Metastaser i cancer i livmoderkroppen: sätt att sprida tumör

Myoma

Oftare lymfogent. Metastaser i livmodercancer försämrar prognosen, men är inte en absolut ogynnsam faktor för överlevnad: med alla terapistandarder kan man hoppas på en stabil remission.

Bäcken lymfsystem

Endometriecancer

Risken för att cancerceller uppträder i lymfkörtlarna ökar när en malign tumör växer in i endometrium. Lymfogena metastaser i cancer i livmoderkroppen kan upptäckas redan i steg 2. Följande prognostiskt negativa faktorer särskiljs:

 • Progressiv tillväxt av karcinom med nedsänkning i livmoderväggen med mer än hälften av tjockleken;
 • Endometriecancersteg T1b och högre;
 • Hög grad av malignitet;
 • Äldre ålder (över 60 år).

Mycket oftare upptäcks en tumör i livmodern hos unga kvinnor (cirka 50 år gamla) som har bevarat menstruationscykeln eller har börjat en övergångsperiod (de första åren efter menstruationens upphörande). I de flesta fall, i denna situation, kommer läkaren att hitta en hormonberoende och prognostiskt gynnsam typ av livmodercancer..

Metastaser i cancer i livmodern

Det är extremt sällsynt, men det är mycket möjligt att den metastatiska spridningen av en malign neoplasma redan finns i steg 1, därför när endometriecancer upptäcks måste en fullständig undersökning utföras för tidig diagnos av komplikationer. Alla varianter av metastaser kan delas in i tre grupper:

 • Skada på regionala lymfkörtlar;
 • Spiring av tumören i peri-uterin vävnader;
 • Avlägsna metastaser i livmodercancer.

Även om ingenting avslöjades under den preliminära undersökningen betyder det inte alls att kirurgen inte kommer att hitta förstorade lymfkörtlar under operationen. Vid endometriecancer är det inte önskvärt att använda organbevarande och icke-radikala kirurgiska ingrepp (särskilt hos kvinnor med en ärftlig benägenhet, närvaron av BRCA-genmutationer, tidigare identifierade tumörer i äggstockarna, bröstkörtlarna och tarmarna).

Lymfogen metastas

Bäcken- och ländrygg lymfkörtlar kommer att vara de första på vägen för cancerceller som börjar sin resa från det primära fokus i livmodern. Förutom standarddiagnostiska förfaranden är datortomografi med kontrast för att bedöma tillståndet hos bäckenlymfkörtlarna en nödvändig preoperativ undersökningsmetod. Vid stadium 1 endometriecancer är risken låg (regionala lymfogena metastaser i livmodercancer finns hos högst 10% av patienterna).

Peri-okulär metastas

Detta är ännu inte avlägsen metastasering, men det är prognostiskt ogynnsamt om följande foci avslöjas under undersökningen:

 • Spiring av tumören i livmoderhalsen;
 • Skador på äggledarna;
 • Spridning av karcinom till vaginalväggen
 • Spiring i peri-uterin vävnad;
 • Överföring av tumören till äggstockarna;
 • Spridningen av tumörceller i bäckenbukhinnan.

Allt nära livmodern är inte så dåligt än. Men - redan ogynnsamt. Och detta påverkar nödvändigtvis valet av operationens omfattning och behandlingstaktik..

Avlägsna metastaser

En relativt sällsynt situation, för i de flesta fall upptäcks endometriecancer i de tidiga stadierna eller i stadiet av atypisk hyperplasi. Ändå är avlägsna metastaser i cancer i livmoderkroppen oftast:

 • De inguinala lymfkörtlarnas nederlag;
 • Detektion av lymfadenopati i alla lymfkörtlar i bukhålan;
 • Leverskador;
 • Detektion av sekundära foci i lungorna;
 • Benmetastaser;
 • Karcinomatos i bukhinnan.

Den vanligaste varianten av den metastatiska spridningen av en malign tumör i livmoderkroppen är närliggande lymfkörtlar, som måste avlägsnas under operationen. Avlägsna metastaser i livmodercancer försämrar prognosen, men de kan och bör hanteras med alla metoder för kombinationsbehandling (kirurgisk avlägsnande, adjuvant kemoterapi, strålning, hormonbehandling).

Behandling av metastaser vid livmodercancer

Livmodercancer med metastaser är stadium 4 cancer. Men inte alla stadium 4 livmodercancer är cancer med avlägsna metastaser. Det finns två delsteg, beroende på hur mycket tumören har spridit sig i kroppen:

 • IVA: tumören har vuxit in i urinblåsan eller ändtarmen.
 • IVB: cancerceller har spridit sig till lymfkörtlar som ligger långt från livmodern, det finns avlägsna metastaser, oftast i omentum, ben, lungor, lever.

Varför metastaserar livmodercancer??

Ofta diagnostiseras livmodercancer medan den fortfarande finns i organet, det vill säga processen är lokal till sin natur. Samtidigt är prognosen relativt god och man kan räkna med remission. Men hos vissa kvinnor diagnostiseras tumören initialt vid steg 4. Tumören kan återkomma i form av metastaser en tid efter behandlingen.

Metastasprocessen är ganska komplicerad och inte helt förstådd. Vissa tumörceller bryter sig från det primära fokuset och kommer in i blodet eller lymfkärlet. Senare migrerar de genom kroppen med lymf- eller blodflöde. Att komma in i ett litet kärl av vilket organ som helst, fastnar cancercellen bokstavligen i det och tränger in i de omgivande vävnaderna. Där kan det vara i ett "vilande" tillstånd under lång tid, och sedan, när gynnsamma förhållanden kommer, börjar det aktivt föröka sig och ger upphov till ett sekundärt fokus.

Många cancerpatienter dör just av metastaser. Problemet är att det ofta finns många sekundära fokuser, många av dem så små att de inte kan detekteras. Det är mycket svårt att förstöra dem. I de senare stadierna är behandlingen därför övervägande palliativ. Läkaren försöker sakta ner tumörtillväxten, förbättra patientens tillstånd och förlänga hans liv.

Vilka är symtomen på livmodercancer med metastaser??

Huvudsymptomen på livmodercancer: onormal vaginal urladdning, ofta blodig, vaginal blödning, inte associerad med menstruation, hos kvinnor efter klimakteriet, smärta i underlivet och i bäckenregionen, smärta vid urinering och samlag.

Vid stadium IVA sammanfogar symtom associerade med skador på ändtarmen och urinblåsan: orenheter i blodet i urinen, frekventa, smärtsamma, urineringssvårigheter, diarré, förstoppning, blod i avföringen, svart tjära avföring.

Vid stadium IVB uppträder symtom associerade med metastaser:

 • I händelse av benskada: bensmärta, patologiska frakturer (som uppstår på grund av mindre exponering).
 • Med lungskador: ihållande kronisk hosta, andfåddhet, bröstsmärtor, blod i sputum.
 • Med leverskador: gulsot, klåda, smärta under höger revben.

Svaghet, ökad trötthet, minskad aptit ökar, kvinnan går ner i vikt kraftigt. Vissa patienter utvecklar ascites på grund av leverskador - vätska ackumuleras i bukhålan.

Diagnostiska metoder

För att upptäcka metastaser i cancer i livmoderkroppen används följande diagnostiska metoder:

 • Bröstkorgsröntgen. En snabb, okomplicerad och informativ studie som hjälper till att upptäcka sekundära lesioner i lungorna.
 • Datortomografi. Det används inte för att diagnostisera livmodercancer i sig, men det hjälper till att identifiera sekundära foci i andra organ, för att diagnostisera ett återfall.
 • Magnetisk resonanstomografi. Denna diagnostiska metod är särskilt användbar när man letar efter metastaser i hjärnan och ryggmärgen, lymfkörtlar.
 • Djur Scan. Under denna studie injiceras ett radiofarmaceutiskt läkemedel i kroppen som ackumuleras i tumörceller och gör dem synliga på bilder som tagits med en speciell apparat..
 • Cystoskopi och rektoskopi - endoskopisk undersökning av urinblåsan och ändtarmen. De ordineras när det finns en misstanke om att tumören har spridit sig till dessa organ..

Behandling av livmodercancer med metastaser

Behandlingen beror på hur många metastaser, var de är, hur stora, på symtomen, kvinnans allmänna tillstånd, samtidigt sjukdomar, ålder. Ett team av specialiserade läkare arbetar med patienten, vilket kan inkludera: onkolog-kirurg, onkolog-gynekolog, kemoterapeut, strålterapi, psyko-onkolog etc..

Kirurgi

Den mest gynnsamma situationen är när metastaser bara finns i lymfkörtlarna i bukhålan. Du kan försöka ta bort sådan cancer. I de flesta fall, med stadium 4 livmodercancer, är radikal kirurgi omöjlig. Men ibland rekommenderas palliativ intervention, under vilken kirurgen försöker ta bort så mycket av tumörvävnaden som möjligt. Detta bidrar ytterligare till att förbättra effektiviteten av kemoterapi och strålbehandling. Studier har visat att det finns en koppling mellan volymen av avlägsnade tumörer och överlevnadsgraden för kvinnor efter operationen. Dessutom hjälper kirurgi till att förhindra allvarlig blödning på grund av tumören..

Men operation för stadium 4 livmodercancer är ganska svår och medför risk för allvarliga komplikationer; inte alla kvinnor tål det. Därför måste läkaren väga fördelar och nackdelar, bedöma möjliga fördelar och risker..

Strålbehandling

Strålbehandling kan hjälpa till att minska symtomen och förbättra överlevnaden. Olika typer av strålning används:

 • Från en extern källa. Detta är klassisk strålterapi.
 • Brachyterapi, där en strålningskälla placeras direkt i livmodern. Det finns två typer av brachyterapi för livmodercancer:
 • LDR: Strålningskällan placeras i livmodern i 1–4 dagar. Hela denna tid ska kvinnan vara i ett stillastående läge så att strålstrålen inte förskjuts och träffar tumören exakt.
 • HDR: Strålning med högre intensitet används, men källan placeras i livmodern i ungefär en timme. Förfarandet upprepas minst tre gånger, varje vecka eller dagligen.

Hormonbehandling

Hormonbehandling är endast effektiv när det finns receptorer för hormoner - östrogen och progesteron på ytan av cancerceller. Det fungerar bäst i färre metastaser om lungorna och levern inte påverkas. Progestiner, tamoxifen används och effektiviteten hos aromatashämmare studeras. Hormonbehandling är effektiv för avancerad, återkommande livmodercancer.

Kemoterapi

För metastaserad livmodercancer används kemoterapi läkemedlet doxorubicin i kombination med paklitaxel- eller platinamedicin (cisplatin, karboplatin).

Kombinationer av cisplatin, ifosfamid och paklitaxel används ibland. För närvarande pågår kliniska studier för att hitta de optimala kombinationerna av läkemedel i vissa fall..

Stödjande terapi

Behandling av livmodercancer med metastaser bör inte bara syfta till att bekämpa själva tumören utan också att förbättra patientens livskvalitet. För detta används stödjande terapi. Det hjälper till att hantera smärtsamma symtom, biverkningar av droger. Kvinnor tolererar bättre kemoterapi, strålterapi, detta hjälper till att utföra mer aktiv behandling mot cancer och öka livslängden.

Överlevnadsprognos

Den femåriga överlevnadsgraden för livmodercancer vid steg IVA är 17%, vid stadium IVB - 15%. För närvarande fortsätter behandlingsmetoderna att förbättras och det är möjligt att dessa indikatorer kommer att förbättras i framtiden..

LiveAcademy

Artiklar om hälsa och metoder för behandling av sjukdomar

Metastaser efter avlägsnande av symtom på livmodern och äggstockarna

 • 1 Metastaser efter operationen
 • 2 Vad är metastaser?
 • 3 Där metastaser bildas?
 • 4 Vad är risken för metastaser?
 • 5 Varför finns metastaser efter operationen?
 • 6 Hur man stoppar tillväxten av metastaser?
 • 7 Inverkan av hysterektomi på kvinnans hälsa och livskvalitet
 • 8 Komplikationer beroende på typ av operation
 • 9 Avlägsnande av livmodern efter 40-50 år: drag av konsekvenserna
 • 10 Allmänna hälsoeffekter
 • 11 Klimax och emotionellt tillstånd efter avlägsnande av livmodern med äggstockar
 • 12 Risker och återhämtning efter operationen
 • 13 Metastaser av livmodercancer
  • 13.1 Populära artiklar:

Postoperativa metastaser

Metastaser är sekundära fokuser för maligna tumörer. De flesta av dessa tumörer, som också kallas cancer, leder till återfall och uppkomsten av sekundära foci. Metastaser uppträder ofta efter operationen, under vilken huvudtumören avlägsnades. Den främsta anledningen till detta är beskaffenheten av maligna tumörer..

Vad är metastaser?

Metastaser kan bildas ganska långsamt och manifesterar sig inte på flera år. Mekanismerna för att utlösa tumörcellernas tillväxtprocesser är fortfarande oklara, det är därför inte möjligt att förutsäga utvecklingen och antalet metastaser..

Tiden fram till den kliniska manifestationen av metastaser beror på:

Där metastaser bildas?

Platsen för bildande av sekundära tumörer beror framför allt på typen av cancer och lokaliseringen av huvudtumören..

Oftast utvecklas metastaser:

  med lungcancer i hjärnan, ben, binjurar, med cancer, tumörer i kärlen och ben, med bröstcancer i lungorna, lever, ben, med magcancer i levern, lungorna.

Vad är risken för metastaser?

Det är metastaser som i slutändan leder till att cancerpatienter dör. Det tar mycket energi för kroppen att bekämpa en tumör. I sin tur stör den vital aktivitet, eftersom den avger många skadliga ämnen, varav några är produkter av dess vitala aktivitet. Samma processer orsakar metastaser, de bryter ut kroppen, dessutom orsakar de en försämring av det allmänna tillståndet och svår smärta.

Varför finns metastaser efter operationen?

Kirurgiskt avlägsnande av en tumör, ett påverkat organ eller en del av det är den viktigaste metoden vid behandling av maligna tumörer. Detektering av metastaser efter avlägsnande av tumörer är dock ganska vanligt. Den främsta anledningen till detta är att operationen bara tar bort själva tumören, men orsaken till dess bildning kvarstår och cellerna som har rivits av från den kvarstår. Det är de som blir början på nya fokuser på neoplasmer..

Utvecklingen av metastaser är ofta långsam så länge moderns (primära) tumör är på plats. Det hämmar tillväxten av sekundära foci. Efter avlägsnande av huvudtumören förhindrar ingenting metastaser från att utvecklas aktivt, och deras celler börjar dela sig i en ständigt ökande takt.

Hur man stoppar tillväxten av metastaser?

Onkologisk behandling är vanligtvis inte begränsad till kirurgiska metoder. Strålbehandling, kemoterapi och embolisering av artärerna som matar tumören bidrar alla till celldöd. Nyligen har strålterapi huvudsakligen använts lokalt. Kemoterapi är administrering och injektion av läkemedel som hämmar tillväxt och dödar cancerceller.

Tack vare ytterligare behandling minskar metastasfrekvensen efter operationen signifikant. Det är också möjligt att minska tillväxttakten för metastaser och fördröja de negativa konsekvenserna i flera år..

Effekt av hysterektomi på kvinnans hälsa och livskvalitet

Avlägsnande av livmodern är en mycket allvarlig operation som det är värt att gå till endast i speciella fall. För kvinnors hälsa kan en sådan operation leda till ganska obehagliga konsekvenser, men det är inte alltid möjligt att undvika att livmodern avlägsnas. I vissa fall är detta det enda sättet att rädda patientens liv och hälsa..

Komplikationer beroende på typ av operation

Hysterektomi (avlägsnande av livmodern) är en komplex operation som ordineras i följande fall:

  Prolaps och prolaps i livmodern; onkologi; konsolidering av livmoderns väggar; myom; endometrios; fibroma; metastaser; ett stort antal polyper; få en infektion under förlossningen regelbunden blödning och svår smärta som inte är relaterad till menstruationscykeln.

Oftast utförs en sådan operation för kvinnor efter 40-50 år, men det kan också ordineras för patienter upp till 40, men bara i fall där andra behandlingsmetoder är maktlösa och hälsosamma och ibland är patientens liv i fara.

Vilka metoder används för att ta bort livmodern:

Bukmetod. När nedre delen av buken skärs. En sådan operation används om livmoderns storlek förstoras på grund av:

  Tumörer med metastaser, vidhäftningar, endometrios, äggstockscancer och livmodercancer.

Återhämtningsperioden efter denna metod är mycket svår och lång. Den nedre delen av buken vid denna tidpunkt måste stödjas med ett bandage, vilket hjälper till att minska smärta och påskynda läkning..

Laparoskopisk metod. Operationen utförs med hjälp av små snitt i nedre delen av buken, sedan med ett laparoskop skärs livmodern i flera delar som avlägsnas med ett rör.

En sådan operation har en kort rehabiliteringsperiod och en kvinna, både i ung ålder och över 40 och 50 år, återhämtar sig tillräckligt snabbt och upplever praktiskt taget inte smärta. Det är värt att veta att denna typ av amputation har en hög kostnad..

Vaginal metod. Det innebär åtkomst genom det naturliga könsorganet, genom vilket livmodern amputeras, utan snitt i underlivet. Denna typ av operation är relevant i fall av organförfall eller om livmodern är liten.

Efter en sådan operation finns inga ärr eller ärr kvar på kvinnans kropp, eftersom hela proceduren går genom slidan. Smärtan är inte särskilt intensiv. Rehabilitering är snabb och har nästan inga komplikationer.

Komplikationer efter avlägsnande av livmodern beror oftast på vilka organ som tas bort med livmodern:

  Om livmodern avlägsnas med bihangarna, rören och äggstockarna, det vill säga helt, i det här fallet stoppar menstruationen. I medicin kallas detta tillstånd "kirurgisk klimakterium." Kvinnor under klimakteriet erbjuds hormonbehandling; vid utförande av en subtotal hysterektomi tas endast organet bort. Rören, bihangarna, äggstockarna och livmoderhalsen är kvar, vilket gör det möjligt att bevara menstruationscykeln för kvinnor under klimakteriet. Men enligt experter inträffar ovarial dysfunktion i detta fall mycket snabbare..

Avlägsnande av livmodern efter 40-50 år: drag av konsekvenserna

Hysterektomi är mycket sällsynt för unga kvinnor i åldrarna 20 till 30, men efter 40-50 år inträffar ett sådant kirurgiskt ingrepp ganska ofta.

Avlägsnande av livmodern rekommenderas främst för kvinnor som redan har barn och inte ammar..

Men det finns fall där operationen är nödvändig för barnlösa unga flickor vars hälsa är i fara. I detta fall, som hos kvinnor efter fyrtio, kan operationen påverka menstruationscykeln, det vill säga klimakteriet kommer mycket tidigare..

Avlägsnande av livmodern orsakar nästan alltid konsekvenser, negativa förändringar kan inträffa i alla kroppssystem:

  anusens muskler är försvagade, vilket påverkar avföringen; det finns periodisk smärta i bröstområdet; om ärret inte läker bra kan vidhäftningar bildas; det finns smärta i underlivet Äggstockarna får dåligt blod; blodproppar uppträder, svullnad i benen; urininkontinens uppträder; tidvatten observeras; det finns smärtor i ländryggen; har tarmproblem det finns problem med urinflödet; övervikt kan förekomma; det finns torrhet i slidan det finns en förlust av slidan; bäckenorganens allmänna hälsa försämras; efter operation, i vissa fall plågas blödning; lymfkörtlar blir inflammerade, vilket framkallar en temperaturökning.

Drift under allmänbedövning kan orsaka illamående och kräkningar under de första timmarna efter processen, och lite senare - ofta värmevallningar. Att ligga i sängen länge efter operationen rekommenderas inte.

Ju tidigare patienten börjar gå desto mindre negativa hälsoeffekter kommer postoperativt att vara, i synnerhet kommer det att vara möjligt att minimera svullnad i benen och undvika uppkomsten av vidhäftningar.

Efter amputationen av livmodern kan patienten uppleva svår smärta, detta är normalt eftersom läkningsprocessen äger rum. Smärtan känns både utanför, i suturområdet och inuti och täcker nedre bukhålan.

Läkare ordinerar smärtstillande medel under denna period (Ketonal, Ibuprofen).

Rehabilitering efter operation beror på dess typ och kan pågå:

  supravaginal hysterektomi - upp till 1,5 månader; vaginal hysterektomi - upp till en månad; laparoskopisk hysterektomi - upp till en månad.

Det är också värt att notera att när supravaginal kirurgi äger rum tar läkningsprocessen mycket längre tid. Vilka obehagliga komplikationer kan uppstå med denna typ av kirurgiskt ingrepp:

  inflammation och suppuration i sömområdet; vidhäftningar; smärta i bröstet hemorrojder; Smärta i underlivet svullnad i benet (eller båda benen) vaginal urladdning störningar i tarmarna urininkontinens; fekal inkontinens; värmevallningar; torrhet i slidan inflammation i ärret i snittområdet; kränkning av bäckenorganens hälsa; blodfläckar i urinen lång rehabiliteringsprocess.

Allmänna hälsoeffekter

Med det totala avlägsnandet av livmodern förändras platsen för många bäckenorgan, detta beror på avlägsnandet av ligamenten. Sådana omläggningar påverkar blåsans och tarmarnas hälsa negativt..

Vilka konsekvenser kan tarmarna känna:

  utseendet på hemorrojder; förstoppning; svårigheter när du besöker toaletten smärta i underlivet.

Hemorrojder uppträder på grund av att tarmarna förskjuts under tryck på andra organ i underlivet och en del av det börjar falla ut. Hemorrojder ger många obehagliga känslor och orsakar stort obehag.

Blåsans förskjutning kan åtföljas av sådana avvikelser som:

  problem med urinflöde som ett resultat av att klämma i urinblåsan; urininkontinens; frekvent uppmaning som inte leder till tillräcklig urinproduktion.

Dessutom kan urin som ständigt utsöndras som ett resultat av inkontinens vara blodig och kan ha flockat sediment..

Efter orginalamputation kan patienten utveckla vaskulär ateroskleros. För att undvika denna patologi, rekommenderas det att ta specialpreventiva läkemedel omedelbart efter några månader efter operationen..

För att förhindra viktökning är det värt att äta rätt och inte försumma fysisk aktivitet, även om alla belastningar är förbjudna första gången efter operationen. Men efter rehabilitering visas kroppsövning så mycket som möjligt..

Även mot operationens bakgrund kan lymfostas i extremiteterna utvecklas, det vill säga svullnad i benet (eller båda benen). Detta händer för att när livmodern med äggstockarna och bihangarna tas bort under operationen elimineras lymfkörtlarna. Svullnad i benet i detta fall uppstår på grund av att lymfan inte kan cirkulera normalt..

Lymfostas manifesterar sig enligt följande:

  Benen är svullna; svullnad framkallar tyngd, benen upphör att "lyda"; benen blir röda, huden blir tätare; tråkig smärta i armar och ben känns; ben ökar i volym; förlust av ledflexibilitet (som ett resultat av att benen också rör sig dåligt).

Om en kvinna, efter att ha tagit bort livmodern med bihang och äggstockar, märker alla dessa symtom, är det ett akut behov av att konsultera en läkare.

Efter avlägsnande av livmodern börjar många kvinnor regelbundet klaga på ihållande smärta i bröstområdet. Detta beror på äggstockarna, som ofta lämnas kvar när livmodern avlägsnas. Äggstockarna är inte medvetna om att det inte kommer att finnas någon menstruation, och därför fungerar de fullt ut och utsöndrar kvinnliga hormoner.

Hormoner skickas till bröstområdet, vilket leder till svullnad i bröstet och smärta i bröstområdet. Oftast gör bröstet ont precis de dagar då perioden ska vara. För närvarande kan en kvinna känna:

  Konstant lust att sova; värmevallningar; utmattning; svullnad i bröstkörtlarna och i hela bröstet; irritabilitet; en känsla av ledvärk; benen sväller.

Så snart cykeln ska sluta försvinner bröstsmärtorna tillsammans med alla obehagliga symtom. I det här fallet ordinerar specialister Mastodinon och ett ständigt besök hos läkaren för att undvika utveckling av bröstcancer och återställa patientens hälsa..

Klimakteriet och emotionellt tillstånd efter avlägsnande av livmodern med äggstockar

Amputation av äggstockarna och livmodern slutar i klimakteriet. Denna process inträffar på grund av brist på östrogener som slutar produceras. I detta avseende börjar hormonstörningar i en kvinnas 40-50 år gamla kropp..

Kroppen börjar byggas om, eftersom det på grund av bristen på östrogen inträffar irreversibla förändringar. Värmevallningar mycket ofta.

I vissa fall finns det en minskning av libido, särskilt om operationen utfördes före 50 års ålder, förlorar kvinnan ofta sensualitet.

Klimakteriet ger patienten mycket starkt obehag, hon mår inte bra, lider av:

  Tidvatten; illamående; yrsel; förlust av styrka; irritabilitet; torrhet i slidan.

Hon har ofta urininkontinens, så du måste noggrant övervaka kroppens hygien för att inte bara undvika spridning av urinlukt utan också inflammation i vaginalområdet och dess torrhet. Ju yngre kvinnan är, desto svårare är det för henne att uthärda detta tillstånd. Urininkontinens framkallar ofta en kvinnas isolering, undvikande av samhället.

För att lindra klimakteriet, bli av med värmevallningar och undvika komplikationer föreskriver experter hormonbehandling. Läkemedlet startar omedelbart efter operationen. För att bli av med värmevallningar, till exempel, hjälper läkemedlen Klimaktoplan och Klimadinon, men en läkare bör ordinera dem för att undvika negativa reaktioner i kroppen.

För de kvinnor efter 40-50 år som redan befann sig i klimakteriet, vilket inträffade naturligt, medför förlusten av bihangar, äggstockar och livmoder som regel inte allvarligt fysiskt lidande. Men vid denna ålder utvecklas kärlpatologier, såsom ödem i benen, oftare..

Det bör sägas att totaloperation sällan utförs, oftare görs det på ett sådant sätt att de kvinnliga reproduktionsorganen bevaras så mycket som möjligt, särskilt äggstockarna och livmoderhalsen. Om äggstockarna lämnas efter amputation av livmodern, finns det inga stora förändringar i hormonnivån.

Studier har visat att om bilagorna är kvar, så slutar de inte att fungera helt efter att ha förlorat livmodern, med iakttagande av regimen som fastställts av naturen. Detta antyder att bifogningarna efter operationen ger en full mängd östrogen..

Om kirurgerna lämnade ett av bilagorna, fortsätter också äggstocken som återstår att fungera helt och kompensera för det förlorade organets arbete..

Ett mycket stort problem skapas av det psykologiska tillståndet hos en kvinna, särskilt en ung kvinna, som tappar möjligheten att föda ett barn. Emellertid utesluts inte psykologiska problem hos kvinnor och efter 40 och 50 år..

Kvinnan är mycket orolig och känner konstant ångest, depression, misstänksamhet, irritabilitet. Värmevallningar skapar obehag vid kommunikation. Patienten börjar också att ständigt bli trött och tappar intresset och anser sig vara bristfälligt i livet..

I det här fallet kommer besök hos en psykolog, stöd och kärlek till nära och kära att hjälpa. Om en kvinna psykiskt korrekt reagerar på den nuvarande situationen kommer risken för komplikationer att bli mycket mindre.

Kvinnor som har genomgått amputation bör fylla hela sin fritid helt. Hitta en ny hobby, gå på gym, gå på teater, ägna mer tid åt din familj. Allt detta kommer att hjälpa till att glömma bort operationen och förbättra den psykologiska bakgrunden. Det är värt att säga att kvinnor efter 50 år fortfarande lättare tål förlust av kvinnliga organ, men de kan också behöva psykologisk hjälp..

Risker och återhämtning efter operationen

Efter avlägsnande av livmodern kan metastaser förbli i kvinnans kropp, eftersom lymfsystemet blir vägen för deras spridning. Metastaser bildas i lymfkörtlarna i det lilla bäckenet, som lämnades under operationen. Metastaser kan också spridas till:

  Livmoderhalsen; paraortiska noder; bilagor; vagina; packbox.

I vissa fall når metastaser ben, lungor och lever.

I de tidiga stadierna känner sig metastaser med hjälp av vaginal urladdning, i form av leukorré och blodig vätska, som också kan förekomma i urinen.

Om specialister diagnostiserar metastaser i äggstockarna som har lämnats bort, tas inte bara livmodern bort utan också äggstockarna själva och desto större omentum. Om metastaser växer in i slidan och andra bäckenorgan ges kemoterapi.

I detta fall kan avlägsnandet av livmodern fortsätta och läkarna ordinerar en ny behandling för patienten. Så om avlägsna metastaser förekommer, det vill säga inte bara i de kvinnliga organ som har lämnats utan i hela kroppen, förskrivs kemoterapi eller strålningsexponering.

Amputation har sina egna risker, som inkluderar:

  Blodförlust i en sådan mängd att en transfusion krävs; tidig klimakteriet (upp till 40 år) och dess negativa konsekvenser: värmevallningar, ömhet i underlivet; en infektion som kan föras in under operationen; lymfostas (svullnad i benen), vilket kan leda till obehagliga konsekvenser; dödligt utfall, enligt statistik, finns en sådan fara från förhållandet mellan en död per tusen operationer; trauma i tarmarna eller urinblåsan, vilket resulterar i urininkontinens och läckage av avföring från slidan, hemorrojder.

Operationen rekommenderas av specialister för att eliminera livmodersjukdomar, bihang, äggstockar vid impotens av konservativa metoder. Men hysterektomi är inte alltid den mest effektiva..

I vissa fall, efter amputation, kan endometrios av vaginal stubbe uppstå, som var kvar.

Detta kan leda till smärta och obehaglig vaginal urladdning, i vilket fall stubben också tas bort.

Det är värt att säga att avlägsnande av livmodern kan ha sina positiva aspekter, dessa är:

  det finns inget behov av att skydda dig själv; det finns ingen risk för livmoder onkologi; frånvaro av en menstruationscykel om operationen utfördes på en kvinna under 40 år.

För att minska de negativa konsekvenserna efter amputation av livmodern är det absolut nödvändigt:

  bära ett bandage i två månader, vilket hjälper till att undvika prolaps av de inre organen i underlivet, vilket innebär hemorrojder och urininkontinens; göra gymnastik för att minska svullnad i benen; Under sex månader, observera sexuell vila; att föredra en dusch framför ett bad; överge bastun och badet; besök inte poolen och naturliga reservoarer; sluta använda tamponger med urladdning; gör regelbundet Kegel-övningar för att stärka musklerna i slidan och urinblåsan, vilket också hjälper till att bli av med urininkontinens.

Glöm inte rätt näring efter operationen, detta hjälper till att undvika förstoppning och ökad flatulens. Det är tillrådligt att använda urologiska dynor, detta hjälper till att bli av med lukten av urin under inkontinens och känna sig mer bekväm.

Operationen för att ta bort livmodern är en ganska traumatisk metod för kirurgiskt ingrepp, men trots alla negativa konsekvenser är det han som kan rädda en kvinnas liv och återföra henne till det normala livet..

Metastaser av livmodercancer

Metastas är ett karakteristiskt drag hos maligna tumörer. Huvudstadierna i denna patologiska process är frånkoppling av tumörceller från huvudneoplasman och deras inträde i blod- eller lymfkärlen..

Vid livmodercancer är lymfsystemet de viktigaste vägarna för spridning av metastaser. Vid avancerade stadier av sjukdomsutvecklingen är en kombination med hematogena metastaser möjlig.

Metastaser av livmodercancer kan bildas i lymfkörtlar i vilket stadium som helst av tumörprocessen, deras skala och spridningshastighet beror på storleken och placeringen av det primära fokuset. Det finns ett visst mönster i spridningen av metastaser av livmodercancer till lymfkörtlar av olika lokalisering. Lymfkörtlarna i den inre och mellersta iliac-gruppen påverkas först. Lymfkörtlarna i hypogastrisk grupp kan täckas, och mindre ofta påverkar lesionen lymfkörtlarna i andra grupper i det lilla bäckenet.

Riskfaktorer för livmodercancer inkluderar infertilitet och menstruations oegentligheter..

Frånvaro av förlossning har också stor inverkan på utvecklingen av livmodercancer. Klimakteriet ökar uppkomsten av cancer, eftersom med åldern ökar antalet anovulatoriska cykler, dvs. processer som inträffar utan ägglossning och bildandet av ett corpus luteum.

Bland de hotande faktorerna är fetma, Stein-Leventhal syndrom, äggstocks tumörer, hypertekos, tekomatos och stromal hyperplasi, polycystiska äggstockar. Orsaken till livmodercancer är närvaron av hormonella tumörer i anamnesen, felaktig hormonbehandling i postmenopausala kvinnor, långvarig användning av östrogener, användning av tamoxifen, diabetes mellitus, ärftlighet.

Metastaser sprids till livmoderhalsen, bortom livmodern till bäckenlymfan och para-aorta noder. Hematogena metastaser sprids från livmoderns övre del och påverkar bihangarna. I detta fall fångas omentum, vagina, mindre ofta lungor, lever och ben. Tidiga tecken på metastas manifesteras av leukorré och blodig urladdning. Hos kvinnor i reproduktiv ålder är de närvarande under intermenstruationsperioden, hos kvinnor efter klimakteriet är urladdningen knapp, uppträder efter fysisk ansträngning.

Hittade ett misstag i texten? Välj det och några ord till, tryck på Ctrl + Enter

Äldre kvinnor kännetecknas av närvaron av serösa eller purulenta sekret. Smärta i underlivet och i ländryggen, kramper eller konstant - ett fenomen som uppstår i de senare stadierna av sjukdomen. De indikerar kompression av nervstammarna genom växande metastaser i lymfkörtlarna. Diagnos av livmodermetastaser bestäms baserat på resultaten av ultraljudsundersökning med hjälp av transabdominala och transvaginala doppleromvandlare..

Lokalisering, storlek, djup av myometriuminvasion, äggstockarnas tillstånd bestäms. Det är också viktigt att analysera tillståndet i bukorganen och retroperitoneala organen. Undersökning av bröstorganen med röntgen visar omfattningen av processen. Förtydligande metoder inkluderar: Röntgenundersökning av njurarna (utsöndrad urografi), undersökning av ändtarmen och distal del av sigmoidtarmen (sigmoidoskopi), skanning och röntgen av skelettsystemet, undersökning av urinblåsan (cystoskopi), beräknad och magnetisk resonansavbildning.

För att behandla livmodern och eliminera metastaser används en kirurgisk metod med utrotning av livmodern med bihang. Lymfadenektomi är indicerad för signifikant myometriinvasion, äggstocksmetastaser och ektopisk metastaser. Med metastaser till äggstockarna tillhandahålls avlägsnande av större omentum. Den kombinerade behandlingen inkluderar kirurgiska ingrepp och strålningsmetoden, de utförs i en viss sekvens.

Bestrålning av bäckenområdet och vaginalvalv utförs på gammaanordningar eller installationer som genereras i megavoltområdet. Den komplexa behandlingsmetoden kombinerar kirurgi eller strålbehandling med kemoterapi och hormonbehandling. Det används vid vanliga former av cancer i livmoderkroppen och metastaser. Det första stadiet av livmodercancer kännetecknas av bildandet av en tumör. Det andra steget leder till aktiviteten hos cancerceller, provocerar livmoderhalscancer.

Det tredje steget är spiring av metastaser i slidan, i närliggande lymfkörtlar och organ. I det fjärde steget sprids metastaser bortom bäckenhålan, urinblåsan och ändtarmen växer. På grund av den regelbundna utvecklingen av sjukdomen är det lättare att klara av det, läkare vet vilka behandlingsstadier som ska vara.

Konsekvens och korrekt utförande av medicinska recept bidrar till en snabb återhämtning.

I de flesta fall är livmodercancer nästan omöjligt att förhindra. Men ändå är närvaron av färska grönsaker och frukter i kosten, en minskning av konsumtionen av överskott av kalorier, en ökning av aktiviteten, en minskning av påverkan på produktionen av cancerframkallande faktorer, regelbundna medicinska undersökningar ett utmärkt förebyggande av livmodercancer hos kvinnor..

Konsekvenser av att livmodern avlägsnas för cancer, särskilt rehabiliteringsperioden

Konsekvenserna av avlägsnande av livmodercancer är ett problem för kvinnor som står inför onkologi i könsorganet. Ofta ger kemoterapi och strålbehandling inte de förväntade resultaten, sjukdomen fortskrider och läkaren tvingas vidta drastiska åtgärder - för att ta bort livmodern tillsammans med bilagorna. Operationen fortsätter inte alltid utan komplikationer, men en korrekt organisation av rehabiliteringsperioden hjälper till att minska risken för deras utveckling till ett minimum..

Möjliga komplikationer av hysterektomi

De första komplikationerna inträffar under den tidiga rehabiliteringsperioden..

 1. Utvecklingen av en inflammatorisk process vid sömmen. Patienten noterar hyperemi i huden, deras svullnad och ibland suppuration. Om du söker hjälp för tidigt från en läkare är det möjligt att skilja suturtrådar.
 2. Problem med urinering. Kvinnor klagar över smärta, kramper eller obehag när de tömmer urinblåsan. En sådan komplikation av hysterektomi vid livmodercancer utvecklas med mekanisk skada på urinröret under operationen.
 3. Smärtupplevelser av varierande intensitet.
 4. Utvecklingen av vidhäftningar i bäckenområdet.
 5. Bildande av fistlar. Utseendet beror på dålig kvalitet eller felaktig ligering eller deras infektion. Situationen korrigeras endast med en upprepad operation för att ta bort fisteln.
 6. Utseendet på hematom i suturområdet, vars bildning är förknippad med en kränkning av kapillärernas integritet.

Vänligen notera! Den farligaste komplikationen är ett återfall av sjukdomen, liksom uppkomsten av metastaser efter avlägsnande av en cancer i livmodern. För att undvika sådana konsekvenser ordineras patienten efter strålning och kemoterapi efter operationen..

Strålbehandling efter pangysterektomi

Strålbehandling efter avlägsnande av livmodercancer ordineras för att eliminera de kvarvarande cellerna och vävnaderna i den maligna tumören. Parallellt med detta förhindrar detta terapeutiska tillvägagångssätt återfall av sjukdomen..

Huvuddraget med denna behandlingsmetod är användningen av joniserande strålar som påverkar en specifik punkt på patientens kropp. I detta fall på bäckenorganen, där operation utfördes.

Strålbehandling efter operation för att ta bort livmodern ges inte till kvinnor med:

 • trombocytopeni;
 • tuberkulos;
 • strålsjuka;
 • feber;
 • intensiv blödning orsakad av nedbrytningen av cancer;
 • hjärtinfarkt;
 • anemi;
 • nedsatt njur- eller leverfunktion;
 • flera metastaser.

Denna procedur kan utföras på fyra sätt:

 1. Avlägsen. I det här fallet verkar strålarna direkt på den plats där de maligna neoplasmerna var belägna, men på avstånd från huden.
 2. Intrakavitär. Denna typ av strålbehandling innefattar användning av en speciell intravaginal anordning och ordineras vid behov för att eliminera de återstående maligna vävnaderna..
 3. Kontakt. Sådan strålbehandling innefattar kontakt av det radioaktiva läkemedlet med huden. Före det första förfarandet instruerar radiologen kvinnan i detalj om manipulationens detaljer och om möjliga känslor under sessionen..
 4. Inre. Före manipulation injiceras den erforderliga dosen läkemedel som ordinerats av onkologen i livmodern, varefter strålning utförs. Detta tillvägagångssätt hjälper till att undertrycka tillväxten av maligna celler och förhindra återfall av cancer..

Varaktigheten av strålterapisessionen efter avlägsnande av tumören ställs in individuellt för varje patient. Men som regel övergår inte manipulationens varaktighet en halvtimme..

Menstruationscykel och intimt liv

Månader efter operation för att avlägsna livmodercancer beror på kirurgisk teknik. Om behandlingen var konservativ (med stadium 1-2 cancer) kommer kvinnans menstruationscykel gradvis att förbättras.

Det kan vara oregelbundet i början, och menstruationsflödet är knappt. Stor vinröd, brun eller till och med svart blodpropp kan förekomma.

Ibland observeras menstruation 2 gånger i månaden eller 1 gång på 2 månader. Sådana avvikelser måste behandlas med förståelse, eftersom en operation för att avlägsna en cancertumör är en allvarlig stress för kroppen. Det kan ta flera månader för menstruationscykeln att återhämta sig helt..

Menstruation efter fullständigt avlägsnande av livmodern (hos äldre patienter liksom med cancer som uppträder i de sista stadierna) återupptas inte. Under kirurgisk behandling amputeras som regel hela könsorganet, tillsammans med bilagorna. Under sådana omständigheter finns det helt enkelt inget att bilda ägget och endometrium, så menstruation förekommer inte.

Intimt liv efter avlägsnande av en tumör med livmodercancer är endast möjlig efter att ha genomgått en fullständig rehabiliteringsperiod. Typ av operation är också viktig..

Ofta provar kirurgiska ingrepp vaginal blödning. I det här fallet är det bara möjligt att återuppta sexuella relationer efter eliminering av detta symptom..

När det gäller libido hos kvinnor som har genomgått operation för att avlägsna en cancertumör från livmoderhålan beror det på om äggstockarna har bevarats (ansvarig för produktionen av kvinnliga könshormoner). Dessa biologiskt aktiva substanser reglerar libido och påverkar också möjligheten till befruktning..

Ett intimt liv är tillåtet även efter en hysterektomi. Om patienten har återhämtat sig helt från operationen, genomgått den föreskrivna hormonella behandlingen, kemoterapi eller strålbehandling och hon inte haft postoperativa komplikationer, kommer hon i framtiden att kunna ha ett fullständigt sexuellt förhållande.

Funktioner i återhämtningsperioden efter avlägsnande av livmodercancer

Varje patient som har genomgått operation för att avlägsna en cancertumör från livmoderhålan eller panhysterektomi måste följa alla regler för rehabilitering. Under denna period består en kvinnas liv av "burk" och "inte".

Vad är förbjudet efter avlägsnande av livmodercancer?

För att undvika komplikationer är en kvinna som har genomgått operation för att avlägsna en malign tumör i könsorganet strängt förbjuden:

 • rökning;
 • bära eller lyft vikter;
 • utföra styrka fysiska övningar;
 • äta skräpmat: rökt kött, saltad mat; kryddig, fet, stekt mat; bakverk, godis, bakverk;
  drick tonic drycker - kaffe, starkt te, lagra "energidrycker", etc..

Alkohol är tillåtet i små doser - 200 g per dag. Men patienten får bara ta torrt rött vin. Andra alkoholhaltiga drycker är tabu!

Vad kan göras under den postoperativa perioden?

Kvinnor som har genomgått operation för att avlägsna livmodercancer behöver inte ge upp sport. Under rehabilitering, promenader i den friska luften, tävlingsvandring kommer att vara användbart.

När kroppen återhämtar sig lite kan patienten rådfråga onkologen om möjligheten att delta i yogasessioner. Simning hjälper också kroppen att återhämta sig från stressen vid operationen snabbare, men den registreras bara för det med tillstånd från din läkare..

Det kommer att vara användbart att använda färskpressad hemgjord juice - grönsaker, frukt, bär. Infusioner av chagapulver, samt en dryck baserad på kombucha är ett bra sätt att förhindra återfall av cancer.

Sjukledighet och funktionshinder

Sjukfrånvaron efter operationen bestäms av onkologen för varje patient individuellt. Till att börja med ges patienten tio dagar på sig att återhämta sig (denna period inkluderar sjukhusvistelse). Vid behov har onkologen rätt att förlänga sjukledigheten i upp till 30 dagar.

Ibland behöver patienten mer tid för att återhämta sig, för efter operationen ordineras strålbehandling eller en kombination (tillsammans med användning av kemoterapidroger). I det här fallet kan sjukfrånvaron förlängas med 1, 2 eller fler månader, men endast genom beslut av läkarstyrelsen.

Kvinnor med livmodercancer får en funktionsnedsättning, vars grupp beror på sjukdomens svårighetsgrad och de metoder som används för att behandla den. I onkologi med 1-2 steg med ett framgångsrikt resultat av behandlingen kan patienten arbeta i en position med minimal onkogen risk. Med en betydande funktionshinder eller om det är omöjligt att arbeta säkert får patienten grupp 3 funktionshinder.

En uttalad begränsning av den vitala aktiviteten hos patienter med livmodercancer manifesterar sig när sjukdomen går över till 3 - 4 utvecklingsstadier med behandlingens ineffektivitet. I det här fallet ges patienten grupp 2 funktionshinder. Det ges också till kvinnor vars prognos för återhämtning anses vara ogynnsam eller osäker..

Kirurgisk behandling av livmodercancer gör vissa justeringar i kvinnornas liv, skapar begränsningar och orsakar ibland till och med allvarliga komplikationer. För att återställa fullvärdigt liv med ett gynnsamt resultat av behandlingen är det viktigt att genomföra rehabiliteringskursen till fullo, enligt rekommendationerna från den behandlande onkologen.

Patienter som har genomgått en farlig sjukdom bör observeras av en läkare var sjätte månad och genomgå förebyggande diagnostiska ingrepp. Detta är det enda sättet att undvika ett återfall av sjukdomen eller fixa alarmerande förändringar i kvinnans kropp i början av början..

Cancer i livmoderkroppen (endometrium)

Livmodercancer under det senaste decenniet började behandlas mer aggressivt, med någon spridning, med tanke på att det är lämpligt att få kirurgisk behandling. Tidigare, med en tvivelaktigt resekterbar och till och med avtagbar tumör, gavs hormonbehandling, som mindre farlig, vilket inte motsvarade verkligheten.

Stadier av cancer i livmoderkroppen (endometrium)

Livmodercancer är iscensatt, liksom alla maligna tumörer, enligt TNM-kriterierna, men behandlingstaktiken bestäms enligt kriterierna från International Federation of Obstetricians and Gynecologists. I praktiken använder ryska specialister 1998-klassificeringen - den näst sista.

Steg 1 - en malign tumör, om den har gått bortom slemhinnan - endometrium, men kunde inte helt involvera livmoderns kropp i cancerprocessen;
Steg 2 - neoplasman fångade hela orgelns tjocklek, men kom inte ut;
Steg 3 - den maligna processen involverade slidan, bihangarna och cellulosan, och i livmoderkroppen har den vuxit genom det serösa membranet;
Steg 4 - cancern har spridit sig till urinblåsan eller ändtarmen, metastaser i lymfkörtlarna finns, men metastaser i könsorganen kallas steg 3

Vad som bestämmer förloppet av livmodercancer hos en kvinna?

Den förväntade livslängden, liksom aggressiviteten vid behandling av endometriecancer, återspeglas i spridningen av tumören djupt in i livmoderväggen och till andra anatomiska strukturer vid diagnostidpunkten, liksom den histologiska typen och graden av differentiering eller aggressivitet..

Det noterades att hos kvinnor under 60 år fortsätter processen mindre gynnsamt, i nästan en fjärdedel med små tumörstorlekar uppstår ett återfall av sjukdomen och mer aggressiva celltyper bildas oftare..

Naturligtvis finns det inget bra med spridningen av cancer till livmoderhalsen, äggstockarna och lymfkörtlarna. Trots den begränsade användningen av hormonbehandling är prognosen bättre med ett högt innehåll av hormonreceptorer i tumörceller.

Symptom på cancer i livmoderkroppen är få, i de flesta fall efter klimakteriet manifesteras sjukdomen av blödning, när endometrium försvagas av ålder och i princip menstruation är omöjligt.

Funktioner av cancer i livmoderkroppen

Cancer i livmoderkroppen är en sjukdom hos äldre kvinnor, medelåldern för patienter är något mer än 60 år. Unga kvinnor blir mycket sällan sjuka och står för 5% av alla fall. Den högsta incidensen registreras hos vita amerikanska och danska kvinnor, men judiska kvinnor är mer benägna att bli sjuka, men det finns ingen förklaring till detta.

Dödligheten är låg, eftersom aggressiviteten hos endometriecancer inte uttrycks har en varierad och effektiv behandling utvecklats. Åtta av tio patienter lider av endometrioidvarianten av adenokarcinom, de återstående två är av de aggressiva seröspapillära och klara celltyperna. Carcinosarcoma är extremt sällsynt - en kombination av cancer med sarkom.

lämna ditt telefonnummer

Tidiga sjukdomssymtom

Det finns nästan inga symtom, livmodern gör inte ont och det finns ingen utsläpp heller. Hos mogna kvinnor är en sådan majoritet ett sådant symptom som blödning mot bakgrund av åldersrelaterad frånvaro av menstruation alarmerande. Blödningen kallas ”acyklisk livmoderblödning” och cyklisk blödning avser normal menstruation. När en äldre kvinna har blödningar av vilken intensitet som helst, misstänks endometriecancer först. Det är omöjligt att bestämma storleken på endometrialt neoplasma utifrån blödningsintensiteten..

Det är svårt att misstänka en cancerprocess i en regelbunden menstruerande ung kvinna, men detta symptom är också karakteristiskt för reproduktionsåldern. Ungdomar besöker oftare en gynekolog, under en ultraljudsundersökning jämförs en visuell bild och en för tidig och konstig menstruation.

Det andra symptomet är att en liten ökning av livmodern inte alltid noteras..

Symtom på avancerad endometriecancer

Förstoring av livmoderkroppen på grund av tumören leder till kompression och involvering i tumörkonglomeratet i bäckenorganen, främst urinblåsan, vilket manifesteras av symtom på cystit med dysuri: frekvent och smärtsam urinering, otillräcklig fyllning.

Cancer kan spridas till livmoderhalsen och övre slidan och orsaka smärta vid samlag och urladdning. Metastas till lymfkörtlarna och tumörinfiltration i bäckenvävnaden stör utflödet av lymf och venöst blod från nedre extremiteterna, de sväller från fötterna. Ödem minskar praktiskt taget inte med diuretika och under vila, eftersom det orsakas av en rent mekanisk blockering av utflödeskanalen.

Den steniga densiteten hos de inguinala lymfkörtlarna kan bestämmas, metastaser i retroperitoneala noder manifesteras genom att dra i smärta i nedre delen av ryggen, inte förknippad med rörelser. Endometriecancer kan producera tumörundersökningar i de supraklavikulära lymfkörtlarna, skada på lymfsystemet observeras hos var tredje patient.

Symtom på återfall och metastaser

Efter strålbehandling är livmodern förseglad i grov ärrvävnad, och ju mer tid som gått efter strålningen desto mer uttalad skleros efter strålning. Återupptagandet av tumörtillväxt mot denna bakgrund orsakar smärta och svullnad i nedre extremiteterna.

Metastaser till lungorna, som manifesteras av symtom på lunginsufficiens, och ben med smärta och frakturer är karakteristiska, men dessa symtom uppträder med aggressiva varianter av sjukdomen, vilket är ganska sällsynt.

Behandling av endometriecancer i tidigt stadium

Det mest effektiva är det kirurgiska avlägsnandet av livmodern med bihangarna, oavsett vilken typ av åtkomst: genom bukväggen eller laparoskopiskt, och till och med genom slidan. Endast om patienten är intolerant mot kirurgisk behandling indikeras strålbehandling med en stor total dos och inte utan obehagliga konsekvenser, vilket kommer att förvärras med varje år - förändringar i kikatricier ökar.

Med ogynnsamt aktuella seröspapillära och klara celltyper av endometriecancer kompletteras operationen med avlägsen och intrakavitär bestrålning och kurser med förebyggande kemoterapi.

I princip kan en kvinna som vill föda ett barn i detta skede, med hög hormonell känslighet, vägra operationen i minst sex månader för att behandlas med hormoner, med ett bra resultat, föda och omedelbart gå med på att ta bort livmodern med bilagor.

Behandling av stadium 2 livmodercancer

Nästan samma behandlingsplan, men operationen kompletteras med avlägsnande av lymfkörtlar, dessutom genomförs 3 kurser med förebyggande kemoterapi.

Förebyggande bestrålning är endast indicerat för aggressiva varianter av endometriecancer; det startas 2-3 veckor efter operationen.

Hormonella läkemedel som förebyggande av återfall och metastaser rättfärdigar inte sig själva.

Terapeutisk taktik för en gemensam process

Standarderna föreslår endast ett individuellt tillvägagångssätt för steg 3 och 4 av livmodercancer, först och främst bedöms möjligheten till en operation, även icke-radikal, men minskar mängden kvarvarande tumörvävnad - cytoreduktiv intervention. Resultaten av endast strålning och kemoterapi är sämre än effektiviteten i kombinationen av alla dessa metoder med kirurgi.

Om operationen är omöjlig genomförs flera kemoterapikurser, vilket kompletteras med strålning och fortsättning av läkemedelsbehandling.

Hantering av progression efter primär behandling för livmodercancer

I alla fall diskuteras först och främst frågan om kirurgisk avlägsnande av en återkommande livmodertumör eller metastas. Om det inte fanns någon strålterapi efter den första operationen, föreskrivs strålning och kemoterapi om det är omöjligt att ta bort det. Hormonbehandling är lämplig för höga nivåer av östrogen- och gestagenreceptorer.

Taktiken beror på många faktorer, och inte bara på metoden för primärbehandling, det finns också ett alternativt innovativt sätt att avlägsna en malign neoplasma med högfrekvent elektrisk ström, som ägs av enskilda ryska specialister, men som länge har använts effektivt av patienter i klinikmedicinen 24/7.

Orsakerna till cancer i livmoderkroppen ligger i otillräcklig hormonell produktion, därför lider en kvinna ofta av åldersrelaterade sjukdomar i samband med obalans - övervikt, diabetes och högt blodtryck.

Vem har cancer i livmodern

Kvinnor med cancer i livmoderkroppen har ett karakteristiskt utseende, som de flesta patienter med hormonproblem. Alla patienter med endometriecancer delades in i två grupper enligt liknande kriterier..

Den vanligaste gruppen rankades som "typ 1". Dessa är mogna men ännu inte gamla kvinnor, överviktiga och höga blodtryck, högt blodsocker och ofta med förändrade äggstockar, eventuellt medfödda. Orsaken till patologin är i äggstockarna, som inte så mycket producerar ett överskott av östrogen som brist på gestagener. Malign tumör, som regel, med låg aggressivitet och känslig för hormonella effekter.

Tumörer av inte en så gynnsam variant rankades som "typ 2", de är mer aggressiva nedströms, även om de utvecklas hos kvinnor i ålderdom, när livmoderns slemhinna inte upplever ett starkt inflytande av blekande hormonell produktion, och orsaken till malign transformation är atrofi av livmoderns innerfoder.

Endometriella processer som orsak till sjukdomen

Slemhinnan i livmoderkroppen utsätts för cykliska förändringar, reglerade av fluktuationer i två hormoner - östrogener och gestogener, syntetiserade av äggstockarna. Med äggstockspatologi, till exempel med en kombination av cystor med sklerotiska förändringar, kombineras brist på progesteronproduktion med ett överskott av östrogen. Östrogener bombarderar livmoderslemhinnan och får den att växa över. Flera och dåligt kontrollerade celldelningar kan gå vilse och leda till bildandet av ett onormalt cellformat, atypiskt, och hela processen kallas atypisk hyperplasi.

Det händer också med fel val och oregelbunden användning av hormonella preventivmedel.

Efter klimakteriet störs också hormonbalansen på grund av den naturliga orsaken till utrotning, men en liknande händelse inträffar under celldelningen - hyperplasi, som separeras från endometriecancer genom en ännu större strukturell deformation av cellen. Atypisk endometriehyperplasi tillskrivs en precancerös process. Orsakerna till cancer i livmoderkroppen ligger i otillräcklig hormonproduktion, därför lider en kvinna ofta av åldersrelaterade sjukdomar associerade med en obalans - övervikt, diabetes och högt blodtryck.

Fetma är orsaken till cancer

Koncentrationen av östrogen kan ökas inte bara av äggstockarna utan också av den obalanserade aktiviteten hos andra endokrina körtlar. Det noteras att fetma ökar sannolikheten för en malign tumör i endometrium: en liten övervikt dubbelt och en signifikant - tiofaldig. I fettvävnad omvandlas androgener till östrogener, ju större fettlagret är, desto mer intensivt störs dessutom många metaboliska processer i fetma.

Andra riskfaktorer för livmodercancer

En minskning av produktionen av könshormoner med åldern kompenseras av en ökning av binjurarnas aktivitet, som producerar androgener, i fettvävnad, under inverkan av aromatas, omvandlas till östrogener, som förändrar slemhinnans vitala aktivitet. Androgener själva kan kontakta östrogenreceptorerna i membrancellerna och orsaka deras överdrivna utveckling.

Sköldkörtelhormoner är inblandade i interaktionen av östrogener med cellen, därför kan körtelsjukdomar leda till en hyperplastisk process.

Kroniska sjukdomar i levern och gallvägarna stör också hormonell användning och bildar en hyperöstrogen bakgrund.

Och bara var tjugonde patient utvecklar malign sjukdom mot bakgrund av ärftligt Lynch-syndrom, vilket leder till koloncancer.

Diagnos av livmodercancer (endometrium)

Diagnos av livmodercancer är alltid förknippad med införandet i organet, vilket är djupt mot naturen, vilket placerade fostret i en praktisk otillgänglighet. Inga "mjuka" undersökningstekniker - ultraljud eller sondering kan lösa det diagnostiska problemet.

Diagnos av cancer i livmoderkroppen slutförs under ett mikroskop och vävnad för undersökning tas från tumören, var den än är. Livmoderhålan, där den maligna degenerationen av slemhinnan började, är tydligt synlig under ultraljudundersökning, du kan till och med skissera området där tumörvävnaden växer, det är möjligt att ta det därifrån för mikroskopi endast med kirurgisk diagnostik.

Moderna ultraljudsmaskiner upptäcker endometriepolyper mindre än en halv centimeter, och all diagnostik, som klargör cellstrukturen, har praktiskt taget inte förändrats under de senaste decennierna.

Det första steget i diagnosen är aspirationsbiopsi

Aspiration - dra det cellulära materialet från livmoderhålan in i sprutan, en enkel manipulation. Det innebär emellertid penetration i ett sterilt interiör. Med en tillräckligt omfattande lesion absorberas cellerna redan i livmoderhalskanalen, men med minimal neoplasma kan det vara nödvändigt att pre-bevattna livmoderhålan med en lösning, med uppsamlingen av denna tvätt för mikroskopisk undersökning. Manipulationen kallas aspirationsbiopsi, men i själva verket är det inte en biopsi - att ta en bit vävnad utan en samling spridda celler, det vill säga cytologisk diagnostik.

Om det vid mikroskopi av materialet som erhållits under aspiration hittas ett tillräckligt antal cancerceller, vilket gör det möjligt för cytologen att uttrycka en entydig åsikt, kan den invasiva diagnosen slutföras vid denna tidpunkt och det kommer att förbli att leta efter metastaser och bestämma den terapeutiska taktiken. Om det inte finns någon säkerhet är nästa steg diagnostisk curettage av livmoderhålan.

Det andra steget av cancerdiagnostik är separat curettage

Diagnostisk curettage av livmodern ger större säkerhet, eftersom under ett mikroskop undersöks hela lager av celler som erhållits under "rengöringen". Med cellskikten är det redan möjligt att bestämma graden av aggressivitet hos tumören och dess typ.

Skrapning utförs separat: först avlägsnas slemhinnan i livmoderhalsen och därefter skrapas hela endometrium av. Formellt, samma abort, men med olika - ädla diagnostiska ändamål. Denna undersökning utförs i ett litet operationsrum och under narkos..

Ytterligare undersökning för endometriecancer

I de flesta fall är det möjligt att få cellulärt material vid skrapning, men om det fortfarande finns svårigheter kommer det tredje steget av invasiv diagnostik att vara hysteroskopi - undersökning av livmoderhålan med endoskopisk utrustning med samtidig tagning av biopsier från misstänkta och tidigare indikerade av ultraljudssidor.

Spridningen av lesionen utanför livmoderkroppen bestäms av CT eller MR i det lilla bäckenet, MR kommer att avslöja något mer exakt övergången av cancer till livmoderhalsen och penetrationsdjupet för cancerceller i livmoderväggen.

Cystoskopi kan krävas om tumören har nått urinvägsblåsan. Undersökning av urinhålan i urinblåsan kommer att avgöra graden av dess delaktighet i cancerkonglomeratet.

I vissa fall stiger nivån på CA-125-markören i blodet, om markören bestäms kommer effektiviteten av behandling, återfall och metastaser att övervakas av fluktuationer i dess koncentration..

Diagnos av metastaser

Därefter kommer sökandet efter metastaser, deras upptäckt ändrar radikalt behandlingstaktiken. Cancer i livmoderkroppen metastaserar till lymfkörtlarna i bukhålan och retroperitonealt utrymme, inte alltid längs hela kedjan, ibland "skjuter" genom grupper av noder och påverkar mycket avlägsna. Spridning av cancer genom blodet är inte typiskt för endometrium, därför uppträder metastatiska formationer i lungorna och benen med en lång varaktighet av sjukdomen..

Diagnostiska standarder inkluderar röntgen eller CT på bröstet, ultraljud eller buk-CT / MR.

Materialet bereddes av biträdande överläkare för medicinskt arbete på kliniken "Medicin 24/7", kandidat för medicinska vetenskaper Sergeev Petr Sergeevich.

 1. Nikogosyan S.O., Zhordania K.I., Kedrova A.G., Panichen-ko I.V. Äggstockscancer. Föreläsningar om gynekologisk onkologi. M., 2009.S. 260-287.
 2. Berezovskaya T.P. Magnetisk resonansavbildning i gynekologisk onkologi. Författarens abstrakt. dis.... dokt. honung. vetenskap. Obninsk, 2000. - 35C.
 3. Bokhman Ya.V. Guide till gynekologisk onkologi. // St. Petersburg. - 2002. - S. 268-269.
 4. Zykin B.I., Medvedev M.V. Doppler-ultraljud inom gynekologi. - M.: Realnoe Vremya, 2000. - S. 69-86.
 5. Mitkov V.V., Medvedev M.V. Kliniska riktlinjer för diagnos av ultraljud. - M.: Vidar, 1997. - T. 3. - S. 222-225.
 6. Puzin S.N., Korzhevskaya E.V., Payanidi Yulia Gennadievna, Ogay D.S., Khokhlova S.V., Kashurnikov A. Yu., Vorobieva E.V. // Medicinsk och social undersökning och rehabilitering. 2013. Nr 1.