Astrocytom hjärntumör: orsaker, symtom, behandling

Carcinom

Astrocytom är en volymetrisk tumör som utvecklas i hjärnvävnaderna från den astrocytiska komponenten i glia. Tumören bildas av astrocyter - stjärnformade neuroglialceller. En av uppgifterna för friska astrocyter är att skydda nervceller från skador. Tumörprocessen kan förekomma i olika delar av hjärnan, det detekteras hos patienter i olika åldersgrupper.

Kännetecken för patologi

Ett astrocytom som slog hjärnan är en neoplasma som är lokaliserad i hjärnhalvorna, lillhjärnan, bagageutrymmet och andra regioner och kan bildas från olika typer av celler, vilket indikerar en polymorf struktur. Tumörer i centrala nervsystemet av den primära typen står för cirka 2% av den totala massan av neoplasmer. Andelen astrocytiska gliom är 75%. Förekomsten av patologi är i genomsnitt 21 fall per 100 tusen invånare årligen.

Klassificering av cerebralt astrocytom

Astrocytiska gliom som bildas i hjärnan klassificeras enligt deras malignitet. Tumörklass (steg) 1-2 betraktas som lågklassig, grad 3-4 - högklassig. I det första fallet finns det en lång historia, en långsam ökning av symtomen och ofta ett konvulsivt syndrom. I det andra - en kort historia, snabb progression av symtom, sällan krampaktigt syndrom.

Astrocytom är en tumör som kan vara godartad och malign, vilket bestäms av kursens natur, spridningsgraden (grobarhet) i de omgivande vävnaderna i hjärnan och andra delar av kroppen. Det finns typer av astrocytom:

 1. Piloid (pilocytisk) grad 1 - godartad neoplasma, som kännetecknas av tydliga gränser. Det kännetecknas av långsam tillväxt, oftare diagnostiserad i barndomen eller ung vuxen ålder.
 2. Diffus astrocytom grad 2. I denna grupp särskiljs fibrillära, protoplasmiska, hemistocytiska (stora cell) former. Särskilda drag: långsam diffus-infiltrativ tillväxt, suddiga gränser. Tumörceller invaderar normal hjärnvävnad i ett rumsligt område, vilket gör det svårt att bestämma de exakta gränserna. Neoplasmas faktiska storlek kan betydligt överstiga den makroskopiska, synliga delen. Oftare upptäcks hos barn och patienter i åldern 20-30 år.
 3. Anaplastisk klass 3. Den har inga tydliga gränser, växer snabbt och sprider sig i de omgivande vävnaderna. Vanligare hos män i åldrarna 30-50.
 4. Glioblastom klass 4. Jätte cellform, där total avlägsnande anges. Oftare upptäcks hos män i åldrarna 40-70 år.

Protoplasmatisk astrocytom är en sällsynt form som bildas av astrocyter med små cellkroppar, kännetecknas av degenerativa processer (slemhinnedegeneration, manifesterad av patologiska förändringar i proteinvävnad), närvaron av mikrocystiska formationer och ett litet antal glialfilament. Hos vuxna är protoplasmatiskt astrocytom oftare lokaliserat i kortikala strukturer i hjärnans temporala och frontala regioner. Medelåldern för patienter är 20-30 år.

Orsaker till förekomst

De exakta orsakerna till utvecklingen av tumörprocessen har inte identifierats. I 5% av fallen är bildandet av primära tumörer i centrala nervsystemet associerat med genetiskt ärvda syndrom (neurofibromatos typ I, II, Turcott's syndrom). I 95% av fallen utvecklas neoplasmer i hjärnstrukturerna sporadiskt (spontant). Framkallande faktorer:

 • Joniserande strålning.
 • Ogynnsam ekologisk situation.
 • Berusning, kronisk och akut.
 • Dåliga vanor (rökning, alkoholmissbruk).

Infektion med onkogena virus kan provocera utvecklingen av sjukdomen. Tumörprocesser som involverar återfödda astrocyter detekteras i alla åldrar.

Symtom

Symtom beror ofta på skadans läge. Om tumören är belägen i de främre delarna av corpus callosum observeras kognitiv försämring. Lokalisering av tumörfokus i området för basala ganglier åtföljs ofta av rörelsestörningar och hemipares (pares i ena halvan av kroppen) av den kontralaterala (motsatt fokus) platsen.

Om tumörprocessen har påverkat vävnaderna i bagageutrymmet, finns det tecken på skador på kranialnerven (hörselnedsättning, blåsförlamning, försvagning, ansiktsmuskulaturens svaghet), ataxi och andra rörelsestörningar, känslighetsstörning i en eller båda kroppshalvorna, avsiktlig tremor (skakningar i extremiteterna inträffar efter avslutad frivillig rörelse) typ. Massans placering i cerebellarregionen är förknippad med karakteristiska symtom - ataxi, tremor, hydrocefaliskt syndrom, nystagmus.

Förlusten av den optiska nerven (II par av kranialnerven) orsakar försämrad synskärpa. Platsen för tumörfokus i hypotalamuszonen åtföljs av hypotermi (minskning av kroppstemperaturen), ätstörningar (polydipsi - oklanderlig törst, bulimia nervosa - okontrollerad överätning, anorexia nervosa - fullständig brist på aptit). Vanliga astrocytomsymtom:

 1. Huvudvärk. Oftare spricker, intensiv, pulserande, uppstår på morgonen efter att ha vaknat.
 2. Illamående, åtföljt av anfall av upprepade kräkningar (vanligtvis på morgonen).
 3. Förändring i gång (vacklande, osäker, med en tendens att falla).
 4. Förlust av motorisk samordning.

Om en volumetrisk neoplasma, som växer, komprimerar vägarna för utflödet av cerebrospinalvätska, ocklusiv (stängd, förknippad med nedsatt öppenhet) utvecklas hydrocefalus med motsvarande symtom - tvingad position i huvudet, funktionsstörning i det autonoma nervsystemet (ökad svettning, snabb andning, takykardi, störning ), ökade värden för intrakraniellt tryck. Neurologiskt underskott uppstår som ett resultat av olika faktorer:

 • Spridning av tumörceller i frisk hjärnvävnad.
 • Mekanisk kompression av omgivande vävnader.
 • Hemorragisk foci inom och utanför tumören.
 • Ödem i hjärnvävnaden.
 • Brott mot CSF-dynamiken.
 • Nedsatt blodflöde.
 • Obstruktion (blockering, obstruktion) av venösa bihålor med metastaser.

I tumörer av en malign form bildas ofta ett nytt cirkulationsnätverk där blödningsfoci ständigt uppträder. Blodkärlen blöder ofta och täpps igen.

Diagnostik

En omfattande undersökning genomförs. En neurolog bestämmer patientens neurologiska och funktionella (enligt Karnofsky-skalan). Visas konsultationer av en ögonläkare, onkolog, neurokirurg. Grundläggande instrumentella metoder:

 1. CT, MR.
 2. Positronemissionstomografi.
 3. Stereotaktisk biopsi.
 4. Immunohistokemisk studie.

Piloidformen under MR-studien manifesteras av hypodense (låg densitet) foci i T1-läget eller hyperdens (ökad densitet) områden i T2-läget. En cystisk komponent observeras ofta. Tumören ackumulerar jämnt kontrastmedel. Den gigantiska cellformen manifesteras av stora hypodense-områden (låg densitet) i studien av MR i T1-läge. Tumören ackumulerar intensivt kontrastmedel. Under CT-skanningen finns symmetriskt placerade förkalkningar (kalciumsaltavsättningsområde).

Med stereotaktisk biopsi kan du välja den optimala behandlingstaktiken med hänsyn till tumörens morfologiska struktur. Vävnadsprovtagning genom stereotaxisk biopsi utförs ofta med hjälp av MR- eller CT-utrustning, vilket ger hög noggrannhet, lågt trauma för friska vävnader. Andelen komplikationer (blödningar, infektiösa lesioner, neurologiska störningar) med stereotaxisk biopsi är cirka 3% av fallen.

Behandlingsmetoder

Behandling av astrocytom som bildas i hjärnan ordineras med hänsyn till graden av malignitet, baserat på data från den kliniska bilden och resultaten av instrumentell forskning. Den prioriterade behandlingsmetoden är fullständigt kirurgiskt avlägsnande av astrocytom. Under det kirurgiska ingreppet är det möjligt att lösa följande problem:

 • Förbättra patientens allmänna välbefinnande.
 • Eliminering av tecken på hydrocefalus, normalisering av intrakraniella tryckindikatorer.
 • Minska manifestationerna av neurologiska symtom.
 • Förmåga att genomföra histologisk analys (tumörens patomorfologiska struktur) vävnadsprov.

Valet av postoperativ behandling beror på risken för återfall och egenskaperna hos det kirurgiska ingreppet (helt eller delvis avlägsnande). Bestrålning är ofta en kompletterande behandling för neuroglial neoplasmer.

Postoperativ strålbehandling är indicerad för att minska sannolikheten för återfall och långsam tumörtillväxt efter icke-radikal (partiell) resektion. I diffus astrocytom i grad 2 är strålterapi inte alltid effektiv på grund av oförmågan att exakt bestämma gränserna och beräkna strålningsdosen. Att bestämma den optimala strålningsdosen är läkarens viktigaste uppgift.

Vid låga doser uppträder sällan tidiga komplikationer, men fördröjda är möjliga - neurologiskt underskott, strålningsnekros, demens. Höga doser ger en god terapeutisk effekt - en ökning av perioden utan återfall och total förväntad livslängd. Samtidigt framkallar ofta höga doser en försämring av det allmänna tillståndet hos en patient som utvecklar psyko-emotionella störningar, sömnlöshet och ökad trötthet..

Kirurgisk avlägsnande tar hänsyn till den angränsande avdelningernas funktionella betydelse. Statistiken visar 5-årig och 10-årig förväntad livslängd i 87% respektive 68% av fallen efter radikal resektion av astrocytisk neoplasm av grad 1-2. Med delvis avlägsnande av liknande tumörstrukturer minskar antalet fall från en 5-årig och 10-årig förväntad livslängd till 57% respektive 31%..

Cytoreduktiv (involverande avlägsnande av maximal volym av påverkad vävnad) är en prioriterad taktik för patienter med kort historia, förekomsten av en masseffekt (negativ effekt på de omgivande vävnaderna), progressivt neurologiskt underskott och ökat intrakraniellt tryck. Tack vare detta tillvägagångssätt är det möjligt att förkorta perioden med kortikosteroidläkemedel, minska risken för dislokation (förskjutning) av hjärnstrukturer..

Kemoterapi är en alternativ behandling för astrocytom i grad 1-2. Slumpmässiga studier har inte bekräftat effekten av adjuvans (adjuvant) kemoterapi vid behandling av astrocytiska neoplasmer av låg kvalitet. Det finns en positiv klinisk erfarenhet av användning av Bleomycin för behandling av cystor associerade med astrocytom.

Temodal ordineras också (monoterapi eller i kombination med andra läkemedel). Antiinflammatorisk och immunsuppressiv behandling utförs med glukokortikosteroidläkemedel (Dexametason). Med ökade värden på intrakraniellt tryck ordineras diuretika (Mannitol).

Prognos

Livsprognosen med astrocytom som har uppstått i hjärnan beror på patientens ålder, graden av malignitet hos tumörstrukturen, morfologisk struktur, tillväxthastighet och spridning i omgivande vävnader. Livsprognosen i cancer av astrocytisk typ (höggradig) och diffust astrocytom (låggradig), bildad i hjärnan, anses vara ogynnsam på grund av det höga antalet återfall, vars andel är 60-80%. Förutsägbara kriterier:

 1. Patientens ålder.
 2. Morfologisk struktur i neoplasman.
 3. Funktionell status, patientens tillstånd (Karnovsky-skala).
 4. Förekomsten av samtidiga sjukdomar.
 5. Svårighetsgraden av cerebral hypertoni.

En av de avgörande faktorerna för att göra en prognos är den tillgängliga resektionsvolymen. På grund av tillväxtens natur och intrakraniell (intrakraniell) lokalisering kan ofta astrocytiska tumörer inte tas bort helt, vilket negativt påverkar patientens förväntade livslängd. Prognosen för diffus astrocytom av grad 2 är relativt dålig.

Detta beror på den diffusa spridningen av tumörceller i hjärnstrukturerna, vilket knappast märks under neurobildning, vilket förhindrar total borttagning. Denna form kännetecknas av en tendens till malign transformation (48-80% av fallen), vilket förvärrar prognosen för överlevnad. Statistiken visar att den förväntade livslängden för patienter som diagnostiserats med diffust astrocytom, bildad i hjärnan, efter kirurgisk behandling är i genomsnitt 5 år.

Förebyggande

För att förhindra sjukdomen rekommenderar läkare att man leder en hälsosam, aktiv livsstil, ordnar rätt näring, säkerställer tillräcklig vila och sömn. Vid de första symptomen är det bättre att genomgå en undersökning för att utesluta närvaron av en tumör eller upptäcka den i ett tidigt utvecklingsstadium.

Astrocytom är en malign eller godartad tumör som påverkar hjärnan. Tidig diagnos och korrekt terapi ökar sannolikheten för ett framgångsrikt resultat, bidrar till en ökad livslängd.

Astrocytom

Astrocytom är en av de vanligaste hjärntumörerna. Den inre delen av tumören innehåller ofta cystor, som kan växa till en stor storlek och orsaka kompression av medulla.

Godartade astrocytom placerade på en tillgänglig plats ger en bättre prognos för livslängden än astrocytom med hög malignitet eller godartade astrocytom som är belägna på en plats som inte är tillgänglig för kirurgen och som har en stor tumör. Ju tidigare en tumör upptäcks, desto mer gynnsam är prognosen för dess behandling..

På Yusupov-sjukhuset är de engagerade i diagnostik och behandling och astrocyter. Sjukhuset är utrustat med innovativ diagnostisk utrustning som gör att du kan ta emot alla diagnostiska tjänster.

Hjärnans astrocytom: vad är det?

Astrocytom är en glial hjärntumör som utvecklas från astrocyter, neuroglialceller som ser ut som stjärnor eller spindlar. Astrocyter stöder den strukturella komponenten i hjärnans nervsystem - nervceller. Astrocyter påverkar förflyttningen av ämnen från blodkärlets vägg till plasmamembranet i ett neuron, deltar i tillväxten av nervceller, reglerar sammansättningen av den intercellulära vätskan och mycket mer. Astrocyter i hjärnans vita substans kallas fibrösa eller fibrösa. Protoplasmiska astrocyter dominerar i hjärnans gråa substans. Astrocyter utför funktionen för att skydda hjärnneuroner från kemikalier, skador, ge näring till nervceller och delta i regleringen av blodflödet till hjärnan.

Hjärntumörer kan inte kallas cancer, eftersom de inte utvecklas från epitelceller utan från celler med mer komplexa strukturer. En malign hjärntumör metastaserar praktiskt taget inte utanför hjärnan, men hjärnan kan påverkas av metastaser av tumörer som finns i andra organ och vävnader i kroppen. En malign hjärntumör kan inte skilja sig från en godartad tumör. En hjärntumör har ingen tydlig gräns - därför är dess fullständiga borttagning nästan omöjligt. Svårigheten att behandla sådana tumörer är att hjärnan har en blod-hjärnbarriär, genom vilken många cancerläkemedel inte passerar, hjärnan har sin egen immunitet. En hjärntumör kan påverka hela hjärnan - själva tumören kan utvecklas i en del av hjärnan, och dess celler kan placeras i olika delar av hjärnan.

Polyklonala hjärntumörer är en tumör i en tumör. Dessa inkluderar primära hjärntumörer. Svårigheten ligger i det faktum att en sådan kombination av tumörer ska behandlas med olika grupper av läkemedel - en av tumörerna är okänslig för läkemedel för behandling av en annan typ av tumör. En viktig roll i effektiviteten av behandlingen av en hjärntumör spelas inte av bestämningen av den histologiska typen av neoplasman, utan av tumörens placering och storlek..

Orsaker till förekomst

Det finns för närvarande inga data om orsakerna till utvecklingen av en tumör från astrocytceller. Det finns en åsikt att vissa negativa faktorer kan fungera som en utlösande faktor för tumörutveckling:

 • strålningsexponering. Bestrålning orsakar ofta utvecklingen av en malign hjärntumör hos patienter. Risken för att utveckla astrocytom hos patienter som genomgår strålbehandling ökar;
 • långvarig exponering för giftiga kemikalier. Arbete i farliga branscher kan orsaka utveckling av hjärnneoplasmer.
 • onkogena virus;
 • ärftlig benägenhet
 • trauma;
 • patientens ålder. Vissa typer av tumörer drabbar främst barn, andra är vanligare hos ungdomar mellan 20 och 30 år, den tredje typen av tumör drabbar äldre mer..

När man studerade orsakerna till astrocytomutveckling identifierades två typer av skadade gener.

Symtom på astrocytomutveckling

Symptomen på tumörutveckling beror på dess plats och storlek. Beroende på plats kan det störa samordning av rörelse (tumör i lillhjärnan), orsaka nedsatt tal, syn, minne. Tumörtillväxt i vänster halvklot kan orsaka förlamning av kroppens högra sida. En patient med hjärntumör plågas av huvudvärk, känsligheten är nedsatt, svaghet, blodtryckshopp, takykardi uppträder. När hypotalamus eller hypofysen är skadad utvecklas endokrina störningar. Symtom på sjukdomen beror på tumörens plats i en viss del av hjärnan som är ansvarig för vissa funktioner..

Primär

Med lokaliseringen av astrocytom i hjärnans främre lob hos patienter noteras uppkomsten av psykopatologiska symtom: en känsla av eufori, en minskning av kritiken mot ens sjukdom, aggressivitet, emotionell likgiltighet, psyket kan helt kollapsa. Om corpus callosum eller den mediala ytan på frontalloberna skadas hos patienter, försämras minnet och tänkandet. Med nederlaget för Brocas zon i den dominerande halvklotets frontlob noteras utvecklingen av motoriska talstörningar. Patienter med tumörer i de bakre regionerna utvecklar pares och förlamning i övre och nedre extremiteterna.

I händelse av skada på temporalloben kan patienter uppleva hallucinationer: hörsel, gustatorisk, visuell, som över tiden ersätts av generaliserade epileptiska anfall. Ofta utvecklingen av auditiv agnosi - en person känner inte igen tidigare kända ljud, röster, melodier. Astrocytom, beläget i den temporala regionen, hotar med förskjutning och klyvning i occipital foramen, vilket resulterar i att ett dödligt resultat är nästan oundvikligt. När tumören är lokaliserad i de temporala och frontala loberna har patienter ofta epileptiska anfall.

När en tumör i hjärnans parietallapp skadas uppstår sensoriska störningar, astereognos, apraxi i motsatt lem (med apraxi störs målmedvetna åtgärder hos människor). Patienter utvecklar fokala epileptiska anfall. Om de nedre delarna av vänstra parietalloben är skadade hos högerhänta, är det ett brott mot tal, räkning, skrivning.

Astrocytom i hjärnans occipitala lob diagnostiseras minst. Patienter med dessa tumörer utvecklar synhallucinationer, fotopsier, hemianopsi (förlust av hälften av synfältet i varje öga).

Sekundär

Ett av de viktigaste tecknen på cerebralt astrocytom är närvaron av paroxysmal eller värkande diffus smärta i huvudet. Huvudvärken har ingen tydlig lokalisering, den orsakas av intrakraniell hypertoni. I de tidiga stadierna av sjukdomen har smärtan en paroxysmal, värkande karaktär, över tiden blir den konstant, vilket är associerat med tumörens progression..

Hos patienter med astrocytom i hjärnan, som ett resultat av kompression av cerebrospinalvätskan, venösa kärl, intrakraniellt tryck ökar. Huvudvärk, kräkningar, ihållande hicka uppträder, kognitiva funktioner och synskärpa minskar. Svåra fall åtföljs av en person som faller i koma.

Diagnostik: typer av tumör

Strukturen hos maligna celler delar astrocytom i två grupper:

 • fibrillar, hemistocytisk, protoplasmatisk.
 • pilocytisk (pilocytisk), subepidemal (glomerulär), cerebellär mikrocystisk.

Astrocytom har flera maligniteter:

 • den första graden av malignitet - denna typ av godartad tumör växer långsamt, har en liten storlek, är begränsad från friska delar av hjärnan av en slags kapsel, påverkar sällan utvecklingen av neurologiskt underskott. Tumören representeras av normala astrocytceller, som utvecklas i form av en nodul. En representant för en sådan tumör är pilocytiskt astrocytom, pilocytiskt. Det drabbar oftare barn och ungdomar;
 • den andra graden av malignitet - neoplasman växer långsamt, cellerna börjar skilja sig från normala hjärnceller, det är vanligare hos ungdomar i åldern 20 till 30 år. En representant för denna grad av malignitet är fibrillär (diffus) astrocytom;
 • den tredje malignitetsgraden är anaplastiskt astrocytom. Växer snabbt, tumörceller skiljer sig mycket från normala hjärnceller, tumören har en hög malignitet;
 • fjärde graden - malignt glioblastom, cellerna ser inte ut som normala hjärnceller. Det påverkar viktiga hjärncentra, växer snabbt, det är ofta omöjligt att ta bort en sådan tumör. Påverkar lillhjärnan, hjärnhalvorna, hjärnregionen som är ansvarig för omfördelning av information från sensoriska organ - talamus.

Med tiden återföds tumörceller i första och andra grader och förvandlas till celler med tredje och fjärde malignitet. Degeneration av en tumör från en godartad till en malign neoplasma förekommer oftare hos vuxna. Godartade hjärntumörer kan vara lika livshotande som maligna tumörer. Allt beror på formationens storlek och tumörens plats..

Astrocytoma pilocytic

Godartat astrocytom - pilocytiskt astrocytom eller piloidastrocytom, en tumör av den första malignitetsgraden, som växer mycket långsamt. I de flesta fall finns pilocytiskt astrocytom hos barn. Pilocytiskt astrocytom i hjärnan utvecklas oftast i hjärnstammen, lillhjärnan och synnerven. Piloid astrocytom i hjärnan har inga tecken på cellatypi vid histologisk undersökning.

Fibrillärt astrocytom

Fibrillärt astrocytom i hjärnan, eller diffust astrocytom i hjärnan - den andra graden av malignitet. Diffus astrocytom har inga tydliga gränser mellan de drabbade och friska hjärnvävnaderna, oftast lokaliserade i hjärnhalvorna.

Anaplastiskt astrocytom i hjärnan

Hög grad av malignitet. Anaplastiskt astrocytom i hjärnan - tredje graden. Neoplasman har inga tydliga gränser, växer mycket snabbt och växer in i hjärnvävnaden. Oftast drabbar män mellan 40 och 70 år.

Astrocytombehandling

Taktiken för att behandla hjärntumörer beror på tumörens plats, dess storlek och typen av tumör. Det finns en gynnsam prognos vid behandling av diffust astrocytom för unga patienter, förutsatt att hjärntumören avlägsnas helt. Anaplastiskt astrocytom behandlas med ett kombinerat tillvägagångssätt - kirurgi, strålbehandling, polykemoterapi. Den genomsnittliga livslängden är cirka tre år efter operationen. Gynnsam prognos för ungdomar som hade god hälsa före operationen, förutsatt att tumören avlägsnades helt.

Pilocytiskt (piloid) astrocytom utvecklas hos barn, har begränsad tillväxt, karakteristisk lokalisering och morfologiska egenskaper. Tumörbehandling har en gynnsam prognos på grund av långsam tillväxt och låg malignitet. Behandlingen utförs genom kirurgi och fullständigt avlägsnande av neoplasman, vilket i vissa fall är omöjligt på grund av tumörens placering i hypotalamus eller hjärnstammen. Vissa typer av piloidastracytom (hypotalamus) har förmågan att metastasera.

Hjärnans astrocytom: konsekvenser efter operationen

Konsekvenserna efter kirurgi för astrocytom beror på tumörens storlek och dess placering. Godartade astrocytom placerade på en tillgänglig plats ger en bättre prognos för livslängden än astrocytom med hög malignitet eller godartade astrocytom som är belägna på en plats som inte är tillgänglig för kirurgen och som har en stor tumör. Efter avlägsnande av ett astrocytom uppstår ofta tumören igen, vilket inträffar inom två år efter operationen. Ju tidigare en tumör upptäcks, desto mer gynnsam är prognosen för dess behandling..

Astrocytombehandling på Yusupov-sjukhuset

På Yusupov-sjukhuset kan patienter genomgå diagnos och behandling av astrocytom.

Sjukhuset är utrustat med innovativ diagnostisk utrustning för att tillhandahålla alla diagnostiska tjänster. Du kan anmäla dig till ett samråd med en onkolog per telefon eller genom registreringsformuläret på webbplatsen. Den samordnande läkaren kommer att svara på alla dina frågor.

Prognos

Efter kirurgisk avlägsnande av de nodulära formerna av astrocytom kan en långvarig remission (mer än tio år) uppstå. Diffusa astrocytom kännetecknas av frekventa återfall, även efter kombinerad behandling.

Med glioblastom är den genomsnittliga livslängden för en patient ett år, med anaplastiskt astrocytom i hjärnan - cirka fem år.

I andra typer av astrocytom är den genomsnittliga livslängden mycket längre; efter adekvat behandling återgår de till fullt liv och normala arbetsaktiviteter.

Hjärnans astrocytom: konsekvenser, komplikationer, prognos

Artiklar om medicinska experter

Hjärnans astrocytom är en av de vanligaste tumörerna i huvudet eller ryggraden. Eftersom denna neoplasma uppträder i hjärnan (från sina egna celler) - det huvudsakliga kontrollorganet, kan det bara påverka patientens livskvalitet. Ständig huvudvärk, illamående, kräkningar utmattar patienten och minskar hans prestanda. När tumören växer förstärks symtomen och får nya: nedsatt känslighet, pares och förlamning, syn- och hörselnedsättning, minskad tänkande, etc..

Även ett godartat astrocytom, om det inte tas bort, kan göra en person funktionshindrad. Således är grad 1 piloidastrocytom en nodulär tumör med flera cystor inuti som tenderar att växa (om än inte snabbt) och nå stora storlekar. Risken för degeneration av en sådan tumör är extremt liten även efter en tid, men det betyder inte alls att personen inte behöver behandlas. [1]

Det är skrämmande att föreställa sig vilka konsekvenser en sådan tumör kan orsaka om den finns hos ett barn. Piloid astrocytom kan växa under flera år, och gradvis kommer föräldrar att märka hur deras barn helt enkelt blir dumt framför ögonen, ligger efter i utvecklingen från sina kamrater, blir en utstött, för att inte tala om de smärtsamma symtomen som hemsöker barnet.

Hoppet att efter att tumören har avlägsnats kommer de nedsatta mentala funktionerna att återställas, försvinner när barnet växer upp, eftersom de flesta av dem lätt bildas endast i förskoleåldern. Lär inte ett barn att tala förrän 6-7 år, och i framtiden är det nästan omöjligt att göra detta. Detsamma gäller andra högre mentala funktioner, som i ung ålder bör utvecklas och inte försämras. Dåligt minne och brist på koncentration kommer att orsaka dålig skolprestanda, utvecklingsförseningar som är svåra att komma ikapp.

Om tumören växer till en enorm storlek, vilket är lätt att märka även utåt, dödar den faktiskt hjärnan utan att ens ”sluka” sina celler. Genom att komprimera kärlen berövar den hjärnan normal näring och den dör av hypoxi. Det visar sig att du till och med kan dö av en godartad neoplasma..

Ju mindre tumören är, desto lättare är det att ta bort den och därmed undvika farliga konsekvenser och komplikationer under operationen. Ja, sådana komplikationer är också möjliga. Oftast finns postoperativa komplikationer med försummade maligna tumörer eller avlägsnande av djupt placerade ganska stora neoplasmer. Det är tydligt att neurokirurgens kompetens och erfarenhet spelar en viktig roll.

Genom att gå med på en operation har en person rätt att veta vad de positiva och negativa konsekvenserna kan vara. De positiva konsekvenserna inkluderar både fullständig återhämtning och stopp av tumörtillväxt (även om det är ett tag). Möjliga negativa konsekvenser inkluderar: pares och förlamning av armar och ben, synförlust eller hörsel, utveckling av epilepsi, psykiska störningar, ataxi, afasi, dyslexi, etc. Risken för blödning under eller efter operationen bör inte uteslutas..

Om operationen inte lyckas, finns det en risk att en person inte kan tjäna sig själv och blir en “grönsak” som inte kan utföra elementära handlingar. Men återigen är risken för negativa konsekvenser högre, ju mer avancerad tumören är, desto djupare tränger den in i hjärnstrukturerna..

Det är uppenbart att de flesta komplikationer uppstår vid behandling av maligna neoplasmer, som kan slå rot (metastaser) inte bara i hjärnan utan även i andra vitala organ. Det är nästan omöjligt att helt ta bort en sådan tumör, eftersom det är extremt svårt att spåra rörelsens vägar för dess celler. Diffusa tumörer som är benägna att degeneration tränger in i olika delar av hjärnan, sprider sig snabbt till det närliggande utrymmet och förstör dess celler. Avlägsnande av en sådan tumör hjälper inte alltid till att återställa de förlorade funktionerna. [2], [3]

Återkommande astrocytom efter operation är inget undantag, inte ens i fallet med en godartad tumör. Om inte alla celler i neoplasman har avlägsnats, men tumören störs, kan detta öka risken för dess degeneration till en malign. Och alla astrocytom i hjärnan har en sådan risk i en eller annan grad. [4], [5]

Oavsett om man ska gå med på operationen bestämmer alla för sig själva (eller barnets föräldrar), men du måste förstå att alla de beskrivna komplikationerna uppstår i avsaknad av behandling. Endast i detta fall närmar sig deras sannolikhet 100%.

Livsprognos för astrocytom

Hjärnans astrocytom manifesterar sig på olika sätt, så det är helt enkelt omöjligt att säga exakt hur länge patienter lever. För låggradiga tumörer ger kirurgi hopp om ett långt liv. Om tumören inte behandlas kan den över tid inte bara öka i storlek, klämma i hjärnan och orsaka många obehagliga symtom, men under vissa förhållanden kan den utvecklas till en malign form, vars behandling har en sämre livsprognos..

Till exempel, om anaplastiskt astrocytom inte behandlas kan patienten i bästa fall leva ett par år. Men kirurgisk behandling av en malign tumör av grad 3, även med ett adekvat svar på kemoterapi eller strålbehandling, slutar ofta med ett återfall av sjukdomen och patientens död. I genomsnitt är livslängden för sådana patienter 3-4 år, även om vissa av dem överskrider 5-årsgränsen för överlevnad. Den 5-åriga överlevnadsgraden för diffust astrocytom vid 20 till 44 års ålder är 68%, och för anaplastiskt astrocytom - 54% [6] Med starkt differentierat astrocytom hade patienter yngre än 43 år och de som fick kemoterapi bättre total överlevnad [7]... Vid astrocytom av grad II är medianöverlevnadstiden 5-8 år och de har också en hög återfallstakt. [8]

I glioblastoma multiforme är prognosen ännu värre - från flera månader till 1 år, men med rätt inställning till behandling och användning av en ketondiet kan de minska hastigheten på deras progression [9]. Med optimal behandling har patienter med glioblastom en genomsnittlig överlevnadsnivå på mindre än ett år. Cirka 2% av patienterna överlever i tre år. [10] Låggradigt gliom (LGG) är en dödlig dödlig sjukdom hos unga vuxna (medelålder 41) med en genomsnittlig överlevnadsgrad på cirka 7 år. [elva]

Läkare svarar tydligt på frågan om fullständig återhämtning är möjlig med ett astrocytom i ryggmärgen eller hjärnan?

 • Mer än 90 av 100 personer (över 90%) med astrocytom av grad 1 överlever i fem år eller mer efter diagnosen.
 • Cirka 50 av 100 personer (cirka 50%) med astrocytom av klass 2 överlever 5 år eller mer efter diagnos.
 • Mer än 20 av 100 personer (20%) med astrocytom av grad 3 överlever i fem år eller mer efter diagnos.
 • Cirka 5 av 100 personer (cirka 5%) med astrocytom av grad 4 överlever 5 år eller mer efter diagnos. [12]

I de ledande klinikerna i Israel utför läkare framgångsrikt sådana operationer och förklarar inte bara en hög överlevnadsgrad, utan också en fullständig återhämtning för de flesta patienter.

Men med diffusa tumörer vars lokalisering är svår att visualisera, även i fallet med en godartad neoplasma, är det svårt att lova återhämtning. Utan att definiera de exakta gränserna för tumören är det omöjligt att säga med fullständig säkerhet att alla dess celler kommer att tas bort. Strålterapi kan naturligtvis förbättra prognosen för behandlingen, men dess inverkan på kroppen i framtiden är svår att förutsäga. Det är sant att modern teknik (linjära acceleratorer) hjälper till att minimera de skadliga effekterna av joniserande strålning på friska celler, men strålterapi är fortfarande ett allvarligt slag mot immuniteten.

När det gäller maligna astrocytomer anser läkarna här att det är omöjligt att helt återhämta sig från dem. Ibland är det möjligt att uppnå en ganska lång remission (3-5 år), men förr eller senare börjar tumören att återkomma, upprepad behandling uppfattas av kroppen tyngre än den första, kräver en minskning av dosen av kemoterapidroger och strålning, som ett resultat är dess effektivitet lägre.

Funktionshinder vid godartad astrocytom (opererad, obearbetad, med tveksam diagnos) inträffar inte när en tumör upptäcks, utan när sjukdomens manifestationer blir ett hinder för utförandet av professionella uppgifter. Patienten tilldelas den tredje funktionshindringsgruppen och rekommenderas att arbeta som inte är förknippad med fysisk och neuropsykisk stress, exklusive kontakt med skadliga miljöfaktorer. I framtiden, när patientens tillstånd förvärras, kan slutsatsen av MSEC ses över.

I händelse av att symtomen på sjukdomen blir orsaken till en uttalad begränsning av livet, dvs. en person kan inte längre arbeta ens vid lätt arbete, patienten tilldelas en andra funktionshindringsgrupp.

Med maligna tumörer, närvaron av allvarliga neurologiska symtom, irreversibla störningar i vitala organs funktion, liksom i fallet med det sista stadiet av cancer, när en person inte kan tjäna sig själv, får han 1 funktionshindringsgrupp.

När man bestämmer funktionshindringsgruppen tas många faktorer i beaktande: patientens ålder, graden av malignitet, huruvida det har skett en operation, vilka konsekvenser etc. etc., därför fattar kommissionen ett beslut för varje patient individuellt och förlitar sig inte bara på diagnosen utan också på patientens tillstånd..

Förebyggande

Cancerförebyggande minskar vanligtvis till en hälsosam livsstil, undviker kontakt med cancerframkallande ämnen och strålning, ger upp dåliga vanor, hälsosam kost och förhindrar skador och infektioner [13]. Ack, om allt var så enkelt, skulle problemet med hjärntumörer inte vara så akut. Kanske i framtiden kommer vi att veta orsakerna till utvecklingen av hjärnastrocytom, och genetiker kommer att lära sig att "reparera" patologiska gener, men hittills måste vi begränsa oss till ovanstående åtgärder för att minimera den möjliga risken. Tre prospektiva kohortstudier har visat ett samband mellan koffeinintag (kaffe, te) och risken för att utveckla gliom hos vuxna [14]. Möjligheten att använda stamceller för att förhindra återfall av glioblastom studeras [15]

Hjärnans astrocytom är en sjukdom som sätter sitt mörka prägel på människors liv. Men medan sjukdomen är i ett tidigt skede bör du inte ta det som en mening. Detta är ett test av styrka, tro, tålamod, en möjlighet att utvärdera ditt liv annorlunda och göra allt för att återfå din hälsa, eller åtminstone spara flera år av ett mer eller mindre tillfredsställande liv. Ju tidigare sjukdomen upptäcks, desto fler chanser har du för att övervinna den och blir segrande från en svår men extremt viktig kamp. När allt kommer omkring har varje ögonblick i människans liv värde, och särskilt det som framtiden beror på.

Vad är ett astrocytom i hjärnan och hur länge lever människor med det?

Från artikeln kommer du att lära dig om orsakerna till hjärntumör - astrocytom, dess symtom, diagnos, behandling och prognos.

allmän information

Hjärnans astrocytom är den vanligaste typen av glialtumör. Cirka hälften av alla hjärngliom är astrocytom. Hjärnans astrocytom kan förekomma i alla åldrar. Oftare än andra observeras hjärnans astrocytom hos män i åldrarna 20 till 50 år.

Hos vuxna är den mest karakteristiska lokaliseringen av cerebralt astrocytom den vita substansen i halvklotet (en tumör i hjärnhalvorna); hos barn är cerebellära och hjärnstammskador vanligare. Ibland har barn skador på optisk nerv (chiasm gliom och optisk nerv gliom).

Orsaker till förekomst

De exakta orsakerna som leder till utvecklingen av astrocytom är för närvarande okända. Medverkande faktorer kan vara:

 • virus med hög grad av onkogenicitet;
 • onkologiska och relaterade sjukdomar;
 • aggressiva metoder för behandling av cancer (kemoterapi);
 • ogynnsam ekologisk situation i regionen, vilket bidrar till giftig förgiftning av kroppen;
 • ärftlig benägenhet för tumörsjukdomar;
 • vissa genetiska sjukdomar (klumpig skleros, Recklinghausens sjukdom);
 • vissa yrkesrisker (gummiproduktion, oljeraffinering, strålning, tungmetallsalter).

Dessutom kan godartade astrocytom återkomma och utvecklas till maligna.

Tumörtyper

Det finns flera typer av malignitet:

 1. grad (pilocytiskt astrocytom i hjärnan).
 2. grad (fibrillärt astrocytom i hjärnan).
 3. grad (anaplastiskt astrocytom i hjärnan).
 4. grad (glioblastom).

Pilocytiskt astrocytom

Pilocytiskt eller piloidastrocytom i hjärnan är vanligtvis en godartad tumör (grad I), som ofta förekommer i barndomen. Det påverkar främst lillhjärnan och angränsande områden i hjärnan, lokaliserad i synnerven, hjärnstammen, lillhjärnan. Det kännetecknas av långsam tillväxt och tydliga gränser. Detta gliom reagerar bra på kirurgisk behandling och går i rätt tid utan att få konsekvenser..

Fibrillärt astrocytom

Finns också med namnet diffus protoplasmic, har inga tydliga gränser för lokalisering, men skiljer sig inte i en hög tillväxttakt. Riskgruppen inkluderar ungdomar från 20 till 30 år. Enligt den histologiska strukturen tillhör den godartade tumörer, men har en tendens till återfall (II-grad av malignitet). Växer inte in i hjärnhinnorna, ger inte metastaser.

Anaplastiskt astrocytom

Malign tumör (III-grad av malignitet), kännetecknad av frånvaron av tydliga gränser och snabb infiltrativ tillväxt. Oftast drabbar män över 30 år. Huvudskillnaden är den oklara lokaliseringen och tillväxten av tumören i nervvävnaden..

Glioblastom

Malign och farligast typ av astrocytom (IV-grad av malignitet). Den har inga gränser, växer snabbt till omgivande vävnader och ger metastaser. Vanligtvis sett hos män mellan 40 och 70 år. Den har blixtsnabb tillväxt, förmågan att växa in i alla delar av hjärnan, och som regel leder en sådan sjukdomsförlopp till hjärndöd. Praktiskt taget resistent mot kirurgiska ingrepp.

Mycket differentierade (godartade) astrocytom utgör 10% av det totala antalet hjärntumörer, 60% är anaplastiska astrocytom och gliom. Med astrocytom i hjärnan av III- och IV-malignitetsgrad är patientens genomsnittliga livslängd ett år.

Vad betyder begreppet "grad" i en malign sjukdom?

Grad avser graden av malignitet hos en tumör, bestämd genom mikroskopisk undersökning, samt aggressiviteten hos tumörcellstillväxt. Primära hjärntumörer är uppdelade i IV-grupper beroende på graden av malignitet (IV är den mest maligna).

I grad I-tumörer skiljer sig tumörceller lite från det normala och visar endast mild atypicalitet. I detta skede kännetecknas cellerna av långsam tillväxt och relativt godartade. Grad IV-tumörceller har nästan ingen likhet med normala celler, kännetecknas av snabb tillväxt och en hög grad av malignitet. II och III grader är mellanliggande.

Symtom och kliniska manifestationer

Med astrocytom uppträder tecken av allmän typ, liksom lokala, motsvarande den del av hjärnan där tumören är belägen. De flesta av symtomen orsakas av en ökning av kranialtrycket eller berusning av kroppen från drabbade celler. I de första stegen kan utvecklingen av astrocytom fortsätta obemärkt, vilket komplicerar dess snabba upptäckt.

 • värkande huvudvärk
 • aptitlöshet;
 • illamående, kräkningar
 • talets långsamhet
 • störningar i uppmärksamhet och minne;
 • dubbelsyn eller dimma i ögonen;
 • yrsel;
 • trötthet, allmän sjukdomskänsla
 • problem med samordning;
 • kramper, epileptiska anfall;
 • humörsvängningar.

Fokalsymtom kan variera avsevärt. Ofta visas de inte helt eller kombineras med andra manifestationer, vilket är förknippat med övergången av astrocytom till närliggande hjärnvävnad. Graden av progression av astrocytomsymptom beror på graden av malignitet hos tumören. Men med tiden ansluter fokalsymptom till de allmänna. Deras utseende är förknippat med kompression eller förstörelse av intilliggande hjärnstrukturer av en växande tumör. Fokalsymptom bestäms av platsen för lokalisering av tumörprocessen.

Var och hur tumören manifesterar sig:

 1. Frontlob. Den största skillnaden mellan astrocytom lokaliserat inom detta område är psykopatologiska symptom. Patienten kan uppleva eufori, vara likgiltig mot sjukdomen, visa aggression mot andra. Gradvis förstörs psyken helt. Minne- och tänkningsstörningar eller nedsatt motorisk tal kan också uppstå. Förlamning av lemmarna är möjlig.

Astrocytom i hjärnans främre lob kännetecknas av:

 • minskad intelligens;
 • minnesskada;
 • attacker av aggression och svår mental agitation; minskad motivation, apati, tröghet;
 • allvarlig allmän svaghet.
 1. Temporal lober. Patienten upplever ofta hallucinationer av auditiv, visuell eller gustatorisk karaktär. Med utvecklingen av astrocytom blir sådana manifestationer en effekt som inleder ett förestående epileptiskt anfall med medvetslöshet. Sensoriska talstörningar och auditiv agnosi uppträder ofta, på grund av vilken en person slutar att förstå även skrivna ord och känna igen ljud. Glioblastom eller anaplastiskt astrocytom i hjärnan på denna plats leder ofta till en snabb död.
 2. Parietal lob. Patienter med ett sådant arrangemang av astrocytom upplever problem med att känna igen föremål genom beröring, oförmåga att kontrollera lemmarna när de utför riktade åtgärder och epileptiska anfall. Ibland finns det problem med tal, skrivning eller räkning.
 3. Occipitala loben. Huvudtecknet på utvecklingen av astrocytom i detta område anses vara visuella hallucinationer. En person kan se vad som inte är, eller riktiga föremål kan ändra deras utseende och storlek i hans ögon. Möjlig delvis förlust av synfältet från båda ögonen.
 4. Om cerebellum påverkas kan det finnas problem med gång och koordinering av rörelse. Den skadade kammaren leder till reflexhalsspänning med en förändring av huvudpositionen. Påverkad medulla och ryggmärg kan orsaka problem med armar och ben.

Diagnostik

Om ett misstänkt astrocytom i hjärnan utförs en klinisk undersökning av patienten av en neurokirurg, ögonläkare, neurolog, otolaryngolog, psykiater. Den bör innehålla:

 • neurologisk undersökning;
 • forskning om mental status;
 • oftalmoskopi;
 • bestämning av synfält;
 • bestämning av synskärpa;
 • undersökning av den vestibulära apparaten;
 • tröskel audiometri.

För att diagnostisera astrocytom och dess egenskaper utförs angiografi. Den primära instrumentala undersökningen vid misstankar om hjärnans astrocytom består i att utföra elektroencefalografi (EEG) och echoencefalografi (EchoEG).

De identifierade förändringarna är en indikation för hänvisning till magnetisk resonanstomografi eller datortomografi i hjärnan. För att klargöra egenskaperna för blodtillförseln till astrocytom utförs angiografi. Hos vuxna är astrocytom vanligtvis lokaliserade i den vita substansen i hjärnhalvorna. Hos barn är de mer benägna att påverka hjärnstammen, lillhjärnan eller synnerven..

En korrekt diagnos med definitionen av tumörens malignitet kan endast göras baserat på resultaten av histologisk analys. Det är möjligt att erhålla biologiskt material för denna studie med stereotaxisk biopsi eller under operation..

Efter undersökningarna kommer läkaren att kunna avgöra vilken typ av tumör patienten har utvecklat. Med den nodulära formen av astrocytom är överlevnadsgraden hög. Remissionstiden kan vara mer än tio år. Diffusa tumörer återkommer nästan alltid även efter korrekt behandling. Med anaplastiskt astrocytom i hjärnan är livsprognosen en besvikelse - patienter lyckas leva i cirka 5 år. Med glioblastom är överlevnaden ännu svårare. Den förväntade livslängden når knappt ett år. Komplikationer under operationen är möjliga. Till exempel blödning, svullnad i hjärnans substans, infektion. Konsekvensen kan vara försämring och död..

Patienter med fibrillära eller piloidtumörer lyckas leva längst med korrekt behandling. Vanligtvis lyckas de återvända till sitt normala liv och kunna arbeta igen. Men innan det kommer de att behöva genomgå svår rehabilitering, inklusive omskolning av grundläggande färdigheter, psykoterapi och en lång vistelse på sjukhuset..

De flesta patienter tilldelas funktionshinder. Om tumören är godartad eller det finns en risk för återhämtning, ger de tredje graden. Vid svårare förhållanden - den andra. Det kan vara obegränsat om det är omöjligt att återställa arbetsförmågan..

Behandlingsegenskaper

Beroende på graden av differentiering av cerebralt astrocytom utförs dess behandling med en eller flera av de angivna metoderna: kirurgisk, kemoterapeutisk, radiokirurgisk, strålning.

Behandlingen av pilocytiskt astrocytom är en komplex process. Initial behandling innebär ofta användning av steroider för att lindra svullnad och inflammation i hjärnvävnaden, och antikonvulsiva medel för att förhindra eller kontrollera kramper om patienten redan har upplevt dem. Nyligen har aktiv utveckling pågått för att skapa nya kemoterapeutiska läkemedel som selektivt kan påverka tumörceller utan att ha en skadlig effekt på friska.

När vätska ackumuleras i hjärnan kan en shunt installeras i dess hålighet - ett långt tunt rör genom vilket överflödig vätska strömmar ut. Kirurgi utförs vanligtvis för att minska storleken på ett pilocytiskt astrocytom. Endast sällan kompletteras det med kemoterapi eller strålbehandling.

Uppgiften för det kirurgiska ingreppet är det maximala fullständiga avlägsnandet av pilocytiskt astrocytom med minimal skada på de omgivande friska vävnaderna. I vissa fall kan tumören tas bort helt, medan den i andra endast kan tas bort delvis. Möjliga tillstånd där avlägsnande av tumören är omöjlig.

Mängden kirurgiskt ingrepp som utförs av kraniotomi beror på arten av astrocytomtillväxt. Ofta, på grund av den diffusa tillväxten av tumören i den omgivande hjärnvävnaden, är dess radikala kirurgiska behandling omöjlig. I sådana fall kan palliativ kirurgi utföras för att minska tumörstorleken eller bypassoperation för att minska hydrocefalus..

För att ge tillgång till tumören kan det vara nödvändigt att utföra en kraniotomi (avlägsnande av ett fragment av skallen ben och dess återkomst i slutet av operationen). Vissa kirurger utövar ett mikrokirurgiskt tillvägagångssätt med hjälp av ett kraftfullt mikroskop eller datorprogram utformade för att kartlägga tumörlokalisering i tre dimensioner. Användningen av dessa tekniker hjälper till att avlägsna tumören samtidigt som den maximerar bevarandet av frisk vävnad, minskar smärta och förkortar återhämtningsperioden..

I vissa fall används ultraljud aspiration, vars syfte är att förstöra tumören med ultraljudsvågor med ytterligare vakuum aspiration av dess fragment.

Strålbehandling - fokuserad exponering för högenergistrålning, hjälper till att minska tumörstorleken eller förstörelsen av maligna celler kvar efter operationen. Strålbehandling kan också användas om operation inte är möjlig. Ibland använder strålterapeuter också den tredimensionella kartläggningsmetoden för att exakt bestämma storleken och formen på det bestrålade området..

Vid stereotaktisk kirurgi används strålbehandling för att skada maligna celler, varefter de förlorar sin förmåga att dela sig. Eftersom strålningsdosen som används i detta förfarande är ofarlig för friska vävnader, används den vid behandling av tumörer som tränger in i svåråtkomliga områden i hjärnan. Stereotaktisk radiokirurgisk avlägsnande är endast möjlig med en liten tumörstorlek (upp till 3 cm) och utförs under tomografisk kontroll med en stereotaxisk ram som bärs på patientens huvud. Med astrocytom i hjärnan kan denna metod endast användas i sällsynta fall av godartad kurs och begränsad tumörtillväxt..

Strålbehandling av cerebralt astrocytom utförs genom upprepad (från 10 till 30 sessioner) extern strålning av det drabbade området. Kemoterapi utförs med cytostatika med orala läkemedel och intravenösa injektioner. Hon föredras i fall där hjärnastrocytom observeras hos barn.

Effekter

Efter en operation för att avlägsna en tumörbildning måste patienten övervaka sitt tillstånd, ta tester, undersökas och konsultera en läkare vid de första varningssignalerna. Ingripande i hjärnan är en av de farligaste behandlingsmetoderna, som i alla fall sätter sitt prägel på nervsystemet. Som det blev klart är gliom en allvarlig sjukdom som inte känner någon nåd, därför är konsekvenserna inte glada:

 • störningar i motoriska funktioner: pares och förlamning av armar och ben, försämring av samordning av rörelser;
 • synförsvagning
 • utvecklingen av konvulsivt syndrom;
 • psykiska avvikelser;
 • försvinnande av gustatoriska, olfaktoriska och andra funktioner;
 • behovet av att använda en rullstol;
 • oklarhet, vissa patienter tappar förmågan att läsa, kommunicera, skriva, uppleva svårigheter att utföra elementära handlingar.

Alla dessa konsekvenser kan utvecklas hos en person som har haft astrocytom, både som en komplex och separat. Det har förekommit fall av fullständig frånvaro av sådana manifestationer. Hur svår komplikationerna är beror direkt på vilken hjärnlob som opererades och hur mycket vävnad som togs bort. En viktig roll spelas av kvalifikationerna hos den neurokirurg som utförde operationen.

Den främsta rekommendationen för att upptäcka ett astrocytom i hjärnan är att omedelbart konsultera en läkare, som inom en snar framtid kan förlänga ditt liv..

Förebyggande och prognos

Tyvärr medför astrocytom i hjärnan ofta mycket ogynnsamma konsekvenser. Överlevnadsgraden efter operationen (förutsatt att tumören är malign) överstiger som regel inte 2-3 år.

Förutsägelse av sjukdomen görs av läkaren baserat på följande punkter:

 • patientens ålder;
 • graden av malignitet;
 • neoplasmas placering;
 • hur snabb är övergången från ett stadium av sjukdomen till ett annat och om det skett; antal återfall.

Baserat på den allmänna bilden gör specialisten en ungefärlig prognos för cerebralt astrocytom. I det första steget av sjukdomen kommer patientens livslängd inte att överstiga 10 år. Med den efterföljande övergången från en godartad tumör till en malign tumör minskar livslängden. I det andra steget kan det reduceras till 7-5 år, vid det tredje - upp till 3-4 år, och i den sista patienten kan det leva mer än ett år om den kliniska bilden är positiv.

Med hänsyn till hur många skäl som orsakar astrocytom, liksom hur många som har sökt medicinsk hjälp de senaste åren, är det nödvändigt att vara uppmärksam på åtgärder för att förhindra denna sjukdom. Sådana förebyggande metoder inkluderar:

 • Stärker immunförsvaret.
 • Eliminering av stressiga situationer.
 • Bor i ekologiskt säkra områden.
 • Rätt näring.
 • Det är viktigt att utesluta rökt och stekt mat, fet mat, konserver.
 • Lägg till mer ångade rätter, frukt, grönsaker i kosten.
 • Avslag på dåliga vanor.
 • Förebyggande av huvudskador.
 • Regelbundna medicinska undersökningar.

Om ett astrocytom i hjärnan upptäcks, förtvivla inte och ge upp. Det är viktigt att vara optimistisk, tro på ett bra resultat och ha en positiv attityd. Endast med en sådan positiv attityd och tro kan du besegra onkologi.