Senaste publikationerna från avsnittet "Biopsi"

Myoma

Senaste publikationerna från avsnittet "Biopsi"

I medicinsk praxis finns det många olika metoder för diagnos av cancer, men biopsi anses vara den mest effektiva och korrekta. Detta är ett förfarande där biologiskt material tas från problemområdet i patientens kropp och studeras i laboratoriet..

Varför behöver du en biopsi?

En biopsi är processen att undersöka drabbade kroppsvävnader för att avgöra om de är godartade eller maligna.

En biopsi är nödvändig för följande ändamål:

 1. Definitioner av vävnadscytologi. Efter att ha studerat det biologiska materialet under ett mikroskop får specialisten information om förekomsten av en patologisk process i kroppen och graden av lokalisering.
 2. Få ett tidigt resultat. När andra testalternativ ger ett falskt negativt resultat visar biopsi förekomsten av sjukdomen i de tidiga stadierna.
 3. Genomföra korrekt diagnostik. En sådan studie kännetecknas av noggrannheten i data, medan området för det drabbade vävnadsområdet avslöjas, vilket är viktigt för diagnosen.
 4. Direkt avlägsnande av svullet. En av de viktiga funktionerna för biopsi är förmågan att ta bort patologiska foci parallellt med att ta en biopsi.

Videon beskriver syftet med biopsin. Filmad av kanalen Clinic "Moscow Doctor".

 1. Punktera. Biopsiprovet tas under lokalbedövning. Kräver inte sjukhusvistelse.
 2. Öppen eller kirurgisk. Det utförs under generell anestesi under stationära förhållanden. Oftast görs en total biopsi, där det patologiska fokuset helt avlägsnas.

Dessutom är biopsi uppdelad i:

 • genom metoden för att erhålla materialet (för histologi eller cystologi);
 • efter typ av noggrannhetskontroll (observation, klassisk);
 • efter tid (schemalagd eller express).

På bilden - typer av biopsi

För histologisk undersökning

För att genomföra en histologisk undersökning är det nödvändigt att ta en partikel av biologiskt material (biopsi).

För detta utförs en biopsi:

 • excisional;
 • snitt
 • klämt;
 • trefinbiopsi;
 • kärna;
 • scarification;
 • slinga.

Excisional biopsi

 • total excisionsbiopsi utförs i syfte att undersöka och ta bort hela det drabbade området;
 • denna procedur hjälper till att korrekt fastställa arten av patologiska formationer;
 • anses vara en storskalig operation, eftersom den, förutom den diagnostiska karaktären, har en terapeutisk effekt.

Incisional biopsi

Öppen snittbiopsi kännetecknas av det faktum att biologiskt material erhålls direkt från det drabbade vävnadsområdet. En partikel av benmaterial skärs ut och skickas för undersökning till ett histologiskt laboratorium.

Kläm biopsi

En diagnostisk procedur där en del av livmoderhalsens slemhinna skärs ut med speciell pincett kallas en nypbiopsi.

Resultaten av nypetestet gör det möjligt att avgöra om patienten har:

 • erosion;
 • cancer- och precancerösa processer;
 • dysplasi i livmoderhalsen.

Stansbiopsi ordineras oftast efter att ha fått cytologiska och bakteriologiska smetstester.

Trefinbiopsi

En trefinbiopsi är en speciell typ av procedur som använder speciella gängade nålar. Funktionsprincipen är som följer: nålarna skruvas in i vävnadsstället, varefter de dras kraftigt.

Som ett resultat innehåller nåltrådens skärkant partiklar av materialet som ska undersökas. Denna typ av punktering gör att du kan få en större volym biologiskt material än med en standardpunktering. Noggrannheten i resultaten är 100%.

Förfarandet utförs för forskning:

 • Bröstvävnad;
 • lymfkörtlar;
 • endokrina körtlar.

Kärnbiopsi

Kärnbiopsi, eller som det också kallas "kärnbiopsi", är en metod för att undersöka biologiskt material med en harpunliknande nål och en biopsipistol.

Huvudskillnaden från punchbiopsi är att kärnbiopsimetoden gör det möjligt att erhålla ett komplett prov från djupt liggande vävnader och svåråtkomliga organ. Samtidigt möjliggör nålens diameter procedurer med minimal smärta. Det rekommenderas att utföra proceduren parallellt med ultraljud för att kunna kontrollera nålinsättningsprocessen.

Scarification biopsi

Med en ytlig biopsi för skärning tas histologiskt material genom att skära de övre skikten av vävnaderna i det drabbade området.

Biopsin erhålls genom att skrapa med följande instrument:

 • curetter (när du tar material från livmoderhålan);
 • nipplar och framtänder (för att skära en bit tumörvävnad);
 • borstar.

Loop biopsi

 • i loopbiopsiprocessen erhålls en biopsi genom att dissekera vävnad med hjälp av en koagulator;
 • oftast föreskrivs ett förfarande för att ta material från livmoderhalsen;
 • denna typ av biopsi fick sitt namn på grund av instrumentet (stång i form av en slinga);
 • efter proceduren kvarstår ett ärr, vilket negativt påverkar befruktningen och graviditeten.

För cytologisk undersökning

Huvudskillnaden mellan cytologiska studier och histologiska studier är att vid diagnosprocessen studeras inte vävnaderna i de drabbade områdena utan cellerna.

Det är inte alltid möjligt att få den nödvändiga biten av vävnad, och inte i alla fall är det nödvändigt. Efter att ha undersökt det erhållna provet drar morfologen en slutsats om cellernas goda kvalitet. Resultaten av cytologisk diagnostik av celler är mindre exakta än histologiska undersökningar av vävnader.

Smear-imprint

Ett slående exempel är ett gynekologiskt förfarande när ett utstrykningstryck från livmoderns yta räcker för analys. Ett biopsi-utskriftsalternativ är också insamling av nippelutsläpp.

Liknande studier utförs för snabb upptäckt av precancerösa tillstånd hos kvinnor (livmoderhalscancer, bröstcancer). För diagnos i det här fallet finns det tillräckligt med celler från ytan på det misstänkta området..

Fin nåls aspirationsbiopsi

Fin-nål aspirationsbiopsi (TAB) eller punkteringsbiopsi är en teknik för att undersöka nodlederna i relativ närhet till kroppsytan. Det utförs för att undersöka sköldkörteln med en fin nål. En indikation för ett sådant förfarande är närvaron av ett överskott av knölarnas storlek i sköldkörteln, som känns vid palpation.

 • under punkteringsbiopsin sätter läkaren in en nål i patientens nacke och får ett prov av celler för cytologisk undersökning;
 • hela proceduren liknar ett blodprov från en ven;
 • kräver ingen ytterligare förberedelse, men i processen är det viktigt att följa läkarens instruktioner.

Princip för noggrannhetskontroll

När det gäller klassificering beroende på noggrannhetskontroll menas följande typer av biopsier:

 • klassisk;
 • syn.

Klassisk

Det andra namnet på den klassiska formen av biopsi är sökning. En liknande studie utförs i de tidiga stadierna av sjukdomen, i fall där lokalisering av neoplasman är svår att bestämma visuellt.

Sikt

En riktad biopsi utförs om läkaren kan ta materialpartiklar för analys direkt från en cancertumör på gränsen till friska vävnader.

Förfarandet utförs med hjälp av ett endoskop och styrs också av:

 • Ultraljud;
 • röntgenobservation;
 • stereotaktisk teknik.

En riktad biopsi ordineras för att undersöka livmoderhalshålan.

Endoskopisk

Endoskopisk biopsi är en variant av en diagnostisk studie som innefattar användning av ytterligare instrument för provtagning.

 1. Under proceduren sätts ett speciellt flexibelt rör med ett inbyggt modernt optiskt system (endoskop) in i patienten.
 2. När endoskopet är inne i kroppshålan har läkaren möjlighet att undersöka tillstånden hos organ och vävnader genom ett speciellt kikhål.
 3. Bilden visas på monitorn, där alla karaktäristiska förändringar syns tydligt.
 4. Därefter sätts speciella små pincett genom röret, vilket gör att du kan klämma av en partikel av slemhinnan för vidare studier..

Mekanisk skada under endoskopisk biopsi är minimal.

Ultraljudsstyrd biopsi

Ultraljudsstyrd biopsi (ultraljud) är en modern version av tekniken som används för att diagnostisera patologier i inre organ och utrymmet bakom bukhålan.

Punktionsbiopsi spelar en viktig roll i onkologi, eftersom:

 • hjälper till att bekräfta eller utesluta utvecklingen av tumörprocesser;
 • deltar i differentiell diagnos av maligna och godartade formationer;
 • tillhandahåller verifiering av avlägsna metastaser;
 • bestämmer principerna och taktiken för vidare terapi;
 • utvärderar effektiviteten av behandlingen.
Röntgenstyrd biopsi

Om vi ​​talar om en biopsi med misstänkt utveckling av bröstcancer rekommenderas proceduren att utföras under röntgenkontroll. Ett liknande behov är förknippat med det faktum att det är omöjligt att upptäcka enskilda ansamlingar av förkalkningar i ett tidigt stadium av cancer med metoden för ultraljudundersökning..

Stereotaktisk biopsi

Stereotaktisk biopsi är en minimalt invasiv metod för kirurgisk ingrepp, som ger förmågan att ta biologiskt material från hjärnan för vidare studier i laboratoriet..

Följande alternativ för stereotaktisk biopsi av massor i hjärnan är relevanta:

 • använder en stereotaxisk ram;
 • med hjälp av ett stereonavigeringssystem.

Med tiden

Beroende på tidpunkten för att få biopsiresultat finns det:

 • brådskande (express biopsi);
 • planerad.

uttrycka

Om misstänkta tumörer under operationen identifierades föreskrivs en expressbiopsimetod.

 • det erhållna vävnadsprovet skickas för omedelbar diagnostik för att klargöra formationens natur;
 • i det här fallet är det viktigt att få resultatet så snart som möjligt, eftersom kirurgernas ytterligare åtgärder beror på det;
 • den totala tiden för att förbereda testresultat är vanligtvis 20-30 minuter.

Planerad

En biopsi, utförd på ett planerat sätt, innefattar nedsänkning av vävnaderna som undersöks i en speciell lösning och flyttas sedan in i paraffin. I framtiden är specialister engagerade i skivning och färgning av prover. Förfarandet tar från en till flera veckor i tid..

Indikationer för

En biopsi bör göras:

 • när andra diagnostiska metoder inte gav ett tillförlitligt resultat och läkaren tvivlar på den etablerade diagnosen;
 • i närvaro av tumörformationer för att fastställa etiologin hos vävnader;
 • för att bestämma stadiet av sjukdomen;
 • behovet av att kontrollera situationen i olika behandlingsstadier.

När utförs en andra biopsi??

Behovet av en andra biopsi uppstår i sådana fall:

 • i närvaro av negativa resultat av den primära analysen;
 • när det inte är möjligt att få den drabbade vävnaden för första gången;
 • när andra tester indikerar cancer, och den initiala diagnosen gav inte resultat.

Vad är en diagnostisk biopsi för??

Diagnostisk biopsi är viktigt, nämligen:

 • hjälper till att bestämma förekomsten av okarakteristisk utbildning;
 • fastställer tumörens natur;
 • påverkar inställningen av patientens behandlingsprogram.

Kontraindikationer

Tydliga kontraindikationer är:

 1. Blodpatologier. Om patienten har blodsjukdomar, särskilt om koagulationen är nedsatt, är det farligt att utföra proceduren.
 2. Intolerans mot mediciner. Om en person har allvarliga allergiska reaktioner är det absolut nödvändigt att meddela läkaren innan studien.
 3. Kroniska patologier i hjärt-kärlsystemet.
 4. Möjligheten att använda alternativa forskningsmetoder.

Smala indikationer och tillämpade tekniker

Beroende på området där det biologiska materialet tas, bestäms lämplig metod. Biopsin utförs under olika förhållanden, den skiljer sig åt när det gäller utförande.

Karaktäristiska drag hos beteendet:

 • i början av proceduren måste patienten undersökas av en läkare;
 • proceduren utförs på en soffa eller ett operationsbord;
 • allmän- eller lokalbedövning används för att minimera smärta;
 • en bit biopsi väljs eller det patologiska området skärs ut;
 • om ett sår bildas under studien stängs det.

Inom gynekologi

Indikationen för biopsi i gynekologi är diagnosen av följande organ och vävnader:

 • cervix;
 • mjölkkörtlar;
 • äggstockar;
 • vagina;
 • endometrium.

Under proceduren används följande biopsitekniker:

 1. Incisional. En dissektion av de drabbade vävnaderna med en skalpell utförs.
 2. Laparoskopisk. Material tas från äggstockarna.
 3. Sikt. Alla åtgärder sker nödvändigtvis under kontroll av kolposkopi och hysteroskopi.
 4. Strävan. Det erforderliga provet erhålls med aspirationsmetoden.

Tarmar

När man undersöker tarmhålan beror valet av det diagnostiska alternativet på de drabbade områdenas natur och lokalisering.

I detta fall används även följande metoder:

 • punktera;
 • loopback;
 • trepanation;
 • plockade;
 • snitt;
 • förskärning.

Muskel

När läkaren kryper i tvivel om den möjliga utvecklingen av bindvävssjukdomar åtföljd av muskelskador utförs en mjukdelsbiopsi. Diagnostik utförs med hjälp av speciella nålar eller en öppen metod.

Ett liknande förfarande gör att du kan klargöra följande möjliga patologier:

 • periarterit;
 • deramtopolymyosit;
 • eosinofila ascites.

Bukspottkörteln

Huvudindikationen för en biopsi i bukspottkörteln är okarakteristiska neoplasmer, liksom andra patologiska processer associerade med organet.

Studien inkluderar följande verifieringsmetoder:

 • aspiration finnål;
 • laparoskopisk;
 • transdodental;
 • intraoperativ.

Hjärta

Hjärtbiopsi är effektiv för att bekräfta eller motbevisa följande tillstånd:

 • myokardit;
 • kardiomyopati;
 • gastrisk arytmi.

Hjärtbiopsi hjälper till att identifiera orsakerna till avstötningen av det transplanterade hjärtat från givaren.

 • den utförs genom halsvenen på höger sida, liksom genom subclavian och femoral venerna;
 • en kateter införs i kärlet, som föres till det erforderliga stället för att ta material;
 • när biopt är på rätt plats biter speciella pincett av en partikel av vävnadsprovet;
 • för att utesluta fall av trombos kommer medicinen in i blodet genom ett speciellt kärl;
 • proceduren utförs under kontroll av EKG och röntgenundersökning.

Blåsa

Diagnos av urinblåsan hos kvinnor och män kan utföras på två tillgängliga sätt:

 1. Kall. Metoden involverar transuretral penetration med hjälp av speciella pincett för att samla in material.
 2. Använda TUR-biopsi. Det inkluderar fullständigt avlägsnande av formationer. Huvudmålet med denna teknik är gradvis avlägsnande av alla synliga tumörformationer på urinväggarna med ytterligare klargörande av diagnosen..

Ben

Studie av benvävnadsceller är nödvändig för att bekräfta onkologiska sjukdomar och dolda smittsamma processer. En subkutan punktering utförs med en tunn eller tjock nål (i vissa fall genom kirurgi).

Blod

Om det finns en misstanke om onkologiska processer i blodet som leukemi, bör en blodpunktering göras. Med en speciell nål tar specialisten ett prov av cellerna i rödmärg och benvävnad. Diagnostik utförs enligt principen om aspirationsteknik eller trepanobiopsy.

Ögon

En ögonbiopsi görs om patienten har symtom på retinoblastom. För att få en fullständig bild av onkologiska processer och patologins omfattning föreskrivs en aspirationsbiopsi med inkludering av vakuumextraktionsmetoden.

Munthålan

Studien av patologiska processer i munhålan kan utföras med hjälp av biomaterial hämtat från följande områden:

 • struphuvud;
 • spottkörtlar;
 • mandlar;
 • hals;
 • tandkött;
 • för maligna processer i käftbenen.

En biopsi görs av en ansiktskirurg som använder en skalpell. Med tiden varar den diagnostiska studien cirka 25 minuter. Smärtsamma förnimmelser är närvarande vid administreringen av anestesin.

Hudbiopsi - ett förfarande där ett enskilt hudområde behandlas och tas bort.

Följande procedurer används för att identifiera hudsjukdomar:

 • stansbiopsi;
 • rakning;
 • punktera.

De viktigaste indikationerna för proceduren inkluderar följande patologier:

 • svamp, virussjukdomar i huden;
 • onkologi;
 • psoriasis;
 • retikulos
 • lupus erythematosus;
 • sklerodermi.

Lungor

Som ett resultat av en lungbiopsi tas vävnad från lungans yta för vidare undersökning i laboratoriet under ett mikroskop. En liknande procedur är nödvändig för diagnos av cancerprocesser i lungorna, bröstet och ordineras efter en röntgenundersökning..

Diagnostik utförs på grundval av metoden för öppen, borsta eller videotoskopisk biopsi. Förfarandet i sig är ganska komplicerat, skador utesluts inte under.

Sköldkörtel

Funktioner i studien av sköldkörteln:

 • en indikation för att skicka en patient till ett liknande förfarande är slutsatsen från en ultraljudsläkare;
 • när stora knölar detekteras, liksom vid återfall av tidigare existerande sjukdomar, är en sköldkörtelbiopsi obligatorisk;
 • för biopsi av sköldkörteln är TAPB-metoden tillämplig.

fotogalleri

Tips om förberedelse av biopsi

När du förbereder dig för en biopsi är det viktigt att gå igenom följande steg:

 1. Leverans av analyser. Patienter måste klara ett laboratorieblod- och urintest för att snabbt upptäcka dolda infektiösa och inflammatoriska processer.
 2. Instrumental diagnostik. Vid behov ordineras MR, ultraljud, röntgenundersökning, CT.
 3. Studie av resultaten av en specialist. Läkaren undersöker de erhållna uppgifterna, får information om att ta aktuella mediciner, förekomsten av allergiska reaktioner, problem med blodkoagulation.

Testresultat

Resultaten av proceduren kan erhållas efter fullständig passage av provet i alla diagnosfaser:

 • vid en nödbiopsi tar hela proceduren upp till 30 minuter;
 • för planerad forskning - 1-3 veckor.

Biverkningar av biopsi

Om biopsiproceduren utförs av en erfaren specialist, i det här fallet medför diagnosen inga risker och är absolut inte hälsofarlig. I sällsynta fall kan proceduren vara dödlig (1 av 10 000).

Med inkompetensen hos läkare som tar emot patienten till biopsi och utför analysen kan proceduren ibland få följande konsekvenser:

 • möjligt trauma;
 • nålen faller ofta i områden där celler av endast en typ av cancer finns, vilket väsentligt påverkar effektiviteten av behandlingen;
 • utseende av smärta (enligt patienternas recensioner upplever de obehag vid punkteringsstället);
 • skador på inre organ och vävnader;
 • infektion;
 • blödning (med bronkoskopi i lungorna).

Om smärtan fortsätter flera dagar efter biopsin och det finns tecken på inflammation bör du omedelbart gå till sjukhuset.

Vård efter proceduren

Vila och vila visas efter biopsin..

Det rekommenderas inte att ta bort bandaget och duscha i minst 24 timmar efter biopsin..

Video

Videon förklarar riskerna med en biopsi. Filmad av kanalen Clinic "Moscow Doctor".

Vad är en biopsi

Avkodning av biopsiresultaten

Indikatorn för normen är frånvaron av cellulära förändringar i studien av biopsimaterial.

Viktorova Julia, obstetriker-gynekolog

14197 visningar totalt, 4 visningar idag

Vad är en biopsi och hur görs det??

Biopsi är en diagnostisk metod där en intravital uppsamling av celler eller vävnader från människokroppen utförs, följt av mikroskopisk undersökning.

Biopsi är alltid en metod förutom icke-invasiv diagnostik (ultraljud, röntgen, MR, CT, etc.). Det utförs när det finns en misstanke om en sjukdom vars diagnos inte på ett tillförlitligt sätt kan bekräftas med andra forskningsmetoder. Först och främst pratar vi om onkologiska sjukdomar, där en biopsi är ett obligatoriskt steg i diagnosen. Men en biopsi utförs också för icke-cancerpatologi. Till exempel är leverbiopsi indicerat för vissa typer av kronisk hepatit, kolonbiopsi för inflammatoriska tarmsjukdomar (till exempel Crohns sjukdom), sköldkörtelbiopsi för autoimmun tyroidit, etc..

Om du försöker klassificera typerna av biopsier i termer som är förståliga för patienten får du något av följande:

 • Excisional biopsi - hela strukturen eller organet som studeras tas bort
 • Incisional biopsi - en del av formationen eller organet avlägsnas
 • Punktionsbiopsi - som ett resultat av en punktering av den studerade formationen med en nål tas vävnadsfragment
 • Fin nålbiopsi (aspiration)
 • Fetnålbiopsi (skärning, trefinbiopsi)
 • Pinnar och tvättar för cytologisk undersökning

Beroende på tillgängligheten hos det undersökta organet skiljer sig dessutom följande:

 • ytlig biopsi
 • ultraljudsstyrd biopsi
 • Röntgenstyrd biopsi
 • endoskopisk biopsi

Beroende på mängden mottaget material utförs följande:

 • cytologisk undersökning av det erhållna materialet
 • histologisk undersökning av det erhållna materialet

Den mest minimalt invasiva biopsimetoden är punkteringsbiopsi.

Den allmänna principen för en sådan studie är att en perkutan punktering utförs med en ihålig nål som utförs till det organ eller den patologiska formationen som behöver undersökas..

Efter att nålen tagits bort förblir vävnadssektioner i håligheten genom vilken nålen passerade. De är föremål för ytterligare forskning. Om organet som undersöks är djupt, oåtkomligt för visuell kontroll och inte är påtagligt, utförs punktionen under kontroll av en ultraljudssond eller röntgen.

Punktionsbiopsi är en obehaglig men mycket smärtfri studie. Det utförs utan anestesi, lokalbedövning injiceras endast i hudens punkteringsplats och även då inte alltid.

Med alla de positiva egenskaperna hos denna typ av biopsi finns det också nackdelar. De viktigaste är sannolikheten för att inte komma in i den nödvändiga formationen, liksom en otillräcklig mängd material som kommer in i nålhålan, vilket avsevärt minskar studiens tillförlitlighet. Den första nackdelen kompenseras endast av erfarenheten av läkaren som utför manipulationen och kvaliteten på ultraljud och röntgenutrustning som används för kontroll. Den andra nackdelen kompenseras av olika modifieringar av tekniken, i synnerhet genom att utföra en tjocknål trefinbiopsi (eller skärbiopsi).

Trefinbiopsi

I dessa varianter av studien används speciella nålar med trådar som skruvas in i de undersökta vävnaderna (som en skruv) och sedan plötsligt dras ut, medan det vid väggens skärkant finns vävnadskolonner som är mycket större i volym än med klassisk punktionsbiopsi.

För närvarande har flera versioner av så kallade biopsipistoler med uppsättningar nålar för trefinbiopsi utvecklats - instrument som gjorde det möjligt att standardisera och avsevärt underlätta manipulation, både för en specialist och för en patient..

Hur görs biopsianalys med endoskopiska tekniker

Under den endoskopiska insamlingen av biologiskt material använder läkaren ett tunt och flexibelt rörinstrument (endoskop), som har en speciell belysning för att identifiera kroppens inre strukturer. Kirurgiskt avlägsnande av cancervävnad passerar genom ett sådant rör..

Endoskopet kan sättas in i munnen, ändtarmen, urinröret eller ett litet snitt på huden. Denna forskningsteknik gör att du kan bestämma cancer med minst trauma i kroppen..

Vad är en livmoderbiopsi? I vilka fall görs det och hur?

Mycket ofta, när man undersöker det kvinnliga reproduktionssystemet, används en biopsi av livmodern. Förfarandet är av flera slag och har vissa indikationer för att genomföra. I vissa fall kan det få negativa konsekvenser som du måste vara medveten om..

Hur man förbereder sig för en biopsi

För att forskningsresultaten ska vara tillförlitliga måste du förbereda dig ordentligt. Hjälpsamma ledtrådar:

 1. En biopsi av livmoderhalsen utförs 5-7 dagar efter den första menstruationsdagen. Douching, tamponger, medicinska suppositorier eller krämer, intima hygienprodukter avbryts per dag.
 2. Innan studien tas blod- och urintester, bestäms nivån av bilirubin, kreatinin, urea, socker. Ett koagulogram ges vid behov - ett utstryk.
 3. Om en infektiös process upptäcks görs en biopsi efter eliminering.
 4. Under 2 veckor avbryts mottagandet av Aspirin, Warfarin, Ibuprofen.
 5. Du måste sluta röka på en dag, utesluta alkohol.
 6. Vid anestesi, mat, avbryts vätskeintaget på 12 timmar.

Analys under graviditeten

Är det möjligt att utföra en sådan studie av livmoderhalsen hos gravida kvinnor? Ibland anser läkaren att det är nödvändigt att göra detta utan att fördröja till postpartumperioden.

Sådana procedurer för att ta material i livmoderhalsen i de tidiga stadierna av graviditeten leder ofta till missfall, därför utförs de inte förrän 12 veckor. I de senare stadierna stimulerar de också arbetsaktivitet - det finns en risk för för tidig födsel. Den mest acceptabla perioden är från 13 till 28 veckors graviditet.

Vi hoppas att den här artikeln har täckt ämnet "Biopsi - vilken typ av analys är det här", och läsaren, som har nått dessa rader, kan berätta vad ett biopsitest är, samt hur en biopsi görs, varför en biopsi eller blod tas för en biopsi, vad är en biopsi och hur mycket görs en biopsianalys.

Onkologiska sjukdomar är ganska vanliga. Du måste åtminstone veta om dem. Om du plötsligt måste möta en misstanke om denna sjukdom personligen, behöver du inte ställa läkaren grundläggande frågor, som hur en biopsi tas och varför en biopsi tas.

Detta sparar tid och hoppar direkt till viktigare frågor. Till exempel biopsi - hur lång tid att vänta på resultatet (det vill säga hur många dagar tar biopsin)? Men förmågan att gå direkt till diagnos och vid behov direkt beror på reaktionens snabbhet.

Det är bättre att välja en specialist som det finns förtroende för: han kommer inte bara att berätta för dig hur biopsi kommer att utföras, hur mycket analys som görs och vilka resultat som är mest troliga, men också hjälpa dig att välja den optimala behandlingen. Och i denna fråga är förtroende för en specialist en av de nödvändiga faktorerna för återhämtning..

De befintliga metoderna för laboratorieforskning underlättar signifikant diagnosen, gör det möjligt för patienten att gå till intensivvård i tid och påskynda återhämtningsprocessen. En av sådana informativa diagnoser på sjukhus är en biopsi, under vilken det är möjligt att bestämma karaktären hos patogena tumörer - godartade eller maligna. Histologisk undersökning av biopsimaterial, som en invasiv teknik, utförs av kunniga specialister uteslutande av medicinska skäl.

Metoder för studier av biologiskt material i biopsi

Det finns två typer av sådana metoder:

 • Cytologisk undersökning. Det involverar studier av celler som tagits från en biopsi från tumörens yta. Detta är en teknik för cytomorfologisk diagnostik, tack vare vilken neoplasmens natur bestäms (precancerös, malign, reaktiv, godartad, inflammatorisk). Beredningen av läkemedlet är som följer: ett snitt av operationsmaterialet eller biopsiprovet berör glaset, på vilket ett avtryck (tunt utstryk) finns kvar, det färgas och undersöks i mikroskop.
 • Histologisk undersökning. Det utförs på ett planerat och brådskande sätt. En planerad studie av celler under en biopsi innebär att vävnader placeras i en speciell lösning och sedan i paraffin, sedan utförs sektioner och färgning. En sådan studie tar ungefär en vecka. Brådskande vävnadsundersökning utförs genom vävnadsfrysning. En mikrotom (kniv) gör sektioner och färgning utförs av en läkare under ett mikroskop. Varaktigheten av sådan diagnostik är upp till 40 minuter. Vanligtvis används en brådskande studie under operationen för att bestämma tumörens volym och natur..

Möjliga konsekvenser av manipulation

Med korrekt vård efter manipulationer minimeras risken för komplikationer. Åtgärder som vidtagits:

 • för att lindra smärta - ta smärtstillande medel;
 • för att förebygga smittsamma komplikationer - använd antibiotika som ordinerats av en läkare, antiseptika för behandling av sår, - medel som påskyndar läkning av ärr;
 • efter livmoderhalsbiopsi - använd bomullsunderkläder, använd absorberande dynor, använd parfymfri tvål, torka perinealområdet;
 • efter någon procedur får du inte köra bil, lyfta tunga föremål, bada (endast dusch), besöka pooler, bastu.

De vanligaste komplikationerna efter en biopsi är smärta och långvarig sårläkning. De är ofarliga, de passerar på egen hand. Allvarligare konsekvenser är:

 • spotting från slidan, försenad menstruation;
 • ärrbildning
 • stark smärta
 • hög kroppstemperatur
 • försämring i allmänt tillstånd, svaghet
 • plack på tungan;
 • ryggont efter anestesi;
 • riklig misstänkt vaginal urladdning
 • urtikaria, Quinckes ödem, anafylaktisk chock.

Riskfaktorer som ökar sannolikheten för komplikationer inkluderar:

 • fetma;
 • rökning;
 • äldre ålder;
 • hyperglykemi;
 • dysfunktion i njurarna, levern, hjärtat;
 • kronisk lungsjukdom
 • autoimmuna sjukdomar;
 • svag immunitet.

Avkodning av resultaten

Med hjälp av en histologisk eller cytologisk undersökning bestämmer läkaren närvaron av förändrade celler som kan hota allvarliga konsekvenser eller vara tecken på precancer och tumörer. Enligt Världshälsoorganisationens klassificering finns det mild, måttlig, svår dysplasi och karcinom - ett tidigt stadium av cancer.

Tolkningen av resultaten tilldelar de upptäckta ändringarna till en av grupperna:

 1. Bakgrund - går inte in i precancer, men orsakar utveckling av sjukdomar.
 2. Precancerös - det finns fortfarande ingen malign tumöraktivitet, men cirka 50% av fallen om de inte behandlas förvandlas till cancer.
 3. Cancer är en malign bildning. Uppdelad i preklinisk (tidigt stadium utan symtom), kliniskt signifikant.

Tillförlitligheten för biopsidata är 98,5%. Detta innebär att fel är praktiskt taget omöjliga. En biopsi under kontroll av kolposkopi (för livmoderhalsen) eller koloskopi (för tarmarna) förbättrar kvaliteten på diagnosen, enligt recensioner, med 25%. Återutnämning av proceduren är mycket oönskad, eftersom cikatricial förändringar bildas som hindrar organets normala funktion.

Hur en biopsi görs idag

Onkologen rekommenderar en benmärgsbiopsi i fall där ett blodprov för cancer gör det möjligt att misstänka en cancerförändring i cirkulationssystemet (leukemi, lymfom, multipelt myelom). Cytologisk undersökning av benvävnad kan också bestämma förekomsten av metastaserande foci av malign tillväxt..

Hur en benmärgsbiopsi görs: Initialt ges patienten en lokal injektion av anestesi. Sedan, genom att använda en speciell nål, genomborrar kirurgen huden och för fram den till baksidan av bäckenbenet. Samlingen av benvävnad utförs samtidigt.

Leverbiopsi - hur man gör det: Innan ingreppet ges patienten ett lätt lugnande medel. Själva biopsin utförs enligt följande:

 1. Patienten är i horisontellt läge med höger hand under huvudet.
 2. För att exakt bestämma platsen för insamling av biologiska material undersöks patienten med hjälp av en ultraljudsapparat.
 3. Läkaren desinficerar platsen för framtida hudpunktering med en antiseptisk lösning.
 4. Genom ett snitt i huden förs en speciell nål för vävnadsprovtagning till levern.

Tävlingens varaktighet överstiger inte fem minuter.

Hur en biopsi av livmodern görs: innan den histologiska undersökningen av livmodervävnader måste patienten klara följande tester:

 1. allmänt och detaljerat blodprov, inklusive koagulogram;
 2. gynekologisk smet för förekomsten av patologisk flora;
 3. särskild analys för latenta infektioner och vissa sexuellt överförbara sjukdomar.

Den vanligaste metoden för livmoderbiopsi är kolposkopi, under vilken en detaljerad visuell undersökning av livmoderns foder utförs och ett litet område med onormal vävnad isoleras. Beroende på processens svårighetsgrad kan denna manipulation utföras både under stillastående förhållanden och vid ett schemalagt besök hos en gynekolog.

En biopsi av livmodern kräver i de flesta fall inte anestesi. Efter manipulation kan patienter uppleva blodig urladdning från livmodern..

Lungbiopsi, hur man gör det: innan man utför en andningsstans rekommenderas patienten att avstå från att äta 6-12 timmar före manipuleringen. Innan biopsin är cancerpatienter strängt förbjudna att ta antiinflammatoriska icke-steroida läkemedel och antikoagulantia..

Insamlingen av patologiska vävnader utförs huvudsakligen under bronkoskopi. Under det så kallade kirurgiska ingreppet sätts ett bronkoskop in i andningsorganen genom munnen eller näshålan. Denna optiska anordning gör det möjligt att spåra tillståndet för andningsrörets slemhinna. När en malign neoplasma detekteras visuellt väljer läkaren ett litet område av cancervävnad som utsätts för cytologisk analys.

Hur en biopsi av livmoderhalsen görs: en biopsi av livmoderhalsens vaginala del föregås vanligtvis av en kolposkopi, som består i en grundlig undersökning av slemhinnan i de kvinnliga könsorganen med hjälp av en speciell optisk anordning - ett kolposkop. Omedelbart före synhållet av ett litet område av den drabbade vävnaden behandlas livmoderhalsens yttre lager med ättiksyra och färgas med Lugols lösning. Detta är nödvändigt för att tydligt identifiera det friska området från patologiområdet.

En livmoderhalsbiopsi utförs vanligtvis under de första dagarna efter slutet av den månatliga cykeln, vilket beror på behovet av efterföljande läkning av sårytan.

Många patienter är intresserade av om provtagningsförfarandet för biopsi är smärtsamt. Experter påpekar att det inte finns några nervändar i ytskiktet på livmoderhalsens slemhinna. Därför är processen att ta bort biologiskt material absolut smärtfri och kräver ingen lokalbedövning. I speciella fall har vissa patienter visats förmedicinera med lugnande medel.

Andra artiklar

Undersökning av en proktolog är en ganska intim procedur, åtföljd av psykiskt obehag. För kvinnor är rektala undersökningar stressiga, särskilt om läkaren.

Koloproktolog - en läkare som behandlar patologi i ändtarmen och tjocktarmen, analkanal, rektalregion. Specialister som tränar inom detta område kombinerar vanligtvis andra.

Sjukdomar i urinvägarna är bland de mest obehagliga och farliga för människolivet. Förebyggande av urologiska sjukdomar hjälper till att undvika hemska diagnoser.

Uppmärksamhet! Priserna på webbplatsen och på kliniken kan variera. Kontrollera priserna hos klinikadministratörer

Genom att klicka på "OK" bekräftar jag att jag godkänner behandlingen av personuppgifter och godkänner villkoren i sekretesspolicyn

Vad är en biopsi? Vad hjälper det att avslöja? Vilka typer finns det? Hur utförs proceduren? Gör det ont? Hur förbereder man sig ordentligt för en biopsi? Vilka är de möjliga komplikationerna och riskerna? Var kan en biopsi göras??

Biopsi är en diagnostisk procedur som utförs i syfte att erhålla ett vävnadsprov (biopsi) från en "misstänkt" plats, såsom en tumör eller polyp. Biopsi är nödvändigt för att bekräfta diagnosen av cancer.

Biopsiindikationer och kontraindikationer

I regel ordineras en biopsi till patienter som misstänker utvecklingen av onkopatologi, men samtidigt har denna studie nu funnit sin tillämpning vid diagnos av icke-neoplastiska sjukdomar..

Indikationer för finnålsbiopsi:

 • undersökning av levern för fokala och diffusa patologiska processer;
 • primära fokala lesioner och mjältabscess;
 • bukspottskörtelcancer;
 • massbildning av okänd etiologi i binjurarna;
 • malignt lymfom, reaktiv lymfadenopati, lymfkörtelmetastaser;
 • misstanke om skada på parenkym eller njurtumör;
 • en cysta eller "kall" nod i sköldkörteln;
 • ascites, perikardiell effusion, abscess, hematom, cystisk och pseudocystisk neoplasma;
 • matsmältningskanalens patologier, lungens prepleurala område, bröstväggen och mediastinum, det retroperitoneala utrymmet, mjuka vävnader etc..

Indikationer för placentabiopsi och chorion villus aspiration

Det bör noteras att denna studie utförs med ett levande foster, och därför kan den bara litas av de specialister som är flytande i alla metoder för prenatal diagnos utan undantag. De viktigaste indikationerna för detta förfarande är:

 • ärftliga patologier kopplade till kön;
 • kromosomavvikelser (mutationer) hos en av makarna;
 • den blivande mammans ålder är över 35 år gammal;
 • födelsen av ett barn med kromosomstörningar i familjen;
 • vissa monogena patologier;

Vad är skillnaden mellan histologi och biopsi

Denna diagnostiska metod behandlar studier av celler och deras potentiella mutation under påverkan av framkallande faktorer. En biopsi är en viktig del av diagnosen cancer och är nödvändig för att ta ett vävnadsprov. Denna procedur utförs under anestesi med deltagande av speciella medicinska instrument..

Histologi anses vara den officiella vetenskapen som studerar strukturen och utvecklingen av vävnader i inre organ och kroppssystem. En histolog, som fått ett tillräckligt vävnadsfragment för undersökning, placerar det i en vattenlösning av formaldehyd eller etylalkohol och fläckar sedan sektionerna med speciella markörer. Det finns flera typer av biopsier, histologi utförs i en standardsekvens.

Med långvarig inflammation eller misstanke om onkologi är det nödvändigt att genomföra en biopsi, exkludera eller bekräfta förekomsten av en onkologisk process. För det första är det nödvändigt att utföra en allmän analys av urin och blod för att upptäcka den inflammatoriska processen, för att implementera instrumentella diagnostiska metoder (ultraljud, CT, MR). Insamlingen av biologiskt material kan utföras på flera informativa sätt, de vanligaste och mest populära bland dem presenteras nedan:

 1. Trefinbiopsi. Det utförs med deltagande av en tjock nål, som i modern medicin officiellt kallas "trepan".
 2. Punktionsbiopsi. Insamlingen av biologiskt material utförs genom att punktera en patogen tumör med deltagande av en tunnbränd nål.
 3. Incisional biopsi. Förfarandet utförs under en fullfjädrad operation under lokalbedövning eller allmänbedövning, ger endast produktiv avlägsnande av en del av tumören eller det drabbade organet.
 4. Excisional biopsi. Detta är en storskalig procedur under vilken en fullständig excision av ett organ eller en malign tumör utförs, följt av en rehabiliteringsperiod..
 5. Stereotaxisk. Detta är en diagnostik för skanning för vidare konstruktion av ett individuellt schema för kirurgiska ingrepp.
 6. Borstbiopsi. Detta är den så kallade "borstmetoden", som innebär att man använder en kateter med en speciell borste för att samla in biopsi (placerad i slutet av katetern, som om den skär av biopsin).
 7. Slinga. Patogena vävnader skärs ut med en speciell slinga (elektrisk eller radiovåg), på detta sätt tas en biopsi för vidare forskning.
 8. Flytande. Detta är en innovativ teknik för att detektera tumörmarkörer i en flytande biopsi, blod från en ven och lymf. Metoden är progressiv, men mycket dyr, den utförs inte på alla kliniker.
 9. Transthoracic. Metoden implementeras med deltagande av en tomograf (för mer grundlig kontroll), det är nödvändigt för uppsamling av biologisk vätska främst från lungorna.
 10. Fin-nål aspiration. Med en sådan biopsi evakueras biopsin med hjälp av en speciell nål för att utföra en exklusivt cytologisk studie (mindre informativ än histologi).
 11. Radiovåg. En mild och helt säker teknik som utförs med specialutrustning - Surgitron på ett sjukhus. Kräver inte långvarig rehabilitering.
 12. Nedtryckt. En sådan biopsi används för att diagnostisera lungorna, den består i att ta en biopsi från de supraklavikulära lymfkörtlarna och lipidvävnaderna. Sessionen genomförs med deltagande av lokalbedövning.
 13. Öppna. Det är officiellt ett kirurgiskt ingrepp och vävnadsprovtagning för undersökning kan utföras från ett öppet område. Det har också en sluten form av diagnos, vilket är vanligare i praktiken..
 14. Kärna. Samlingen av mjuka vävnader utförs med hjälp av en speciell trefin med ett harponsystem.

Forskningsmetoder för biologiskt material

Histologisk undersökning

Under studien fixeras och avkalkas det erhållna provet, dehydratiseras sedan och inbäddas i paraffin. Sedan, med hjälp av en speciell kniv (mikrotom), görs sektionerna och deras därefter fastnar på bilderna. Därefter förbereds de erhållna sektionerna för färgning genom avvaxning och rehydrering. Efter färgning uttorkas sektionerna och ljusnar.

Ibland, även under operationen, är det nödvändigt att bekräfta maligniteten eller den goda kvaliteten på den hittade neoplasman. Detta är nödvändigt för att snabbt kunna bestämma den ytterligare taktiken för kirurgiskt ingrepp..

I detta fall utförs frysning av biopsiprovet vid låg temperatur utan att föra det till paraffinblocket. Sådan forskning är dock inte alltid 100% pålitlig..

Cytologisk undersökning

Inom cytologin undersöks inte vävnader utan celler från biopsimaterialet som tas från ytan av neoplasman. Detta är en metod för cytomorfologisk diagnostik, som gör det möjligt att fastställa tumörens natur: malign eller godartad, precancerös, reaktiv eller inflammatorisk.

För att förbereda beredningen berörs ett snitt av ett biopsiprov eller kirurgiskt material mot glaset, varefter avtrycket distribueras i form av ett tunt utstryk, färgas och undersöks under ett mikroskop.

Biopsistudier: hur en biopsi görs?

Biopsistudier är en vanligt förekommande metod för modern diagnostik inom medicin. Denna studie baseras på intravital insamling av biomaterial (vävnad) från en patient i syfte med deras mikroskopiska studie..

Själva forskningsprocessen inkluderar att ta materialet, dess tillförlitliga fixering, transport till laboratoriet, där det verkligen bearbetas, sedan görs sektioner och färgas. Och först efter alla dessa procedurer kan man starta mikroskopisk undersökning, vilket hjälper till att ställa en diagnos..

En biopsi är tillrådligt när andra metoder inte är särskilt informativa när det gäller att ställa en diagnos. I detta fall måste en biopsi ordineras om man misstänker en malign tumör..

Biopsi - vad är det, indikationer för prestanda, diagnostiskt värde, såväl som moderna typer

Vad är en biopsi och hur görs det??

Biopsi är en diagnostisk metod där en intravital uppsamling av celler eller vävnader från människokroppen utförs, följt av mikroskopisk undersökning.

Biopsi är alltid en metod förutom icke-invasiv diagnostik (ultraljud, röntgen, MR, CT, etc.). Det utförs när det finns en misstanke om en sjukdom vars diagnos inte på ett tillförlitligt sätt kan bekräftas med andra forskningsmetoder. Först och främst pratar vi om onkologiska sjukdomar, där en biopsi är ett obligatoriskt steg i diagnosen. Men en biopsi utförs också för icke-cancerpatologi. Till exempel är leverbiopsi indicerat för vissa typer av kronisk hepatit, kolonbiopsi för inflammatoriska tarmsjukdomar (till exempel Crohns sjukdom), sköldkörtelbiopsi för autoimmun tyroidit, etc..

Om du försöker klassificera typerna av biopsier i termer som är förståliga för patienten får du något av följande:

 • Excisional biopsi - hela strukturen eller organet som studeras tas bort
 • Incisional biopsi - en del av formationen eller organet avlägsnas
 • Punktionsbiopsi - som ett resultat av en punktering av den studerade formationen med en nål tas vävnadsfragment
 • Fin nålbiopsi (aspiration)
 • Fetnålbiopsi (skärning, trefinbiopsi)
 • Pinnar och tvättar för cytologisk undersökning

Beroende på tillgängligheten hos det undersökta organet skiljer sig dessutom följande:

 • ytlig biopsi
 • ultraljudsstyrd biopsi
 • Röntgenstyrd biopsi
 • endoskopisk biopsi

Beroende på mängden mottaget material utförs följande:

 • cytologisk undersökning av det erhållna materialet
 • histologisk undersökning av det erhållna materialet

Den mest minimalt invasiva biopsimetoden är punkteringsbiopsi.

Den allmänna principen för en sådan studie är att en perkutan punktering utförs med en ihålig nål som utförs till det organ eller den patologiska formationen som behöver undersökas..

Efter att nålen tagits bort förblir vävnadssektioner i håligheten genom vilken nålen passerade. De är föremål för ytterligare forskning. Om organet som undersöks är djupt, oåtkomligt för visuell kontroll och inte är påtagligt, utförs punktionen under kontroll av en ultraljudssond eller röntgen.

Punktionsbiopsi är en obehaglig men mycket smärtfri studie. Det utförs utan anestesi, lokalbedövning injiceras endast i hudens punkteringsplats och även då inte alltid.

Med alla de positiva egenskaperna hos denna typ av biopsi finns det också nackdelar. De viktigaste är sannolikheten för att inte komma in i den nödvändiga formationen, liksom en otillräcklig mängd material som kommer in i nålhålan, vilket avsevärt minskar studiens tillförlitlighet. Den första nackdelen kompenseras endast av erfarenheten av läkaren som utför manipulationen och kvaliteten på ultraljud och röntgenutrustning som används för kontroll. Den andra nackdelen kompenseras av olika modifieringar av tekniken, i synnerhet genom att utföra en tjocknål trefinbiopsi (eller skärbiopsi).

Trefinbiopsi

I dessa varianter av studien används speciella nålar med trådar som skruvas in i de undersökta vävnaderna (som en skruv) och sedan plötsligt dras ut, medan det vid väggens skärkant finns vävnadskolonner som är mycket större i volym än med klassisk punktionsbiopsi.

För närvarande har flera versioner av så kallade biopsipistoler med uppsättningar nålar för trefinbiopsi utvecklats - instrument som gjorde det möjligt att standardisera och avsevärt underlätta manipulation, både för en specialist och för en patient..

Utrustning och verktyg

För närvarande används tre grupper av nålar för leverbiopsi: aspiration; modifierad aspiration; skärande. Aspirationsnålarna har tunnväggiga kanyler med spetsar skärpta i olika vinklar, används för riktad finnålsbiopsi med aspiration av material för cytologisk undersökning. Fin nålaspirationsbiopsi (TAB) utförs med nålar mindre än 1 mm i diameter. Nålar av Chiba-typ kan särskiljas från specialnålar. De modifierade aspirationsnålarna har en kanyl med vassa skarpa kanter och spetsar i olika former. De tillåter inte bara att aspirera utan också klippa ut vävnadskolonner. Utformad för att ta både cytologiska och histologiska prover. Som regel används de i form av speciella kit (patent RU 11679) [1]. Det finns tre typer av skärnålar: Menghini, med en slipad arbetsspets, Tru-Cut, med en skarpkantad kanyl och en inre stylet med ett skår, och fjäderskärning med en speciell "pistol". Utformad för att få ett vävnadsprov för histologisk undersökning.

Hur görs biopsianalys med endoskopiska tekniker

Under den endoskopiska insamlingen av biologiskt material använder läkaren ett tunt och flexibelt rörinstrument (endoskop), som har en speciell belysning för att identifiera kroppens inre strukturer. Kirurgiskt avlägsnande av cancervävnad passerar genom ett sådant rör..

Endoskopet kan sättas in i munnen, ändtarmen, urinröret eller ett litet snitt på huden. Denna forskningsteknik gör att du kan bestämma cancer med minst trauma i kroppen..

Hur man förbereder sig för en biopsi

För att forskningsresultaten ska vara tillförlitliga måste du förbereda dig ordentligt. Hjälpsamma ledtrådar:

 1. En biopsi av livmoderhalsen utförs 5-7 dagar efter den första menstruationsdagen. Douching, tamponger, medicinska suppositorier eller krämer, intima hygienprodukter avbryts per dag.
 2. Innan studien tas blod- och urintester, bestäms nivån av bilirubin, kreatinin, urea, socker. Ett koagulogram ges vid behov - ett utstryk.
 3. Om en infektiös process upptäcks görs en biopsi efter eliminering.
 4. Under 2 veckor avbryts mottagandet av Aspirin, Warfarin, Ibuprofen.
 5. Du måste sluta röka på en dag, utesluta alkohol.
 6. Vid anestesi, mat, avbryts vätskeintaget på 12 timmar.

NYTTIG INFORMATION: Salvia för infertilitetsgranskningar

Trepan biopsi av bröstkörtlarna - beredning

Det är tillrådligt att utföra proceduren under första hälften av menstruationscykeln. För närvarande finns inga förändringar i bröstvävnaden som kan misstolkas under testerna. För kvinnor under klimakteriet genomförs en sådan studie

En vecka före ingreppet måste du sluta ta läkemedel som påverkar blodkoagulering, eftersom detta kan orsaka blödning och bildande av omfattande blåmärken (hematom).

Kvinnan ger allmänna blod- och urintester, blod för koagulation, syfilis, hepatit, AIDS. I vissa fall kan läkaren beställa ytterligare laboratorietester.

Analys under graviditeten

Är det möjligt att utföra en sådan studie av livmoderhalsen hos gravida kvinnor? Ibland anser läkaren att det är nödvändigt att göra detta utan att fördröja till postpartumperioden.

Sådana procedurer för att ta material i livmoderhalsen i de tidiga stadierna av graviditeten leder ofta till missfall, därför utförs de inte förrän 12 veckor. I de senare stadierna stimulerar de också arbetsaktivitet - det finns en risk för för tidig födsel. Den mest acceptabla perioden är från 13 till 28 veckors graviditet.

Vi hoppas att den här artikeln har täckt ämnet "Biopsi - vilken typ av analys är det här", och läsaren, som har nått dessa rader, kan berätta vad ett biopsitest är, samt hur en biopsi görs, varför en biopsi eller blod tas för en biopsi, vad är en biopsi och hur mycket görs en biopsianalys.

Onkologiska sjukdomar är ganska vanliga. Du måste åtminstone veta om dem. Om du plötsligt måste möta en misstanke om denna sjukdom personligen, behöver du inte ställa läkaren grundläggande frågor, som hur en biopsi tas och varför en biopsi tas.

Detta sparar tid och hoppar direkt till viktigare frågor. Till exempel biopsi - hur lång tid att vänta på resultatet (det vill säga hur många dagar tar biopsin)? Men förmågan att gå direkt till diagnos och vid behov direkt beror på reaktionens snabbhet.

Det är bättre att välja en specialist som det finns förtroende för: han kommer inte bara att berätta för dig hur biopsi kommer att utföras, hur mycket analys som görs och vilka resultat som är mest troliga, men också hjälpa dig att välja den optimala behandlingen. Och i denna fråga är förtroende för en specialist en av de nödvändiga faktorerna för återhämtning..

De befintliga metoderna för laboratorieforskning underlättar signifikant diagnosen, gör det möjligt för patienten att gå till intensivvård i tid och påskynda återhämtningsprocessen. En av sådana informativa diagnoser på sjukhus är en biopsi, under vilken det är möjligt att bestämma karaktären hos patogena tumörer - godartade eller maligna. Histologisk undersökning av biopsimaterial, som en invasiv teknik, utförs av kunniga specialister uteslutande av medicinska skäl.

Vad är biopsins noggrannhet?

Biopsinoggrannheten beror på flera faktorer. Dessa inkluderar:

 • Provtagningskvalitet för biomaterial. För diagnosen och det efterföljande valet av taktik är platsen för provtagning av biomaterialet viktigt. När du väljer fel plats får laboratorieassistenten inte patologiskt förändrade celler.
 • Volymen av det erhållna histologiska materialet. Ett tillräckligt antal celler måste samlas in för en grundlig undersökning.
 • Specialistkvalifikation. Kvaliteten på att ta och noggrannheten hos de erhållna uppgifterna beror på erfarenhet och teoretisk kunskap..

För närvarande är noggrannheten för att uppnå resultat hög och når 90%. Ett viktigt villkor för att erhålla dessa indikatorer är att alla regler för att samla celler uppfylls.

Ett positivt resultat bekräftar patientens diagnos och är en indikation för behandling med hänsyn till sjukdomens svårighetsgrad.

Om resultatet av histologisk undersökning är negativt och förekomsten av symtom som är karakteristiska för sjukdomen krävs en andra biopsi. Man bör komma ihåg att ett negativt resultat inte avvisar diagnosen..

Metoder för studier av biologiskt material i biopsi

Det finns två typer av sådana metoder:

 • Cytologisk undersökning. Det involverar studier av celler som tagits från en biopsi från tumörens yta. Detta är en teknik för cytomorfologisk diagnostik, tack vare vilken neoplasmens natur bestäms (precancerös, malign, reaktiv, godartad, inflammatorisk). Beredningen av läkemedlet är som följer: ett snitt av operationsmaterialet eller biopsiprovet berör glaset, på vilket ett avtryck (tunt utstryk) finns kvar, det färgas och undersöks i mikroskop.
 • Histologisk undersökning. Det utförs på ett planerat och brådskande sätt. En planerad studie av celler under en biopsi innebär att vävnader placeras i en speciell lösning och sedan i paraffin, sedan utförs sektioner och färgning. En sådan studie tar ungefär en vecka. Brådskande vävnadsundersökning utförs genom vävnadsfrysning. En mikrotom (kniv) gör sektioner och färgning utförs av en läkare under ett mikroskop. Varaktigheten av sådan diagnostik är upp till 40 minuter. Vanligtvis används en brådskande studie under operationen för att bestämma tumörens volym och natur..

Möjliga konsekvenser av manipulation

Med korrekt vård efter manipulationer minimeras risken för komplikationer. Åtgärder som vidtagits:

 • för att lindra smärta - ta smärtstillande medel;
 • för att förebygga smittsamma komplikationer - använd antibiotika som ordinerats av en läkare, antiseptika för behandling av sår, - medel som påskyndar läkning av ärr;
 • efter livmoderhalsbiopsi - använd bomullsunderkläder, använd absorberande dynor, använd parfymfri tvål, torka perinealområdet;
 • efter någon procedur får du inte köra bil, lyfta tunga föremål, bada (endast dusch), besöka pooler, bastu.

De vanligaste komplikationerna efter en biopsi är smärta och långvarig sårläkning. De är ofarliga, de passerar på egen hand. Allvarligare konsekvenser är:

 • spotting från slidan, försenad menstruation;
 • ärrbildning
 • stark smärta
 • hög kroppstemperatur
 • försämring i allmänt tillstånd, svaghet
 • plack på tungan;
 • ryggont efter anestesi;
 • riklig misstänkt vaginal urladdning
 • urtikaria, Quinckes ödem, anafylaktisk chock.

Riskfaktorer som ökar sannolikheten för komplikationer inkluderar:

 • fetma;
 • rökning;
 • äldre ålder;
 • hyperglykemi;
 • dysfunktion i njurarna, levern, hjärtat;
 • kronisk lungsjukdom
 • autoimmuna sjukdomar;
 • svag immunitet.

Komplikationer

Prostatabiopsi görs ofta när man misstänker prostatacancer. Efter det kan följande komplikationer uppstå:

 • smärtsyndrom;
 • hematospermi;
 • infektiösa infektioner
 • blödning från ändtarmen
 • hematuri;
 • akut urinretention
 • erektil funktionsstörning
 • dödligt utfall.

Njurbiopsi orsakar i sällsynta fall följande komplikationer:

 • blödning i en muskel eller njure;
 • hudinfektion på platsen för förfarandet;
 • pneumothorax;
 • purulent paranefrit;
 • intrarenal fistel;
 • bristning på njurens nedre pol.

Efter en endometriell biopsi från röret kan kvinnor klaga på långvarig blödning och långvarig smärta. Ibland finner de skador på livmoderväggen eller tillägg av en latent infektion.

En magbiopsi framkallar sällan flera komplikationer:

 • infektiösa infektioner
 • aspiration lunginflammation;
 • blödning om ett kärl är skadat;
 • kränkning av magen eller matstrupen.

Efter en sköldkörtelbiopsi kan patienten uppleva okontrollerad blödning, feber, svullna lymfkörtlar och andningssvårigheter. I detta fall bör du omedelbart rådfråga en läkare..

Avkodning av resultaten

Med hjälp av en histologisk eller cytologisk undersökning bestämmer läkaren närvaron av förändrade celler som kan hota allvarliga konsekvenser eller vara tecken på precancer och tumörer. Enligt Världshälsoorganisationens klassificering finns det mild, måttlig, svår dysplasi och karcinom - ett tidigt stadium av cancer.

Tolkningen av resultaten tilldelar de upptäckta ändringarna till en av grupperna:

 1. Bakgrund - går inte in i precancer, men orsakar utveckling av sjukdomar.
 2. Precancerös - det finns fortfarande ingen malign tumöraktivitet, men cirka 50% av fallen om de inte behandlas förvandlas till cancer.
 3. Cancer är en malign bildning. Uppdelad i preklinisk (tidigt stadium utan symtom), kliniskt signifikant.

Tillförlitligheten för biopsidata är 98,5%. Detta innebär att fel är praktiskt taget omöjliga. En biopsi under kontroll av kolposkopi (för livmoderhalsen) eller koloskopi (för tarmarna) förbättrar kvaliteten på diagnosen, enligt recensioner, med 25%. Återutnämning av proceduren är mycket oönskad, eftersom cikatricial förändringar bildas som hindrar organets normala funktion.

ANVÄNDANDE INFORMATION: Analys för dolda infektioner under graviditeten

Hur en biopsi görs idag

Onkologen rekommenderar en benmärgsbiopsi i fall där ett blodprov för cancer gör det möjligt att misstänka en cancerförändring i cirkulationssystemet (leukemi, lymfom, multipelt myelom). Cytologisk undersökning av benvävnad kan också bestämma förekomsten av metastaserande foci av malign tillväxt..

Hur en benmärgsbiopsi görs: Initialt ges patienten en lokal injektion av anestesi. Sedan, genom att använda en speciell nål, genomborrar kirurgen huden och för fram den till baksidan av bäckenbenet. Samlingen av benvävnad utförs samtidigt.

Leverbiopsi - hur man gör det: Innan ingreppet ges patienten ett lätt lugnande medel. Själva biopsin utförs enligt följande:

 1. Patienten är i horisontellt läge med höger hand under huvudet.
 2. För att exakt bestämma platsen för insamling av biologiska material undersöks patienten med hjälp av en ultraljudsapparat.
 3. Läkaren desinficerar platsen för framtida hudpunktering med en antiseptisk lösning.
 4. Genom ett snitt i huden förs en speciell nål för vävnadsprovtagning till levern.

Tävlingens varaktighet överstiger inte fem minuter.

Hur en biopsi av livmodern görs: innan den histologiska undersökningen av livmodervävnader måste patienten klara följande tester:

 1. allmänt och detaljerat blodprov, inklusive koagulogram;
 2. gynekologisk smet för förekomsten av patologisk flora;
 3. särskild analys för latenta infektioner och vissa sexuellt överförbara sjukdomar.

Den vanligaste metoden för livmoderbiopsi är kolposkopi, under vilken en detaljerad visuell undersökning av livmoderns foder utförs och ett litet område med onormal vävnad isoleras. Beroende på processens svårighetsgrad kan denna manipulation utföras både under stillastående förhållanden och vid ett schemalagt besök hos en gynekolog.

En biopsi av livmodern kräver i de flesta fall inte anestesi. Efter manipulation kan patienter uppleva blodig urladdning från livmodern..

Lungbiopsi, hur man gör det: innan man utför en andningsstans rekommenderas patienten att avstå från att äta 6-12 timmar före manipuleringen. Innan biopsin är cancerpatienter strängt förbjudna att ta antiinflammatoriska icke-steroida läkemedel och antikoagulantia..

Insamlingen av patologiska vävnader utförs huvudsakligen under bronkoskopi. Under det så kallade kirurgiska ingreppet sätts ett bronkoskop in i andningsorganen genom munnen eller näshålan. Denna optiska anordning gör det möjligt att spåra tillståndet för andningsrörets slemhinna. När en malign neoplasma detekteras visuellt väljer läkaren ett litet område av cancervävnad som utsätts för cytologisk analys.

Hur en biopsi av livmoderhalsen görs: en biopsi av livmoderhalsens vaginala del föregås vanligtvis av en kolposkopi, som består i en grundlig undersökning av slemhinnan i de kvinnliga könsorganen med hjälp av en speciell optisk anordning - ett kolposkop. Omedelbart före synhållet av ett litet område av den drabbade vävnaden behandlas livmoderhalsens yttre lager med ättiksyra och färgas med Lugols lösning. Detta är nödvändigt för att tydligt identifiera det friska området från patologiområdet.

En livmoderhalsbiopsi utförs vanligtvis under de första dagarna efter slutet av den månatliga cykeln, vilket beror på behovet av efterföljande läkning av sårytan.

Många patienter är intresserade av om provtagningsförfarandet för biopsi är smärtsamt. Experter påpekar att det inte finns några nervändar i ytskiktet på livmoderhalsens slemhinna. Därför är processen att ta bort biologiskt material absolut smärtfri och kräver ingen lokalbedövning. I speciella fall har vissa patienter visats förmedicinera med lugnande medel.

Indikationer för

Indikationer för biopsi bestäms individuellt, baserat på patientens klagomål, data som erhållits under laboratoriediagnostik eller instrumentdiagnostik, samt symtom och tecken på sjukdomen som identifierats av läkaren under undersökningen och konversationen.

De vanligaste indikationerna inkluderar:

 • Misstanke om en ondartad process. För närvarande är åtgärder som syftar till att utesluta cancer bland de viktigaste vid diagnosen av en patient. Biopsi kan utföras från flera platser över tiden. Dessutom kan det ordineras över tiden under behandlingen..
 • Förekomsten av neoplasmer med okänd etiologi. Massans uppträdande hos en patient kräver inhämtning av information om deras ursprung, risken för degeneration till en malign process.
 • Förekomsten av en inflammatorisk process, inklusive en purulent. Med denna metod fastställs typen av infektiöst medel, liksom dess känslighet för läkemedel..

Biopsiindikationer och kontraindikationer

I regel ordineras en biopsi till patienter som misstänker utvecklingen av onkopatologi, men samtidigt har denna studie nu funnit sin tillämpning vid diagnos av icke-neoplastiska sjukdomar..

Indikationer för finnålsbiopsi:

 • undersökning av levern för fokala och diffusa patologiska processer;
 • primära fokala lesioner och mjältabscess;
 • bukspottskörtelcancer;
 • massbildning av okänd etiologi i binjurarna;
 • malignt lymfom, reaktiv lymfadenopati, lymfkörtelmetastaser;
 • misstanke om skada på parenkym eller njurtumör;
 • en cysta eller "kall" nod i sköldkörteln;
 • ascites, perikardiell effusion, abscess, hematom, cystisk och pseudocystisk neoplasma;
 • matsmältningskanalens patologier, lungens prepleurala område, bröstväggen och mediastinum, det retroperitoneala utrymmet, mjuka vävnader etc..

Indikationer för placentabiopsi och chorion villus aspiration

ANVÄNDANDE INFORMATION: Gynekologisk massage för endometriell tillväxt

Det bör noteras att denna studie utförs med ett levande foster, och därför kan den bara litas av de specialister som är flytande i alla metoder för prenatal diagnos utan undantag. De viktigaste indikationerna för detta förfarande är:

 • ärftliga patologier kopplade till kön;
 • kromosomavvikelser (mutationer) hos en av makarna;
 • den blivande mammans ålder är över 35 år gammal;
 • födelsen av ett barn med kromosomstörningar i familjen;
 • vissa monogena patologier;

Vård efter proceduren

Regler för vård efter proceduren beror på vilken typ av biopsi som utförs. Allmänna rekommendationer inkluderar:

 • Uteslutning av fysisk aktivitet. Vila med begränsning av tunga lyft rekommenderas för patienten dagen för biopsi..
 • Uteslutning av vatten som kommer in i biopsisidan. I de flesta fall appliceras ett aseptiskt bandage på patienten under en dag, vilket gör att vävnaderna kan återhämta sig, exklusive infektion. När sutur appliceras krävs en längre konservering av det aseptiska förbandet.
 • Användningen av läkemedel. Dessa kan vara icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel som lindrar smärta, liksom antibiotika som förhindrar tillväxt av bakterieceller som fångas i såret..
 • Behandling av såret med en antiseptisk lösning för att påskynda läkningsprocessen och förhindra infektion. De vanligaste är klorhexidin eller lysande grön lösning..

Trots att en biopsi för närvarande är en av de mycket informativa forskningsmetoderna som möjliggör en korrekt diagnos, bör den utföras efter en grundlig undersökning av patienten och antagandet av en diagnos. Detta beror på att du i vissa fall behöver köra den igen eller dynamisk kontroll.

Tillsammans med den här artikeln läs:

 • Diagnostisering av levercancer: biopsi är ofta onödigt
 • Läppcancer tecken, riskfaktorer och behandling
 • Fibrogastroskopi av magen: när är det nödvändigt och hur det utförs?
 • Hur man kontrollerar mage och tarmar: mest...
 • Fibrogastroduodenoskopi som forskningsmetod...
 • Slem kommer ut med avföring, möjliga orsaker och behandlingsmetoder
 • Tarminfarkt - symptom, diagnostiska metoder och terapimetoder
 • Vad är en sarkom i magen, vilka metoder för behandling av sjukdomen
 • Gastroskopi: hur man sväljer sonden korrekt?

Vad är skillnaden mellan histologi och biopsi

Denna diagnostiska metod behandlar studier av celler och deras potentiella mutation under påverkan av framkallande faktorer. En biopsi är en viktig del av diagnosen cancer och är nödvändig för att ta ett vävnadsprov. Denna procedur utförs under anestesi med deltagande av speciella medicinska instrument..

Histologi anses vara den officiella vetenskapen som studerar strukturen och utvecklingen av vävnader i inre organ och kroppssystem. En histolog, som fått ett tillräckligt vävnadsfragment för undersökning, placerar det i en vattenlösning av formaldehyd eller etylalkohol och fläckar sedan sektionerna med speciella markörer. Det finns flera typer av biopsier, histologi utförs i en standardsekvens.

Med långvarig inflammation eller misstanke om onkologi är det nödvändigt att genomföra en biopsi, exkludera eller bekräfta förekomsten av en onkologisk process. För det första är det nödvändigt att utföra en allmän analys av urin och blod för att upptäcka den inflammatoriska processen, för att implementera instrumentella diagnostiska metoder (ultraljud, CT, MR). Insamlingen av biologiskt material kan utföras på flera informativa sätt, de vanligaste och mest populära bland dem presenteras nedan:

 1. Trefinbiopsi. Det utförs med deltagande av en tjock nål, som i modern medicin officiellt kallas "trepan".
 2. Punktionsbiopsi. Insamlingen av biologiskt material utförs genom att punktera en patogen tumör med deltagande av en tunnbränd nål.
 3. Incisional biopsi. Förfarandet utförs under en fullfjädrad operation under lokalbedövning eller allmänbedövning, ger endast produktiv avlägsnande av en del av tumören eller det drabbade organet.
 4. Excisional biopsi. Detta är en storskalig procedur under vilken en fullständig excision av ett organ eller en malign tumör utförs, följt av en rehabiliteringsperiod..
 5. Stereotaxisk. Detta är en diagnostik för skanning för vidare konstruktion av ett individuellt schema för kirurgiska ingrepp.
 6. Borstbiopsi. Detta är den så kallade "borstmetoden", som innebär att man använder en kateter med en speciell borste för att samla in biopsi (placerad i slutet av katetern, som om den skär av biopsin).
 7. Slinga. Patogena vävnader skärs ut med en speciell slinga (elektrisk eller radiovåg), på detta sätt tas en biopsi för vidare forskning.
 8. Flytande. Detta är en innovativ teknik för att detektera tumörmarkörer i en flytande biopsi, blod från en ven och lymf. Metoden är progressiv, men mycket dyr, den utförs inte på alla kliniker.
 9. Transthoracic. Metoden implementeras med deltagande av en tomograf (för mer grundlig kontroll), det är nödvändigt för uppsamling av biologisk vätska främst från lungorna.
 10. Fin-nål aspiration. Med en sådan biopsi evakueras biopsin med hjälp av en speciell nål för att utföra en exklusivt cytologisk studie (mindre informativ än histologi).
 11. Radiovåg. En mild och helt säker teknik som utförs med specialutrustning - Surgitron på ett sjukhus. Kräver inte långvarig rehabilitering.
 12. Nedtryckt. En sådan biopsi används för att diagnostisera lungorna, den består i att ta en biopsi från de supraklavikulära lymfkörtlarna och lipidvävnaderna. Sessionen genomförs med deltagande av lokalbedövning.
 13. Öppna. Det är officiellt ett kirurgiskt ingrepp och vävnadsprovtagning för undersökning kan utföras från ett öppet område. Det har också en sluten form av diagnos, vilket är vanligare i praktiken..
 14. Kärna. Samlingen av mjuka vävnader utförs med hjälp av en speciell trefin med ett harponsystem.

Forskningsmetoder för biologiskt material

Histologisk undersökning

Under studien fixeras och avkalkas det erhållna provet, dehydratiseras sedan och inbäddas i paraffin. Sedan, med hjälp av en speciell kniv (mikrotom), görs sektionerna och deras därefter fastnar på bilderna. Därefter förbereds de erhållna sektionerna för färgning genom avvaxning och rehydrering. Efter färgning uttorkas sektionerna och ljusnar.

Ibland, även under operationen, är det nödvändigt att bekräfta maligniteten eller den goda kvaliteten på den hittade neoplasman. Detta är nödvändigt för att snabbt kunna bestämma den ytterligare taktiken för kirurgiskt ingrepp..

I detta fall utförs frysning av biopsiprovet vid låg temperatur utan att föra det till paraffinblocket. Sådan forskning är dock inte alltid 100% pålitlig..

Cytologisk undersökning

Inom cytologin undersöks inte vävnader utan celler från biopsimaterialet som tas från ytan av neoplasman. Detta är en metod för cytomorfologisk diagnostik, som gör det möjligt att fastställa tumörens natur: malign eller godartad, precancerös, reaktiv eller inflammatorisk.

För att förbereda beredningen berörs ett snitt av ett biopsiprov eller kirurgiskt material mot glaset, varefter avtrycket distribueras i form av ett tunt utstryk, färgas och undersöks under ett mikroskop.

Följande åtgärder

Om maligna strukturer inte upptäcks enligt resultaten från biopsi, ges patienten konservativ behandling. Operationen indikeras i fallet med en hormonaktiv goiter (tyrotoxicos), liksom med en signifikant ökning av organet med en förändring i formen på nacken.

Detektion av cancerceller är en direkt indikation för avlägsnande av sköldkörteln eller dess lob. En omfattande undersökning, inklusive PET-CT, visar att detekterar metastaser till regionala lymfkörtlar och avlägsna organ. I vissa fall utförs radioaktiv jodterapi.

Sammanfattningsvis bör det noteras att endast en endokrinolog kan dechiffrera en patomorfologs slutsats och göra en onkologisk diagnos. Felaktig tolkning av resultaten kommer att leda till olämplig behandling, vilket kommer att orsaka allvarliga hälsoskador.

Biopsistudier: hur en biopsi görs?

Biopsistudier är en vanligt förekommande metod för modern diagnostik inom medicin. Denna studie baseras på intravital insamling av biomaterial (vävnad) från en patient i syfte med deras mikroskopiska studie..

Själva forskningsprocessen inkluderar att ta materialet, dess tillförlitliga fixering, transport till laboratoriet, där det verkligen bearbetas, sedan görs sektioner och färgas. Och först efter alla dessa procedurer kan man starta mikroskopisk undersökning, vilket hjälper till att ställa en diagnos..

En biopsi är tillrådligt när andra metoder inte är särskilt informativa när det gäller att ställa en diagnos. I detta fall måste en biopsi ordineras om man misstänker en malign tumör..

Hur lång tid tar en biopsi??

I de flesta fall är biopsi ett kortvarigt förfarande..

Procedurens varaktighet beror på olika faktorer, bland annat läkarens kvalifikationer och praktiska erfarenhet, samt lokalisering av vävnadskällan.

Den längsta är biopsier, som utförs under kontroll av ultraljudsundersökning eller radiografi från svåråtkomliga områden där det finns stor sannolikhet för skada på andra organ eller vitala kärl..

Läs: Laktosnegativa enterobakterier: vad är dolt under denna definition

I detta fall blir en kränkning av integriteten orsaken till utvecklingen av allvarliga komplikationer, så proceduren utförs så noggrant och långsamt som möjligt. Dessa inkluderar att ta biomaterial från hjärnan, såväl som inre organ genom punktering, finnål eller aspirationsmetod.

Minsta tid som krävs för att utföra biopsier från ytliga vävnader. Det kan vara att ta bort skrapor från huden, smeta, skriva ut. Att få intraoperativt material tar inte heller mycket tid, eftersom det utförs efter att ha skapat åtkomst till vävnaderna..