Myoma + klimakteriet: vad är för- och nackdelarna med en sådan tandem?

Carcinom

Myom i livmodern är en godartad tumör av glatta muskelceller i kroppen eller ett organs hals. Har formen av en väl avgränsad nod omgiven av en fibrös kapsel, en sådan struktur i neoplasien underlättar behandlingen.

Det finns två toppar i utvecklingen av neoplasi: reproduktiv ålder och klimakteriet. Under fertilitetsåren stöter kvinnor på ett problem i 20-70% av de kliniska fallen (enligt olika uppskattningar: ryska forskare talar om en siffra på 30-35%, västerländska forskare, cirka 50-70%, kanske en så stor skillnad beror på en geografisk faktor, livsstilsegenskaper, mat, ekologisk situation). Det minsta registrerade fallet faller mellan 35 och 45 år (endast 25% av de kliniska situationerna). Den andra maximala utvecklingshastigheten för primära livmoderfibrer når bland patienter 50 år och äldre. Klimakteriet är förknippat med regression av neoplasi, men inte alltid.

Livmoderns myom flyter godartat, sällan malignt (malignt transformerat) men minskar patientens livskvalitet avsevärt på grund av svårighetsgraden av symtom från reproduktionssystemet och omgivande organ.

Försvinner livmoderfibrer med klimakteriet?

Nej. Även när neoplasman bildades före klimakteriet. En minskning av proliferativ aktivitet, en minskning av utbildningen är möjlig, men en fullständig omvänd utveckling av processen observeras aldrig.

Mer information om livmoderfibrer, dess orsaker, typer finns i en separat recension..

Processens etiologi, riskfaktorer för bildning under klimakteriet

Regression av livmoderfibrer under klimakteriet är vanligt, men inte alltid. Den omvända processen är möjlig. Orsakerna till tillväxten av livmoderfibrer under klimakteriet har inte studerats tillräckligt, trots det stora antalet empiriska material och data från specialiserade studier. Sammanfattande information kan följande punkter markeras:

 1. Myom i livmodern har ett uttalat hormonberoende. Utvecklingen av neoplasi är associerad med en förändring av balansen mellan östrogen och progesteron i patientens kropp. Ett överskott av det förstnämnda och en brist på det senare noteras. Kanske en kränkning av mottagandet av neoclasm av dessa aktiva substanser av myocytceller. Under klimakteriet sjunker östrogennivåerna långsammare än progesteronnivåerna. Detta är förknippat med den fortsatta tillväxten av neoplasi under en tid efter den hormonella toppen. Primära tumörer bildas just nu, när cellens proliferativa aktivitet är maximal. Vissa källor indirekt indikerar östrogenens cancerframkallande egenskaper, vilket är felaktigt. Tydligen är detta inte den enda patologiska mekanismen..
 2. Genetisk predisposition. Om det på föräldrarnas linje var en kvinna som lider av myom i livmodern med klimakteriet, ökar sannolikheten för en neoplastisk process hos avkomman. Exakt antal anges inte. Genetisk determinism har inte bevisats och är fortfarande en hypotes. Men faktumet att familjehistoriens inflytande är obestridligt.

Riskfaktorer bestäms:

 1. Stressande situationer. Känslomässig stress är förknippad med en ökning av koncentrationen av katekolaminer och kortikosteroider. De hämmar produktionen av könshormoner och påverkar indirekt patologins utvecklingshastighet, som själva stimulerar till spridning.
 2. Fet. Lipidobalanser leder till generaliserade hormonella störningar. Aromatisering (transformation) av ackumulerade androgener till östrogener sker. När de släpps ökar de celldelningshastigheten, vilket initierar ytterligare sjukdomsprogression. Detta märks särskilt under klimakteriet..
 3. Sen graviditet med det första barnet, brist på förlossning. Påverkan av denna faktor bekräftas av resultaten av långvarig observation av kontrollgrupperna för kvinnor under perioder av fertilitet och klimakteriet..
 4. Tidig menstruationscykel (indikerar hög östrogenmättnad).
 5. Negroidism.

Vi pratar också om den orealiserade potentialen i kvinnans kropp som mamma, en ogynnsam gynekologisk historia med frekventa inflammatoriska patologier i bäckenregionen, aborter, otillräcklig preventivmedel.

Trots allt som har sagts är det inte känt vilken faktor som visar sig vara utlösaren. Forskare och utövare pekar på polyetiologin i processen. Speciellt under klimakteriet, när det finns en kombination av olika faktorer. Paradoxalt reducerar rökning sannolikheten för bildandet av en myomatös process.

Klassificering

Det är möjligt att typisera neoplasi av olika skäl. Beroende på tumörens anatomiska läge, skiljer sig följande: intramuralt, subseröst och submuköst myom, cervikal, sammankopplande neoplasma. Klassificering av detta slag spelar den största rollen för att bestämma behandlingstaktik..

Typer av myomatiska noder

Genom histologiska egenskaper bestäms: leiomyom, leiomyoblastom, malignt leiomyom.

Lokalisering av processen: i 95% av fallen är platsen för tumörbildning livmoderkroppen. 5% - organhals.

Symtom

Intensiteten hos symtomen i klimakteriet faller, vilket är förknippat med en spontan regression av utbildningen. Under klimakteriet är nybildade neoplasier små. Detta kan förklaras av den korta perioden att bibehålla östrogenkoncentrationen med en liten mängd progesteron. Tillväxt noteras också under en minimiperiod (upp till ett år).

Kliniska manifestationer beror på den myomatösa nodens plats, storlek.

Små fibroider är asymptomatiska, latenta. Isolerade tecken är möjliga i en enda mängd.

Under den premenopausala perioden är symtomen på livmoderfibrer särskilt uttalade: menstruationscykeln kvarstår under en tid. Senare bestäms kliniken endast av specifika manifestationer. Bland dem: intensiv krampsmärta i underlivet (livmoderns projektion). De ges till nedre delen av ryggen, ljumsken, nedre extremiteterna. När en masseffekt skapas, när neoplasi pressar på de omgivande vävnaderna, kan smärtan öka. Obehagens natur: värk, dragning, balning.

Blödning i närvaro av en myomatisk nod under klimakteriet är det andra vanliga symptomet. Intensiteten är annorlunda. Det finns fall av akut blödning i nodstrukturen (med ökat tryck, infektionssjukdomar) med utflödet av blod in i bukhålan. Detta är en formidabel, dödlig komplikation. Uterinblödning av annat slag förekommer i 70% av de registrerade fallen. I ungefär hälften av situationerna talar vi om en nödsituation som kräver att patienten läggs in på ett gynekologiskt sjukhus. Utsläpp från könsorganet med eller utan en skarp lukt. Beroende på förekomsten av en smittsam komponent. Utsöndrad färg varierar från klar till gulaktig eller grönaktig.

Med en stor bildningsstorlek är det troligt symtom från urinblåsan och ändtarmen. I det första fallet ökar fenomenet dysuri (fullständig frånvaro av urinering), pollakiuri (frekventa, oproduktiva uppmaningar att tömma urinblåsan). I det andra fallet sker en kränkning av avföringsprocessen fram till förstoppning, förändringar i avföringens lättnad (bandliknande avföring).

Ofta finns det bildandet av sekundär endometriell hyperplasi, adenomyos, som bara förvärrar den patologiska processen och ökar sannolikheten för malign transformation.

Funktioner av sjukdomen hos äldre patienter

Hos patienter med livmodermom uppstår klimakteriet 1-2 år senare än hos friska kvinnor. Under de kommande två åren börjar regressionen av neoplasi. Men inte alltid. Tillfällig fortsatt tillväxt med en efterföljande minskning av nodens storlek är möjlig. Varannan patient har en historia av fibroids, särskilt en stor, orsakar ett allvarligt klimakteriskt syndrom med uttalade blodtryckshopp, osteoporos, generaliserade sjukdomar i kroppen, minskad prestanda, emotionell labilitet.

Kvinnor som inte har en omvänd utveckling av sjukdomen genomgår regelbunden obligatorisk undersökning av en onkolog. Ytterligare vakenhet orsakas av: stora storlekar av neoplasi, återkommande endometriehyperplasi, adenomyos på 2-3 grader, submucous lokalisering av noden, brist på positiv dynamik mot bakgrund av långvarig involution av livmoderstrukturer. Allt detta är riskfaktorer för degenerering av livmoderfibrer i sarkom, eftersom proliferativa processer är hormonellt oberoende efter klimakteriet..

Prognos och sannolikhet för omvandling till cancer

Prognosen för livmoderfibrerna under klimakteriet är nästan alltid gynnsam. Malignitet, enligt olika uppskattningar, förekommer i 0,3-0,7% av de kliniska fallen. Risker korrelerar direkt med patientens ålder: vid 60 års ålder ökar sannolikheten för malignitet med 40% och så vidare..

Diagnostiska åtgärder

Uppgifterna av yttersta vikt är att identifiera tumörens natur, histologiska egenskaper, tecken på malign transformation i de tidiga stadierna. Menopausala patienter genomgår regelbundna kontroller av en gynekolog (var sjätte månad). Enligt indikationerna konsulterar de en onkolog. Listan över nödvändiga studier presenteras av följande aktiviteter:

 1. Intervjuar patienten för klagomål. Objektivisering av symtom kan utföras med hjälp av speciella frågeformulär.
 2. Tar anamnes. En viktig roll spelas av klimakteriet, gynekologisk status, förekomsten av aborter tidigare, antalet graviditeter, förekomsten av kirurgiska ingrepp på reproduktionssystemets organ, deras antal, livsstil, diet, förekomsten av dåliga vanor etc..
 3. Ultraljudundersökning av livmoderstrukturer. Det anses vara det viktigaste sättet att diagnostisera livmoderfibrer. Resultaten och graden av informationsinnehåll i proceduren beror dock direkt på läkarens erfarenhet, diagnosens färdigheter. Det utförs med transvaginala och bukprober. Låter dig utvärdera naturen av lokal hemodynamik, proliferativ aktivitet hos myocytceller, strukturen av neoplasi. Separera processen från liknande. Ultraljud är också indicerat för uppföljning hos menopausala patienter som oftast redan känner till sin diagnos..
 4. Ekohysterografi. Kontraststudie. Det utförs för att bestämma lokaliseringen av neoplasi..
 5. Strålningsdiagnostik. Säker under klimakteriet eftersom du inte längre behöver oroa dig för att upprätthålla fertiliteten.
 6. Datortomografi (CT). Det är nödvändigt att bedöma hemodynamik, blodtillförsel till neoplasman, vilket är viktigt när man planerar ett kirurgiskt ingrepp. Långvariga livmoderfibrer har områden med förstening (ansamlingar av kalciumsalter), detta syns endast på CT.
 7. MR. Mer exakt teknik. Magnetisk resonanstomografi ger en detaljerad bild av processen. Låter dig bestämma tumörens storlek, lokalisering, göra antaganden om dess natur. Under studien detekteras en hyperintense- eller isointense-signal.
 8. Morfologisk analys av biopsi (nodprov). Det sätter stopp för frågan om typen av neoplasma. Efter att ha bekräftat godartad eller begynnande malignitet i processen avgörs frågan om förskrivning av terapi. Vävnader tas under diagnostisk laparoskopi.

Behandling

Läkemedel för behandling av myom under klimakteriet används inte. Kirurgisk ingripande indikeras. En sådan behandlingstaktik är associerad med frånvaron av hormonellt beroende av livmodertumören efter klimakteriet..

Under den premenopausala perioden är effektiviteten av konservativ behandling högre. Antiinflammatoriskt icke-steroidt ursprung, tranexaminsyra, gestagener, gonadotropinagonister, aromatashämmare, progesteronantagonister förskrivs. Namnen på läkemedel, behandlingsregimer bestäms av den ledande gynekologen. Menopausal hormonbehandling utförs med försiktighet, tillväxten av noder är möjlig.

Behövs operation alltid?

Nästan. Absoluta indikationer för kirurgisk behandling: snabb tillväxt av utbildning, närvaron av svår smärta i bäckenet, blödning av vilken intensitet som helst, involvering av bäckenorganen i den patologiska processen. Hos äldre kvinnor utförs operationen med negativ sjukdomsdynamik. Olika alternativ för intervention är möjliga.

Kirurgi för myom i livmodern

Total hysterektomi anses vara det enda terapeutiska alternativet för stora tumörer eller submukösa platser. Den består i att ta bort livmoderstrukturerna med bildandet av en stubbe. Med en liten tumör utan tecken på malignitet indikeras myomektomi: en organbevarande operation. Det är dock lite meningsfullt. Sparsamma behandlingsmetoder utförs när patienten vägrar hysterektomi.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande av progression eller bildning av den myomatiska processen under klimakteriet är icke-specifik. Det är nödvändigt att ge upp dåliga vanor, adekvat implementering av reproduktionsfunktionen under de första åren, noggrann användning av orala preventivmedel, snabb behandling av inflammatoriska och andra patologier i könsorganet. Patienter efter 45-50 år rekommenderas att regelbundet observera en gynekolog för tidig screening av patologiska processer i ett neoplastiskt släkte med en ultraljudsundersökning, bedömning av könsorganet, fysisk undersökning.

Det rekommenderas att hålla kroppsvikt på en normal nivå. Under senare år spelar perifer omvandling av östrogener aromatiserade från androgener i fettvävnad en viktig roll.

När livmoderfibrer upptäcks rekommenderas planerad behandling enligt ett sparsamt schema (tidig ålder) och radikal (senare år, klimakteriet). Konservativ terapi representeras av läkemedel baserade på syntetiska hormoner, men det spelar ingen stor roll. En total vävnads excision krävs. Detta kommer att förhindra negativa konsekvenser i framtiden och förbättra livskvaliteten..

Effekten av klimakteriet på myom i livmodern

Uterine fibroids är en sjukdom under den sena reproduktionsperioden. En godartad tumör detekteras främst hos kvinnor över 35 år och är en slags markör för hormonell obalans i kroppen. När myomatiska noder har uppstått kommer det oundvikligen att växa, och först när klimakteriet har uppnåtts har patienten en chans att glömma problemet en gång för alla.

Hos kvinnor efter 45 års ålder upptäcks vanligtvis inte den primära tumören. Livmoderfibrer med klimakteriet är noder kvar från reproduktionsåldern som av en eller annan anledning inte har gått tillbaka. Att veta vad en godartad tumör är är det lätt att gissa att den ska försvinna under klimakteriet. Men tänk om hormonella förändringar är i full gång och noderna inte minskar eller till och med växer? Vad indikerar utvecklingen av fibroids under klimatperioden, och vad är hotet med ett sådant tillstånd?

Klimakteriet och klimakteriet: vad som händer och varför behövs det

Klimax är en naturlig process för utrotning av reproduktiv funktion, programmerad av naturen. I genomsnitt faller denna period i åldern 45-50 år, och i många avseenden beror tiden på dess början på ärftliga egenskaper. Om kvinnliga släktingar gick in i klimakteriet efter 55 år borde det inte vara förvånande att deras döttrar och barnbarn kommer att förbli unga och fulla av styrka under lång tid..

Klimakteriet är den sista menstruationsperioden i en kvinnas liv. Detta ögonblick bestäms alltid efter det faktum - efter att inte en enda cykel med månatlig ansvarsfrihet har noterats på 12 månader. Hela kvinnans vidare liv betecknas som postmenopaus..

Begreppet "klimakteriet" identifieras också med termen "klimakteriet", och i litteraturen används dessa beteckningar som synonymer. Med andra ord är klimakteriet inte bara den sista menstruationen utan också hela kvinnans reproduktionsfunktion..

Klimakteriet är en naturlig period i kvinnans liv när reproduktionssystemet förfaller.

Åldern då klimakteriet har kommit är viktigt i förhållande till myom i livmodern. Om menopausperioden varar 5 år eller mer, eller om den sista menstruationen kom efter 50, ökar sannolikheten för en godartad tumörväxt. Förekomsten av fibroider beror till stor del på nivån på könshormoner. Om östrogen och progesteron förblir i höga koncentrationer kan fibroider fortsätta att växa. Tvärtom ökar en tidig klimakteriet chanserna för spontan regression av noden och försvinnandet av obehagliga symtom på sjukdomen..

Hur beter sig myom när klimakteriet uppstår

Myom löstes i klimakteriet - är det myt eller verklighet? För att svara på den här frågan måste du förstå vad som händer med utbildning i olika stadier av kvinnans liv..

Under reproduktionsperioden är livmodertumören påverkad av könshormoner. I de inledande stadierna växer knuten långsamt och dess diameter beror till stor del på kvinnans livsstil. I en av våra artiklar skrev vi redan om hur snabbt fibromer kan växa och om det är möjligt att stoppa dess tillväxt. Sådana faktorer kan framkalla en förändring i tumörens storlek:

 • Graviditet och förlossning (inklusive kejsarsnitt);
 • Spontana missfall och inducerade aborter;
 • Kroniska sjukdomar i bäckenorganen;
 • Tar hormonella läkemedel, inklusive för preventivmedel.

Inträdet till klimakteriet präglas av en gradvis minskning av nivån av kvinnliga hormoner. Mängden östrogen minskar och fibroid återgår.

Eftersom myom är en hormonberoende tumör kan en minskning av mängden östrogen i en kvinnas kropp leda till en minskning av storleken på neoplasman..

Förändringen i tumörens diameter kan gå i olika takt. I genomsnitt kan noden på 2-3 år av den premenopausala perioden återgå till kliniskt obetydliga storlekar (mindre än 2 cm). Alla dessa processer leder naturligtvis till en förbättring av kvinnans tillstånd:

 • Volymen för månatlig ansvarsfrihet minskar;
 • Menstruation blir mindre smärtsam;
 • Ständiga dragbesvär i nedre delen av buken försvinner;
 • Minskar risken för plötslig blödning;
 • Trycket från den subserösa tumören på urinblåsan och ändtarmen elimineras, vilket leder till normalisering av deras funktion. Urinering blir måttlig, tarmperistaltik återställs, förstoppning försvinner.

Att veta hur myom beter sig under premenopausal perioden är det lätt att gissa att tumören återgår till ett embryoniskt tillstånd med klimakteriet. Noderna förblir i livmodern - de försvinner inte någonstans, utsöndras inte från kroppen, men med sin lilla storlek är detta inte alls kritiskt. Efter slutet av reproduktionsperioden kan fibroid nästan lösa sig helt, vilket gör att kvinnan kan glömma detta problem för alltid..

Fakta visar att vissa kvinnor har en godartad tumör som försvinner helt under klimakteriet..

I postmenopausen, med ett bra scenario, upptäcks tumören praktiskt taget inte - varken genom palpation eller genom ultraljud. Fibroid-symtom försvinner, sjukdomen förblir tidigare. Detta betyder inte att en kvinna behöver glömma vägen till läkarmottagningen. Myom i livmodern är en riskfaktor för utveckling av sarkom, eftersom maligna tumörer uppträder mycket snabbare i förändrade vävnader än i intakt myometrium.

Fibroider av små storlekar - upp till 2,5-3 cm - tenderar att återgå till själva klimakteriet. Medium och stora formationer kan delvis gå tillbaka, men det händer inte alltid. Med tiden förvärvar myom förmågan att växa autonomt, och i det här fallet kommer inte klimakteriet att vara en räddning från sjukdomen.

Om något gick fel: tumörtillväxt under klimakteriet

Hur lätt det skulle vara att leva om alla kvinnor som gick in i klimakteriet hade myomatiska noder garanterat att försvinna. Med tanke på att tumören vanligtvis uppträder vid 30-35 års ålder och växer ganska långsamt, kan många patienter klara sig utan operation. Det skulle bara vara nödvändigt att vänta till slutet av reproduktionsperioden och regression av fibromerna. Tyvärr sker ett sådant resultat inte alltid. I vissa situationer krymper tumören för långsamt eller väldigt lite, eller börjar till och med öka i storlek.

Faktorer som påverkar tillväxten av fibroids under klimakteriet:

 • Obehandlade sjukdomar i bäckenorganen, inklusive kronisk endometrit;
 • Många aborter under klimakteriet.
 • Misslyckade försök att bära ett barn och täta missfall;
 • Svår graviditet och traumatisk förlossning vid 40 års ålder;
 • Tar hormonella läkemedel för behandling eller preventivmedel;
 • Instrumentella ingrepp i livmoderhålan - operationer, diagnostisk curettage;
 • Livsstil - beroende av nikotin;

Hos en kvinna som röker under klimakteriet kan fibromer utvecklas.

 • Övervikt och annan endokrin patologi;
 • Förekomsten av andra livmodersjukdomar.

Under klimatperioden följer livmoderns myom mycket ofta med den hyperplastiska processen i endometrium, vilket förvärrar patologins gång, försämrar prognosen och utvidgar indikationerna för radikal kirurgisk behandling.

Det är fortfarande inte känt med säkerhet vad som påverkar tumörproliferation över 45 år, när noden ska gå tillbaka enligt alla parametrar. Men statistiken är obeveklig - knappt hälften av kvinnorna visar en minskning av storleken på myom. Resten måste kontakta en gynekolog i samband med att sådana klagomål uppträder:

 • Ökat menstruationsflöde, uppkomst av smärta i underlivet under menstruationen;
 • Framväxten av acyklisk urladdning vid fel tidpunkt - från en svag blödning till kraftig blödning;
 • Ständiga värkande och dragande smärtor i nedre delen av ryggen, korsbenet, perineum, inte förknippade med andra sjukdomar;
 • Ökad urinering, frekvent ihållande förstoppning;
 • Magtillväxt.

Ihållande ryggsmärta hos en kvinna med fibroids kan indikera tumörtillväxt.

Symtom på fibroider i klimakteriet skiljer sig inte alltför från reproduktionsperioden. Det är värt att uppmärksamma bara några punkter:

 • Återupptagandet av menstruationen ett år efter upphörandet är ett alarmerande tecken. Så här manifesterar sig sarkom i postmenopausen. Denna maligna tumör utvecklas ganska ofta på myomatösa noder, utvecklas snabbt och hotar kvinnans liv;
 • Om magen växer snabbt och de vanliga kläderna inte passar nästa säsong, bör du se en läkare. Detta kan vara både den snabba tillväxten av fibroids och ascites - ansamling av vätska i bukhålan med metastaser av sarkom;
 • Attacker med akut urinretention, frånvaro av avföring i mer än 3 dagar i rad - alla dessa symtom uppträder med stora subserösa formationer, som signifikant komprimerar bäckenorganen och stör deras funktion. Hjälp i detta fall bör ges så snart som möjligt..

Det händer också att de första tecknen på fibroids uppträder endast under den menopausala perioden. Den paradoxala tillväxten av tumören leder till ett misslyckande i cykeln, men detta symptom tas sällan med i beräkningen. Vid 40-45 års ålder blir perioder oregelbundna, deras volym förändras och fluktuationer i en eller annan riktning kan ignoreras. Den främsta anledningen till att besöka läkare hos kvinnor före klimakteriet är oupphörlig livmoderblödning..

Metoder för diagnos och prognos av sjukdomen

Kvinnor med diagnostiserade fibroider bör vara försiktiga med att inte hoppas på ett mirakel. Du bör inte förvänta dig att tumören försvinner på egen hand, och det är bättre att konsultera en läkare i tid för undersökning. Gynekologer bjuder in sina patienter var sjätte månad för ett möte, som inkluderar:

 • Gynekologisk undersökning och bimanuell undersökning för att bedöma livmoderns storlek och lokalisering av noder, identifiera samtidig patologi i livmoderhalsen och bilagor;
 • Ultraljudundersökning av bäckenorganen med dopplerografi. Bestämning av fibroids storlek och bedömning av blodflödet i tumören Dynamiken för nodtillväxt är av central betydelse. Tidigare, i en av artiklarna, övervägde vi frågan om vilken storlek av myom en operation krävs, och när du kan vänta.

Foto av livmoderfibrer vid ultraljud kan ses nedan:

Ytterligare taktik beror på resultatet av undersökningen. Om myom är i regressionsstadiet fortsätter kvinnan att övervakas med en ultraljudsundersökning var sjätte månad. När utbildning växer är behandling nödvändig.

Terapi indikeras när livmodern förstoras med mer än 4 veckor per år (i premenopaus) eller tillväxten av myom i postmenopausen.

Enligt indikationerna kan följande studier förskrivas:

 • Hysteroskopi för att bedöma storleken på den submukösa noden. En diagnostisk operation kan bli terapeutisk och läkaren kommer omedelbart att ta bort tumören;
 • Aspirationsbiopsi av endometrium med en histologisk undersökning av materialet är en värdefull metod för kombinerade skador på slemhinnan i livmodern;
 • Laparoskopisk kirurgi för att bedöma subserösa noder;
 • Blodprov för tumörmarkörer (om man misstänker livmodersarkom).

Alla dessa metoder hjälper till att känna igen fibroider i tid, bedöma tillväxthastigheten och välja den optimala behandlingsregimen..

Studier för tumörmarkörer krävs om livmodersarkom misstänks.

Är det nödvändigt att behandla myom under klimakteriet, och hur man gör det korrekt

Valet av behandlingsmetod beror på kvinnans ålder, i vilket stadium hon befinner sig och närvaron av samtidig patologi. Ackumuleringen av somatiska sjukdomar komplicerar behandlingen av myom betydligt under denna period och kräver speciell skicklighet från läkaren. Inte alla medel för att klara av tumören i ung ålder kan användas hos patienter i klimakteriet..

Konservativ terapi

En översikt över läkemedel som används för behandling av fibroids under klimakteriet presenteras i tabellen:

Grupp av läkemedelFunktionsprincipTerapischemaspeciella instruktioner
Gonadotropinfrisättande hormonagonisterEliminera påverkan av sina egna hormoner, introducera en kvinna i en medicinsk klimakterium, främja regression av nodenDepotformulär används. Läkemedlet administreras en gång i månaden. Behandlingsförloppet är 3-6 månaderMot bakgrunden av användning av agonister uppträder eller intensifieras klimakteriet, därför görs terapi under sken av östrogener.
ProgestinerUndertrycka syntesen av gonadotropiner och blockera produktionen av östrogen i äggstockarna, vilket leder till utveckling av degenerativa processer i tumörenI tabletter - från 5 till 25 dagar av cykeln under klimakteriet. Injektioner - 2 gånger i veckan under klimakteriet. Behandlingsförloppet är 3-6 månaderDet har fastställts att progesteron spelar en viktig roll i utvecklingen av myom, därför är användningen av dessa läkemedel begränsad
ProgesteronreceptormodulatorerUndertrycka vävnadsproliferation, reglera apoptos, vilket leder till stabilisering och minskning av myomstorlekenVarje dag i munnen i 3 månaderAnvändningen av läkemedlet är möjlig under den sena reproduktionsperioden och under klimakteriet. Efter att ha gått in i klimakteriet tilldelas inte

Progesteron spelar en viktig roll i utvecklingen av tumören, därför bör dess användning ske under strikt övervakning av en läkare.

Kombinerade orala preventivmedel ordineras inte för kvinnor före klimakteriet på grund av det stora antalet begränsningar och kontraindikationer.

Är det möjligt att klara sig utan operation, och behövs det alltid? Konservativ terapi ordineras på ett antal villkor:

 • Storleken på noden är upp till 3 cm (enkel eller dominerande vid multipelt myom);
 • Minimala kliniska symtom, väl mottagliga för medicineringskorrigering;
 • Frånvaro av annan patologi i reproduktionsorganen;
 • Det finns inga tecken på utvecklingen av en malign tumör, kompression av bäckenorganen och andra komplikationer.

I vissa situationer följer gynekologer förväntade taktik. Om fibroid inte stör och inte växer hos en kvinna runt 40 år är det vettigt att vänta på en smidig inträde i klimakteriet. Det finns inget behov av att behandla fibroider bara i fall, eller förskriva hormoner för att förhindra dess tillväxt. Läkarnas kommentarer om denna patologi är entydiga. Som praktiserande gynekologer säger, hos ett stort antal patienter i klimakteriet minskar myom i storlek, stabiliseras eller återgår, och ingen behandling anges här..

Kirurgi

Operationen indikeras om fibroid tydligt manifesterar sig som livmoderblödning och kroniskt smärtsyndrom. Kirurgisk behandling ordineras i andra situationer:

 • Knutstorlekar över 3 cm utan tendens att gå tillbaka;
 • Fibroid tillväxt i postmenopausen eller en snabb ökning av tumörstorleken under den premenopausala perioden (mer än 4 veckor per år);
 • Utvecklingen av komplikationer som stör den närliggande organens normala funktion eller hotar en kvinnas liv;
 • Frekvent livmoderblödning med samtidig järnbristanemi;
 • Identifiering av livmoder sarkom;
 • Kombination av fibroids med endometriehyperplasi med en levande klinisk bild av sjukdomar.

Om fibroid tenderar att utvecklas snabbt måste den tas bort..

Om fibroid växer under klimakteriet måste det tas bort. Alternativ är möjliga, men i de flesta fall insisterar läkare på kirurgisk behandling. Du bör inte ta risker och lämna en farlig tumör i kroppen, som, i motsats till alla lagar, inte går tillbaka men bara växer i storlek. Mycket ofta döljer ett sådant symptom en livmoderns sarkom..

Metoder för kirurgisk behandling av myom när man går in i klimakteriet:

 • Embolisering av livmoderartärerna är ett effektivt och pålitligt sätt att bli av med sjukdomen. Blodflödet i livmoderartärerna stannar, noderna minskar och symtomen på patologi försvinner. På grund av de höga kostnaderna för UAE är inte alla kvinnor tillgängliga, så många patienter över 40 år väljer andra behandlingsmetoder. Detta förklaras enkelt: under klimatperioden finns det inte längre ett behov av att bevara reproduktionsfunktionen, vilket innebär att valet av en bekväm, skonsam men ganska dyr metod inte längre är så grundläggande;
 • Konservativ myomektomi är excision av en tumör i frisk vävnad. Det utförs öppet eller laparoskopiskt och är tillgängligt för nästan alla kvinnor enligt den obligatoriska medicinska försäkringspolicyn. Operationen är ganska traumatisk, särskilt för multipelt interstitiellt myom. Är det bästa behandlingsalternativet för submukösa och subserösa noder;
 • Hysterektomi - avlägsnande av livmodern.

En av metoderna för operation under klimakteriet är livmoderns amputation.

Om hysterektomi upphör inte kontroverser bland gynekologer. Å ena sidan, under klimakteriet, kommer en kvinna inte längre att föda, vilket innebär att du säkert kan ta bort livmodern tillsammans med myom, vilket räddar kvinnan från problemet en gång för alla. Å andra sidan visar feedback från patienterna tydligt att denna metod för att lösa problemet inte är särskilt bra. Posthysterektomi-syndrom som inträffar efter operationen förvärrar kvinnans allmänna tillstånd, minskar kvaliteten på sexliv, leder till hormonell obalans och påskyndar åldringsprocessen. I detta avseende utförs avlägsnande av livmodern enligt strikta indikationer, även under klimakteriet:

 • Identifiering av sarkom - en malign tumör i muskelskiktet;
 • Kraftig livmoderblödning när konservativ behandling inte ger den önskade effekten;
 • Kompression och förskjutning av bäckenorganen med en signifikant kränkning av deras funktion;
 • Livmodern storlekar över 12-16 veckor.

Efter avlägsnande av fibroider i premenopausen, byter många kvinnor hormonnivåer och påskyndar klimakteriet..

Hur man hanterar klimakteriet med neoplasma

Menopausens början med godartade livmodertumörer fortsätter som vanligt. Det finns ingen statistik som gör att fibromer närmar sig den tidiga klimakteriet. För tidig åldrande av kroppen noteras efter avlägsnande av en nod eller hela livmodern, men endast hos kvinnor nära den naturliga klimakteriet. Stressen som överförs under operationen och de medföljande hormonella förändringarna utlöser en kedja av reaktioner i kroppen och medför något klimakteriet..

Klimatperioden hos kvinnor med intakt myom börjar vid 45-50 års ålder och manifesteras av de välkända symptomen:

 • Värmevallningar - en känsla av värme i hela kroppen;
 • Humörsvängningar, ökad känslomässighet och irritabilitet;
 • Minskad uppmärksamhet och minne;
 • Överdriven svettning.

Ett av symptomen på klimakteriet är en minskning av uppmärksamhet, liksom distraktion..

Hormonella och icke-hormonella medel hjälper till att hantera värmevallningar och andra manifestationer av klimakteriet, men inte alla är tillåtna i närvaro av myom. Sådana populära droger som Klimadinon, Klimonorm och deras analoger är förbjudna. Instruktionerna för dessa medel indikerar att de är förbjudna att ta med östrogenkänsliga tumörer, vilket inkluderar livmoderfibrer. Läkarens kommentarer bekräftar detta faktum: mot bakgrund av användningen av sådana läkemedel noteras i vissa fall tillväxten av myomatösa noder..

Myoma inför begränsningar för intaget av växtbaserade kosttillskott (Tsi-Klim, etc.) som innehåller fytoöstrogener. Dessa läkemedel ändrar också hormonnivåer och kan leda till en ökning av tumörstorleken..

Hormonersättningsterapi under klimakteriet med uterusmyom ordineras med stor försiktighet. Vanliga läkemedel som innehåller östrogen framkallar tillväxten av noden och kan inte användas för denna patologi. Med svåra värmevallningar föreslår gynekologer att man först tar bort fibromerna och först sedan börjar behandla symtomen på klimakteriet. Det slutliga valet av läkemedel utförs efter samråd med den behandlande läkaren.

Myom i livmodern med klimakteriet

Artiklar om medicinska experter

 • ICD-10-kod
 • Orsaker
 • Patogenes
 • Symtom
 • Var gör det ont?
 • Komplikationer och konsekvenser
 • Diagnostik
 • Vad behöver undersökas?
 • Hur man undersöker?
 • Differentiell diagnos
 • Behandling
 • Vem man ska kontakta?
 • Förebyggande
 • Prognos

Myom i livmodern med klimakteriet är en mycket vanlig patologi bland äldre kvinnor. Denna sjukdom förekommer hos var femte kvinna i reproduktionsåldern och hos var tredje kvinna i klimakteriet. Detta beror på det faktum att en kvinnas hormonella bakgrund förändras under hela sitt liv, vilket leder till sådana förändringar i den reproduktiva sfären. Men bli inte upprörd om denna diagnos är fastställd, eftersom en sådan sjukdom fortsätter godartat med hög behandlingseffektivitet.

ICD-10-kod

Orsaker till livmoderfibrer med klimakteriet

Uterine fibroids eller fibroids är en godartad sjukdom i livmodern, som åtföljs av en hög proliferativ aktivitet av myometrieceller med bildandet av en volumetrisk struktur i livmoderhålan. Denna sjukdom är hormonberoende, det vill säga kvinnliga könshormoner är stimulansen för sådan aktiv reproduktion..

Därför kan huvudorsaken betraktas som hormonell obalans, som uppstår vid klimakteriets början, därför är utvecklingen av dessa sjukdomar mer karakteristisk för klimatperioden..

Patogenes

I patogenesen tillhör huvudrollen i utvecklingen av livmoderfibrer i klimakteriet en överträdelse av hormonnivån. Under klimakteriet minskar östrogennivåerna, deras reglerande effekt på den första fasen av menstruationscykeln minskar, vilket åtföljs av en minskning av processen för proliferation av endometrieceller. Detta medför i sin tur en kompenserande ökning av proliferationen av myometrieceller, vilket åtföljs av hyperplasi hos dessa celler med utveckling av olika typer av livmoderfibrer. Om fibrer av bindväv dominerar i strukturen av en godartad formation, talar de om begreppet fibroids. Kliniskt är dessa två former inte annorlunda, sådan differentiering är endast möjlig enligt data från histologisk undersökning.

Det finns ett annat antal orsaker associerade med utvecklingen av myom under klimakteriet - detta är en grupp av icke-hormonella orsaker. Grunden för alla dessa orsaker är den naturliga fysiologiska involveringen av myometrieceller under klimakteriet hos en kvinna, vilket åtföljs av förändringar i metabolism i myocytceller, deras antigena förändringar. I detta fall kan de normala processerna för tillväxt och reproduktion av celler störas med en ökad tendens för dem att sprida sig, och specifika cytokiner och vaskulära tillväxtfaktorer bildas, vilka dessutom stimulerar den patologiska överdrivna differentieringen av dessa celler. Som ett resultat finns okontrollerad celldelning, deras multiplikation och en ökning av myometriumvolymen, som kan vara lokal eller diffus. Om påverkan av etiologiska faktorer fortsätter växer myom snabbt och ökar i storlek, vilket kräver någon form av terapeutisk taktik. Beroende på var det primära fokus för patologiska celler som började sin onormala uppdelning ligger kan tumörtillväxt vara diffus - över hela myometriumets yta med en enhetlig ökning av hela livmodern, såväl som lokal - då bildas en myomatisk nod. Denna nod kan också lokaliseras på olika sätt - submucous, subserous och intramural, vilket påverkar funktionerna i den kliniska bilden av sjukdomen i dessa olika former. Det kan finnas ett annat antal sådana noder, och beroende på detta särskiljs ett enda nodulärt myom och multipelt nodulärt myom..

Dessa är de viktigaste patogenetiska mekanismerna som påverkar utvecklingen av livmoderfibrer under klimakteriet..

Symtom på livmoderfibrer med klimakteriet

Livmoderfibrer kan börja hos en kvinna redan före klimakteriet, och med klimakteriet kan kliniken aktivt manifestera sig. Mycket ofta förekommer en asymptomatisk gång av livmoderfibrer, tills bildningen blir enorm eller tills komplikationer uppstår. Därför ställs denna diagnos ofta redan i toppen av utvecklingen av den kliniska bilden..

Det är känt att klimakteriet i sin tid har flera steg:

 1. premenopause - perioden från 45 år till klimakteriets början;
 2. klimakteriet - perioden för den senaste menstruationen, medelåldern är cirka femtio år;
 3. postmenopaus - perioden från den sista menstruationen till slutet av en kvinnas liv.

Om livmoderfibrer börjar under menstruationsperioden kan symtom på oregelbundenhet i menstruationen utvecklas, vilket är förknippat med störningar i endometriumstrukturen på grund av närvaron av noder eller med initiala förändringar i hormonnivåerna. Vid denna tidpunkt, med tanke på åldern, kanske en kvinna inte uppmärksammar ett sådant tillstånd, eftersom dessa kränkningar av äggstocks-menstruationscykeln kan förklaras av klimakteriet. Men man bör komma ihåg att det i det här fallet är tvärtom nödvändigt att konsultera en läkare så att han bekräftar eller motbevisar tankar om klimakteriet. När allt kommer omkring behandlas tidig diagnos av myom mycket bättre.

De första tecknen på livmoderfibrer med klimakteriet kan också varieras - blödning, smärta i underlivet eller en känsla av tyngd i bäckenet, nedsatt samlag, minskad libido, dysfunktion i urinblåsan eller ändtarmen, sekundär kronisk järnbristanemi. Dessa symtom uppträder ofta även med betydande volymer av fibroids, just för att kursen är asymptomatisk. Det finns några funktioner i kliniken för livmoderfibrer med klimakteriet, beroende på plats och utbildningsform.

När nodulär form av livmoderfibrer kliniska manifestationer beror direkt på noden. Med bildandet av subserösa noder försämras inte menstruationsfunktionen om den bevaras under klimakteriet. En klinik med akut buk observeras ofta, eftersom sådana noder är mycket labila i sin position och kan röra sig och bilda vridning eller nekros i benets ben. Ibland är smärtan inte skarp, men tråkig, värkande, konstant, om noden irriterar bukhinnan eller nervändarna, kan det också vara en tyngd i buken. Om subserös myomatös nod betydande storlek, då kan det orsaka kompressionssyndrom hos angränsande organ med komplikation av avföringshändelsen under kompression av ändtarmen, med svårigheter att urinera eller reaktivitet i urinblåsan, och kompression kan störa utflödet av venöst blod och lymf med bildandet av stagnation i det lilla bäckenet och utvecklingen av hemorrojder. Inte sällan observeras lokala neurologiska symtom på grund av kompression av nervstrukturer med utveckling av störningar såsom parestesier eller osteokondros i ländryggen. Då är det mycket viktigt att korrekt diagnostisera patologin och inte behandla dessa neurologiska störningar..

När submucous nodplats kliniken är mindre uttalad när det gäller kompressionssymtom, men lokala manifestationer är mer uttalade. Metrorhagias kan observeras, även om det inte finns någon menstruation helt under klimakteriet, kan en sådan urladdning förekomma med livmoderns myom med klimakteriet. Denna urladdning är smärtsam, åtföljd av värkande smärtor i underlivet. Utsläpp med livmodermom med klimakteriet kan också vara vid infektion i noden, då utvecklas en infektiös inflammation med urladdning av en gulgrön färg med en obehaglig lukt, vilket också åtföljs av symtom på berusning.

En annan frekvent lokalisering av livmoderns fibroidsnod med klimakteriet är intraligamentär - mellan livmodern och äggstockarna. I detta fall kommer kliniken i en sådan nod att åtföljas av symtom på urinledarnas kompression med möjlig utveckling av njurkolik, hydronefros, pyelonefrit. Diagnostik av en sådan nod är mycket problematisk..

Rörande diffusa livmoderfibrer, då är denna form oftast asymptomatisk, vilket är associerat med dess placering i tjockleken på hela myometrium och samma ökning i hela livmodern. Då ökar livmodern i storlek och kvinnan kan känna en ökning i buken eller obehagligt tryck i det lilla bäckenet. Sådant myom når oftast stora storlekar och dess behandling är radikal. Därför är en omfattande gynekologisk screeningundersökning nödvändig även under klimakteriet..

Detta är de viktigaste kliniska manifestationerna av livmoderfibrer med klimakteriet och du bör vara uppmärksam på sådana symtom för snabb diagnos och behandling..

Var gör det ont?

Komplikationer och konsekvenser

De viktigaste komplikationerna som kan uppstå med myom i livmodern är blödning med en submucous plats för myomatös nod, vilket kräver omedelbar medicinsk åtgärd, infektion i myomnoden, som kräver antiinflammatorisk behandling. Komplikationer kan också förekomma i form av "födelse" av en myomatisk nod, placerad submukosalt eller dess nekros, vilket åtföljs av symtom på en akut buk och kräver omedelbar medicinsk åtgärd och snabb differentierad diagnos.

Diagnostik av livmoderfibrer med klimakteriet

Diagnos av fibroider bör ske i rätt tid, därför är en omfattande undersökning av en kvinna nödvändig om denna diagnos misstänks. Det är nödvändigt att noggrant samla anamnes med detaljer om klagomål och en exakt bestämning av obstetrisk historia. Det är nödvändigt att ta reda på när klimakteriet började, menstruationscykelns egenskaper, närvaron av ett aktivt sexliv. Fortsätt sedan till inspektionen.

Under en bimanuell undersökning av en kvinna bestäms en tumörliknande bildning i olika storlekar och lokalisering, den är smärtfri, mobil - i fallet med nodulär uterusmyom. Om fibroid är diffus, så ökar hela livmodern, vilket motsvarar en viss graviditetsperiod, livmodern är tät, inaktiv och smärtfri. Dessa är de huvudsakliga objektiva undersökningsmetoderna som gör det möjligt att misstänka denna diagnos med ytterligare ytterligare forskningsmetoder..

Instrumentdiagnostik är i första hand vid diagnosen av livmoderfibrer i klimakteriet, vilket är förknippat med det höga informationsinnehållet i de flesta metoder.

Hysterografi är en av metoderna för specialdiagnostik, som utförs genom att fylla livmodern med en kontrastvätska i en volym av 5-7 milliliter med ytterligare registrering av förändringar. I detta fall kan en fyllningsfel observeras, vilket motsvarar nodens placering, samt en minskning av livmoderhålan. En annan undersökning är hysteroskopi. Detta är en speciell metod för att undersöka livmoderhålan med en speciell enhet med en videokamera i slutet, vilket gör att du kan se livmoderhålan, samt genomföra en biopsi med ytterligare undersökning av punkten för noggrann verifiering av diagnosen.

Ultraljud anses vara den "guldstandarden" för diagnos av livmoderfibrer under klimakteriet. Denna metod låter dig se anekisk bildning i fallet med en myomatisk nod med en exakt bestämning av placeringen av denna formation, dess storlek, struktur, samt graden av utvidgning av livmodern i fallet med en diffus form av myom..

Tester som är specifika för livmoderfibrer finns inte som sådana. Allmänna analyser utförs för att bestämma hemoglobin, hematokrit, erytrocyter i kronisk posthemorragisk anemi, om myom är symptomatiskt, det vill säga blödning. Om det finns en misstanke om suppuration av den myomatiska noden, bestäms karakteristiska förändringar i form av leukocytos, en ökning av ESR och en förskjutning av leukocytformeln till vänster i det allmänna blodprovet. Särskilda analyser anses vara en histologisk undersökning av punkten i den myomatösa noden eller redan postoperativ bildning. En sådan studie låter dig exakt fastställa diagnosen, utesluta dess maligna natur och ta reda på ytterligare behandlingstaktik..

Vad behöver undersökas?

Differentiell diagnos

Differentiell diagnos av livmoderfibrer i klimakteriet i fall av klinikens manifestation i form av blödning ska utföras med maligna livmoderformationer - endometriecancer. Endometriecancer kännetecknas av att det förekommer spotting inom några år efter klimakteriet. Men livmoderfibrer kännetecknas av periodisk blödning, och under undersökningen är noden klart definierad. Om du är osäker på formationen i livmodern utförs en diagnostisk curettage av livmoderhålan med en histologisk undersökning av detta material, vilket gör det möjligt att exakt fastställa formationens godartade eller maligna natur. Differentialdiagnos bör också utföras med en livmodercysta. Med ultraljud har cysten en anekoisk struktur, oval form, klara kanter med en tunn kapsel och homogent innehåll. Den myomatösa noden är också anekoisk, men den är heterogen och motsvarar densiteten till myometrium, har ofta en pedikel och är väl försedd med blod, i motsats till cysten, som är avaskulär.

Den myomatösa noden behöver också differentieras från intern endometrios, vilket också kan åtföljas av bildandet av myomatösa områden i livmoderhålan. Men med endometrios finns det en karaktäristisk blödningshistoria, vilket motsvarar menstruation, och myom i livmodern med klimakteriet har inte regelbunden blödning. Det är möjligt att exakt verifiera dessa två diagnoser med histologi, eftersom de ofta kan kombineras i en livmoder..

Med tanke på klimakteriet, det vill säga inte en ung kvinnas ålder, är det nödvändigt att noggrant diagnostisera livmoderfibrer och differentiell diagnostik, eftersom olika maligna processer är möjliga i denna ålder, som måste diagnostiseras så tidigt som möjligt med början av lämplig behandling.

Vem man ska kontakta?

Behandling av livmoderfibrer med klimakteriet

Behandling av livmoderfibrer med klimakteriet kan vara medicinering med hjälp av speciella hormonella och icke-hormonella läkemedel, samt operativa, som har tydliga indikationer som identifieras på individuell basis.

Konservativ behandling utförs i följande fall:

 1. kvinnans önskan om konservativ behandling utan operation;
 2. asymptomatisk eller asymptomatisk klinisk förlopp av patologin;
 3. livmoderfibroider mindre än tolv veckors graviditet vid intramural placering och diffusa former;
 4. långsam tillväxt av noder eller en ökning av hela livmodern;
 5. lokalisering av noden subserös eller intramural på bred basis utan komplikationer och symtom på kompression av intilliggande organ;
 6. livmoderfibrer med klimakteriet, vilket kan åtföljas av en hög risk för intraoperativa komplikationer;
 7. läkemedelsbehandling som ett förberedande steg för operation eller som en integrerad del av komplex behandling under den postoperativa perioden.

Konservativ behandling kan inte betraktas som ett alternativ till kirurgisk behandling, om det finns indikationer för kirurgi måste den utföras.

Bland läkemedelsbehandlingsmetoderna särskiljs icke-hormonella och hormonella behandlingar. Icke-hormonella behandlingar inkluderar:

 1. symptomatisk terapi vid komplikationer eller smärtsyndrom, som inkluderar hemostatika och uterotonika för blödning, kramplösande medel och NSAID för smärtsyndrom, järnpreparat, vitaminer och spårämnen för kronisk posthemorragisk anemi. Sedationsterapi rekommenderas som en komplex terapi för smärtsyndrom.
 2. Normalisering av ämnesomsättningen i myocyter - använd antioxidanter, blodplättmedel, multivitaminkomplex.
 3. Åtgärder som syftar till att korrigera sjukdomar som kan bidra till vidare utveckling och ökning av livmoderfibrer - diffus giftig struma, samtidigt inflammatoriska processer i inre könsorgan.

Hormonbehandling det används för att minska myomatösa noder i volym och regression av kliniska symtom. Hormonbehandling för livmoderfibrer kan innefatta flera grupper av läkemedel:

 • Agonister för gonadotrop-frisättande faktorer, av vilka Dipherelin eller Triptorelin är representativ - läkemedlet används från dag 3 i menstruationscykeln i sex månader vid 3,75 milligram.
  • Goserelin - applicerades i sex månader vid 3,6 milligram subkutant
  • Buserelin - 200 mikrogram i näsan två gånger om dagen under en period av sex månader
  • Zoladex - från första till femte dagen av cykeln genom injektion.
 • Antagonister av gonadotropa hormoner, vars representant är läkemedlet Danazol - det används vid 400-800 milligram per dag, också med en behandling under sex månader.
 • Progesteronläkemedel är olika läkemedel som kan reglera äggstocks-menstruationscykeln när den andra lutealfasen är otillräcklig. De viktigaste företrädarna för denna serie:
  • Noretysteronacetat - appliceras från den femte dagen i menstruationscykeln, 5-10 milligram två gånger om dagen i sex månader.
  • Medroxiprogesteronacetat används i samma dos och i samma kurs.
  • Mirena-systemet är en intrauterin enhet som placeras i fem år med tillståndsövervakning.
  • Norkolut och Primolut är läkemedel som används från 16 till 25 dagar av menstruationscykeln i tre till sex månader.

Du kan också använda kombinerade orala hormonella läkemedel bifasiska med en stor mängd progesteron.

Man bör komma ihåg att hormonbehandling kan minska storleken på fibroids på grund av reglering av hormonnivåer, men efter avslutad behandling i ett år kan fibroids nå den tidigare storleken.

Kirurgisk behandling av myom i livmodern i vissa fall har den sina egna prioriteringar och är i vissa fall den enda angivna behandlingen. Indikationer för operation inkluderar:

 1. symtomatisk uterusmyom, som åtföljs av:
  • hemorragiskt syndrom i form av livmoderblödning eller massiv urladdning;
  • intensiva smärtsymtom;
  • tecken på kronisk post-hemorragisk anemi;
  • tecken på kompression och dysfunktion hos angränsande organ - urinblåsan, nerverna och blodkärlen, ändtarmen, urinledarna.
 2. Fibroid storlek 12 eller fler veckor även i frånvaro av några klagomål.
 3. Submuköst uterusmyom, oavsett storlek, åtföljs av en hög risk för komplikationer, därför kräver kirurgisk behandling omedelbart utan tidigare läkemedelsbehandling.
 4. Snabb tumörtillväxt under klimatperioden kan ofta förknippas med processens maligna natur. Snabb tillväxt är en ökning med 2-3 veckor på sex månader eller 4-5 veckor på ett år.
 5. Subserösa noder på en hög pedikel på grund av möjliga komplikationer som torsion av pedicle.
 6. Myomatös nodnekros.
 7. Närvaron av noder som ligger på en atypisk plats - intraligamentär
 8. Noduler som växer från den vaginala delen av livmodern på grund av deras frekventa skada.
 9. Kombinationen av livmoderfibrer i klimakteriet med andra patologier i de inre könsorganen, som också kräver kirurgisk behandling - cystor i livmodern och äggstockarna, polyper, livmoderprolaps
 10. Känslighet hos fibroids för hormonell behandling.

Kirurgisk behandling kan utföras i mängden organbevarande intervention och radikal intervention. Taktiken beror på typen av fibroid, dess storlek, plats och operationens varaktighet. Organbevarande kirurgi är myomektomi - avlägsnande av den myomatösa noden i friska vävnader - och embolisering av livmoderartärerna, vilket stör blodtillförseln till noden och den minskar.

Radikala operationer är supravaginal amputation av livmodern, subtotal hysterektomi och extirpation av livmodern, vilket också beror på storleken och placeringen av fibroid och kvinnans ålder.

Det finns många traditionella medicinmetoder för behandling av livmoderfibrer med klimakteriet.

De viktigaste är:

 1. Aloe löv, som har en uttalad antiinflammatorisk och regenererande effekt, pressas in i ett glas och, när de har blöt en tampong, införs i slidan och upprepar proceduren en gång om dagen under en hel månad.
 2. Valnötternas membran eller skal måste huggas, fyllas med kokande vatten och insisteras i 20 minuter och kokas sedan över elden i ytterligare 10 minuter och får svalna. Du måste ta ett sådant avkok tre gånger om dagen, en matsked i en vecka..
 3. Burdock juice lindrar perfekt irritation, ödem och har en antiproliferativ effekt, vilket ökar cystans förmåga att lösa sig. För att göra detta, från bladen av kardborre som tidigare tvättats, är det nödvändigt att pressa ut saften och ta i fem dagar, en tesked tre gånger om dagen, och sedan en tesked två gånger om dagen i ytterligare fem dagar.
 4. Honung har egenskaperna att förbättra lokal immunitet och stimulerar regenerering. För att skapa ett läkemedel av honung måste du ta lökens kärna och placera den i ett glas honung så att den är helt fylld med den. Insistera på denna lösning över natten och på morgonen fukta en tampong i denna lösning och sätt in den i slidan på natten, som ska upprepas i 10 dagar, varefter fibroid ska minska.
 5. Förbered en växtbaserad samling av blad av vinbär, nässla, kardborre och ängsöt - ta dem i lika stora mängder, häll varmt vatten och koka i ytterligare 5 minuter, svalna sedan och drick en halv kopp varm varannan dag i en månad.

För behandling av denna patologi använder de också homeopatiska läkemedel. Deras huvudsakliga effekt syftar till att reglera den normala hormonella bakgrunden och detta bidrar till en minskning av storleken på livmoderfibrer.

De främsta homeopatiska läkemedlen är:

 • Cyklodinon är ett homeopatiskt läkemedel som normaliserar ovariomenstruationscykeln när den andra fasen är otillräcklig. Läkemedlet tas 1 tablett på morgonen eller 40 droppar en gång om dagen. Behandlingsförloppet är minst tre månader.
 • Dysmenorm är en komplex homeopatisk medicin som påverkar hormonell obalans, inklusive godartade livmoderformationer. Läkemedlet tas 1 tablett 3 gånger om dagen en halvtimme före måltiderna.

Förebyggande

Metoden för specifikt förebyggande av utveckling av livmoderfibrer är att förhindra bildandet av förhållanden för hormonell homeostas, där lokal hyperestrogenism uppträder:

 • förebyggande av ektopisk graviditet;
 • konstant förebyggande av kroniska stressiga situationer som bidrar till metabola och ovariella menstruationsstörningar;
 • snabb diagnos och korrigering av fel i den andra äggstocksfasen;
 • snabb och adekvat behandling av sjukdomar i äggstockarna och livmodern av inflammatorisk och icke-inflammatorisk etiologi;
 • snabb korrigering av hormonella obalanser associerade med störningar i hypotalamus-hypofys-ovariesystemet.

För att förhindra precancerösa sjukdomar och tumörer i livmodern rekommenderas det att genomgå förebyggande undersökningar för kvinnor under 30 år en gång om året, efter 30 år - två gånger om året med en cytologisk undersökning av innehållet i livmoderhalskanalen, ultraljud, snabb behandling av identifierade sjukdomar.

Prognos

Prognosen för livmoderfibrer för återhämtning är ogynnsam, eftersom fibroid själv inte är i stånd till fullständig regression, och för livet är det gynnsamt, eftersom det inte är malignt och med korrekt behandling inte är farligt.

Livmoderfibrer med klimakteriet är en patologi som ofta är symptomfri, men regelbundna förebyggande undersökningar gör det möjligt att diagnostisera i tid. Ibland finns det allvarliga komplikationer som måste förhindras genom snabb behandling av livmoderfibrer, särskilt med klimakteriet. Behandling av livmoderfibrer med klimakteriet kan vara medicinering och kirurgi, vilket bestäms individuellt i varje fall. Ibland används komplex behandling i form av en kombination av flera metoder. Du måste ta hand om din hälsa och kontakta en läkare i rätt tid om du har några klagomål.