Hur många lever med levermetastaser

Angiom

Levern är en favoritplats för metastaser. Detta förklaras av det faktum att orgeln har en stor kärl och är utrustad med en enorm portalven. Sekundär skada kan vara en följd av grobarhet av maligna tumörer i lungorna, magen, bröstkörtlarna, tarmarna, bukspottkörteln.

Levermetastaser är ett globalt problem som specialister runt om i världen arbetar med. Tyvärr kan en person inte omedelbart upptäcka en sekundär lesion. Cancerceller kommer in i organet via den lymfogena eller hematogena (genom blodet) vägen. Risken med metastasering är att det är ett tydligt tecken på den långvariga förekomsten av en cancertumör..

Alla atypiska celler är ursprungligen friska och fungerar normalt. Men som ett resultat av en genetisk funktionsfel återföds de. Detta kan ske under påverkan av interna och externa faktorer. Cancerceller börjar dela sig okontrollerat. De bildar en dysfunktionell vävnad, vars skada på väggen leder till grodning och spridning av tumören..

Atypiska celler sprider sig först till angränsande organ och kommer sedan in i blodkärlen, vilket får dem att spridas i hela kroppen. Inte alla lyckas överleva och implantera i andra vävnader. Endast ett litet antal cancerceller lyckas göra detta. De är dock de mest maligna och svåra att behandla..

Metastaser är enkla och flera. Det andra alternativet kännetecknas av snabb utveckling av patologi. Om tumören är singel betyder det inte alls att den är liten. Med den snabba utvecklingen av processen är neoplasman väl påtaglig och skiljer sig påfallande från den friska parenkymet.

När atypiska celler ökar uppstår obehagliga symtom som är karakteristiska för många andra patologier i levern och gallblåsan. Människor klagar över smärta i rätt hypokondrium, gulhet, illamående, klåda. Den patologiska processen åtföljs av en ökning av kroppstemperaturen, viktminskning, blekhet.

Det karakteristiska symptomet är ascites (ansamling av vätska i bukhinnan) och åderbråck på bukhålans främre vägg. Den korta livslängden för sådana patienter förklaras av den långa asymtomatiska förloppet och följaktligen sen diagnos. Men levermetastaser är inte en dödsdom. Trots det faktum att patologin är svår att behandla, med snabba åtgärder, kan man hoppas på en positiv prognos.

Statistik under de senaste fem åren har visat att behandling av cancer med levermetastaser har förbättrat dess prestanda. I vissa fall har överlevnadsgraden ökat med femtio procent. Därefter får vi svar på huvudfrågan i vår artikel om hur många människor som lever med metastaser i levern..

Faktorer som påverkar livslängden

När en olycka inträffar i kroppen och från ett stort antal friska celler har åtminstone en förvandlats till cancer och inte förstörts, utlöses en trigger som utlöser tumörens tillväxt. Gradvis anpassar den andra celler för sig själv och har en signifikant effekt på hela kroppen.

Levern bearbetar en och en halv liter blod varje minut. Detta främjar den snabba spridningen av cancerceller på ett hematogent sätt. Cancertillväxt frigör en stor mängd giftiga ämnen som förgiftar hela kroppen. Att fånga levern genom cancerformiga knölar är ett stort hälsoblock.

Atypiska celler utvecklas snabbt och kan på kortast möjliga tid störa organets funktionella aktivitet. Det är mycket svårt att förutsäga livslängden för sådana patienter. Experter säger att patienter, beroende på svårighetsgrad, kan leva från sex månader till fem år. Om cancer upptäcktes i steg 4 kommer läkare inte att kunna göra någonting. Tyvärr är detta redan en okontrollerad och oåterkallelig process..

Patienter som har botats av en cancertumör måste genomgå en omfattande undersökning av alla organ och system en gång om året. Det mest gynnsamma anses vara cancer, som upptäcktes redan innan de första kliniska tecknen uppträdde. Uppkomsten av symtom indikerar vanligtvis närvaron av destruktiva förändringar i organ och vävnader. Ofta dör cancerpatienter inom ett år efter de identifierade levermetastaserna.

En kvalificerad specialist kan förutsäga en patients livslängd baserat på följande data:

 • datum för det första klagomålet;
 • tid för att göra en korrekt diagnos;
 • startdatum för behandlingsprocessen.

Tyvärr, när en tumör metastaserar till levern, är detta ett dåligt tecken och indikerar försummelse av den patologiska processen. Om patienten, förutom allt annat, vägrar operation och kemoterapi, har han inte mer än sex månader att leva..

Resektion av organloben som påverkas av metastaser kan förlänga livslängden endast om nya lesioner inte uppträder. Med flera leverskador är operation kontraindicerad. Även i händelse av ett receptbelagd läkemedel är livslängden inte mer än nio månader.

Transplantation ger bäst resultat. I gruppen patienter med ett transplanterat organ överlevde mer än sjuttio procent av människorna inom fem år. Men om cancerceller sprider sig till andra organ, kan även en sådan mycket effektiv behandling vara värdelös..

Om den primära tumören är lokaliserad i magen, säger läkare att patienten inte kommer att leva mer än ett år. Om metastaser har dykt upp från tjocktarmen - upp till två år. Patienter lever inte mer än fyra månader utan behandling. Kemoterapi ökar patientens förväntade livslängd med ett år.

Med aggressiva beteendemetastaser ger läkare nedslående prognoser. Om bara en sekundär tumör hittades i organet, som dessutom inte växer, ökas livslängden betydligt.

Andra faktorer påverkar också livslängden, nämligen:

 • cancerstadiet;
 • placeringen av det primära tumörfokuset;
 • lesionens volym;
 • immunsystemets tillstånd
 • svårighetsgraden av den patologiska processen;
 • det stadium då behandlingen påbörjades;
 • effektiviteten av terapi;
 • närvaron av samtidiga sjukdomar;
 • kirurgens kompetens;
 • ålder och kön;
 • patientens emotionella tillstånd och striden.

Patienter kan inte ignorera de uppkomna symtomen. Deras liv beror på det. Följande tecken kan varna dig:

 • förstoring av levern i storlek och utseendet på komprimerade områden;
 • gulhet i huden och slemhinnorna;
 • smärta i höger sida;
 • aptitlöshet;
 • tappar vikt;
 • en ökning av buken;
 • näsblod;
 • illamående, kräkningar.

Om levermetastaser kan upptäckas i det första steget av cancer, går cirka åttio procent av patienterna över den årliga tröskeln. Högst femtio procent av alla patienter överlever i fem år. I det andra steget är dessa siffror 20 respektive 17 procent..

Överlevnad är också relaterad till ålder. Mer än tjugo procent av patienterna i åldern fyrtio till femtio överskrider den årliga tröskeln. Hos patienter från 50 till 70 år är denna siffra bara 15 procent. Som du kan se, äldre, på grund av åldersrelaterade förändringar och begränsningar, lever mindre med levermetastaser.

Uppenbarligen, utan behandling, är prognosen för överlevnad mycket lägre. En korrekt utformad behandlingsregim och ett integrerat tillvägagångssätt hjälper till att förlänga patientens liv. Läkare föreslår inte alltid att patienter utför organresektion. I vissa fall räcker anticancerterapi.

Om båda leverbenen påverkas börjar behandlingen med kemoterapi eller strålbehandling. Kemoterapidroger hjälper till att stoppa den fortsatta utvecklingen av sekundära lesioner. Ibland kan hon till och med ta bort små metastaser. Prognosen försämras om atypiska celler inte har trängt igenom levern utan också andra organ. I det här fallet tilldelas inte operationen.

Lungmetastaser: symptom, stadier och överlevnad

Lungmetastaser är klumpar av cancerceller som har bildats i lungorna på grund av lungcancer eller andra organ. Dessa cancerceller bärs av cirkulationssystemet genom kärlen (hematogen väg) eller genom lymfvätskan genom lymfkörtlarna (lymfogen väg).

Metastaser till lungorna tränger som regel in i mer avancerade former av cancer, den tredje eller fjärde. Det är cancerstadiet, dess lokalisering och metastaseringsgraden som bestämmer den ytterligare livsprognosen..

 • Hur man bestämmer förekomsten av metastaser, symtom
 • Överlevnadsprojektioner för detektion av primära och sekundära metastaser

Orsaker till metastaserad lungsjukdom

Anledningen till lungmetastaser är det faktum att lungan är ett organ som består av många blodkärl genom vilka blod och lymf cirkulerar. Genom dessa vätskor kommer patogena cancerceller från andra organ in i lungorna..

Statistik visar att oftast njur- och levercancer (sarkom) kan metastasera till lungorna, men andra typer av denna farliga sjukdom kan också orsaka metastaser. Detta kan till exempel vara cancer i bröstet, äggstocken, livmoderhalsen, urinblåsan, huden, magen eller direkt lungcancer.

Det händer så att de uppstår på den plats där tumören var tidigare, och efter avlägsnandet uppstod ett återfall. Förekomst eller frånvaro av metastaser kan också bero på den allmänna kliniska bilden av sjukdomen, immunkomponenterna i patientens historia..

I vissa fall kan en person upptäcka lungmetastaser i de tidiga stadierna av sjukdomen (till exempel med bröstcancer) och stoppa deras progression, och ibland kan de gå obemärkt länge.

Ju tidigare fokuserna på cancerceller diagnostiseras och behandlingen påbörjas, desto gynnsammare är prognosen. Men det är inte alltid möjligt att diagnostisera dem i ett tidigt skede. Detta är sjukdomens lömska..

Vid onkologiska sjukdomar bildar cancerceller ett primärt fokus i det organ vars cancer diagnostiseras. Genom blod eller lymf kan cancerceller transporteras till lungorna och bilda ett sekundärt fokus. Det finns flera typer av metastaser:

 1. Beroende på vilken typ av metastaser som helst skiljs fokala eller infiltrativa metastaser ut.
 2. Genom lokalisering - ensidig och dubbelsidig.
 3. Stor och liten beroende på storlek.
 4. Efter nummer, singel (flera stycken), singelfokal (ensam) och multipel.
 5. Av spridningens natur, mediastinal och sprids.
 6. Metastaser i lungan kännetecknas också av sin form: pseudopneumatisk, pleural, nodulär och blandad.
 7. Genom känslighet för kemoterapi: mottaglig för kemoterapi och inte mottaglig.

Ovanstående klassificering kommer att avgöra den ytterligare behandlingsstrategin..

Stadier av metastaser

Metastasernas utseende är en sekventiell process som manifesterar sig i flera steg (steg):

 1. Den primära tumören når en viss storlek. I de tidiga stadierna av cancer är tumören liten i storlek, så det är mycket troligt att sjukdomen kommer att besegras tills metastasering börjar.
 2. Om sjukdomen har blivit svår och tumören är utbredd, "bryts" några av cancercellerna in i lungorna genom blod och lymf.
 3. Redan i lungorna börjar processen med sekundär spridning av cancerceller, deras multiplikation med bildandet av ett onkologiskt fokus.

I medicinsk praxis är dess egen klassificering av cancerstadier, som kallas TNM, vanlig:

 1. Då - cancer saknas.
 2. Tis eller T1 - cancer är närvarande, inga metastaser, tumören utvecklas inte.
 3. T2 - cancer upptäcks, metastaser är närvarande, men inom samma organ sprids de inte i hela kroppen.
 4. T3 - det finns cancer, metastaser i ett organ, det finns en möjlighet till avlägsna foci.
 5. T4 - det finns cancer, utbredda metastaser. Döden oftast.

I enlighet med denna klassificering bestäms metastasstadierna - Mx, M0 och M1. Med Mx detekteras inte metastaser, med M1 finns det inom organet som påverkas av primärcancer, med M2 hittas avlägsna metastaser.

Graden av uppkomst av foci i lungorna, deras fördelning och förlopp beror på den allmänna kliniska bilden av sjukdomen, lokalisering av den primära tumören, dess typ, patientens ålder, de behandlingsåtgärder som vidtagits, graden av respons hos cancerceller på denna behandling.

Cancerbehandling är komplex till sin natur, men dess egna nyanser, i motsats till cancertypen, dess stadium, graden av spridning och storleken på metastaser.

Efter kirurgisk avlägsnande av den primära tumören används strålbehandling (strålbehandling) i stor utsträckning som syftar till att påverka cancerfoci med strålning. Det syftar till att stoppa tillväxten av patogena celler. Kemoterapi används också för att bekämpa sjukdomen genom att stoppa dess spridning..

Endobronkial brachyterapi har en direkt effekt på bronkierna - med hjälp av specialutrustning levereras radioaktivt innehåll till bronkierna. Om tumören är av hormonell karaktär, har hormonersättningsterapi en positiv effekt på sjukdomsförloppet..

I det fjärde steget är sekundära metastaser och den primära tumören det svåraste att behandla, men progressiva tekniker som neutron- och gammastrålning uppträder. De syftar till att ta bort tumören med hjälp av den så kallade radioaktiva kniven, kringgå frisk vävnad.

Hur man bestämmer förekomsten av metastaser, symtom

Först har metastaser i lungorna inte uttalade manifestationer. Patienten kan leva i fullständig okunnighet. En person kan märka andfåddhet, vilket ofta inte är uppmärksam på. Men med utvecklingen av sjukdomen med flera metastaserande noder finns det symtom som hosta, som kan vara torr, långvarig eller fuktig, med sputum och blodproppar..

Ofta känns bröstsmärtor och inte bara vid hostattacker utan också under andningen. Andfåddhet och andningssvårigheter blir permanent, inte bara under fysisk ansträngning utan även i vila.

Konsekvensen av metastaser kan vara frekventa manifestationer av infektionssjukdomar som påverkar lungorna: bronkit, trakeit, lunginflammation. Kroppstemperaturen kan också stiga, allmän svaghet i kroppen, viktminskning och aptit kan kännas. Förekomsten av dessa symtom indikerar det tredje eller fjärde stadiet av sjukdomen..

Lungmetastaser kan ha liknande symtom med andra sjukdomar som är godartade och inte utgör ett hot mot livet: godartade lungtumörer, lunginflammation, bronkit, lungtuberkulos.

Vid minsta misstankar om förekomst av lungmetastaser bör en person genomgå en fullständig undersökning, som inkluderar röntgen- och fluorografisk undersökning av lungorna. Datortomografi (CT) eller magnetisk resonanstomografi (MRI) görs för att detektera mycket små lesioner.

Dessa moderna diagnostiska metoder kan upptäcka sekundära foci mindre än 0,3 mm i storlek. Förutom hårdvarutekniker tas en cytologisk undersökning av utsöndrat sputum, liksom en punktering i lungan.

Överlevnadsprojektioner för detektion av primära och sekundära metastaser

Livslängden för en patient i närvaro av metastaser i lungorna beror på hur snabbt de diagnostiseras. Tidig behandling har bättre prognos. Så i genomsnitt kan en person leva 5-10 år efter behandlingen..

Överlevnad påverkas också av den faktor hos vilken organcancer diagnostiserades initialt. Med lungcancer är prognoserna en besvikelse, inte mer än tre år. Med tumörer i urinvägarna lever många upp till 20 år.

Onkologer gör ogynnsamma prognoser om metastaser uppträdde i lungorna under det första året efter avlägsnande av den primära tumören, om de sprids för snabbt, är antalet mycket stort, de är stora och har många foci. Sådana fall inkluderar till exempel sarkom. Tyvärr är döden i sådana fall sannolikt inom två år..

Kroppens immunförsvar påverkar också hur länge de lever med metastaser i lungorna, hur väl sjukdomen svarar på behandlingen. Med högt motstånd är prognoserna gynnsamma och du kan hålla dig vid liv i 15 år.

Lungcancer med levermetastaser: hur länge människor lever, prognos, symtom och behandling

Onkologiska leversjukdomar kännetecknas av hög prevalens. Som regel är levercancer sekundär. Det verkar på grund av det faktum att en malign bildning av ett annat organ metastaserar i vävnaden, vilket resulterar i att en sekundär tumör bildas. En vanlig typ av sådan patologi är lungcancer med levermetastaser..

Vad får jag reda på? Innehållet i artikeln.

Lungcancerstadier

I enlighet med den internationella klassificeringen fortsätter onkologiska sjukdomar i fyra steg. När cancer utvecklas till avancerade stadier uppträder metastaser som främst påverkar levern. Detta beror på det faktum att metastaser sprids mest aktivt med blod, som strömmar i stora volymer genom levern..

Jag

II

III-A

III-C

IV-A

IV-B

SkedeKarakteristisk
En tumör är lokaliserad i lungorna, vars storlek inte överstiger 8 mm. Lymfkörtlarna eller blodkärlen påverkas inte av neoplasman. En ökning av tillväxtaktiviteten noteras i genomsnitt 3 veckor efter bildandet av tumören.
Aktivt steg steg. Storleken på det drabbade området når 5 cm. Patienter har hosta, illamående med kräkningar, smärta, blödning. Ödem kan bildas.
1 eller fler foci som överstiger 5 cm uppträder Tidiga metastaser förekommer, främst i lymfkörtlarna. Levern påverkas inte i detta skede, men risken för skador ökar.
III-BDet kännetecknas av vaskulära lesioner, som ett resultat av att cancerceller kommer in i blodomloppet och tillsammans med det når lever-gallvägarna.
Metastaser tränger aktivt in i levervävnaden och orsakar degenerering av hepatocyter. Det finns inga metastaser i avlägsna organ. Patienter utvecklar symtom som är karakteristiska för hepatologiska lesioner.
En stor tumör eller flera fokalformationer bildas i lungorna, vilket påverkar kärlen och lymfkörtlarna. Intensiteten hos symtomen ökar.
Metastaser finns i många organ. Patienten har en uttalad klinisk bild, åtföljd av allvarliga symtom och därmed sammanhängande komplikationer.

Lungcancermetastasmekanism

Spridningen av cancer till levern genom metastaser är en komplex och dåligt förstådd process. Metastasmekanismen baseras på två samverkande processer: migration av cancerceller och patologiska förändringar i blodkärlens struktur, genom vilken tumören försörjs med blod.

Cancer sprider sig i flera steg:

 1. Intravasation - inträngning av cancerceller i blodomloppet eller lymfsystemet
 2. Spridning - transport av cancerceller till levern via lymf och blod
 3. Embolism - retention av cancerceller i vävnader
 4. Extravasation - skada av celler i perivaskulära vävnader
 5. Tillväxt - en gradvis kontinuerlig ökning av neoplasman i storlek och bildandet av en ny tumör i levern

Symtom på metastaserad lungcancer

Levermetastaser i cancer uppträder vid ett senare tillfälle. Under denna period är patologin inte asymptomatisk, vilket är fallet i de tidiga stadierna. Sjukdomen är akut med uttalade symtom.

Symtom som indikerar lungcancer:

 • Systematisk paroxysmal hosta
 • Hosta upp sputum med blod
 • Ökad kroppstemperatur
 • Ökad svettning
 • Berusningssymptom
 • Minskar vikten
 • Allmän sjukdom

När den är metastaserad i levern utvecklar patienten en klinisk bild som kompletterar symtomen på cancer.

 • Smärta i hypokondrium till höger
 • Ingen aptit
 • Dyspeptiska störningar
 • Hepatomegali
 • Gulsot
 • Ofta kräkningar av gallan
 • Halsbränna
 • Bitter smak i munnen

Behandling och diagnostik

Det är relativt lätt att identifiera ett brott. Huvudmetoden är ultraljud, vilket gör att du kan visualisera en patologisk neoplasma. För att studera tumörens struktur används en punkteringsbiopsi av tumören, som också bestämmer tillväxtstadiet och intensiteten.

 • Analys av ett gallprov
 • Blod- och urinprov
 • Tomografimetoder (CT och MR)
 • Röntgen

Behandling av sekundär leverskada är vanligtvis palliativ. Det syftar till att eliminera allvarliga symtom på patologi och bibehålla organfunktioner.

Specifik behandling för sekundär cancer utförs som regel inte, eftersom den inträffar i ett sent stadium av den primära formen, vilket är svårt att behandla. Detta beror dock till stor del på scenen, antalet metastaser, patientens allmänna tillstånd. I vissa fall kan anticancerterapi sakta ner tillväxten av en tumör i levern och provocera död av cancerceller..

Cancerterapier inkluderar:

 • Strålbehandling (fjärrkontroll, kontakt, radionuklid)
 • Kemoterapi
 • Kirurgisk resektion
 • Radiofrekvensablation (RFA)
 • Protonbehandling
 • Etanolinjektion

Det är svårt att bota sekundär cancer, speciellt om det inte finns någon effekt i behandlingen av den primära lungskada.

Hur länge lever människor med lungcancer och levermetastaser??

Prognosen för onkologi som uppstod mot bakgrund av primär lungsjukdom är ogynnsam. I de flesta fall utvecklas patologin ständigt och leder till svikt i vitala organ under en period av 6 månader till 2 år.

Svaret på frågan hur länge de lever med metastaser i lungorna beror på tumörens plats, dess storlek och typ. Tidiga stadier av lungcancer metastaserar inte till levern. Detta händer bara i de senare stadierna, när sannolikheten för framgångsrik behandling praktiskt taget är utesluten. Mot bakgrund av detta syftar behandlingen till att minska svårighetsgraden av symtom och förlänga patientens liv..

Sena stadier av lungcancer leder ofta till bildandet av sekundär leverskada. När metastaser uppträder uppstår samtidigt symtom och komplikationer. Överlevnadsgraden för en sådan patologi är extremt låg och därför är målet med behandlingen att öka patientens liv.

Magcancer steg 4 med metastaser i levern, lungorna, lymfkörtlarna, bukhinnan, ben: hur många människor lever, behandling, prognos

Steg 4 tarmcancer med levermetastaser: prognos, symtom och behandling

Steg 3 levercancer: symptom, behandling och förväntad livslängd

Sigmoid koloncancer grad 4 med levermetastaser: symtom, hur länge människor lever, prognos, behandling

Hepatocellulär levercancer: livsprognos, symtom och behandling

Livsprognos för levermetastaser

Levermetastaser är en alarmerande signal som indikerar cirkulationen av cancerceller genom hela kroppen, så frågan om en persons livslängd lyfts fram. Som regel är det primära maligna tumörfokuset inte i levervävnaden utan i andra inre organ. På grund av att levern har en stark blodtillförsel (på grund av dess huvudsakliga funktion - att bli av med giftiga ämnen) och ett stort kärlnätverk, innehåller det många blodkärl. Det är genom blodcirkulationen (mindre ofta - lymf) som metastaser transporteras genom kroppen och i de flesta fall tränger in i levervävnaden, där ett nytt onkologiskt fokus bildas..

Symtom på metastaser

Metastaser i levern har en smygande funktion - den manifesterar sig praktiskt taget inte på något sätt, vilket resulterar i att den inte orsakar rädsla hos patienten och upptäcks i senare skeden. Frånvaron av kliniska manifestationer förvärrar diagnosen av sjukdomen signifikant och tar också bort patienten från det efterlängtade botemedlet. Vissa människor lever med metastaser, omedvetna om deras existens och sjukdomens progression, och andra upplever:

 • Allmän sjukdom, svaghet, slöhet, nedsatt prestanda, dåsighet;
 • Dramatisk och orimlig viktminskning;
 • Ödemsyndrom (ett eller flera ödem i hela kroppen);
 • Störning av den normala funktionen i mag-tarmkanalen: illamående, kräkningar, upprörd avföring;
 • Uppkomsten av smärta eller obehag i högra buken (smärtan drar som regel i naturen);
 • Andningssvårigheter (ibland metastaser i levern ökar märkbart sin storlek, vilket orsakar kompression av de omgivande organen);
 • Ascites (uppkomsten av fri vätska i bukhålan, indikerar ofta uppkomsten av inre blödningar);
 • Missfärgning av huden (från gula till mörka färger);
 • Sclera blir gul;
 • Utseendet på spindelvener på kroppen (främst i ansiktet);
 • Expansion av de främre väggarna i buken;
 • Ömhet mot palpation.

Diagnostik

Det är nästan omöjligt att fastställa hur länge människor med levermetastaser lever utan detaljerad diagnostik. Modern medicin erbjuder en mängd diagnostiska undersökningar för att fastställa närvaro, storlek, plats och form av sekundära cancernoder. För att bekräfta denna diagnos föreskrivs som regel följande:

 • Laboratorietester (allmän och biokemisk analys av blod, onkologiska markörer och proteiner, ALT, AST och mycket mer) är inte den viktigaste, utan hjälpdiagnostik, vilket gör det möjligt att bekräfta förekomsten av en malign tumör. I vissa kliniska fall är det dock förändringarna i blodet som kan leda läkaren till misstanke, vilket blir en anledning till vidare studier av hälsan och den snabba start av behandlingen..
 • Ultraljudundersökning - ultraljud är en säker, helt smärtfri och informativ diagnostisk metod. Dess beteende gör det möjligt att bedöma levervävnadens struktur under metastasering till levern, samt att fastställa metastasernas placering, antal och storlek.
 • Datortomografi - CT anses vara den mest informativa metoden och används i nästan 100% av fallen. Det låter dig studera den skiktade strukturen i levern och avslöja förekomsten av till och med små cancerförändringar i organets struktur. En annan viktig fördel med denna teknik är möjligheten till samtidig punktering för uppsamling av levervävnad. Punktering gör det möjligt att skicka en del av vävnaden för ytterligare mikroskopisk undersökning, vilket ger ett garanterat svar. Under en tusendelsförstoring är det möjligt att överväga även mindre degenerationer av friska celler till onkologiska celler, vilket indikerar penetrering av metastaser i organet.

Genom att utföra diagnostik och få dess resultat kan du bedöma graden av skada på levervävnaden, vilket gör det möjligt att ungefär förutsäga patientens livslängd.

Effektiviteten av behandlingen

Det är nästan omöjligt att svara entydigt om behandling är nödvändig för levermetastaser. Resultatet från terapi beror direkt på plats, antal och storlek på sekundära cancernoder. Det kan emellertid otvetydigt hävdas att terapin kommer att avsevärt förbättra patientens prognos och öka dess kvalitet. Korrekt vald och snabbast möjlig behandling hjälper till att befria patienten från smärtsamma känslor och dagligt lidande, tack vare vilket han kan återgå till sitt vanliga sätt att leva.

Var och en av behandlingsmetoderna har sina egna fördelar och nackdelar, därför väljs den rent individuellt. För levercancer används både konservativa och kirurgiska metoder. De mest effektiva är:

 • Antineoplastiska läkemedel - att ta speciella läkemedel har en hämmande effekt på tillväxten av nya maligna tumörer och förstör redan bildade tumörer. Men deras verkan är otillräcklig för att helt undertrycka den onkologiska processen, därför används de oftast i kombination med starkare metoder (strålbehandling, kemoterapi, kirurgi, etc.). Läkemedlen är mycket effektiva och ger det önskade resultatet endast i de inledande stadierna av sjukdomen..
 • Kemoterapi hämmar också spridningen av cancerceller och låter dig förstöra små metastaser. Det är emellertid ineffektivt vid flera metastaser eller i bildandet av stora maligna tumörer..
 • Kirurgisk ingripande är den mest effektiva och kardinala tekniken. Operationen innefattar avlägsnande av en del, lob eller till och med hälften av levern (beroende på spridningen av den onkologiska processen och graden av organskada). Den förväntade livslängden med metastaser ökas betydligt just efter operationen, eftersom detta gör det möjligt att ta bort en del av den drabbade levern tillsammans med cancerceller. Resektion stoppar ytterligare tillväxt och utveckling av metastaser och förhindrar också vidare spridning. Levervävnaden har en bättre regenerativ förmåga, varigenom den kan återställa integriteten hos dess struktur även från ett litet område av det konserverade organet. Med den här funktionen kan du ta bort betydande områden med onkologiska fokuser. Men operationen kan vara kontraindicerad hos personer med flera metastaser till inre organ..

Livslängd för patienter

Det är omöjligt att exakt förutsäga livslängden för en person med levermetastaser. Detta beror både på organismens individuella egenskaper och behandlingens effektivitet. Som medicinsk statistik visar är överlevnadsgraden för personer som lider av levermetastaser, men har vägrat kvalificerad medicinsk hjälp, inte mer än fyra månader. Korrekt utvald terapi och kemoterapi kan öka denna period till minst ett år..

Att genomföra kirurgiska ingrepp av hög kvalitet kan öka livslängden under maximal tid. Resektion av 50% av levern lovar 5 år. Ytterligare 3 år kan läggas till denna period om patienten genomgår en transplantation i de tidiga stadierna av sjukdomsutvecklingen. Förutom behandling hjälper identifiering av det primära maligna fokuset att avgöra hur många som lever med metastaser i levern. Om cancer utvecklas i magen är den genomsnittliga livslängden 1 år, om den är i tarmen - 2 år. Ett lika viktigt bidrag till ökningen under denna period ger patientens känslomässiga humör. Om patienten inte har kommit överens med den dödliga sjukdomen och är redo att bekämpa den, ökar hans chanser avsevärt.

Dessutom har metastasens aggressiva natur ett starkt inflytande. I sig är förekomsten av metastaser i något påverkat organ inte en garanterad dödsdom, eftersom ingen kan förutsäga deras ytterligare beteende och spridning. Aggressiva cancerceller delar sig aktivt, sprider sig, ökar i storlek och antal, vilket förkortar en persons livslängd avsevärt. Det är viktigt att förstå att behandling inte kan vara en garanti för frälsning eller en ökning av livslängden. Ingen kan förutsäga kroppens svar på terapi. Det är hög sannolikhet för sjukdomens återfall, det vill säga en malign tumörs återkomst på ett nytt ställe eller på platsen för dess borttagning. Samtidigt minskas den uppskattade livslängden för patienten avsevärt, trots upprepad behandling..

Levermetastaser vid bröstcancer: taktik och prognos

Relativt ofta är prognosen inte alltid gynnsam. Levermetastaser vid bröstcancer ska behandlas individuellt med kirurgi och kemoterapidroger.

Flera mts - extremt ogynnsam situation

Levermetastaser vid bröstcancer

Cancer i bröstet kan skicka cancerceller genom blodet till avlägsna organ mycket tidigt, även i de tidiga stadierna av sjukdomen. Levermetastaser vid bröstcancer under livet upptäcks hos nästan 30% av patienterna (patologen hittar metastaserande leverfoci hos 50%). Det är bra om fokus är enstaka, men det här alternativet förekommer bara var tionde: oftare finns flera metastatiska foci i levervävnaden. Och möjligheten att bilda primär levercancer mot bakgrund av en tumör i bröstet kan inte uteslutas..

Manifestationer av metastatisk leverskada

Det är extremt sällan symptomfritt. Levermetastaser vid bröstcancer manifesteras av följande symtom:

 • Tråkig eller pressande smärta i buken, ofta i hypokondrium till höger;
 • Missfärgning av hud och slemhinnor (gulsot);
 • Ackumulering av vätska i buken (ascites).

I själva verket är metastatisk leverskada steg 4 i onkologin, som kännetecknas av symtom på allmän berusning:

 • Svaghet, slöhet, apati;
 • Ingen aptit;
 • Viktminskning.

Det är nödvändigt att vara uppmärksam på din egen hälsa - varje patient bör omedelbart konsultera en läkare om det uppstår problem med matsmältningssystemet. I det första steget av undersökningen är det nödvändigt att göra en ultraljudsundersökning av bukorganen, men tomografi (CT eller MR med kontrast) kommer att vara mer informativ.

Terapeutisk taktik

Alltid individuellt, eftersom det finns många nyanser - varje patient har sina egna egenskaper. Även flera mts i levern i bröstcancer kan behandlas framgångsrikt. Följande faktorer är extremt viktiga för terapi:

 • Patientens ålder;
 • Scen av onkologi;
 • Antalet foci i levervävnaden;
 • Immunhistokemiska egenskaper hos den primära tumören.

Det bästa alternativet är en enda, liten lesion som kan avlägsnas kirurgiskt eller med radiofrekvensablation. Vid flera lesioner, när kirurgi inte kan utföras, används systemisk kemoterapi. Läkemedel väljs med hänsyn till den ursprungliga histotypen och egenskaperna hos den primära tumören. Moderna metoder för endovaskulär kirurgi gör det möjligt att rikta in sig på en metastaserande tumör: metoden för kemoembolisering av huvudleverartären - som tar läkemedlet direkt i fokus för sekundär cancer - kan öka överlevnadsgraden i metastaserande bröstcancer avsevärt.

Levermetastaser vid bröstcancer: vad är prognosen??

Varje avlägsen metastas är steg 4 i bröstcancer, där alla prognoser beräknas i månader. Med hormonkänsligt karcinom och ett bra svar på behandlingen kan du räkna med 24-30 månader. Med en hög grad av malignitet och dåligt differentierade former av cancer med flera foci i levern - 6-12-18 månader. Men det här är genomsnittliga siffror: varje patient har en chans att ändra statistiken till hennes fördel.

Behandling av levermetastaser - kemoterapi, bioimmunterapi

När det gäller cancer är levern ett sårbart organ där hematogena metastaser är lokaliserade. Metastaserad levercancer observeras i melanom, sarkom och andra organ i och mjuka vävnader.

Det är nästan omöjligt att misstänka processen för metastaser i ett tidigt skede. Det är viktigt att genomgå en undersökning, att behandla levermetastaser i rätt tid.

Funktioner av levermetastaser

Levermetastaser är maligna sekundära tumörer som bildas som ett resultat av spridning av cancerceller från det primära fokus via den lymfogena eller hematogena vägen. Metastaser i levern är en följd av organcancer:

 • mage;
 • lungor;
 • gallblåsan;
 • sköldkörtel;
 • bröst.

Om den onkologiska processen sker i ett av organen är sannolikheten att metastaser bildas i levern 50%. Leverskador och aktiv spridning av metastaser leder till att organen inte får glukos, leverenzymer produceras inte.

Det är möjligt att undvika omfattande organskador om diagnostik och behandling av levermetastaser startas i tid.

Du måste kontakta kliniken för en detaljerad undersökning om du har leveronkologi:

 • obehag, smärta under revbenen på höger sida;
 • illamående, kräkningar
 • blekhet;
 • minskad aptit, viktminskning (upp till anorexi);
 • hudens gulhet;
 • avföring störningar;
 • berusning;
 • mörkare urin, lätt avföring.

Om du har dessa symtom bör du omedelbart rådfråga en läkare..

Diagnostiska metoder

Om det finns misstankar om levermetastaser är det nödvändigt att kontakta en onkolog och genomgå en serie undersökningar. För att upptäcka metastaser och bestämma graden av cancer kan följande laboratoriediagnostiska metoder förskrivas:

 • kliniskt blodprov;
 • blodkemi;
 • ett blodprov för tumörmarkörer;
 • allmän urinanalys.

Förekomsten av metastaser i levern kan sägas om, enligt resultaten av dessa studier, följande avvikelser identifierades:

 • ökad koncentration av leukocyter;
 • överskrider de tillåtna ESR-gränserna.
 • lågt hemoglobin;
 • minskade blodplättar
 • ökad karbamid
 • överskott av fibrinogen, bilirubin.

Om sådana avvikelser upptäcks föreskrivs en mer detaljerad undersökning, som inkluderar följande instrumentstudier:

 • ultraljud (låter dig identifiera kränkningar i organets struktur);
 • angiografi (bestämmer tillståndet för blodflödet och kärlsystemet);
 • datortomografi (hjälper till att bestämma exakta lesioner);
 • MR (låter dig identifiera karaktären hos neoplasmerna).

Dessutom är det nödvändigt att genomföra en biopsi och en histologisk undersökning, under vilken naturen hos de förändrade vävnaderna bestäms. Baserat på resultaten av diagnostiken väljer specialister den mest effektiva och säkra behandlingen.

Användning av kemoterapidroger

Kan levermetastaser botas med medicinering? Kemoterapi är en av de vanligaste behandlingarna för cancer, som använder en mängd olika kemikalier och ämnen för att avlägsna atypiska celler. Användningen av kemoterapi är relevant när leverskador observeras och metastaser inte utsätts för bestrålning eller kirurgisk excision.

För levermetastaser rekommenderas kemoterapi:

 • Cyklofosfamid;
 • Cisplatin;
 • Etoposid;
 • Metotrexat.

Dessa läkemedel injiceras intravenöst eller direkt i det drabbade området med hjälp av en kateter. För behandling av metastaser i levern ordineras ofta en kombination av cytostatika och riktade läkemedel (läkemedel i tablettform). Denna kombination ger en effekt på cancerceller som är resistenta mot kemoterapi utan att påverka frisk vävnad negativt..

För att uppnå bästa resultat rekommenderas att du använder målinriktad behandling samtidigt med kemoterapi..

Bioimmunterapi

Sjukdomsförloppet och återhämtningshastigheten beror till stor del på tillståndet hos det mänskliga immunsystemet. För att immunsystemet ska börja slå ner på tumören måste det aktiveras. Kärnan i bioimmunterapi är införandet av biologiskt aktiva cancerläkemedel i patientens kropp.

Med metastaser i levern kan läkemedel ordineras:

 • cancervacciner;
 • monoklonala antikroppar;
 • kontrollpunkthämmare;
 • modulatorer av immunsystemet (Interleukin, Interferon).

Ibland utförs cellulär immunterapi, där immunceller tas från patienten, de aktiveras mot tumörkomponenter, multipliceras och återgår till patientens kropp.

Intra-arteriell kemoterapi

Kärnan i den kemoterapeutiska behandlingsmetoden är den toxiska effekten av speciella läkemedel på cancervävnader. I detta fall sker selektiv hämning av processerna för uppdelning och tillväxt av metastaser. Intra-arteriell kemoterapi innebär användning av potenta läkemedel som injiceras direkt i lesionen..

Efter att läkemedlet injiceras går det in i den primära kapillärbädden, där det på grund av det långsamma blodflödet absorberas av maligna celler. Till skillnad från kemoterapi undviker intraarteriell terapi berusning.

Strålbehandling

Om det finns metastaser i levern kan endast en erfaren läkare säga vad man ska göra efter en detaljerad undersökning. I många fall ordinerar specialister strålterapi. Kärnan i behandlingsmetoden är att påverka cancerceller med joniserande strålar..

Radiofrekvenselektroder sätts in i patologiska foci, vilket skapar svängningar av en viss grad, vilket ökar temperaturen. Som ett resultat förstörs metastaser på mobilnivå och ingen skada görs för friska vävnader..

Ett positivt resultat av behandlingen uppnås i 98% av fallen. För att uppnå effekten utförs radioembolisering - strålbehandling i kombination med injektionen av ett polymerläkemedel som framkallar blockering av blodkärl som matar tumören.

Sådan strålning är effektiv och kan orsaka biverkningar. Nackdelen med denna teknik är stora doser av strålning. Strålbehandling utförs endast för metastaser på högst 3,5 cm.

Kemoembolisering

Behandlas levermetastaser konservativt? Förutom vanlig kemoterapi kan onkologiska processer elimineras med hjälp av kemoembolisering. Denna behandlingsmetod är en typ av kemoterapi, vars essens är införandet av läkemedel i leverartären.

Läkemedlen som används i detta fall innehåller en speciell emboliserare i sin sammansättning, som frigör en kemisk antitumörsubstans som täpper kärlet och ger näring åt tumören.

Beroende på typen av emboliseringsmedel är kemisk embolisering olja eller sfärisk. Denna metod för behandling av levermetastaser är mer effektiv än konventionell kemoterapi, eftersom det finns en aktiv effekt direkt på det patologiska fokuset.

På grund av den högre koncentrationen av läkemedel genomgår onkologiska celler omedelbara destruktiva processer.

Kirurgisk metod

Kan levermetastaser tas bort? För närvarande är kirurgisk excision av neoplasmer mycket populär. Vanligtvis utförs resektion av den drabbade delen av organet i närvaro av enstaka metastaser som inte har påverkat cirkulationssystemet. Om metastaser finns i andra delar av kroppen utförs inte kirurgiskt ingrepp, eftersom det är ineffektivt.

Efter operationen måste du genomgå kemoterapi eller strålbehandling. Överlevnad med en kirurgisk metod för behandling av levermetastaser är 20-45% under de kommande 5 åren.

Full bestrålning

Strålterapi dödar cancerceller genom att utsätta dem för röntgenstrålning. Sådana strålar tränger igenom vävnader och eliminerar patogena celler, vilket minskar smärtan. Det finns flera typer av strålning:

 • yttre - inverkan på onkologins fokus fokuseras utanför patientens kropp med hjälp av en speciell apparat;
 • tredimensionell konform - med hjälp av en dator bestäms den exakta lokaliseringen av metastaser, till vilken strålarna sedan riktas;
 • stereotaxisk - effekten på tumören utförs med en fokuserad kraftfull stråle.

Med full bestrålning påverkas hela organet, vilket leder till att inte bara sjuka utan också friska celler påverkas. Denna behandlingsmetod används i avancerade fall med metastaser och omfattande leverskador..

Livsprognos

Om levermetastaser har hittats bör behandlingen vara omedelbar, annars kommer onkologin att utvecklas och snart leda till döden..

Med snabb terapi, när organet ännu inte har tappat sin funktion, är prognosen positiv. Cancerpatienter som har genomgått kemoterapi lever i ytterligare 5-7 år. I avsaknad av behandling är patientens livslängd högst 1 år.

Det är omöjligt att säga exakt hur länge människor med levermetastaser lever. Livslängden för cancerpatienter beror på olika faktorer, inklusive cancerstadiet, ålder, immunitetstillstånd, vald behandlingstaktik och mycket mer. Statistik observeras ofta:

 • Om patologin detekterades i det första metastasstadiet, är överlevnadsgraden mer än 70%, i det andra steget - mindre än 60% och vid det tredje - 30%.
 • 45% av patienterna klarar sig utan återkommande metastaser inom 2 år och mindre än 30% inom 3 år.
 • Med kirurgisk terapi observeras döden i 4-7% av fallen. Risken för postoperativa komplikationer är 19-43%.
 • I närvaro av andra leversjukdomar inträffar döden i 37% av fallen.

I avancerade situationer, när metastaser diagnostiserades i ett sent skede eller det inte fanns någon ordentlig behandling, är patienternas livstid maximalt 9 månader. Med snabb diagnos och korrekt terapi är den genomsnittliga livslängden 3 år.

Cancer metastaser i levern

Har du hittat en metastaserad skada i levern? Du har cancer i steg 4 och ingen ytterligare behandling anges? Du nekades en tidigare planerad operation eftersom de hittade levermetastaser? Har du haft en framgångsrik tarmkirurgi, ordinerat kemoterapi och hittat cancermetastaser i levern under uppföljningsundersökningen? Vart ska man gå, var är det bättre att behandlas med cancermetastaser i levern? Är det möjligt att radikalt ta bort alla levermetastaser? Hur man förlänger livet med levermetastaser?

Vem är den här artikeln för?

Dessa och andra frågor besvaras av chefen för kirurgisk avdelning för kliniken "Medicine 24/7" Ryabov Konstantin Yurievich

I den här artikeln kommer vi att tala på ett enkelt, förståeligt och samtidigt vetenskapligt språk om ett mycket allvarligt problem - den allmänna missuppfattningen om omöjligheten att ytterligare bota cancer, om till och med 1 metastatiskt fokus finns i levern. Detta är faktiskt en kriminell illusion har förstört mer än ett mänskligt liv..

Därför är texten nedan skriven speciellt för "avancerade" patienter och deras släktingar som inte vill luta sig tillbaka och förväntar sig att endast morfin hjälper, som vill rädda livet för sig själva eller sina nära och kära så mycket som möjligt..

Vi hoppas att den här texten kommer att vara användbar för allierade läkare - först och främst icke-operativa onkologer (från antalet tidigare terapeuter som har genomgått omskolning inom onkologi), kemoterapeuter inom polikliniker och dagsjukhus, gastroenterologer, ultraljudsdoktorer, läkare med datortomografi och magnetresonans., nämligen de som diagnostiserade "levermetastaser av cancer" och faktiskt gjorde slut på patienten.

Om du är patient, eller om du är specialistläkare, skicka oss resultaten av undersökningarna, avslutningen av onkologen och en länk till ultraljudsundersökningen, MR- eller CT-videoarkivet, så ger vi dig gärna råd. Inom en dag kommer du att få en slutsats om utsikterna för organbesparande leveroperationer eller möjligheten att utföra kemoembolisering av cancerfoci i levern. I vissa fall tar vi bort diagnosen av cancermetastas i levern, vilket visar sig vara en levercysta, parasitisk leverskada, en följd av toxisk leverskada och till och med en godartad tumör.

Om vi ​​samtycker till en viss typ av intervention - radiofrekvensablation, leverresektion, inklusive atypisk, kemoembolisering, intra-arteriell kemoterapi, kombinerad intervention, då garanterar vi resultatet i form av patientens återgång till aktivt arbete.

När du skickar dina frågor ska du veta att jag personligen kommer att svara på dem, Konstantin Yuryevich Ryabov.

Vad är levermetastaser?

Cancermetastaser i levern är sekundära foci som utvecklas från screening av tumörceller av den huvudsakliga "moderns" tumör, som med blodflödet eller lymfflödet kommer in och multipliceras till en storlek som minimalt diagnostiseras med icke-invasiva metoder - 0,5 mm.

Frågan om levercancer mikrometastaser är praktiskt taget inte förstås i den vetenskapliga litteraturen. Levern påverkas av metastaser med nästan samma frekvens som lymfkörtlarna. Nästan var tredje patient med cancer, oavsett var den primära tumören befinner sig, med djupgående diagnostik avslöjar metastatiska leverskador.

Huvudfokus för levermetastaser är följande cancerformer i fallande ordning:

 • cancer i ändtarmen, sigmoiden och tjocktarmen (kolorektal cancer), som metastaserar, beroende på histologisk typ, från 15 till 35% av fallen;
 • magcancer som metastaserar med frekvensen 17-85%;
 • bukspottkörtelcancer - i genomsnitt 40%; lungcancer - 15–75%;
 • bröstcancer - 20-65%.

Betydligt mindre ofta förekommer metastaser av äggstockscancer, livmoderhalscancer, njurcancer, melanom och andra i levern.

Överlevnadsprognos med levermetastaser

Den förväntade livslängden skiljer sig åt i den initiala upptäckten av cancermetastaser i levern i avsaknad av en cancerdiagnos och i metastaser mot bakgrund av pågående behandling av redan identifierad cancer.

Utan att ta hänsyn till resultaten från histologiska och immunhistokemiska studier av resultaten av biopsi av cancermetastaser i levern är det allmänt accepterat att livslängden för en patient med en sådan diagnos utan behandling är från 4-8 till 12 månader maximalt från detekteringstillfället för den första metastasen..

Med olika behandlingsalternativ för båda levermetastaserna och det primära fokus för en malign tumör kan livslängden ökas till 3,5 - 5 år.

Om vi ​​tar statistik, påverkar källan till metastaser och faktiskt förloppet för huvudtumörprocessen - i tarmen, bukspottkörteln etc., liksom patientens kön och ålder och närvaron av samtidig sjukdomar absolut livslängden. Enligt inhemska uppgifter är kvinnors överlevnadsnivå högre än för män.

Anmäl dig till ett samråd dygnet runt

Överlevnadsprognos

Hur länge de lever med cancermetastaser i levern bestäms av ett komplex av faktorer. Maximal förväntad livslängd hos patienter med ensamma (ensamma) noder, upp till 3 cm i diameter, belägna i höger lob i levern. Minsta varaktighet hos patienter med bilobar leversjukdom, det vill säga i höger och vänster lober, med flera heterogena noder.

Kemoterapi i sig används praktiskt taget inte för att behandla metastaserad levercancer. Kemoterapi kan öka livslängden för patienter med levercancer metastaser upp till 1,5-2 år. Dessutom är polychemoterapi (PCT) av det primära fokus för cancer och anti-återfall PCT av särskilt värde..

Den huvudsakliga behandlingsmetoden som säkerställer långvarig överlevnad hos patienter med cancermetastaser i levern är radikal - kirurgisk, kemoembolisering, radiofrekvensablation av foci och andra mindre vanliga metoder.

Egentligen kan kirurgisk resektion av levern endast utföras på en kombination av faktorer hos 5-20% av patienterna med olika tumörer med metastaser i levern. Kemoembolisering och radiofrekvensablation kan ge denna andel cirka 50% av alla patienter med levermetastaser av cancer. Tyvärr tvingas upp till 50% av alla patienter nöja sig med palliativ eller symtomatisk behandling.

Vi rekommenderar aktivt för primär diagnos av kolorektal cancer och enstaka levermetastaser, aktiv kirurgisk behandling med samtidig avlägsnande av primärfokus och metastaser. Detta gör det möjligt att öka den femåriga överlevnadsgraden till 30-40% av alla initialt opererade patienter.

Orsaker till bildandet av levermetastaser

Levern är ett av de mest cirkulerande organen. Varje minut passerar upp till 30-40% av hela blodet i kroppen, i genomsnitt cirka 1,5 liter per minut. I detta fall kommer ungefär 30–35% av blodet in genom leverartärerna, och de återstående 70–75% genom portvenen från tarmen. Vidare, båda dessa flöden, blandning, återvänder till hjärtat genom den sämre vena cava.

Levern, på grund av specificiteten av dess blodtillförsel, är en plats för "fördröjning" av tumörceller, vilket leder till den vanligaste lokaliseringen av hematogena metastaser av tumörer i den, oavsett om den primära tumören dräneras av portalvensystemet eller andra vener i den systemiska cirkulationen..

I det här fallet kommer hälften av metastaserna från primära tumörer lokaliserade i bukhålan och det lilla bäckenet och dräneras in i portalvensystemet. Så, i kolorektal cancer, efter radikal resektion av den drabbade tarmen, och därefter inte hade återfall inom området för primäroperation, avslöjar PET-CT i cirka 50% av fallen enstaka levermetastaser.

Med andra tumörer i mag-tarmkanalen, inklusive cancer i magen, matstrupen, bukspottkörteln, metastaser detekteras hos cirka 40-50% av patienterna. Med lungcancer upptäcks bröstcancer, melanom, metastaser hos cirka 30% av patienterna. Metastaser i levern är mycket sällsynta vid cancer i munhålan, svalget, prostata och urinblåsan. Ganska sällan metastaserar livmodercancer och cancer i äggstockarna, svalget, munhålan, urinblåsan, njurarna i levern.

Det är viktigt att notera att ungefär 2/3 av metastaserna upprepar histologiskt och immunohistokemiskt den "moderns" tumör, och en tredje skiljer sig morfologiskt från primära tumörer i graden av differentiering av tumörceller, vilket gör det svårt att fastställa organet som tillhör den primära tumören.

Anmäl dig till ett samråd dygnet runt

Symtom på cancermetastaser i levern

Om en patient har enstaka cancerceller i levern, så i de flesta fall tills de når en diameter på 5-7 cm eller börjar pressa gallgångarna, på grund av leverns höga regenerativa förmåga, manifesterar sig metastaser inte länge. I närvaro av ett primärt tumörfokus (före radikal eller cytoreduktiv kirurgi) sammanfattas de kliniska symptomen på metastaser med symtomen på den primära tumören.

Om vi ​​talar om metastaser i levern kan sjukdomen manifestera sig i följande symtom. Först och främst är det asteniskt-vegetativt syndrom. Patienten tappar känsligt i kroppsvikt medan han bibehåller kosten och aptiten, han klagar över konstant trötthet och en känsla av svaghet när som helst på dygnet. Effektiviteten minskar gradvis.

Jag börjar oroa mig för konstant akut paroxysmal eller mindre smärta på höger sida, ibland en obehaglig känsla av friktion i rätt hypokondrium. Patienten klagar över okontrollerbar illamående och kräkningar, bitter rapning, diarré eller förstoppning. Huden får en jordnär ton. Alla manifestationer av detta syndrom beror på funktionsstörningar i gall- och avgiftningsfunktionerna i levern, och är i princip reversibla, förutsatt att den primära faktorn elimineras - cancermetastas i levern.

Syndrom med nedsatt öppenhet (obstruktion) i gallvägarna, utvecklas på grund av kompression av tumörmassan hos stora gallgångar, främst den vanliga gall- och lobarintrahepatiska. Patienten klagar ständigt över bristande smärta i rätt hypokondrium. Klåda börjar stör honom, medan huden får en gulaktig nyans tillsammans med sclera. Spontana feberattacker observeras. Urinen får en mörk (öl) färg.

Komprimeringssyndromet i underlägsen vena cava åtföljs av ihållande ödem i nedre extremiteterna som inte förändras under dagen, till vilken vätskeansamling i bukhålan läggs. Smärtan sprids över buken.

Gradvis börjar svårighetsgraden av det asteniska-vegetativa syndromet, gallvägskompressionssyndromet och det sämre vena cava-kompressionssyndromet öka. Dekompensation av leverfunktionen leder till viktminskning upp till extrem grad av utmattning - kakexi, medan aptiten försämras upp till en fullständig vägran av mat.

Till kompressionen av gallvägarna och som ett resultat av utvecklingen av obstruktiv gulsot ansluter syndromet till portalhypertension med kompression av portalvenen. Som ett resultat finns det enligt lagen om kommunicerande kärl en expansion av matstrupen, rektum och den främre bukväggen ("manethuvud"), vilket leder till episodisk blödning från dilaterade vener. Små ascites ökar i storlek, och det maximala kan nå 20-25 liter, enligt våra kliniska data.

De farligaste förhållandena är redan närmare sjukdomsänden - ihållande kräkningar som varar upp till en dag, särskilt scharlakansrött blod, svart avföring, en stark ökning av buken, som regel talar om mag- eller tarmblödning, vilket kräver akut kirurgisk vård.

Diagnos av levermetastaser

I de flesta fall diagnostiseras cancermetastaser i levern under en oavsiktlig (till exempel elektiv kolecystektomi) undersökning, mindre ofta under en undersökning för att klargöra skadorna i primärcancer i en annan lokalisering..

Forskning inkluderar vanligtvis icke-invasiva och invasiva undersökningsmetoder. Bland de icke-invasiva är det enklaste och mest prisvärda en ultraljud i levern, som huvudsakligen utför en screeningfunktion. Upplösningen gör det dock inte möjligt att se metastaser som är mindre än 0,4-0,5 cm i diameter..

Avbildningsmetoder som PET-CT-, CT- eller MR-skanningar, låter dig bedöma deras storlek, antal, plats, tillväxtmönster, upptäcka suppuration och förfall, involvering av närliggande vävnader och organ i tumörprocessen.

Diagnosen av mikrometastaser i leverområdet baseras dock på kontrastportografi, vilket möjliggör en detaljerad studie av tillståndet för blodflödet i portalkärlen. Själva mikrometastaser på portogram detekteras på grundval av utarmningen av det vaskulära mönstret i området för metastatiska formationer. Med deras hjälp kan du se skador på kärlbädden, proceduren kontrolleras på en CT-monitor.

Invasiv diagnos av cancermetastaser i levern inkluderar en leverbiopsi, inklusive användning av en nål (finnåls aspirationsbiopsi) eller ett speciellt instrument - trefin (kärnbiopsi, trepanobiopsy).

Biomaterialet skickas till ett specialiserat laboratorium för histologiska och immunhistokemiska studier. Å ena sidan sammanfaller 2/3 av metastaserna i det histologiska porträttet med modertumören, men 1/3 matchar inte.

Alla ovanstående diagnostiska metoder är tillgängliga för patienter på kliniken "Medicine 24/7".

Hur behandlas levermetastaser av cancer??

Taktiken för behandling av cancermetastaser i levern bestäms av antalet metastaser - enstaka eller flera, deras lokalisering i regionen av leverkanten eller leverhilum, histologisk typ av cancer.

I grund och botten inkluderar alla större behandlingar för levercancer metastaser kirurgi, kemoterapi, strålning och kemoembolisering. Kliniken "Medicine 24/7" utför alla huvudtyper av operationer i levern - lobar, segmentella och atypiska resektioner.

Förutom exklusiva leveroperationer utför våra specialister rutinmässigt moderna minimalt invasiva leverinterventioner, inklusive perkutan transhepatisk radiofrekvensablation (RFA), samt lever RFA under laparoskopisk och öppen laparotomioperation.

Behandling av cancermetastaser i levern har vissa svårigheter. Så, cirka 1/3 av alla levermetastaser är inte känsliga för dessa kemoterapidroger, med hjälp av vilka den primära tumören elimineras. För effektiv kemoterapi av metastaserad levercancer hos de flesta patienter är det därför nödvändigt att kombinera kemoterapi och riktade läkemedel..

I många fall av metastaserad levercancer är systemisk kemoterapi dessutom ineffektiv, och intraarteriell kemoterapi måste administreras i leverartären. I vår klinik, för regional kemoterapi för cancermetastaser i levern, används implanterbara venösa och arteriella portsystem, följt av regional infusion av kemoterapidroger. För målinriktad behandling av cancermetastaser i levern har läkemedel med bevisad effekt registrerats i Ryssland.

Kemoembolisering av cancermetastaser i levern används för att behandla enstaka och stora metastaser som ligger nära stora neurovaskulära buntar när kirurgisk resektion är svår eller omöjlig. Kemoembolisering utförs med mikrosfärer fyllda med kemoterapidroger. Mikrosfärer begränsar blodflödet i den metastatiska noden, och själva kemoterapidrogen, som släppts under lång tid, leder till nekros i tumörvävnad.

RFA för cancermetastaser i levern kan användas upprepade gånger för återkommande cancer. Oftast ingår det i komplex behandling..

Strålterapi för levermetastaser av cancer är praktiskt taget ineffektivt, eftersom det inte påverkar patienternas överlevnad och deras förväntade livslängd. Det tillåter bara i vissa fall att minska smärtintensiteten.

Det viktigaste som våra patienter behöver veta är förmågan att uppnå ett positivt behandlingsresultat för alla typer av levercancer metastaser..

Få en anpassad behandling för levermetastaser

Förutsägelser för levermetastaser?

Den vanligaste frågan som anhöriga till patienter som kommer till Medicina 24/7 kliniken med cancermetastaser i levern ställer oss är "är det vettigt att behandla metastaser i stadium 4 cancer?", "Är det nödvändigt att operera patienten?" resultatet av behandlingen "? Resultatet av behandlingen bestäms av det genetiska porträttet av tumören, graden av differentiering av tumören och placeringen av den primära tumören..

I allmänhet är det viktigt att veta att patienter efter den första upptäckten av levermetastaser lever i genomsnitt i 6-18 månader. Något högre livslängd hos patienter med primär koloncancer, med levermetastaser. Med komplex patienthantering, med radikala eller cytoreduktiva ingrepp kan patienternas livslängd vara upp till 2,5 år. Om under en PET-CT eller CT-skanning av kroppen detekteras cancerceller i benet eller hjärnan försämras prognosen kraftigt.

Våra onkologer och kirurger vid Medicina 24/7 kliniken har betydande erfarenhet av komplex behandling av cancermetastaser i levern och primära tumörer. Därför kan vi i många fall garantera en betydande förbättring av livskvaliteten och i vissa fall en betydande förlängning. Den största effekten uppnås med starkt differentierade metastaser av högt differentierat adenokarcinom av koloncancer. För sådana patienter är livslängden till följd av behandlingen cirka 3-5 år. Det är viktigt att kombinera denna intervention med cytoreduktiv kirurgi för att ta bort den primära tumören..

Om levermetastaser orsakas av primär cancer i lungan, bukspottkörteln, magen och andra organ, är resektion av levermetastaser inte så kritisk för att bestämma prognosen för patientens överlevnad. Men ekonomisk resektion, RFA för enskilda noder och kemoembolisering kan minska den toxiska bördan på levern och möjliggöra kemoterapi av primärcancer..

I händelse av att en patient har flera foci i levern och lymfkörtlarna under undersökningskontrollen är prognosen signifikant sämre, den är generellt negativ. I de flesta sådana fall är det omöjligt att hjälpa radikalt, men det är möjligt att bevara patienternas livskvalitet genom komplexa blodreningsförfaranden (plasmaferes och hemosorption).

Komplikationer associerade med kombinerad behandling av levercancer metastaser?

Mot bakgrund av upprepad metastasering av fokus eller återfall av primärcancer i levern komprimerar den växande tumörvävnaden de intrahepatiska gallgångarna, portalvenen och underlägsen vena cava. Som ett resultat kompletteras de befintliga tecknen på levergulsot med obstruktiv gulsot, vilket leder till hjärnskador. En negativ aspekt av utvecklingen av obstruktiv gulsot är omöjligheten att fortsätta behandlingen - kemoterapi och kirurgi.

I det här fallet utförs kirurgisk restaurering av gallkanalernas öppenhet enligt ett tillfälligt schema - med användning av perkutan transhepatisk stentning eller enligt ett permanent schema - med retrograd stentning av den gemensamma gallgången under kontroll av ett endoskop. I det första fallet rinner gallan ut i gallgången. I det andra fallet kommer gallan in i tarmlumen.

Perkutan transhepatisk stentning utförs i ett röntgenoperationsrum, under röntgenkontroll av C-armen. Ingripandena själva utförs av röntgen-endovaskulära kirurger med stor erfarenhet av ryska statliga centra för röntgenkirurgi.

Retrograd endoskopisk stentning utförs också i ett röntgenoperationsrum med samtidig röntgen (C-arm) och endoskopisk kontroll. Ingripandena själva utförs av endoskopister med kirurgiska färdigheter och tränas i olika metoder för stentering av gallvägarna.