Hur länge kan du leva med metastaser i ryggraden och kan prognosen vara positiv?

Fibrom

Ryggraden är inte bara hela kroppens pelare utan också en skyddande mantel för ryggmärgen. Därför kan närvaron av en primär eller sekundär tumör i ryggraden störa alla kroppsfunktioner - från rörelse till näring och andning..

 • Patientöverlevnadskriterier
 • Överlevnad av metastaserande cancer i ryggraden
 • Prognos för olika lokaliseringar av den primära tumören
 • Utsikterna för behandling av metastaserad ryggrad

Trots att utvecklingen av primära maligna tumörer i ryggraden är sällsynt, kan atypiska celler spridas till det från andra organ på grund av aktivt blod och lymfflöde. Med tanke på frekvensen av diagnos av metastaser i skelettsystemet är det nödvändigt att överväga prognosen och utsikterna för behandling av denna patologi..

Patientöverlevnadskriterier

Huvudfrågan som oroar alla patienter med diagnostiserade ryggradsmetastaser är hur mycket som finns kvar att leva? Ett ord "metastaser" är förknippat med en dödsdom för många. I praktiken beror dock behandlingsutsikterna på flera parametrar. Och en gynnsam prognos är i princip möjlig.

Prognosen för överlevnad hos patienter med sekundär cancer i kotorna beror på följande faktorer:

 • en typ av primär malign neoplasi och graden av differentiering av tumörceller (denna indikator är motsatsen till tumörens malignitet: ju större graden av differentiering, desto mindre är neoplasmas foci utsatta för snabb tillväxt och spridning);
 • antalet och volymen av cancernoder i ryggraden;
 • ålder, hälsotillstånd och patientens immunsystem, förekomsten av kroniska systemiska sjukdomar och cancerprocesser;
 • snabb diagnos och korrekt val av behandlingsförloppet.

Bevarande av bentäthet (frånvaro av en aggressiv osteoklastisk form av sjukdomen), långsam tillväxt av sekundära och primära tumörer, en enda karaktär av metastas och tidig diagnos av sjukdomen gör det möjligt att göra optimistiska förutsägelser om minst 3-5 års överlevnad.

Tidig upptäckt av sekundära tumörer är möjlig med regelbundna förebyggande undersökningar. Smärtsyndrom, som ofta är det enda tecknet på skada, förväxlas ofta som ett tecken på myosit, osteokondros, radikulit och andra sjukdomar i muskuloskeletala systemet. Därför föredrar de att ta smärtstillande medel och alternativa metoder än att besöka läkare..

Man bör dock komma ihåg att, i motsats till dessa sjukdomar, orsakar metastaser i ryggraden ofta sensoriska störningar och smärta som inte kan lindras av traditionella smärtstillande medel. Detta beror på att tillväxten av sekundär cancerfoci åtföljs av kompression av ryggmärgen och gradvis förstörelse av nervfibrer..

Utvecklingen av sekundära neoplasier är troligt även efter flera år efter den framgångsrika behandlingen av den primära neoplasman, därför bör patienter som tidigare varit registrerade hos en onkolog för cancer vara särskilt uppmärksamma på sin egen hälsa..

Överlevnad av metastaserande cancer i ryggraden

I närvaro av metastaser i ryggraden bestäms prognosen av flera omständigheter. För det första är det mycket viktigt om den specifika lokaliseringen av den primära tumören har fastställts. Om diagnosen avslöjar typen av tumör och det organ där den befinner sig, ökar chanserna för ett års och till och med fem års överlevnad hos patienten avsevärt.

Med en okänd lokalisering av den primära tumören är den genomsnittliga livslängden för en patient med metastaserad ryggradscancer flera månader.

Ett ytterligare kriterium är den primära tumörens aggressivitet och kontrollerbarhet. För framgångsrik behandling av metastaser måste tillväxten hämmas av den föreskrivna behandlingen..

För det andra är det inte bara antalet sekundära tumörer i själva ryggraden som är viktigt, utan också deras närvaro i de inre organen. Främst i lungor, hjärna, njurar och lever.

I närvaro av metastaser i inre organ och andra delar av skelettet, patologiska frakturer orsakade av benresorption och ett oupptäckt primärt fokus för den onkologiska processen överstiger inte ett års överlevnad 10%.

För det tredje beaktas komplexiteten i historien och närvaron av andra primära maligna tumörer. När två primära cancerformer kombineras med en metastasering av en av dem till ryggradens benvävnad, har 1 av 4 patienter chanser att leva i mer än ett år.

Hos patienter med en enda metastas i ryggraden är chansen att överleva i minst 5 år, tvärtom, relativt hög: de når 49%. Lämplig terapi för dem är vanligtvis kirurgiskt avlägsnande av metastas med noggrann övervakning för återfall i framtiden och förstärkning av ryggkotorna med vertebrektomi.

Vid diagnos av ryggradsmetastaser i de tidiga stadierna är den femåriga överlevnadsgraden, enligt moderna data, upp till 80%.

Tyvärr är det ganska svårt att upptäcka sekundära tumörer i ryggraden omedelbart efter deras uppträdande på grund av ofullkomligheten hos standardmetoder för förebyggande undersökningar och det asymptomatiska förloppet av sjukdomen med små neoplasmer. De mest exakta metoderna för diagnos av bentumörer är benscintigrafi, datortomografi och magnetisk resonanstomografi. De låter dig spåra patologiska formationer med en diameter på 0,3-0,5 mm.

Prognos för olika lokaliseringar av den primära tumören

Spridningen av metastaser på ryggmärgsvävnaden är mest typisk för tumörer i bröstkörtlar, prostata, lungor, njurar, sköldkörteln och lymfsystemet..

I brösttumörer och lungcancer som kompliceras av närvaron av metastaser i ryggraden utan patologiska frakturer och en signifikant minskning av ryggkotorns höjd är den årliga överlevnadsgraden cirka 50%.

Den genomsnittliga livslängden för metastaserat njurkarcinom är cirka 9 månader. Mer än ett år med adekvat behandling lever över 50% av patienterna.

Vid metastaser av en primär sköldkörteltumör är prognoserna mer optimistiska. Den genomsnittliga överlevnadsgraden för patienter når behandlingen nästan 3 år (det exakta värdet är 33,1 månader).

Man bör komma ihåg att metastaser i muskuloskeletala systemet oftast indikerar utvecklingen av det fjärde steget i den onkologiska processen, vilket i sig inte är prognostiskt fördelaktigt. Samtidigt anses tillväxten av sekundära tumörer i benen vara en mindre aggressiv process än en liknande skada på inre organ..

Även med betydande ryggmärgskompression finns det metoder för att lindra patientens tillstånd. Medan metastaser i hjärnan, levern eller lungorna är patientens livskvalitet mycket svårare att förbättra.

Utsikter för behandling av metastaserad ryggrad

Beroende på graden av känslighet hos tumörceller för olika typer av terapi vid behandling av benmetastaser används strålning, mycket toxiska kemoterapidroger, laser, klassisk och strålkirurgi, terapi med difosfonater och hormonella läkemedel..

Den mest lovande behandlingsmetoden anses vara strålkirurgi, under vilken en gamma- eller cyberkniv används. Instrumentets verkan är baserad på punktbestrålning av tumören och kan avsevärt minska eller helt eliminera metastaser. Den maximala tumordiametern för fullständig härdning bör inte vara mer än 20 mm. Fördelen med tekniken är att den endast påverkar cancerceller..

För små tumörer används också systemisk bestrålning, men denna metod anses vara mindre effektiv. En kombination av flera kurser med kemoterapi och strålkirurgi har visat sig vara mycket effektiv..

Hormonbehandling används om utvecklingen av den primära tumören beror på koncentrationen av östrogen och testosteron (prostatacancer, bröstcancer etc.), samt för att lindra ödem (glukokortikoider).

Behandling med difosfonater och förstärkning av ryggkotorna under operationer används för att minska risken för fraktur och kompression av ryggmärgen. Laminektomi och andra typer av operationer syftar främst till att minska neurologiska symtom.

Således beror utsikterna på att leva huvudsakligen på tumörvolymen, patientens tolerans mot kemoterapi, cancercellernas känslighet för kemoterapi och komplexiteten i fallet (närvaron av andra primära neoplasier, benresorption etc.). I stor utsträckning beror patientens hälsa på hans villighet att följa läkarens anvisningar och bibehålla kroppens tillstånd med alla tillgängliga metoder för traditionell medicin..

Vi är mycket tacksamma om du betygsätter det och delar det på sociala nätverk.

Spinalmetastaser

Primära spinaltumörer är sällsynta. Statistik visar att upp till 90% av maligna tumörer i ryggraden är metastaser av cancer i andra organ..

Många typer av cancer metastaserar till ben, oftast till ryggkotorna. I de flesta fall sprids tumörceller hematogent - med blodflöde. Sekundära foci försvagar benvävnad, detta hotar patologiska ryggradsfrakturer, vilket leder till svår smärta, en signifikant minskning av livskvaliteten, kompression av ryggmärgen och nervrötter.

I 95% av fallen är spinalmetastaser extradurala, det vill säga de ligger utanför dura mater. I mer än hälften av fallen är foci lokaliserade på olika nivåer av ryggraden..

Några siffror och fakta:

 • Ryggraden ligger på tredje plats i listan över organ som olika maligna tumörer oftast metastaserar till. De två första platserna tillhör lungorna och levern.
 • 70% av alla benmetastaser är metastaser i ryggraden.
 • 5-30% av patienterna med cancer i steg 4 har metastaser i ryggraden.
 • Sekundära foci i ryggraden är vanligare hos män än hos kvinnor. De flesta fall förekommer mellan 40 och 65 år.
 • Endast 10% av patienterna upplever symtom.
 • Cirka 70% av de lesioner som orsakar symtom finns i bröstområdet, 20% i ländryggen, 10% i livmoderhalsen.
 • I 60% av fallen finns lesionerna i den främre delen av ryggraden.

Vilka maligna tumörer oftast metastaserar till ryggraden?

Primära foci finns i följande organ:

 • lunga - 31%;
 • bröstkörtel - 24%;
 • mag-tarmkanalen - 9%;
 • prostatakörtel - 8%;
 • lymfom - 6%;
 • melanom - 4%;
 • njurar - 1%.

Cirka 13% står för maligna tumörer från andra lokaliseringar. I 2% av fallen är platsen för den primära tumören okänd.

Vilka är symtomen på ryggradsmetastaser i stadium 4 cancer?

Vissa patienter har inga klagomål alls. Huvudsymptom på metastaser i ryggraden är smärta i nacke, rygg eller nedre rygg. Spinal smärta kan orsakas av en mängd andra patologier. Det är svårt att hitta en person över 40-50 år som aldrig har upplevt dem. Med cancer är smärtan vanligtvis konstant, obehaglig, försvinner inte efter vila, värre på natten, på morgonen när du vaknar. Gradvis växer tumören, mer och mer komprimerar ryggmärgen och nervrötterna. Efter några veckor eller månader går symtom som muskelsvaghet, domningar, stickningar i smärtan.

Mekanismen för smärta i ryggradsmetastaser är annorlunda, beroende på detta kan det ha några karakteristiska egenskaper:

 • När tumören växer utvecklas inflammation, vävnadsspänning i ryggraden. Detta ger smärta, som patienterna beskriver som "smärta i djupet". Det intensifieras på natten och minskar efter att ha vaknat när en person börjar röra sig..
 • När nervrötterna komprimeras utvecklas radikulär smärta. De brinner, skjuter, sprider sig ner i nervens gång, "går ner" längs armen eller benet, ofta åtföljt av muskelsvaghet, domningar, stickningar.
 • Plötslig svår smärta kan indikera att tumören har lett till förstörelsen av ryggkotan och dess patologiska fraktur. Vanligtvis uppstår sådan smärta och intensifieras under rörelse, i sittande läge.

En av de allvarliga komplikationer som orsakas av kompression av nerverna som faller ner i ryggradskanalen är cauda equina syndrom. I detta fall stör tarmarnas funktion, urinblåsan, det finns svaghet i benen, förlust av känslighet i skinkorna, sadelbedövning (förlust av känslighet i perineum, den inre ytan av överlåren). Akutoperation krävs ofta om cauda equina syndrom utvecklas.

Om tumören kraftigt komprimerar ryggmärgen störs rörelser och känslighet under platsen för kompression, urin- och avföringsinkontinens uppträder hos män - erektil dysfunktion.

Diagnos av metastaser i ryggraden

De viktigaste diagnostiska metoderna är CT och MR. De hjälper till att i detalj visualisera strukturerna i ryggraden, tumörvävnad. Radiografi är mindre informativ, eftersom endast benstrukturer är synliga på bilderna används den vanligtvis när man misstänker patologisk fraktur..

Diagnosen bekräftas av biopsi. Läkaren tar emot ett fragment av tumörvävnad och skickar det till laboratoriet för cytologisk, histologisk undersökning, molekylärgenetisk analys. Biopsimaterial kan erhållas på olika sätt:

 • Oftast utförs en punktering perkutan biopsi med en nål som injiceras under röntgenkontroll.
 • Mindre vanligt avlägsnas en del eller hela tumören kirurgiskt. Denna biopsi kallas incisional respektive excisional..

Behandling av metastaser i ryggraden

I cancer i steg 4 är risken för remission mycket låg. Men patienten kan fortfarande få hjälp. Behandlingen kan ha följande mål:

 • Öka livslängden.
 • Minska smärta och andra symtom.
 • Förbättra rörelse, förmåga att gå, utföra dagliga aktiviteter.
 • Eliminera ryggstabilitet, förhindra patologiska frakturer.

Kirurgi

Ett minimalt invasivt förfarande kan utföras för att stabilisera ryggkotorna och minska smärtan. En nål sätts in i kotan och volymen av benvävnad fylls på med speciellt cement.

Patienter med metastaser i ryggraden tolererar inte öppna kirurgiska ingrepp bra och de utvecklar ofta komplikationer. Därför är indikationerna för sådana operationer begränsade:

 • Om patientens förväntade livslängd är 6 månader.
 • Om det bara finns en lesion.
 • Om det finns allvarliga neurologiska störningar, nedsatt rörelse och känslighet.

För närvarande finns det inga tydliga bevis för att aktiv kirurgisk behandling kan öka livslängden hos dessa patienter avsevärt..

Kemoterapi

Vid metastaser i ryggraden, tillgriper de systemisk kemoterapi. Detta hjälper till att minska tumörstorleken, lindra patienten från smärta. Olika typer av kemoterapi används. För vissa tumörer är hormonbehandling, riktad terapi och immunterapi effektiv. Ibland tillgriper de kemoembolisering: en kateter sätts in i kärlet som matar tumören och ett kemoterapidroger injiceras genom det i kombination med ett emboliserande läkemedel som täpper till kärlumen och berövar tumörvävnaden näringsämnen och syre.

Strålbehandling

Studier har visat att strålbehandling kan lindra smärta orsakad av metastaser i ryggraden i 70% av fallen. Effekten kan dock inte komma omedelbart, det tar upp till två veckor att uppnå den. Ibland tillgriper de sig stereotaxisk strålkirurgi: en speciell apparat avger många strålar och fokuserar dem i ett område, där fokus ligger. Det hjälper till att döda cancer med minimal inverkan på omgivande frisk vävnad.

Radiofrekvensablation (RFA)

Hos vissa patienter kan ett förfarande utföras där en nålformad elektrod sätts in i tumören och en högfrekvent ström appliceras på den. Som ett resultat uppstår uppvärmning och död av tumörceller..

Bekämpa smärta

Många patienter med ryggradsmetastaser kräver smärtlindring av hög kvalitet. Narkotiska och icke-narkotiska analgetika, binjurebarkhormoner (glukokortikoider) och andra läkemedel används. För närvarande styrs onkologer av ett trestegsschema: i varje steg ordineras mer kraftfulla läkemedel, om svagare inte hjälper.

Prognos för steg 4-cancer med metastaser i ryggraden

Prognosen beror på typen av primär tumör. Medianöverlevnaden är 10 månader. Ett förutsägbart ogynnsamt tecken är ryggmärgskompression. Samtidigt är den genomsnittliga överlevnadsgraden 3 månader.

Prognos för metastaser i ryggraden

Vad är den förväntade livslängden när metastaser uppträder i ryggraden? En smärtsam fråga uppstår för dem som på ett eller annat sätt har haft en allvarlig sjukdom. Det är ingen tillfällighet att prognosen för denna patologi inte är särskilt betryggande. När allt kommer omkring, vad är metastaser? Dessa är sekundära neoplasmer, vars förekomst framkallas av en befintlig malign tumör. De kan bildas i en mängd olika vävnader och organ. För benmetastaser är flera utseenden typiska.

Klassificering

Metastaser som sekundär cancer komplicerar ofta förloppet av huvudonkologin. I vissa stadier av sjukdomen börjar atypiska celler spridas okontrollerat i hela kroppen. De bärs av blod eller lymf och bildar nya patologiska foci på olika ställen. Det har länge varit känt att endast en defekt cell räcker för utvecklingen av en tumör. På kortast möjliga tid reproducerar den många av sina egna analoger.

Spinalmetastas komplicerar ofta förloppet av lymfom, multipla myelom, maligna tumörer i lungorna, bröst och prostata.

Men den primära tumören kan inte alltid bestämmas och inte hos alla patienter. Diagnos i rätt tid och korrekt erkännande av den primära sjukdomens natur är nämligen avgörande för behandling och prognos. Och hur snart behandlingen påbörjas direkt beror på hur länge en person måste leva..

Med hänsyn till förändringarna i benvävnader kan man skilja på två typer av benmetastaser i ryggraden:

 • Osteoklastisk sekundär foci. Aktivering av jättebenceller observeras och orsakar upplösning av benelement. På röntgenbilder syns en minskning av höjden på enskilda ryggkotor tydligt.
 • Osteoblastisk. De kännetecknas av kaotisk cellproliferation och ökad bentäthet. Bilderna visar en förändring i volymen i den patologiska zonen, som manifesterar sig som en uttalad "spotting". Det sträcker sig ofta till alla delar av kotan..

Morfologiskt är sekundära tumörer i ryggraden ganska varierande: deras typ beror på arten av den primära lesionen. Histologi avslöjar ofta skivepitelcancer i ryggraden, olika karcinom och många andra typer av onkologi..

Symtom

De mest karakteristiska manifestationerna av patologi är smärta. Smärtan är värkande eller tråkig, begränsad eller sträcker sig bortom det drabbade fokuset. Mild ömhet liknar ofta symtomen på osteokondros, men i detta fall är det mer uttalat och utvecklas. Vid sjukdomens början är det obetydligt, men efter ett tag intensifieras det, blir konstant, fortsätter i vila. Utmattande smärta på natten är typiskt för metastaser. Om metastaser är lokaliserade i nacken, kan det ges till händerna, om neoplasmerna är belägna i bröstområdet, uppstår smärta i bältet.

 • Vi rekommenderar att du läser: spinal tumör.

När de bildas i ländryggen känns strålningen av smärtsamma känslor i benen.

Hos patienter är det ofta en minskning av känsligheten i lemmarna som handskar eller strumpor, deras rodnad. Patientens rörlighet är nedsatt, en störning av hans känslighet märks. Bäckenstörningar är vanliga.

Behandling

Terapin gör det möjligt för patienten att förbli så aktiv som möjligt så länge som möjligt. Terapins framgång bestäms ofta av dess aktualitet: vid vilken specifik period i utvecklingen av patologi den startade. Ju tidigare metastaser diagnostiseras, desto mer sannolikt är det att eliminera dem. Följande kontrollmetoder har utvecklats:

 • Operativ;
 • Strålbehandling;
 • Kemoterapi;
 • Hormonbehandling och mer.

Den specifika behandlingsplanen beror på typen och stadiet av den primära sjukdomen, patientens tillstånd, antal och storlek på neoplasmer. De främsta målen för behandlingen är att minska smärtan så mycket som möjligt, eliminera kompressionen av medulla och göra patientens liv enklare. Med ryggradsmetastaser anses prognosen inte vara mycket gynnsam. En av läkarens huvuduppgifter är att öka patientens livslängd.

Behovet av radio- och kemoterapi bestäms av den primära tumörens känslighet för deras effekter. Kirurgiska ingrepp utförs för att minska patientens lidande och är palliativa i närvaro av svår smärta. Alla operationer kan delas upp i villkor i dekompressionsstabilisering och dekompression. De senare är mycket lättare att utföra och tolereras bättre, men de är farliga med sannolikheten för försämring..

Den första typen av kirurgiskt ingrepp garanterar en mer effektiv effekt. Sådana operationer förbättrar patientens livskvalitet avsevärt, vilket gör att han förblir kapabel att utföra vitala funktioner längre. För detta används olika transplantat, implantat och fixatorer. Men sådana ingripanden är inte alltid möjliga och visar sig ofta vara ganska traumatiska..

Livslängd

Det är svårt att ge ett konkret svar på frågan om en sådan patients förväntade livslängd. För många faktorer påverkar denna kategori:

 • Typen av underliggande sjukdom, eller den specifika typen av ursprungscancer;
 • Storleken och antalet tumörer i ryggraden;
 • Behandlingsmetoder som används;
 • Patientens allmänna tillstånd - närvaron av immunitet, kroppsresistens, andra sjukdomar.

Endast en femtedel av patienterna med sådana metastaser lever längre än ett år från diagnosens ögonblick. För att beräkna livslängden för patienter tar läkare ett år.

Prognos

Tyvärr, men metastaser i vävnaderna i ryggraden uppträder i de sista stadierna av onkologisk patologi. Vanligtvis är detta tillstånd redan en ogynnsam faktor för prognosen. Experter utgår från utvecklingsgraden för den underliggande sjukdomen, från vilka viktiga organ och deras områden som påverkas och hur mycket.

Utan behandling kan en person leva i några månader, medan man använder alla kända behandlingsmetoder överstiger livslängden i de flesta fall inte 2 år (90%).

Men även med noggrann tidig diagnos, med modern framgångsrik behandling, lever bara 80% av patienterna i ytterligare 5 år. Sjukdomens karaktär är sådan att patienter ofta inte märker alarmerande symtom och söker hjälp för sent.

Författare: Petr Vladimirovich Nikolaev

Kiropraktor, ortopedisk traumatolog, ozonterapeut. Behandlingsmetoder: osteopati, post-isometrisk avslappning, intraartikulära injektioner, mjuk manuell teknik, djupvävnadsmassage, smärtlindringsteknik, kranioterapi, akupunktur, intraartikulär läkemedelsadministration.

Spinalmetastaser

Vanliga symtom

Med uppkomsten av metastas störs ryggkotans stödfunktion, den börjar gradvis kollapsa, smärta uppstår, som antingen är konstant, intensiv eller uppstår under fysisk ansträngning.

Smärtan är i den del av ryggraden där fokus ligger och skjuter inte på andra ställen. På grund av en kränkning av ryggkotans struktur utvecklas patologiska frakturer, efter vilka utseendet blir, smärtan blir intensiv, konstant och skjuter längs nervrötterna på grund av kompression av den trasiga kotan.

Symtomen på cancerförgiftning, förvärrad patientens tillstånd, försämrad prognos inkluderar:

 • svaghet;
 • ökad trötthet;
 • viktminskning;
 • ingen aptit;
 • illamående;
 • kräkningar av mat ätit;
 • subfebril kroppstemperatur;
 • svullnad i ansiktet på morgonen, på benen på kvällen;
 • huvudvärk;
 • minskat minne, uppmärksamhet;
 • blekhet eller gulhet i huden;
 • en minskning av nivån av hemoglobin, erytrocyter i blodet, en ökning av ESR.

Den kliniska bilden av skador på livmoderhalsen

Följande symtom indikerar livmoderhalsmetastaser:

 • smärta längs nacken, skjuter i en eller två armar;
 • kränkning av armar och benrörelser med efterföljande förlamning i dem;
 • kränkning av urinering
 • nedsatt känslighet i armar och ben.

Den kliniska bilden av lesioner i bröstkorgens ryggrad

Det är svårt att identifiera bröstkorgens metastas, eftersom symtomen i de tidiga stadierna av sjukdomen är ospecifika och manifesteras av obehagliga känslor i bröstkorg.

Frakturer i bröstkotorens kroppar manifesterar sig inte omedelbart som svår smärta, eftersom bröstet är en kostsam ram och komprimering av rötterna sker i avancerade stadier av sjukdomen.

Med uppkomsten av maligna tumörer i bröstsegmenten minskar känsligheten från bröstnivån och under till benen, smärtan är av bältros under interkostalnerven, simulerar.

Svaghet utvecklas gradvis i benen, svårigheter att urinera och oregelbundna tarmrörelser.

Den kliniska bilden av skador på ländryggen

Metastaser i kroppen av de övre ländkotorna orsakar. Allvarlig smärta i ländryggen, som skjuter i höftlederna, höft till knäledsnivån.

Gemensamma klagomål tvingar patienter att behandla artros i höftlederna.

Den kliniska bilden av lesioner i lumbosakral ryggrad

Om de nedre ländryggen och sakralregionerna påverkas, kommer de tidiga tecknen att vara smärta i nedre ryggen som med radikulit.

Då domnar perineum, inkontinens eller retention av urin och avföring, en undernäring av huden manifesterar sig som torra och spröda naglar, utseendet på sprickor, icke-läkande sår.

Metastaser av de nedre sakrala segmenten manifesteras:

 • störningar i urinering,
 • avföring och sexuell funktion,
 • kränkning av perineums känslighet.

För första gången uppstår smärta i ryggraden när ingen tänker på den primära tumören. Samtidigt är blod- och urintester normala, patientens välbefinnande lider inte, rörelser, känslighet störs inte. Då hjälper patientens onkologiska historia för diagnos, ytterligare undersökningsmetoder.

Klassificering och diagnos av spinal matastas

Typer av ryggradsmetastaser klassificeras med hänsyn till specifikationerna för förändringar i bensubstansen.

 1. Osteoklastisk (osteolytisk) metastas aktiverar maligna celler som är ansvariga för förstörelsen av benvävnad. Resultatet är dess förstörelse. Röntgenbilden visar en minskning av höjden på mellankottskivorna;
 2. Osteoblaster framkallar okontrollerad tillväxt och en ökad bentäthet. Röntgen avslöjar en ökning av volymen, en förändring i form och "spotting" av den drabbade vävnaden.

Den morfologiska strukturen hos cancer av sekundär typ är variabel och beror på typen av primär neoplasma. Histologiska studier kan avslöja anaplastiskt karcinom, skivepitelcancer och så vidare..

Diagnosen ställs utifrån registreringen av kliniska manifestationer, sjukdomshistoria och ytterligare undersökningar

En historia av noggrann uppmärksamhet bör uppmärksammas på förekomsten av maligna tumörer som kan metastasera till ryggraden. Onkologer tar hänsyn till att symtomen på metastaser i ryggraden kan uppträda samtidigt som den primära tumören eller efter ett visst intervall efter radikalt medicinskt ingripande

Om det inte finns någon historia av onkologiska fall är detta inte en anledning att utesluta uppkomsten av metastaser. Ofta är det svårt att bestämma lokaliseringen av den primära tumören även med en omfattande undersökning.

Förekomsten av onkologi framgår av de positiva resultaten av ett blodprov för tumörmarkörer. Vid den första misstanken om metastaser i ryggraden föreskrivs en röntgen. Men vid sjukdomens början kanske inte specifika tecken syns. Därför rekommenderas det dessutom att genomgå MR, CT, benscintigrafisk undersökning. För att bestämma det primära fokus, en ultraljud av buken zonen, mammografi undersökning.

Differentiell diagnos av spinalmetastas utesluter vaskulära lesioner, komplikationer efter inflammatoriska processer, demyelinisering och primär neoplasi i epiduralzonen.

Hur man bestämmer?

Om motsvarande symtom och misstankar om bildandet av benmetastaser uppträder är det nödvändigt att konsultera en onkolog. För att bekräfta diagnosen måste specialisten förskriva ett antal diagnostiska åtgärder till patienten..

Som en del av den diagnostiska undersökningen krävs följande:

 • Röntgen i traumatologi är det allra första och grundläggande förfarandet, vilket är anmärkningsvärt för dess tillgänglighet och enkelhet. Men röntgen har en betydande nackdel - små tumörer är inte synliga i bilden, det vill säga i de tidiga stadierna är denna metod ineffektiv;
 • MR- eller magnetisk resonanstomografi - att få en allmän bild av sjukdomen, inklusive förmågan att bestämma omfattningen av benvävnadsskada genom metastaser;
 • Biokemi blodprov - utförs främst för att upptäcka alltför stora mängder kalcium i blodet, vilket indikerar hyperkalcemi;
 • Tumörbiopsi - ta vävnadsprover av neoplasman för ytterligare cytologisk och histologisk undersökning. Denna undersökning är nödvändig för att bestämma typen av tumör, fastställa en diagnos och sedan planera behandlingen..

Klassificering

Först och främst är det värt att förstå att metastaserande skador på ryggraden är kända för att vara sekundära tumörer. Poängen är att neoplasman inte växer i själva ryggraden. Metastaser produceras av en annan tumör, ofta med en helt annan lokalisering. Detta innebär att det är från en malign tumör i andra organ som metastaser uppträder..

I metastasstadiet spriddes maligna cancerceller genom hela kroppen tillsammans med blod och lymf. Det är i detta fall det finns en risk för skador av dessa celler på ryggradsbenstrukturerna, och det är en sådan tumör som kommer att kallas en sekundär malign lesion..

De vanligaste typerna av cancer som metastaserar till ryggraden anses vara:

 • lungcancer;
 • onkologi av prostata;
 • njure;
 • bröst;
 • sköldkörtelcancer;
 • maligna tumörer i mag-tarmkanalen.

När det gäller den direkta klassificeringen av metastaser i ryggraden, skiljer läkare två typer av tumörer, olika vad gäller förändringar i benstrukturen:

 1. Osteolytisk - skada på benvävnad av osteolytisk typ kännetecknas av ökad aktivitet av osteoblaster, celler som bidrar till avlägsnande av benvävnad. Som ett resultat minskar ryggkotorns höjd i ryggraden, vilket är tydligt läsbart på en röntgen.
 2. Osteoblastisk - metastaser av denna typ kännetecknas av okontrollerad tillväxt av benvävnad, åtföljd av en ökning av dess molekylära densitet. Den patologiska processen involverar inte bara kotorna utan också deras processer och bågar. På roentgenogrammet visas foci för en malign tumör i form av flera fläckar, en ökning av volymen av benstrukturer observeras, liksom en snedvridning av ryggkotans form..

Klassificeringen av ryggradsdjurmetastaser endast på ytlig analys verkar enkel. Faktum är att det finns många morfologiska former av vertebrala neoplasmer, vilka dessutom skiljer sig åt i histologiska egenskaper..

Behandling

Oþà± ÃÂμýýþÃÂÃÂø ÿþÃÂ'à± þÃÂà° ýÃÂμþà± ÃÂþÃÂ'øüþóþ úÃÂÃÂÃÂà° AA »ÃÂμÃÂÃÂμýøàüÃÂμÃÂà° AAAAAA ° AA · þò aA · AA ° òøÃÂÃÂàþàAAAA úþû øÃÂÃÂμÃÂÃÂòà° Den andra är den andra, den andra är den andra, den andra är den andra.

AA ÿÃÂμÃÂòÃÂàþÃÂÃÂμÃÂÃÂμÃÂ'àýà° aA · ýà° AAAA ° ÃÂμÃÂÃÂàÿþÃÂ'ÃÂ'ÃÂμÃÂöøòà° AAAAAA ° AA ÃÂÃÂμÃÂà° ÿøÃÂ, òúà»AAAAAA ° AAAAAA ° AA ÿÃÂø Vi är mitt på dagen och vi är mitt på dagen och vi är i mitten..

ÃÂÃÂÃÂÃÂμòà° aA ÃÂÃÂμÃÂà° ÿøàò aA ± þà»ÃÂμÃÂμ ÃÂÃÂμü ò 50% aaaa» AAAAAA ° ÃÂμò ÿþà· òþà»ÃÂÃÂμàÃÂýøà· AAAAAA aA ± þû ÃÂμòþù ÃÂøýÃÂ'ÃÂþü aA Vi är mitt på dagen och vi är i mitten. Aaaa ± aaaa ° aa ± þÃÂúÃÂμ ÿþÃÂ'òÃÂμÃÂóà° ÃÂμÃÂÃÂàþà± aa »aa ° AAAAAA ÃÂÃÂ'à° òû øòà° ýøàÃÂÿøýýþóþ üþà· óà°, AA ° aaaa ° úö Alla, var och en, var och en, var och en.

AA ¥ øÃÂÃÂÃÂóøÃÂÃÂμÃÂúÃÂàþÿÃÂμÃÂà° AAAAAA ýà° aA · ýà° AAAA ° AAAA ò aaaa »AAAAAA ° ÃÂμ ÃÂ'à° òû ÃÂμýøàúþÃÂÃÂýÃÂàaaaaaa ° óüÃÂμýÃÂþò. Den första och den andra, den andra, den andra, den andra, den andra, den andra, den andra, den andra.

AAAAAA aaaa ° ÃÂ'øþÃÂøÃÂÃÂÃÂóøø ÿÃÂøüÃÂμýÃÂÃÂμÃÂÃÂàÃÂÿÃÂμÃÂøà° aA »ÃÂýÃÂù ÿÃÂøà± þÃÂ, AA ÿþüþÃÂÃÂàúþÃÂþÃÂþóþ ýà° ÿÃÂþà± AA» ÃÂμüýÃÂàþà± aa »aa ° aAAAAA ÿþÃÂ' AAAA ° AA · ýÃÂüø ÃÂóû aa ° üø ýà° ÿÃÂà° òà»ÃÂÃÂμÃÂÃÂàÃÂþýúøù AAAA ° ÃÂ'øþà° úÃÂøòýÃÂù aa» aaaa, Ena halvan av den andra ena halvan av den andra. Aaaa ° ýýÃÂù üÃÂμÃÂþÃÂ' ÿÃÂøüÃÂμýÃÂÃÂàò aaaa »AAAAAA ° AAAA ýà° AA» AAAAAAAA üýþöÃÂμÃÂÃÂòÃÂμýýÃÂàüÃÂμÃÂà° AAAAAA ° AA · þò aA ýÃÂμòþà· üþöýþÃÂÃÂø aaaa ° ÃÂ'øúà° à»ÃÂýþóþ òüÃÂμÃÂà° ÃÂÃÂμû ÃÂÃÂÃÂòà°.

Behandling

Det finns flera sätt att behandla sekundära tumörer i ryggraden. En lämplig metod väljs utifrån metastasens symptomatologi, plats, antal och storlek. Detta tar hänsyn till patienternas allmänna fysiska, emotionella förhållanden och ålder..

All cancerterapi är inriktad på följande åtgärder:

 • minskning av smärtsamma känslor
 • upprätthålla normal neurologisk aktivitet;
 • förebyggande av ryggmärgskompression
 • ökad livslängd hos patienter.

För behandling tillgriper de läkemedelsbehandling, strålbehandling, kemoterapi, hormonbehandling och kirurgi. Alla har fördelar och nackdelar, låt oss titta närmare på varje metod separat..

Strålbehandling, kemoterapi och hormonbehandling

Den mest populära är en speciell typ av strålterapi - radionuklidterapi. Dess teknik består i införandet av radioaktiva läkemedel som direkt påverkar det patologiska fokuset. De främsta fördelarna är läkemedlets riktade verkan, vilket säkerställer bevarandet av friska vävnader i närheten, liksom en låg sannolikhet för biverkningar..

I kombination med strålterapi ordineras hormonbehandling och kemoterapi. Beroende på tumörens storlek riktar de sig till dess fullständiga avlägsnande eller minskning i storlek. Valet av de mest lämpliga läkemedlen beror direkt på känsligheten hos cancercellerna och patientens tillstånd. I allmänhet genomförs cirka 5-10 kemoterapisessioner årligen.

Drogterapi

Spinalmetastaser åtföljs av svår smärtsyndrom, därför läggs uppmärksamhet åt att lindra smärta. För att göra detta, tillgripa läkemedelsbehandling, i ett tidigt skede förskrivs patienten Ketoprofen och Ibuprofen. Om den maligna processen är i steg 3 eller högre, ordineras allvarligare läkemedel, såsom Fentanyl eller Sufentatil.

Kirurgi

De tillgriper operation om konservativ terapi inte har haft ett positivt resultat. Kotorens instabilitet, kompression av ryggmärgen och patologisk kotfraktur är indikationer för operation.

Det finns flera sätt att behandla med kirurgi:

 1. Extrema kirurgiska ingrepp. I det här fallet utför läkaren en fullständig extraktion av cancertumören och omgivande vävnader. Den vanligaste är laminektomi. Det består i amputation av kompression på ryggradsregionerna i hjärnan och uppnå den korrekta positionen för ryggkotorna.
 2. Palliativ kirurgi. Under en sådan operation förblir metastaser i ryggarna (helt eller delvis). Ofullständigt avlägsnande hjälper till att förbättra tumörförgiftning under kemoterapi. Denna åtgärd tillgrips endast om det inte är möjligt att helt ta bort metastaserna (till exempel när de blockerar blodflödet).

Om de sekundära tumörerna är små, utförs operationerna endoskopiskt. Om storleken på metastaserna är stor blir det nödvändigt att öppna vävnaden så att läkaren kan eliminera alla skadade områden. Det finns situationer då en sekundär tumör kan nå en så stor storlek att det är förbjudet att ta bort och minska den för att inte skada patienten.

Ofta ordineras patienter vertebroplastik. Detta är en operation som innebär att förstärka de skadade ryggkotorna med bencement. På grund av förekomsten av sekundära tumörer i ryggraden skadas benvävnaden avsevärt, vilket gör att den inte kan stödja kroppsvikt.

Behandling

När metastaser i ryggraden upptäcks är det nödvändigt att utföra komplex terapi. Det bestäms av arten av den primära tumören och graden av utveckling av processen. Samtidigt använder de möjligheterna för läkemedel, strålning och kirurgisk behandling.

Drogterapi

Användningen av läkemedel är en förutsättning för behandling av olika typer av onkologi. Läkemedel minskar inte bara symtomen på sjukdomen utan bidrar också till förstörelse av metastaser, minskar aktiviteten hos den primära tumören. Läkemedlen är grunden för kemoterapi och hormonbehandling och används också för palliativ behandling. Följaktligen används följande läkemedel:

 • Antineoplastisk.
 • Antimetaboliter.
 • Hormoner: kortikosteroider, antiandrogener och antiöstrogener.
 • Smärtstillande.
 • Bisfosfonater.
 • Beredningar av kalcium och järn.
 • Sorbenter.
 • Antiemetisk.

Alla läkemedel ordineras av en läkare. Bara han kommer att berätta för dig hur lång tid du ska ta dem och i vilken dos..

Strålbehandling

Strålbehandling har fått många innovativa teknologier på senare tid. Metoder för cyberkniv och gammakniv blir allmänt tillgängliga. De är linjära acceleratorer med ett tredimensionellt bildsystem, vilket möjliggör exakt inverkan på den patologiska processen utan att skada friska vävnader..

Strålningsdosen beror på typen av tumör och dess känslighet. Separat kan strontiumradioisotop användas, vilket minskar metastasfoci.

Drift

Kirurgisk behandling används både i början av behandlingen och när ovanstående metoder är ineffektiva. I grund och botten används operationer som symtomatiska för att förbättra patientens allmänna tillstånd. De används oftast för kompression av nervrot och efter frakturer för att stabilisera ryggraden. Följaktligen används följande tekniker:

 • Avlägsnande av primär tumör.
 • Laminektomi.
 • Spinal fusion.
 • Osteosyntes.

Operationen påverkar inte livslängden utan förbättrar dess kvalitet.

Hur länge lever de med metastaser och är det möjligt att bota sjukdomen

Diagnosen av ryggradsmetastaser ger redan en dålig prognos. Metastatiska lesioner i ryggraden observeras vanligtvis i terminalstadiet av den primära onkologiska sjukdomen. I det här fallet fortsätter den sekundära metastasen av ben mycket lättare jämfört med den sekundära metastasen av viscerala organ. Livslängden varierar från ett till två år. De ogynnsamma faktorerna är:

 • Snabb och aggressiv tillväxt av primär onkologi;
 • Flera tumörer i andra organ;
 • Stora storlekar av metastatiska formationer;
 • En kort tidsperiod mellan behandling av primärcancer och ryggradsskada;
 • Dåligt allmäntillstånd hos patienten.

Gynnsamma faktorer inkluderar:

 • Långsam tillväxt av den primära tumören;
 • Ensam metastaser i ryggraden och dess lilla storlek;
 • Patientens välbefinnande.

Vill du veta kostnaden för cancerbehandling utomlands?

* Efter att ha fått data om patientens sjukdom kommer klinikrepresentanten att kunna beräkna det exakta priset på behandlingen.

Prognos

Livslängden efter diagnos hos en patient med sekundär onkologi i ryggraden är högst ett år. Detta tar hänsyn till primära onkologiska sjukdomar. Så i primära njurtumörer, bröstcancer, lungcancer, lymfom, är den förväntade livslängden under en period av 1 år efter metastasering i ryggraden cirka 50%.

Överlevnad från spinalmetastas beror på ett antal faktorer, inklusive:

 • Från patientens hälsa och immunitet;
 • Från typen av primär tumör och det organ från vilket metastaser har passerat till ryggraden;
 • Från antalet tumörer;
 • Från typen av behandling.

Om patienten initialt inte diagnostiserades med primärcancer och neoplasmerna attackerade inte bara ryggraden utan också många andra organ, inklusive lungorna, varierar överlevnadsgraden vid ett år från 0 till 10% av fallen. I detta fall har patienten patologiska benfrakturer, flera metastaser i hela kroppen.

Vid tidig identifiering av det primära fokuset för onkologi är patientens förväntade livslängd inte mer än 2 månader. Med metastaser i ryggraden från en sköldkörteltumör är livslängden ungefär 2,5 år. Om metastaser har spridit sig från korscellscancer, kommer patienten att leva i cirka 8-10 månader.

Patienter med en enda ryggradsmetastas har en chans till en längre livslängd (upp till 5 år) med hjälp i rätt tid. I det här fallet är det nödvändigt att utföra procedurer som bukresektion (avlägsnande av ett specifikt organ eller en del av det) och vertebrektomi (förstärkning av ryggradsvävnad med bencement).

Behandling av metastaser i ryggraden

Behandlingsplanen bestäms av typen och omfattningen av den primära neoplasman, patientens allmänna tillstånd, volymen och manifestationerna av metastaser i ryggraden. Huvudmålen för behandlingen är att minska smärta, förhindra eller eliminera ryggmärgskompression, förbättra kvaliteten och öka patientens förväntade livslängd. Vid behandling av metastaser i ryggraden används kemoterapi, difosfonater, strålbehandling, hormonell terapi och kirurgi..

Beslutet om behovet av kemoterapi och strålbehandling för spinalmetastaser fattas med hänsyn till känsligheten hos den primära tumören. Med hormonberoende neoplasier utförs hormonbehandling. Difosfonater ordineras för att undertrycka benresorption och eliminera hyperkalcemi. Kirurgiska ingrepp för spinalmetastaser är vanligtvis palliativa. Indikationer för kirurgi är intensiv smärta, progressiv kompression av ryggmärgen, akut radikulärt syndrom med ryggstabilitet och en patologisk fraktur i den drabbade ryggkotan med kompression av ryggmärgen. Mängden ingripande beror på patientens tillstånd med metastaser i ryggraden, sjukdomsprognosen, typen av neoplasi och omfattningen av lesionen i ryggraden. Alla operationer för ryggradsmetastaser kan delas in i två grupper: dekompressiv och dekompressiv-stabiliserande.

Dekompressionskirurgi (laminektomi) är relativt enkel och lättare att tolerera av patienter. Deras största nackdel är den höga sannolikheten för upprepad försämring av patientens tillstånd på grund av progression av metastaser och instabilitet i ryggraden orsakad av laminektomi. Dekompressions- och stabiliseringsoperationer (med fixatorer, implantat, auto- och allotransplantat) möjliggör tidig aktivering av patienter, ger en långvarig effekt och förbättrar livskvaliteten hos patienter med ryggradsmetastaser avsevärt. De största nackdelarna med sådana ingripanden är deras stora trauma, omöjligheten att utföra i ett allvarligt tillstånd och spridda processer..

Prognos för ryggradsmetastaser

Spinalmetastaser förekommer vid stadium IV i den onkologiska processen, vilket anses vara prognostiskt ogynnsamt. Samtidigt är benmetastaser ganska gynnsamma jämfört med sekundära lesioner i viscerala organ. Den genomsnittliga livslängden för ryggradsmetastaser är 1 till 2 år. Snabb aggressiv tillväxt av primär neoplasi, flera metastaserande skador i olika organ, en kort tidsperiod mellan behandling av en primär neoplasma och förekomsten av metastaser i ryggraden, en stor storlek av en metastatisk tumör, inga tecken på skleros vid röntgenbilder av ryggkotorna före och efter behandlingen, ett allvarligt tillstånd hos patienten... Gynnsamma prognostiska faktorer är den långsamma tillväxten av den primära tumören, den ensamma karaktären hos metastaser i ryggraden, den lilla storleken på sekundär neoplasi, förekomsten av tecken på skleros på röntgenbilder före och efter behandlingen, patientens tillfredsställande tillstånd.

Förebyggande

Det är omöjligt att helt undvika onkologi från någon plats. Läkare råder dig att följa ett antal regler för att minimera risken för cancer. Bland de förebyggande åtgärderna särskiljs följande rekommendationer:

 • äta nyttigt;
 • sporta;
 • avslag på missbruk;
 • undvikande av stressiga situationer;
 • arbete som inte är relaterat till farliga industrier;
 • årliga medicinska undersökningar.

Det är också viktigt att behandla en virusinfektionssjukdom i rätt tid. https://www.youtube.com/embed/37DyXoP9p0c

Vilka förutsägelser ger läkare

Tyvärr är det omöjligt att tillhandahålla uttömmande information om dessa aspekter. Hur länge en person kommer att leva efter en diagnos kan påverkas av:

 • egenskaper hos den primära tumören;
 • villkor för dess diagnos;
 • antalet metastaser i ryggraden;
 • patientens allmänna tillstånd och humör;
 • patienten har andra sjukdomar;
 • vald typ av behandling.

Prognoser beror till stor del på tidpunkten för diagnosen

Magcancer. Dynamik för överlevnad hos patienter med olika kemoterapiregimer

Om tumören växer långsamt, är dess storlek liten, det finns bara ett fåtal metastaser i ryggraden, då lever en person som regel längre (om det finns behandling). Om situationen kännetecknas exakt motsatsen ska du inte vänta på en lång livslängd och du måste förbereda dig på det värsta..

Prognosen för metastaser i ryggraden beror direkt på den snabba bestämningen av lokaliseringen av den primära cancer. I händelse av att diagnostiska studier har bestämt lokaliseringen och typen av tumör, ökar chansen att överleva upp till 3 år avsevärt. Om placeringen av det primära neoplasman inte har fastställts är varaktigheten som regel inte mer än 3-5 månader.

Att klara en daglig undersökning och vidarebefordra i tid till en specialist gör det möjligt att diagnostisera sjukdomen i ett tidigt skede, vilket ökar risken för ett gynnsamt resultat.

Om du hittar ett fel, välj en textbit och tryck på Ctrl Enter. Vi kommer definitivt att fixa det, och du kommer att bli karma

Prognosen för livslängd för metastaser i ryggraden är en rent individuell fråga, det beror på ett antal faktorer, allt från kroppens tillstånd och patientens ålder till det valda behandlingsprogrammets tillräcklighet.

Endast en läkare kan utarbeta ett behandlingsprogram som passar dig.

Samtidiga sjukdomar som förekommer i kroppen och naturligtvis prognosen för behandling av den primära tumören har en betydande inverkan på livslängden i ryggradsmetastaser. Med den identifierade typen av cancer och platsen för lokalisering av primär onkologisk bildning är resultaten bättre, för det är möjligt att välja den mest effektiva uppsättningen behandlingsåtgärder.

Om en enda metastas i ryggraden hittas och huvudtumören växer långsamt, är den femåriga överlevnadsgraden när den väljer en adekvat behandling cirka 49%. Med omfattande lesioner av ryggradsmetastaser är prognosen sämre, men det finns fortfarande chanser tack vare moderna tekniker.

Den förväntade livslängden beror på närvaron av metastaser i andra organ, det allmänna tillståndet, patientens ålder, tillväxthastigheten för den primära tumören, dess stadium, graden av malignitet, varaktigheten av det återfallsfria intervallet och det neurologiska underskottet som patienten har.

Sekundära foci av en malign tumör utgör samma hot mot patientens liv som primär neoplasi. Icke desto mindre fortsätter onkologisk skada på benvävnad relativt lätt, i motsats till metastaser av viscerala organ. Ju tidigare sjukdomen upptäcks och behandlingen påbörjas, desto större är sannolikheten för att förlänga patientens liv..

I genomsnitt är prognosen för metastaser i ryggraden 1–2 år. Om det finns ogynnsamma faktorer utvecklas den onkologiska processen snabbt och åtföljs av outhärdlig smärta. I det här fallet ökar antalet nya foci och den primära tumören utvecklas snabbt. Cirka 90% av alla patienter lever inte mer än två år efter den fastställda diagnosen.