Vad ordineras kemoterapi för?

Angiom

Kemoterapi är en välkänd metod för att bekämpa cancer. Bland de olika typerna av behandling är detta särskilt utbrett: det används i de flesta fall av cancer..

Vad är kemoterapi

Som är känt i modern onkologi är cancer en sjukdom vars huvudsakliga mekanism är den patologiska uppdelningen av kroppsceller. Detta betyder att för en lyckad botemedel är det nödvändigt att stoppa den smärtsamma processen eller åtminstone sakta ner den. Kemoterapi (systemisk behandling med potenta läkemedel som är giftiga för cancerceller) gör det möjligt att agera på de drabbade områdena och framgångsrikt förstöra dem, vilket minskar tumörens storlek. Vilken kemoterapi ordineras beror på det enskilda fallet. Oftast genomförs det för att uppnå sådana mål som:

 • krympande tumören före operationen;
 • bli av med resterna av cancerceller efter ingreppet;
 • förebyggande av återfall och metastaser;
 • stöd för andra behandlingar;
 • kontroll av storleken på metastaser.

I situationer där cancer är komplex och tar över hela kroppen (till exempel leukemi) behandlas patienten främst med kemoterapi. I andra fall är det mer sannolikt en integrerad del av behandlingen..

Vissa patienter förstår inte allvaret i situationen och ställer ofta frågan om varför kemoterapi ordineras, varför denna typ av behandling behövs för behandling och vad det betyder. Ofta är detta ett av få sätt att stoppa den fortsatta utvecklingen av onkologi och få patienten i remission. Modern kemoterapi har flera kategorier: de används beroende på sjukdomsstadiet. I monoterapi används ett läkemedel, polyterapi innebär användning av flera läkemedel. Den vanligaste typen av kemi är neoadjuvant terapi, som ges före operationen. Detta tillvägagångssätt låter dig minska storleken på cancer, varefter läkare kan utföra operationer och rädda det skadade organet..

Indikationer för kemi

Kemoterapi ordineras om:

 • patienten har cancer, vars remission endast är möjlig som ett resultat av det kombinerade tillvägagångssättet;
 • före operationen måste läkare minska storleken på cancer;
 • det finns en hög risk för penetrering av metastaser i andra vävnader i kroppen;
 • sjukdomen påverkar lymfkörtlarna;
 • det är nödvändigt att öka effektiviteten av strålterapi under en kombinerad behandling av ett avancerat stadium av sjukdomen.

Behandling med giftiga kemikalier utförs endast om patienten inte lider av berusning, utmattning och inte har sekundära foci av sjukdomen i hjärnan och levern.

Hur utförs behandlingen

Valet av protokollet enligt vilket en viss patient får kemoterapi beror på många faktorer. Detta är typen och platsen för tumören, scenen, organismens individuella egenskaper. Hur behandlingen utförs är också viktigt, därför kan schemat variera i båda fallen. Det finns två huvudtyper av kemoterapidroger:

 • cytotoxisk - att förstöra cancerceller direkt, påverka deras DNA;
 • cytostatika - de agerar mera försiktigt, de kan beröva cellerna förmågan att dela sig på grund av berusning och därigenom minska tumören.

Baserat på patientens medicinska historia dras en slutsats inte bara om vilken typ av ämne som kommer att användas utan också om hur det kommer att administreras. Oftast ges kemoterapi intravenöst, men det finns andra alternativ: oralt (i tabletter), intratekalt (läkemedlet injiceras i cerebrospinalvätskan) eller genom lokal infusion i det drabbade området. Det beror på sjukdomens egenskaper varför läkaren väljer en eller annan metod. Kemoterapi ges vanligtvis i kurser för att göra det möjligt för kroppen att återhämta sig efter större ingrepp.

Hur man förbereder sig för behandling

Innan patienten kommer att genomgå kemoterapi måste han genomgå flera obligatoriska undersökningar. De viktigaste kommer att vara flera blodprover, enligt resultaten som den behandlande läkaren kommer att kunna justera dosen och välja lämpligt läkemedel för kemoterapibehandlingen. Om testerna visade sig vara dåliga kommer kemoterapi inte att göras, det kommer att skjutas upp tills patientens tillstånd förbättras. Kemoterapi erbjuder en god chans att närma sig remission, men det har ett antal biverkningar. Naturligtvis, när det finns ett val mellan liv och död, är det mest rationellt att välja kemi, även om det kommer att ge flera obehagliga biverkningar:

 • generell svaghet;
 • illamående och kräkningar;
 • håravfall;
 • störningar i mag-tarmkanalen;
 • känsla av domningar i armar och ben.

Men även uttalade biverkningar är inte en anledning att sluta behandlingen. Efter en kemikurs börjar kroppen återhämta sig.

Hur det fungerar

Hur är kemoterapi inom onkologi och vilka principer ligger det bakom? För det första inkluderar principerna för behandling att man tar hänsyn till viktiga fakta:

 • tolerans för det valda läkemedlet;
 • patientens njurar och lever;
 • ålder och kön;
 • patientens allmänna tillstånd.

Naturligtvis väljs läkemedlet på ett sådant sätt att det bildar rätt terapeutisk koncentration i sjukdomsfokus och sjukdomsorsakssubstansen måste vara känslig för antikroppar. Doseringsregimen beror på typen av cancer, sjukdomens kliniska förlopp och placeringen av infektionsfokus. Hur ofta kemoterapi ges beror också på många faktorer..

I vilka fall är kemoterapi förbjudet för onkologi? Det finns två kategorier av kontraindikationer:

 • Absolut. Detta inkluderar kronisk njursjukdom, ett allvarligt tillstånd hos patienten, förekomsten av psykisk sjukdom och den avslöjade ineffektiviteten hos kemoterapikursen..
 • Relativ. Dessa är immunbristsyndrom, patientens höga ålder, vissa ledsjukdomar, epilepsi.

Innan kemoterapi ordineras måste patienten diskutera med läkaren om alla sina kroniska sjukdomar, varav några kan vara en fullfjädrad kontraindikation mot denna behandlingsmetod. Och naturligtvis har varje patient rätt att vägra kemoterapi: det är hans eget val. Men denna metod hjälper ofta till att förlänga livet och förbättra en persons tillstånd även i avancerade stadier av cancer..

Kemoterapiregimer

Kemoterapi fungerar beroende på läkemedlets klassificering. För patienternas bekvämlighet beror denna klassificering på lösningens färg:

 • Röd. Den mest giftiga typen av läkemedel som ordinerats för att bekämpa avancerade stadier av cancer.
 • Gul. Mindre toxisk typ av läkemedel som används som ett komplement till "röd" terapi;
 • Blå. Används när det finns speciella indikationer, till exempel när patienten är mycket känslig för de mest giftiga läkemedlen.
 • Vit (färglös). Lösningen anses vara den mest skonsamma, som används i slutskedet av behandlingen, när patienten redan har slutfört en fullständig kurs med giftig kemoterapi.

För att effektivt bekämpa cancer använder läkare oftast behandling med polyterapi och kombinerar läkemedel med olika effekter. Detta ökar terapins effektivitet avsevärt..

På grund av behandling med giftiga ämnen börjar kroppen förlora immuniteten kraftigt, därför, parallellt med kemoterapikurser, ordineras antibiotika och svampdödande läkemedel.

Effektiviteten av kemoterapi

Trots biverkningarna är kemoterapi för närvarande en av de mest effektiva behandlingarna för många cancerformer. Det gör att du kan uppnå fullständig remission i leukemi och är särskilt effektivt i de tidiga stadierna, medan det i de senare stadierna gör att du kan minska metastaser och förlänga patientens liv. I vissa fall fungerar inte terapi (till exempel i njurcancer), men i sådana situationer används den inte. Nya läkemedel av hög kvalitet, väldesignade behandlingsregimer och professionella läkare - allt detta finns i kliniker som är partners för Doctors Online-teamet. Vi kommer att försöka göra allt för att rädda patienten från en farlig sjukdom för alltid..

Kemoterapi: vad är det och hur görs det inom onkologi

Läkemedelsbehandling mot cancer, inklusive kemoterapi, är en av de viktigaste metoderna för cancerbehandling. Under kemoterapi införs olika giftiga ämnen i människokroppen, vilket har en skadlig effekt på cellerna i maligna tumörer. Det är viktigt att gifter och toxiner har minst negativ effekt på hela patientens kropp.

Regler för kemoterapibehandling regleras av internationella metoder och regler och beräknas individuellt. Kemoterapeuten väljer behandlingen för patienten, styrd av olika kriterier, inklusive:

 • morfologisk form av cancer
 • processens förekomst
 • patientens ålder
 • förekomsten av samtidigt sjukdomar och så vidare.

Typer av kemoterapi

 • monokemoterapi - behandling med ett läkemedel;
 • polykemoterapi - behandling med flera läkemedel samtidigt.

Komplexa kombinationer av flera kemoterapidroger används oftare idag, eftersom de är mer effektiva.

Kemoterapi används ofta som en del av en kombination av cancerbehandling:

 • neoadjuvat - utförs före radikal behandling;
 • adjuvans - ordinerad efter operation.

Doser och administreringssätt för cancerläkemedel

Antineoplastiska läkemedel och deras dosering väljs strikt individuellt.

Varje läkemedel har sina egna egenskaper och egenskaper. Följande parametrar är viktiga vid kemoterapi:

 • läkemedelsdos
 • regim och metod för dess införande
 • intervall mellan injektioner
 • komplikationer mot bakgrund av dess användning.

Dosen av läkemedlet beräknas baserat på kemoterapiregimen, längd, vikt, ålder, patientens tillstånd och i vissa fall baserat på patientens laboratorieparametrar.

Lägen

Om det är nödvändigt att öka intensiteten av kemoterapi, ökar dosen av läkemedlet, det här är den så kallade högdosterapin, eller intervallet mellan kemoterapikurserna förkortas, det vill säga komprimerade regimer införs.

Det finns också metronomiska regimer för användning av cytostatika, när små doser av läkemedel administreras, men ständigt under lång tid..

Efter varje behandling med kemoterapi krävs en viss paus för att återställa kroppen. Som regel genomförs upprepade kurser med kemoterapi var tredje till fjärde vecka, detta är den period under vilken indikatorerna för leukocyter, blodplättar etc..

Med användning av vissa kemoterapidroger, till exempel nitrosoderivat, ökas detta intervall till 6 veckor.

Varaktigheten av behandlingen och antalet kurser med kemoterapi beror på typen av tumör, på egenskaperna hos sjukdomsförloppet och på hur kroppen reagerar på behandlingen. Ibland blir det nödvändigt att stoppa eller ändra behandlingen, och detta beslut fattas av den behandlande läkaren.

Metoder för användning av kemoterapidroger

 1. Systemisk kemoterapi
  Läkemedlen administreras oralt (genom munnen), subkutant, intravenöst, intramuskulärt, rektalt.
  Systemisk kemoterapi involverar hela kroppen.
 2. Regional kemoterapi
  Detta antyder effekten av ett cytostatiskt läkemedel i ökade koncentrationer på tumörmassan, vilket begränsar dess inträde i andra organ genom att införa det i kärlen som matar neoplasman (till exempel med melanom).
 3. Lokal kemoterapi
  Beredningar i form av salvor eller lösningar appliceras på ytliga tumörfoci (hudsår), injiceras i serösa håligheter (ascites, pleurisy), ryggradskanalen (intratekal) med skada på hjärnhinnorna och intravesikal - med urinblåsan i urinblåsan.

Regler för administrering av cancerläkemedel

Det mest använda är intravenös administrering av cancerläkemedel. I detta fall måste läkaren ta hänsyn till de individuella egenskaperna hos patienternas vener..

 • administrering av cancerläkemedel bör endast utföras på avdelningar som är specialiserade på cytotoxisk kemoterapi;
 • sjuksköterskor som arbetar med cytostatika måste genomgå särskild utbildning;
 • det är nödvändigt att observera sekvensen och hastigheten för läkemedelsadministrering, ta hänsyn till läkemedlets kemiska egenskaper när man använder utrustning för deras administrering;
 • följ reglerna och villkoren för lagring av läkemedel, både i apotekspaketet och efter beredningen;
 • Blanda inte läkemedel "i en flaska" om det inte finns några speciella instruktioner för detta i bruksanvisningen för dessa läkemedel.
 • beredning av injektionslösningar bör utföras i en steril låda;
 • nålar, sprutor, ampuller, ampuller och resterna av oanvända droger bör förstöras;
 • Fjärilnålar bör inte användas för infusion av blåsande kemoterapidroger; det är att föredra att använda perifera katetrar av typen "brownuel";
 • för läkemedel med hudblåsverkan med en lång infusionsperiod (12 timmar eller mer) är det att föredra att använda den centrala venösa åtkomsten - installation av ett portsystem.

Implanterbara hamnsystem

Ett implanterbart portsystem är en kateter insatt i ett kärl eller hålighet och en behållarkammare ansluten till den. Port-katetersystemet har använts i stor utsträckning inom medicin i över 30 år..

Hamnsystem hjälper till att genomgå behandling mer effektivt, säkert och effektivt. Det är särskilt viktigt att installera dem som en kärlåtkomstanordning för patienter som ordineras långvarig behandling med komplikationer under kemoterapi, vilket ledde till svårigheter med venös tillgång..

Samtidigt kan patienten få behandling både på sjukhus och på öppenvårdsbasis..

Infusionen av läkemedel utförs med hjälp av speciella nålar av Huber-typ, som genom att punktera silikonmembranet i porten gör att infusionslösningen kan injiceras i behållaren utan att skada silikonmembranet. Sedan kommer läkemedlet in i blodomloppet eller kaviteten genom katetern, beroende på typen av portsystem och kateterns placering..

Portsystemet är helt dolt under huden. Därför är den lämplig för långvarig användning, belastar inte patienten och stör inte hygienprocedurer. Man måste komma ihåg att i avsaknad av användning måste portsystemet spolas åtminstone varannan månad..

Förbereder sig för kemoterapi

För att undvika problem med att hitta vener och installera en kateter är det lämpligt att dricka 1,5-2 liter vätska dagen före kemoterapi.

För att träna venerna rekommenderas att du regelbundet pressar handleden i 10 minuter tre gånger om dagen eller tills den är trött. I det här fallet bör handen hänga under hjärtat..

På dagen för kemoterapi måste du hålla händerna varma, det är möjligt att använda varma omslag på injektionsstället. Du kan regelbundet rengöra händerna med varma handdukar.

Under kemoterapi

På dagen för kemoterapi måste du äta frukost på morgonen.

Därefter måste du följa några enkla regler:

 1. Rätt näring under kemoterapihjälper till att bevara och återställa kroppens egna försvarsmekanismer. Ingen speciell diet krävs. Det är tillrådligt att minska mängden stekt, fet, rökt, salt - för att lindra belastningen på huvudorganet för avgiftning - levern. Vid tidpunkten för kemoterapi rekommenderas att negera konsumtionen av alkohol, det är ett hepatotoxiskt gift, det kan förbättra den toxiska effekten av cytostatika.
 2. Drickregimen är viktig: du måste konsumera minst 1,5 - 2 liter vätska per dag, men inte mer, annars kan belastningen på njurarna öka, ödem kan uppstå.
 3. Delvis tar huden över funktionen att ta bort cytostatika, så det är viktigt att ta en dusch på morgonen och på kvällen..
 4. Övervaka munhygien: på morgonen och på kvällen, borsta tänderna försiktigt med en mjukborste för att undvika onödigt trauma i tandköttet.
 5. Titta på stolen. Det ska vara dagligen eller åtminstone varannan dag. Om det finns en liten avföring, kan du hantera det genom att justera kosten. Förstoppning är en biverkning av antiemetiska läkemedel som ges före kemoterapi. Användningen av laxermedel är möjlig, men mycket noggrant. Det är bättre att använda hypertensiva mikroklyster (apotek) eller klassiska sätt att lösa detta problem (klassiska lavemang, suppositorier med glycerin). Använd inte tvåljus. De orsakar kemisk brännskada i rektal slemhinna!
 6. Illamående och kräkningar kan åtfölja kemoterapiprocessen under hela dess varaktighet. Oftast oroar detta sig under de första dagarna av införandet av cytostatika. För att minska illamående och kräkningar är det möjligt att använda antiemetika - aniemetika. Såsom cerucal, ondansetron, zofran, citril, emeset. Ta 1 tablett med intervall på 5-6 timmar. Som regel är 3-4 tabletter per dag mer än tillräckligt. Illamående bör inte tolereras, åtminstone de första dagarna. Det måste definitivt minskas. Det är viktigt för att behålla aptiten..
 7. Tyvärr blir hårsäckar också drabbade av cytostatika. Håret blir svagt och kan falla ut. Detta fenomen är tillfälligt och efter kemoterapins slut kommer de att växa och bli ännu tjockare.
 8. Livsstilen för en patient som får kemoterapi bör inte förändras drastiskt. Du måste gå, åka på picknick, arbeta, träffa vänner, koppla av på landet, simma, spela sport.
 9. När du tar vissa mediciner kan det så kallade "palm-plantar syndromet" utvecklas när rodnad, svullnad och till och med sprickor uppträder på handflatorna och sulorna. Du kan göra hand- och fotbad med kallt vatten. Det är bäst att undvika varmt och varmt vatten. Gå inte barfota, skydda händerna med handskar när du gör läxor. Efter tvätt ska huden blötläggas torr men inte gnuggas. All exponerad hud ska skyddas från solljus när den är utanför hemmet. Regelbunden användning av fuktighetskräm och salvor som innehåller panthenol rekommenderas.

Läs om komplikationer efter kemoterapi här.

Är det möjligt att öka kemoterapins effektivitet?

Sökandet efter de viktigaste riktningarna för att öka effekten av tumörterapi utförs i olika riktningar:

 • utveckling av nya typer av läkemedel, särskilt riktad terapi, som selektivt verkar på tumörceller;
 • utveckling av den kombinerade användningen av två eller flera läkemedel - polykemoterapi;
 • förbättring av kemoterapi som ett led i den kombinerade behandlingen av tumörer;
 • använda andra läkemedel för att minska biverkningarna av kemoterapi;
 • förfining av metoderna för användning av läkemedel - dosering, regim.

Kemoterapi för cancer: typer, egenskaper och behandling

Cancer är världens mest smygande sjukdom med en årlig dödlighet på en miljon.

Onkologiska sjukdomar är en hel grupp patologier som kännetecknas av bildandet av cancerceller som förstör immunsystemet och förstör kroppen fullständigt. Cancersjukdomar är en av de mest smygande i världen: varje år tar de livet för miljontals människor av olika kön och åldrar. Det är därför som hela världens medicinska samfund arbetar för att ta itu med frågorna om att utveckla effektiva cancerbehandlingsregimer. Forskare över hela världen bedriver kontinuerlig vetenskaplig aktivitet, under vilken nya läkemedel skapas och effektiva metoder för cancerbehandling utvecklas, varav en är kemoterapi för cancer..

För närvarande är en av de mest tillförlitliga metoderna för behandling av cancer kemoterapi, som väljs individuellt, beroende på egenskaperna hos en viss tumör och patientens hälsa. Uttrycket "kemoterapi för cancer" inom medicinen betyder användning av cytostatika som tränger in i cellerna i en malign tumör och förstör deras strukturer..

I och med tillkomsten av cytostatika inom onkologisk medicin inträffade ett verkligt genombrott: kemoterapikurser för cancer hjälper till att avsevärt sänka uppdelningen av patogena celler och minimera tumörtillväxt. I början kan kemoterapi tillsammans med kirurgi hjälpa till att förstöra patologins fokus, och om sjukdomen är i försummat tillstånd kan cytostatika sakta ner utvecklingen av sjukdomen och förlänga patientens liv så mycket som möjligt.

Hur effektiv kemoterapi är för cancer bör bedömas utifrån den specifika typen av onkologi: det finns typer av maligna tumörer som uteslutande behandlas med cytostatika och deras kombination. I många år inom onkologisk medicin har kemoterapi ansetts vara en av de mest effektiva och effektiva metoderna för cancerbehandling..

Adjuvant och neoadjuvant kemoterapi inom onkologi

Svar på frågan: "Vad är kemoterapi för cancer?" - dess huvudtyper, som används i världens onkologiska metoder för att förhindra utveckling av cancer, bör övervägas.

Kemoterapi-onkologer skiljer följande typer av kemoterapibehandling:

 • adjuvant kemoterapi;
 • neoadjuvant kemoterapi;
 • terapeutisk kemoterapi.

Varje typ av kemoterapi har sina egna mål och mål, därför görs valet av behandling baserat på varje specifikt kliniskt fall. Således rekommenderas adjuvant kemoterapi för cancer för patienter, beroende på tumörens morfologi och sjukdomsstadiet, som genomgick en operation för att avlägsna neoplasmer. Uppgiften för sådan terapi är att minska risken för sjukdomsprogression - uppkomsten av nya metastaser, samt att förhindra återfall av sjukdomen.

Således är det uppenbart vad kemoterapi ger i onkologi i detta fall: minskar risken för återutveckling av patologi, vilket är så fruktat av både patienterna själva och onkologer, i vars arsenal det inte alltid finns effektiva metoder för att behandla ännu farligare och övergående återkommande cancer.

Dessutom ordineras patienter ofta neoadjuvant kemoterapi för cancer, vilket ges innan tumören behandlas kirurgiskt. Syftet med sådan "kemi" är att minska storleken på en inoperabel tumör eller, till exempel, utföra organbevarande kirurgi, såväl som att avslöja känsligheten hos cancerceller för läkemedel som kommer att användas under den postoperativa perioden..

Dessutom finns det också terapeutisk kemoterapi, som ordineras som underhållsterapi för patienter i de vanliga stadierna av den onkologiska processen. I detta fall är kemoterapins effekt på kroppen att sakta ner spridningen av tumören och maximera livskvaliteten för patienter som lider av onkologi..

I onkologisk praxis används ofta kombinerade behandlingsregimer, i processen att sammanställa kemoterapeuter ovanstående typer av kemoterapi för cancer för att öka effektiviteten av behandlingen. Exempelvis ordineras ofta neoadjuvant kemoterapi före operation och adjuvant kemoterapi efter.

Svaret på frågan om kemoterapi hjälper till i steg 4-cancer är ganska komplicerat, men de flesta experter är säkra på att frånvaron av stödjande behandling kan leda till svår smärtsyndrom, komplikationer i samband med spridningen av tumören till angränsande vävnader och organ och för tidig död. patient.

Rädslan för att genomgå kemoterapi för cancer

Många patienter med onkologiska apotek är rädda för behandling med cytostatika, eftersom biverkningarna efter kemoterapi kan vara ganska allvarliga:

 • ökad kroppstemperatur
 • illamående, kräkningar
 • håravfall och håravfall
 • frossa och muskelsmärta;
 • svaghet och yrsel
 • Gastrointestinala störningar;
 • aptitlöshet;
 • depression, panikattacker;
 • ökad sömnighet.

Intensiv kemoterapi för cancer är en allvarlig stress på kardiovaskulära och cirkulationssystem. Du bör dock inte vara rädd för allvarliga biverkningar: kemoterapeuten föreskriver stödjande behandling som hjälper till att återhämta sig så snabbt som möjligt efter en behandling med cytostatika.

Innan de genomgår kemoterapi på ett sjukhus tilldelas patienterna en lista med undersökningar med obligatorisk leverans av ett detaljerat blodprov och biokemi. Kemoterapi påverkar blodtalet negativt, därför kontrollerar patienter upprepade gånger blod- och hjärtmuskelns tillstånd (analyser, EKG) under behandlingen med cytostatika..

Parallellt med receptbelagd kemoterapi rekommenderar en erfaren kemoterapeut läkemedel för att underhålla kroppen, vilket minskar antalet och frekvensen av biverkningar.

Kom ihåg att kemoterapi är en av de ledande cancerbehandlingarna runt om i världen.!

De flesta patienter som vägrar behandling lever sällan i mer än ett år.

Klinisk kemoterapi för cancer: hur görs kemoterapi?

Så, är kemoterapi effektiv för cancer, och vad blir prognosen för patienter som framgångsrikt slutför cytostatisk behandling? Varje onkolog säger att kemoterapi förstör de flesta tumörcellerna (och i vissa typer av onkologi främjar fullständig botning!), Förbättrar patientens allmänna välbefinnande och förlänger hans liv!

Innan en patient tas in på sjukhuset förklarar den behandlande läkaren i detalj för honom hur kemoterapikursen för cancer går, och ger också rekommendationer angående näring, livsstil etc. Allt här beror på typen av tumör och den valda kemoterapiregimen.

Patienter som kan röra sig oberoende befinner sig på dagsjukhuset och "svåra" patienter stannar kvar på avdelningen under hela kemoterapifasen. Sjukhusläkare ger patienterna nödvändig hjälp med kemoterapi samt ger moraliskt stöd i kampen mot cancer.

Att ställa frågan om hur lång tid kemoterapi tar inom onkologi är det viktigt att förstå att varje specifikt kliniskt fall är individuellt. I primär onkologi kommer behandlingen med cytostatika att vara kortare och mindre intensiv än vid återkommande cancer.

Till exempel kan en kemoterapeut förskriva fyra kemoterapikurser till en patient, som måste upprepas med 21 dagars mellanrum. Men om patienten har dåliga blodvärden, kommer läkaren inte att tillåta honom till nästa "kemoterapi". Därför är det mycket svårt att säga exakt hur ofta kemoterapi görs inom onkologi och hur många dagar denna process kommer att ta. Om testindikatorerna är otillfredsställande förskjuts som regel intervallet mellan procedurer med flera dagar tills de återställs..

Cytostatiska läkemedel administreras intravenöst. Parallellt med dem ordinerar läkaren stödjande mediciner för att förhindra illamående och kräkningar, yrsel och andra biverkningar. Den behandlande läkaren informerar patienten om hur många gånger kemoterapi ges för cancer, men den exakta siffran kan inte heller ges omedelbart - det bestäms av resultaten av MR- och CT-studier. Behandlingen är cyklisk och kan, om den tolereras, förlängas, men i de flesta fall föreskrivs 6 kemoterapikurser.

Resultaten av kemoterapi: vad moderna cytostatika kan göra

För att ta reda på om kemoterapi hjälper cancer, jämför bara resultaten från patientens studier före och efter behandlingen. I de flesta fall krymper tumören efter kemoterapi avsevärt eller till och med försvinner helt. Även om onkologin inte kan botas helt, mot bakgrund av behandling med cytostatika, kan den helt enkelt "frysa" och inte stör patienten alls på många år.

Resultaten av behandlingen beror till stor del på hur intervallen mellan kurserna observeras, liksom på tidpunkten för undersökningen, eftersom när sjukdomen fortskrider är det nödvändigt att ändra behandlingsregimen. Även i fall av fullständig hopplöshet är kemoterapins effektivitet inom onkologi ganska hög: dessa läkemedel förbättrar livskvaliteten och förlänger den så mycket som möjligt..

Om cancer upptäcks i de tidiga stadierna, finns det en mycket stor chans för en fullständig återhämtning med kemoterapi. Vid kemoterapi är det oerhört viktigt att bestämma vilket förlopp av kemoterapi, hur många kurser, vilka behandlingsintervall, hur lång behandling, eftersom ofullständig behandling kan bidra till en snabb tillväxt av cancerceller som inte kan kontrolleras.

Oavsett hur många dagar av kemoterapi för cancer och vad som var den ursprungliga prognosen för sjukdomen, får patienter möjlighet att helt eller delvis läka, minska smärta och, viktigast av allt, hoppas på återhämtning. Försumma inte råd från onkologer och följ strikt den utvecklade behandlingsregimen, och då får du de största chanserna för läkning, såväl som för ett långt och tillfredsställande liv.!

Kemoterapi

Kemoterapi är en vanlig metod för behandling av cancertumörer genom att injicera speciella kemikalier eller läkemedel i kroppen, så kallade antineoplastiska (antineoplastiska) kemoterapeutiska medel. Terapi består i användning av medel som har en destruktiv effekt på malign bildning. Tumörceller med en specifik struktur förstörs eller tillväxten stannar. Huvudåtgärden för proceduren är att minska tumören före operationen, för att förhindra spridning av metastaser efter operationen.

Metoden för terapi innebär användning av mycket giftiga ämnen som negativt påverkar kroppen som helhet. Kemoterapi för onkologi är av olika slag och grad av påverkan. Förfarandet sker under övervakning och övervakning av den behandlande läkaren. Kemoterapeuten bestämmer vilken typ av kemi som ska användas utifrån cancerstadiet och patientens ålder och kön. Samtidiga sjukdomar beaktas.

Fördelar med att bedriva kemi

Styrkan med användningen av kemiska läkemedel för att eliminera maligna tumörer är den destruktiva effekten på maligna celler även i svåra att nå områden i tumören. Ett liknande resultat uppnås inte när radioaktiv bestrålning används. I kemoterapi är det möjligt att påverka fokus för malign neoplasma på lokal nivå genom att injicera i lesionsstället.

Kemi minskar tumörens storlek, vilket minskar risken och komplexiteten vid operation. Efter operation minskar användningen av terapin risken för återfall, återkomst av maligna celler. Kemikalier påverkar på distans sekundära lesioner, eliminerar metastaser och risken för deras utseende.

Indikationer för terapi

Denna behandlingsmetod föreskrivs i följande fall:

 • Leukemi.
 • Hemoblastos.
 • Koriokarcinom.
 • Rabdomyosarkom.
 • Cancer i den sista, fjärde etappen.
 • Snabb spridning av metastaser.
 • Cancer remission.
 • Strålbehandling.
 • Kirurgisk operation.

Kemoterapi används som ett separat förfarande för att avlägsna en tumör, eller förutom strålning eller kirurgisk terapi. Preoperativ antitumörbehandling utövas, vilket minskar tumörens storlek, vilket minskar komplexiteten av kirurgiskt ingrepp.

Blodprov under behandlingen

Kemikalier och läkemedel påverkar de maligna cellerna i cancertumörer och friska mikroorganismer. Faktum blir orsaken till ett brott mot produktionen av blodkroppar i den mänskliga benmärgen. Under kemoterapi lider immuniteten och motståndet mot virussjukdomar och bakterier minskar. Patienten lider av anemi, muskelsvaghet, brist på fysisk styrka.

För att kontrollera innehållet av vitala element i blodet genomförs ett systematiskt blodprov som genomgår klinisk undersökning och laboratorieundersökning. För att återställa en hälsosam blodstruktur ordineras patienten en speciell terapeutisk diet som äter en tillräcklig mängd färsk frukt och grönsaker. Promenader i den friska luften och positiva känslor kommer också att ha en positiv effekt på det fysiska tillståndet hos en person med onkologi..

Terapier

Klassificeringen och typerna av procedurer tillämpas beroende på onkologin, patientens fysiska tillstånd, ålder och kön. Kemoterapi är indelad i typer:

 • Neoadjuvant. Ett annat namn är induktion. Det används före operationen för att minska malign tumör. Framgångsrik systemisk kemi kan minska operationens komplexitet. Det ordineras om tumören är känslig för ämnet. Patomorfologisk undersökning gör det möjligt för dig att bestämma graden av minskning av malign neoplasma, välja schema för läkemedelsadministration efter operation eller vid återfall.
 • Hjälpmedel. Syftet med denna typ av kemi är att eliminera mikrometastaser efter en kirurgisk operation samt förhindra bildandet av nya. Terapi ökar sannolikheten för en återfallfri prognos för patienter.
 • Målinriktad. Denna typ har en blockerande effekt på membranmolekyler och cancerfokus. Proteinsyntesen störs och uppdelningen av maligna celler slutar. Förfarandet utförs på genetisk och molekylär nivå. Genom att exakt beräkna metabolismen av maligna celler uppnås deras självförstörelse. Samtidigt minimeras effekten på friska mikroorganismer, därför är komplikationerna efter kemoterapi låga. Genom att tränga in i blodet sprids ämnet genom hela kroppen och når avlägsna platser med maligna tumörer. Dessa effekter bidrar till ett positivt resultat av behandlingen..
 • Hypertermisk. Ett läkemedel med hög temperatur injiceras i fokus för en malign tumörbildning. Förfarandet används för stora maligna tumörer, liksom för intraorganisk spridning av metastaser. På grund av kombinationen av temperaturer av läkemedel uppnås önskat resultat på kortast möjliga tid. Effekterna på kroppen och effekterna av kemi är under utveckling.
 • Platina. För behandling av denna typ används en platinasubstans. Används när andra behandlingar har misslyckats. Låt eliminera malign tumör i urinblåsan, lungorna, testiklarna. Platinametoden kan påverka områden i människokroppen där andra läkemedel var maktlösa. Skillnader i ökad effektivitet, positiv prognos efter en behandling.
 • Sparsam. För proceduren används kemikalier som har en mindre aggressiv effekt på kroppen. Det används för att behandla maligna tumörer hos äldre patienter eller de vars fysiska tillstånd är försvagat, liksom i de primära stadierna av onkologi. Denna behandlingsmetod har minimala biverkningar för kroppen..
 • Hög dos. Denna typ av kemoterapi används vid återfall eller tumörresistens. I varje steg i proceduren används speciella ämnen som inte skär varandra i resistens. Monoterapi utförs med läkemedlet som väljs dominerande på en viss nivå.
 • Palliativ. Denna kemoterapikurs ges för att förlänga patientens liv och lindra smärtsamma symtom. Det används när återhämtning är omöjlig i de sista stadierna av onkologi. Stabil remission uppnås genom kemi.

Efter vart och ett av de använda alternativen tilldelas tiden för återhämtning av kroppen. Patienten ges det förfarande som föreskrivs av en professionell kemoterapeut, baserat på sjukdomens komplexitet och stadium. Huvudmålet med behandlingen är att undertrycka spridningen av cancerceller och förstöra det maligna fokuset. Utan att behöva avbryta är det oplanerade förfarandet starkt avskräckt.

Komponentens färgklassificering

Typerna av kemoterapi skiljer sig åt i sammansättningen av de läkemedel som används för att stoppa canceraktiviteten. Idag utförs dessa typer av procedurer med olika färg:

 1. Röd kemoterapi. Det anses vara aggressivt och skoningslöst för människokroppen. Efter kursen minskar immuniteten märkbart, skydd mot virusinfektioner och bakterier försvagas. Målet med behandlingen är att förstöra cancerartade maligna celler och stoppa deras tillväxt. Läkemedel för kemoterapi av denna typ används i antracyklinundergruppen och har en röd nyans. Detta faktum förklarar namnet. Varaktigheten av proceduren bestäms av läkaren och tar pauser mellan sessionerna så att kroppen återhämtar sig från toxinernas verkan.
 2. Blå kemoterapi. Läkemedlen Mitomycin och Mitoxantron används, som visar en blå färgton. Effekten på kroppen är mindre än den tidigare metoden. Syftet med proceduren är att förhindra återfall och spridning av maligna celler. Mellan sessioner med användning av ämnen görs intervaller så att en person kan ta en paus från giftiga ämnen.
 3. Gul kemoterapi. För detta förfarande används följande läkemedel: cyklofosfamid, fluorouracil eller metotrexat. Dessa ämnen är skonsamma, de är lättare att överföra till cancerpatienter, vars kropp är försvagad, utmattad av sjukdomen. Perioden av självläkning efter kursen varar inte länge.
 4. Vit kemoterapi. Ämnet innehåller Taxol. Det används vid behandling av bröstmaligna tumörer hos kvinnor. Det anses vara det mest skonsamma för människokroppen och tolereras lätt.

Typerna av terapi skiljer sig åt i graden av påverkan på kroppen. Vissa behandlingar visar ökade biverkningar. Beroende på cancerens aggressivitet används tumörens placering, patientens ålder och fysiska tillstånd, lämpliga metoder och terapeutisk stödjande terapi. Högdos kemoterapi ordineras när kroppen är allvarligt berusad och förekomsten av maligna celler. Dosen av läkemedelssubstansen bestäms av onkologen.

Förberedelse för förfaranden

Innan du genomför en kemoterapikurs är det nödvändigt att förbereda, genomgå en omfattande undersökning av kroppen. Om det finns kroniska sjukdomar i en akut form avråds kemoterapi starkt för att undvika komplikationer. Under terapiperioden behöver kroppen näringsämnen och vitaminer. Därför är balanserad, korrekt näring viktig. Under kemoterapi är det viktigt att upprätthålla emotionell och mental balans för att undvika chocker och stress..

Förberedelser för kemoterapi inkluderar att sluta röka och dricka alkohol. Skadliga ämnen kan störa behandlingsförloppet och leda till allvarliga komplikationer. Det är också viktigt att stödja nära och kära och de som framgångsrikt besegrade onkologi och återvände till sitt vanliga liv. En positiv attityd, liksom motivation, kommer att ge styrka och beslutsamhet att inte ge upp, inte ge upp. Under kemiska procedurer bör fysisk aktivitet begränsas. Av denna anledning tar vissa patienter ledighet för undersökning och terapi..

Det rekommenderas att göra en preliminär rengöring av kroppen från toxiner innan behandlingen påbörjas. Vi måste ta hand om att ta mediciner som skyddar njurarna, levern och magen från de aggressiva effekterna av kemi. Läkemedel kommer att ordineras av den behandlande läkaren med hänsyn till patientens kropps behov och egenskaper. Självmedicinering kommer att leda till avbrott i behandlingen och öka biverkningarna av läkemedel.

Kemoterapiprinciper

Metoden för behandling i onkologi utförs under noggrann övervakning av en kemoterapeut. I vissa fall ordineras kroppsbestrålning. Skillnaden är i effekten på tumören. Strålbehandling har en lokal effekt direkt på lesionen och dödar maligna celler. Till skillnad från strålterapi kan kemi nå avlägsna, svåråtkomliga områden med farliga tumörer. Kursens varaktighet med viloperioder på flera dagar ger en möjlighet för kroppen att återhämta sig och vila från giftiga ämnen. Under proceduren isoleras vanligtvis patienten från främmande ljud och yttre stimuli.

Enligt appliceringsmetoden är kemoterapi intravenös, intramuskulär. Ämnen kan appliceras oralt i tabletter, subkutant, liksom direkt i fokus för maligna lesioner. Alternativet för användning av läkemedel väljs av onkologen efter att ha studerat utvecklingsstadiet för onkologi, samtidig sjukdomar hos patienten, lokalisering av tumören. Dessutom fastställer läkaren kursen och behandlingsregimen för en specifik person, baserat på kroppens egenskaper och behov. Antalet sessioner beror på scenen för onkologi, patientens egenskaper och behov. I vissa fall används flera sessioner i rad.

Kemoterapi och typer av tumörer

Behandlingsmetoder beror på platsen för onkologin. Följande är typerna av cancer och rekommenderade behandlingar:

 • Lungcancer. I detta fall används riktade ämnen som påverkar receptorerna för en malign tumör. Det positiva resultatet är uppenbart med minimala biverkningar för friska kroppsceller.
 • Bröstcancer hos kvinnor. De använder oljekemi före och efter operationen. Neoplasmas storlek minskas med hjälp av det injicerade läkemedlet, och efter operationen används terapi för att förhindra spridning av metastaser till de inre organen. För att kontrollera nivån av maligna celler används torr kemi för att mäta protein i blodet. Överensstämmelse med läkarens rekommendationer före och efter behandling hjälper till att överleva eliminering av malign bildning utan globala negativa konsekvenser.
 • Magcancer. Onkologisk behandling sker i kombination med strålterapi. Magvävnader är inte känsliga för kemiska läkemedel, därför används terapi i kombination med jonstrålning. Under behandlingen ordineras nödvändigtvis läkemedel för kräkningsreflexer och illamående för att underlätta procedurens tolerans. Vid behov ordineras en dubbel dos av ämnet.

Kemoterapi ges per patient, det finns ingen standardbehandling som passar alla. Beroende på lokalisering, liksom vid sjukdomsstadiet, kan kirurgi, avlägsnande av en malign tumör samt strålning krävas jonstrålning till cancerceller. I vissa fall används ett komplex av tillämpade metoder..

Biverkningar på kroppen

Kemoterapi är en aggressiv behandling som skadar friska celler i inre organ och vitala processer. Med tanke på den kemiska sammansättningen kan läkemedlet inte vara helt ofarligt och inte ha en negativ effekt. Biverkningens svårighetsgrad och svårighetsgrad beror på cancerstadiet, patientens fysiska tillstånd. Det finns störningar i mag-tarmkanalen, håravfall, purulent urladdning. Patientens emotionella tillstånd, hans beslutsamhet och disposition att återhämta sig är av stor betydelse. När man anpassar sig till ett medvetet negativt resultat blir en person avskräckt, tappar händerna och slutar slåss. I det här fallet minskar sannolikheten för ett positivt resultat av behandlingen..

Kroppens svar på kemoterapi skiljer sig åt hos människor. Den senaste generationen läkemedel syftar till att minimera negativa symtom och destruktiva effekter på friska celler i inre organ. Det är omöjligt att förutsäga i förväg hur patienten kommer att ha det efter ingreppet. Symtom kan vara uttalade eller frånvarande. En persons känslomässiga tillstånd påverkar resultatet av behandlingen, därför är stöd och förståelse från släktingar och vänner viktigt. Det är viktigt att undvika stress och känslomässig nöd. Vid överdriven ångest kan du söka hjälp från en psykolog, dricka lugnande medel på naturlig basis.

Illamående och kräkningar

Läkemedlen som införs i kroppen har ökad toxicitet, påverkar slemhinnorna, lever- och hjärnfunktionerna. Ofta under behandlingen upplever patienter illamående och kräkningar. Ju mer en person med cancer är rädd för ett symptom, desto mer sannolikt är det att de upplever det. Hjärnan stämmer in för att uppfylla rädslan genom att aktivera kräkningscentret. Modern utveckling har framkallat ett botemedel med de mest reducerade symtomen på illamående och kräkningar än de som användes för tio år sedan. I vissa fall kan kräkningar och illamående undvikas..

Åtgärder för kräkningar

Först och främst bör du berätta för din läkare om känslan av obehag. Valet av läkemedel som lindrar symtom utförs separat för varje patient med hänsyn till organismens egenskaper. Under behandlingen rekommenderas att följa ett antal regler:

 • Ät en hälsosam och hälsosam kost. Eliminera användningen av produkter som har en irriterande effekt på kroppsfunktionerna. Du måste minimera konsumtionen av fet, stekt, kryddig mat. Det är viktigt att undvika kemiska och syntetiska livsmedelstillsatser. Innan du köper en produkt rekommenderas att du först studerar kompositionen för innehållet i skadliga komponenter.
 • Drick mycket rent vatten vid rumstemperatur eller varm temperatur hela dagen. Detta kommer att påskynda din ämnesomsättning och ämnesomsättning, vilket hjälper till att eliminera gifter från kroppen. Du bör dricka vätskor i små klunkar för att undvika att provocera gagreflexer. Illamående beror i vissa fall på sjukdomar i njurarna eller magen, mag-tarmkanalen. Därför är det viktigt att lyssna på läkarens rekommendationer..
 • Efter införandet av kemikalier i blodet bör mat inte ätas under den närmaste framtiden. Innan proceduren, med en akut känsla av hunger, är det tillåtet att ta en liten mängd mat, förutsatt att maten tolereras väl av kroppen. Innan du äter, kontakta din läkare..
 • I vissa fall finns det en ökad känslighet och intolerans mot lukten av produkter. Därför är det bättre att rädda den sjuka från tillagningsprocessen genom att anförtro denna uppgift till en annan familjemedlem..
 • Det är nödvändigt att följa läkarens ordinerade läkemedelsregim, även i frånvaro av negativa symtom. Detta kommer att minska koncentrationen av biverkningar och smärtsyndrom..

Överensstämmelse med onkologens rekommendationer och brist på självaktivitet kommer att jämna ut behandlingen, uppnå maximala fördelar för kroppen.

Håravfall, deformation av naglar och hud

De viktigaste biverkningarna av kemikalier är håravfall, förändringar i hudstrukturen och spröda naglar. Dessa fenomen berövar kvinnor emotionell styrka, eftersom deras utseende förändras till det sämre. Hos män är detta behandlingsstadium mindre smärtsamt, men det är nödvändigt att övervaka hälsan..

Med kemoterapi är skallighet vanligt, men inte alla kemiska läkemedel orsakar håravfall. Cellerna i hårsäcken befinner sig i en kontinuerlig uppdelningsprocess, därför utsätts de för läkemedels destruktiva inflytande i terapiprocessen. Om håret inte faller ut ändras strukturen fortfarande. De blir tunna, tråkiga och glesa på huvudet och andra håriga delar av kroppen. Håravfall inträffar två veckor efter början av behandlingen och i slutet av behandlingen växer den tillbaka.

Vad man ska göra med skallighet

För att jämna ut håravfallsprocessen rekommenderas att du följer ett antal tips:

 • För att tvätta håret måste du noggrant välja milda typer av schampon baserat på naturliga ingredienser. Torka håret försiktigt utan att klämma eller vrida. Bättre att begränsa användningen av hårtorkar, strykjärn och hårkuddar.
 • När förlustprocessen börjar är den efterföljande åtgärden oundviklig. Det rekommenderas att du klipper håret kort eller rakar håret skalligt. Håret kommer att växa tillbaka efter behandlingen.
 • Det är nödvändigt att ha en huvudbonad för att skydda hårbotten från påverkan av yttre faktorer och skadliga influenser.
 • Det är värt att ta hand om valet av en peruk i förväg. Om du i förväg söker efter ett huvudbonad kan du välja ett maskeringstillbehör som ligger så nära den naturliga hårtonen som möjligt.

Det har noterats att intensiteten av håravfall och förändringar i hårstrukturen beror direkt på högkvalitativ, grundlig hårvård före kemoterapi. Full håråterställning sker tre månader efter avslutad kemisk behandling.

Vid behandling av onkologi med kemi påverkas inte bara hår. Naglarna genomgår deformation: de börjar bryta, exfoliera, ändra färg och struktur. För att förhindra deformation av nagelplattan bör du ta hand om naglarnas hälsa innan behandlingen. Det är viktigt att övervaka steriliteten hos instrument under en manikyr. Gör hushållsarbete i skyddshandskar och skydda dina naglar och hud från effekterna av skadliga rengöringsmedel. På sommaren är det viktigt att använda solskyddsmedel för att skydda kroppens hud från direkt ultravioletta strålar.

Matsmältningssystemet

Kroppens slemvävnader och membran förnyas kontinuerligt. Därför sker det under kemoterapiperioden ett brott mot dessa cellers funktion. En person känner störningar i form av förstoppning, uppblåsthet, diarré och störd matsmältningskanalen. Terapi bör åtföljas av en balanserad, hälsosam kost. Stark immunitet och fysisk styrka hjälper till att bekämpa cancer. Läkare rekommenderar att du följer en lista med rekommendationer:

 • Äta borde vara regelbundet och näringsrikt. Det är bättre att äta i små portioner, upp till fem gånger om dagen. Undvik överätning som sträcker magen och skapar ytterligare stress vid kemoterapi.
 • Det är viktigt att dricka tillräckligt med vätska hela dagen. Den dagliga vattenvolymen måste vara minst 2,5 liter.
 • Det rekommenderas att fokusera på livsmedel som innehåller fiber. Dessa är spannmål, kli, spannmål.
 • Det är nödvändigt att utesluta användningen av alkohol och röktobak. Dessa dåliga vanor förstör kroppen och under terapiperioden kommer det att skapa svårigheter, beröva dig fysisk styrka..
 • Läkare rekommenderar att man undviker fet mat, rika köttbuljonger från fett kött, kemiska och syntetiska livsmedelstillsatser.

Överensstämmelse med ovanstående tips kommer att utjämna bieffekten som manifesterar sig i form av ett brott mot mag-tarmkanalen. Den behandlande läkaren kommer att ordinera en lämplig diet och diet.

Kemoterapiregimer

Tidigare användes monokemoterapi för att bekämpa onkologi, vilket innebär att endast en kemikalie används. Men det visade sig att denna handlingsprincip är beroendeframkallande för drogen, och effekten på maligna formationer går förlorad. Idag pågår terapeutiska sessioner upp till en månad med ett systematiskt avbrott mellan kurserna för att göra det möjligt för kroppen att rehabilitera och återhämta sig..

Kemi skiljer sig från strålning genom att läkemedlet med blod tränger in i avlägsna områden av tumören. Hanterar att förstöra malign bildning direkt i fokus för lokalisering av cancerceller. I det här fallet har patienten smärta, det allvarligaste avancerade stadium onkologi orsakar mycket mer smärtsyndrom. Kemoterapiregimer inkluderar kombinerad användning av två eller flera läkemedel. Vid onkologiska sjukdomar ordineras läkemedel som verkar på tumörfokus på olika sätt, vilket gör det möjligt att underlätta destruktiva processer i kroppen.

Nya kretsar utvecklas ständigt under forskning och utveckling. Så, för lymfom och cancer i sigmoidtarmen, används kemoterapi enligt AS-schemat, vars huvudämne är fazlodex. Och cancer i magen, levern, matsmältningskanalen, såväl som könscelltumörer i testiklarna hos män och urinvägarna behandlas enligt MCF-schemat. I vissa fall administreras läkemedel genom en trakiostomi med cancer i luftvägarna. Kemikalier behandlar också andra sjukdomar än cancer. Läkemedel används för att behandla tuberkulos.

Vid behandling av det fjärde steget av onkologi används läkemedel som har en smärtstillande effekt på kroppen, lindrar smärtsyndrom av sjukdomen. Först måste du diskutera med din läkare vad du ska ta med dig till kemiproceduren, detta hjälper till att utföra terapi. Tillämpning av läkarens rekommendationer, följning av alla beredningspunkter kommer att utjämna de negativa aspekterna vid genomförande av farlig terapi.

Den terapeutiska kursens varaktighet

Standardkursen för kemi är introduktionen av injektioner en gång i månaden. I vissa fall, med en stark kropp och relativt stabil uppfattning om medicinska substanser, upprepas proceduren varannan vecka. Intervallet för läkemedelsanvändning tilldelas för varje patient separat, baserat på scenen för onkologisk utveckling, patientens ålder och fysiska tillstånd.

Efter varje injektion i kroppen tas kliniska blodprover för att studera läkemedlets effektivitet. I avsaknad av resultat föreskrivs ett annat botemedel som kommer att vara effektivt i kampen mot onkologi. Standardkursen för kemoterapi varar sex månader med ett injektionsintervall varje månad. Pauser tas mellan sessionerna så att kroppen får styrka och återgår till normal funktion efter farlig terapi.

Volymen av läkemedlet som injiceras i människokroppen beror på tumörens storlek och aggressivitet. Kemoterapeuten är noga med att inte bränna närliggande organ och system när kemikalien injiceras. Hela tiden under den terapeutiska behandlingen bör patienten vara under överinseende av den behandlande läkaren för att kontrollera sjukdomsförloppet, effekten av läkemedel på tumörfoci.

Rehabiliteringsprocess

Efter varje kemoterapikurs är det nödvändigt att avsätta tid för återhämtning och rehabilitering av kroppen. Den behandlande läkaren ordinerar en uppsättning läkemedel som hjälper patienten att normalisera sitt välbefinnande och återvända till sitt vanliga liv. Konsekvenserna av behandlingen beror på cancerstadiet, graden av försummelse av sjukdomen, patientens ålder. I de primära stadierna av maligna tumörer fortsätter kemin utan allvarliga konsekvenser, självläkning uppnås.

Du kan inte bestämma dig för att vägra behandling. Till och med i slutskedet av cancer kan behandling leda till fullständig remission och förbättra livskvaliteten. Om behandling vägras sprids metastaser genom hela kroppen och inre organ, vilket leder till patientens för tidiga död.

Självmedicinering för onkologi är otillåten och extremt farlig! När du väljer en behandlingsmetod, en behandling för att ta mediciner, frekvensen av kemoterapisessioner, är det nödvändigt att följa läkarens rekommendationer. Med korrekt behandling och snabb diagnos kommer kampen mot onkologi att bli möjlig. Det är viktigt att följa den etablerade kosten, följa rätt näring, en hälsosam livsstil. Positiva känslor och promenader i den friska luften kommer att gynna kroppen och förhindra återfall efter en behandling.