Hals cancer

Angiom

Halscancer är en form av cancer som uppträder i halsens slemhinna. Sjukdomen täcker 65% av de registrerade fallen av maligna tumörer. Det är vanligare hos män som har fyllt fyrtio år. Det är mindre vanligt hos kvinnor. Detta beror på att det finns färre kvinnliga rökare än män. Vanligare hos människor som bor i staden, vilket bekräftar versionen av luftvägsföroreningar.

Halscancer tilldelades ICD-10-koden - С32.0-С32.9. Sjukdomen kännetecknas av snabb utveckling. Det är en följd av cancer i orofarynx. En vanlig form av halscancer är skivepitelcancer, uppkallad efter formen av de atypiska cellerna.

Denna sjukdom behandlas professionellt överallt i ett antal ledande kliniker i världen. Enligt rekommendationerna från specialister vänder sig människor till behandlingscentra i Israel.

Orsaker

Som med andra onkologiska sjukdomar har forskare inte fått reda på exakt vad som utlöser cancer. Malign cellatypism utvecklas utan synliga symtom och ofta utan någon uppenbar anledning. De faktorer som ökar risken för att utveckla sjukdomen beräknas.

Vanliga orsaker

Faktorer relaterade till det allmänna läget och personens livsstil namnges.

 • Långvarig rökning, oavsett om det är passivt eller aktivt.
 • Långvarig alkoholism - tillsammans med rökning fördubblar en dålig vana sannolikheten för cancer.
 • Ålder - personer över sextio är mer benägna att drabbas av cancer. Halscancer är mindre vanligt hos barn än hos vuxna.
 • Kön - män löper större risk än kvinnor. Kanske beror det inte på kroppens sexuella egenskaper, utan på att sprida rökvanan..
 • Underlåtenhet att följa grundläggande hygienregler relaterade till munhålan påverkar sannolikheten för onkologi.
 • Genetisk predisposition bland släktingar med cancer tredubblar risken för att utveckla sjukdomen.
 • Stadsbor andas in skadliga ångor, de andas in förorenad luft, vilket ökar risken för neoplasma. Det finns en kategori av yrken som är förknippade med en ökad risk: de andas in direkt skadliga ångor - arbetar med oljeprodukter, bensen, hartser och asbest.
 • Personer med yrken förknippade med ständig spänning i stämbanden ingår i riskgruppen.

Förekomsten av cancer påverkas av en persons diet: mat kan kraftigt försvaga immunförsvaret. Mat måste övervakas noggrant. En lista med indikatorer som ökar obalansen i kroppen och framkallar sjukdom framhävs:

 • Överdriven rökt och saltad mat - sådan mat är svår att smälta och assimileras, vilket orsakar irritation i slemhinnorna. Det framkallar cancer.
 • Brist på färska grönsaker och frukt - minskar tillförseln av vitaminer till kroppen avsevärt och försvagar i allmänhet immunsystemet.

Associerade sjukdomar

Sambandet med sjukdomar spåras tydligt:

 • Lungcancer är en fortsättning av cancer som påverkar nacke eller huvud, fallet isoleras och behandlas annorlunda.
 • Infektiös mononukleos framkallar ofta tumörer.
 • Det humana papillomviruset ökar chansen att bli sjuk femfaldigt, patienter befinner sig alltid i riskzonen.
 • Kroniska sjukdomar i halsen och struphuvudet kan framkalla sjukdom. De irriterar halsen inte mindre än salt mat eller rökning..
 • Ärr på slemhinnan från brännskador, fysisk skada, tidigare sjukdomar.

Förebyggande av halscancer är en logisk följd av ovanstående. Livsstil inkluderar att undvika skadliga ångor, rökning, till och med passiv rökning, rätt kost, hygien och vaksamhet om han på grund av faktorer som är oberoende av en person (kön, ålder, genetik) hamnar i en riskgrupp.

Symtom

Även om det finns många patienter med halscancer kan orsakerna till sjukdomen inte entydigt fastställas, men symtomen och utvecklingen av cancerutvecklingen är tydligt fastställda. De första tecknen (endast halsens slemhinna påverkas av onkologi) kan lätt förväxlas med en kall eller ont i halsen. Men med vanliga halsont försvinner smärtan eller botas lätt, med halscancer fortsätter smärtan bara. Symtomen är inte specifika: de är karakteristiska för ett helt spektrum av sjukdomar, inte bara cancer. Om det finns manifestationer från listorna nedan, bör du vara noga med patientens tillstånd och kontrollera om en malign tumör börjar utvecklas.

Det bör delas in i allmänna symtom på sjukdomen och de som indikerar halscancer eller annan allvarlig patologi i övre luftvägarna. Symtomen kan variera kraftigt beroende på platsen för formationen. Symtom associerade med cancer betraktas separat.

Vanliga symtom

Dessa symtom indikerar att allvarliga patologiska förändringar börjar i kroppen:

 • Patienten har en temperatur över 37,1 under lång tid, inte överstiger 38 grader.
 • Kroppens allmänna svaghet antyder att resurser spenderas på att bekämpa ett okänt hot.
 • En person tappar aptiten, kroppsvikt börjar gradvis minska.
 • Sömn störs - manifesterar sig antingen i långvarig sömnlöshet eller i konstant sömnighet och vila att sova.
 • Anemi är ett symptom på en sjukdom som har stört balansen mellan ämnen i blodet..

Karaktäristiska tecken

 1. Patienten känner irritation i halsen och nasofarynx på grund av överflödet av slem.
 2. Känsla av en klump i halsen eller ett främmande föremål som inte kan sväljas.
 3. Brott mot halsens öppenhet: patienten har svårt att svälja tjock mat och sedan flytande. Vanligtvis kväver en person när man äter.
 4. Förändring av smak - en obehaglig ovanlig smak känns i munnen.
 5. Hosta - torr och med attacker, med okontrollerad utveckling av sjukdomen, blir den permanent.
 6. Blödning i halsen - som ett resultat uppträder blod i saliv och i sputum.
 7. Cervikala lymfkörtlar förstoras, som alla vävnader runt tumören. Patientens hals tjocknar visuellt.
 8. Andningsstopp - svårighet att andas djupt eller andas ut helt.
 9. Smärtsymptom i det drabbade området - antingen en svag subtil smärta uppträder eller en stark smärtsam kramp.
 10. Patienten luktar från munnen, den karakteristiska lukten definieras som "tråkig" - också bevis på inflammation.
 11. Patientens röst förändras, först blir den hes och försvinner sedan helt.
 12. Sjukdomen uttrycks i hörselnedsättning.
 13. De karakteristiska manifestationerna av sjukdomen är asymmetri, domningar i nedre delen av ansiktet.
 14. Förändringar i nacken på huden, blåmärken av okänt ursprung.

Symtom i de tidiga stadierna är subtila, det är lätt att förväxla med förkylning, men om flera noteras tillsammans är det dags att träffa en läkare.

Lokala symtom

Symtom varierar avsevärt med olika lokalisering av sjukdomen. Följande är alla, beroende på platsen för sjukdomsfokus.

Det finns tre lokaliseringsplatser: dessa arter är fördelade i tre delar av svalget. De bildas i orofarynx, i nasofarynx eller i struphuvudet, den nedre av de tre. Den farligaste är nasofaryngeal tumör: den ligger närmast hjärnan.

Så om orofarynx eller nasopharynx påverkas, är följande symtom karakteristiska:

 • Halsen gör ont både vid sväljning och i vila, smärtan liknar känslorna med kärlkramp.
 • Mandlarna förstoras, de är inte symmetriska, som de borde vara, ytan blöder och täcks av plack.
 • Tungans form i munnen har förändrats, den är inte lika mobil som tidigare, patientens smak känns också annorlunda, svårigheter uppträder vid uttalande av ord, specifika konsonantljud som kräver språkets deltagande.
 • Sår uppträder i mun- och näshålorna, som vägrar läka under lång tid.
 • Ständigt täppt näsa, andningssvårigheter, patienten byter regelbundet till andning genom munnen.
 • En ytterligare manifestation av cancer i detta område är näsblod..
 • Tandproblem uppträder: blod, plötsligt smärtsymptom, till och med tandförlust.
 • Sjukdomen ges i öronen: hörselnedsättning observeras.
 • Patientens röst blir nasal.
 • En person har huvudvärk hela tiden.
 • Ansiktet är asymmetriskt och delvis bedövat - detta beror på tryck på nerverna i skallen och hjärnan - knippen kläms och reagerar dåligt.
 • Lymfkörtlar under underkäftarna vidgas i de tidiga stadierna av sjukdomen.

Annars manifesterar onkologi, som ligger i området ovanför ligamenten:

 • Det första symptomet kommer att vara en klump i halsen, en känsla av konstant svett, en störande främmande kropp som inte kommer ut för att svälja. Det kan kännas som att halsen kittlar inifrån.
 • Ett smärtsamt symptom manifesterar sig vid sväljning och sprider sig till sidorna till ett av öronen.
 • I de senare stadierna blir halsont konstant, rösten förändras irreparabelt - det betyder att den maligna tumören har nått stämbanden och påverkat orgeln.

Cancerskadade vokalband är de lättaste att upptäcka - de påverkar rösten omedelbart, så denna form når sällan ett avancerat stadium. Symptomen är först en hes röst, sedan smärta. Uppträder eller intensifieras under konversationen. I de senare stadierna försvinner rösten helt: personen förlorar förmågan att använda stämbanden.

Om tumören är belägen under stämbanden är patientens känslor:

 • Smärta kommer att uppträda i struphuvudet, omedelbart efter sväljningen, när maten passerar det drabbade området.
 • Ihållande andfåddhet, ibland förvärrad, medan låga, gutturala ljud hörs.
 • Som med en supraglottisk tumör, när sjukdomen sprids, skadas sjukdomen ledbanden endast i de senare stadierna..

Sjukdomsförloppet och utvecklingshastigheten beror på ålder. I ung ålder utvecklas sjukdomen snabbare och aggressivare än hos äldre. I en ung organism detekteras metastaser i lymfan snabbare.

Om struphuvudet är försummat och obehandlat, blir det patientens dödsorsak, vilket föregriper resultatet. Människor dör av cancer eller blödning (cancer äter bort blodkärlen), infektion och sepsis eller blockerade luftvägar fyllda med blod eller mat, kvävning.

Stadier

Sjukdomen är uppdelad i de vanliga fyra stadierna av cancer. De är uppdelade i delstationer, ett precanceröst stadium med karakteristiska symtom utmärks. Det finns tre huvudfaktorer som avgör vilket stadium sjukdomen har gått in i, och TNM-klassificeringen av cancer baseras på dem. Detta är tumörens storlek, det primära fokus för sjukdomen. Det andra kriteriet är skador på lymfkörtlarna, huruvida sjukdomen har nått dem. Det tredje kriteriet är huruvida avlägsna metastaser har dykt upp, om sjukdomen faktiskt har tagit över hela kroppen.

De listade faktorerna tas som grund för den internationella klassificeringen av cancer. Var och en av faktorerna har sin egen gradering, vilket indikerar försummelsen av var och en av dem. Tumörens storlek indikeras med siffror från 0 till 4. Närvaron av infektion i lymfkörtlarna är från 0 till 3, och i avlägsna metastaser registreras antingen frånvaron av sådan (0) eller närvaron (1). Skalan indikerar alla tillstånd - från helt friska till de allvarligaste stadierna av sjukdomen.

Steg 1

I steg 1 medför inte svalgcancer, som påverkar slemhinnan (karcinom), uppenbara och igenkännliga symtom, men är redan strikt lokaliserat. Den är extremt liten i storlek - jämförbar med en liten öm. Tumören utvecklas över struphuvudet, vanligtvis påverkas ett av ligamenten, men båda fungerar normalt, rösten förändras inte. Det inledande stadiet enligt den internationella klassificeringen betecknas t1n0m0 - det finns en tumör, men liten, lymfkörtlarna påverkas inte, det finns inga avlägsna metastaser.

Steg 2

I steg 2 påverkas struphuvudet i slemhinnan. Sjukdomen är lokaliserad uteslutande i den subpharyngeal delen eller det kan finnas flera foci av sjukdomen nära epiglottis. Infektion invaderar gradvis intilliggande vävnader. Stämbanden påverkas vanligtvis inte allvarligt, eftersom tumören fortfarande är lokaliserad i struphuvudet i den subpharyngeal regionen.

Halsvävnadens nederlag påverkar stämbandens rörelse, konstiga, icke-standardiserade ljud är möjliga, röstförändringar som inte är typiska för en person, heshet framträder - detta beror på att stämbanden rör sig på en ovanlig väg. Ju längre sjukdomen utvecklas, desto mer blir förändringarna märkbara. Lymfkörtlarna är ännu inte påverkade, det finns inga avlägsna metastaser, men tumören är större än i det första steget. Enligt koden klassificeras sjukdomsförloppet: t2-3n0m0.

Steg 3

I steg 3 fortsätter sjukdomen på olika sätt, beroende på förloppet, symtomen kanske inte uppträder eller uttalas. Beroende på utvecklingsgraden fångar onkologin den supraglottiska delen av halsen, passerar till glottis, fortsätter att utvecklas i sjukdomens primära fokus. Möjliga scenarier:

 • Om struphuvudet och vävnaderna runt påverkas, stämbanden immobiliseras, personen förlorar helt sin röst. Sjukdomen invaderar lymfkörtlarna, de expanderar, blir synliga och täta, men diametern förblir i tre steg inom tre centimeter. En lymfkörtel påverkas, belägen på sidan av tumören.
 • Om området ovanför struphuvudet är cancer och sjukdomen sprider sig till noden påverkas inte stämbanden och fungerar normalt. En förändrad röst anses inte vara ett tecken på sjukdom. Lymfkörteln kommer inte att överstiga tre centimeter.
 • Om både området över struphuvudet och närliggande vävnader påverkas påverkas en lymfkörtel i nacken. Stämbanden, som i föregående fall, avslöjar inte kränkningar som uppträder i halsen.

Om sjukdomen är belägen i glottis, symtom och utveckling:

 • När onkologi finns i struphuvudregionen kommer ledbanden inte att kunna fungera som tidigare, oftare sprider sig cancer ytterligare, bortom struphuvudet: en av lymfkörtlarna förstoras, modifierade celler finns i lymfkörteln.
 • Om tumörcellerna har påverkat ligamenten, en eller båda, kommer lymfkörtlarna att påverkas. Diametern, som i föregående fall, kommer inte att överstiga tre centimeter och stämbanden rör sig normalt. Patienten kommer inte att uppleva svårigheter med att uttala ljud.
 • Om området under struphuvudet påverkas kommer ligamenten att röra sig normalt. Lymfkörteln påverkas av onkologi.

Så oavsett lokalisering sticker ett antal generaliserande egenskaper ut:

 • En efter en påverkar cancer lymfkörtlarna, de expanderar och förtjockas, blir synliga, men överstiger inte tre centimeter i diameter.
 • Det finns inga avlägsna metastaser, lymfkörtlarna och utrymmet runt sjukdomens primära fokus påverkas.
 • Sjukdomen sträcker sig inte längre än struphuvudet. Stämbanden påverkas antingen och visar omedelbart levande symtom associerade med röstförändringar och ljuduttal eller förblir omgivna av den drabbade vävnaden och kan inte röra sig med samma elasticitet.

Steg 4

Steg 4 struphuvudcancer kännetecknas av ett annat förlopp av sjukdomen beroende på spridningshastigheten för patologin, på spridningsskalan, på cancercellernas aggressivitet. I fyra steg är sjukdomen uppdelad i ytterligare tre steg.

 • IVA är det första av tre steg. I det inledande skedet påverkas brosket i sköldkörteln och vävnader som omger struphuvudet och växer till den laterala och bakre svalgväggen. Tumören växer in i nacken, i luftstrupen, in i sköldkörteln, i matstrupen. Lymfkörteln påverkas först, sedan den andra, lymfkanalernas anslutningar infekteras inte samtidigt. Lymfkörtlar som påverkas av sjukdomen sväller och tjocknar, överstiger tre centimeter i diameter, men växer inte mer än sex. Metastaser bildas i närliggande vävnader, stämbanden blockeras ofta.
 • IVB är det andra steget i det sista stadiet av cancer. Närliggande organ påverkas: ryggmärgskanalen, halspulsådern, bröstorganen, lymfkörtlarna kan påverkas på en eller båda sidor och valfri storlek. Stämbanden påverkas nästan garanterat.
 • IVC - i detta skede kan sekundära foci av sjukdomen bildas i vilken del av kroppen som helst som hänger sig genom blodet. Oftare är dessa organ som är väl försedda med blod: lever, njurar, lungor.

Prognos

I samband med antalet och förloppet av sjukdomsstadiet bildar läkare en överlevnadsprognos för patienten. Om cancer fångas i det precancerösa stadiet, innan cancern börjar, är garantin att personen inte kommer att dö av cancer inom fem år korrekt. Detta stadium av cancer är det lättaste att bota. Om cancer upptäcks i steg 1 minskas sannolikheten för att leva mer än fem år till fyra fall av fem. Hos patienter som diagnostiserats med stadium 2 av sjukdomen är chansen att överleva i fem år eller mer tre till fyra.

Steg 3-cancer minskar risken avsevärt - sannolikheten att överleva i fem år är 50%. Om en patient diagnostiseras med cancer i steg 4 lyckas endast en fjärdedel av patienterna leva med diagnosen i mer än fem år. Det är svårt att bestämma hur länge en viss person har kvar att leva. Individuella förutsägelser är baserade på många kriterier, inklusive patientens allmänna tillstånd, ålder och samtidigt sjukdomar, psykologiskt tillstånd och villighet att följa kliniska rekommendationer från läkare.

Diagnostik och behandling

Även om patienter besöker läkare i olika stadier, desto snabbare diagnostiseras cancer desto mer sannolikt är det att botas. Diagnos av en patient med misstänkt cancer syftar till att bestämma tumörens malignitet, för att ta reda på den exakta platsen, graden av skada på kroppen. Behandlingsplanen och ytterligare prognos för patienten bestäms. Pålitliga metoder för att bestämma cancer är:

 1. Inledande undersökning av patienten, inklusive frågor angående det senaste tillståndet, bestämning av sjukdomsdynamiken, utvecklingen av ångestsymtom, inklusive undersökning och palpering av nacken och lymfkörtlarna för att identifiera deras skada. Undersökningen inkluderar också en visuell undersökning av munnen, struphuvudet och struphuvudet med hjälp av speglar. Cancer i de avancerade stadierna ser väldigt igenkännbar ut, även undersökning med de enklaste speglarna ger allvarliga resultat. Detta följs av palpation av mun, tunga och mandlar - kontrollera deras tillstånd.
 2. Ett utstryk tas från det område av slemhinnan där cancer misstänks. Nålaspiration tas från en förstorad lymfkörtel - vid en cytologisk undersökning undersöks de tagna proverna och man letar efter malign atypism hos celler.
 1. Laryngoskopisk undersökning och fibrolagingoskopisk undersökning gör det möjligt att bestämma svårighetsgraden av neoplasman, dess lättnad och storlek. Ett vävnadsprov tas för histologisk undersökning. Det låter dig ta reda på exakt hur farlig processen är i vävnaderna i halsen. Denna studie ger de mest exakta resultaten..
 2. För att ta reda på om sjukdomen har utvecklats längre ner i luftstrupen ner till lungorna används ett trakeoskop och graden av vävnadsskada undersöks..
 3. En ultraljudundersökning visar involveringen av lymfkörtlarna, deras storlek och exakta gränser. Studien hjälper till att ta reda på om tumören komprimerar blodkärlen.
 4. Röntgenstrålar bestämmer skadorna på hjärnan, benvävnaden i käftarna och bröstbenet. Detta är det snabbaste sättet att ta reda på om det finns metastaser i kroppen..
 5. MR med kontrast och CT - hjälper till att identifiera den exakta formen på tumören, dess verkliga storlek och faran som hotar närliggande vävnader. Studierna visar också om lymfkörtlarna påverkas..
 6. Dessutom genomförs studier för att förstå och bestämma stämbandens prestanda..
 7. Ett blodprov är ett nödvändigt test. Om du utför en immunologisk analys kan du känna igen tumörmarkörer - ämnen som indikerar att en allvarlig malign process pågår i kroppen. Den kliniska bilden kommer att vara tillräckligt tydlig utan djupare forskning. De kommer att krävas ytterligare. Ett generellt blodprov för cancer visar en ökad ESR, neutrofiler ökar och lymfocytantal minskar.

Så snart graden av sjukdomen diagnostiseras bestäms behandlingsmetoden. Det finns tre huvudmetoder för cancerbehandling, oavsett plats: strålbehandling eller strålbehandling, kemoterapi eller kemoterapi, kirurgi - kirurgi.

De tidiga stadierna av cancer innebär att stoppa den maligna bildningen: en operation utförs för att avlägsna neoplasman. De första stadierna av cancer betyder inte att ett återfall är omöjligt efter operationen. Kemoterapi ges vanligtvis före operation för att begränsa tumören och minska dess storlek, eftersom avlägsnande av till och med en del av halsvävnaden allvarligt kommer att påverka återhämtningsperioden. Ibland är det möjligt att förstöra en malign bildning utan kirurgi med hjälp av strålbehandling och kemoterapi, vilket påverkar cancercellerna i detta bildningsfokus..

Strålbehandling innefattar riktad strålning av cancerceller med radioaktiva vågor. Intern strålterapi involverar leverans av radioaktiva element till tumören. Externt - en enhet placeras bredvid patienten för att utföra uppgiften.

Kemoterapi innebär behandling genom att injicera speciella ämnen i blodet som dödar cancerceller. Metoden krymper tumören och används ofta före andra typer av behandling.

Beroende på storleken på cancer, delas och ibland hela struphuvudet. Detta är en traumatisk operation, dess konsekvenser är extremt svåra för patientens psyke, men det räddar livet för människor med allvarliga former av sjukdomen. Rehabilitering efter operationen tar lång tid, en person lär sig att kommunicera och äta igen, eftersom näring efter borttagning av struphuvudet eller en del av det, som kommunikation, kommer att vara mycket svårt. Det föreslås att patienten behöver en trakeostomi för att andas. Men oftare får en person kvalificerad hjälp av läkare under rehabilitering..

Om avancerade stadier av cancer diagnostiseras är tumören inoperabel, kirurgiskt ingrepp utesluts och därför används kemoterapi och riktad strålbehandling - de riktar sig till maligna celler. Dessa behandlingar är svåra och farliga för äldre och dränerar kroppen. Ibland är de till och med kontraindicerade när läkare förstår att patienten inte kommer att överleva behandlingen. Om ett avancerat sista steg med metastaser diagnostiseras behandlas sjukdomen symptomatiskt, vilket minskar smärtan och saktar sjukdomsprogressionen så mycket som möjligt. Detta förbättrar patientens livskvalitet, stabiliserar hans psykologiska tillstånd, vilket har en positiv effekt på livslängden.

Larynxcancer kräver svår och långvarig behandling och sedan konstant övervakning av läkare. Men vid snabb behandling lever patienterna länge: om cancern inte kan botas helt uppnås ett stadium av remission, där mycket cancer kan levas med konstant behandling och regelbundna undersökningar av en specialist. Ändå är det ett tillfredsställande liv.

De första symptomen på halscancer + nyanser av symtom, beroende på typ

Onkologi är ett allvarligt problem, men det är inte en mening. Tidig diagnos och rätt behandling ger goda chanser för full återhämtning. Artikeln kommer att fokusera på de första tecknen på halscancer och de åtgärder som måste vidtas om karakteristiska symtom finns..

 • Vad är halscancer ↓
 • De första tecknen att se upp för ↓
 • Halscancer symtom ↓
 • Vilka smärtor känns ↓
 • Typer av halscancer och skillnader i symtom ↓
 • Steg ↓
 • Hur man känner igen en onkologi i halsen i ett tidigt skede ↓
 • Vad ska man göra om de första symtomen på cancer finns ↓
 • Behandlas det eller inte? ↓

Vad är halscancer

Halscancer är en onkologisk sjukdom, åtföljd av bildandet av en tumör av malignt ursprung, varigenom vävnaderna i struphuvudet, ligament, lymfkörtlar påverkas.

Denna typ av onkologi anses vara den vanligaste (upp till 60% av alla fall). Oftast diagnostiseras sjukdomen hos män som är 40-60 år gamla. Den överväldigande majoriteten av patienterna tillhör gruppen stora rökare och dricker.

Externa faktorer och andra orsaker kan också provocera utvecklingen av en allvarlig sjukdom:

 • arbeta under svåra förhållanden (damm, skadliga ångor, höga temperaturer, etc.);
 • ökat innehåll av gifter i luften (bensen, petroleumprodukter, sot, fenolhartser).

Ärftlig predisposition är också en riskfaktor..

Föregångaren till cancer är oftare kronisk laryngit eller andra sjukdomar som skapar en gynnsam miljö för utveckling och tillväxt av maligna celler:

 • papillom;
 • dyskeratos
 • leukoplakia i struphuvudet;
 • larynxventriklarna;
 • fibroma på en bred bas;
 • pachyderma;
 • inflammatoriska processer (i kronisk form).

Med tiden växer tumören och sprider sig och påverkar andra delar av halsen - lymfkörtlar, ligament och andra vävnader.

De första tecknen att se upp för

Hosta och blod vid hosta är några av tecknen att se upp för.

Onkologi behandlas med modern teknik, men en viktig faktor för att uppnå framgångsrika resultat är den tidiga diagnosen av halscancer. Det viktigaste är att inte missa de första tecknen och konsultera en läkare i rätt tid..

De första tecknen på sjukdomen hos kvinnor manifesteras enligt följande:

 • heshet, hes röst;
 • en orimlig hosta (mer än två veckor)
 • ömhet när man sväljer mat eller saliv;
 • blodtrådar eller blodproppar vid hosta;
 • huvudvärk;
 • förstorat tillstånd av lymfkörtlarna (i nacken);
 • snabb trötthet;
 • snabb viktminskning.

Följande förändringar i hälsan bör varna män:

 • brott mot talapparatens aktivitet;
 • smärta när man pratar högt
 • bildandet av svullnad i nacken;
 • sväljningsproblem
 • ansträngd andning;
 • bildandet av vita fläckar, abscesser i halsen.

Vissa manifestationer av de primära tecknen på halscancer försvinner eller blir tråkiga efter en tid, men detta är bara en lugn på grund av övergången till sjukdomen till ett annat stadium.

Halscancer symtom

Symptomatologin för halscancer manifesterar sig olika i varje enskilt fall, vilket förklaras av lokaliseringen av tumören och formen av dess utveckling.

Halscancer symtom
namnBeskrivning
DyspnéDetta symptom noteras med struphuvudcancer i nedre delen eller i de senare stadierna av andra typer av sjukdomen. Andningssvårigheter uppstår först med fysisk ansträngning och sedan i vila.
Känsla av en främmande kroppNär epiglottis eller arytenoid brosk skadas av en neoplasma, finns det en känsla av närvaron av en främmande kropp i halsen. Efter en tid uppträder kvävning och svårigheter att föra mat genom matstrupen.
Slöhet av känslighetSmaken av mat går förlorad, de sväljda bitarna av mat känns praktiskt taget inte.
Smärta vid sväljningDet observeras med utvecklingen av cancer i den övre delen. Fenomenet är associerat med upplösning av en cancertumör eller dess uttryck.
Ont i öronenSmärta vid sväljning utstrålas till örat. Denna symtomatologi observeras i de senare stadierna..
HeshetEtt av de första symptomen som uppträder som ett resultat av skada på stämbanden genom en neoplasma.
HemoptysI samband med nedbrytningen av cancer uppstår frisättning med saliv när man hostar blodproppar.
Ruskig lukt från munnenEn sönderfallande neoplasma av malign karaktär framkallar stank från munhålan.
ViktminskningSmärtsam sväljning minskar aptiten, vilket återspeglas i vikt över tiden.

Dessutom finns det en allmän symptomatologi associerad med spridningen av tumörprocessen:

 • Trötthet;
 • hudens blekhet
 • fysisk svaghet
 • anemi;
 • sömnstörning;
 • huvudvärk;
 • bantning.

Vilka smärtor känns

I avancerade stadier kan smärta inte lindras ens av anestetika..

Under tillväxten av neoplasman upplever patienten smärta när han sväljer mat eller till och med saliv. De obehagliga känslorna är så stora att lusten att äta försvinner, vilket leder till att kroppsvikten minskar.

Smärtsyndrom manifesterar sig i öronen, vilket förklaras av förhållandet mellan innerörat och svalget. Ofta känner patienten tandvärk, men detta symptom har inget att göra med tandvård..

Med halscancer är det också svårt att passera mat genom matstrupen. Och i de senare stadierna av sjukdomen är smärtsyndromet så starkt att bedövningsmedel inte klarar sin uppgift.

Vid ett visst stadium observeras blod i utsöndrat sputum i form av en koagel eller trådar. Men bland annat kan en komplikation som blödning uppstå som uppträder under upplösning av en neoplasma från de drabbade kärlen. Under sömnen är det stor sannolikhet för kvävning på grund av att blod tränger in i luftvägarna.

Typer av halscancer och skillnader i deras symtom

Halscancerklassificering delar upp sjukdomar i tre huvudtyper.

 • Squamous icke-keratiniserande kännetecknas av utvecklingen av en tumör från icke-keratiniserande celler i munslemhinnan. En egenskap hos denna typ av cancer är den snabba tillväxten djupt i vävnaden, utkastning av metastaser till angränsande organ. Denna form av lesion observeras oftast. Lesionen där cancerceller utvecklas ligger i den övre delen av halsen (epiglottis) eller i ventrikulära vävnader. Tumören växer intensivt från en del av svalget till en annan. Lumen i patientens struphuvud minskar signifikant, vilket resulterar i att rösten förändras eller försvinner helt, allvarlig andfåddhet.
 • Keratiniserande skivepitelceller bildas på celler som har förmågan att hornhinnan. Denna typ av cancer kännetecknas av en långsam utveckling och en mycket sällsynt frisättning av metastaser. Faran är en tumör lokaliserad i de nedre delarna av halsen. I denna form utvecklas sjukdomen snabbt med betydande metastaser. Tidig diagnos är svår på grund av bristen på uppenbara symtom. Först när försummat uppträder smärta och andfåddhet.
 • Mycket differentierad skivepitelcancer är det svåraste att behandla på grund av involvering av ett stort antal friska vävnadsställen i processen. Ofta är fokus lokaliserat i supra-fold i halsen, där någon typ av cancer växer ganska aktivt med frisättningen av många metastaser..

Stadier

De viktigaste stadierna av halscancer
SkedeTypiska symtom
NollTumören är liten, begränsad till slemhinnan som täcker struphuvudets inre del, inga uppenbara symtom observeras.
Först (I)Under denna period växer tumören bortom larynxens slemhinna, men närliggande vävnader, lymfkörtlar och andra organ påverkas inte. Det finns en kränkning av rösten, vibrationens uppkomst, ljudgenerering.
Andra (II)Tumören i foderregionen migrerar till angränsande områden (till exempel stämbanden). Störningar i rösten åtföljs av heshet och tung andning.
Tredje (III)Tumören växer till alla struphuvudets väggar, det finns svår heshet eller röstförlust. Det finns en störning i rörligheten i vävnaden i svalget, ömhet som strålar ut mot örat.
4: e (IV)Tumören sprider sig till andra organ och lymfkörtlar, vilket förklaras av spridningen av metastaser.

Den tredje och fjärde fasen av halscancer är uppdelade i olika perioder, vilket återspeglar storleken på det drabbade området..

 • III (a) - neoplasman rör sig till intilliggande vävnader, vilket åtföljs av rörligheten i den drabbade delen av struphuvudet, men tumören lämnar inte fokusdelen;
 • III (b) - spridning av en malign tumör till angränsande områden, detektering av en eller flera metastaser;
 • IV (a) - ett omfattande område med skador av cancerceller, komprimering av de underliggande vävnaderna;
 • IV (b) - migrering av tumören till organ som ligger i grannskapet;
 • IV (c) - lymfkörtlar i nacken påverkas av rörliga metastaser;
 • IV (d) - avlägsna metastaser, tumörbildning får några parametrar.

Hur man känner igen tidig halscancer

Uppskjut inte ditt läkarbesök för att inte förvärra situationen.!

Många av de främsta tecknen på halscancer kan lätt förväxlas med manifestationer av olika sjukdomar, till och med en enkel förkylning..

Men orsakslösa symtom bör varna dig om:

 • hosten försvinner inte i mer än 2 veckor;
 • rösten förvrängdes;
 • det är smärta som strålar ut mot öronpartiet;
 • omotiverad tandvärk;
 • Svårigheter att svälja mat eller saliv
 • bildade vita fläckar eller sår i olika delar av struphuvudet.

Du bör inte skjuta upp att gå till kliniken om du tycker att denna symtomatologi är karakteristisk för halscancer. Förlorad tid minskar risken för full återhämtning.

Vad ska man göra om de första symtomen på cancer finns

De första tecknen som indikerar halscancer liknar mycket på symtomen på andra andnings- och infektionssjukdomar, så patienten vänder sig ofta till en terapeut eller otolaryngolog. Efter en visuell undersökning av munhålan leder läkaren patienten till en onkolog, där den preliminära diagnosen med olika metoder bekräftas eller tas bort.

Laryngeal cancer diagnostiseras av:

Datortomografi (CT)

struphuvud - essensen av studien är att undersöka struphuvudet med en av de speciella optiska enheterna för att upptäcka tecken på en tumör;

 • en biopsi, som vanligtvis kombineras med en visuell undersökning av struphuvudet; proceduren innebär att man skär av en bit vävnad för efterföljande studier (onkologi bekräftas eller motbevisas, neoplasmas typ och natur bestäms, vilket hjälper till att ställa en korrekt diagnos);
 • datortomografi i halshålan - parametrarna för tumörbildning är fastställda, liksom graden av dess prevalens för nära placerade vävnader.
 • Behandlas det eller inte??

  Ju tidigare du träffar en läkare, desto större är chansen för full återhämtning.!

  Halscancer, när den diagnostiseras tidigt, anses vara en botbar sjukdom, men chanserna för en fullständig återhämtning av hälsan beror på flera viktiga faktorer:

  • placeringen av neoplasman;
  • arten och strukturen hos cancerceller, intensiteten i tumörutvecklingen;
  • kroppens egenskaper;
  • stadiet av sjukdomsförloppet när ett problem identifieras;
  • rätt val av behandlingsstrategi.

  Metoden för behandling av halscancer väljs utifrån undersökningsmönstret och neoplasmas natur. Det moderna tillvägagångssättet inkluderar följande typer av påverkan på fokusområdet:

  • kirurgiskt ingrepp;
  • kemoterapi;
  • neoplasmbestrålningsförfarande.

  Kirurgi för cancer innebär avlägsnande av ett fragment av halsen där tumören är koncentrerad, eller hela organet (total kirurgi).

  Kemoterapi är en behandlingsmetod där en patient ges ett eller flera läkemedel. Fördelen med denna metod är förmågan att kombinera att ta mediciner med kirurgi eller strålning..

  Strålbehandling (strålning) är ett förfarande för behandling av en tumör med röntgenstrålning. På grund av effekten av radiovågor dör cancerceller eller deras tillväxt avtar avsevärt. Kursens varaktighet är 6-8 veckor. Strålning används ensam eller kompletteras med andra metoder som används vid behandling av halscancer.

  Patienten har de största chanserna att återhämta sig (100%) med tidig upptäckt av halscancer (i början av tumörutvecklingen). Vid diagnos av ett problem vid första steget av onkologiutveckling är prognosen för botemedel 90%, i andra steget minskas chanserna till 80-85%, vid det tredje steget - till 65-70% (under 5 års liv efter behandling), vid 4: e - upp till 25%.

  Hur man känner igen symtom på halscancer

  wikiHow fungerar som en wiki, vilket innebär att många av våra artiklar är skrivna av flera författare. Frivilliga författare arbetade för att redigera och förbättra den här artikeln för att skapa den här artikeln..

  Antalet källor som används i den här artikeln: 42. Du hittar en lista över dem längst ner på sidan.

  Halscancer är cancer i struphuvudet och / eller svalgetcancer som vem som helst kan utveckla. [1] X Informationskälla Halscancer är sällsynt, men du måste ändå vara medveten om de potentiellt farliga symptomen på sjukdomen. [2] X Informationskälla Sök läkare så tidigt som möjligt om du upplever några symtom. Läkaren kommer att utföra nödvändig diagnostik och ordinera behandling.

  Hals cancer

  Halscancer sjukdom är en malign tumör i svalget eller struphuvudet, som uppstod till följd av vävnadsförändringar under påverkan av negativa faktorer. Ursprungligen är tumören lokaliserad i halsen. När den patologiska processen utvecklas tränger tumören från struphuvudet och svalget in i närliggande vävnader och organ.

  Alla villkor för behandling av halscancer har skapats i onkologikliniken på Yusupov-sjukhuset:

  • Patienter under undersökning och behandling vistas på bekväma avdelningar;
  • De förses med hygienprodukter och kostmat av hög kvalitet.
  • Undersökning av patienter utförs med den senaste utrustningen från ledande företag i USA, Japan, Italien;
  • Läkare utför komplex terapi av onkologi i struphuvudet och struphuvudet.

  Medicinsk personal tillhandahåller professionell patientvård.

  Orsaker

  Det finns följande huvudorsaker till halscancer:

  • Rökning eller tuggtobak;
  • Alkoholkonsumtion;
  • Dålig munhygien;
  • Ärftlig benägenhet;
  • Humant papillomvirusinfektion.

  Hur mycket rökning behöver du för att få halscancer? Forskning som utförts av forskare har funnit en koppling mellan antalet cigaretter som röks per dag, rökhistoria och sannolikheten för halscancer. Ju högre de två första indikatorerna, desto högre är risken för cancer. Andra former av tobaksbruk bidrar också till ökad risk. Både rökare och tobakstuggare riskerar att utveckla struphuvudcancer. Individer med båda dessa vanor är 3-4 gånger mer benägna att utveckla halscancer. Överdriven konsumtion av starka alkoholhaltiga drycker är den första anledningen som ökar risken för att utveckla sjukdomen.

  Humant papillomvirusassocierat struphuvudcancer har karakteristiska biologiska egenskaper. Vid behandlingen används mindre aggressiva organbevarande kemoterapiregimer. Hur lång tid tar halscancer? Processen för omvandling av normala celler till atypiska celler är individuell för varje person. Halscancer utvecklas inte omedelbart. Det föregås av långvariga precancerösa sjukdomar:

  • Laryngeal dyskeratos (leukoplakia, leukokeratosis);
  • Pachyderma;
  • Fibrom;
  • Papillom;
  • Cystor;
  • Kroniska inflammatoriska processer i struphuvudet, som åtföljs av frekvent alkoholkonsumtion och rökning;
  • Laryngeal ärrbildning på grund av sjukdom eller skada.

  Orsaken till utvecklingen av struphuvudcancer kan vara effekterna av skadliga faktorer på jobbet, ett försvagat immunsystem, joniserande strålning, gastroesofageal refluxsjukdom. De provocerande faktorerna är färger, veddamm, asbest, svavelsyra, nickel. Hur snabbt utvecklas halscancer? Från uppkomsten av de första förändringarna i cellerna i slemhinnan i struphuvudet eller struphuvudet till det kliniska stadiet av sjukdomen kan månader eller år gå..

  Expertutlåtande

  Chef för onkologiska avdelningen, onkolog, kemoterapeut, kandidat för medicinska vetenskaper

  Halscancer står för 3% av alla cancerformer. Samtidigt är tumören den vanligaste bland neoplasmerna i övre luftvägarna. Det diagnostiseras i 50–70% av fallen. När halscancer utvecklas utvecklas permanent funktionshinder. Som ett resultat är tumören fortfarande ett problem för klinisk medicin..

  Nyligen har antalet nydiagnostiserade halscancer ökat i Ryssland. Detta beror på påverkan av externa och interna faktorer. Runt om i världen är statistiken inte mindre tröstande. 15 000 nya fall av patologi diagnostiseras årligen. Andelen sjuka män till kvinnor är 1000: 8.

  På Yusupov-sjukhuset utförs en fullständig diagnoskurs, nödvändig för att identifiera patologi även i bildningsstadierna. Ju tidigare undersökningen görs, desto gynnsammare är prognosen. Kvaliteten på den behandling som tillhandahålls uppfyller internationella standarder. Ett individuellt terapi- och rehabiliteringsprogram utvecklas för varje patient som syftar till att förbättra livskvaliteten och förhindra återfall..

  Tidiga symtom

  De första tecknen på cancer i halsen och struphuvudet är mycket olika. De beror på formen och platsen för tumörtillväxt, graden av dess spridning. Den inledande fasen av halscancer är latent. De första symptomen är milda. De första tidiga tecknen på en malign process lokaliserad i olika delar av struphuvudet är följande symtom:

  • Heshet i rösten;
  • Uppfattning;
  • Känsla av obehag eller främmande kropp i struphuvudet vid sväljning;
  • Öm hals;
  • Envis hosta.

  Om de finns tillgängliga måste du omedelbart boka tid hos en otolaryngolog.

  Hur ser halscancer ut i ett tidigt skede? Ursprungligen kan tumören vara i form av en nodulär eller papillomatös formation, en polyp och diffus infiltration. Ytan på tumören är vanligtvis ojämn och kan vara grå, röd eller mörk. Cancer i struphuvudet ser initialt ut som ett litet, gradvis ökande utskjutande av ventrikulärt ligament uppåt. Epiglottis cancer uppträder som en begränsad infiltration eller en knölig, svampliknande massa på struphuvudet, sprider sig i pre-epiglottis-utrymmet.

  De första tecknen på struphuvudcancer beror på placeringen av neoplasman. I de tidiga stadierna av cancer mitt i struphuvudet, där stämbanden är belägna, är de första symptomen på halscancer heshet och andra röstförändringar. Känslan av en klump eller främmande kropp i halsen ökar när man äter, sväljer vatten.

  Svällande dysfunktion uppträder när tumören är lokaliserad i epiglottis. Ursprungligen uppträder en ont i halsen som strålar ut i örat på den drabbade sidan när man tuggar, och sedan finns det en konstant känsla av en främmande kropp i halsen. På grund av smärtan, börjar äta mindre, vilket leder till förlust av kroppsvikt och utmattning hos patienten. En långvarig torrhosta som inte svarar på behandlingen kan indikera uppkomsten av halscancer. I det första steget av halscancer är symtomen på sjukdomen inte specifika. Hur upptäcker jag tidigt cancer i halsen? Om heshet eller andra tecken på halscancer kvarstår inom två veckor, bör du se en otolaryngolog.

  Läkare på Yusupov-sjukhuset utför en omfattande undersökning av patienten med den senaste utrustningen och komplexa behandlingen i enlighet med europeiska protokoll. Om cancer i halsen och struphuvudet upptäcks i de tidiga stadierna utförs adekvat terapi, patienten har en ökad risk för återhämtning. Med sjukdomens progression försämras prognosen.

  Symtom och tecken

  Hur börjar halscancer? I början av sjukdomen finns det inga symtom på sjukdomen. Halscancer manifesteras av de allmänna symptomen som är karakteristiska för onkologi:

  • En liten temperaturökning (upp till 37,5 ° C);
  • Sömnighet och konstant trötthet;
  • Svaghet och allmän sjukdomskänsla;
  • Trötthet.

  När svullnaden i halsen och svalget ökar i storlek, uppträder symtom som är karakteristiska för en malign tumör. Tecken på struphuvudcancer beror på lokaliseringen av den patologiska processen.

  Vilka är symtomen på halscancer i vestibulär struphuvud? Inledningsvis gör patienten inga klagomål. Med utvecklingen av en tumör i struphuvudet blir symtomen specifika. Det är smärta och obehag när man sväljer. Detta beror på deformation av epiglottis och skada på nervändarna. Epiglottis är deformerad och täcker inte helt ingången till struphuvudet. Av denna anledning flundrar patienten ständigt..

  Maligna tumörer i den vestibulära regionen är aggressiva. Tumören sprider sig snabbt till omgivande organ och metastaserar till lymfkörtlarna i nacken. Anledningen till detta är det välutvecklade lymfsystemet i den vestibulära regionen och dess många förbindelser med lymfkärlen i svalget..

  Vilka är tecken på halscancer lokaliserad i supraglottisk struphuvudet? I det inledande skedet av utvecklingen av cancer i supraglottisk struphuvud finns det inga symtom och manifestationer av sjukdomen. Med en ökning av tumörstorleken förändras patientens röstton, obehag känns under sväljningen. När tumören växer in i den omgivande vävnaden finns det en kraftig smärta vid sväljning, som strålar ut i örat och heshet.

  Vilka är symtomen på halscancer när den patologiska processen är lokaliserad på stämbanden? Med ett sådant arrangemang av en malign tumör uppträder smärta även med en liten storlek på neoplasman. Patienten utvecklar följande symtom på hals- och struphuvudcancer:

  • Rösten är störd;
  • Heshet och heshet uppträder;
  • Förlorad sonoritet och melodi.

  Patienten börjar bli trött även efter ett kort samtal. Om tumören växer in i glottisens lumen försämras patientens andning.

  Mitt i struphuvudet fortsätter mest gynnsamt. Bristen på lymfkärl i detta område förklarar den sällsynta metastasen av maligna tumörer. Heshet, som uppträder även med en liten tumör, får en person att träffa en läkare strax efter symtomets början.

  Hur uppträder halscancer om tumören finns i subglottisk struphuvudet? Maligna tumörer i detta område har också ett antal funktioner:

  • Endofytisk tillväxtform;
  • Motstånd mot joniserande strålning;
  • Metastas huvudsakligen till de prearyngeala och pretracheala lymfkörtlarna.

  Det finns inga tidiga symtom på sjukdomen. Det första tecknet på struphuvudcancer är en torr, paroxysmal hosta. Efter att tumören växer in i stämbanden försämras patientens röst. Med utvecklingen av den patologiska processen och spiring av en malign tumör i struphuvudet, utvecklar patienten sådana symtom på cancer i halsen och struphuvudet som andningssvikt med kvävningsattacker. Om sjukdomen kommer in i slutskedet och börjar förstöra de omgivande vävnaderna, uppstår en tråkig andedräkt och hosta med blodproppar.

  En betydande del av patienterna läggs in på Yusupov-sjukhuset med skador på två eller tre delar av struphuvudet. I sådana fall finns det tecken på skador på olika avdelningar. I närvaro av sådana symtom utvecklas behandlingstaktik för patienter vid ett möte i expertrådet. Professorer och läkare i högsta kategorin deltar i dess arbete. Ledande onkologer-otolaryngologer utarbetar tillsammans en behandlingsplan för en patient med halscancer.

  Hur vet du om du har halscancer? Maligna svulster i struphuvudet och struphuvudet har inga specifika symtom. Läkare på Yusupov-sjukhuset fastställer en korrekt diagnos efter undersökning och instrumentell undersökning av patienten. Om det finns onkologi i halsen, symtom på sjukdomen, tar läkare ett foto under undersökningen. Det kan skickas till en partnerklinik och du kan få råd från andra specialister.

  Stadier

  Det finns fyra steg av struphuvudcancer:

  1. Det första steget - neoplasman är lokaliserad i slemhinnan. Tumören är begränsad och upptar inte hela struphuvudet. Neoplasman påverkar inte vävnader och organ i närheten, ger inte metastaser;
  2. Det andra steget - en tumör eller sår upptar hela struphuvudet, men går inte utöver det. Struphuvudets rörlighet bevaras. I regionala lymfkörtlar detekteras inte metastaser;
  3. Den tredje etappen är uppdelad i 3A och 3B. I steg 3a passerar tumören till de intilliggande delarna av struphuvudet, orsakar orörlighet hos motsvarande organhalvdel, eller även om den är begränsad till en nivå av struphuvudet, åtföljs den av rörlighet i ligamentet eller arytenoidbrosket eller ligamentet. Halscancer steg 3B kännetecknas av spridningen av tumören till organen intill struphuvudet, regionala lymfkörtlar;
  4. Steg fyra - en omfattande tumör upptar större delen av struphuvudet, infiltrerar intilliggande vävnader, det finns orörliga metastaser i lymfkörtlarna i nacken eller en neoplasma av vilken storlek som helst med avlägsna metastaser.

  Med steg 1 halscancer har patienter en ihållande hosta, röstens klang förändras. Efter korrekt vald behandling förekommer inte tumöråterfall inom fem år hos 80% av patienterna. Steg 2 halscancer manifesteras av ett brott mot vokalvecken, andningsproblem. Patientens röst blir hes, smärta uppträder vid sväljning. Fem års överlevnad är 70%.

  Grad 3 halscancer manifesteras av en fullständig frånvaro av röst på grund av skador på stämbanden. Med grad 3 struphuvudcancer är förväntad livslängd på 60% av patienterna 5 år.

  Diagnosen av "grad 4 struphuvudcancer" manifesteras av symtom på skada på struphuvudet och inre organ, där metastaser är lokaliserade (matstrupe, lungor och bronkier, matsmältningsorgan). Mindre ofta bestäms metastaser i levern och hjärnan. Kan steg 4 struphuvudcancer botas? Med grad 4 halscancer är livslängden kort. Fem års överlevnad mindre än 25%.

  Diagnostik

  Hur diagnostiseras halscancer tidigt? Om det finns symtom på halscancer bör diagnosen vara omfattande. Läkare på Yusupov-sjukhuset diagnostiserar hals- och struphuvud med följande metoder:

  • Direkt och indirekt laryngoskopi,
  • Hypofaryngoskopi;
  • Datortomografi;
  • Histologisk undersökning;
  • Trial laryngofissur;
  • Cytologisk undersökning av tryck från struphuvudet och lymfkörtlarna;
  • Bestämning av nivån av tumörmarkörer.

  Hur känner man igen halscancer? Otolaryngologer utför först en indirekt laryngoskopi. Vid undersökning av de verkliga stämbanden uppmärksammas deras rörlighet under fonering och asymmetrin av den lesion som är inneboende i tumörprocessen, storleken på lesionen i neoplasman och dess lokalisering specificeras. För att undersöka struphuvudets bakre delar, tillgriper de att undersöka dem med en struphuvudspegel från botten till toppen, när läkaren sitter framför en stående patient.

  Hur diagnostiseras halscancer hos en äldre person om bilden inte är tillräckligt tydlig eller om tumören maskeras av sekundära inflammatoriska fenomen med förfall, infiltration och ödem? I det här fallet tillgriper otolaryngologer lokalbedövning, höjer epiglottis, palperar med en sond, använder en förstoringsspegel och ger också en motsvarande lutning till patientens huvud. Om du misstänker en lesion i den subglottiska regionen eller de nedre delarna av svalget används direkt laryngoskopi och hypofaryngoskopi.

  Hur man kontrollerar halsen för cancer med hjälp av datortomografi. Denna forskningsmetod utökar diagnosfunktionerna för tumörer som är lokaliserade i området för de ventrikulära och sanna stämbanden och larynxventriklarna, liksom när tumören sprider sig till den subglottiska regionen. På Yusupov-sjukhuset undersöks patienter med den senaste generationen högupplösta datortomografier.

  Hur testar jag halsen och struphuvudet för cancer med laboratorietester? Histologisk undersökning avgör tumörens natur, dess struktur, graden av differentiering av cellulära element och graden av tumörmalignitet - alla dessa detaljer påverkar sjukdomsförloppet och beaktas när man väljer en behandlingsmetod

  För att undvika stimulering av ökad tillväxt och spridning av tumörprocessen på grund av skador på lymfkärlen och blodkärlen under biopsi utför onkologer flera sessioner av strålbehandling före operation. För seriemikroskopi tas bitar från tumören och vid gränsen till neoplasman och frisk vävnad. Histologisk verifiering av halscancer är förknippad med många svårigheter. Histologerna på Yusupov-sjukhuset har den högsta kvalifikationskategorin, har lång erfarenhet och tillåter inte diagnosfel.

  Hur diagnostiseras struphuvudcancer med andra metoder? I fall där biopsidata inte är tillräckligt övertygande eller omöjligt, används en försökslaryngofissur. Eftersom sådd av atypiska celler i de omgivande vävnaderna under proceduren kan förekomma, utförs i sådana fall omgående en histologisk undersökning vid operationsbordet, efter att man tidigare fått patientens samtycke till en radikal intervention. Cytologisk undersökning av tryck från struphuvudet och lymfkörtlarna utförs i fall där patienten kategoriskt vägrar operationen och en biopsi inte är indicerat.

  Hur identifierar man cancer i tidigt stadium av halsen? För tidig diagnos av hals- och struphuvudscancer undersöker läkare på Yusupov-sjukhuset nivån av tumörmarkörer för SCC och CYFRA 21-1. Högkvalificerade läkare som utrustar operationsrum med modern diagnostisk utrustning och instrument gör det möjligt för onkologerna på Yusupov-sjukhuset att förbättra den femåriga överlevnadsgraden för halscancer.

  Hur behandlas struphuvudcancer? Läkarna vid Yusupov-sjukhuset har lång erfarenhet av behandling av struphuvudcancer. Behandlingsmetoden väljs beroende på sjukdomsstadiet, tumörens typ och spridning. Följande metoder används:

  • Kirurgiska ingrepp (ackordektomi, laryngeal resektion);
  • Organbevarande laserkirurgi för struphuvudtumörer;
  • Kirurgi för att ta bort neoplasmer med rakapparat;
  • Strålbehandling (fjärr gammagymnastik);
  • Neoadjuvant, adjuvant och botande kemoterapi;
  • Palliativ vård.

  Huvudbehandlingen för struphuvudcancer är kirurgi. Avlägsnande av struphuvudet är en radikal kirurgisk ingrepp för en malign tumör. Konsekvenserna kan vara olika. Efter operationen tappar vissa patienter sin röst, tumörtillväxten återupptas.

  Laryngofissur appliceras när en exophytisk tumör är lokaliserad på den fria kanten av de främre två tredjedelarna av den verkliga vokalsträngen, utan att neoplasman sprids till den främre commissuren och arytenoidregionen.

  Om ett betydande område av struphuvudet påverkas av en cancerprocess och rörligheten i det drabbade området är mycket begränsad eller till och med helt frånvarande, är processen makroskopiskt ensidig, kirurger utför halsoperation i onkologi - resektion av hälften av struphuvudet. Hemilaryngectomy är inte endast indicerat för inre cancer som inte växer genom brosket i struphuvudet, utan också för spridningen av tumörprocessen till den främre commissuren och området för arytenoid brosk.

  Om tumören är lokaliserad i de främre två tredjedelarna av en äkta stämband med övergången till den främre commissuren eller till och med till den främre delen av den andra sanna stämbandet utförs en halv resektion av struphuvudet enligt Otan. I denna operation tas de främre delarna av struphuvudet bort och lämnar dess bakre vägg. Efter ingreppet bevaras sväljning och vokalfunktion. Partiella kirurgiska ingrepp för struphuvudcancer inkluderar frontal resektion av struphuvudet. Den används för att besegra den främre uppdraget.

  För närvarande är ackordektomi och diagonal resektion av struphuvudet de vanligaste organbevarande operationerna för begränsad struphuvudcancer. Efter operationen har patienter nedsatt vokalfunktion, de noterar heshet, snabb trötthet under en konversation och en signifikant försämring av ljudet vid överbelastning. En oönskad konsekvens av sagittal resektion av struphuvudet är störning av sväljningen efter operationen.

  Hur man botar cancer i tidigt stadium i halsen? Laryngeal kirurgi (tumörborttagning) utförs med en rakapparat. Frisk vävnad skadas inte under operationen. Operationen utförs endoskopiskt. En trakeostomi för struphuvudcancer appliceras efter total avlägsnande av organet. Yusupov-sjukhuset tillhandahåller näring efter avlägsnande av struphuvudet för halscancer.

  Halscancer behandlas med cancerläkemedel. Onkologer utövar två behandlingsalternativ: monoterapi och polykemoterapi. Vid monoterapi används 1 läkemedel, för vilket cancerceller är särskilt känsliga. Läkemedlet ordineras i stora doser. För polykemoterapi används flera cytostatika i följd eller samtidigt.

  Kemoterapeuter från Yusupov-sjukhuset använder kombinationer av cytostatika som rekommenderas av International Association of Oncologists för att uppnå den mest effektiva behandlingen. De använder läkemedel som är mycket effektiva och har minimala biverkningar. Patienterna på onkologikliniken har möjlighet att få de senaste läkemedlen mot cancer tack vare det forskningsprogram som Yusupov-sjukhuset deltar i. Utvärdering av effektiviteten av strålterapi för halscancer utförs av professorer och läkare i högsta kategorin.

  Ett kombinerat tillvägagångssätt för behandling av struphuvudcancer kan förbättra behandlingsresultaten. Strålbehandling för halscancer används både som en primär behandling och som en del av en kombinationsbehandling. Behandlas halscancer? De flesta patienter med tidigt stadium larynxcancer botas med strålbehandling. Hur lämplig strålterapi för struphuvudcancer är för en viss patient beror på tumörens volym och plats och bestäms av djupet av dess tillväxt i halsvävnaden.

  I de tidiga stadierna av sjukdomen genomförs i de flesta fall strålningssessioner 5 gånger i veckan i 3-7 veckor. Strålterapeuten beräknar den totala strålningsdosen för struphuvudcancer under hela kursen och delar den sedan upp i fraktioner. Denna separation hjälper till att minska de oönskade effekterna av behandlingen. Kan halscancer botas? Om komplex behandling påbörjas i tid förbättras prognosen för återhämtning avsevärt..

  Överlevnadsprognos

  Hur länge lever människor med struphuvudcancer? När en patient diagnostiseras med cancer i halsen beror prognosen direkt på tumörens plats och förekomsten av cancerprocessen..

  Bord 1. Överlevnadsprognos beroende på platsen för struphuvudet

  Neoplasmas platsFemårig överlevnadsprojektion
  Karikoidområde20%
  Struphuvudet21%
  Piriform sinus50%

  Är halscancer dödlig? Om sjukdomen känns igen i rätt tid är det mycket troligt att sjukdomen kommer att besegras. Femårsöverlevnadsgraden för patienter med stadium 1 halscancer är 85%. När en cancer i fjärde etappen upptäcks är prognosen mindre optimistisk. Om hals 4 cancer i cancer diagnostiseras, hur länge lever de? Prognosen för en femårs överlevnad för patienter med stadium 4 struphuvudcancer är 20%. Mycket beror på om patienten går med på att ha operation för att ta bort struphuvudet och stämbanden, vilket kan göra en person dum.

  Den långsiktiga överlevnadsgraden för patienter med halscancer har varit nästan oförändrad under de senaste 20 åren, men livskvaliteten för botade patienter har förbättrats avsevärt. Om strålterapi inte leder till det förväntade resultatet använder läkare på Yusupov-sjukhuset metoder för säker kirurgi, som gör det möjligt för patienten att delvis bevara tal.

  Förebyggande

  Halscancer är en sjukdom som till stor del är förknippad med användning av alkohol, nikotin och andra giftiga ämnen. Läkare-onkologer rekommenderar att patienter som ansöker om denna fråga ger upp missbruk för att minska sannolikheten för patologi.

  En annan provocerande faktor är cancerframkallande ämnen vars inandning orsakar irreversibla förändringar i slemhinnorna. Patienter i riskzonen har visat sig begränsa manipulationer med ämnen med ökad karcinogenicitet: bensen, asbest, oljeprodukter, fenolhartser, koldamm. Om kontakt med dessa ämnen inte kan uteslutas under arbetsuppgifterna bör andningsskydd användas för att skydda andningsorganen..

  Tidig behandling av andningssjukdomar är en viktig förebyggande åtgärd för att förhindra den patologiska processen. Onkologer vid Yusupov-sjukhuset rekommenderar patienter i riskzonen och informerar dem om faktorer som negativt påverkar luftvägarna, manifestationer av halscancer i början och metoder för förebyggande.

  Behandling i Moskva

  Halscancerbehandling i Moskva med moderna metoder utförs av läkare på Yusupov-sjukhuset. Onkologikliniken är specialiserad på behandling av struphuvudcancer. Mottagning utförs av ledande onkologer i Moskva som har vetenskapliga titlar och den högsta medicinska kategorin. Kandidater och läkare inom medicinska vetenskaper, författare till vetenskapliga verk deltar i behandlingsprocessen.

  Patienterna är i bekväma avdelningar. Den medicinska personalen tillhandahåller hygienisk vård för trakeostomi. Kockarna förser patienter med speciella måltider. Kostnaden för behandlingen är lägre än i andra halscancerkliniker. Priset på de tjänster som levereras till patienten motsvarar deras kvalitet. Hur mycket kostar behandling med halscancer, ring Yusupov-sjukhuset.