Sjukfrånvaro för onkologi: varaktighet för kemoterapi och högsta möjliga period

Carcinom

Idag, på grund av den dåliga miljösituationen, mat av dålig kvalitet, dåliga vanor, onkologi är inte ovanligt. Sådana sjukdomar kräver obligatorisk behandling i rätt tid. Vissa cancerformer utvecklas snabbt och leder till tidig död. Sjukledighet för onkologi utfärdas utan att misslyckas.

 • 1 När en cancerpatient har rätt till sjukfrånvaro?
 • 2 Hur många dagar ges för kemoterapi?
 • 3 Maximal varaktighet
 • 4 Är det möjligt att ta ett intyg om arbetsoförmåga om ett barn är sjuk?
 • 5 Kan en cancerpatient sparkas för lång frånvaro från jobbet?

När en patient med onkologi har rätt till sjukfrånvaro?

Cancer är en dödlig sjukdom. Därför utfärdas alltid ett intyg om tillfällig funktionshinder med onkologi. Sjukhuset skrivs ut av den lokala terapeuten, onkologen eller kirurgen på den lokala kliniken.

Om en person befinner sig på ett sjukhus öppnas dokumentet om frisättning från jobbet av den behandlande läkaren vid den medicinska institutionen. Sjukfrånvaron släpps omedelbart efter diagnosen.

De kan också släppas från jobbet under diagnosperioden. Ett intyg om arbetsoförmåga utfärdas oavsett om kemoterapi eller strålbehandling planeras eller genomförs, förberedelse för operation.

Hur många dagar ges för kemoterapi?

Kemoterapi är behandling av cancer med toxiner och gifter som har en skadlig effekt på maligna celler. Introduktionen av kemoterapidroger utförs under stationära förhållanden under strikt övervakning av läkare.

I vissa fall kan kemoterapi utföras hemma, men då måste alla nödvändiga villkor skapas för patienten. Sådan behandling utförs i kurser. Många patienter är svåra att tolerera kemoterapi.

För att genomgå sådan terapi utfärdas en frisättning från arbetet under den erforderliga perioden. Efter kemoterapi måste människokroppen återställas. Vissa har biverkningar, deras hälsa försämras. Därför beror sjukskrivningstiden på personens tillstånd..

Maximal varaktighet

Människor som diagnostiseras med cancer är ofta oroliga över frågan hur länge de kan stanna sjukfrånvaro kontinuerligt med onkologi. Första gången läkaren skriver ut ett intyg om arbetsoförmåga under en period av 10 dagar. Då förlängs undantaget från arbete till 30 kalenderdagar.

Vidare, om återhämtning inte har kommit, kallas en medicinsk nämnd. Experter beslutar att förlänga sjukfrånvaron. Handikappperioden bestäms av personens tillstånd.

Följande faktorer påverkar frisättningsperioden på grund av sjukdom:

 • tumörens natur
 • förekomsten av metastaser och deras lokalisering;
 • behovet av en operation;
 • typ av mänsklig arbetskraft
 • individuella egenskaper hos patientens kropp
 • cancerstadiet;
 • behovet av kemoterapi;
 • effektiviteten av den valda behandlingen.

Sjukfrånvaron beror också på vilket organ och i vilken utsträckning det påverkas.

Med cancer i äggstockarna, sköldkörteln och bröstkörtlarna är det möjligt att ta bort organet fullständigt. I det här fallet kan personen börja arbeta när han återhämtar sig från operationen. Med onkologi i hjärnan, lungorna, magen är behandlingen längre.

Den maximala sjukfrånvaron för onkologi beror på den kliniska prognosen och arbetsprognosen. Om prognosen för onkopatologi är gynnsam kan en person vara sjukskriven i upp till 10-12 månader. Det antas att efter avslutad behandling kommer patienten att kunna leva ett normalt liv, arbeta på jobbet.

Efter avslutad sjukfrånvaro kan vid behov ett nytt dokument om tillfälligt handikapp utfärdas. Om prognosen för cancer är dålig är sjukfrånvaron 4 månader.

Efter denna behandlingsperiod skickar läkaren patienten för medicinsk och social undersökning. Specialister beslutar att tilldela en person en funktionshindringsgrupp. I det här fallet är sjukfrånvaron stängd..

+7 (499) 288-73-46;
8 (800) 600-36-19

Det är snabbt och gratis!

Är det möjligt att ta ett intyg om arbetsoförmåga om ett barn är sjuk?

Om ett barn diagnostiseras med onkopatologi, har en av föräldrarna rätt att utfärda ett ark med tillfälligt funktionshinder. Tidpunkten för frisättning från jobbet beror på svårigheten hos smulorna, den gynnsamma prognosen.

Enligt lag kan en mor eller far ta sjukledighet tills barnet är arton år gammalt. Cancer är en allvarlig sjukdom. Även tonåringar behöver hjälp och vård. Om barnet är sjuk länge, tilldelas han en funktionshindringsgrupp..

Föräldern får barnpension. Sjukhus utfärdat av barnläkaren från den lokala polikliniken, sjukhusläkare.

Kan en cancerpatient sparkas för lång frånvaro från jobbet?

Cancer tar lång tid att läka. I vissa fall kan en person vara frånvarande i mer än ett år. Om patologin är svår och kräver långvarig behandling, börjar patienterna oroa sig för att de kommer att få sparken.

Om arbetsförhållandena inte är lämpliga för en person med cancer eller som har övervunnit denna patologi, ökar sannolikheten för ett återfall, kan arbetstagaren avgå av sin fria vilja och få ersättning.

Arbetstagaren har också rätt att kräva att han flyttas till en annan plats i enlighet med de förvärvade begränsningarna. Om arbetsgivaren på eget initiativ avskedade en anställd med cancer måste du stämma honom. Denna handling är olaglig och straffbar..

Således, om en anställd eller hans barn har onkopatologi, utfärdas ett intyg om tillfällig funktionshinder. Tiden på sjukfrånvaron beror på många faktorer. Högsta personen kan släppas från jobbet i ett år.

Vidare sammankallas en medicinsk och social undersökning och beslut fattas om tilldelning av en funktionshindringsgrupp. Under hela sjukfrånvaron har arbetsgivaren inte rätt att säga upp arbetstagaren.

+7 (499) 288-73-46, St Petersburg +7 (812) 317-70-86 eller ställa en fråga till en advokat via feedbackformuläret nedan.

Ett projekt för kvinnor som möter cancer

Sjukledighet för onkologi utfärdas på samma sätt som för alla andra sjukdomar. Men på grund av ett specifikt inslag i denna grupp av sjukdomar har patienter ofta frågor som är förknippade med utfärdandet av ett ark med tillfälligt funktionshinder. Samtidigt kan olika misstag som görs av en läkare när de fyller i en sjukfrånvaro för en cancerpatient bli en anledning till att vägra förfallna betalningar. Till exempel ska en läkare fylla i ett dokument med stora bokstäver, se till att fälten är ifyllda från den första cellen och att bokstäverna inte går utanför fälten. För att undvika dessa och några andra problem måste du känna till alla nyanser i utformningen av detta viktiga dokument..

Grundläggande bestämmelser

Innan man överväger särdragen med att utfärda sjukhussjukdomar till cancerpatienter är det nödvändigt att diskutera allmänna punkter.

Onkologi är inte bara maligna tumörer. Denna läkemedelsgren behandlar eliminering av godartade neoplasmer, som i sällsynta fall orsakar patientens funktionshinder..

Men oftast förstås cancer som cancer, som kräver långvarig behandling och inte mindre långvarig rehabilitering. Därför, med onkologi, kräver patienten som regel sjukfrånvaro under den maximala perioden. Varaktigheten för intyget om arbetsoförmåga beror på ett antal faktorer: den exakta diagnosen, cancerstadiet, behandlingsmetoder, arten av patientens arbete etc..

Det är viktigt att förstå att sjukfrånvaron för onkologi inte bestäms av läkare eller annan medicinsk personal. Det finns vissa rättsliga och reglerande handlingar som styr denna fråga. Dessa inkluderar:

 • Ryska federationens arbetsföreskrifter (artikel 183);
 • Federala lagar nr 181 (av den 20 juli 1995) och nr 255 (av den 20 december 2006;
 • Beställningar från ministeriet för hälsa och social utveckling nr 624n och nr 347n;
 • Regeringsbeslut nr 375 och nr 95;

Det är dessa dokument som läkaren måste vägledas av när han registrerar tillfälligt funktionshinder under behandlingen av cancer.

När ska sjukfrånvaro för onkologi utfärdas?

Betald sjukfrånvaro för en cancerpatient börjar från det ögonblick han träffar en läkare. Intyget om arbetsoförmåga kan dock utfärdas vid olika tidpunkter. På begäran av patienten kan den tas emot samma dag eller på sista dagen. I det första fallet måste patienten tillhandahålla sjukledigheten till vårdinrättningen igen för att slutföra registreringen. Om det andra alternativet är valt, fastställer läkaren datumet för sjukfrånvaro i sjukdomshistoria eller öppenvårdskort. I detta fall kan patienten självständigt bestämma vilket alternativ som passar honom bäst..

Vad är den maximala sjukfrånvaron för onkologi

Denna fråga kräver detaljerad övervägande. Den behandlande läkaren kan bevilja arbetsoförmåga i högst 30 dagar, men vid behandling av maligna tumörer kan patienten behöva mycket längre tid. I sådana fall kan sjukfrånvaron för onkologi ökas till 4 månader, men endast med tillstånd av en särskild kommission. I det här fallet skickar organisationen som utför behandlingen en hänvisning till patienten för medicinsk och social undersökning..

Om behandlingen eller rehabiliteringen efter denna period inte är avslutad anser kommissionen frågan om att erkänna patienten som funktionshindrad. Med ett positivt beslut och omöjligheten att fullgöra sina uppgifter kan arbetsgivaren säga upp anställningsavtalet med honom. Men handikapp beviljas inte alltid. Om det är hög sannolikhet att förbättra patientens hälsa kan den maximala sjukfrånvaron för onkologi förlängas till ett år.

Kan en arbetsgivare avskeda en anställd med tillfälligt funktionshinder

Med tanke på den ganska långa sjukfrånvaron för onkologi är patienter ofta oroliga för att behålla sin arbetsplats. Du bör dock inte oroa dig för detta, eftersom lagstiftnings- och rättsakter förbjuder uppsägning av sådana anställda. Vissa arbetsgivare försöker övertala dem att skriva en ansökan av fri vilja, men det är inte alls nödvändigt att gå med på detta. Om arbetsgivaren utövar starkt tryck kan du alltid kontakta tillsynsmyndigheterna som övervakar efterlevnaden av arbetsföreskrifterna. Dessa inkluderar facket och det federala arbetsinspektionen. Lyckligtvis är detta mycket sällsynt. Vanligtvis förstår arbetsgivaren perfekt situationen där arbetstagaren befinner sig och behåller sin plats för honom medan han behandlas.

--> Medicinsk och social undersökning ->

-->
Mina artiklar [3]
Medicinsk och social undersökning för vissa sjukdomar [170]

Logga in med uID

katalog över artiklar

Medicinsk och social undersökning och funktionshinder vid bröstcancer

Bröstcancer rankas som fjärde (9%) i strukturen för onkologisk sjuklighet i Rysslands befolkning och först i förekomsten av kvinnor. Förekomsten av bröstcancer i Ryssland 1994 var 33,5 per 100 000 invånare.
Huvudrollen i utvecklingen av bröstcancer tilldelas hormonell obalans i kvinnans kropp. Mot bakgrund av ett brott mot neurohormonal reglering, åtföljd i slutändan av en ökning av östrogenhalten, uppstår dyshormonal hyperplasi i bröstkörteln med spridning av kanalens epitel. I framtiden kan cancer utvecklas på grundval av detta..
Skador på den reproduktiva sfären, liksom leversjukdom, åtföljd av en minskning av östrogeninaktivering, kan leda till ett brott mot hormonbalansen och övermättnad av kroppen med östrogener. Diabetes och fetma påverkar cancer negativt.
Påverkan av industriella faror (kontakt med oljeprodukter, överhettning, hypotermi) och boende nära produktionsanläggningar på förekomsten av bröstcancer noterades.
Utvärderingskriterier för arbetskapacitet. Lokaliseringen av tumören i olika kvadranter i bröstkörteln påverkar prognosen på grund av sambandet med metastasens intensitet och riktning. Tumören i de yttre kvadranten är prognostiskt gynnsam, främst på grund av möjligheten till en tidigare diagnos av regional metastas och en större radikal behandling. Tumörer placerade medialt och i mitten av bröstkörteln kännetecknas av den högsta metastasfrekvensen. Dessa lokaliseringar kännetecknas av metastas till parasternala lymfkörtlar (hos var tredje patient), och denna samlare kan vara den enda.
Storleken på den primära lesionen är en signifikant prognostisk faktor. Det finns tre grader av tumören: upp till 2 cm i den största dimensionen; mer än 2 cm, men inte mer än 5 cm eller mer
5 cm.
Fem års överlevnadsgrad beroende på tumörens storlek (i frånvaro av metastaser i lymfkörtlarna), enligt olika författare, varierar från 93% för tumörer upp till 2 cm till 50-75% för stora tumörer. För tumörer mer än 5 cm är återfallet i operationsområdet 5-6 gånger högre än för små tumörer.
Typen av tumörtillväxt bestämmer den kliniska formen och graden av dess malignitet. Gör skillnad mellan nodulär och diffus cancerform. De nodulära formerna är uppdelade i begränsat växande och lokalt infiltrativt växande, och bland de diffusa formerna finns det edematösa, diffusa-infiltrativa och lymfangitiska former av bröstcancer. Tumörer av den infiltrativa typen är vanligare hos unga kvinnor och mindre ofta i djup klimakteriet. Prognosen för dem är sämre. Inflammatoriska former av cancer - mastit och erysipelas, ”skalcancer” är särskilt ogynnsamma och är mycket resistenta mot terapeutiska åtgärder. Prognosen för dessa former är dålig, den genomsnittliga livslängden varierar från 4 till 16 månader.
De regionala lymfkörtlarnas tillstånd är den viktigaste faktorn. Den lymfogena metastasvägen kan vara ortograd och retrograd. Regionala lymfatiska samlare för bröstkörteln är axillära (metastaser detekteras hos 1 / 2-2 / 3 patienter), subscapularis, subclavian (hos var fjärde kvinna), interkostal, parasternal (var tredje) och mediastinum lymfkörtlar. Närvaron av metastaser i lymfkörtlarna försämrar prognosen; hos 70-75% av patienterna som behandlas med metastaser i lymfkörtlarna sker spridning av processen, och den supraklavikulära gruppens nederlag bör betraktas som en avlägsen metastas.
Avlägsna cancermetastaser förekommer i ben, lungor, pleura, lever, hjärna, äggstockar.
Benmetastaser är oftast hematogena, multipla och med generalisering av processen observeras hos 27-51% av patienterna. Det finns tre huvudformer av cancermetastaser i skelettet: osteolytisk - 74,6% av alla metastaser [Dymarekiy L.Yu., 1980], osteoblastisk (sklerosering) - 5% av fallen och blandad. De oftast drabbade är lumbosakral ryggrad, bäckenben, övre lår, revben, nyckelben och skalleben. De ledande symtomen är skarp smärta under funktionell belastning på de drabbade delarna, muskelsvaghet, svårighet att ändra kroppsposition.
Metastaser i lungan efter mastektomi förekommer hos 6,3-31,8% av patienterna [Dymarsky L.Yu., 1980], och enligt patologiska studier - hos 45% (lungor) och 71,2% (pleura) av den avlidne. I den inledande fasen av utvecklingen av metastaser i lungorna uppträder torr hosta, ibland sputum blandat med blod, svaghet, låg feber, svettning, andfåddhet. Därefter försämras tillståndet avsevärt. Pleuralmetastaser åtföljs av signifikant effusion, vilket lätt kan identifieras kliniskt och radiografiskt. Möjliga blandade former av metastaser - noder i lungan, cancerlymfangit och effusion i pleurahålan.
Huvudmetoden för diagnos av metastaser i ben och lungor är röntgen. Med tanke på den höga frekvensen av metastaser är dessa studier obligatoriska för hänvisning till MSE.
Cancermetastaser i levern kan vara lymfogena och hematogena. Frekvensen av metastaser är upp till 62,5–67%. Klinisk diagnos är svår. Med svår metastas bestäms en förstorad lever med en ojämn yta och en tät kant. Dysfunktion i levern och gulsot orsakas inte av lesionens massivitet, utan av lokaliseringen av tumörfoci som komprimerar gallvägarna.

Återfall och metastaser de första 5 åren efter radikal behandling förekommer hos 38-64% av kvinnorna. Deras utseende indikerar aktivering av processen och en dålig prognos. Den genomsnittliga livslängden för patienter med generaliserad bröstcancer, beroende på behandlingens natur, är 12-24 månader.

Cancerstadiet. Följande klassificering av cancer efter prevalens antas.

Steg I - en tumör upp till 2 cm i diameter utan spiring i fettvävnaden som omger bröstkörteln. Regionala metastaser saknas.

Steg IIA - en tumör från 2 till 5 cm i diameter som inte invaderar den omgivande fettvävnaden och brösthuden, eller en tumör av samma eller mindre storlek, invaderande fettvävnad och vidhäftad på huden (symtom på rynkor, "kuddar"). Regionala metastaser saknas.
Steg IIB - en tumör med samma eller mindre grad av lokal spridning med enstaka (högst 2) regionala metastaser på sidan av lesionen, förskjuten av axillär och (eller) parasternal.

Steg IIIA - en tumör som är mer än 5 cm i diameter, som inte invaderar vävnaderna som omger bröstkörteln, eller en tumör av vilken storlek som helst som infiltrerar de underliggande fascial-muskelskikten eller huden (symtom på umbilisering, "citronskal" - begränsat ödem, möjlig hudsår, nippelindragning)... Regionala metastaser saknas.
Steg IIIB - en tumör med samma eller mindre grad av lokal spridning med enstaka (högst 2) begränsade förskjutna eller multipla förskjutna metastaser i axillära, subclavian, subscapularis och parasternala noder på den drabbade sidan; en tumör med samma eller mindre lokal spridning med enstaka (högst 2) förskjutna metastaser i de supraklavikulära lymfkörtlarna på den drabbade sidan, som kan kombineras med andra regionala metastaser.

Steg IVA - en lokalt avancerad tumör med spridning i huden (satelliter) eller omfattande sårbildning, eller fixerad vid bröstanden, eller med total ödem i bröstkörteln. Alla akuta former av bröstcancer: erysipelas, mastit, "rustning". Regionala metastaser upptäcks inte.
Steg IVB - en tumör av samma grad av lokal spridning med alla varianter av regional metastas eller en tumör av mindre storlekar med enstaka begränsade förskjutna eller multipla förskjutna supraklavikulära och (eller) icke-förskjutbara regionala metastaser. Tumör av någon grad av lokal spridning med kliniskt detekterbara avlägsna metastaser, inklusive lymfogent kontralateral.

TNM-klassificeringen innehåller följande symboler.
T - primär tumör:
Tx - otillräckliga data för att bedöma den primära tumören;
T0 - den primära tumören detekteras inte;
Tis - pre-invasivt karcinom: intraduktalt eller lobulärt karcinom in situ, eller Pagets sjukdom i bröstvårtan utan närvaro av en tumörnod;
T1 - tumör upp till 2 cm i största dimension;
T1a - tumör upp till 0,5 cm i den största dimensionen;
T1b - tumör upp till 1 cm i den största dimensionen;
T1c - tumör upp till 2 cm i den största dimensionen;
T2 - tumör upp till 5 cm i den största dimensionen;
T3 - tumör mer än 5 cm i den största dimensionen;
T4 - tumör av vilken storlek som helst med direkt spridning till bröstväggen eller huden;
T4a - spridas till bröstväggen;
T4b - ödem (inklusive "citronskal") eller sår i bröstkörtelns hud eller satelliter i bröstkörtelns hud;
T4c - skyltar listade i T4a och T4b;
T4d - inflammatorisk cancer.

N - regionala lymfkörtlar:
Nx - otillräcklig data för att bedöma tillståndet för regionala lymfkörtlar;
N0 - inga tecken på metastaserande skador på regionala lymfkörtlar;
N1 - metastaser i förskjutna axillära lymfkörtlar på den drabbade sidan;
N2 - metastaser i axillära lymfkörtlar, fixerade med varandra eller med andra strukturer, på den drabbade sidan;
N3 - metastaser i de inre lymfkörtlarna i bröstet på den drabbade sidan.

M - avlägsna metastaser:
Mx - inte tillräckligt med data för att bestämma avlägsna metastaser;
M0 - inga tecken på avlägsna metastaser;
M1 - det finns avlägsna metastaser (inklusive metastaser i de supraklavikulära lymfkörtlarna).
G - histologisk differentiering.

Femårsöverlevnadsgraden för radikalt behandlade patienter med stadium I av sjukdomen är 83-94%, med steg III B - 34-46%.
Tumörens histologiska struktur. Enligt den histologiska strukturen särskiljs högt differentierade tumörer (adenokarcinom), karcinom med medelstor malignitet med element av skiroidcancer och dåligt differentierade och odifferentierade karcinom (fast cancer). Högt differentierade tumörer representeras huvudsakligen av nodulära former, kännetecknas av relativt långsam tillväxt och övervägande lymfogen metastas. Dåligt differentierade och odifferentierade cancerformer är uteslutande maligna, benägna att tidig hematogen metastasering. Invasion i lymf- och blodkärlen observeras, vilket indikerar en hög sannolikhet för spridning av processen.
Den patogenetiska formen av bröstcancer är en viktig prognostisk faktor. Det finns fyra huvudformer av cancer - sköldkörtel, äggstockar, binjurar och involutiva (L. Yu. Dymarsky).
Sköldkörtelformen kännetecknas av en ung ålder för patienter (upp till 35 år), sköldkörtelskada av hypotyreos eller eutyreoidea, sen första förlossning och den frekventa närvaron av tidigare dyshormonala skador i bröstkörtlarna. Fortsätter relativt bra.
Äggstocksbröstcancer observeras hos kvinnor 35-50 år som lider av olika sjukdomar
reproduktionssystem associerat med ökad östrogenisering (cystor på äggstockarna, fibroadenomatos) och kroniska hepatopatier som minskar östrogeninaktivering. Ovariella former kännetecknas av sin aggressivitet, snabba tillväxthastighet, tidiga metastaser.

För patienter med binjurbröstcancer är hyperkortisolism karakteristisk. Metaboliska och endokrina störningar är mer uttalade än i andra former: fetma, höga kolesterol- och kortisolnivåer, öppen eller latent diabetes, sen klimakterium, myom i livmodern. Bättre prognos än äggstockarna, men i allmänhet dålig.

Den involutiva formen är typisk för kvinnor i djup klimakteriet (medelåldern är 65 år). Sjukdomsförloppet är långsamt, prognosen är relativt gynnsam.

Behandling och dess resultat.

Vid behandling av bröstcancer, beroende på processens form och stadium, används kirurgisk metod, strålning, kemoterapi och hormonbehandling i olika kombinationer. Kirurgisk behandling förblir ledande inom komplex terapi, särskilt i de inledande stadierna. Det finns flera alternativ för kirurgiska ingrepp för bröstcancer: radikal standardmastektomi, förlängd radikal mastektomi, Peyty-Dison radikal modifierad mastektomi, radikal sektoriell resektion med lymfadenektomi och enkel (sanitiserande) mastektomi.

Huvudalternativet för kirurgisk behandling av bröstcancer anses vara en radikal standardmastektomi enligt Halstead-Mayer - ett enstegs, enblocksborttagning av körteln med en del av pectoralis major och mindre muskler och axillär, subclavian och subscapularis lymfsamlare. Indikationen för mastektomi enligt Halstead-Mayer är bröstcancer som har gått bortom körteln, i området för regional metastaser i steg IIB och IIIB, samt en stor primär tumör utan lymfogena tumörer. metastaser - steg IIIA.
Utökad radikal mastektomi enligt Urban - Kholdin med avlägsnande av ett-block av parasternala lymfkörtlar (med en del av bröstbenet och brosk av II-IV-revben) är indicerat för bröstcancer i steg I, IIA och IIB med tumörlokalisering i de inre kvadranten och den centrala zonen. Med en betydande lokalregional spridning av tumören förlorar denna operation sin betydelse på grund av tvivel om dess radikalism.
Med lokaliseringen av tumören i de yttre kvadranten, I- och IIA-stadierna i processen, indikeras bilaterala skador på bröstkörtlarna och äldre patienter, Mastektomi enligt Peyty-Dison. Dess huvudsakliga fördel är bevarandet av pectoralis major muskel, vilket skapar mer gynnsam
förhållanden för återställande av axelfogens funktion och lågt trauma. När tumören är lokaliserad i den centrala zonen och mediala kvadranter och i avancerade former av cancer är Peytys operation inte radikal.
Sektoriell resektion av körteln med monoblockavlägsnande av axillär-subklavisk vävnad och efterföljande bestrålning av körteln och regionala samlare hänvisar till villkorligt radikala ingrepp. Det kan utföras när tumören är belägen i den laterala delen av körteln, mäter inte mer än 2 cm och i frånvaro av metastaser till lymfkörtlarna.
Strålbehandling för bröstcancer används främst för att skapa gynnsammare förutsättningar för operation. Preoperativ strålterapi är indicerat för vanliga former av tumören, postoperativ strålning används oftare för otillräckligt radikala operationer.

Postoperativ kemoterapi är en ytterligare behandling för bröstcancer på grund av tendensen hos denna tumör till tidig lymfogen och hematogen metastasering. Antalet kurser - från 4 till 8, intervallet mellan kurser - 4-6 veckor.

Absoluta kontraindikationer för kemoterapi är akuta infektioner, kraftigt nedsatt lever- och njurfunktion, okompenserad diabetes, svår kardiovaskulär svikt och svår hemodepression. Användningen av kemoterapi hos patienter över 55 år är lovande.
Hormonbehandling används hos patienter med avancerade tumörer eller prognostiskt ogynnsamma cancerformer. Typ och metod för hormonell behandling (ooforektomi, utnämning av östrogener, androgener, kortikosteroider, etc.) bestäms av den patogenetiska typen av tumör.
De bästa resultaten har uppnåtts med komplex cancerterapi. I stadium IIB-cancer uppstår sålunda återfall och metastaser under de första 2-4 åren efter komplex terapi 2 gånger mindre ofta än efter kombinerad behandling och 2,2 gånger mindre än endast kirurgisk.

Komplikationer av behandlingen. Ödem i övre extremiteten observeras hos 13 - 58% av de opererade, enligt ett antal författare - upp till 80%. Orsaken till lymfostas är korsningen av lymfdräneringsvägarna, lymforré följt av inflammation, strålningsfibros, metastatisk blockering av lymfsamlarna, på lång sikt - upprepade erysipelas. Beroende på förekomsten av ödem finns det: I-grad - endast ödem i axeln, II - ödem i axeln och underarmen och III-grad - ödem i hela lemmen, inklusive handen.

Det finns också en klassificering baserad på skillnaden i axelns omkrets på den drabbade sidan: upp till 3 cm - I grad, från 3 till 6 cm - II och mer än 6 cm - III grad. Som regel är båda klassificeringarna desamma..

Cicatricial kontraktur i axelleden förekommer hos 4-5% av de opererade. Dess svårighetsgrad beror till stor del på arten av det kirurgiska ingreppet och aktiviteten av träningsterapi under den postoperativa perioden. Efter Peyty-operationen skrivs patienter ut från sjukhuset med tillräckligt stort rörelseområde i leden..
Efter operationen kan axillär ventrombos, tromboflebit, med skador på nervstammarna under operationen eller fibros efter strålning - plexit uppstå.
Lymfostas, kontraktur i axelleden, axillär ventrombos och plexit kombineras i modern onkologi med termen "postmastektomisyndrom".
Sen strålningsskada på huden och subkutan vävnad är möjlig i form av atrofisk eller hypertrofisk dermatit i strålningszonen, strålningsfibros och strålningssår. Strålningssår kännetecknas av en torpidkurs och svår smärtsyndrom i kombination med klåda, särskilt under de första 9 månaderna..
Komplikationer av kemoterapi avser främst blodskador - leukopeni, lymfopeni, trombocytopeni, anemi, som åtföljs av svaghet, blödning, en kraftig kränkning av det allmänna tillståndet, håravfall, störningar i mag-tarmkanalen.
Ovariektomi och röntgenstrålning under de efterföljande åren efter behandlingen orsakar bildandet av post-kastreringssyndrom av varierande svårighetsgrad. Detta syndrom manifesteras av allvarliga vegetativ-kärlsjukdomar och neuropsykiatriska störningar. Vegetativ-somatisk neuros, åtföljd av rodnad i ansiktet, värmevallningar i huvudet, liknar mycket de symtom som observerats vid klimakteriet. Kastrering leder ofta till uppkomsten av skarpa atrofiska processer i det kvinnliga könsorganet. Relativt snabbt efter kastrering inträffar betydande förändringar i ämnesomsättningen, särskilt fett. Patients kroppsvikt ökar snabbt (ovarial-diencefalisk-hypofysstörningar).

Kriterier och vägledande villkor för VUT. Den genomsnittliga varaktigheten av VUT vid behandling av bröstcancer är 3-4 månader. Med en gynnsam klinisk prognos är kriterierna för att återvända till arbetet:
- allmänt tillfredsställande tillstånd
- psykologisk "rättfärdighet";
- normalisering av hematologiska och biokemiska parametrar;
- sårläkning;
- fullständig behandling av komplikationer.

Med en effektiv ofullständig behandling kan varaktigheten av VUT vara längre. Med kemoterapibehandling, god tolerans och frånvaron av komplikationer som kräver behandling mellan kurser är patienter tillfälligt funktionshindrade under denna period. I andra fall och under kemoterapi hos patienter med tvivelaktig prognos bör tillfällig funktionshinder inte överstiga 4 månader. följt av hänvisning till ITU.

Kontraindicerade typer och arbetsförhållanden:
- tungt och måttligt arbete
- arbeta med konstant belastning på den manövrerade lemmen;
- arbeta i heta butiker;
- arbeta under lokala eller allmänna vibrationer.

Indikationer för hänvisning till ITU:
- Radikalt behandlade patienter efter avslutad behandling och rehabilitering, vid behov, rationell anställning;
- patienter som får adjuvant kemoterapi och hormonbehandling;
- patienter efter radikal behandling med en tvivelaktig prognos (stor tumör, centrala och mediala tumörer, infiltrerande tillväxt);
- obotliga patienter
- patienter med återfall och uppkomst av avlägsna metastaser;
- för omprövning eller tidig undersökning.


Undersökningsstandarder för hänvisning till ITU:
- kliniskt blodprov
- biokemiska parametrar för blod;
- röntgen på bröstet, om det behövs, och tomogram;
- EKG;
- de viktigaste indikatorerna för hemodynamik;
- ultraljud i levern.
I riktning mot ITU är det nödvändigt att ge en fullständig beskrivning av tumören och arten av den utförda behandlingen, enligt indikationen - en psykologs slutsats.

FÖRHANDLIGHETSKRITERIER FÖR BRÄSTCancer 2020

I DEN INLEDANDE CERTIFIERINGEN PÅ ITU-KONTORET:
Handikapp fastställs inte om patienten har:
Steg I-bröstcancer (Tis, 1N0M0) efter radikal behandling.

Funktionshinder hos den tredje gruppen upprättas om patienten har:
1. Bröstcancersteg I, II (T1N0M0) efter bilateral mastektomi.
2. Bröstcancersteg I, II (T1,2N1M0) efter radikal behandling utan lokala och / eller allmänna komplikationer.

Funktionshinder hos den andra gruppen upprättas om patienten har:
1. Bröstcancersteg I, II (T1,2N0,1M0) efter bilateral mastektomi.
2. Bröstcancersteg II, III (T2,3N1M0) efter radikal behandling, förekomst av lokala och / eller allmänna komplikationer.
3. Bröstcancer efter palliativ behandling med avlägsnande av en enda metastas med stabilisering av tumörprocessen.

Funktionshinder hos den första gruppen upprättas om patienten har:
Bröstcancer IV (T1,2,3,4N1,2,3M1), obotligt tillstånd.

Stadier av bröstcancer

NÄR DU GRANSKAS MED ITU-KONTORET:
Vid omprövning beror utsikterna för att fastställa (förlänga) funktionshinder på: graden av nedsatt kroppsfunktion efter behandling, förekomst av remission eller förekomst av återfall, metastaser, komplikationer, fortsatt tumörtillväxt efter radikal behandling, och även med hänsyn till terapins ineffektivitet.

Vanligtvis (vanligtvis) metoder för omprövning är följande.
Handikapp fastställs inte om:
- under den tidigare undersökningen diagnostiserades patienten med en funktionshinder i den tredje gruppen och hon har inte: återfall, tumörmetastaser, inaktiverande konsekvenser av antitumörbehandlingen som utförts, samtidigt inaktiverande patologi och kontraindikationer i arbetets natur och arbetsförhållanden.

Funktionshinder för den tredje gruppen är etablerad:
1. I händelse av att den andra gruppens funktionshinder under den tidigare undersökningen av patienten fastställdes och hon inte har: återfall, tumörmetastaser, inaktiverande konsekvenser av den antitumörbehandlingen som genomförts, samtidigt inaktiverande patologi, kontraindikationer i huvudyrket (för det gradvisa engagemanget) med tanke på den eventuella risken för återfall, tumörmetastaser hos en patient som tidigare erkändes som en funktionshindrad person i den andra gruppen).
2. I närvaro av ihållande måttligt svår dysfunktion i kroppen.

Handikapp för den andra gruppen är etablerad:
1. Vid uppkomsten av återfall (metastaser) i tumören sedan föregående undersökning (om patienten tidigare diagnostiserades med funktionshinder i den tredje eller andra gruppen) - förutsatt att det inte finns några ihållande signifikant uttalade störningar i kroppens funktioner.
2. Om patienten har konsekvenserna av antitumörbehandlingen och / eller samtidig patologi som leder till ihållande uttalad dysfunktion i kroppen.

Funktionshinder hos den första gruppen upprättas om patienten har:
1. Terminal, obotligt tillstånd, behovet av konstant extern hjälp, vård, tillsyn.
2. Ihållande markant uttalad dysfunktion i kroppen.

Gamla ITU-kriterier för bröstcancer (kan tillämpas vid svårigheter att fatta beslut om ovanstående nya kriterier).
III-gruppen av funktionshinder är etablerad:
- Radikalt behandlade patienter med stadium I och II cancer på grund av den förlorade förmågan att arbeta vid manuellt arbete för att utföra arbete som kräver full belastning på axelleden;
- med konsekvenserna av behandlingen i form av II-graders lymfostas, postmastektomisyndrom, uttalad och uttalad kontraktur i axelleden, återkommande erysipelas på grund av behovet av en signifikant minskning av mängden utfört arbete eller omskolning.

II-gruppen av funktionshinder är etablerad:
- med en tvivelaktig prognos hos radikalt behandlade patienter med en utbredd tumörprocess (steg IIIA och IIIB, central cancerlokalisering) eller låg tumördifferentiering;
- Radikalt behandlade patienter med stadium II och III-cancer under kemoterapi och dålig behandlingstolerans;
- med "inflammatoriska" former av bröstcancer, om det inte finns något behov av konstant extern vård;
- med effektiv hormonbehandling för metastaser av ofrivillig bröstcancer och frånvaron av komplikationer som kräver konstant vård;
- i samband med uppkomsten av ett återfall eller avlägsna metastaser och den kommande cancerbehandlingen.

I grupp av funktionshinder etableras av patienter som har:
- generalisering av tumörprocessen mot bakgrund av komplex behandling;
- allvarligt allmäntillstånd hos obotliga patienter efter palliativ behandling.

Patienten kan få ett officiellt yttrande om förekomsten (eller frånvaron) av skäl för att fastställa funktionshinder endast baserat på resultaten av sin undersökning vid ITU-byrån i motsvarande region..

Förfarandet för att utfärda handlingar för att skicka ITU (inklusive algoritmen för åtgärder i händelse av att de behandlande läkarna vägrar att skicka en patient till ITU) beskrivs tillräckligt detaljerat i detta avsnitt av forumet: Registrering av funktionshinder på vanligt språk

Sjukledighet för bröstcancer

God eftermiddag! I mars 2019 genomgick hon operation på det ryska onkologiska centrumet. Blokhin på grund av bröstcancer T1N0M0 1: a etappen. Kemoterapi ordinerades och började där..

Med en öppen sjukfrånvaro kom jag till onkologen där jag bodde och var 15: e dag kom jag för att delta. Efter 120 dagars sjukskrivning leder ordföranden för CWC mig till ITU och informerar mig samtidigt om att "de inte kan" fortsätta att vara sjukskrivna i mer än 120 dagar och sjukledigheten kommer att stängas. Hon tillade också: "öppna det där kemoterapi ges till dig" (dvs. vid Blokhin Russian Oncological Research Center). RONTS tuggar också på ord, det är inte klart om de öppnar det eller inte. Jag har åtta kemoterapikurser framför mig och jag kan inte fysiskt gå till jobbet. Därav frågorna omedelbart: 1) kommer de att ge mig ett handikapp? 2) om de inte ger / ger funktionshinder, hur kommer då sjukskrivningsbevis att förlängas / stängas / öppnas ytterligare? 3) har de rätt att stänga sjukfrånvaron med utgång "till jobbet" om behandlingen ännu inte har avslutats?

Sjukledighet för bröstcancer

Alla svar i artikeln: "Sjukledighet för bröstcancer" med kommentarer från proffs. Ställ dina frågor till vakthavande specialist.

Sjukledighet för bröstcancer

kirurg-onkolog, mammolog, kandidat för medicinska vetenskaper

+7921945 33 18

+7921945 33 18

Leningradregionen, distriktet Vsevolozhsky, bosättning Kuzmolovsky, Zaozernaya st., 2

Läkare i tredje generationen. Examen med utmärkelser från St. Petersburg State Medical Academy, uppkallad efter V.I. I.I. Mechnikov, varefter han omedelbart gick in i det kliniska uppehållet i kirurgi vid samma akademi. Medan han studerade i kliniskt uppehållstillstånd, som han tog examen med utmärkelsen 2000, fick han en specialisering i onkologi (1999). Sedan 1999 har utbildning genomförts på grundval av Leningrads regionala onkologiska apotek (avdelningen för allmän onkologi). Från 2000 till 2004 studerade han på forskarskolan och 2004 försvarade han sin avhandling om "Kirurgisk och adjuvant behandling av tidiga former av bröstcancer". Jag har giltiga certifikat inom kirurgi (2010) och onkologi (2013), rekonstruktiv och plastikkirurgi (2014)

I Leningrad Regional Oncological Dispensary (laglig adress - St. Petersburg, Liteiny, 37) har jag arbetat sedan 2002 på avdelningen för bröstsjukdomar. 2007 utbildades han i onkologi vid MAPO. Sedan 2007 är jag fullvärdig medlem av EUROPEISKA MAMMOLOGISKA SOCIETYEN (EUSOMA) och EUROPEISKA SOCIETY OF MEDICAL ONKOLOGY (ESMO).

Sedan 2004 har jag varit chefsforskare och koordinator för internationella kliniska prövningar av bröstcancer vid Leningrads regionala onkologiska dispensar..

Jag har mer än tio publikationer, inklusive i den centrala utländska pressen.

Arbetstelefon 945 33 18

Mobiltelefon +7 921 945 33 18

Adress: Zaozernaya st. 2, pos. Kuzmolovsky, Vsevolozhsky-distriktet, Leningrad-regionen, Ryssland. 188663.

Resa

Hur man kommer dit med kollektivtrafik: från tunnelbanestationen Devyatkino med minibuss nummer 621 eller 627 till hållplatsen "regional onkologisk apotek" (i Kuzmolovo). Kan nås med tåg (se tidtabell)

Med personlig transport. 1. Avgång från staden längs Rustaveli Avenue (slutet av avenyn, inte långt från korsningen med Prosvescheniya Avenue genom Devyatkino och Novodevyatkino och längs motorvägen till byn Kuzmolovsky. Efter Aero bensinstation, sväng vänster. Längre längs vägen till järnvägsstationen. Innan du når den, sväng höger. På höger sida, efter 200 m, kommer du att se en byggnad i tre våningar av vit tegel. Du bör lämna bilen vid porten och fortsätta genom den centrala ingången till kliniken.

När en onkologisk patient har rätt till "sjukledighet"

Många frågor uppstår om ordning och villkor för sjukfrånvaro, vem som skickar till ITU och när.

För varje onkologisk sjukdom är villkoren för sjukfrånvaro olika. Du kan ta reda på dem genom att läsa "Uppskattade villkor för tillfälligt funktionshinder för de vanligaste sjukdomarna och skadorna" (i enlighet med ICD-10) (godkänt av Ryska federationens hälsovårdsministerium och Ryska federationens socialförsäkringsfond den 21 augusti 2000 N 2510 / 9362-34, 02 -08 / 10-1977P).

Men läkare kan avvika från villkoren i rekommendationerna med 30 procent eller mer i riktning mot att minska eller öka den, och därför kan sjukfrånvaron vara mer eller mindre 118 dagar. Det finns en ökning eller minskning av termerna genom beslutet från poliklinikens medicinska kommission. För en medborgare som skickas till ITU, kan funktionshindringsgruppen av ITU-anställda inte upprättas med rekommendationer till den medicinska och förebyggande institutionen om att förlänga sjukledigheten tills patienten återhämtar sig eller tills den hänvisas till ITU, där funktionshindringsgruppen redan är etablerad.

Så här står det: "Tillfälligt funktionshindrade personer som inte har identifierats som funktionshindrade, ett intyg om arbetsoförmåga kan utfärdas genom beslut av medicinsk kommission fram till återställande av arbetsförmåga med frekvensen för förlängning av intyget om arbetsoförmåga genom beslut av medicinsk kommission minst 30 dagar senare eller tills det hänvisas till ITU" detta är ITU-byråns rätt, inte en skyldighet.

Med hänsyn till sådana alternativ för att ändra tidpunkten är cancerpatienter ibland sjukskrivna i upp till 5-6 månader genom beslut av medicinsk kommission för en medicinsk anläggning.

Efter att ha hållit en patient med en uppenbar ogynnsam ogynnsam klinisk prognos och arbetsprognos på sjukledighet i upp till fyra månader, måste den behandlande läkaren vid en vårdinrättning skicka honom till ITU genom att utfärda en remiss (sändlista), enligt vad som anges i Ryska federationens regering av den 20 februari 2006 N 95 " Om förfarandet och villkoren för att erkänna en person som funktionshindrad.

Ibland hänvisar läkare inte en patient till ITU och säger att han ändå inte kommer att tilldelas en funktionshindringsgrupp. Läkare vid medicinska institutioner kan inte veta om detta, eftersom det inte är deras kompetens att avgöra frågan om att begränsa patientens liv, även om de kan göra olika antaganden. ITU beslutar om bildandet av gruppen och förekomsten av funktionshinder. Polikliniken på bosättningsorten är skyldig att skicka den till ITU, där sjukfrånvaron öppnades för patienten och där den förlängs genom beslut av vårdinrättningen. Det är tillåtet att hänvisa till ITU av ett socialt skyddsorgan, en pensionsfond, men en sådan regel tillämpas sällan i någon särskild region. Om en hänvisning till ITU vägras, bör man lämna in ett klagomål till ordföranden för VC, överläkaren för den medicinska anläggningen och vara säker på att kräva ett intyg om "vägran att skickas till ITU", som måste utfärdas på patientens begäran och som han kan ansöka till ITU oberoende av..

Allt detta anges i samma resolution från Ryska federationens regering av den 20 februari 2006 N 95 "Om förfarandet och villkoren för att erkänna en person som en funktionshindrad person".

Sjukledighet för en handikappad person

Ofta ger läkare vid medicinska institutioner, med en grupp funktionshinder som är inrättade för en onkologisk patient, inte sjukfrånvaro för honom och erbjuder sig att ta en semester och fortsätta behandlingen. Men arbetshandikappade i grupp 2 och 3 har också rätt att vara sjukskrivna efter att de har tilldelats en funktionshindringsgrupp med utbetalning av tillfälliga invaliditetsförmåner, men med en begränsning: de får en betald sjukledighet högst fyra månader i rad eller fem månader under ett kalenderår. Hänvisningar till denna funktionshindrades rätt finns i artikel 6 i den federala lagen av den 29 december 2006 N 255-FZ "Om obligatorisk socialförsäkring vid tillfällig funktionshinder och i samband med moderskap".

Sjukfrånvaro för onkologi: varaktighet för kemoterapi och högsta möjliga period

Idag, på grund av den dåliga miljösituationen, mat av dålig kvalitet, dåliga vanor, onkologi är inte ovanligt. Sådana sjukdomar kräver obligatorisk behandling i rätt tid. Vissa cancerformer utvecklas snabbt och leder till tidig död. Sjukledighet för onkologi utfärdas utan att misslyckas.

När en patient med onkologi har rätt till sjukfrånvaro?

Cancer är en dödlig sjukdom. Därför utfärdas alltid ett intyg om tillfällig funktionshinder med onkologi. Sjukhuset skrivs ut av den lokala terapeuten, onkologen eller kirurgen på den lokala kliniken.

Om en person befinner sig på ett sjukhus öppnas dokumentet om frisättning från jobbet av den behandlande läkaren vid den medicinska institutionen. Sjukfrånvaron släpps omedelbart efter diagnosen.

De kan också släppas från jobbet under diagnosperioden. Ett intyg om arbetsoförmåga utfärdas oavsett om kemoterapi eller strålbehandling planeras eller genomförs, förberedelse för operation.

Hur många dagar ges för kemoterapi?

Kemoterapi är behandling av cancer med toxiner och gifter som har en skadlig effekt på maligna celler. Introduktionen av kemoterapidroger utförs under stationära förhållanden under strikt övervakning av läkare.

I vissa fall kan kemoterapi utföras hemma, men då måste alla nödvändiga villkor skapas för patienten. Sådan behandling utförs i kurser. Många patienter är svåra att tolerera kemoterapi.

För att genomgå sådan terapi utfärdas en frisättning från arbetet under den erforderliga perioden. Efter kemoterapi måste människokroppen återställas. Vissa har biverkningar, deras hälsa försämras. Därför beror sjukskrivningstiden på personens tillstånd..

Maximal varaktighet

Människor som diagnostiseras med cancer är ofta oroliga över frågan hur länge de kan stanna sjukfrånvaro kontinuerligt med onkologi. Första gången läkaren skriver ut ett intyg om arbetsoförmåga under en period av 10 dagar. Då förlängs undantaget från arbete till 30 kalenderdagar.

Vidare, om återhämtning inte har kommit, kallas en medicinsk nämnd. Experter beslutar att förlänga sjukfrånvaron. Handikappperioden bestäms av personens tillstånd.

Följande faktorer påverkar frisättningsperioden på grund av sjukdom:

 • tumörens natur
 • förekomsten av metastaser och deras lokalisering;
 • behovet av en operation;
 • typ av mänsklig arbetskraft
 • individuella egenskaper hos patientens kropp
 • cancerstadiet;
 • behovet av kemoterapi;
 • effektiviteten av den valda behandlingen.

Sjukfrånvaron beror också på vilket organ och i vilken utsträckning det påverkas.

Med cancer i äggstockarna, sköldkörteln och bröstkörtlarna är det möjligt att ta bort organet fullständigt. I det här fallet kan personen börja arbeta när han återhämtar sig från operationen. Med onkologi i hjärnan, lungorna, magen är behandlingen längre.

Den maximala sjukfrånvaron för onkologi beror på den kliniska prognosen och arbetsprognosen. Om prognosen för onkopatologi är gynnsam kan en person vara sjukskriven i upp till 10-12 månader. Det antas att efter avslutad behandling kommer patienten att kunna leva ett normalt liv, arbeta på jobbet.

Efter avslutad sjukfrånvaro kan vid behov ett nytt dokument om tillfälligt handikapp utfärdas. Om prognosen för cancer är dålig är sjukfrånvaron 4 månader.

Efter denna behandlingsperiod skickar läkaren patienten för medicinsk och social undersökning. Specialister beslutar att tilldela en person en funktionshindringsgrupp. I det här fallet är sjukfrånvaron stängd..

+7 (499) 288-73-46;
8 (800) 600-36-19

Det är snabbt och gratis!

Kära läsare! Våra artiklar berättar om typiska sätt att lösa juridiska frågor, men varje ärende är unikt..

Om du vill veta hur du löser just ditt problem, vänligen kontakta online-konsultformuläret till höger eller ring:

+7 (499) 288-73-46;
8 (800) 600-36-19

Det är snabbt och gratis!

Är det möjligt att ta ett intyg om arbetsoförmåga om ett barn är sjuk?

Om ett barn diagnostiseras med onkopatologi, har en av föräldrarna rätt att utfärda ett ark med tillfälligt funktionshinder. Tidpunkten för frisättning från jobbet beror på svårigheten hos smulorna, den gynnsamma prognosen.

Enligt lag kan en mor eller far ta sjukledighet tills barnet är arton år gammalt. Cancer är en allvarlig sjukdom. Även tonåringar behöver hjälp och vård. Om barnet är sjuk länge, tilldelas han en funktionshindringsgrupp..

Föräldern får barnpension. Sjukhus utfärdat av barnläkaren från den lokala polikliniken, sjukhusläkare.

Kan en cancerpatient sparkas för lång frånvaro från jobbet?

Cancer tar lång tid att läka. I vissa fall kan en person vara frånvarande i mer än ett år. Om patologin är svår och kräver långvarig behandling, börjar patienterna oroa sig för att de kommer att få sparken.

Om arbetsförhållandena inte är lämpliga för en person med cancer eller som har övervunnit denna patologi, ökar sannolikheten för ett återfall, kan arbetstagaren avgå av sin fria vilja och få ersättning.

Arbetstagaren har också rätt att kräva att han flyttas till en annan plats i enlighet med de förvärvade begränsningarna. Om arbetsgivaren på eget initiativ avskedade en anställd med cancer måste du stämma honom. Denna handling är olaglig och straffbar..

Således, om en anställd eller hans barn har onkopatologi, utfärdas ett intyg om tillfällig funktionshinder. Tiden på sjukfrånvaron beror på många faktorer. Högsta personen kan släppas från jobbet i ett år.

Vidare sammankallas en medicinsk och social undersökning och beslut fattas om tilldelning av en funktionshindringsgrupp. Under hela sjukfrånvaron har arbetsgivaren inte rätt att säga upp arbetstagaren.

, Sankt Petersburg +7 (812) 317-70-86 eller ställ en fråga till en advokat via feedbackformuläret nedan.

Sjukledighet för onkologi

Patienten måste hänvisas till MSU med en uppenbar ogynnsam ogynnsam klinisk prognos och arbetsprognos, oavsett tidpunkten för tillfälligt funktionshinder, men senast fyra månader från startdatum..
Vid utskrivning från sjukhuset utfärdas en funktionshindrad medborgare ett nytt intyg om arbetsoförmåga, vilket är en fortsättning på det tidigare utfärdade, medan raden "Var på sjukhus" anger den totala behandlingstiden och i tabellen "Undantag från arbete" behandlingsvillkoren minus de dagar som anges i det tidigare utfärdade intyget om arbetsoförmåga... (s 58).

Vid onkologi skickar en vårdinrättning således en cancerpatient till ITU baserat på en period på 4 månader (120 dagar) som anges i ordning nr 624-n och styrs av rekommendationerna, där perioden är 115 dagar.
Som du kan se sammanfaller villkoren för sjukfrånvaro med en diagnos av onkologi, därför hålls patienten inte sjukfrånvaro längre än denna period i en medicinsk anläggning, med tanke på att klinisk och arbetsprognos för onkologi är uppenbarligen ogynnsam och skickas till MSU för bedömning av ihållande funktionshinder. Till exempel, om behandlingen inte är avslutad, dålig hälsa efter behandling efter 4 månaders sjukdom.
Således, om läkaren kommer till slutsatsen att patienten har en ihållande dysfunktion i kroppen (klausul 16 i regel nr 95) en dålig klinisk prognos och arbetsprognos (klausul 27 i order 624n), är han skyldig att upprätta ett budbärarark och skicka det till ITU.

För njursjukdom, sjukfrånvaro

Således har lagstiftaren fastställt strikta tidsfrister för hänvisning till ITU under vissa ovannämnda villkor..
Beställning nr 624 n innehåller emellertid inte ett förbud mot att förlänga sjukfrånvaron för onkologi i mer än 4 månader, dvs. upp till 10 - 12 månader, men samtidigt bör läkaren och medicinsk kommission (VC), på grundval av en omfattande bedömning av hälsotillståndet och den utförda behandlingen, överväga att cancerpatienten inte har ihållande störningar i kroppens funktioner, och den kliniska prognosen och arbetsprognosen är gynnsam (han kan arbeta i sin specialitet under samma förhållanden, med samma volym och intensitet av arbetet).
Om läkaren i leveransbrevet anger att cancerpatientens prognos är gynnsam, kanske patienten inte tilldelas en funktionshindringsgrupp, men rekommenderar att den medicinska institutionen förlänger sjukledigheten.

Sjukledighet för onkologi

Ett av de snabbast utvecklande områdena inom medicin är onkologi, en sjukfrånvaro (sjukfrånvaro av ett nytt prov) där den betalas enligt gällande lagstiftning i Ryska federationen. Sjukledighet - ett medicinskt dokument som officiellt bekräftar tillfällig arbetsoförmåga för alla medborgare i samband med en viss typ av sjukdom.

Den utfärdas av den behandlande läkaren, som bestämmer varaktigheten för handikappintyget, baserat på sjukdomens natur. Efter utgången av sin tid måste patienten besöka en läkare. Läkaren undersöker patienten medan han fyller i hans medicinska historia. Baserat på resultaten av sjukfrånvaron bestämmer specialisten möjligheten att förlänga eller stänga sjukfrånvaron.

Bröstcancer

En av de vanligaste formerna av cancer är bröstcancer. Enligt statistiska data drabbar sjukdomen främst kvinnor, mycket sällan män, oavsett ålder och bostadsort.

Bröstkarcinom är en malign tumör som uppstår från bröstvävnad. Det har egenskaperna att växa snabbt och öka i storlek, vilket påverkar lymfkörtlarna och orsakar metastaser. Tillväxtdynamiken för denna sjukdom ökar varje år. Lagstiftningen i vårt land föreskriver obligatorisk tillhandahållande av ett betalt intyg om arbetsoförmåga för cancerpatienter.

Regler för utfärdande av sjukfrånvaro

Sjukledighet utfärdas på grundval av ett pass. Registreringen, öppnandet och stängningen sker i samma klinik. När en patient hänvisas till en annan medicinsk institution öppnas en ny sjukledighet där. Handikappark är strikta rapporteringsformulär. De registreras i handikappregistret, där lämpliga kolumner fylls i:

 • FULLSTÄNDIGA NAMN.;
 • Nummer, serie, datum för utgivning av arket;
 • Perioden för patientens arbetsoförmåga baserat på den utfärdade sjukfrånvaron.

Alla sjukskrivningar görs med svart bläck och med stora bokstäver. Sjukfrånvaron måste stämplas av den medicinska institutionen. Arket måste fyllas i korrekt utan fel, annars anses det ogiltigt och det finns all anledning att utfärda ett nytt.

Sjukledighetens längd för onkologi

Vid onkologi utfärdas sjukledighetsintyg till patienter på polikliniken på bosättningsorten av en distriktsterapeut, en kirurg eller en onkolog. På sjukhus, i

sjukhus öppnas stödjande dokument av den behandlande läkaren. Sjukfrånvaron för onkologi är 4 månader. För att förlänga det, efter urskrivning, ansöker en cancerpatient till en medicinsk och profylaktisk institution.

Varaktigheten av sjukfrånvaron för onkologi med positiv återhämtningsdynamik är 10 månader.

En sjukledighet för bröstcancer utfärdas inte under en längre period än 120 dagar på grund av ogynnsam prognos. Här talar vi om en kontinuerlig sjukfrånvaro.

Svårigheterna vid behandling av onkologiska sjukdomar har ännu inte avbrutits. Hur länge kan en sjukfrånvaro för onkologi verkligen pågå? Detta beslut fattas av en medicinsk kommission.

Enligt lagen kan en patient stanna hemma på grund av sjukdom så länge som nödvändigt, men den maximala sjukledigheten för onkologi är inte mer än ett år. Ett nytt intyg om arbetsoförmåga kan öppnas efter sjukfrånvaron med maximal varaktighet, detta är inte förbjudet enligt lag. Samtidigt har arbetsgivaren ingen anledning att säga upp anställningsavtalet på eget initiativ. Men tyvärr används det praktiskt taget inte i livet. Efter sjukfrånvaron rekommenderas patienten att börja samla in dokument för registrering av en handikappgrupp.

Sjukledighetsperiod efter operation - hur många dagar

Genom att använda tjänsterna på vår webbplats kan du konfidentiellt köpa en sjukfrånvaro för bestämning av cancer vid leverans i Moskva och Moskva-regionen. Det kommer att göras på det officiella brevhuvudet, med riktiga förseglingar och stämplar så snart som möjligt och registreras i specialistens dagbok, i enlighet med alla regler. Om en behörig person vänder sig till en medicinsk institution för att bekräfta sjukledighetens äkthet kommer han alltså inte att tvivla på att han är verklig.

För att göra en beställning, kontakta oss via telefon, feedback eller e-post med följande information:

 1. FULLSTÄNDIGA NAMN;
 2. Vilken typ av medicinskt dokument som behövs;
 3. Information som du behöver ge;
 4. Kontaktinformation för kommunikation.

Certifikatet utfärdas inom 2-3 timmar, varefter du kan få det samma dag, var som helst i Moskva, eller beställa budleverans. För att få en beställning måste du bara ha ditt pass och det belopp som krävs för att betala för tjänster. Vi utför arbete utan förskottsbetalning, och därför kan du betala för det utfärdade certifikatet redan vid mottagandet.

Liknande artiklar:

Video (klicka för att spela).

Radiologi inom onkologi vad är det

Recensioner om Petrov Oncology Research Institute i St Petersburg

B-vitaminer i onkologi

Vad är kemoterapi för onkologi och hur går det: typer, beredning, komplikationer, hur mycket kostar det

Chaga för onkologi

Hur länge kan en sjukfrånvaro för onkologi pågå

Hur länge kan en sjukfrånvaro för onkologi pågå

Ladda ner fil - Hur länge kan en sjukfrånvaro för onkologi pågå

Vad är den maximala sjukfrånvaron

Sjukledighet för undersökning i samband med bröstcancer

Handikappgrupper

Det finns totalt 3 grupper av funktionshinder. De installeras beroende på hur mycket en persons arbetsförmåga och förmåga till självbetjäning är begränsad:

 • Grupp III är etablerad med måttlig begränsning av arbetsförmågan hos patienter.

De kan inte göra hårt arbete eller arbeta under samma förhållanden. De kan behöva omskola för detta, men detta krävs efter att gruppen har identifierats..

Efter mastektomi fastställs vanligtvis funktionshinder för III- eller II-gruppen, beroende på hur mycket operationen begränsar personens arbetsförmåga eller hans förmåga till egenvård.

 • Grupp II för funktionshinder upprättas om patienten har en uttalad begränsning av arbetsförmåga eller vital aktivitet.

Detta är det allmänna förfarandet för att bestämma funktionshinder. Det ordineras ofta med en tvivelaktig prognos när till och med en radikal terapi inte ger ett definitivt resultat..

Samma grupp kan ges om tumören är svår att skilja. En annan viktig nyans: denna grupp tilldelas patienter som inte behöver konstant vård..

 • Med en skarp prestationsbegränsning är grupp I etablerad.

I onkologi händer detta om arbetsförmågan är kraftigt begränsad och patienten inte kan arbeta..

Samma grupp tilldelas om palliativ behandling ordineras..

MSEC-riktning

I Ryssland kan följande personer skickas för att genomgå en medicinsk och social undersökning:

 1. Alla som behöver få jobb efter bröstborttagning.
 2. Alla patienter vars onkologi är associerad med kemoterapi, strålbehandling, hormonbehandling.
 3. Patienter som har genomgått radikal terapi, men med en tvivelaktig diagnos, måste också kontakta MSEC-myndigheterna för att gå igenom lämpliga procedurer för att registrera funktionshinder.
 4. Med en allvarlig sjukdom i steg 4 (i det här fallet är det obotligt).
 5. Alla patienter med återkommande bröstcancer.
 6. Förfarandet måste inledas för patienter som behöver omvärderas.

Bör inte skjutas upp med ett besök för att passera MSEC.

Sjukdomstabell med villkor

För en patient kan sjukfrånvaron variera beroende på typ av skada, sjukdom, operation och i slutändan tillståndet.

Villkoren för sjukfrånvaro för sjukdomar anges i en särskild tabell (här presenteras den i listan nedan), för vilken sjukfrånvaro utfärdas enligt vissa sjukdomar, skador.

Det bör omedelbart noteras att dessa villkor för sjukfrånvaro (för olika sjukdomar) endast anges ungefär, eftersom det slutgiltiga beslutet och varaktigheten av funktionshinder endast bestäms av den behandlande läkaren i enlighet med gällande order, lag.

Kriterier för att fastställa funktionshinder för bröstcancer

Vissa kriterier för funktionshinder fastställs för alla cancerpatienter. För den tredje gruppen finns följande kriterier:

 1. Steg 1 eller 2 sjukdom, förutsatt att radikal cancerbehandling har utförts, och en kvinna under sådana förhållanden inte kan göra tungt fysiskt arbete.
 2. Om en kvinnas arbete är förknippad med en belastning på axlarna.
 3. Om en viss behandling utfördes i det första eller andra steget av cancer, men det gav allvarliga konsekvenser, till exempel lymfostas.

För grupp 2 finns det sådana indikationer:

 1. Livsbegränsningar och patienten kan inte fortsätta med normalt arbete under normala förhållanden.
 2. Dålig tolerans eller intolerans mot kemisk behandling i steg 3.
 3. Patienter med samma stadium av cancer som ordinerades radikal behandling, dock är prognosen osäker.
 4. Med en inflammatorisk form av patologi får patienten inte funktionshinder, eftersom den inte behöver vård. Ändå är det nödvändigt att ta hänsyn till att den angivna kliniska patientgruppen behöver långvarig observation, och med en kraftig försämring av prognosen kan de diagnostiseras med funktionshinder..
 5. Om patienten efter hormonterapi har förlorat förmågan att tjäna sig själv.
 6. Om en kvinna ständigt behöver behandlingar mot tumörbehandling (särskilt om det var den tredje och efterföljande exponeringen för aggressiva läkemedel på kroppen).

Med uttalade begränsningar i patientens liv etableras den första gruppen. De viktigaste indikatorerna för detta funktionshinder är:

 • generalisering av tumörprocessen (metastas av hela organismen);
 • patientens allvarliga tillstånd (särskilt om det hände efter palliativ behandling, vilket inte ger vissa resultat för att förbättra personens tillstånd).

Vem bestämmer varaktighet?

Denna fråga kan besvaras omedelbart. Terapeut. Det är han som bestämmer hur länge en sjukfrånvaro behövs för att patienten ska kunna arbeta igen. I sin verksamhet styrs dock läkaren av vissa begränsningar som följer av ordernummer 624n daterad 06/29/2011.

Om patienten behöver två veckor och en dag för att återhämta sig (15 dagar är den maximala perioden för sjukfrånvaro), är arket stängt.

Om läkaren ser att det behövs mer tid är det här begränsningarna kommer in. Läkaren riktar frågan om att förlänga medicinsk kommission. Hon utses av chefen för den medicinska organisationen. Det är där ytterligare villkoren bestäms genom vilka detta dokument med strikt ansvar kan utökas.

Hur funktionshinder formaliseras

Varje registrering av funktionshinder i onkologi bör börja först efter att ha besökt onkologens kontor.

Få människor kommer att finna ett sådant ögonblick trevligt, de flesta kvinnor skjuter upp det till det sista. Det är fortfarande nödvändigt att ha modet att besöka det, trots att du måste höra där.

Endast med läkarnas och patientens gemensamma ansträngningar finns det en större chans att besegra sjukdomen och inte starta den till slutstadiet..

Onkologen ger en hänvisning för att genomgå tester och besöka en viss krets av specialister. Det är nödvändigt att klara följande tester:

 • allmän blodundersökning (tillsammans med biokemi);
 • Röntgenundersökning av bröstorganen;
 • ultraljudsundersökning av levern;
 • blodhemodynamik;
 • bröstkorgsröntgen;
 • Magnetisk resonanstomografi.

Nästa steg för att få en handikappgrupp är att fylla i en remiss för undersökning. Det bör beskriva all behandling fullständigt. I vissa fall krävs en diagnos från en psykolog.

Därefter skickas patienten till en medicinsk kommission. De dokument som krävs för detta kontrolleras och certifieras av huvudläkarens försegling. Efter uppdraget i MSEC kommer patienten att bli funktionshindrad eller vägras.

Om beslutet från MSEC är positivt besöks patienten därefter alla nödvändiga socialförsäkringsinstitutioner, eftersom hon i det här fallet har rätt till pension, en ersättning.

Pensionens storlek fastställs beroende på grupp. Patienten är berättigad till vissa typer av förmåner.

Om en kvinna inte håller med kommissionens beslut och en funktionshindringsgrupp för onkologi inte har tilldelats, kan hon överklaga detta beslut och återinlämna dokument till MSEC.

Om förskrivning av funktionshinder till patienter i slutstadiet

Ohelbara cancerpatienter behöver tilldelas den första gruppen och ständig vård.

Naturligtvis är det mycket obehagligt när nära människor inte kan hjälpa en person att övervinna sjukdomen. Avlivning är förbjuden enligt rysk lag.

Men om bröstcancer har nått ett sådant slutstadium, när en person lider av outhärdlig smärta, måste allt göras för att lindra lidandet..

Det finns sjukhus för att stödja livet för personer med avancerad cancer. Alla patienter som inte har något hopp om återhämtning placeras där..

Där kan en person få smärtlindring av hög kvalitet. Smärtbehandling bör inledas så tidigt som möjligt..

Patienter med slutstadiecancer är berättigade till gratis smärtstillande medel. Dessutom kan de räkna med gratis professionell vård..

Det är mycket viktigt att lära läkaren hur man hanterar narkotiska läkemedel på rätt sätt, eftersom den terapeutiska effekten och befriande personen från obehaglig smärta beror på hur exakt dosen väljs och hur läkemedlet administreras..

Handikapp tilldelningsdokument

Vilka handlingar behövs för att registrera ett funktionshinder? Det finns en specifik lista över alla dokument. Du måste ha följande:

 • riktning;
 • en kopia av relevanta passsidor (det är bättre att göra två kopior);
 • en kopia av en arbetsbok, certifierad av en notarie;
 • ett intyg om inkomst från arbete (det är frivilligt, men det är bättre att ta det, eftersom det i vissa fall kan krävas);
 • öppenvårdskort eller uttalande;
 • kopior av sjukhusextrakt;
 • karakteristik (kom ihåg att en egenskap är ett obligatoriskt dokument som krävs i alla fall);
 • påstående;
 • uttalande om arbetsskada eller arbetssjukdom.

Det händer att en person går för en omprövning. I det här fallet måste han dessutom utfärda ytterligare 2 dokument:

 • återhämtningsprogram (sammanställt på individuell basis);
 • intyg om tidigare tilldelat funktionshinder.

Om du faller under kliniska funktionshindringsgrupper utfärdas ett intyg och ett rehabiliteringsprogram upprättas. Om funktionshinder nekas bör man inte förtvivla.

Det finns en möjlighet att överklaga beslutet från den medicinska och sociala undersökningen. Klassificeringen av förhållanden under vilka funktionshinder kan formaliseras är ganska bred, och det finns alltid en chans att det tidigare fattade beslutet kan ses över på MSEC på högsta nivå.

Omprövning efter funktionshinder fastställs antingen årligen eller varannan år. Allt beror på vilken grupp som tilldelats patienten.

En gång vartannat år är det nödvändigt att ompröva patienter med grupp 1. Detta bör inte göras om patienten är pensionerad på grund av ålderdom. I det här fallet har MSEC all rätt att fastställa ett obegränsat handikapp.

Sjukledighet för bröstcancer

kirurg-onkolog, mammolog, kandidat för medicinska vetenskaper

+7921945 33 18

+7921945 33 18

Leningradregionen, distriktet Vsevolozhsky, bosättning Kuzmolovsky, Zaozernaya st., 2

Läkare i tredje generationen. Examen med utmärkelser från St. Petersburg State Medical Academy, uppkallad efter V.I. I.I. Mechnikov, varefter han omedelbart gick in i det kliniska uppehållet i kirurgi vid samma akademi. Medan han studerade i kliniskt uppehållstillstånd, som han tog examen med utmärkelsen 2000, fick han en specialisering i onkologi (1999). Sedan 1999 har utbildning genomförts på grundval av Leningrads regionala onkologiska apotek (avdelningen för allmän onkologi). Från 2000 till 2004 studerade han på forskarskolan och 2004 försvarade han sin avhandling om "Kirurgisk och adjuvant behandling av tidiga former av bröstcancer". Jag har giltiga certifikat inom kirurgi (2010) och onkologi (2013), rekonstruktiv och plastikkirurgi (2014)

I Leningrad Regional Oncological Dispensary (laglig adress - St. Petersburg, Liteiny, 37) har jag arbetat sedan 2002 på avdelningen för bröstsjukdomar. 2007 utbildades han i onkologi vid MAPO. Sedan 2007 är jag fullvärdig medlem av EUROPEISKA MAMMOLOGISKA SOCIETYEN (EUSOMA) och EUROPEISKA SOCIETY OF MEDICAL ONKOLOGY (ESMO).

Sedan 2004 har jag varit chefsforskare och koordinator för internationella kliniska prövningar av bröstcancer vid Leningrads regionala onkologiska dispensar..

Jag har mer än tio publikationer, inklusive i den centrala utländska pressen.

Arbetstelefon 945 33 18

Mobiltelefon +7 921 945 33 18

Adress: Zaozernaya st. 2, pos. Kuzmolovsky, Vsevolozhsky-distriktet, Leningrad-regionen, Ryssland. 188663.

Resa

Hur man kommer dit med kollektivtrafik: från tunnelbanestationen Devyatkino med minibuss nummer 621 eller 627 till hållplatsen "regional onkologisk apotek" (i Kuzmolovo). Kan nås med tåg (se tidtabell)

Med personlig transport. 1. Avgång från staden längs Rustaveli Avenue (slutet av avenyn, inte långt från korsningen med Prosvescheniya Avenue genom Devyatkino och Novodevyatkino och längs motorvägen till byn Kuzmolovsky. Efter Aero bensinstation, sväng vänster. Längre längs vägen till järnvägsstationen. Innan du når den, sväng höger. På höger sida, efter 200 m, kommer du att se en byggnad i tre våningar av vit tegel. Du bör lämna bilen vid porten och fortsätta genom den centrala ingången till kliniken.

FAQ | Sida 1

Hej Svetlana. Handikapp fastställs på grundval av förekomsten av tecken på funktionshinder - en minskning eller förlust av arbetsförmåga, behovet av partiell eller konstant hjälp utifrån för att genomföra livet. Hur en sådan diagnos är bröstcancer är inte en anledning för en funktionshindringsgrupp. Se tidigare svar på frågor om funktionshinder. I vilket fall som helst måste du vägledas av den behandlande läkarens yttrande.

Hej Marina Nikolaevna. Bröstborttagning och närvaron av bröstcancer är verkligen inte en anledning för att inrätta en funktionshindringsgrupp. Handikapp fastställs på grundval av förekomsten av tecken på funktionshinder, och sådana tecken inkluderar: grupp 1 - patienten är arbetsoförmögen, kan inte tjäna sig själv och behöver konstant extern hjälp, 2 g - patienten är arbetsoförmögen, kan delvis tjäna sig själv, men ibland krävs extern hjälp, grupp 3 - patienten är funktionshindrad. Diagnosen är viktig, men som sådan är det ännu inte en anledning att inrätta en funktionshindringsgrupp. Det finns naturligtvis uppenbara diagnoser, till exempel trauma med förlust av extremiteter, och det finns inte heller särskilt uppenbara diagnoser, till exempel bröstcancer. I vilket fall som helst måste du vägledas av den behandlande läkarens yttrande.

Hej Anna Vasilievna. Om patienten behöver konstant extern hjälp, ger de i sådana fall 1 funktionshindergrupp. Om patienten kan tjäna sig själv men delvis behöver hjälp utifrån ger de vanligtvis två funktionshinder. Om patienten kan ta hand om sig själv och han inte behöver hjälp, kan en funktionshindringsgrupp i princip inte ges. Ofta går läkare till ett möte med en patient och inser att livet inte alltid passar in i ramen för formella krav. Det är mycket svårt att bestrida kommissionens beslut och för detta måste du kontakta högre rankade organisationer, som måste anges i den institution där undersökningen genomförs.

Hej Marina. Handikapp etableras baserat på förekomsten av tecken på funktionshinder - patienten kan inte utföra det arbete som han utfört tidigare, tillfällig eller permanent vård krävs. Om du kan utföra det arbete som du gjorde tidigare, om du inte behöver hjälp utifrån, kan handikappet kanske inte utfärdas. I sig är en diagnos av bröstcancer ännu inte en anledning till funktionshinder..

Hej Valentine. Handikappgruppen etableras utifrån närvaro eller frånvaro av tecken på funktionshinder (en person kan inte utföra arbete och / eller behöver tillfällig / permanent hjälp, kan inte tjäna sig själv) och inte genom diagnos. Innan du diskuterar med kommissionen, kontakta din läkare..

Hej, Natalia. Registrering av en handikappgrupp utförs vid institutionerna för medicinsk och social expertis (MSEC). Om du inte håller med kommissionens beslut måste du först kontakta kommissionens ordförande, och om du inte är nöjd med svaret, kontakta sedan en högre medicinsk organisation. Jag säger direkt att det är svårt att ifrågasätta kommissionens beslut. Först rekommenderar jag att du i grunden diskuterar situationen med din läkare..

Hej Galina. Det faktum att du är sjuk med bröstcancer är ännu inte en anledning till registrering av funktionshinder. Handikapp etableras i närvaro av tecken på funktionshinder - minskad prestanda, behovet av partiell eller konstant extern hjälp. Innan jag registrerar ett funktionshinder diskuterar jag alltid problemet med patienten.

Hej Tatiana. När man bestämmer funktionshindringsgruppen styrs kommissionens läkare inte bara av diagnosen (diagnosen kan vara väldigt "skrämmande" - till exempel steg 4 bröstcancer, metastaser i lungor och lever, och personen mår bra samtidigt, som flera patienter som får behandling i 7 års behandling i vårt centrum), men också patientens tillstånd, hans förmåga att arbeta, behovet av konstant eller delvis hjälp. Korrektheten i läkemedelskommissionens beslut bestäms inte av den behandlande läkaren utan av högre myndigheter. Den behandlande läkaren kan skicka för omprövning vid tvivel eller ökad försämring av patientens välbefinnande eller tillstånd.

Om du inte vill registrera ett funktionshinder kan ingen tvinga dig att göra detta. Det är aldrig för sent att bli funktionshindrad.

Ja det kan de. Om det inte finns några tecken på funktionshinder (försämrad prestanda, i ditt fall), kan funktionshindringsgruppen tas bort.

Upphovsrätt © D.A. Krasnozhon, 2008-2019. Kopiering av material är endast tillåtet med tillskrivning

Sjukledighet för bröstcancer förlängs ytterligare efter 120 dagar

I händelse av att en anställd blir sjuk med tuberkulos betalas sjukfrånvaron till honom tills han botas eller tills en funktionsnedsättning tilldelats - oavsett om han genomgår behandling eller återhämtas i ett sanatorium. Detta beror på att tuberkulos från och med 2019 inte bara är ett medicinskt utan också ett socialt problem, och staten ägnar särskild uppmärksamhet åt kampen mot den..

120 dagar av sjukfrånvaro avslutade vad som är nästa

Enligt lagen kan en patient stanna hemma på grund av sjukdom så länge som nödvändigt, men den maximala sjukledigheten för onkologi är inte mer än ett år. Ett nytt intyg om arbetsoförmåga kan öppnas efter sjukfrånvaron med maximal varaktighet, detta är inte förbjudet enligt lag. Samtidigt har arbetsgivaren ingen anledning att säga upp anställningsavtalet på eget initiativ. Men tyvärr används det praktiskt taget inte i livet. Efter sjukfrånvaron rekommenderas patienten att börja samla in dokument för registrering av en handikappgrupp.

Sjukledighet för onkologi

 1. Det allra första rådet: lita aldrig på en annons som lovar att bota cancer utan kemoterapi! Om den behandlande läkaren har ordinerat kemoterapi betyder det att andra metoder antingen inte ger önskad effekt eller inte är lämpliga för dig..
 2. Försök att göra de viktigaste sakerna de dagar då ditt välbefinnande gör det möjligt för dig..
 3. Om du snabbt blir trött planerar du bara att genomföra de viktigaste och viktigaste frågorna. Kom ihåg: 80% av resultatet kommer från 20% av ansträngningen..
 4. Om du har en hund, gå med den flera gånger om dagen. Om det inte finns någon fyrbenta vän - gå fortfarande i frisk luft, men bara om din hälsa tillåter det.
 5. Delta i fysisk aktivitet, kom ihåg att det borde ge glädje, inte smärta. Enkel jogging, gymnastik, yoga, simning - men inte mer än en tredjedel av dina förmågor idag.
 6. Starta en "Välbefinnandejournal" där du kommer att registrera alla förändringar som händer dig under kemoterapi. Om vissa punkter verkar misstänkta kan du alltid fråga din läkare om dessa förändringar.
 7. Försök hitta en ny hobby, gör något du gillar. Eller gör vad du alltid ville, men inte hade tillräckligt med tid för.
 8. Förtydliga alla frågor om din behandling och få svar från din läkare. Rädsla är född från det okända.
 9. Kom ihåg att kemoterapi trots biverkningarna syftar till att bota dig av sjukdomen. Försök hitta positiva stunder i allt..
 10. Kom alltid ihåg att slutresultatet av kemoterapi är fullständig återhämtning. Du kan till och med skriva några anteckningar och sprida dem runt huset och läsa igen. Tankar materialiseras.
 11. Om du är plågad av rädsla och tvivel, försök att göra automatisk träning eller meditation. Dessa metoder hjälper till att lindra ångest, minska ångest och ge styrka..
 12. Utvärdera din styrka realistiskt. Kom ihåg att dina alternativ tillfälligt minskas något vid tidpunkten för behandlingen..
 13. Spendera mer tid på dig själv och ditt utseende. Cancer är inte en dödsdom, och biverkningarna av kemoterapi är tillfälliga.
 14. Under kemoterapin måste du glömma bort stark alkohol, cigaretter, ångbad, bastur, varma bad och garvning. Dessutom är Charcots douches, UV-strålning, IR-strålning, UHF-behandling förbjudna. Använd inte senapsgips och burkar vid förkylning..
 15. För att hjälpa kroppen är det önskvärt att utveckla en balanserad kost där den erforderliga mängden proteiner, fetter och kolhydrater kommer in i kroppen. Men maten borde inte bara vara hälsosam utan också välsmakande och aptitretande. Oavsett kost måste du ta ett multivitamin.
 16. Observera god munhygien: kemoterapi framkallar ofta stomatit.
 17. För frekvent användning av schampon, balsam och frekvent borstning bör undvikas. Om ditt hår börjar falla ut (detta händer i 20-30% av fallen) kan du köpa en näsduk, halsduk eller hatt som du har tittat på länge. Om hattar inte är något för dig kan du köpa en peruk av naturligt eller syntetiskt hår.

Sjukledighet för kemoterapi

Efter att ha hållit en patient med en uppenbar ogynnsam ogynnsam klinisk prognos och arbetsprognos på sjukledighet i upp till fyra månader, måste den behandlande läkaren vid en vårdinrättning skicka honom till ITU genom att utfärda en remiss (sändlista), enligt vad som anges i Ryska federationens regering av den 20 februari 2006 N 95 " Om förfarandet och villkoren för att erkänna en person som funktionshindrad.

Är det möjligt att förlänga sjukfrånvaron efter 120 dagar

Om det inte finns några medicinska kontraindikationer för anställning av en anställd som erkänns som funktionshindrad och den anställde inte slutar, är han fullt ut föremål för arbetsrättigheter och sociala garantier som föreskrivs i arbetslagstiftningen, inklusive rätten till obligatorisk socialförsäkring i fall som föreskrivs i federala lagar (par. 15 del 1 av artikel 21 i Ryska federationens arbetslag).

Den anställde var sjukskriven i nästan fyra månader (120 dagar)

Om ett barn blir sjuk kan en vuxen nära släkting (inte bara föräldrar utan också till exempel en vårdnadshavare, mormor eller farfar) ta sjukledighet. Sjukfrånvaron och betalningen beror på https://podari-zhizn.ru/main/node/7215 på barnets ålder. Föräldrar till funktionshindrade barn under 15 år och barn under 18 år som har diagnostiserats med en malign bildning eller en allvarlig blodsjukdom kan vara sjukskrivna vilket antal dagar som helst medan barnet behöver behandling - vare sig det är poliklinisk observation eller ett sjukhus. Samtidigt betalas inte hela sjukfrånvaron: inte mer än 120 dagar om året om barnet har ett funktionshinder och högst 90 dagar om det har en onkologisk sjukdom.

Hur man blir sjukledig och inte tappar jobbet

Men det finns en funktion - patienten måste komma en gång var 15: e dag till den medicinska institutionen där operationen utfördes, för att hans behandlande läkare skulle göra en undersökning och bekräfta behovet av en så lång sjukfrånvaro..

Sjukhusbetalningar: vad man kan förvänta sig för en anställd efter operationen

Sen närvaro eller upprepade saknade dagar efter nästa möte med läkaren betraktas som ett brott mot behandlingsregimen. Läkaren skriver in information om överträdelsen i handikappdokumentet. Kommentaren kommer att påverka sjukfrånvaron. Betalning sker inte på grundval av den anställdes inkomster och tjänstgöringstid, utan på grundval av den minimilön som är fastställd i regionen.

Hur länge utfärdas sjukfrånvaron

Ett viktigt element är också typen av tillväxt av neoplasman. Om den har en tendens till nodtillväxt är prognosen mer gynnsam än med diffus tillväxt. Detta beror på en lägre risk för metastaser och ett enklare förfarande för att ta bort tumören..

Handikappgrupp hos patienter med bröstcancer

 1. Vilka läkare och organisationer ställer in perioden och hur många dagar;
 2. Typer av operationer. Vilka tidsramar som gäller för olika typer;
 3. Är det möjligt att förlänga sjukledigheten efter utgången;
 4. Hur sjukperiod betalas, vilka faktorer påverkar förmånens storlek;
 5. Vad ska jag göra om sjukfrånvaron är stängd.

Sjukledighetsperiod efter operation - hur många dagar

Vid behandling av cancer föreskrivs strålning eller kemisk terapi, liksom mastektomi, beroende på dess form. Dessa procedurer kräver längre sjukhusvistelse och återhämtning. Postoperativ behandling med potenta läkemedel är indicerad för att förhindra tidig metastasering. Detta förlänger behandlingstiden ytterligare och inför vissa begränsningar för förmågan att arbeta i framtiden..

Hur tilldelas funktionshinder för bröstcancer?

I sin tur är arbetsgivaren skyldig att beräkna sjukledigheten 10 dagar från leveransdatumet och betalningen sker dagen för nästa lönebetalning. Sjukfrånvaron betalas från socialförsäkringsfondens fonder, företaget är skyldigt att betala de första tre dagarna av sjukfrånvaron, därför är arbetsgivaren ansvarig för en snabb och korrekt beräkning av betalningar till socialförsäkringsfonden.

Hur länge utfärdas sjukfrånvaron

Är det möjligt att betala sjukfrånvaro över 120 dagar för denna sjukdom

Från den första dagen på sjukhuset öppnas en sjukledighet för patienten, som är giltig fram till dagen för urladdning. Sedan går patienten till kliniken och förlänger sjukledigheten under rehabiliteringsperioden. Längden på rehabilitering kan vara mycket olika. Förfarandet för utfärdande av intyg om arbetsoförmåga godkänns genom beslut från ministeriet för hälsa och social utveckling nr 624n av den 29 juni 2011 och lag nr 255-FZ).

Hur man blir sjukledig efter operationen

Video (klicka för att spela).

Alla medborgare i Ryska federationen eller bosatta i landet har rätt att få medicinsk hjälp. Anställda får, förutom behandling, också en sjukfrånvaro, vilket gör det möjligt för dem att få ersättning för dagar med arbetsoförmåga. Sjukfrånvaron ger, förutom ekonomisk ersättning, patienten en anledning till tillfällig frånvaro på sin arbetsplats på laglig grund. Under sjukdomsperioden behåller arbetaren sin position och lön.