Skillnader mellan biopsi och histologi

Lipom

Stod inför en allvarlig sjukdom hör en person från medicinska specialister nya termer för sig själv, som inte bara gäller diagnos utan också några moderna forskningsmetoder. Ofta förvirrar många patienter olika begrepp. Så till exempel, vissa människor förstår inte vad som är skillnaden mellan histologi och biopsi..

Först och främst måste du förstå definitionen:

 • histologi är vetenskapen för att studera utveckling och struktur av vävnader i olika organ och system i människokroppen;
 • biopsi - ett förfarande för att ta det nödvändiga vävnadsprovet.

Histologisk undersökning

Denna mikroskopiska forskningsmetod hjälper till att noggrant bestämma närvaron av patologiska celler och maligna tumörer. Histologi utförs när man undersöker olika organ och i varje enskilt fall är analysformen signifikant annorlunda. Det finns följande huvudmetoder för provtagning av biologiskt material:

 • utstrykningsavtryck;
 • avskrap;
 • vävnadsavsnitt;
 • punkteringsnål;
 • genom aspiration.

Efter att histologen fått ett vävnadsfragment placerar han det i en vattenlösning av formaldehyd eller etylalkohol (ibland används paraffin), gör sedan en tunn sektion och fläckar den med speciella markörer. Oftast föredras hematoxylin och eosin i laboratorier av olika nivåer.

Efter det förberedande steget skickas provet för undersökning under ett mikroskop för att identifiera patologiska och maligna celler. För att utföra histologisk undersökning används alla typer av optiska enheter:

 • klassiskt ljus
 • raster;
 • självlysande;
 • som ett mikroskop av Fritz Zernike.

Dessutom finns expressdiagnostik, som som regel utförs i operationssalen. Denna metod används om misstänkta formationer identifierades under operationen. Sedan, för att fatta ett snabbt beslut, måste du undersöka ett vävnadsprov under ett mikroskop på kort tid..

Biopsityper

Eftersom den huvudsakliga skillnaden mellan biopsi och histologi är att det inte är en forskningsmetod utan en metod för att ta biologiskt material, är det rimligt att avgöra vad de är..

 • Smear-utskrifter, skrapor, rakhyvlarbiopsi.
 • Punktering - punktering utförs med en tunn nål.
 • Trefinbiopsi - biopsi erhålls med en tjock nål.
 • Stereotaxic - utförs under kontroll av vilken bild som helst (ultraljud, MR). Detta hjälper tekniker att styra nålen och kontrollera spetsens position..
 • Aspiration - biopsiprovtagning utförs med en vakuumavsugare (specialcylinder), där negativt tryck skapas.
 • Borstbiopsi - en kateter med en integrerad sträng med borstar används för att ta en biopsi.
 • Incisional - erhålls genom att ta bort en specifik del av ett organ eller en tumör. Detta händer under operationen..
 • Excisional - erhålls i processen för fullständig resektion av ett organ eller en bildning.

Histologi och biopsi är inte synonymt. Skillnaden mellan dem är uppenbar. För att genomföra en histologisk undersökning måste du först ta ett prov, och det är här en biopsi hjälper. Samtidigt, om du bara tar ett biopsiprov och inte gör en efterföljande mikroskopisk undersökning, kommer det inte att ha något informationsvärde..

Nyheter

När en patient står inför en allvarlig sjukdom hör han ofta ord som histologi och biopsi från en specialist - hur lika och otvetydiga dessa termer är och finns det några skillnader framför dem?

I synnerhet bör det sägas direkt att det här är olika termer:

1. Så en biopsi är en metod för provtagning av biologiskt material, som sedan överförs för forskning.

2. Medan histologi är en metod för forskning, i nivå med cytologi. Det är histologi och cytologi som är ytterligare diagnostiska metoder som läkaren föreskriver om det är omöjligt att få ett exakt och detaljerat svar för att bekräfta eller motbevisa den preliminära diagnosen..

En biopsi ordineras för en misstänkt onkologi och hjälper till att bestämma förekomsten av ett malignt cancerfokus i patientens kropp för att skilja det från ett precanceröst tillstånd..

Tala specifikt om histologi, detta är en laboratorieforskningsmetod som gör att du kan ge ett exakt och informativt svar på närvaron / frånvaron av patologiska celler i kroppen, den maligna karaktären hos neoplasmer. Läkaren föreskriver histologi under undersökningen av olika organ och med hänsyn till detta särskiljer en mängd olika metoder för provtagning av biomaterial:

 1. Smear - avtryck.
 2. Skrapning och vävnadsskärning.
 3. Punktering med en nål.
 4. Genom aspiration.

Därefter skickas det erhållna biologiska materialet omedelbart för mikroskopisk undersökning för att identifiera både patologiska processer och patologiska i cellprovet. För att genomföra en histologisk typ av studie används sådana optiska apparater:

 • Klassisk ljusapparat för forskning.
 • Skanningsapparater och självlysande spektral laboratorieapparater.
 • Fritz Zernike-mikroskop.

Dessutom kan den uttryckliga metoden för diagnos och undersökning av biologiskt material också användas, och de tillgriper det i processen för att utföra en operation, när en misstänkt typ av neoplasma har identifierats..

Som du kan se är histologi och biopsi inte synonymer och liknande termer, skillnaden mellan dem är ganska stor och uppenbar. För histologi och denna typ av laboratoriestudier är en biopsi nödvändig. I sig själv har en biopsi, utan efterföljande histologi eller cytologisk undersökning, inget väsen och värde.

Histologisk undersökning

Histologisk undersökning är i själva verket en metod för att diagnostisera en sjukdom på vävnadsnivå - en studie av en patolog under ett mikroskop av ett särskilt förberett område av patologisk vävnad gör att du kan få en uppfattning om väsen och svårighetsgraden av den patologiska processen, för att avslöja dess egenskaper och därför korrekt diagnostisera och välja önskad behandling. I onkologi spelar histologisk undersökning rollen som en "arbiter" - endast patologens slutsats om förekomsten av patologiska celler ger klinikern rätten att diagnostisera "cancer". Histologisk undersökning används i stor utsträckning i nästan alla medicinska specialiteter och utförs alltid efter varje operation, men det är inom onkologi som det är särskilt viktigt.

Hur erhålls material för histologisk undersökning??

Processen att få en bit vävnad för histologisk undersökning kallas en biopsi. Följande typer av biopsi särskiljs:

 • Kärnbiopsi. Utförd med en speciell nål och en automatisk biopsipistol.
 • Aspirationsbiopsi. Det används för insamling av flytande innehåll i formationer, till exempel cystor eller pleurahålighet.
 • Fin nåls aspirationsbiopsi. En undertyp av aspirationsbiopsi, materialet tas med en spruta och en speciell nål med en spetsig eller skulpterad kant. Med denna metod är det möjligt att få fram inte bara vätskehalten utan också en bit vävnad..
 • Aspirationsskärande biopsi. Med denna metod tas både vävnadsfragment och cellulärt material med en nål för forskning.
 • Trepan biopsi. Staketet är gjort med en trefin - ett verktyg som är ett ihåligt rör med en spetsig ände. Används för att ta en biopsi från benvävnad.
 • Excisional biopsi. Det innebär att hela den patologiska bildningen (till exempel en tumörnod) avlägsnas helt. Ett bra exempel på excisionsbiopsi är borttagning av en förstorad lymfkörtel om man misstänker lymfom..
 • Scarification biopsi. Staketet utförs genom att skära av ett tunt lager av vävnad; det används ofta för att studera hudneoplasmer.
 • Kläm biopsi. Utförd med speciell biopsitång, ofta används för sjukdomar i mag-tarmkanalen.
 • Borstbiopsi. Material för forskning tas med en speciell borste genom att skrapa det - till exempel från bronchusväggen.
 • Loop biopsi. Provtagningen av histologiskt material görs med en slinga samtidigt med koagulatorns funktion. Det används i otolaryngology, gynekologi.
 • Avtryck. Den används när det är nödvändigt att studera utsläpp från erosion eller sår - en glasskiva appliceras på den sårade ytan.
 • Smetstryck. Materialet för forskning tas bort med en skalpell, spatel eller en speciell borste och överförs till en glasskiva.

Hur utförs biopsin??

En biopsi utförs vanligtvis under lokalbedövning, om bildningen är tillräckligt djup - under kontroll av ultraljud eller röntgen. Ingen specifik förberedelse krävs av patienten (förutom kanske en psykologisk attityd). Procedurens tid är inte begränsad - om en biopsi eller en utstrykningsavtryck utförs tar det bokstavligen några minuter, och om vi talar om en biopsi av en djupt belägen formation, särskilt nära stora kärl eller nerver, tar det mycket längre tid.

Under processen att utföra en biopsi styrs nålen till bildningen och beroende på vald metod utförs antingen aspiration samtidigt med nålens framåt till bildningens centrum (om en aspirationsbiopsi utförs), eller så införs nålen i formationen och en vävnadskolonn fixeras inuti den (om en kärnbiopsi utförs ).

Processen med att få vävnad med hjälp av ett biopsispel idag är antingen halvautomatisk eller automatisk. I en halvautomatisk process utförs spåret med en nål i det patologiska fokuset manuellt och aktiveringen av kanylen i nålen, som fångar vävnaden, sker automatiskt med hjälp av en fjäderbelastad avtryckare. I den automatiska versionen används en speciell biopsipistol, och läkaren behöver bara ta den till det intressanta området.

Det är också möjligt att ta en biopsi när du utför en diagnostisk endoskopisk undersökning, till exempel endoskopi eller bronkoskopi. I det här fallet är insamlingen av histologiskt material nästan smärtfri för patienten, även om det orsakar viss obehag..

Dessutom kommer vävnader som tas bort under operationen skickas för histologisk undersökning. Det bör noteras att operationen i vissa fall kan ordineras bara för att erhålla histologiskt material (till exempel utnämning av separat diagnostisk curettage i livmodern och livmoderhalsen för att fastställa orsaken till en gynekologisk sjukdom).

Typer av histologisk undersökning

Först och främst genomförs den histologiska undersökningen, det vill säga studien av speciellt förberedd vävnad som tagits under en biopsi under ett mikroskop. Processen med att förbereda vävnad för forskning omfattar flera steg..

 1. Ett tygstycke torkas ut och blötläggs i paraffin och bildar därigenom en liten kub i vilken tyget är innesluten.
 2. Vidare är sektioner med en mikrotom gjord av en paraffinkub och sektionernas tjocklek kan nå 3 mikrometer.
 3. Sektioner överförs till glas, förberedas för färgning och färgas med en av de kända metoderna för att underlätta identifieringen och differentieringen av enskilda vävnadsstrukturer under forskning..

Således är processen att förbereda vävnad för histologisk undersökning ganska lång, vilket förklarar mottagandet av en läkares yttrande några dagar efter biopsin. I fallet när en brådskande studie krävs (till exempel en bedömning av kanterna på resektionen under operationen eller studien av sentinell lymfkörtel vid bröstcancer) kan processen för vävnadsberedning förkortas till en halvtimme, men i detta fall är kvaliteten på det erhållna histologiska provet betydligt lägre, därför efter verksamhet utförs en noggrann undersökning av biomaterialet på ett planerat sätt.

Det är ingen tillfällighet att beskrivningen av processen för att förbereda vävnad för histologisk undersökning beskrivs så detaljerat, eftersom situationer inte är ovanliga när en patient vill få en andra åsikt eller fortsätta behandlingen i en annan institution. I denna situation är det tillrådligt att ta både färdiga histologiska preparat ("glasögon") och, om möjligt, paraffinblock, eftersom patologen som genomför studien, om nödvändigt, kan klippa flera sektioner från blocket, applicera en annan typ av histologiska färgämnen och genomföra ytterligare studier på ett större antal biopsier. material.

Vilken forskning kan komplettera granskningen av sektioner under ett mikroskop? Först och främst är detta en immunhistokemisk studie, som gör det möjligt att bestämma tumörens histologiska tillhörighet, vilket är extremt viktigt, till exempel vid studier av metastaser från ett oupptäckt primärt fokus. I detta fall bedöms uttrycket av olika gener och deras proteiner i vävnaden. I bröstcancer gör en immunhistokemisk studie det också möjligt att avgöra om tumören har receptorer för östrogen och progesteron, och följaktligen att förskriva den kemoterapeutiska behandlingen och hormonbehandling som krävs för den identifierade molekylära subtypen. Slutligen gör bestämningen av uttrycket av Her2 / neu-proteinet det möjligt att dra slutsatsen om riktad terapi är indicerad för en patient med bröstcancer eller magcancer..

Jag skulle vilja dvela vid cytologisk forskning separat. Till skillnad från histologisk undersökning, där vävnader är föremål för studier, undersöker cytologisk analys individuella celler för patologiska avvikelser. Cytologisk undersökning är mindre noggrann än histologisk, men gör det möjligt att dra slutsatser om sjukdomens natur i fall där det är omöjligt att få en bit vävnad (till exempel vid analys av pleural effusion - oavsett om det är associerat med en tumörskada i pleura eller inte - eller tvätt från bukhinnan i fallet misstänkt metastaserande screening av äggstockscancer).

Indikationer för histologisk undersökning

Histologisk undersökning är den mest exakta diagnostiska metoden som ska användas när alla andra studier i det sammanlagda inte entydigt kan indikera en specifik diagnos.

Först och främst är utförandet av en histologisk undersökning indikerad för patienter med misstänkt malign tumör eller med en redan bekräftad diagnos av "cancer". I det första fallet ger resultatet av studien läkaren rätt att ställa en slutlig diagnos. I det andra fallet visas histologisk undersökning för att:

 • övervaka dynamiken, till exempel, bekräfta avlägsen metastas;
 • ändra behandlingstaktik enligt resultaten, till exempel om en patient med bröstcancer fick kemoterapi före operationen, och resultaten av postoperativ histologisk undersökning inte visade ett fullständigt svar från tumörceller på behandling, i vissa fall är det möjligt att ordinera kemoterapi i tabletter under den postoperativa perioden.

Vidare indikeras histologisk undersökning vid sjukdomar som i sig är godartade men som har potential för malignitet. Dessa är till exempel tarmpolyper; i sig själva utgör de inte ett hot mot livet, men de kan eventuellt degenereras till en tumör, därför måste polyper efter avlägsnande undersökas efter avlägsnande för att avgöra om tumörstrukturer har dykt upp i dem.

Utbredd användning av histologisk undersökning observeras vid icke-neoplastiska sjukdomar. Inom gastroenterologi och gynekologi är studier av vävnader och celler, förutom att utesluta tumörprocessen, också avsedda att bedöma inflammatoriska processer och deras dynamik och identifiera endokrina störningar. Histologisk undersökning spelar också en viktig roll vid behandlingen av autoimmuna sjukdomar, vilket gör att man kan bedöma graden av aktivitet hos den patologiska processen och svårighetsgraden av lesionen, liksom svaret på behandlingen..

Slutligen hittade histologisk undersökning, eller snarare, dess underarter - cytologisk undersökning - sin plats i screening. Undersökningen av ett utstrykningsavtryck från livmoderhalsen gör att du kan bestämma ett precanceröst tillstånd eller en redan utvecklande tumör, och enkelheten och effektiviteten med denna metod gjorde det möjligt att inkludera ett utstryk i screening för livmoderhalscancer.

Det bör noteras att det inte finns några kontraindikationer som sådan för att genomföra en histologisk undersökning, eftersom insamlingen av histologiskt material är ett minimalt invasivt och väl tolererat förfarande. Potentiella komplikationer kan vara förknippade med patientens individuella svar på bedövningsmedel eller med nedsatt blodpropp. I vilket fall som helst förskrivs patienten vila och kyla på biopsiplatsen, smärtstillande medel mot smärta.

Resultatet av histologisk undersökning

Resultatet av den histologiska undersökningen kommer att vara färdig några dagar efter att biopsi utförts, vilket är associerat med den iscensatta beredningen av vävnaden som studeras och studien av biomaterialet av en patolog under ett mikroskop. Resultatet kan vara både en kort slutsats som indikerar den etablerade vävnadsstrukturen för den patologiska formationen (till exempel "invasiv lobulär cancer") och en detaljerad beskrivning av alla förändringar i vävnadens struktur och dess ingående celler.

Den behandlande läkaren bör hantera dechiffrering av histologins resultat, eftersom den histologiska undersökningen tilldelas honom och med ett helt specifikt syfte. Den resulterande slutsatsen om cytologisk eller histologisk undersökning kommer att hjälpa läkaren att fastställa en klinisk diagnos och i valet av de för närvarande nödvändiga behandlingsmetoderna.

Vad är skillnaden mellan histologi och biopsi

Inom medicinområdet, när man utför en diagnostisk studie, förekommer ofta begrepp som biopsi och histologi. Det här är två metoder som skiljer sig väsentligt från varandra. Det första innebär ett förfarande under vilket ett biomaterial tas, och det andra är en vetenskap som studerar strukturen hos vävnadsstrukturer i system och organ i människokroppen..

Innehåll
 1. Vad är histologi
 2. Biopsikoncept
  1. Punktera
  2. Excisional
  3. Incisional
  4. Borstbiopsi
  5. Stereotaktisk
  6. Flytande
  7. Trefinbiopsi
  8. Slinga
  9. Radiovåg
  10. Fin nål
  11. Transthoracic
  12. Förskållad
 3. Skillnader

Vad är histologi

Denna metod är en mikroskopisk undersökning som låter dig bestämma närvaron av patologiska celler och onkologiska tumörer i vävnader med maximal noggrannhet. Histologi ordineras under undersökningen av olika anatomiska strukturer. Dessutom är det i varje fall en skillnad i metoden för analysen..

Om detta ämne
  • Biopsi

Feber, blödning och andra biopsieffekter

 • Natalia Gennadievna Butsyk
 • 4 december 2019.

Provtagningen av biomaterial utförs med flera tekniker:

 • skrapning;
 • tygskiva;
 • utstrykningsavtryck;
 • strävan;
 • punkteringsnål.

Det resulterande vävnadsprovet placeras i en formaldehydlösning. Efter det gör laboratorieassistenten ett snitt och fläckar det med en speciell markör. I de flesta fall används eosin eller hematoxylin.

Efter avslutad beredningsfas utsätts det biologiska materialet för mikroskopisk undersökning, vilket gör det möjligt att identifiera onkologiska och patologiska cellstrukturer.

För histologi kan en specialist använda något av följande optiska instrument:

 • självlysande;
 • lätt klassiker;
 • efter typ av enhet av Fritz Zernike;
 • raster.

I vissa situationer tillgriper läkare expressdiagnostik, som utförs under det kirurgiska ingreppet. En sådan undersökning är nödvändig om misstänkta tumörer upptäcks under operationen..

Det kan ta sju till tio dagar att få testresultatet.

Biopsikoncept

Detta är ett förfarande som involverar ett sätt att ta det önskade provet av biomaterial.

Eftersom en biopsi skiljer sig från histologi genom att den inte är en diagnostisk manipulation, utan en metod för att ta ett fragment av patologisk vävnad, är det lämpligt att överväga dess typer.

Punktera

För att ta ett materialprov för forskning görs en punktering av den patologiska formationen. En finbränt nål används för att utföra denna manipulation..

Excisional

Denna procedur anses vara den mest ambitiösa. Det drabbade organet eller den onkologiska tumören genomgår fullständig excision. Metoden kräver en återhämtningsperiod.

Incisional

Denna teknik används under operationen. En del av den anatomiska strukturen eller maligna neoplasman måste tas bort.

Borstbiopsi

Det kallas också borste. Patologisk vävnad tas med en kateter, i slutet av vilken det finns en borste. Det finns ett slags biopsi-klipp.

Stereotaktisk

Detta är en typ av diagnostisk undersökning som utförs med förskanningsmetoden. Sådan manipulation möjliggör i framtiden att korrekt välja schemat för kirurgiskt ingrepp..

Flytande

Avser innovativ teknik och bestämmer förekomsten av vissa tumörmarkörer i biopsiprovet. Denna metod anses vara en av de dyraste och erbjuds inte av alla medicinska institutioner..

Trefinbiopsi

Provtagningen av biomaterial utförs med en tjock nål. I medicin kallas ett sådant instrument trepan..

Slinga

För skärning av skadad vävnad används radiovågor eller elektriska öglor. Så här tas ett fragment av den drabbade vävnadsstrukturen..

Radiovåg

Metoden är minimalt invasiv och säker. Utförd av Surgitron-enheten. Efter det finns det inget behov av långvarig återhämtning.

Fin nål

I det här fallet pumpas biopsin ut med våld. För att utföra uppgiften använder specialisten en nål som endast används för att genomföra en cytologisk undersökning..

Transthoracic

Denna taktik innebär att en tomograf inkluderas i processen. Denna typ av metod är avsedd för att ta ett prov från lungorna.

Förskållad

Det används för diagnostisk undersökning av lungorna, i synnerhet tas biomaterialet från lipidvävnaden och lymfkörtlarna ovanför kragbenet.

Skillnader

Histologi och biopsi är väsentligen olika begrepp. De viktigaste skillnaderna mellan dessa två procedurer presenteras i tabellen nedan..

BiopsiHistologi
Metod för att ta ett prov av biologiskt material.Vetenskap som studerar strukturen och utvecklingen av vävnadsstrukturer i olika system och organ.
Kan utföras på olika sätt: med en punkteringsnål eller under operationUtförd efter att ha tagit den patologiska vävnaden genom biopsi.

Histologi och biopsi anses inte vara synonymt. Det är stor skillnad mellan dem. För att utföra en histologisk undersökning tas först ett fragment av det skadade biomaterialet, vilket möjliggör en biopsi.

Hur biopsi skiljer sig från histologi

Biopsi och histologi: subtiliteter av medicinska termer

Inför vissa allvarliga sjukdomar upplever en person automatiskt viss stress. Ganska ofta kan du också bli förvirrad i överflödet av medicinska begrepp som finns i massor av medicinska dokument. Många människor förväxlar ofta olika studier och till och med hela vetenskap som ansvarar för vissa medicinska aspekter. En mer detaljerad diskussion om var och en av dem kan hjälpa till att förstå förståelsen av dessa två termer..

Termen "histologi" representerar i allmänhet en specifik gren inom medicinsk vetenskap beträffande studiet av hur vävnader i olika organ i människokroppen utvecklas och är strukturerade. När det gäller biopsi är detta själva proceduren, som innebär att man tar ett visst vävnadsprov för analys. Det är därför vi pratar om helt olika kategorier av begrepp. Histologi är en vetenskap, medan en biopsi inte ens är en uppföljning utan ett specifikt sätt att ta ett prov för denna studie.

I allmänhet är en histologisk undersökning en storskalig undersökning av enskilda vävnadsprover för förekomst av patologiska och maligna störningar. Histologi utförs som en del av studien av en mängd olika organ. Samtidigt arbetar specialister med analysen av individuella prover som tagits.

Det finns flera möjliga alternativ för insamling av nödvändigt biologiskt material för forskning. Bland dem finns utstryk, tryck, olika skrapor, vävnadssnitt, punktering med en nål och aspiration. Var och en av dessa alternativ har sin egen kirurgiska eller medicinska metod..

Efter att ha fått ett visst prov av den nödvändiga vävnaden, i enlighet med den utvecklade tekniken, placeras den i en lösning av alkohol eller formaldehyd. Därefter skärs vävnaden med ett tunt skikt och färgas med speciella markörer för att ge den mest detaljerade och tydliga ytterligare undersökningen när den ses genom ett mikroskop. Markörer som hematoxylin-eosin används oftast i ett stort antal laboratorier..

Efter den slutliga beredningen och förpackningen av provet skickas det för mikroskopisk undersökning för en mer detaljerad undersökning och identifiering av karakteristiska maligna formationer eller celler. Det finns också sätt att upptäcka möjliga patologier. Bland dem kan man skilja den klassiska undersökningen genom ett mikroskop, som kallas ljus. Utöver det finns det andra alternativ för forskning. Det finns också en Fritz Zernike-typundersökning.

Det finns expressdiagnostik som utförs direkt i operationssalen. Denna metod används endast i det fall problemformationer upptäcktes redan direkt under själva operationen..

Att fatta rätt beslut baseras på den mest grundliga, detaljerade och samtidigt snabba analysen av de erhållna proverna. Detta alternativ använder vanligtvis direkt undersökning av vävnadsprover under ett mikroskop..

När det gäller biopsi finns det flera typer av detta förfarande. Minns att den viktigaste skillnaden från histologi är att detta inte är en forskningsmetod, utan är en direkt metod för att ta bort vävnad för forskning. Bland de många alternativen för biopsi är det värt att notera det vanligaste.

Bland dem finns tryck, skrapning och även borttagning av rakning. Initiering utförs genom punktering med en tunn ihålig nål. Vid trepanobiopsy används en tjockare nål samt ett modifierat förfarande. En stereotaktisk biopsi görs när det är nödvändigt att ta ett prov uteslutande från ett specifikt område. I det här fallet använder specialisten lämplig utrustning, såsom MR eller ultraljud, för att direkt övervaka nålen och ta den till punkteringsstället.

En aspirationsbiopsi innefattar provtagning av ett specifikt område med hjälp av miniatyrvakuumutrustning som suger upp vävnad som är karakteristisk för kroppsvätskor. Borstbiopsi använder utrustning som en kateter, där strängar och borstar redan är inbäddade, där det erforderliga materialet samlas in. En snittbiopsi är en del av själva organet eller tumören. Vilken typ av biopsi är endast möjlig som ett resultat av direkt kirurgiskt ingrepp. I vissa fall utförs det också vid fullständigt avlägsnande av organet eller själva formationen. Detta kallas en excisional biopsi..

Typer av biopsi och dess skillnad från histologi

Huvudskillnaden mellan biopsi och histologi är att den första är en metod för provtagning av biomaterial, men den andra är metoden för dess undersökning. Men för att tydligt förstå mer exakt de existerande skillnaderna mellan biopsi och histologi kommer vi att analysera båda dessa medicinska termer..

Biopsi och dess huvudtyper

Som nämnts tidigare är en biopsi ett sätt att ta biologiskt material från ett patologiskt fokus och sedan studera biovägen. Beroende på metoden för provtagning av en bioväg kan en biopsi delas upp i följande typer:

 1. Svabbar och utskrifter, skrapningar och rakbiopsier är det enklaste och mest prisvärda sättet att ta en bioväg och det säkraste.
 2. Punktering - en punktering utförd med en tunn nål.
 3. Trepan - terapi - i detta fall utförs provtagningen av biomaterial från täta vävnadsstrukturer, ben med en tjock punkteringsnål.
 4. En stereotaktisk biopsi utförs med hjälp av övervakningsanordningar och ultraljudutrustning eller till exempel MR, så att du kan se djupet och vinkeln på nålen som sätts in.
 5. Aspirationsbiotopprovtagning utförs med hjälp av en speciell vakuumapparat, där en undertrycksnivå skapas.
 6. Genomföra en borstbiopsi - i det här fallet används en speciell kateter med inbyggda borstar för att ta en bioväg.
 7. En snitt typ av biopsi där en del av en tumör, ett patologiskt förändrat organ, avlägsnas. Sådana manipuleringar utförs under operationen..

Histologi

Histologi är en metod för att undersöka det biologiska material som samlats in under punkteringen - ett tidigare erhållet vävnadsprov förbereds för efterföljande arbete med det. I början fixeras och avkalkas det resulterande vävnadsprovet, sedan hälls det i paraffin - i ett så härdat tillstånd skärs det i remsor med en speciell tunn kniv och undersöks under ett mikroskop.

För att slutföra bilden och få mer exakta resultat färgas avsnittet med paraffin och deras efterföljande upplysning med ljusströmmar. Sådana studier utförs oftast när cancer misstänks, för att bekräfta eller motbevisa en preliminär diagnos. Samtidigt är det en informativ och pålitlig metod och diagnostik - den ordineras ofta för tidigare erhållna tvivelaktiga eller opålitliga analyser.

Som du kan se är histologi och biopsi inte synonymer utan helt andra medicinska termer och begrepp. För histologi bereds ett vävnadsprov och därför utförs en biopsi med speciella medicinska instrument. Om provtagningen av biologiskt material helt enkelt utförs utan dess efterföljande undersökning har detta inget informationsvärde för läkare och patienten..

Biopsi eller cytologi

Användarkommentarer

Du behöver båda så vitt jag vet

Var vid en kalposkopi. De tog ett smet för cytologi och klämde av en bit av CM och skickade den för histologi. Resultatet av histologi kom... utan atypi, men resultatet av cytologi har ännu inte kommit. Så jag tror... om histologin är normal, kommer cytologin att vara normal.?

Troligtvis Ja. Histologi tas från de misstänkta platser som dök upp för läkaren. Det här är en bit tyg. Cytologi tas från hela ytan och kanalen, även från till synes oförändrade platser. Detta är en skrapning som innehåller celler.

Det gör ont att ta en biopsi med CM?

Det gjorde ont mycket. Biopsin utfördes utan anestesi och med en slinga av något slag och även med storleken gissade inte. I allmänhet har jag fått nog.? Många skriver att det inte gör ont, kanske de bedövades innan det.

De är konstiga, dessa gynekologer... Hmm, men själva kolposkopien är, som jag förstår det, bara speglar som ökar ?

Ja, kalposkopi görs med ett kalposkop (med förstoring). Samtidigt gjorde jag det på betald basis, ja, var det verkligen så svårt för dem att bedöva och på kontoret var det inte det ena eller det andra, sjuksköterskan sprang genom kontoren och samlade allt som behövdes. Därför kommer jag i framtiden att få en läkare så att han kan göra bedövning och förklara allt.

Det vill säga kolposkopi i sig är också smärtsamt ?

Jag skulle inte säga att om läkaren har allt under kontroll (material för arbete finns till hands), så går det som en normal undersökning snabbt. Jag gjorde en kalposkopi för ett år sedan, jag förstod inte alls att det var en kalposkopi, allt var snabbt och korrekt.

Och du skickades för en biopsi?

Jag förstår, tack, jag samlar också in bryggor för IVF

Snälla) Jag samlade nästan allt, men cytologin saktar ner allt, det tar 10-14 dagar så länge. Därför rekommenderar jag dig att göra en kalposkopi efter mts eftersom det slutar smetas. Jag gjorde det i slutet och nu väntar jag på henne (

Och jag gjorde bara hister också, histologi tar lång tid att förbereda

Min histologi var klar på sju dagar

Jag gjorde en kolposkopi idag och passerade i allmänhet alla utstryk !

Histologisk slutsats

En biopsi eller histologisk undersökning är en analys som låter dig bestämma neoplasmas natur, det vill säga tumören har en malign eller godartad karaktär. Kärnan i en biopsi är att ta bort ett litet område eller hela tumören för detaljerad laboratorieundersökning. Tyvärr kan varken mammografi eller ultraljud avgöra om en tumör är malign. Dessa alternativ är endast tillgängliga för biopsier. Oftast kräver denna procedur inte sjukhusvistelse. det kan utföras på mammologens kontor på behandlingsdagen. För biopsi kan anestesi användas om kirurgi behövs.

En biopsi kan också upptäcka godartade tillväxter, såsom cystor eller papillom. Det hjälper också till att upptäcka tumörer som kallas fettnekros (döda fettceller i bröstet, vilket är mycket vanligt efter en skada).

Oftast, innan biopsin, genomgår patienten en serie studier som syftar till att ta reda på omfattningen av tumörens spridning. Sådana studier inkluderar mammografi och ultraljud. Med hjälp av dessa metoder drar specialisten en slutsats om tumörens plats, dess djup och dess djup. Om tumören är mycket djup görs en biopsi under ultraljud eller röntgenvägledning.

Aspirationsbiopsi

En av de icke-kirurgiska metoderna är aspirationsbiopsi, vilket innebär att man tar ett prov av det störande området i bröstet med en nål eller spruta. Denna metod har flera fördelar. Till exempel utsätts patienten för mindre nervös stress, dessutom skadas inte huden, så det finns inga ärr eller ärr på brösthuden. Detta är viktigt inte bara ur estetisk utan också medicinsk synvinkel. Vid efterföljande mammografiska undersökningar kommer inte ärret att störa den kvalitativa tolkningen av resultaten. Dessutom har denna typ av biopsi en minimal risk för komplikationer. Men icke-operativa diagnostiska metoder har en betydande nackdel - de kan inte alltid användas för att ställa rätt och slutlig diagnos. Det är därför i de flesta fall kirurgiskt ingripande är nödvändigt.

Biopsityper:

 • Fin-nål aspiration biopsi - används för att biopsi de brösttumörer som är påtagliga. Proceduren utförs medan du sitter. Läkaren gör en beteckning på huden, det vill säga markerar den plats från vilken provet kommer att tas och behandlas med ett speciellt ämne som innehåller ett antiseptiskt medel. En lång, tunn nål förs sedan in i körteln. Efter att sprutan har trängt igenom vävnaden drar läkaren tillbaka sprutkolven flera gånger så att en liten mängd vävnad dras. Om det är nödvändigt att ta en punktering av en cysta samlas vätskan i den i sprutan. Smärtan som orsakas av cysten avtar efter att all vätska har pumpats ut ur den.
 • Stereotaktisk finnålsbiopsi - kärnan i denna metod är att det erforderliga antalet prover tas från flera områden i tumören. Det finns situationer när neoplasman inte kan detekteras genom palpation eller om den är för djup. I sådana fall hittar läkaren platser för biopsi med mammografi eller ultraljud, vilket kan ge en tredimensionell bild..
 • Tjocknålsbiopsi - tack vare det kan läkaren få ett större område av bröstet, eftersom denna typ av diagnos utförs med en tjock nål med en skäranordning. Den största fördelen med denna typ av biopsi är det faktum att det tagna provet kan ges en mer exakt storlek, vilket blir möjligt på grund av dess betydande storlek.
 • Incisional biopsi - det kräver excision av ett litet område av neoplasman, vilket gör att det liknar kirurgi. Det utförs under lokalbedövning, oftast i situationer där aspirationsbiopsidata inte kan lita på helt. Trots att båda studierna kan ge felaktiga resultat har de en obestridlig fördel - hastighet.
 • Excisional biopsi - det kan klassificeras som en liten operation, under vilken läkaren skär ut antingen hela tumören eller en del av den. Denna undersökning kan inte betraktas som botande, för i fallet med bildande malignitet bör avlägsnandet av lymfkörtlarna utföras och det kan också finnas behov av mer omfattande ingripande. Komplett avlägsnande av tumör indikeras i fall. När dess dimensioner inte överstiger 2,5 cm. I andra situationer utförs partiell excision.

Sammanfattningsvis, låt oss återigen komma ihåg att det huvudsakliga syftet med en biopsi är att ta reda på vad som är tumörens natur. Om patienten har symtom som indikerar sin närvaro i kroppen. Diagnosen kan endast ställas efter en biopsi. Biopsi kan utföras antingen genom kirurgi eller genom icke-kirurgiska metoder (fin nål). De har mindre stress på patientens kropp och har också lägre risk för komplikationer. Sannolikheten för att uppnå felaktiga resultat när biopsier utförs med icke-kirurgiska metoder är dock ganska hög. I 80% av fallen bestämmer en biopsi godartade processer.

Biopsi och histologi av livmoderhalsen med dysplasi

Artiklar om medicinska experter

Biopsi - detta ord skrämmer många kvinnor, även om själva förfarandet inte är farligt. Bara hennes resultat, som inte alltid är dåligt, kan vara alarmerande. En cervikal biopsi med dysplasi är mer sannolikt att utesluta risken för att utveckla onkologi och är en av de vanligaste procedurerna i en omfattande undersökning av kvinnor..

Beskrivning av proceduren, hur är biopsi av livmoderhalsen livmoder med dysplasi?

 • En biopsi tar en liten mängd epitelvävnad för undersökning.
 • Förfarandet använder en mycket tunn specialnål med hålighet.
 • En biopsi utförs under en kolposkopisk undersökning.
 • Nålen sätts in i epitelvävnaden efter applicering av lokalbedövning.
 • Den erhållna biopsin (material) skickas till laboratoriet för histologisk undersökning.
 • Cellmaterial genomgår särskild bearbetning (färgning) och undersöks i mikroskop.
 • Histologi låter dig bestämma hur farlig cervikal dysplasi är. Bevarandet av cellstrukturen, deras morfologi, antalet vävnadsskikt bedöms.
 • Analysen låter dig bestämma graden av skada på epitelvävnad och klargöra den preliminära diagnosen.

Biopsi anses vara en mycket informativ metod, plus att denna procedur är nästan smärtfri och hänvisar till minimalt invasiva undersökningsmetoder

Histologi för cervikal dysplasi

Histologiska studier ingår i det diagnostiska komplexet om gynekologen vid den första undersökningen fann en kvinnas cervikal dysplasi. Det är histologi som gör det möjligt att klargöra diagnosen, utesluta eller bekräfta cancer, karcinom.

Låt oss ta en närmare titt på vad histologi är:

 • Histologi är en metod som studerar vävnadens struktur, avslöjar alla avvikelser i cellstrukturen.
 • Grunden för histologi är studien av en sektion av vävnadsmaterial, i detta fall epitel av livmoderhalsen.
 • Skillnaden mellan histologi och cytologi ligger i det faktum att en djupare provtagning av materialet utförs under en biopsi. Cytologi innefattar skrapning från ytan av cervikal epitel.
 • Histologi utförs under kolposkopisk undersökning. Oftast efter primär kolposkopi, som bestämmer platsen för biopsiprovtagning.
 • Histologisk undersökning anses inte vara svår, med undantag för fall där epitelskador inte uttalas och flera biopsier krävs från olika delar av livmoderhalsen
 • Den resulterande biopsin undersöks genom färgning. Normal epitelvävnad visar brun färg efter färgning. Om det finns patologiska förändringar förändras vävnadens färg lite eller materialet ändrar inte alls färg.
 • Under histologi skadas livmoderhalsvävnaden för att undvika infektion eller blödning, platsen kan sys. Men oftast, efter biopsi, används en steril hemostatisk vattpinne som helt klarar funktionen att skydda och regenerera vävnad..

Vilka metoder kan användas för histologi?

 • Standardbiopsi med en speciell ihålig nål.
 • Skärning av ett litet vävnadsområde med en speciell medicinsk elektrisk kniv (diatermoecision).
 • Laser excision.
 • Excision med det senaste moderna instrumentet - radiokniv.
 • Ta vävnad med en skalpell.

Rekommendationer för histologisk vävnadsskörd

 • Detta är den minst traumatiska och lämpliga metoden för unga, ogiltiga kvinnor..
 • Om det påstådda förändrade området av epitelet är litet, i någon sektor av nacken, utförs staketet på ett försiktigt sätt.
 • För histologi krävs preliminära diagnostiska procedurer - undersökning, cytologi, kolposkopi.

Normala histologiresultat utesluter inte behovet av regelbundna kontroller och diagnostik. Ett besök hos en gynekolog minst en gång per år bör vara normen för varje sund kvinna, eftersom cervikal dysplasi kan utvecklas asymptomatiskt och utan karakteristiska tecken.

Vad är skillnaden mellan histologi, cytologi och biopsi?

Mycket ofta på Internet kan du hitta en fråga om skillnaden mellan biopsi, cytologi och histologi. Det verkar som om alla dessa termer är förknippade med vetenskap och vävnadsforskning och används i moderna undersökningar för att upptäcka cancer och andra farliga celler. Men vad är skillnaderna??

Histologi, embryologi och cytologi: vad är skillnaderna??

I modern medicin används ofta histologisk forskning, som med nästan 100% noggrannhet gör att du kan bestämma förekomsten av farliga processer i människokroppen..

Histologi enligt dess definition är vetenskapen om att studera utvecklingen och strukturen av vävnader i olika organ och system i människokroppen..

Embryologi är en vetenskap som studerar utseendet på embryot och dess efterföljande utveckling, vävnadsbildning.

Cytologi är vetenskapen om levande celler. Med hjälp av denna vetenskap studeras cellernas utveckling och struktur, deras funktioner och reproduktionsprocesser. Cytologistudier hjälper också till att ställa noggranna diagnoser och bestämma behandlingsalternativ. Om allt är klart om embryologi är det inte helt klart hur histologi skiljer sig från cytologi.

Läs också: 7 fördelar med IVF

Skillnaden mellan cytologi och histologi är att i det första fallet studeras de cellulära elementen separat och i det andra strukturen av vävnaden som helhet..

Med andra ord, när ett prov tas för vidare studie av studien undersöks vävnaden först, och när patologi detekteras, individuella cellstrukturer. I vissa fall utförs cytologisk undersökning separat utan histologisk. Mer exakt är cytologi eller histologi svårt att säga. Dessa moderna studier kompletterar och ersätter ofta varandra och gör det möjligt att korrekt diagnostisera när cancer eller andra farliga sjukdomar misstänks. I vissa fall finns det inget behov av en histologisk undersökning, och en cytologisk är tillräckligt. Till exempel tas en vaginal vattpinne för att upptäcka livmoderosion..

Hur histologi skiljer sig från biopsi

Många människor förvirrar begreppen "biopsi" och "histologi", men skillnaderna är betydande. Skillnaden mellan biopsi och histologi är att de är helt olika definitioner. En biopsi är ett förfarande för att ta ett prov av vävnad du behöver. Och histologi är engagerad i den fortsatta studien och studien av det tagna provet. Med andra ord tas vävnadsprover med biopsi för histologi. Dessutom kan en biopsi utföras på olika sätt: under lokal eller allmän anestesi under operationen eller med en punkteringsnål utan ytterligare anestesi.

Läs också: Cervikal biopsi