Godartad tumör

Lipom

En godartad tumör är en patologisk bildning som uppstår på grund av ett brott mot mekanismerna för att kontrollera celldelning och tillväxt. Förmågan att differentiera celler i godartade tumörer försämras vanligtvis inte. I struktur liknar de vävnaderna från vilka de kommer - muskler, bindväv och epitel. Ibland blir de maligna.

Vad är en tumör

Godartade tumörer är begränsade till den omgivande vävnaden och växer långsamt. Men med tiden fortsätter de att spridas och kan komprimera olika vävnadsstrukturer - blodkärl eller nerver. Dessa formationer omges ofta av en bindvävskapsel, så att de lätt "separeras" från den omgivande vävnaden under operationen. De flesta godartade tumörer går obemärkt länge. De finns ofta bara under rutinundersökningar. Ett exempel är en godartad tumör i sköldkörteln: vissa patienter har en knöl i sköldkörteln i flera år och märker inget. Vissa godartade tillväxter blir mycket synliga (till exempel ett meningiom, som pressar på den omgivande hjärnvävnaden) och påverkar olika hjärnfunktioner. Tumörceller i en godartad tumör skiljer sig nästan inte i struktur från cellerna från vilka de uppstår och bildar inte sekundära foci - metastaser.

Exempel på formationer

Fibroadenomas. Särskilt det kvinnliga bröstet påverkas ofta av godartade tumörer - detta beror på den höga densiteten av körtel-, bindväv- och fettvävnad. Bland de vanligaste godartade tumörerna i bröstkörteln är så kallade fibroadenom. De härrör från spridningen av bindväv och körtelvävnad. Enligt hälsoministeriet är fibroadenom elastiska och kan röra sig lätt.

Lipomas. Dessa är tumörer från fettvävnad, de kan också bildas i bröstet. De utgör dock ingen risk för cancer. Godartade neoplasier förekommer inte bara i kroppen. Vårtor, eller så kallade aktiniska keratoser, är ett brott mot keratinisering av det övre lagret av huden på grund av frekvent exponering för ultraviolett strålning. Hudceller börjar växa utom kontroll.

Keratoser. Oskadliga, rödbruna tumörer. Men i vart femte fall degenererar de till cancer, enligt Professional Association of German Dermatologists (BVDD). Övergångarna mellan aktinisk keratos och hudcancer är smidiga. Därför bör förändringar och tumörer på huden alltid visas för en hudläkare..

Hur tumören utvecklas

I den regenererande vävnaden dör nya celler kontinuerligt och bildas. I dessa ombyggnadsprocesser leder mutationer i genomet till "falsk regenerering". Fortsatt uppdelning orsakar först vävnadshyperplasi, och sedan - metaplasi, det vill säga en förändring i celler. Differentieringsstörningar som stör vävnadsstrukturen men som fortfarande är reversibla kallas "dysplasi". Oåterkallelig dedifferentiering av celler med förlust av ursprunglig struktur och funktion kallas "anaplasi".

Typer av dysplasi

 • ljus: vävnadsskada finns endast i baslagret;
 • medium: störningen av differentiering sträcker sig till det mellersta epitelskiktet;
 • svår: hela epitelet påverkas.

Dysplasi är ett precanceröst tillstånd som ofta leder till utvecklingen av en malign tumör. I avsaknad av behandling sprider sig patologin ytterligare och därför uppträder därför olika kolonier av tumörceller. De mest aggressiva av dessa kolonier börjar dominera och tränga ut resten. Neoplasman passerar de histologiska och anatomiska gränserna - denna nästa nivå kallas lokalt karcinom. Hematogen spridning (genom blodet) leder i slutändan till metastaser.

Skillnaden mellan godartad och malign

Klassificeringen beror å ena sidan på typen och å andra sidan på formationens cellulära ursprung.

Ursprung

Godartad tumör

Malign tumör

 • körtelvävnad;
 • skivepitel;
 • urotel.
 • fet;
 • ansluter;
 • ben;
 • brosk.

Effekter på kroppen. En godartad tumör förstör inte närliggande vävnader, bara förskjuter dem. Konsistensen är homogen och neoplasman är begränsad till den omgivande vävnaden. Den maligna tumören kännetecknas av snabb, invasiv och destruktiv tillväxt, metastaser bildas ofta.

Cellinnehåll. Histologiskt godartade tumörer visar ett ganska lågt cellantal. De är homogena och har monomorfa kärnor. Närvaron av DNA, kromatin och nukleoli är normal. I en malign tumör finns ett högt innehåll av celler. De finns i olika storlekar och former. Kärn-plasma-förhållandet är partiskt mot kärnan. Nukleolierna är också grupperade och förstorade. I maligna många atypiska mitotiska figurer, heterokromasi (samexistens av eosinofila och basofila granuler) och aneuploidi (numerisk kromosomavvikelse, onormalt antal kromosomer).

Möjligheten för behandling. Medan en godartad tumör kan avlägsnas, kräver en malign tumör ofta kemoterapi och strålbehandling. När patienten växer snabbt försämras också patientens allmänna tillstånd.

Diagnostik

Identifiering av malignitet. När ett tumörvävnadsprov tas från en patient, bör det histologiskt bedömas med avseende på malignitet. Patologen tilldelar ett av följande tecken till tumören:

 • G1: vävnadsprovet är mycket differentierat, därför är det något malignt.
 • G2: Prov måttligt malignt.
 • G3: dåligt differentierad, dvs. mycket malign.
 • G4: helt odifferentierad, anaplastisk.

Bestämning av stadium och prevalens. Graden av differentiering minskar med ökande malignitet. Vid diagnos beaktas tumörens stadium och omfattning. Detta indikeras med tre bokstäver T - N - M.

 • T - storleken på den primära tumören: T1-3 beroende på storleken; T4 = infiltration i andra organ;
 • N - metastaser till lymfkörtlarna: N0 - de saknas och N1-3 - beroende på antalet och platsen för de drabbade lymfkörtlarna;
 • M - hematogena metastaser: M0 = ingen, M1 = bevis på avlägsna metastaser.

För varje typ av tumör ges siffrorna en annan definition, som kan ses. Även om bedömningen är histologisk måste imaging och kirurgiska ingrepp användas under iscensättningen.

Klinisk bild

Godartade tumörer orsakar:

 • blödning, som ofta åtföljs av anemi (vanligt med kolorektala polyper);
 • kosmetiska avvikelser;
 • kompression av blodkärl eller nerver;
 • överdriven syntes av hormoner;
 • syndrom sekundära till hormonell överproduktion (t.ex. hypertyreoidism), sammandragning av blodkärl eller vitala organ.

Symtomen beror på tumörens plats och storlek. Gastrointestinala adenom böjer sig in i tarmlumen och orsakar obstruktion. Resultatet är förstoppning och smärta vid tarmrörelser. Ibland finns det blodföroreningar i avföringen. Ovariella adenom orsakar bara obehag när de förskjuter andra organ på grund av deras tillväxt. Typiska symtom inkluderar uppblåsthet, problem med tarmrörelser och urinering och buksmärta och ryggsmärta. När ett äggstocksadenom utsöndrar hormoner kan blödning uppstå oavsett cykel. Hepatocellulära adenom är ofta förknippade med svår buksmärta.

Godartade behandlingsmetoder för neoplasi

Många godartade tumörer kräver inte behandling. Om de orsakar symtom eller utgör en hälsorisk eller utgör en kosmetisk oro för patienten är kirurgi det mest lämpliga behandlingsalternativet. De flesta av dessa tumörer svarar inte på kemoterapi eller strålbehandling.

När rekommenderas det att ta bort det

Vissa godartade typer av tumörer, såsom hamartom, har en hög potential för degeneration och måste därför alltid tas bort för att förhindra övergången till onkologi. För vissa inflammatoriska sjukdomar - echinococcosis - rekommenderas det också att ta bort neoplasman. Tumörer nära luftvägarna kan vanligtvis tas bort med ett bronkoskop med hjälp av en laser. I perifera vävnader används ofta endast kirurgisk avlägsnande, vilket i många fall kan vara minimalt invasivt (nyckelhålskirurgi). Under bröstkopi görs ungefär tre hudskärningar på 1-2 cm, genom vilka arbetsinstrument kan sättas in - tång, laser. I det minimalt invasiva, som i den konventionella versionen, skapas ett avlopp i slutet av proceduren, som drar ut återstående blod och luft från brösthålan efter att snitten stängts. Det kan vanligtvis tas bort 24 timmar efter operationen.

Är det möjligt att klara sig utan operation

Även med en godartad tumör bör du alltid träffa en läkare, vilket kan förhindra tumördegeneration. De flesta patienter lider av smärta under tarmrörelser eller svår förstoppning. Dessutom är ett läkarbesök nödvändigt om personen ofta lider av takykardi eller kraftig svettning. Eftersom symtomen inte alltid är specifika har regelbundna och tidiga kontroller en positiv effekt på sjukdomsförloppet. Vid första misstanken bör du rådfråga din läkare. Om en godartad tumör upptäcks krävs inte alltid behandling. Vilka steg som behöver tas i detalj och vad offren kan göra beror på skadornas typ, plats och storlek..

Sjukdomsprognos

Till skillnad från hyperplasi orsakar godartade tumörer inte irritation och tenderar inte att gå tillbaka. De växer självständigt, men till skillnad från maligna tumörer har de inte infiltrativ tillväxt - de tränger inte in i den omgivande vävnaden utan förskjuter den. I godartade formationer finns det ingen metastas - sprids med bildandet av sekundära tumörer. Hamartom som härrör från embryonala kotyledoner har inte tillväxtautonomi och bildar därmed sin egen patologiska enhet. Men godartade tumörer kan också vara farliga på grund av indirekt skada, varför de ibland kallas "biologiskt maligna". Prognosen för en godartad tumör beror på platsen och storleken på vävnadsförändringen. Livslängden minskar vanligtvis inte. Det finns en risk att tumören kommer att pressa på de omgivande organen, lederna, körtlarna, blodkärlen eller nerverna. När den fortsätter att växa försämras patientens hälsa gradvis..

Potentiella komplikationer

I svåra fall inträffar funktionsfel eller helt fel i enskilda system. Dagligt liv är begränsat och patienten behöver hjälp. Utan medicinsk intervention utvecklas inre skador eller smärta. På grund av skallens smalhet leder godartade tumörer ofta till begränsningar i hjärnans aktivitet. Även om godartade tumörer vanligtvis kan avlägsnas enkelt, finns det en risk att operationen kommer att leda till komplikationer och skador på omgivande vävnad. I svåra fall muteras de när processen utvecklas. När de väl är maligna försämras patientens prognos avsevärt..

Maligna och godartade tumörer

En tumör (neoplasma) är en patologisk process som representeras av en nybildad vävnad, där förändringar i cellens genetiska apparatur leder till ett brott mot regleringen av deras tillväxt och differentiering. Alla tumörer är uppdelade i maligna och godartade neoplasmer..

Skillnader mellan maligna och godartade neoplasmer

Graden av differentiering (mognad).

Graden av cellutveckling kallas differentiering. Cellerna i en godartad tumör är mycket lika i utseende och funktion som normala celler (mycket differentierade), även om det finns några mindre skillnader. Cellerna i maligna tumörer är måttligt eller dåligt differentierade, de skiljer sig väsentligt i struktur och funktion från det normala.

Tillväxtmönster.

Expansiv tillväxt är karakteristisk för godartade tumörer. De växer långsamt och pressar och komprimerar de omgivande vävnaderna och organen. Maligna tumörer infiltrerar de omgivande vävnaderna, invaderar dem, liksom närliggande nerver och blodkärl.

Metastas.

Metastaser är sekundära (dotter) tumörer bildade genom screening från det primära fokus (modertumör). Denna screeningprocess kallas metastasering. Det utförs genom överföring av tumörceller genom blod eller lymfflöde. Godartade tumörer metastaserar inte, detta är typiskt endast för maligna tumörer.

Upprepning.

Återkommande (återutveckling efter fullständig förstörelse eller borttagning) är endast karakteristisk för maligna tumörer, liksom för godartade tumörer med en bas ("stam").

Effekt på patienten.

Maligna och godartade tumörer påverkar patienten på olika sätt. För godartade tumörer är lokal manifestation karakteristisk - kompression av nerver, blodkärl och omgivande vävnader. Maligna tumörer orsakar cancerförgiftning och kakexi. Detta beror på den aktiva tillväxten av tumören och den snabba absorptionen av näringsämnen. Den snabba tillväxten av tumören leder också till att blodkärlen i den inte har tid att bildas i den erforderliga mängden och nekros i tumörcentrum uppstår och motsvarande berusning.

Vad heter maligna och godartade neoplasmer

Maligna och godartade neoplasmer namnges på ett liknande sätt, men det finns vissa skillnader. Godartade tumörer är uppkallade efter den typ av vävnad som de utvecklas från. Till exempel är fibroma en godartad tumör i bindväv, lipom är fett, adenom är körtel och myom är muskel. Om det är striated muskelvävnad (skelettmuskel) kommer neoplasman att kallas rabdomyom, och om det är glatt muskulatur (muskler i inre organ), då leiomyom. Om celler i olika vävnader kombineras i en tumör kommer detta också att återspeglas i namnet. Till exempel skulle en tumör bestående av bindväv och fettvävnad kallas fibrolipom..

Namnet på en malign tumör bestäms också av typen av vävnad som den uppstod från. Till exempel en malign tumör som har utvecklats från epitelvävnad - karcinom. Med en ganska hög grad av differentiering är det möjligt att fastställa mer exakt vilken typ av vävnad, och därför kommer namnen att indikera dess ursprung mer definitivt: adenokarcinom är en malign tumör som har utvecklats från körtelvävnad), etc..

En malign tumör som har utvecklats från bindväv (exklusive blod och hematopoietisk vävnad) kallas en sarkom. Tillägget av ordet "sarkom" till namnen på godartade tumörer ger namnen på maligna tumörer som härrör från samma vävnad. Till exempel är myom en godartad tumör från muskelvävnad och myosarkom är en malign tumör från samma vävnad.

Blod är en typ av bindväv. En tumör från den hematopoietiska vävnaden som utvecklas i alla cirkulationssystem kallas leukemi (leukemi, hemoblastos). När det är lokaliserat till endast en viss del av kroppen kallas det lymfom..

Om det för en malign tumör är omöjligt att fastställa vävnaden från vilken den utvecklades (tumören är dåligt differentierad), kommer den att namnges efter cellens form: småcellscancer, ringformad cellkarcinom etc..

Differentiell diagnos av maligna och godartade neoplasmer

Differentiell diagnos av en tumör inkluderar fysiska undersökningar, laboratorieforskningsmetoder, alla typer av avbildningsmetoder (ultraljud, MR, CT, röntgen, endoskopisk manipulation etc.). Men alla dessa metoder föregår endast den histologiska undersökningen, eftersom det utan en histologisk undersökning av tumörvävnaderna är omöjligt att på ett tillförlitligt sätt säga om en tumör är godartad eller malign. Histologisk undersökning kompletteras vid behov av andra patomorfologiska metoder - immunhistokemi, FISH-studie.

Hur skiljer sig en malign tumör från en godartad tumör?

Bildandet av tumörer i människokroppen är möjlig i alla åldrar. Det finns många anledningar till detta. Vad är tumörer, varifrån de kommer och hur man hanterar dem, vet forskare inte helt. Det finns dock en förståelse för att tumörer är godartade och maligna. De visar olika effekter och symtom, och behandlingsmetoder är också olika..

En tumör är en process av vävnadsförändring där antalet celler ökar i snabb takt. Tumörer är uppdelade i två grupper - godartade och maligna.

Skillnader mellan godartad och malign tumör

En godartad tumör är en neoplasma, orsaken är ett fel i celldelningsprocessen. Den angivna tumören kännetecknas av långsam tillväxt. Det behandlas väl med kirurgiskt avlägsnande och återfaller i de flesta fall inte. Spridas inte till närliggande organ, metastaserar inte.

En godartad massa kan förekomma i vilket organ som helst. Inom medicinen används indelningen av sjukdomar i ett antal typer:

 • Adenom eller körteltumör. Bildas i organ med körtelvävnad. Till exempel i slemhinnan i livmodern och i ändtarmen, bröst- eller sköldkörteln etc..
 • Aterom. Lokalisering av en sådan tumör är möjlig i alla delar av kroppen där hår växer (huvud, ljumska, nedre ansikte och nacke, rygg). Orsaken är blockering av talgkörtelkanalen.
 • Cysta. Ett onormalt hålrum som bildas i organ eller vävnader. Flytande insida är troligt.
 • Lymfangiom. Bildning av lymfkärl. Det utvecklas ofta i livmodern. Lokalisering var som helst. Vanligtvis påverkas halsen, subkutan vävnad. Fall i levern och njurarna är möjliga, men sällan.
 • Lipoma, eller wen. En tumör i subkutan bindväv, troligen djupare spridning. Ofta lokaliserat i axlar och ytterlår, där det finns relativt lite fettvävnad.
 • Meningioma. Tumör i vävnaderna som omger hjärnan. Lokaliseringsområden: vid hjärnans botten, ovanför den och mellan halvklotet.
 • Myoma. En neoplasma vars celler växer från omogen muskelvävnad.
 • Neurom. Formad från nervceller. Anledningen är ofta traumatisk, dvs. i ärrområdet komprimeras nerven.
 • Papilloma. Formationer på slemhinnan eller ovanpå huden orsakad av papillomvirus. Visuellt har formen av en papilla som sticker ut över den drabbade ytan.
 • Osteom. Tumör bildas i benvävnad.
 • Fibrom. Bindningscellsneoplasma. Som regel sticker den ut över huden och har en ljusrosa nyans.

En malign tumör, eller cancer, kännetecknas av okontrollerad celldelning och utgör ett hot mot människors liv. Maligna celler lossnar lätt från tumören och fördelas genom kroppen genom blodkärlen. När det kommer in i orgeln dyker en ny formation upp. Så här uppstår metastaser. Dessutom kan cancerceller förstöra närliggande vävnader. Efter avslutad behandling kan den maligna tumören dyka upp igen, dvs. upprepas.

Neoplasmer i cancer är vanligtvis uppdelade i grupper beroende på cellerna från vilka de bildas. Exempel:

 • Gliom. Malign bildning av centrala nervsystemet. Påverkar celler i ryggmärgen och hjärnan.
 • Carcinom. Själva cancern utvecklas från vävnader i alla organ, såväl som slemhinnor och hud.
 • Leukemi eller leukemi. Onkologi som påverkar cellerna i det hematopoietiska systemet.
 • Lymfom. Cancer i lymfvävnader.
 • Melanom. Malign tumör på huden, som härrör från cellerna i åldersfläckar, främst på platser där syntesen av melaninpigmentet är koncentrerad.
 • Sarkom. Det är sällsynt. Formad från celler av mjuk eller benvävnad. Mjukvävnad innehåller senor, muskler och fetter.
 • Teratom. Det påverkar de primära könscellerna, vilket resulterar i en tumör i äggstockarna hos kvinnor eller testiklarna hos män.

Symtom på tumörsjukdomar

Godartade tumörer i de tidiga stadierna av tillväxt manifesterar sig som allmän svaghet och minskad aptit. När sjukdomen fortskrider läggs djupare symtom till:

 • smärta;
 • blödning;
 • ökad kroppstemperatur
 • kraftig viktminskning
 • känsla av inre tryck på organ;
 • illamående.

När en neoplasma uppträder på huden eller i ett område som är tillgängligt för palpation är närvaron lätt att bestämma vid undersökning.

Det är ingen hemlighet att godartade tumörer kan förvandlas till maligna. Denna process kallas malignitet..

Malignitetsprocessen sker vanligtvis när sjukdomen försummas, då är allvarligare och smärtsammare symtom möjliga:

 • Konstig urladdning eller blödning. Förekomsten av blod i saliv, avföring eller urinmassor, blodiga livmoderutsläpp och andra indikerar möjligheten att utveckla cancer i vissa organ.
 • Störningar i tarmen eller urinblåsan.
 • Utseendet på stötar eller klumpar på olika delar av kroppen.
 • Utbildning på huden. Till exempel sår, vårtor, förändringar i mol och födelsemärken.
 • Halsrelaterade förändringar. Till exempel ihållande hosta, väsande andning i rösten, obehagliga eller smärtsamma känslor under sväljningen.

De listade symtomen kan vara orsaken till onkologi, men många andra sjukdomar är inte uteslutna. Därför är det nödvändigt att konsultera en läkare och genomgå en undersökning vid eventuella förändringar i hälsotillståndet. Du kan behöva testas för cancerceller.

Tecken som skiljer en godartad tumör från en malign

En godartad tumör skiljer sig från en malign tumör genom utvecklingsprocessen och rehabiliteringsperioden, nämligen:

 1. Tillväxthastighet. Godartade celler växer mycket långsammare än cancerceller. Men som med all statistik är undantag möjliga. Valda ”dåliga” formationer växer också extremt långsamt.
 2. Klibbighet. I godartade neoplasmer vidhäftar celler varandra genom produktion av klibbiga kemikalier. Maligna celler utsöndrar inte sådana ämnen, så tumören är mer ömtålig, som ett resultat kan några av cellerna falla av och spridas i hela kroppen med blodomloppet. Som ett resultat växer metastaser..
 3. Förmågan att infektera organ i närheten. Godartade celler i tillväxtprocessen förskjuter närliggande organ och vävnader, men tränger inte igenom dem. Medan cancerceller har denna förmåga.
 4. Behandlingsmetoder. Cancerbehandlingar involverar ofta strålning och kemoterapi före kirurgisk avlägsnande. Och behandlingen av godartade tumörer gör att du omedelbart kan fungera.
 5. Återfall. Återkommande av maligna tumörer är vanligt. Och samtidigt visas det i ett annat organ i kroppen. Godartade återfall är extremt sällsynta, men om detta händer, visas en ny lesion på samma plats eller mycket nära.
 6. Dödlighet. Till skillnad från en godartad tumör har en "dålig" tumör en hög dödlighet och överstiger den tio gånger.

Gemensamhet mellan cancer och godartade sjukdomar

Trots den stora skillnaden mellan fenomenen finns det vanliga tecken:

 • Både "dålig" och "bra" utbildning kan växa snabbt.
 • Båda typerna av tumörer är livshotande. Malignt bär alltid detta och godartade hot när det dyker upp och växer i ett tätt utrymme, till exempel i huvudet, producerar tryck och orsakar irreparabel skada på närliggande vävnader och strukturer.
 • Sannolikheten för att sjukdomen upprepas. I båda fallen är det troligt att ett återfall beror på de återstående drabbade cellerna efter avlägsnande..

Etiologi

Ett fel på mobilnivå leder till godartade formationer i kroppen. En cell i en frisk organism lever i 42 timmar. Vid den här tiden verkar det, växer och dör. Istället visas en ny som passerar samma väg. Om cellen av någon anledning inte dör av och fortsätter att växa, kommer en tumör att bildas på denna plats. Dessa orsaker inkluderar:

 • Skadliga effekter av UV-ljus, giftiga ångor och strålning.
 • Överdriven konsumtion av ohälsosamma livsmedel och drycker: alkohol, läsk, snabbmat och snabbmat.
 • Störningar i läget: sömnstörningar, överansträngning.
 • Användning av droger och tobaksprodukter.
 • Hormonella störningar och försvagning av immuniteten.
 • Mekaniska skador: blåmärken, stukningar, störningar och frakturer.

Maligna tumörer utvecklas på egen hand eller under degenerering av godartade tumörer. Forskare har bevisat att upp till 80% av onkologfall beror på påverkan av externa faktorer:

 • Påverkan av cancerframkallande ämnen av kemiskt eller fysiskt ursprung. Kemikalier påverkar kroppen genom att inta skadlig mat eller andas in farliga ångor, till exempel vid arbete i farliga industrier. Fysiska cancerframkallande ämnen som kroppen får under påverkan av strålning: joniserande eller UV-strålning.
 • Genetik. Forskare associerar benägenheten för cancerbildning med ärftlighet. Till exempel, i nära släktingar, cancer - sannolikheten för sjukdomen hos representanter för nästa generation ökar tre gånger.
 • Oncovirus. Ett antal virus, tillsammans med andra fysiska faktorer, provocerar utvecklingen av maligna tumörer.

Tillväxtstadier av godartade celler

I medicin bestäms tre utvecklingsstadier av godartade neoplasmer:

 1. Initiering. I detta skede är upptäckten av sjukdomen extremt sällsynt, för förändringar inträffar på DNA-nivå och leder inte till försämring av välbefinnande eller andra symtom. Mutationsprocessen påverkar två gener, varav en är ansvarig för cellens livslängd och den andra för dess reproduktion. När en av generna muteras bildas en godartad bildning.
 2. Befordran. Det är här den aktiva multiplikationen av muterade celler sker. Tumörprojektörer ansvarar för processen. Steget varar i flera år utan att visa symtom, vilket gör det svårt att diagnostisera sjukdomen, vilket leder till nästa steg.
 3. Progression. Detta steg är avgörande för patienten. Tillväxthastigheten för de förändrade cellerna ökar. Som regel utgör en godartad bildning inte ett hot om döden, utan påverkar organen i närheten, genom att klämma och leda till störningar i kroppens arbete. Progression hjälper till med diagnosen på grund av symtomen som manifesteras i det beskrivna stadiet leder patienten för undersökning.

I utvecklingsstadiet finns det en risk för malignitet. Situationer underlättas av externa faktorer som provocerar förändrade celler till snabb tillväxt.

Stadier av cancerutveckling

Det är vanligt att urskilja fyra utvecklingsstadier av onkologiska sjukdomar:

 1. Exakt lokalisering motsvarar det första utvecklingsstadiet. Formationen ligger i ett specifikt område och växer inte till intilliggande vävnader.
 2. Tumören fortsätter att växa och växer sig stor, men förblir fortfarande inom det ursprungliga området. Fall av metastaser observeras uteslutande i lymfkörtlarna i närheten.
 3. Det tredje steget kännetecknas av början av förfallsprocesser och grobarhet i organets väggar. Förekomsten av metastaser i angränsande lymfkörtlar registreras.
 4. Det fjärde steget motsvarar spiring i intilliggande vävnader och organ. Metastaser förekommer i andra organ.

Skillnader i diagnos

Skillnader mellan maligna och godartade tumörer observeras inte bara i symtom och utveckling utan också vid diagnos.

Som regel skiljer sig en godartad massa inte i symtom som indikerar behovet av ett besök hos läkaren. Det diagnostiseras vanligtvis under en undersökning i samband med andra klagomål eller förebyggande..

Diagnosmetoder beror i sådana fall på var utbildningen finns och vilken typ den har. Det finns oftare under undersökning på ultraljud och röntgenapparater. Vidare, när man samlar in de nödvändiga testerna, bestämmer läkaren hur farlig tumören är..

Onkologisk diagnostik

Om symtomen som patienten klagar på under undersökningen och insamlingen av anamnese leder till misstankar om en onkologisk process, ger terapeuten en hänvisning för undersökning till det onkologiska centrumet..

Onkologer använder ett antal diagnostiska metoder:

 1. Insamling av analyser. Blod tas från patienten för allmän och biokemisk analys. En värdetabell som visar avvikelser från normen hjälper till att bestämma organens tillstånd. Om en neoplasma upptäcks tas ytterligare biologiskt material från området i det drabbade området för biopsi. Det är det mest exakta verktyget för att bestämma vilken typ av muterade celler och kontrollera graden av malignitet. De resulterande resultaten hjälper till att förutsäga den fortsatta utvecklingen av tumören och välja den lämpligaste behandlingen..
 2. Diagnostiska enheter. De väljs ut efter platsen för den misstänkta neoplasman.

Datortomografi. Diagnostisk metod baserad på röntgenstrålning. Informativ, men inte alltid säker. patienten får någon dos av strålning. Därför är det ofta inte möjligt att använda denna metod. CT skannar lungorna, njurarna, lederna, hjärnan, buken och bäckenorganen om man misstänker en cysta (kavitetsbildning).

Koloskopi, bronkoskopi. Dessa effektiva endoskopiska enheter möjliggör tidig upptäckt av tumören. Koloskopi undersöker ändtarmen. Med bronkoskopi kan du ta reda på tillståndet för luftstrupen och bronkierna.

MR. Bestämmer onkologi i områdena: hjärna, leder, ryggrad, höftleder, bröst. Metoden är effektiv och säker. Huvud plus och skillnad i jämförelse med CT är att det inte finns någon bråkdel av kroppens strålning, och du kan fritt schemalägga en undersökning så många gånger som krävs.

Mammografi är ett sätt att bekräfta eller utesluta bröstcancer. Metoden är säker och utgör ingen risk för att situationen försämras. Kontraindikationer inkluderar endast graviditet och amning. På mammografi berättar närvaron av mörkare områden radiologen om förändringar i bröstkörtlarnas struktur..

Röntgen. Röntgenundersökning avslöjar förekomsten av tumörer i njurarna, levern, urinblåsan, lungorna.

Ultraljud. En informativ metod som undersöker många andra organ än ihåliga, såsom tarmarna eller lungorna.

Faror förknippade med utvecklingen av tumörer

Även om godartade tillväxt anses vara säkra, bör sjukdomen inte underskattas. Som nämnts ovan, under påverkan av skadliga faktorer, återföds tumörer till cancer. Neoplasmer av icke-farlig natur kan också växa, vilket påverkar andra organ, vilket leder till störningar i kroppen.

För att undvika att möta sådana sjukdomar är det därför nödvändigt åtminstone att hjälpa kroppen och utesluta från vardagliga vanor:

 • destruktiva vanor;
 • ohälsosam kost;
 • stillasittande livsstil.

Människokroppen kan anpassa sig till fastan. I processen med kolhydratbrist utvecklas ketos, vilket främjar förnyelsen av de drabbade cellerna. Därför föreskrivs ketodieten i behandlingskomplexet.

Godartad och malign tumör. Skillnader, tabell, kan du se genom synen

När den biologiska mekanismen för kontroll av tillväxt, differentiering och delning av cellulära element bryts, förändras den strukturellt. Detta orsakar uppkomst av patologiska tumörer av godartad eller malign typ, kallade tumörer.

Typer, steg

Strukturellt förändrade vävnader förvärvar atypiska morfologiska egenskaper. En godartad neoplasma är kliniskt ett fokus för onormala celler.

Sådana element under neoplastisk transformation utför inte sina fysiologiska funktioner och behåller delvis förmågan för biologisk differentiering.

Malign tumör är en autonom, patologiskt snabbt utvecklande process för cellförstöring, som kännetecknas av okontrollerad tillväxt, kolonisering och metastasering av närliggande vävnader.

Det finns många typer och stadier av tumörformationer av båda typerna..

De klassificeras av:

 • graden av differentiering;
 • lokaliseringszon;
 • orsak till förekomst;
 • morfologiska egenskaper;
 • typ av tillväxt.

För att systematisera, förena metoder för diagnos och behandling har vi utvecklat våra egna klassificeringsprinciper separat för godartade och maligna patologiska formationer..

De viktigaste morfologiska egenskaperna som gör det möjligt att distribuera kända neoplasier efter kliniska kategorier är ursprungskällan och den anatomiska strukturen hos de förändrade vävnaderna..

En godartad och malign tumör bildas av epitel- eller bindväv, muskel- eller benfibrer. En separat grupp inkluderar neoplasier som endast är karakteristiska för ett specifikt organ - fibröst adenom i bröstet, njur- eller leveronkologi.

Neoplasier av mesenkymalt ursprung är mer olika. De är maligna eller godartade.

Denna fysiologiska kategori inkluderar:

 • vävnad bindväv;
 • lipid;
 • muskulös-muskulös;
 • osteologisk;
 • venös artär.

Klassificeringen av utvecklingsstadierna för tumörprocessen baseras på de allmänna principerna för progression och metoden för att fånga närliggande vävnader.

Godartad

Varje vävnad utsätts för patologiska förändringar.

Följande graderingar av stadier av godartade neoplasier accepteras:

 • initiering - början på mutationen av en parad gen med okontrollerad reproduktion av atypiska celler;
 • befordran - frånvaron av kliniska symtom under aktivering av cytologisk uppdelning;
 • progression - en övervuxen tumör sätter press på angränsande vävnader och kan maligna (degenererar) till en malign form.

Sorterna av sådana neoplasmer är många. De har sina egna fysiologiska tecken och patologiska egenskaper, beroende på lokaliseringszonen.

Godartade tumörer med ursprung i fettvävnad klassificeras i:

 • myelolipom;
 • subkutant angiolipom;
 • spindelcell lipom;
 • lipoblastos;
 • viloläge.

Neoplasier i hjärnzonen inkluderar meningiom, astrocytom, ependymom och många andra. I separata kategorier fördelas godartade tumörer i lungorganet och huden. Varje grupp innehåller flera cytologiska patologier.

Enligt fysiologiska egenskaper klassificeras godartade tumörer i:

 • adenom som påverkar sköldkörtel-, bröst-, saliv-, prostata- och andra körtlar;
 • angioma bildas i blodomloppet;
 • aterom, lokaliserat i delar av kroppen med hår;
 • lipom som utvecklas i subkutan fettavlagring;
 • neurom som uppträder i nervfibrerna i hjärnorganet;
 • papillom, som bildas från celler i epidermis;
 • osteom som involverar benfibrer;
 • kondroma - neoplasi i broskvävnad;
 • myom - en patologisk strukturell förändring i omogna muskler.

En godartad och malign tumör kan innehålla flera typer av celler. En sådan neoplastisk sjukdom kan spridas till andra delar av kroppen och utvidga området för dess lokalisering..

Malign

Neoplasier i denna kategori kännetecknas av hög dynamik i utvecklingen. Patologiskt förändrade celler förlorar sin förmåga att utföra sina inneboende biologiska funktioner, men dör inte av och fortsätter att absorbera närliggande vävnader. Denna process kallas metastas..

Typer av maligna tumörer:

Typ av neoplasiKliniska egenskaper
CancertumörDen allvarligaste cytologiska patologin som förekommer i epitelceller. Skiljer sig i snabb metastasering av närliggande vävnader.
SarkomBindfibrer - senor, muskler, fettvävnad bildas och utvecklas. Kan påverka arteriella väggar. Det går mer aggressivt och snabbare än onkologi.
GliomDet påverkar gliacellerna i nervsystemet och hjärnan. Kliniskt manifesterad av regelbunden yrsel och svår huvudvärk.
LeukemiHematologisk sjukdom, där blodkropparna förändras strukturellt. Hämtas från benmärgsstamceller.
TeratomIntrauterin patologi, som utvecklas i processen för mutagenes av könsvävnad.
Flera små nervfibrerVald i en separat klinisk kategori. Ursprungskälla - perifera och sympatiska nervceller.
LymfomCytologisk sjukdom i lymfvävnader, undertrycker immunitet och ökar kroppens sårbarhet för andra patologier.
KoriokarcinomHämtas från cellerna i moderkakan. En rent kvinnlig sjukdom som påverkar äggstockarna, livmodern och andra reproduktionsorgan.
MelanomNeoplasi bildad av strukturellt förändrade melanocytceller.
Melanom i de tidiga stadierna. Tecken

Enligt kliniska symtom och fysiologiska tecken särskiljs fyra stadier av malign neoplasi:

 1. Utseendet på en liten patologisk formation.
 2. Snabb tillväxt av neoplasma inom den initiala lokaliseringszonen.
 3. Spridning av metastaser till angränsande vävnader och strukturella förändringar i deras celler.
 4. Penetration av en tumör i organ på avstånd från bildningsstället.

För mycket differentierade maligna tumörer finns en klargörande klassificering - skivepitelcancer av keratiniserande typ, follikulär, papillär och andra.

Skillnader i symtom

Godartade neoplasier i början av bildandet har inga kliniska manifestationer. Vanliga symtom, allmän svaghet och aptitlöshet, är karakteristiska för många andra patologiska tillstånd.

När den cytologiska sjukdomen fortskrider uppträder djupare och mer påtagliga tecken:

 • smärtsyndrom, inklusive utstrålning;
 • blödning i området för lokalisering av neoplasman;
 • liten temperaturökning;
 • en kraftig minskning av kroppsvikt
 • känsla av tryck på inre organ;
 • illamående i samband med toxiska utsöndringar av atypiska celler.

En godartad tumör, precis som en malign tumör, när den bildas på en del av kroppen som är väl påtaglig, bestäms lätt av denna teknik för medicinsk undersökning..

Den senare har mer uttalade kliniska egenskaper och yttre manifestationer. Absolut asymptomatisk malign neoplasi passerar endast i det initiala och mest övergående bildningsstadiet.

Märkbara tecken på den patologiska processen beror på typen av tumör och lokaliseringsområdet.

Typiska symtom på en malign tumör:

 • purulent blodig urladdning i urin, avföring, spyttvätska;
 • dysfunktion i mag-tarmkanalen;
 • störningar i centrala nervsystemet
 • märkbara tätningar på olika delar av kroppen;
 • ulcerös förstörelse av huden;
 • endokrina störningar

Med cancer i livmodern och äggstockarna observeras patologisk urladdning från vaginalhålan. Nederlaget för en malign tumör i andningsorganen, manifesterad av hosta, sväljsvårigheter, förändring av röstens klang.

Skillnaden i skäl

Utvecklingsprocessen för båda typerna av cytologiska sjukdomar har mycket gemensamt. Men anledningarna till deras utseende skiljer sig åt. En godartad tumör bildas som ett resultat av en kränkning av cellregenerering under påverkan av interna och externa faktorer.

De är indelade i följande kategorier:

 • fysisk;
 • kemisk;
 • biologisk;
 • endogen.

De fysiska orsakerna till uppkomsten av godartad neoplasi innefattar temperaturexponering, joniserande strålning, ultraviolett sol.

Den kemiska kategorin inkluderar aggressiva föreningar som används i stor utsträckning i modern industriell produktion. De framkallar intracellulära strukturförändringar.

Ämnen som kan orsaka godartade tumörer är:

 • benspyren;
 • peroxid;
 • dioxin;
 • vissa typer av vinylklorid;
 • formaldehyd.

Gruppen biologiska faktorer inkluderar virus och mykotoxiner - metaboliska produkter av patogena mikroskopiska svampar. Endogena orsaker bildas av kroppen själv.

Dessa inkluderar:

 • aktiv utsöndring av vissa hormonella föreningar;
 • ärftlig benägenhet
 • autoimmuna patologier;
 • defekter i gener som är ansvariga för cellregenerering;
 • medfödda faktorer.

Anledningarna till utvecklingen av maligna tumörer har inte fastställts helt. Det är känt att deras utseende kan provoceras av dålig ekologi, strålningsexponering, rökning.

Vetenskapliga teorier beskriver dysontogenetiska, polyetiologiska (multifaktoriella) och andra modeller för bildandet av maligna tumörer. Det finns en hypotes om nedsatt immunologisk övervakning, där kompetenta celler förlorar förmågan att känna igen atypiskt förändrade element.

Detta leder till deras okontrollerade reproduktion. Det polyetiologiska tillvägagångssättet antar en kombination av flera orsaker, som tillsammans leder till utveckling av onkologisk sjukdom. Regelbunden exponering av kroppsvävnader för cancerframkallande ämnen, enligt vissa forskare, framkallar cancerpatologi.

Diagnostik

Godartade och maligna tumörer skiljer sig åt i symtom, fysiologiska egenskaper och dynamik i progressionen. Diagnosmetoderna är likartade. Den kliniska bilden, scenen och typen av neoplasi beror på dess lokalisering.

Differentiell diagnos av godartade och maligna tumörer

Läkaren föreskriver leverans av laboratorietester och instrumentstudier. Deras resultat utvärderas och tolkas heltäckande. Du kan ställa en fullständig diagnos i vilken klinik eller vårdcentral som helst med lämplig utrustning - magnetisk resonanstomografi, ultraljudutrustning och andra.

Utökad undersökning gör det möjligt att med maximal noggrannhet fastställa typen av tumörneoplasma, dess storlek och fysiologiska egenskaper.

Följande uppsättning diagnostiska åtgärder ordineras vanligtvis:

 1. Blodprov för tumörmarkörer. Kostnaden för en sådan studie beror på tumörens plats. Till exempel kostar neuronspecifik enoplastisk behandling 170 rubel i kliniker i Moskva. Det används för att diagnostisera hjärn-endokrina neoplasmer. Ett blodprov för tumörmarkören CA-15-3, som upptäcker bröstcancer, kostar 250 rubel.
 2. Ultraljudsdiagnostik används för att bestämma storleken och formen på den cytologiska patologin. Kostnaden beror på den del av kroppen som undersöks. För en ultraljud av lymfkörtlarna i en Moskva-klinik måste du betala cirka 1200 rubel och för en ultraljudundersökning av bukhålan cirka 1500 rubel.
 3. CT och MR ger läkaren detaljerad information om den patologiska tumören och dess lager-för-lager-struktur. Kostnaden för dessa studier är 4000 och 8000 rubel. respektive.
 4. Koloskopi och bronkoskopi. Dessa procedurer innefattar att undersöka det drabbade organet med en endoskopisk anordning. Under en koloskopi undersöks ändtarmen. Bronkoskopi används för att undersöka andningsorganen. Priset på en koloskopi, beroende på procedurens komplexitet, varierar från 4-6 tusen rubel. Endoskopisk undersökning av bronkialhålan i en klinik i Moskva kostar i genomsnitt 8600 rubel.
 5. Mammografi görs för att diagnostisera bröstcancer. Priset för denna röntgenundersökning i ett kommersiellt medicinskt centrum är 1000 rubel.

Den mest exakta och effektiva metoden för diagnos av en godartad eller malign neoplasma är en biopsi. Detta är ett minimalt invasivt förfarande för insamling av organvävnader för cytologisk, morfologisk, immunhistokemisk forskning..

En biopsi låter dig exakt fastställa närvaron av atypiska celler i testprovet av biologiskt material, graden av malignitet och distribution.

En biopsi är:

 • finnål (aspiration eller skiljetecken), som utförs om flera misstänkta nodulära tumörer misstänks;
 • kirurgisk (excisional eller incisional), som ger en fullständig eller diffus undersökning av den patologiska delen av kroppen;
 • endoskopisk, vilket gör det möjligt att erhålla biologiskt material för laboratoriestudier från någon del av urinvägarna;
 • gynekologisk, utformad för att undersöka vävnaderna i det kvinnliga reproduktionssystemet.

Priset på en biopsi beror på tekniken för provtagning av organiskt material och i huvudstadens kliniker är 750-1320 rubel.

När ska jag träffa en läkare?

Godartad neoplasi upptäcks ofta av misstag under rutinmässiga medicinska undersökningar eller andra medicinska tillstånd. En sådan patologi i det inledande skedet fortsätter helt slumpmässigt, vilket komplicerar terapi i rätt tid..

Vid upptäckt av en tumörneoplasma riktar läkaren diagnosen för att bestämma graden av malignitet hos neoplasi och dess egenskaper. En onkolog behandlar cancerbehandling.

Om den cytologiska störningen är av malign karaktär, bör behandlingen förväntas vara lång och komplex med oförutsägbara resultat. Det är oerhört viktigt att konsultera en husläkare när de minsta symtomen uppträder, som hänvisar dig till en specialist för konsultation..

En malign process i ett tidigt skede har inte uttalade kliniska tecken. Det kan åtföljas av allmän svaghet, en liten temperaturökning.

Du måste vara uppmärksam på dessa symtom. En avancerad tumörprocess är svår och dyr att behandla. Malign neoplasma sprider sig snabbt och metastaserar angränsande vävnader aggressivt.

Ofta, under den profylaktiska leveransen av ett biokemiskt blodprov, finns tumörmarkörer. Detta är en anledning att omedelbart kontakta en onkolog och genomgå en fullständig diagnos. Sådana antikroppar i blodet indikerar inte nödvändigtvis utvecklingen av cancer. Men en fullständig undersökning är nödvändig.

Behandlingsmetoder

En godartad och malign tumör exponeras för olika terapeutiska eller kirurgiska metoder.

Detta bestäms av skillnaden i:

 • fysiologiska egenskaper;
 • infiltrerar tillväxt
 • tendens till återfall
 • aggressivitet för att fånga intilliggande vävnader.

För båda typerna av patologier används konservativa och kirurgiska behandlingsmetoder. Tillvägagångssättet för den terapeutiska effekten på strukturellt förändrade celler är alltid individuellt.

Godartad

Valet av behandlingstaktik för en sådan cytologisk störning bestäms av typen av tumörprocess, dess placering och patientens ålder. Anamnes, förekomsten av samtidiga patologier och andra påverkande faktorer beaktas.

En godartad tumör utvecklas ofta parallellt med hormonella obalanser. Detta är typiskt för kutana och körtelnoplasmer. Sådana patologier kallas hormonberoende..

För deras behandling används lämpliga läkemedel. Med prostata adenom hos män ordineras en kurs av syntetiskt testosteron som en del av komplex läkemedelsbehandling. Det innehåller antiinflammatoriska läkemedel och vitaminläkemedel.

Läkemedlets sammansättning, dosering, behandlingstid, läkaren väljer individuellt. Läkemedelsbehandling används sällan och endast om det är omöjligt att ta bort neoplasman. Kirurgisk teknik - ledande för eliminering av godartade tumörer.

Neoplasman amputeras helt i den friska vävnaden utan att skada den. Delvis radering är inte tillåtet. Det amputerade området skickas för histologisk undersökning. Godartad neoplasi, till skillnad från malign neoplasi, återkommer inte.

Efter operationen återhämtar patienten sig. Det kirurgiska ingreppet utförs under narkos i enlighet med antiseptiska och antiblastiska krav. I modern medicin används laserteknik för att exakt avlägsna en tumör av godartad natur..

Kryokoagulation är en populär metod för amputation av patologisk bildning. För kirurgisk behandling används en apparat som skapar en temperatur på cirka -170 ° C på det drabbade området av kroppen. Detta är en effektiv teknik för förstörelse av strukturellt förändrade celler.

En godartad tumör utgör inte ett hot mot livet och är inte alltid föremål för obligatorisk amputation.

Typiska indikationer för operation:

 • risken för degeneration av neoplasi till malign;
 • frekvent skada på det skadade området av kroppen;
 • brott mot organfunktioner;
 • korrigering av kosmetiska defekter.

Om det innan operationen inte finns något fullständigt förtroende för neoplasmas godartade natur, spelar det kirurgiska ingreppet rollen som en biopsi. Läkare får resultatet av histologisk undersökning medan patienten fortfarande är bedövad på operationsbordet. Detta gör att du kan välja rätt teknik för ytterligare kirurgiska ingrepp..

Malign

Taktiken för att behandla en sådan cellulär patologi utvecklas med hänsyn till lokalisering, storlek och form av neoplasman. Var noga med att ta hänsyn till graden av malignitet hos neoplasi, dess metastasering, graden av involvering i andra organs patologiska process.

Konservativa behandlingsmetoder inkluderar:

 • kemoterapi med läkemedelsförstöring av strukturellt förändrade celler;
 • stimulera immunförsvaret för att undertrycka okontrollerad spridning av tumören genom kroppens försvar;
 • inverkan på neoplasman med speciella sändare i röntgenområdet;
 • påverkan på neoplasi av extremt låga temperaturer;
 • regelbundet utvecklade experimentella behandlingsmetoder för bedömning av effektiviteten och säkerheten som det fortfarande inte finns tillräckligt med vetenskapligt underbyggd faktabas.

I onkologisk praxis används kirurgisk excision av en malign cellkoloni med amputation av metastaser som påverkar intilliggande organ, lymfkörtlar och körtlar..

I det obotliga fjärde steget av cancerpatologi är det enda möjliga alternativet palliativ terapi som syftar till att minska patientens fysiska lidande. De använder narkotiska smärtstillande medel, lugnande medel och hypnotika. Det finns inga indikationer angående kurs och dosering. De väljs individuellt.

Möjliga komplikationer

En godartad tumör kan förvandlas till en malign. Det påverkar funktionerna hos de drabbade och angränsande organen, växer djupt in i vävnaden, vilket gör det svårt att kirurgiskt avlägsna neoplasi i de senare stadierna och med en avancerad patologisk process.

Möjliga komplikationer av en malign tumör inkluderar okontrollerad spridning av atypiska celler, metastaser och återfall. Patienten har svår smärta. En sådan patologi, till skillnad från en godartad, leder till en oundviklig och smärtsam död..

Tumörvideor

Vad är skillnaden mellan en godartad och en malign tumör:

Tidigare Artikel

Invaworld

Nästa Artikel

Paraovarisk ovariecyst