingsmetod är strålterapi: den används för icke-avtagbara lungtumörer i steg 3-4, det gör det möjligt att uppnå goda resultat vid småcellscancer, särskilt i kombination med kemoterapi. Standarddosen för strålbehandling är 60-70 Gy..

Användningen av strålbehandling för lungcancer betraktas som en separat metod om patienten vägrar kemoterapi och resektion inte är möjlig.

Prognos

Förmodligen kommer ingen erfaren läkare att åta sig att göra korrekta förutsägelser för lungcancer. Denna sjukdom kan bete sig oförutsägbart, vilket till stor del beror på de olika histologiska varianterna av tumörstrukturen.

Emellertid är det fortfarande möjligt att bota patienten. Som regel leder användningen av en kombination av kirurgi och strålbehandling till ett framgångsrikt resultat..

Hur många människor lever med lungcancer?

 • I avsaknad av behandling lever nästan 90% av patienterna efter upptäckten av sjukdomen inte mer än 2-5 år;
 • med kirurgisk behandling har 30% av patienterna en chans att leva mer än 5 år;
 • med en kombination av kirurgi, strålning och kemoterapi har ytterligare 40% av patienterna en chans att leva mer än 5 år.

Glöm inte förebyggandet, detta inkluderar:

 • en hälsosam livsstil: rätt näring och motion
 • sluta dåliga vanor, särskilt rökning

Förebyggande

Förebyggande av lungcancer innehåller följande riktlinjer:

 • Sluta dåliga vanor, främst röka;
 • Efterlevnad av en hälsosam livsstil: rätt näring rik på vitaminer och daglig fysisk aktivitet, promenader i den friska luften.
 • Behandla tidigt bronkialsjukdomar så att det inte finns någon övergång till kronisk form.
 • Lufta rummet, daglig våtrengöring av lägenheten;
 • Kontakt med skadliga kemikalier och tungmetaller bör hållas på ett minimum. Var noga med att använda skyddsutrustning under arbetet: andningsskydd, masker.

Om du har symtom som beskrivs i den här artikeln, var noga med att se din läkare för en korrekt diagnos..

Steg 1 lungcancer

Lungcancer är en vanlig cancer med rykte om patologi med dålig prognos. Sjukdomen kan förekomma i alla åldrar, men äldre människor är mer benägna att vara utsatta för den. Vi erbjuder dig att ta reda på hur lungcancer i steg 1 fortskrider och om det finns en chans att bota denna sjukdom.

Sjukdomskod enligt ICD-10-systemet: C34 Malign skada i lungorna och bronkierna.

Orsaker

Den patologiska mekanismen för degenerering av friska celler är inte helt klarlagd idag. Moderna forskare har dock kunnat identifiera ämnen och faktorer som kan påskynda atypiska förändringar och mutationer i normala vävnadsstrukturer. Detta är de påstådda orsakerna till utvecklingen av lungonkologi, villkorligt är de uppdelade i två grupper.

Orsaker som inte beror på personen:

 • Ogynnsam ärftlighet för onkopatologier - minst 3 fall av lungcancer (eller malign skada på ett annat organ) i en familjehistoria.
 • Ålder över 50 år.
 • Sjukdomar i andningsorganen - frekvent bronkit och lunginflammation, tuberkulosinfektion, cikatricial förändringar i organvävnader.
 • Endokrina patologier.

Anledningar som en person kan kontrollera:

 • Kraftig rökning är den viktigaste faktorn som framkallar utvecklingen av lungcancer. Brinnande tobak släpper ut minst 4000 cancerframkallande ämnen som sätter sig på bronkialslemhinnan och förstör friska celler. Blod berikat med komponenter av cigarettrök sprids i hela kroppen och når njurarna, levern och hjärnan. Med en rökhistoria på mer än 10 år ökar sannolikheten för att utveckla lungcancer 25 gånger.
 • Passiv rökning. Även om en person inte röker kan han bli offer för aktiva rökare som bor tillsammans med honom i samma hus, i trappan etc. Cirka 80% av tobaksröken som kommer in i yttre rymden går till människorna omkring honom under passiv rökning.
 • Professionell verksamhet - arbete med farliga kemikalier som gummi, asbest och arsenik, gruvdrift (radon, uran) etc..
 • Otillfredsställande miljöförhållande - observeras främst i stora industristäder på grund av systematisk luftförorening genom bilavgaser etc..

Symtom

De första tecknen på lungcancer i ett tidigt skede kanske inte visas, och därför kan den maligna processen missas i början av utvecklingen hos både män och kvinnor. För att förhindra detta, personer som löper risk för sjukdomen, är det viktigt att vara mer uppmärksam på sin egen hälsa och årligen genomgå förebyggande undersökningar av en specialist..

Men det finns undantag när en tumörfokus detekteras i tid. Detta händer vanligtvis förutsatt att han började utvecklas i en viss del av orgeln, nämligen i dess centrala del.

En växande neoplasma skadar slemhinnan i bronkusen och stör dess normala funktion. Gradvis sprider sig maligna celler till pleuravävnad och nervändar, vilket framkallar smärta. I det första steget av lungcancer finns det inga metastaser, men om du i detta skede inte börjar behandla sjukdomen, kan ett senare besök hos läkaren leda till att patienten dör..

Om tumörtillväxt observeras i organets perifera vävnader är sjukdomen oftast asymptomatisk. Gradvis ökar storleken på det maligna fokuset, det når bronkier, pleura och nervändar, vilket framkallar allvarliga konsekvenser.

Med någon lokalisering av en cancertumör kan följande manifestationer bli de första tecknen på en onkologisk process i lungvävnaden:

 • dyspné
 • hosta;
 • ökad kroppstemperatur
 • svaghet, trötthet
 • brist på aptit och viktminskning.

Klassificering av det internationella TNM-systemet

Tänk i följande tabell hur TNM-klassificeringen ser ut för lungcancer i steg 1.

SymbolerVad menar dem
T1Vid den största mätningen är tumörfokus inte mer än 3 cm. Det finns inga tecken på invasion av lobarbronkus (huvudbronkus är inte inblandad i den maligna processen).
T1aTumören är inte mer än 2 cm.
T1bNeoplasma 2–3 cm.
N0Det finns inga tecken på metastasering av regionala lymfkörtlar.
M0Avlägsna metastaser hittades inte.

Steg I lungcancer är uppdelad i två svårighetsgrader - 1A och 1B. Enligt TNM-klassificeringen skiljer de sig åt i storlek på tumörbildning och prognostiska data..

Allmänna klassificeringen

Det finns fyra histologiska typer av lungcancer:

 • squamous;
 • stor cell;
 • liten cell;
 • adenokarcinom.

Småcelletumörer förekommer i 10-15% av de kliniska fallen, resten av tumörerna kombineras i en grupp - NMLR (icke-småcellig lungcancer).

De histologiska egenskaperna hos maligna neoplasmer är i detta fall ganska godtyckliga, eftersom sjukdomsförloppet och prognosen kan skilja sig avsevärt även för tumörer av samma ursprung. Enligt onkologernas observationer utvecklas skivepitelcancer långsammast. Adenokarcinom och stora celltumörer kännetecknas av en snabb kurs och omfattande metastaser. Småcellscancer erkänns som det mest aggressiva - det har en kort historia, latent och snabb förlopp, tidig spridning av metastaser och dålig prognos för överlevnad.

Det finns en anatomisk klassificering av lungcancer, vilket beror på lokaliseringen av tumörprocessen:

 • Central cancer. Segment, lobar och huvudbronkier påverkas.
 • Kringutrustning. Mindre bronkier, bronkioler och alveoler genomgår maligna förändringar.
 • Blandad eller massiv. Sjukdomen involverar vilken lungvävnad som helst i den onkologiska processen.

Två lungers nederlag på en gång

En malign process kan utvecklas i en eller båda lungorna samtidigt. Vi kan prata om primära multipla lesioner eller bilateralt karcinom, medan det första alternativet förekommer dubbelt så ofta som det andra. I de flesta fall påverkas båda lungorna samtidigt hos rökare med många års erfarenhet..

För att klargöra placeringen av den maligna processen utförs MRT och biopsi. Fram till idag står onkologer inför svårigheterna att välja en behandlingsstrategi för bilateral lungcancer. Brådskan med att utföra operationer på båda de drabbade organen med iakttagande av ekonomisk radikalism - organbevarande kirurgiska ingrepp i de tidiga stadierna av sjukdomen (I - II) bestämdes. Detta skapar förutsättningar för maximal konservering av lungvävnad och ytterligare konservativ behandling..

Diagnostik

För att rädda en människas liv och eliminera risken för eventuella komplikationer är det viktigt att göra en grundlig undersökning. Som regel börjar det med fluorografi av bröstbenet - en obligatorisk årlig händelse, med vilken du kan upptäcka patologiska förändringar i andningsvävnadens vävnader.

Efter fluorografi utförs en röntgen av lungorna. Onkologer anser att det är viktigt att ta bilder i frontala och laterala projektioner för att få den mest detaljerade informationen om patientens tillstånd. I nästa steg föreskrivs bronkoskopi. Denna invasiva metod möjliggör visualisering av de drabbade områdena i organet och biopsi för histologisk analys av vävnaderna i den detekterade tumören..

Sputumanalys har diagnostiskt värde. För forskning tas slem, som kommer in i den yttre miljön när patienten hostar upp. Detektion av maligna element och icke-standardceller gör det möjligt att misstänka lungcancer.

Datortomografi hjälper till att komplettera den allmänna bilden av undersökningen. Som regel används det i komplexa kliniska fall. För att bekräfta lungcancer använder denna metod en skruv- eller spiralskärning.

Behandling

Metoden för behandling (kirurgisk, radiologisk, kemoterapi etc.) väljs av specialister med hänsyn till scenen för den onkologiska processen, den histologiska typen och lokaliseringen av tumören och egenskaperna hos patientens historia. Den mest effektiva är den radikala metoden, dvs. drift. I det här fallet, med steg 1 lungcancer, kan cirka 75% av patienterna klara kontrollöverlevnadsgränsen på 5 år..

Kirurgiska metoder:

 • Lobektomi - avlägsnande av lungan.
 • Bilobektomi - resektion av två lunglobber (endast tillämpligt på rätt organ).
 • Pulmonektomi - fullständigt avlägsnande av lungan.
 • Kombinerade operationer - förutom tumörfokus i den drabbade lungan är de intilliggande organen som är involverade i den onkologiska processen föremål för resektion.

I stadium 1 av sjukdomen utförs som regel lobektomi. Det är kontraindicerat att operera en patient om han har följande tillstånd:

 • brist på hjärtans och blodkärlens funktioner, andningsorganens organ;
 • dekompenserade patologier i inre organ, till exempel diabetes mellitus;
 • ålder över 70 år.

Med tillkomsten av nya cytostatika på läkemedelsmarknaden har kemoterapi blivit en effektivare behandlingsmetod. I ett tidigt stadium av sjukdomen svarar småcellsformer av lungcancer bra på polykemoterapi. Taktiken för konservativ handling väljs med hänsyn till tumörens känslighet. Behandlingen utförs i periodiska kurser (minst 6-8) med ett intervall på 3-4 veckor, den förväntade positiva effekten bildas i flera år.

Icke-småcellig lungcancer är mindre känslig för kemoterapi - positiv dynamik observeras endast hos 10-30% av patienterna. I fallet med någon form av NMLR används platinapreparat. De bästa resultaten uppnås med en kombination av kemoterapi och strålning, både med samtidig exponering för kroppen och med sekventiell.

Strålterapi i det inledande skedet av lungcancer baseras på användningen av linjära acceleratorer och gamma-enheter (betatroner). Effekten förutsätter att alla celler i den ursprungligen bildade tumören dör. I NMLR används strålterapi som en radikal behandlingsmetod om patienten vägrar operation eller har kontraindikationer mot den. Hos 40% av patienterna kan strålbehandling avsevärt minska området för neoplasman i lungan utan operation..

Återhämtningsprocess efter behandling

Rehabilitering av patienter som har genomgått en operation för att avlägsna en lungtumör börjar redan under den postoperativa perioden. Patienten ordineras korrigerande gymnastik, fokuserad på att stabilisera yttre andning och förbättra allmänt välbefinnande. Den är baserad på att lära patientens membranandning. Postural dränering och sanering av bronkialträdet kan utföras, psykoterapi och korrigerande läkemedelsbehandling rekommenderas, inklusive inandning av bronko- och mucolytika etc..

Som ett resultat av operationen och de resulterande anatomiska störningarna i lungorna, såväl som åtföljande smärta, sparar patienterna bröstbenet så mycket som möjligt under andningen, vilket orsakar en sådan komplikation som otillräcklig ventilation av organet. I detta avseende ordineras patienten från den femte dagen av den postoperativa perioden sjukgymnastikövningar som syftar till att räta ut lungan som utsattes för kirurgi, normalisera membranets rörlighet och funktionerna i överbenen och ryggraden..

Efter att ha skrivits ut från sjukhuset under resten av sitt liv rekommenderas patienten att utföra de grundläggande delarna av sjukgymnastikövningar på egen hand hemma eller i frisk luft. Detta hjälper till att upprätthålla dränering av lungorna och förbättra blodcirkulationen i deras vävnader, öka effektiviteten av konservativ behandling. Återhämtning och stabil kompensation av störningar efter radikal behandling hos patienter med tidigare steg 1 lungcancer inträffar på 3-6 månader.

Återfall

Efter behandling för stadium I lungcancer är risken att utveckla en återkommande neoplastisk process 30-50%. För att minska denna risk används ofta adjuvansterapier, såsom kemoterapi.

Typer av återkommande sjukdom:

 • Lokal. En ny tumör utvecklas nära den ursprungliga tumören.
 • Regional. Upprepad malign process påverkar lymfkörtlarna.
 • Avlägsen. Återfall inträffar på ett ställe som är avlägset från det primära onkologiska fokus, oftast i hjärnan, benvävnader, lever och binjurar. Om en återkommande cancer finns i en avlägsen del av kroppen, pratar vi om stadium IV-karcinom, eller en metastatisk form av sjukdomen.

Förloppet och behandlingen av sjukdomen hos barn, gravida och ammande kvinnor, äldre

BARN. Kliniska manifestationer och det faktum att maligna lungskador utvecklas i barndomen och tonåren är inte ovanliga. I de flesta fall är den patologiska processen associerad med en ärftlig benägenhet för onkologiska sjukdomar och det negativa inflytandet av externa miljöfaktorer. Vid diagnos av lungcancer hos ett barn är det viktigt att välja och utföra behandling så snart som möjligt, bara i denna situation kan vi räkna med ett gynnsamt resultat. Men taktiken för cancerbehandling är ofta komplicerad av det faktum att många mediciner inte kan ordineras till barn..

För att veta hur länge barnet kommer att leva och vilka chanser det har för botemedel krävs en individuell inställning från onkologen. Detta gör det möjligt att uppnå positiva resultat av behandlingen utan signifikanta komplikationer och kritiska konsekvenser. Dessutom är det viktigt att vara uppmärksam på förebyggande åtgärder som syftar till att förebygga lungcancer hos barn från början av nyfödda..

GRAVID. De första symptomen på cancer i lungvävnaden hos den blivande mamman kan vara frånvarande, så under en tid kanske en kvinna inte är medveten om utvecklingen av onkologi. En korrekt diagnos är möjlig när en omfattande undersökning utförs, inklusive blodprov, röntgenstrålar i lungorna, biopsi av ett misstänkt område av organet och MR.

Taktiken för behandling av onkopatologi väljs individuellt. Om sjukdomen upptäcks under första trimestern, erbjuder läkare som regel abort för att inte exponera det utvecklande fostret för de toxiska effekterna av de läkemedel och cancerbehandling som används. Under andra halvan av graviditeten kan behandlingen försenas tills barnet föds. Det föreslås också att kirurgi genomförs utan samtidig kemoterapi och strålbehandling..

Patienten som befinner sig på plats bör inte behandla sjukdomen på egen hand. Det kan inte vara fråga om någon traditionell medicin. Cancer under graviditeten är farlig på grund av dess snabba utveckling och tidiga metastaser, så det är viktigt att helt anförtro din hälsa till en specialist.

AMNING. Amning och cancerbehandling är oförenliga saker. Faktum är att giftiga ämnen från droger som en kvinna tvingas ta i processen för cancerbehandling mot lungcancer kan komma in i barnets kropp med modersmjölk. I detta avseende, om en ung mamma diagnostiseras med onkopatologi, rekommenderas det att avbryta amning och överföra barnet till konstgjord näring efter samråd med en barnläkare.

I annat fall kommer behandlingstaktiken och prognosen hos en kvinna inte att ha specifika skillnader från andra patientgrupper..

ÄLDRE. Risken för lungcancer hos personer över 60 år är 60 gånger högre än hos yngre patienter. Toppen av förekomsten av patologi observeras hos stora rökare och stadsbor.

Enligt statistiken görs diagnosen hos äldre patienter med en betydande fördröjning, eftersom de kliniska manifestationerna vanligtvis är sparsamma eller liknar tecken på KOL, och hosta genom åren blir ett så vanligt symptom att patienter sällan hänvisas för en rutinmässig röntgenundersökning och sjukdomen helt enkelt förbises..

I ålderdom väljs också behandling med hänsyn till den befintliga kliniska situationen. Tidigt kirurgiskt ingripande är indicerat för alla patienter, men det är viktigt att vara uppmärksam på att dödligheten under den postoperativa perioden ökar till 20% jämfört med 8% hos personer under 50 år, dessutom är radikal kirurgi ofta kontraindicerad, till exempel allvarlig kroniska somatiska störningar.

Om det finns kontraindikationer för kirurgi ordineras patienter strålning och kemoterapi, liksom symptomatisk behandling, inklusive antibiotikabehandling, smärtlindring, slemlösande medel och mukolytiska medel etc..

Steg 1-behandling av lungcancer i Ryssland och utomlands

Vi inbjuder dig att ta reda på hur behandling av lungcancer i tidigt stadium utförs i olika länder.

Behandling i Ryssland

Varje år i Ryssland dör cirka 60 tusen människor, mestadels män, av lungcancer. Denna sjukdom är en av de mest aggressiva bland andra typer av onkopatologier, därför används alltid komplex cancerbehandling mot den, inklusive följande metoder:

 • kirurgisk;
 • stråle;
 • kemoterapi;
 • immunologiska.

Visuellt ser de listade metoderna ut som en standarduppsättning av terapeutiska åtgärder som har använts länge inom onkologi, inklusive inhemska. Men det finns fortfarande skillnader, eftersom alla listade metoder idag utförs enligt modern teknik och utveckling av forskare, de har blivit mer effektiva och mindre traumatiska..

I ryska onkologiska kliniker används metoder för att bekämpa lungcancer som används utomlands. Före operationen ordineras patienten polykemoterapi, vilket gör det möjligt att stoppa utvecklingen av den maligna processen och minska mängden kirurgiskt ingrepp. Sedan utförs en operation av olika storlekar, främst en lobektomi.

Efter en radikal resektion av tumören upprepas kemoterapi och strålbehandling väljs. Bestrålning utförs med modern utrustning som är sparsam för friska vävnader. Om det finns kontraindikationer för kirurgi i stora ryska onkologiska centra, kan metoder för radiokirurgisk hjälp användas för att avlägsna en malign tumör i flera sessioner, till exempel "Gamma Knife".

Jag vill notera arbetet på Sofia-kliniken. Förutom standardbehandlingsprotokollet har centrumets specialister möjlighet att tillämpa målinriktad eller målinriktad terapi, bioterapi, på lungcancer. Efter slutförandet av huvudfasen av behandlingen erbjuder läkarna i centrumet att genomgå en fullständig rehabiliteringsåtgärd som syftar till att återställa andningsfunktionen och stabilisera kroppens försvar.

I dag kan alla invånare i Ryssland få modern och effektiv behandling av den inledande fasen av lungcancer i Moskva, St Petersburg och andra städer i landet. Kostnaden för cancerbehandling i privata och offentliga kliniker kommer att vara mycket lägre än utomlands. I genomsnitt är diagnosen och behandlingen av steg 1 lungcancer 180-220 tusen rubel.

Vilka medicinska institutioner kan jag kontakta?

 • Onkologisk klinik Sofia, Moskva. Fungerar enligt moderna protokoll från Israel, USA, Tyskland och Schweiz. Tjänster på kliniken erbjuds av högt kvalificerad personal, det finns den senaste utrustningen, bekväma förhållanden för patienternas vistelse är organiserade.
 • Onkologisk klinik De Vita, St Petersburg. Erbjuder behandling av lungcancer i alla skeden av sjukdomen och rehabilitering av patienter till överkomliga priser.

Överväg recensioner för de listade klinikerna.

Behandling i Tyskland

Lungcancer är ett globalt problem. Tyska specialister föreslår att bekämpa det med hjälp av moderna kliniska tillvägagångssätt som gör att du kan få maximal effekt av cancerbehandling som utförs med minimala risker för komplikationer och konsekvenser för patientens liv..

Behandling av lungcancer i tidigt stadium i Tyskland börjar med snabb borttagning av den upptäckta maligna lesionen. Volymen av kirurgiskt ingripande bestäms av tumörbildningsstadiet och storleken. I det första steget av den onkologiska processen utförs lågtraumatiska metoder:

 • endoskopisk;
 • kryodestruktion;
 • fokuserad ultraljud.

Enligt indikationerna utförs lobektomi - excision av lungans lob med regionala lymfkörtlar, mindre ofta pulmonektomi (avlägsnande av hela lungan vid aggressiva onkopatologier). Operationen kompletteras med metoder som strålning och kemoterapi, bioterapi.

För att återställa bronkiernas öppenhet under den postoperativa perioden föreskrivs stentning eller användning av en rörformad ram i orgelet.

Cytostatiska medel och radioisotoper används uteslutande selektivt - genom administrering genom artärerna som leder till tumörfokus, eller endobronchiellt, genom en sond. Modal strålbehandling med hjälp av enheter baserade på innovativa linjära acceleratorer kännetecknas av en bra effekt..

Tyska forskare introducerar ständigt metoder som immunterapi, målinriktad terapi, användning av genteknik och monoklonala antikroppar i praktiken att behandla lungcancer. Alla dessa tillvägagångssätt är tillgängliga idag, de garanterar stora chanser för återhämtning för patienten och maximal möjlig återfallslivslängd..

Kostnaden för behandling av lungcancer i Tyskland kräver betydande kostnader, eftersom cancerbehandling bygger på den senaste dyra tekniska utvecklingen och läkemedlen. Tänk på de ungefärliga priserna för behandling i följande tabell.

Läkarvårdens namnKostnad, EUR
Samråd med en onkolog600
Omfattande diagnostik5000
Organbevarande kirurgiFrån 30000
Kemoterapi3000 - 5000
Strålbehandling9 000 - 14 000
ImmunterapiFrån 12 000

Vilka kliniker kan jag kontakta?

 • Pulmonologiklinik vid universitetet i Aachen, Aachen. Medicinska centret är specialiserat på diagnostik och behandling av hela spektrumet av godartade och maligna sjukdomar i bronkier och lungor. Kliniken har en fullständig lista över modern utrustning och tillämpar i praktiken innovativa tekniker som gör att vi kan hoppas på ett positivt resultat även i de sena stadierna av den onkologiska processen..
 • Thoraxkirurgisk klinik Maria Hilf, Mönchengladbach. Kliniken utför minimalt invasiva och kirurgiska ingrepp på lungorna, excision av lungmetastaser. Centret är utrustat med den senaste generationens tekniska utrustning.

Tänk på recensioner av de listade klinikerna.

Steg 1 lungcancerbehandling i Israel

Lungcancer i Israel behandlas med den senaste tekniken. Specialiserade institutioner har skapats för patienter med denna sjukdom i olika stadier av sjukdomsprogressionen. Fördelarna med behandling i dem:

 • ett integrerat tillvägagångssätt med hänsyn till yttranden från läkare med olika specialiteter;
 • val av en behandlingsregim beroende på tumörens egenskaper och involvering av intilliggande vävnader i den maligna processen;
 • en kombination av olika metoder för cancerbehandling;
 • användningen av lågtraumatiska endoskopiska och organbevarande kirurgiska ingrepp.

Rekommendationer för val av behandlingstaktik beror på om en person kan motstå den föreslagna effekten och vilket stadium av sjukdomen det är fråga om. Det finns flera alternativ för onkologisk vård som israeliska läkare erbjuder för diagnostiserad lungcancer i stadium I:

 • kirurgiskt ingrepp;
 • kemoterapi;
 • strålbehandling;
 • palliativ vård.

Om vi ​​talar om en lokaliserad tumör eller steg 1 i cancerprocessen, övar israeliska specialister kirurgisk avlägsnande av tumören med hjälp av VATS-metoden. Detta är en videoboraxkirurgi, som involverar excision av det drabbade området av organet genom minimala snitt i bröstet under kontroll av en videokamera. Operationen tar cirka 2 timmar. Dödligheten hos patienter under ingreppet överstiger inte 1%, frekvensen av postoperativa komplikationer är upp till 3%.

Efter operation används kemoterapi och strålning. Strålbehandling utförs internt med hjälp av ett bronkoskop, det vill säga strålningskällan matas direkt till det drabbade området in i lungvävnaden under lokalbedövning. I ett tidigt skede av sjukdomen är 2-3 sådana procedurer tillräckliga.

Kostnaden för behandling av lungcancer i Israel kontrolleras på statsnivå. Vi föreslår att du överväger de ungefärliga priserna i följande tabell.

Läkarvårdens namnKostnad, $
Samråd med en lungonkolog550
Radiofrekvensablation12 000
Strålbehandling2000
Kemoterapi3000
Avlägsnande av en tumör i lungan, organbevarande kirurgiFrån 25 000

Vilka kliniker kan jag kontakta?

 • Assuta-kliniken, Tel Aviv. Det viktigaste medicinska centrumet för behandling av cancer i Israel. Det har en modern JCI-ackrediterad lungavdelning. Mottagningen utförs av rysktalande läkare.
 • Sjukhus dem. Chaim Sheba, Ramat Gan. Kliniken är populär bland invånare i olika länder, eftersom den i praktiken tillämpar den senaste utvecklingen av forskare i samband med onkologiska sjukdomar. Bland centrumets unika utrustning är Novalis linjära accelerator och andningssystemet..

Överväg recensioner för de listade klinikerna.

Komplikationer

De viktigaste komplikationerna efter behandling av lungcancer i tidigt stadium är:

 • utvecklingen av massiv blödning under operationen;
 • återfall av en cancertumör;
 • lymfostas i bröstet;
 • kronisk lung- och hjärtsvikt.

Som ett resultat av tumörskador på bronkierna kan infektiösa och inflammatoriska förändringar i lungorna, bronkit, lunginflammation också utvecklas. Hindring av bronkiallumen är inte utesluten, vilket leder till kollaps av ett segment eller hela organets lob som helhet och utveckling av en abscess i den drabbade delen.

Om vi ​​pratar om perifer cancer i lungans övre lob (höger eller vänster), upplever patienten svår smärta i fingrarna och underarmen. I avsaknad av behandling observeras senare atrofi av armmusklerna från sidan av lesionen och irritation av den sympatiska nerven, vilket leder till en förträngning av pupillen och en minskning av palpebral spricka.

Med de listade komplikationerna måste du snarast söka hjälp från en specialist.

Få funktionshinder

Behandlingstiden för tidigt stadium av lungcancer är 110 dagar. Efter antitumörbehandlingen sker inte 100% återhämtning, därför, beroende på patientens tillstånd, tilldelas funktionshinder grupp 2 eller 3. Förfarandet för bestämning tar i de flesta fall två månader..

En hänvisning att genomgå en medicinsk och social undersökning ordineras av den behandlande läkaren. Patienten samlar in listan över nödvändiga dokument själv och tillhandahåller dem på ITU-byråns hemvist. Efter att ha lämnat in en ansökan måste patienten dyka upp vid en strikt bestämd tid och genomgå en läkarundersökning på grundval av vilken en person kan erkännas som funktionshindrad.

Prognos (hur länge de lever efter operationen)

Med en snabb diagnos är lungcancer i stadium 1 mottaglig för cancerbehandling i de flesta kliniska fall. Prognosen för botning beror på patientens historia, ålder och allmänna tillstånd, tumörens histologiska typ, neoplasmas reaktion på den konservativa effekten..

Komplex behandling hjälper inte bara att eliminera tumörfokus utan också att förhindra komplikationer och utveckling av metastaser. Överlevnaden i början är relativt hög, men om ingen behandling utförs fortsätter sjukdomen att utvecklas och efter 2 år dör 90% av patienterna.

I småcellskarcinom beror gynnsam prognos på cellernas känslighet för kemoterapi. Slutsatser om hur länge de lever med stadium 1 lungcancer efter operation och konservativ terapi kan dras från följande tabell (prognos för 5-års överlevnad).

StadierSmåcellscancerIcke-småcellscancerCentral tumörlokaliseringPerifer tumörlokalisering
1A40%65%70%60%
1B20%45%55%40%

Diet

I systemet för behandling av lungonkologi tillhör inte näring oberoende terapimetoder, men det spelar en betydande hjälproll: den ger fullt energistöd för kroppen, korrigerar metaboliska processer och minimerar de oönskade effekterna av strålning och kemoterapi.

Det finns ingen speciellt utformad diet för diagnos av lungcancer. Vi pratar om en diet som bör ta hänsyn till scenen för den onkologiska sjukdomen, svårighetsgraden av metaboliska störningar (till exempel järnbristanemi) och de behandlingsmetoder som används vid ett visst stadium av sjukdomen (kirurgi, kemoterapi eller strålbehandling).

Kosten för tidig lungcancer bygger på principerna för god näring. Den måste uppfylla följande krav:

 • Tillräckligt intag av näringsämnen, mikro- och makroelement i kroppen.
 • Övervägande av mejeriprodukter i menyn och begränsning av fet, stekt, rökt och kryddig mat, samt konfektyr och korv, socker och produkter med en stor andel kemiska fyllmedel.
 • Minimera salt och salt mat.
 • Mättnad i kroppen med mat berikad med anti-cancer komponenter, som finns i överflöd i trädgårdens örter, frukt och grönsaker, bär och färsk juice baserat på dem.
 • Ytterligare intag av vitamin A och B, C, D, PP, folsyra.

I ett tidigt skede av sjukdomen bör kaloriinnehållet i den dagliga kosten vara cirka 3000 kalorier, medan fraktionerat matintag rekommenderas - upp till 5 gånger om dagen och användning av fri vätska i nivån 2 liter per dag. Under kemoterapi bör kostens kaloriinnehåll ökas till 4500 kalorier, måltidsfrekvensen upp till 7 gånger om dagen med ytterligare snacks och användningen av fri vätska upp till 3 liter per dag.

Förebyggande

Vid lungcancer bör förebyggande åtgärder vara långsiktiga och helt utesluta påverkan av negativa faktorer på kroppen, såsom rökning, alkoholmissbruk och drogintag.

Det är viktigt att vara uppmärksam på att stärka immunförsvaret med hjälp av vitamin- och mineralkomplex. En viktig del av förebyggandet bör vara en diet baserad på principerna för en hälsosam kost, inklusive tillräckliga mängder naturliga fetter, proteiner och kolhydrater..

Det första steget av lungcancer kräver en noggrant organiserad diagnos och behandling. Detta gör det möjligt att inte bara utesluta sjukdomsutvecklingen och utvecklingen av dess komplikationer utan också att uppnå en persons återhämtning..

Tack för att du tog dig tid att slutföra undersökningen. Allas åsikt är viktig för oss.