Malignt gliom i hjärnan

Fibrom

Är gliomcancer eller inte? Glioma är en malign tumör, vilket innebär att den uppfyller kriterierna för cancer (malign tumör som utgör en fara för kroppens hälsa).

Vad det är

Gliom är en hjärntumör (primär - den utvecklas direkt från nervsystemets vävnader). Det är den vanligaste hjärntumören - 60% av alla tumörer. Gliom utvecklas från delvis mogna gliaceller. Glia är hjälpceller i centrala nervsystemet. Deras funktion är att stödja neurons vitala funktioner genom att tillföra näringsämnen. Glialvävnad fungerar också som en sändare av elektriska impulser.

Vid dissektion och snitt är tumören rosa, grå eller vit. Fokus för gliom är från några millimeter till storleken på ett litet äpple. Tumören växer långsamt och sällan metastaser. Ändå kännetecknas sjukdomen av aggressiv dynamik - den växer in i hjärnvävnaden (infiltrativ tillväxt). Spiring i hjärnans substans når ibland en sådan grad att det är svårt att skilja tumören från normala gliaceller vid obduktion.

Frekvent lokalisering - väggarna i hjärnkammarna och vid platsen för korsningen av optisk nerv. Neoplasman förekommer också i hjärnstammens strukturer, hjärnhinnor och till och med i skallen..

Gliom i huvudet orsakar neurologiska störningar (kramper, nedsatt syn, försvagad muskelstyrka, nedsatt koordination) och psykiska störningar.

Världshälsoorganisationen har sammanställt en klassificering baserad på histologiska egenskaper och malignitet. Hjärngliom är av följande typer:

 1. Gliom 1 grad. Har den första graden av malignitet. En tumör av den första graden är uppdelad i följande underarter: astrocytom, gigantisk astrocytom och xanthoastrocytom.
 2. Gliom klass 2. Har ett eller två tecken på malign tillväxt. Det manifesterar sig som cellulär atypi - tumörceller har en annan struktur. Det finns sådana underarter: diffust astrocytiskt gliom, fibrillärt astrocytom, hemistocytiskt astrocytom.
 3. Gliom klass 3. Den har två tillförlitliga tecken på malignitet. Innehåller följande underarter: anaplastiskt astrocytom (anaplastiskt gliom i hjärnan).
 4. Gliom klass 4. Har 3-4 tecken på malign tillväxt. Inkluderar variation: glioblastoma multiforme.

Orsaker

Mutationsteorin om cancerframkallande är relevant idag. Det bygger på doktrinen att hjärntumörer, som andra neoplasmer, utvecklas till följd av mutationer i cellgenomet. Tumören är av monoklonalt ursprung - sjukdomen utvecklas ursprungligen från en cell.

 • Viral. Denna teori antyder att tumören utvecklas på grund av effekterna av onkogena virus: Epstein-Barr, herpes av den sjätte typen, papillomavirus, retrovirus och hepatitvirus. Patogenes av ett onkogent virus: infektionen kommer in i cellen och förändrar dess genetiska apparater, vilket resulterar i att neuronen börjar mogna och arbeta längs den patologiska vägen.
 • Fysisk-kemisk teori. Konstgjorda och naturliga energikällor och strålning finns i miljön. Till exempel gammastrålar eller röntgenstrålar. Bestrålning med dem i stora doser leder till omvandling av en normal cell till en tumör.
 • Dyshormonal teori. Störning av hormonnivåerna kan leda till mutation av cellens genetiska apparat.

Klassificering

Det finns många klassificeringar av gliom. Den första är baserad på lokalisering i förhållande till cerebellartältet:

 1. Subtentorial - tumören växer under lillhjärnans tentorium.
 2. Supratentorial - neoplasman utvecklas över lillhjärnans tentorium.

Klassificering baserad på glialvävnadstyp:

  Astrocytiskt gliom är en primär hjärntumör som utvecklas från astrocyter (stjärnformade celler). Det är övervägande en malign tumör: endast 10% av astrocytom är godartade.
  Astrocytom är i sin tur uppdelat i fyra underklasser:

 • pilocytic (grad 1 gliom) - en godartad tumör, har tydliga gränser och växer långsamt, är ofta fixerad hos barn; lokaliserad i hjärnstammen och chiasm;
 • fibrillärt astrocytom - har en andra grad av malignitet, har inga tydliga gränser, kännetecknas av långsam tillväxt, medelåldern för patienter är från 20 till 30 år;
 • anaplastiskt astrocytom - en malign neoplasma som inte har tydliga gränser på snittet, växer snabbt till intilliggande vävnader;
 • glioblastom - den mest aggressiva formen, växer extremt snabbt.
 • Oligodendrogliom. Uppstår från cellerna i oligodendrocyter. Detta är 3% av alla tumörer i centrala nervsystemet. Det kännetecknas av långsam tillväxt. Det kan växa in i hjärnbarken. Håligheter bildas inuti oligodendrogliomet - cystor.
 • Ependymom. Det utvecklas från cellerna i hjärnkammarna - ependym. Vanligare hos barn (2 fall per 1 miljon befolkning). Hos vuxna, i genomsnitt 1,5 fall per miljon befolkning.
 • Sjukdomen har en separat typ - låggradigt gliom - detta är en låggradig tumör. Det är en solid tumör (fast). De kan lokaliseras i hela centrala nervsystemet, men är vanligare i lillhjärnan. De kännetecknas av långsam tillväxt. Låggradigt gliom utvecklas oftast hos barn och ungdomar. Medelåldern för sjuka barn är från 5 till 7 år. Enligt det tyska utbildningsministeriet förekommer detta gliom hos 10 barn per miljon. Flickor blir mindre sjuka än pojkar.

  Symtom

  Den kliniska bilden av gliom är olika och beror på utvecklingshastigheten, intensiteten av invasionen i hjärnvävnaden, graden av malignitet och lokalisering..

  Låggradigt gliom växer långsamt. Därför är symtomen hos barn dolda och uppträder först när tumören börjar växa in i medulla. I de senare utvecklingsstadierna ökar neoplasman det intrakraniella trycket och kan orsaka ödem. Hos små barn, på grund av en oformad skalle, kan en ökning av intrakraniellt tryck utveckla makrocephali - en ökning av huvudets storlek.

  Sjuka barn växer långsammare, de har en fördröjning i psykomotorisk utveckling. Barn klagar ofta på smärta i huvudet och ryggen. På morgonen, oavsett matintag, upplever patienter kräkningar och yrsel. Med tiden, gång, tal blir upprörd, synnoggrannhet minskar, koncentration av uppmärksamhet störs, medvetandet är upprörd, sömn störs och aptit minskar. Den kliniska bilden kan ibland kompletteras med krampanfall och minskad muskelstyrka, fram till förlamning.

  Barn kan också utveckla maligna tumörer. Till exempel hjärnstammens gliom. Gliom i hjärnstammen hos barn kännetecknas av en kränkning av vitala funktioner på grund av det faktum att kärnor som är ansvariga för andning och det kardiovaskulära systemet är lokaliserade i stamstrukturerna. Därför har diffus hjärnstammgliom en dålig livsprognos..

  Den kliniska bilden beror på tumörens plats:

  Temporal lob gliom

  I detta område förekommer neoplasma i 25% av alla gliom. I grund och botten är symtomen baserade på allvarliga psykiska störningar som förekommer i 15-100% av fallen. Den kliniska bilden beror också på den dominerande handen (högerhänt-vänsterhänt). Så, om tumören är belägen i rätt temporal cortex hos högerhänta, finns det: kramper. När det är lokaliserat i vänster avsnitt noteras nedsatt medvetenhet och polikliniska automatismer.

  Gliom i den temporala loben stör också den känslomässiga sfären: patienter har anfall av apatisk depression, slöhet, svår ångest och upphetsning mot bakgrund av orolig förväntan.

  Frontlob gliom

  En tumör som påverkar frontlobben leder till emotionella, viljiga, personliga och rörelsestörningar. Så en sjukdom i frontallappen orsakar apati hos patienten, abulia (minskad vilja). Patienterna är likgiltiga, ibland förlorar de kritik av sitt tillstånd. Beteendet blir löst och känslorna är svåra att kontrollera. Personlighetsfunktioner kan skärpas eller tvärtom raderas. Så, till exempel, små pedantry kan förvandlas till smålighet, och ironi till grov sarkasm och

  kommersialism. De frontala lobernas nederlag orsakar också epileptiska anfall på grund av skador på motorns centra i frontal gyri.

  Gliom av hypotalamus

  Lokalisering av tumören i hypotalamusregionen manifesteras av två ledande syndrom: syndromet med ökat intrakraniellt tryck och hypotalamisk dysfunktion. Intrakraniell hypertoni manifesteras av sprängande huvudvärk, kräkningar, sömnstörningar, asteni, irritabilitet.

  Hypotalamiska dysfunktioner på grund av tumörskador manifesteras av organ eller systemiska patologier: diabetes insipidus, snabb viktminskning, fetma, överdriven sömnighet, snabb pubertet.

  Cerebellär gliom

  En tumör i cerebellärregionen manifesteras av tre syndrom: cerebral, avlägsen och fokal.

  Cerebrala symtom orsakas av ökat intrakraniellt tryck (huvudvärk, illamående, kräkningar, nedsatt synnoggrannhet).

  Fokalsymptom orsakas av själva lillhjärnans nederlag. Det manifesterar sig med följande symtom:

  • promenader är störda, patienter kan falla;
  • svårt att upprätthålla balans
  • minskad rörelsens noggrannhet;
  • förändringar av handstil;
  • tal är upprörd;
  • nystagmus.

  Långvariga symtom orsakas av kompression av kranialnerven. Syndromet manifesteras av ansiktssmärta längs ansikts- eller trigeminusnerven, ansiktsasymmetri, hörselnedsättning och smakförvrängning.

  Glioma thalamus

  Tumör i talamregionen och talamus manifesteras av minskad känslighet, parestesier, smärta i olika delar av kroppen, hyperkinesi (våldsamma rörelser).

  Chiasmal gliom

  Den optiska chiasmen ligger i chiasmen. Synen försämras på grund av kompression av optiska nerver. I den kliniska bilden minskar synnoggrannheten, vanligtvis bilateral. Om sjukdomen växer in i omloppsområdet utvecklas exoftalmos (utbuktning av ögonkulorna från banorna). Sjukdom i det chiasmatiska området kombineras ofta med skador på hypotalamus. Symtom kompletteras med allmänna hjärnsymptom på grund av ökat intrakraniellt tryck.

  Hjärnstammens gliom

  En hjärnstammtumör manifesteras av pares av ansiktsnerven, ansiktsasymmetri, nedsatt syn, strabismus, gångstörning, yrsel, nedsatt syn, dysfagi och försvagning av muskelstyrka. Ju större tumören är, desto mer uttalad blir den kliniska bilden. Symtom kompletteras också med allmänna cerebrala symtom genom att öka intrakraniellt tryck. Diffus pons gliom kännetecknas också av en liknande bild.

  Diagnostik

  Malignt gliom i hjärnan diagnostiseras med hjälp av en objektiv neurologisk undersökning (känslighetsstörningar, minskad muskelstyrka, nedsatt koordination, närvaron av patologiska reflexer), undersökning av en psykiater (närvaron av psykiska störningar) och instrumentella forskningsmetoder.

  Instrumentella diagnostiska metoder inkluderar:

  • Echoencefalografi.
  • Elektroencefalografi.
  • Magnetisk resonanstomografi.
  • Multispiral datortomografi.
  • Positronemissionstomografi.

  Behandling

  Benign cerebral glioma behandlas med kirurgi (första och maximala andra graden av malignitet). Inoperabelt gliom förekommer endast med sin maligna kurs. Borttagning av hjärngliom med aggressiv infiltrativ tillväxt är fylld med svårigheter: utåt på hjärnan är gliomlinjerna suddiga och det är svårt att separera dem från hjärnvävnaden.

  Simulering av humana gliom möjliggör användning av nya behandlingsmetoder: riktad terapi med dendritiska vacciner, antikroppar, nanokontainrar och onkolytiska virus.

  Vid behandling av gliom används också de klassiska terapeutiska metoderna - kemoterapi och strålbehandling. De används om gliomet inte fungerar.

  Är det möjligt att bota gliom: tumören är inte härdbar och svår att korrigera.

  Prognos

  Livslängden efter diagnos är i genomsnitt 1 år. Under de första 12 månaderna dör hälften av patienterna. Med fullständigt avlägsnande av tumören, frånvaron av immun- och systemiska sjukdomar, förlängs patientens unga ålder till 5-6 år. Men även efter fullständig och framgångsrik excision av tumören återkommer gliomet under de första åren. Bilden är något bättre hos barn. Deras kompenserande hjärnkapacitet överstiger vuxnas, så deras prognos är mindre ogynnsam..

  Inklusive låg överlevnad kännetecknas gliom också av följande konsekvenser: psykiska störningar, neurologiska störningar, nedsatt livskvalitet, biverkningar från kemoterapi och strålbehandling.

  Hjärnans gliom

  Hjärngliom är den vanligaste typen av hjärntumör. Det bildas på grundval av glialvävnaden som omger nervceller och är den primära intracerebrala neoplasman. Beroende på vilka celler som blev grunden för utvecklingen av tumören, skiljer sig flera typer av sjukdomen..

  Glioma liknar en liten nodul, vars kanter är suddiga - på grund av detta är det svårt att bestämma gränserna mellan den och friska vävnader, vilket gör behandlingen svår. Neoplasman kan nå storlekar upp till 10 cm.

  Klassificering

  Enligt maligniteten delas hjärnans gliom i fyra grader:

  1. Tumören är godartad och växer långsamt.
  2. Mot bakgrund av långsam tillväxt registreras cellernas atypi, det vill säga kränkningar i deras storlek och form. Denna tumör kallas också borderline.
  3. Det är en snabb ökning av volymerna och två av de tre tecknen är också närvarande: nukleär atypi, spridning av tumörvävnad, förändringar i kromosomuppsättningen (mitos).
  4. Glioblastoma multiforme - kännetecknas av mycket snabb tillväxt, det finns zoner av nekros (nekros).

  Enligt lokaliseringsfunktionerna är gliom uppdelade i supratentorial - belägen i de övre delarna av hjärnan, och subtentorial - i den nedre delen. Den kliniska bilden beror på platsen, eftersom detta påverkar olika delar av hjärnan och därmed deras funktioner skiljer sig åt..

  Ofta är hjärngliom lokaliserat i chiasmområdet, noden där optiska nerver konvergerar, eller i ventrikeln, ett hålrum i hjärnan fylld med cerebrospinalvätska..

  Diffus hjärnstammgliom när det växer, påverkar den patologiska processen kärnorna i kranialstrukturerna, vilket leder till uppenbara negativa symtom. Detta är den farligaste typen av sjukdom..

  Ett hjärngliom hos ett barn kan orsaka en ökning av huvudstorleken eftersom skallen är fortfarande mjuka. Dessa barn har ofta en försening i fysisk och mental utveckling. Diagnosen ställs vanligtvis mellan 2-8 år.

  Tecken på patologi

  Konventionellt är alla symtom uppdelade i hjärnan, som åtföljer alla hjärntumörer och fokal, beroende på placeringen av neoplasman. De som manifesteras i alla typer av hjärncancer inkluderar:

  • svår huvudvärk med en känsla av "uppblåsthet";
  • icke-systemisk yrsel;
  • kräkningar är inte beroende av diet.

  Bland brännmärkena domineras av:

  • försämrad syn, hörsel;
  • svårigheter när man rör sig i rymden
  • talstörningar;
  • pares (svaghet) i armar och ben;
  • minskad taktil känslighet;
  • kramper, epileptiska anfall, om de inte tidigare observerats.

  Om du har flera symtom, bör du omedelbart rådfråga en läkare, eftersom framgången för behandlingen till stor del beror på när diagnosen ställs..

  Diagnos av gliom

  En tumör som upptäcks i de tidiga stadierna möjliggör en snabb start av komplex behandling och i de flesta fall bli av med den. Ooperativt cerebralt gliom är tyvärr svårt att behandla.

  Diagnos av en tumör börjar med en bedömning av sinnestillstånd, intelligens och minne, en allmän neurologisk undersökning. Modern teknik används aktivt:

  • magnetisk resonanstomografi och datortomografi (MR, CT);
  • ländryggspunktion;
  • positronemissionstomografi (PET).

  Var och en av metoderna speglar sin egen aspekt, varigenom läkaren ser den fullständiga bilden av sjukdomen. De mest informativa är MR och CT. Med deras hjälp kan läkaren förstå var gliomet är beläget, vad är dess diameter, om det har vuxit till de omgivande friska vävnaderna..

  Hjärngliombehandling

  På grund av bristen på en tydlig gräns mellan tumören och friska intilliggande vävnader är det nästan omöjligt att ta bort det helt genom kirurgi. Efter operationen för att avlägsna gliom används därför kemoterapi och strålbehandling för att förstöra de återstående drabbade cellerna. Risken för återfall är tyvärr fortfarande ganska hög..

  För hjärngliom är en effektiv behandlingsmetod att använda ett robotsystem "CyberKnife" baserat på metoden för stereotaktisk strålkirurgi. Med hjälp är det möjligt att smärtfritt ta bort hela tumören utan kirurgiskt ingrepp utan att påverka de omgivande friska vävnaderna..

  För detaljerad information om borttagning av gliom med hjälp av CyberKnife-apparaten kan du ta reda på det genom att ringa vårt OncoStop-center på +7 (495) 215-00-49 eller 8 (800) 5-000-983.

  Behandlingskostnad
  Hjärntumörer från 270.000

  Den exakta kostnaden för behandlingen bestäms först efter samråd med en läkare

  • Om centrum
   • Specialister
   • Nyheter
   • Partners
   • Recensioner
   Patient
   • Utnämning
   • Behandlingskostnad
   • Samråd
   • Diagnostik
   • FAQ
   • Artiklar
  • Apparat för cyberkniv
   • Systemets unikhet
   • Indikationer för behandling
   • Kontraindikationer
   • Hur är behandlingen
   • Jämförelse av metoder
   Strålbehandling
   • Avlägsen
   • Kombinerad behandling
  • Behandling
   • Hjärntumörer
   • Lungcancer
   • Lever cancer
   • Njurcancer
   • Prostatacancer
   • Nasofaryngeal cancer
   • Ryggmärgtumör
   • CNS-tumör hos barn
   • Bukspottkörtelcancer
   • Tumörskador på ben
   • Metastaser
   • Trigeminusneuralgi
   • Hälsporre

  Adress: 115478 Moskva, Kashirskoe sh., 23 s.4
  (territoriet för N.N. Blokhin National Medical Research Center of Oncology, Rysslands hälsovårdsministerium)

  © 1997-2020 OncoStop LLC. Upphovsrätten för materialen tillhör OncoStop LLC.
  Användning av webbplatsmaterial är endast tillåtet med obligatorisk placering av en länk till källan (webbplatsen).

  Hjärnstammens gliom

  Gratis konsultation om behandling i Moskva.
  Ring 8 (800) 350-85-60 eller fyll i formuläret nedan:

  Hjärnstammgliom är en malign tumör som utvecklas från gliaceller i hjärnstamregionen. Detta är en dödlig lokalisering, eftersom det finns centra för reglering av andning och vaskulär ton, vars nederlag leder till döden.

  Med onkologi inom detta område är neoplasman ofta inoperabel. Naturligtvis finns det i medicinhistorien en beskrivning av fall av ganska framgångsrik kombinerad behandling, vilket resulterade i att patientens förväntade livslängd ökade till tio år.

  Enligt epidemiologin av sjukdomen står hjärnstammtumörer för 11–20% av alla. Deras förekomst i Ryssland är cirka 5-10 per 1 miljon befolkning.

  Det brådskande problemet är att stammens gliom ofta finns hos barn, ungdomar, ungdomar och flickor. Dess topp faller i åldern 40-50 år. Problemet avslöjas lite oftare hos män än hos kvinnor, även om det är möjligt att psykosomatika och förändringar i den kvinnliga hormonella bakgrunden under graviditet och förlossning är ett provocerande ögonblick. Äldre är också i riskzonen med låg överlevnad i denna åldersgrupp.

  Om hjärnstammens gliom är botbart eller obotligt är svårt att säga. Allt beror på tidpunkten för upptäckt, prevalens, malignitet i fokus. Även en fungerande onkologisk process kan orsaka svårigheter i behandlingen om den är belägen i området för andnings- eller kardiovaskulär centrum. En försummad patologi orsakar döden inom 2-4 månader.

  Kontakta oss om du eller dina nära och kära behöver medicinsk hjälp. Webbplatsens specialister kommer att ge råd till en klinik där du kan få effektiv behandling:

  Hjärnstammens gliomtyper

  Hjärnstammgliom utvecklas vanligtvis främst och metastaserar inte. Metastaser av andra cancerformer är sällsynta inom detta område, så TNM-klassificering används inte.

  Enligt den cytologiska bilden kan gliomasorterna delas in i flera typer:

  • • astrocytom;
  • • ependymom;
  • • oligodendromer;
  • • blandade gliom.

  Astrocytom är också indelade i typer och står för mer än hälften av primära hjärnstammtumörer, varav den mest aggressiva är glioblastoma multiforme, som utvecklas snabbt och är svår att behandla.

  Men det är nödvändigt att slåss, trots den ogynnsamma prognosen: varje år utvecklas nya metoder för att påverka onkologi, vilket ökar tiden för en onkologisk patient, minskar gliomens utveckling och förbättrar kursens dynamik, ökar chansen att överleva.

  Sådana former av astrocytom som pilocytisk (hårig), diffus (fibrillar), utvecklas under lång tid och har en godartad karaktär och en mer gynnsam kurs. Men om en person med en sådan diagnos inte behandlas är dödligheten 100%.

  Hjärnstammens gliom: symptom och tecken med ett foto

  Platsen för ett gliom i hjärnstammen kan snabbt påverka vitala centra, även med en liten bildning.

  Den primära asymptomatiska naturen, frånvaron av synliga yttre förändringar, såsom stötar på kroppen eller fläckar på huden, gör diagnosen svår. Det är särskilt svårt att identifiera hjärnstammens onkopatologi hos barn..

  I de tidiga stadierna uttrycks de allra första manifestationerna av barnets uppenbara svaghet, hans obegripliga dåsighet - det här är de första sjukdomarna. Då uppstår smärta. Huvudet gör ont på morgonen, smärtsyndromet är mycket starkt.

  Ett karakteristiskt symptom är en minskning av smärta efter kräkningar utan mat. Illamående, kräkningar, huvudvärk, även om de är primära symtom, uppfattas av föräldrar som de första symptomen på liknande patologier (förgiftning, förkylning). Det finns talstörningar på grund av talcentrets spiring, epileptiska anfall.

  Sena klagomål från patienten inkluderar hörselnedsättning, syn, yrsel, förlust av balans vid gång. Ibland finns parestesier (brännande känsla, tillfällig känslighetsförlust), pares och omedelbar förlamning, eftersom de viktigaste neuromotoriska ledarna passerar genom hjärnstammen.

  Berusning under förfallet av en cancertumör, nekros, orsakar subfebril temperatur, ökad hjärtfrekvens, andningsförsvagning. Död inträffar när andnings- eller kardiovaskulära centrum är inblandade i den onkologiska processen.

  Hjärnstammens gliom orsakar

  De flesta forskare tror fortfarande att den främsta orsaken till hjärnstammens gliom är effekten av joniserande strålning på kroppen, vilket framkallar genmutationer. Ärftlighet spelar också en viktig roll i etiologin för gliom. Sjukdomar som ärvs från föräldrar till barn (Recklinghausen neurofibromatosis) skapar en predisposition och kan utlösa den onkologiska processen.

  Det finns bevis för att onkopatologi bildas från celler som lagts under fostrets utveckling. Detta orsakas av virusinfektioner, inflammation i urinvägarna. Så i utvecklingen av stammens gliom antas deltagande av patogener såsom herpesvirus-6, cytomegalovirus. De är smittsamma och kan överföras genom kontakt, kön och luftburna droppar. Så det finns en hypotes om att cytomegalovirus, som orsakar patologier och embryos död, kan bidra till uppkomsten av hjärncancer.

  När ett gliom upptäcks tar läkaren hänsyn till förekomsten av skador, en historia av onkologi från en annan plats, personens ålder, allmänna tillstånd och arbetsegenskaper (farliga industrier).

  Hjärnstammens gliomstadier

  Läkarens slutsats hjälper till att bestämma behandlingens taktik efter att diagnosen har ställts, varför bestämningen av iscenesättningen, och särskilt graden av malignitet i formationen, gör att du kan få en uppfattning om möjligheten till behandling och dess konsekvenser.

  Skilja på:

  • • 0 - det är svårt att upptäcka cytologi i ett så tidigt skede;
  • • 1 (första) - hårigt astrocytom, mixopapillärt ependymom;
  • • 2 (andra) - fibrillärt astrocytom, oligodendrogliom, subependymom, kännetecknat av en långsam ökning;
  • • 3 (tredje) - anaplastisk oligodendrogliom eller astrocytom, nekros kan förekomma;
  • • 4 (fjärde) - glioblastom, den farligaste, sista graden.

  Hjärnstammens gliomadiagnos

  När det finns en misstanke om ett onkologiskt fokus i hjärnan, vilka undersökningar bör göras för att kontrollera det? För att identifiera ett gliom i hjärnstammen, för att bestämma dess plats, kan storlek erhållas från foton och bilder av instrumentstudier.

  Diagnosen inkluderar:

  • • undersökning av en neurolog: kontroll av motoriska reflexer, känslighet, tester (finger-nästest);
  • • röntgen med kontrast eller luftinjektion;
  • • angiografi;
  • • CT, MR-fotografier. PET-CT, som visar utbildningsegenskaper;
  • • ekoencefalografi;
  • • elektroencefalografi;
  • • biopsi och cytologi av biomaterial för att visa malignitet.

  Hjärnstammens gliombehandling

  Ett sådant effektivt botemedel mot cancer som operativ kirurgi används inte så ofta för hjärnstammens gliom: en kontraindikation för det är att bildningen är för nära vitala centra..

  Numera används fjärrstrålning för behandling, som saktar ner tillväxten, hjälper till att bli av med tumören, för att besegra den. Strålning och kemoterapi påverkar bildandet och omgivande drabbade vävnader, målet med behandlingen är att stoppa den onkologiska processen.

  Kombinationsterapi utförs på flera kurser. De försöker att inte ordinera strålbehandling till små barn för att inte orsaka onkologi av en annan lokalisering.

  I vissa fall inträffar fullständig återhämtning eller långvarig klinisk remission, men sjukdomen kan utvecklas igen (återfall) - i sådana situationer är prognosen dålig.

  Med ett block av CSF-utflöde visas dränering av det subaraknoida utrymmet, vilket minskar symtom, smärta. Anestesi, symptomatisk terapi kan hjälpa till att lindra tillståndet. Patienten ska ta narkotiska och icke-narkotiska smärtstillande medel, lugnande medel och andra mediciner för att stödja livet.

  Förebyggande av hjärnstamgliom

  Det finns ingen specifik profylax som skyddar mot bildandet av stamgliom, förhindrar utvecklingen av en tumör i hjärnan. För att undvika dess utveckling är det nödvändigt att följa de allmänna rekommendationerna från en onkolog. Med hjälp av dessa tips kan du öka kroppens immunstatus och sedan kommer kroppen att självständigt bekämpa de degenererade cellerna..

  Rekommenderad:

  • • att vägra från dåliga vanor;
  • • gå in för sport, lev en aktiv livsstil;
  • • äta ordentligt;
  • • observera den dagliga behandlingen, vila mer, en hälsosam sömn på 6-8 timmar krävs;
  • • undvik stress, överansträngning.

  Om möjligt, uteslut exponering för joniserande strålning, till exempel om den är förknippad med arbete. Du måste vara särskilt försiktig när du är gravid, eftersom mutationer är möjliga i fostret..

  Du kan också hitta dessa artiklar användbara

  Hjärnstammen astrocytom

  Hjärnstammen astrocytom är en malign neoplasma baserad på degenererade stjärnceller.

  Hjärnstammens gliombehandling i Israel

  Hjärnstammens gliombehandling i Israel är en korrekt diagnos, användningen av innovativ säker.

  Ryggmärgsgliom

  Ryggmärgsgliom är en malign tumör av neuroektodermalt ursprung som utvecklas från celler.

  Hjärnans gliom

  Hjärngliom är en grupp av maligna tumörer som härrör från neuroektodermala gliaceller. Denna tumör kan.

  Gratis konsultation om behandling i Moskva.
  Ring 8 (800) 350-85-60 eller fyll i formuläret nedan:

  Hjärngliom - vad är det?

  Gliom är en primär tumör som utvecklas från gliacellerna i nervsystemet. Bildas i hjärnan eller ryggmärgen (gliom i foten eller handen kan inte vara).

  Glialraden i hjärnan är nervsystemets struktur, tack vare vilken den fungerar fullt ut. Men när gliaceller misslyckas kan tumörer bildas.

  Det finns följande typer av gliom: astrocytom, ependymom, oligodendrogliom, glioblastom. De är lokaliserade i olika delar av hjärnan. De kännetecknas av infiltrativ tillväxt, vilket inte tillåter att skapa tydliga gränser mellan de drabbade och friska vävnaderna.

  Tumören kan vara:

  • godartad - växer långsamt, respektive sakta förstör hjärnvävnad;
  • maligna - utvecklas snabbt och aggressivt.

  Intracerebral formation ser ut som en nod med suddiga kanter, rosa eller gråaktig färg, rundad i form med en diameter på 2 mm. Hos vissa människor når tumören storleken på ett stort äpple..

  Sjukdomen diagnostiseras hos människor i olika åldrar, men barn och ungdomar är mer benägna att drabbas av det. Gliom kan inte botas helt, så prognosen är dålig. Infiltrativ tillväxt tillåter ofta inte att ta bort tumören helt. Som ett resultat, snabbt återfall.

  Se fotot vad det är, gliom och hur det ser ut.

  Klassificering av sjukdomen

  Glial hjärntumörer kan vara av följande typer:

  1. Astrocytiskt gliom är den vanligaste typen (mer än 50%), lokaliserad i den vita substansen. Astrocytom är i sin tur uppdelade i fibrillära, anaplastiska, pilocytiska, subependymala jätteceller, glioblastom, fyrfaldig platta tumör, pleomorf xantoastrocytom.
  2. Ependymom - beläget i hjärnans ventrikulära system, diagnostiseras i 5-8% av fallen.
  3. Oligodendrogliom - en typ av gliom som utvecklas från oligodendrocyter, förekommer i 8-10% av fallen.
  4. Blandade tumörer - kombinera anaplastiskt oligoastrocytom och oligoastrocytom.
  5. Koroid plexusformationer är mycket sällsynta, endast 1-2% av fallen.
  6. Neuronala tumörer - extremt sällsynta (0,5%).
  7. Neurinom (8-9%).
  8. Gliomatos i hjärnan.
  9. Neuroepitelformationer av okänt ursprung.


  På lokaliseringsplatsen är sjukdomen uppdelad i två grupper:

  1. Supratentorial - gliom i vänster halvklot eller höger, där det inte finns något utflöde av venöst blod och cerebrospinalvätska. På grund av detta uppträder först fokussymptom som intensifieras med ökad utbildning.
  2. Subtentorial - ligger i den bakre kranialfossa, parieto-occipital zon. Tumören komprimerar snabbt vägarna i cerebrospinalvätskan, så symtomen uppträder tidigt.

  Diffus gliom i hjärnstammen och pons

  Bildningen är lokaliserad vid korsningen av hjärnan och ryggmärgen. Detta avsnitt innehåller nervcentra som styr andning, rörelser, hjärtfrekvens och andra vitala funktioner..

  Förlusten av detta område orsakar störningar i den vestibulära apparaten, hörsel- och talstörningar, svårigheter att äta genom munnen, dåsighet, svår huvudvärk och många fler symtom.
  Hjärnstammen gliom diagnostiseras främst hos barn 3-10 år. Symtom kan växa långsamt eller snabbt - över veckor eller till och med dagar.

  Med den snabba tillväxten av utbildning är överlevnaden dålig. Diffus pontin gliom är sällsynt hos vuxna..

  Optisk nervgliom

  Deras gliaceller, som omger optisk nerv, utvecklas. Oftast utvecklas det gradvis, i de tidiga stadierna finns inga tecken på sjukdomen. Leder till suddig syn, exoftalmos (nervatrofi och utbuktning av ögongloben).

  Utbildning kan lokaliseras i vilken del av synnerven som helst. Om det ligger i omloppsbanan tar ögonläkare över behandlingen. Om lokaliseringen faller på den plats där nerven passerar i skallen (optisk tuberkel) är neurokirurger involverade i behandlingen.

  Det förekommer främst hos barn. Det kännetecknas av en godartad kurs, men när det upptäcks i försummat tillstånd förblir patienter ofta blinda.

  Låggradigt gliom

  Detta är en stadium 1 eller 2 tumör. Långsam tillväxt är karakteristisk. Flera år går från början tills de första tecknen uppträder..

  Utbildning finns oftast i hjärnhalvorna, påverkar lillhjärnan. Finns främst hos barn och ungdomar under 20 år.

  Gliom i hjärnans corpus callosum

  Oftast påverkas corpus callosum-kudden av glioblastom - den mest maligna tumören, bestående av stellata gliaceller (astrocyter). De kan multiplicera.
  Gliom i vänster frontlob med spiring i corpus callosum kan påverka både ett barn och en vuxen. Diagnostiserades huvudsakligen hos män 40-60 år.

  Nivån på malignitet bestäms baserat på celldifferentiering. Om en tumör i hjärnans corpus callosum har låg differentiering indikerar detta en hög grad av malignitet..

  Chiasmtumör

  Beläget i den del av hjärnan där den optiska korsningen är belägen. Orsakar myopi, förlust av vissa synfält, neuroendokrina störningar och tecken på ocklusiv hydrocephalus.

  Det övervägande chiasmatiska gliomet är ett astrocytom. Det förekommer hos barn eller personer över 20 år. I 33% av fallen utvecklas det hos patienter med Recklinghausen neurofibromatosis.

  Anledningar till utseendet

  Orsakerna till patologin är olika. De kan delas in i fyra kategorier:

  • virus och onkogener. Virusgenomet integreras i friska celler och kan innehålla oncornavirus. Dessa inkluderar herpes, hepatit, Epstein-Barr, etc. Efter att friska celler skadats av ett virus, förvandlas de till maligna celler. De börjar multiplicera och bildar en tumör;
  • fysikaliska och kemiska faktorer. Dessa inkluderar verkan av cancerframkallande ämnen som tränger igenom genomet av celler och orsakar en obalans mellan hormoner, främst östrogener;
  • vävnads- och cellulära förändringar på embryonivå, såväl som patologiska störningar som utvecklas till följd av påverkan av vissa provocerande faktorer;
  • mutation som transformerar genomet och leder till bildandet av cancerceller.

  Symtom och tecken

  Gliomas manifestationer, liksom andra hjärnformationer, beror på var de ligger, liksom på deras storlek. Alla symtom är uppdelade i fokal och cerebral. Frekventa tecken:

  • ihållande och ihållande huvudvärk, åtföljd av illamående och kräkningar, som inte orsakar lättnad;
  • kramper
  • talstörningar;
  • pares och förlamning av ben och armar, liksom någon del av kroppen eller ansiktet;
  • muskelsvaghet;
  • minne och tänkande störningar.

  När det är lokaliserat i den temporala loben förekommer det ofta kränkning av cirkulationen av cerebrospinalvätska, vilket manifesteras av intrakraniell hypertoni och hydrocephalus.

  Tumörer i de mediala och basala regionerna i frontalloben manifesteras av aggression, depression, nervös spänning, oförmågan att kritiskt bedöma sitt eget beteende och en minskad intelligens.

  Potentiella hot mot människors hälsa

  Neoplasmer i ryggmärgen och hjärnan är de farligaste, eftersom på grund av deras egenskaper och lokalisering är många typer av behandling kontraindicerade.

  Oavsett plats hör gliom till gruppen av obotliga patologier. Av alla patienter överlever bara en fjärdedel. Först och främst är detta patienter i vilka sjukdomen upptäcktes i ett tidigt skede, och lokaliseringen av tumören möjliggör en operation.

  Om sjukdomen upptäcks i avancerade stadier och har en hög grad av malignitet, dör patienten inom 1-2 år.

  Diagnos

  Undersökning av patienten hjälper till att bestämma stadiet, platsen, typen av tumör och, baserat på detta, föreskriver en lämplig behandling.

  Förutom att samla anamnese och studera den kliniska bilden av patologi utförs följande instrumentella typer av diagnostik för att bestämma sjukdomen:

  • MR (magnetisk resonanstomografi) är en av de mest informativa typerna av forskning. Avslöjar lokalisering och exakt storlek även i de tidiga stadierna, eftersom det ger läkare en MR-bild i tre dimensioner. Metoden är inte kontraindicerad under graviditet, till skillnad från andra typer av diagnostik;
  • CT (datortomografi) - används för att ange utbildningens karaktär. Det utförs med hjälp av ett kontrastmedel, eftersom tumören kan samla markörer i dess vävnader;
  • spektroskopi - hjälper till att avgöra behovet av en andra operation. Metoden finns i de flesta medicinska centra i Ryssland, Israel, Tyskland;
  • PET (positronemissionstomografi) - ger korrekt information om nivån av malignitet i processen.

  Alla dessa metoder är extra, och guldstandarden för att ställa en tillförlitlig diagnos är en biopsi - en mikroskopisk undersökning av tumörvävnad, som tas antingen under operation eller under en stereotaxisk biopsi.

  Stadier av utveckling av gliom

  Behandlingstaktik och prognos beror till stor del på det stadium då sjukdomen upptäcks. Enligt WHO-klassificeringen är gliom uppdelat i fyra malignitetsfaser:

  1. Steg 1. Prognosen för förväntad livslängd är den mest gynnsamma, eftersom det är ett godartat, långsamt progressivt gliom. Är det cancer eller inte? Inte ännu, eftersom kursen i detta skede är godartad.
  2. Steg 2. Tumören växer långsamt men ständigt och det finns primära tecken på malign transformation. Neurologiska och andra symtom ökar, vilket manifesterar sig i en försämring av patientens tillstånd.
  3. Grad 3 - anaplastiskt gliom. Sjukdomen har symtom på en malign tumör, prognosen är dålig - 2-5 år. Det finns inga metastaser till andra delar av kroppen, men ibland sprider tumören sig till olika delar av halvklotet.
  4. Steg 4 - en volymetrisk aggressiv bildning med en tendens till snabb tillväxt, foci av nekros i vävnader och sekundära former av cancer finns. Tumören är obrukbar. Livslängden hos barn och vuxna är sällan mer än ett år.

  Hjärngliombehandling

  En tumör i glialraden behandlas traditionellt: kirurgi, kemoterapi och strålbehandling.
  Fullständig avlägsnande av hjärngliom är endast möjlig med grad 1 - en godartad process, och även då inte alltid. Svårigheten för kirurgen ligger i formationens förmåga att växa in i de omgivande vävnaderna.
  Situationen förbättrades något genom utveckling och implementering av de senaste neurokirurgiska metoderna i medicinsk praxis, såsom mikrokirurgi, intraoperativ kartläggning, etc. Idag kan de flesta gliomer bara tas bort.

  Grunderna för terapi presenteras i tabellen:

  SkedeBehandlingsmetoder
  Den förstaAvlägsnande av tumören, kemoterapi och / eller strålbehandling, om det behövs
  Den andraDelvis cancerresektion, kemoterapikurser, strålbehandling
  TredjeDelvis avlägsnande, om möjligt, kemoterapikurser, strålbehandling
  FjärdeKemoterapi, strålterapi.

  Kontraindikation för operation är:

  • patientens dåliga hälsa
  • förekomsten av andra former av cancer;
  • komplex lokaliseringsutbildning eller dess spridning till båda halvklotet.

  Kemoterapi och strålbehandling används både som pre- och postoperativ behandling och i fall av inoperabelt gliom.


  Tillsammans med traditionell taktik i moderna kliniker används stereotaktisk strålkirurgi i stor utsträckning, vilket gör att du kan agera på det drabbade området, vilket minimalt påverkar intilliggande vävnader. Strålbehandling är ordinerad för de allvarligaste fallen.
  Ändå kan varken de senaste metoderna eller strålning och kemoterapi ersätta kirurgi, eftersom den inre delen av gliomet är svår att påverka strålning och kemoterapi..

  Folkläkemedel

  De kan inte besegra tumören, men de ger tillfällig lindring och är en chans att förlänga livet. De kan användas av ett barn och en vuxen. Men du måste förstå att icke-traditionella metoder inte ersätter professionell medicinsk vård..

  • avkok och tinkturer av örter - hemlock, johannesört, olika avgifter mot cancer. Örter har en bra effekt på blodcirkulationen, normaliserar metaboliska processer och aktiverar vissa hjärnfunktioner.
  • grönt kaffe - naturliga radikaler i det tar bort radikaler och förstör cancerceller. Kaffe hjälper till att minska godartade tumörer, är en bra förebyggande åtgärd;
  • biologiskt aktiva tillsatser (kosttillskott) - även om deras fördelar inte har bevisats, hävdar många att de är det. Forskare är överens om att placeboeffekten ligger bakom förbättringen.

  Tumörkirurgi

  Den enda metoden med vilken du kan uppnå varaktig förbättring. Kirurgi för gliom bör utföras av en erfaren kirurg, eftersom det minsta misstaget kan leda till dysfunktion i kroppen, förlamning och till och med död.

  Idag används följande kirurgiska metoder:

  • endoskopi är en minimalt invasiv operation när en videokamera och kirurgiska instrument förs in i kranialhålan genom en smal öppning. Hela processen visas på skärmen. Idag används metoden i mer än 50% av fallen;
  • strålkirurgi - metoden är effektiv i de tidiga stadierna av cancer eller som en förebyggande metod efter endoskopi.

  Konsekvenserna av operationen beror på graden av skada på hjärnvävnaden och volymen på det borttagna tumörstället. I de flesta fall uppträder hjärngliom igen efter några månader eller år..

  Läkare har stora förhoppningar för gentekniska makropreparationer som kan uppnå betydande förbättringar av patienten och eventuellt bli ett alternativ till traditionell behandling..

  Rätt näring

  Med gliom och andra typer av cancer är det nödvändigt att utesluta livsmedel som ökar nivån av cancerframkallande ämnen i blodet och försämrar blodflödet från kosten. Det finns ett tabu på rökt och fet mat.

  Grönsaker, frukt, skaldjur utgör huvudbasen för terapeutisk näring.

  Det är också viktigt att ge upp dåliga vanor:

  • hetsätning;
  • rökning;
  • alkoholmissbruk.

  Livslängd med tumör

  Om neoplasman är mycket malign, dör de flesta patienter inom ett år. Ytterligare en fjärdedel bor i cirka 2 år. Livsprognosen hos barn är något bättre, eftersom en ung kropp kan bekämpa sjukdomen mer effektivt.

  Ett gynnsamt resultat kan sägas när en tumör upptäcks i steg 1. I det här fallet är dess fullständiga avlägsnande och minimala postoperativa komplikationer möjliga..

  Hur länge lever patienter med fullständig avskaffande av utbildning? Mer än 80% av de opererade patienterna - mer än 5 år.

  Prognos och förebyggande

  Riskerar att utveckla gliom är människor vars kropp utsätts för giftiga ämnen under lång tid, till exempel fenol, polyvinylklorid. Människor är också i fara:

  • överlevande av en allvarlig huvudskada;
  • har haft virussjukdomar;
  • har andra typer av cancer;
  • vars släktingar har visat sig ha gliom (ärftlig predisposition).

  Enligt statistiken inkluderar riskgruppen även män över 40 år..

  För att förhindra utvecklingen av sjukdomen måste du ta hand om din hälsa:

  • observera rätt näring, överdriv inte, eftersom fetma (lipomatos) ökar sannolikheten för att utveckla hjärntumörer och lipom - formationer bildade av fettvävnad;
  • håll dig i vila och vila;
  • granskas regelbundet.


  Det är ingen hemlighet att människor i Tyskland lever längre. Detta beror inte minst på att de tar väl hand om sin hälsa och ständigt diagnostiseras. På grund av regelbunden undersökning upptäcks maligna patologier i början, när prognosen är gynnsam..

  Recensioner

  Natalia Vetrova:

  Min pappa fick diagnosen mesoteliom i bukhinnan för två år sedan och dessutom en gangliogliom i hjärnan. Läkare visade sig operera, bad att sitta och vänta tills han dör.

  Jag sökte länge där de skulle hjälpa oss. Hittade det. De tog oss till en klinik i Tyskland, utförde två operationer och tog bort 2 tumörer på en gång. Tack till läkarna, inga ord.

  En lång tid har gått sedan operationen. Vi fick strålning och genomgår nu kemoterapi. Prognoserna var en besvikelse, men vi lever. Och vi är glada! Pappa mår bra.

  Olga Sazonova:

  Mamma fick diagnosen ICD klass 10, malignt gliom av grad 3. Operationen utfördes och den lyckades. Mamma gav inte upp, fortsatte att leva en aktiv livsstil.

  Har genomgått strålbehandling, kemoterapi. Men glioblastom är en sådan infektion, det är svårt att bli av med det. Sex månader senare utfördes operationen igen.

  Nu rör sig knappast högerbenet och handen hänger ständigt. Vi gör gymnastik, utvecklar fingrar, på kort tid har rörligheten förbättrats.

  Det viktigaste är att inte ge upp. Även om vi ännu inte har lyckats återhämta oss letar vi efter människor som kan hjälpa oss. Jag försöker hålla fast och inte gråta framför min mamma.

  Hjärngliom hos barn

  Gliom är den vanligaste hjärntumören hos barn. Det utvecklas från glialceller (eller med andra ord "hjälpceller") i nervsystemet och kan placeras inte bara i hjärnan utan också i ryggmärgen. Maligna gliom hos barn är sällsynta, men i fallet med tumörer i centrala nervsystemet (CNS) kan godartade gliom vara lika farliga. De kan pressa viktiga områden i hjärnan och därmed störa alla organ och metastaser till andra delar av centrala nervsystemet. Nedan kommer vi att överväga de vanligaste typerna av gliom, metoder för diagnos och behandling, möjliga symtom och förutsägelser för återhämtning..

  Typer av barns gliom

  Gliom är det allmänna namnet på alla tumörer i centrala nervsystemet som bildas av gliaceller: astrocyter, oligodendrocyter eller ependymala celler. Gliom varierar i plats, malignitet och typ av cell från vilken de utvecklats. Baserat på dessa egenskaper bestäms en specifik typ av neoplasma, som har sitt eget namn och egenskaper..

  Pilocytiskt astrocytom. Hjärngliom hos barn av denna typ förekommer oftast. Som regel utvecklas den i cerebellum, växer långsamt och metastaserar inte. En tumör av liten storlek kanske inte manifesterar sig på länge, och efter att ha blivit större börjar den orsaka följande symtom: huvudvärk, illamående och kräkningar, balansförlust, talstörningar, minskad aktivitet och plötsliga viktförändringar. Astrocytom kan också störa vätskeflödet och orsaka hydrocefalus. I de flesta fall avlägsnas denna tumör kirurgiskt, men i fall där den påverkar hjärnstammen och är obrukbar används kemoterapi eller strålbehandling..

  Anaplastiskt astrocytom. Detta gliom är av samma typ som det föregående, men det kännetecknas av en högre grad av malignitet och frånvaron av tydliga gränser. Den växer snabbt och tränger in i hjärnvävnaden, vilket gör kirurgi nästan omöjligt. Det är ganska sällsynt hos barn..

  Glioblastoma multiforme. Detta astrocytom är den högsta grad av malignitet som kan bildas var som helst i hjärnan eller ryggmärgen. Det är aggressivt, växer mycket snabbt och kan metastasera i hela centrala nervsystemet. För närvarande finns det ingen riktigt effektiv metod för att bekämpa glioblastom, men de största chanserna för återhämtning ges genom kirurgi. På grund av det faktum att tumören delvis invaderar friska vävnader är ingripandet inte alltid möjligt..

  Hjärnstammens gliom. Denna farliga neoplasma, vars namn är diffus pons gliom, står för 10-15% av alla tumörer i centrala nervsystemet bland barn. Det finns nervförbindelser i bron som tar emot och överför signaler från lemmarna, och därför kan även en liten tumör i detta område leda till allvarliga hälsoproblem. Symtom på diffust gliom inkluderar nedsatt syn och samordning av rörelser, problem med att svälja, muskelsvaghet och till och med förlamning. Kirurgiskt ingripande för denna typ av tumör är vanligtvis omöjligt. Strålterapi används ofta för behandling.

  Gliom i synskanalen (optisk gliom). Denna typ bildas i området för optiska nerver och hypotalamus och orsakar problem med syn och hormoner. Tumörer växer vanligtvis långsamt och behandlas väl med alla kända metoder..

  Oligodendrogliom. Oligodenrogliomas förekommer i de flesta fall i hjärnkammarna, mindre ofta i lillhjärnan, optiska nerver och hjärnstammen. Denna typ av tumör är extremt sällsynt hos barn och behandlas vanligtvis med kirurgi utan problem. De viktigaste symptomen på oligodendrogliom inkluderar anfall, huvudvärk och hemipares..

  Tektal gliom. Det är en godartad tumör som ligger nära hjärnstammen. Den växer mycket långsamt och är sällan livshotande. I vissa fall kan tumören dock bli mer aggressiv, så regelbunden övervakning av specialister är nödvändig..

  Gangliogliom. En sällsynt typ av tumör som kan bildas i vilket område som helst i centrala nervsystemet, men som oftast är lokaliserad i de temporala loberna. Det skiljer sig åt genom att det framkallar epilepsi. De flesta gangliogliom är låggradiga och resekterbara. Om tumören kan avlägsnas helt anses risken för återhämtning vara ganska hög..

  Pleomorf xanthoastrocytoma. Denna typ av tumör, som den föregående, orsakar epilepsi och är huvudsakligen belägen i temporala lober. Det avlägsnas vanligtvis enkelt genom kirurgi, men i vissa fall kan det förvandlas till en mer malign tumör och sedan inte svara på behandlingen.

  Allmänna symtom

  Vilka symtom ett gliom orsakar beror på dess storlek, plats och ålder. Till exempel växer godartade tumörer långsamt och kanske inte manifesterar sig på länge. Först när de når en stor storlek och börjar trycka på hjärnan eller ryggmärgen, märker du symtomen:

  • huvudvärk som uppträder främst på morgonen och ibland passerar efter kräkningar;
  • intrakraniellt tryck
  • ryggont;
  • signifikant ökning av huvudstorleken (makrocefali);
  • illamående och kräkningar i frånvaro av sjukdomar i mag-tarmkanalen och oavsett matintag;
  • yrsel;
  • brist på samordning av rörelser, svindlande gång
  • synproblem som dubbelsyn, suddig syn eller blindhet;
  • koncentrationssvårigheter, minnesnedsättning och möjliga utvecklingsförseningar;
  • sömnstörningar och brist på aptit;
  • plötsliga kramper och förlamning av lemmar eller delar av ansiktet.

  Symptomklassificering

  Eftersom maligna gliom växer mycket snabbare, uppträder deras närvaro vanligtvis inom veckor eller månader. Experter delar huvudsymptomen i två kategorier: ospecifik allmän, karakteristisk för alla maligna tumörer i centrala nervsystemet och specifik, beroende på placeringen av neoplasman.

  Icke-specifikt. Vanliga symtom på maligna gliom inkluderar huvud- och ryggsmärtor, yrsel, illamående, kräkningar och aptitlöshet, humörsvängningar, minskad aktivitet, plötslig tunnhet eller fullhet och koncentrationssvårigheter. Tumörer stör också ofta utflödet av cerebrospinalvätska (cerebrospinalvätska), och dess ansamling leder till hydrocephalus. Det kan noteras att de allmänna symtomen skiljer sig lite från symtomen på godartade gliom, och därför är det svårt att bestämma typen av neoplasma från dem..

  Specifik. Sådan symtomatologi, även kallad lokal, kan mer exakt ange platsen där tumören har bildats. Till exempel, när det är lokaliserat i cerebellum, orsakar gliom koordinationsproblem. Detta kan ses i barnets ostadiga, vacklande gång och frekventa fall. Krampanfall kan vara ett tecken på att en neoplasma växer i den stora hjärnan, och förlamning av alla muskler är karakteristisk för en tumör i ryggmärgen. Specifika symtom inkluderar störningar i syn och sömn, och hos spädbarn och småbarn, makrocefali..

  Diagnostik

  Om barnläkaren efter att ha undersökt symtomen och genomfört en undersökning misstänker att barnet har gliom, skickar han en hänvisning till barnens onkologiska klinik. Där utförs en fullständig undersökning med deltagande av specialister med olika profiler och antingen bekräftar eller motbevisar diagnosen. Diagnostik innehåller vanligtvis följande steg:

  1. Undersökning av en neurolog. Läkaren kontrollerar kvaliteten på reflexer, hudkänslighet, barnets förmåga att kontrollera lemmens rörelser.
  2. Visuell diagnostik: MR (magnetisk resonanstomografi) och CT (datortomografi) i hjärnan och ryggmärgen. Dessa diagnostiska metoder gör det möjligt att förstå exakt om ett barn har en tumör, i så fall var det exakt ligger och vilken storlek det redan har nått. Bilderna låter dig också bestämma gränserna för gliom, dess form och struktur..
  3. Elektroencefalografi (EEG). Denna procedur utförs för att bedöma hjärnaktivitet och identifiera eventuella avvikelser..
  4. Elektromyografi, electroneuromyography (EMG, ENMG). Metod för forskning om elektrisk aktivitet för muskler.

  Ytterligare diagnostik

  Om de insamlade uppgifterna inte räcker för att ordinera behandling kan ytterligare procedurer krävas:

  1. Undersökning av en ögonläkare. Krävs för synrelaterade symtom.
  2. Lumbar punktering. Smärtsamt förfarande som krävs för att analysera cerebrospinalvätska.
  3. Pneumomyelografi och ventrikulografi. Röntgenundersökningar av ryggmärgen och hjärtat med införandet av ett kontrastmedel.
  4. Angiografi för hjärnkontrast. Utförs för att bedöma tillståndet för hjärnans kärl.
  5. Scintigrafi. Det säkraste förfarandet för att bestämma kvaliteten på inre organ.
  6. Ultraljud i hjärnan. Hjälper till att se skador och förskjutning av hjärnstrukturer.
  7. PET CT. Denna procedur inkluderar införandet av en radioaktiv substans och efterföljande CT-skanning. Det anses vara ofarligt och smärtfritt, men kräver att barnet förblir orörligt under lång tid. Med hjälp avslöjas patologiska processer som äger rum när som helst i kroppen..

  Behandling

  Efter att ha utfört alla nödvändiga procedurer och fastställt diagnosen fattar specialister ett beslut om vilken typ av behandling som ska genomföras - syftar till att läka barnet eller lindra hans tillstånd. Den senare typen väljs vanligtvis i fall där intensiv behandling inte längre är vettigt och kommer att göra mer skada än nytta. När läkning ses som möjligt är kirurgi det första steget. Neurokirurgens uppgift är att ta bort tumören så mycket som möjligt, eftersom barnets chanser att återhämta sig beror på detta. I avsaknad av svåra symtom efter operationen går behandlingen till observationsläge. Om tumören återupptar tillväxt eller barnets tillstånd förvärras förskrivs kemoterapi och / eller strålbehandling. För inoperativa neoplasmer, såsom nära hjärnstammen, används kemoterapi eller strålbehandling eller en kombination av båda omedelbart.

  Återhämtningsförutsägelser

  Att göra en exakt prognos för pediatrisk gliom är inte lätt, eftersom det beror på många faktorer, såsom barnets ålder och hälsa, typen av neoplasma och dess placering. Uppgifterna nedan är endast avsedda för allmän statistik och är inte till hjälp för att bestämma prognosen för ett visst barn..

  Godartat gliom. Tack vare moderna behandlingsmetoder och rik medicinsk erfarenhet är chansen att bli botad av godartat gliom ganska hög. Enligt statistik är överlevnadsgraden för barn och ungdomar med denna diagnos cirka 80%. I grund och botten beror chanserna för läkning på tumörens plats och dess resektionsförmåga..

  Malignt gliom. Med ett högklassigt gliom är chansen att överleva fortfarande mycket låg. Vid partiell avlägsnande av tumören är den femåriga överlevnadsgraden endast 10–20%. Om du kan ta bort tumören helt ökar chansen att överleva upp till 50%. Det bör dock noteras att även efter en framgångsrik operation är möjligheten till återfall inte utesluten..