Tumörmarkör HE-4

Osteom

Inom medicinen förstås tumörmarkörer som en kombination av biokemiska ämnen och element, en ökning i vilken människokroppen visar och signalerar en malign, godartad neoplasma eller närvaron av en inflammatorisk process. Kroppen reagerar på uppkomsten av cancerceller genom att öka produktionen av tumörmarkörer. En person misstänker inte att patologiska processer utvecklas i kroppen, sjukdomsutbrottet är asymptomatiskt eller att tecknen inte uppmärksammas. Detektering av symtom på en sjukdom i början är ofta en slumpfråga, beror helt på vården av patienten och terapeuten. Läkarens uppgift är att i rätt tid identifiera en eventuell avvikelse i kroppens inre miljö i de tidiga stadierna med hjälp av undersökning, analyser och tester.

Tumörmarkör HE-4 är ett protein som tillhör familjen av humana sura tetra-disulfidproteiner. I normalt tillstånd är protein närvarande i urinvägarnas organ, bukspottkörteln och övre luftvägarna. Finns både hos män och kvinnor. HE-4-markörens funktionella belastning är inte helt klarlagd. Forskare föreslår att markören är involverad i epitelns normala funktion och stöder funktionen av lokal immunitet i munhålan och luftvägarna. Den ökade produktionen av HE-4 är en egenskap hos vissa typer av cancerceller, vilket gör det möjligt att använda den som en tumörmarkör. Forskare har hittat en annan egenskap hos HE-4 - ökad rörelse och vidhäftning av äggstockscancerceller. Därför är det lämpligt att använda markören för diagnostiska och prognostiska ändamål i äggstocks- och endometriumtumörer..

Fördelar med HE-4-markören

Utvecklingen av diagnostisk medicin har ännu inte nått den nivå där garanterad och felfri detektion av ovarial onkologi i ett tidigt skede av avstötning är möjlig. Traditionellt används tumörmarkören CA 125 för att bestämma närvaron av onkologisk sjukdom i reproduktionssystemet hos kvinnor. Problemet med dess användning ligger i den svaga förmågan att skilja godartade tumörer från maligna tumörer..

Till skillnad från CA 125 upptäcker HE-4-markören mer exakt malign onkologi. Vid förskrivning av undersökningar föredrar onkologer kombinationen av CA 125- och HE-4-markörer vid diagnos av äggstockscancerceller. En algoritm för att upptäcka risken för äggstockscancer ROMA har utvecklats. En ökad nivå av HE-4-protein detekteras genom en kombination av kliniska metoder för kvantitativ bestämning av koncentrationen av ett ämne i blodet. Laboratoriestudier har bekräftat den ökade känsligheten hos HE-4-markören för igenkänning av cancerceller i kvinnliga könsorgan i ett tidigt stadium av sjukdomen jämfört med andra markörer.

Enligt många utländska studier, om äggstockscancer upptäcks i början, är varianten av fullständig remission 94%, medan detektion av en tumör i ett senare skede minskar risken för överlevnad (45%).

En låg risk att utveckla äggstockscancer indikeras av ovan nämnda ROMA-poäng, som är uppdelad i två diagnostiska parametrar:

ROMA1 (under klimakteriet) - mindre än 7,4%.

ROMA 2 (vid klimakteriets början) - mindre än 25,3%.

Om indikatorerna är högre eller lika med de presenterade värdena talar vi om en ökad risk för onkologiska formationer, spridningen av metastaser och bristen på behandlingseffekt för sjukdomen. Med sådana resultat tilldelas ämnet ytterligare studier för att lokalisera en möjlig patologisk process och justera behandlingen. Alla diagnostiska procedurer och behandlingsrecept hanteras av läkare. Självmedicinering och icke-traditionell praxis utan terapeutens slutsats är farligt för liv och hälsa!

Vilka typer av avvikelser indikeras av HE-4 tumörmarkören?

Kliniska studier har visat förmågan hos HE-4 till tidig diagnos av äggstockscancer och endometriecancer.

Äggstockscancer (äggstockscancer) är en malign bildning. Det är den femte vanligaste orsaken till cancerdöd hos kvinnor över hela världen. Med tidig diagnos och behandling är den 5-åriga överlevnadsgraden 94%. Orsaken till sjukdomens utveckling är inte helt klarlagd. Enligt forskarna är äggstockscancer mer utsatt för nulliparösa kvinnor. Patientens ålder och ärftlig predisposition spelar också en roll. Utvecklingen av sjukdomen kan påverkas av en ökning av mängden animaliskt fett som erhålls från mat, såväl som gynekologiska störningar i olika etiologier..

Endometriecancer (endometriecarcinom) är en malign tumör i livmoderns epitel. Vaginal urladdning med blod är det huvudsakliga symptomet på sjukdomen. Symtomen på endometriecancer är desamma som för andra sjukdomar i bäckenorganen. Bland riskfaktorerna som kan provocera sjukdomen listas: hyperplasi i livmodervävnaden, övervikt, infertilitet, oregelbundenhet i menstruationscykeln, intag av vissa hormonella preventivmedel, ärftlig predisposition.

Markören signalerar också utvecklingen av onkologiska processer i följande organ:

 • lungor;
 • kolon;
 • mjölkkörtlar.

Markören är mindre känslig för godartade lesioner och endometrios i de kvinnliga könsorganen, vilket gör det möjligt att skilja diagnoser. HE-4 används vid diagnos av följande sjukdomar som inte är associerade med maligna tumörer:

 • En äggstockscysta är en godartad neoplasma. Har formen av en bubbla fylld med vätska. Det fortsätter i frånvaro av symtom, detekteras under diagnostiska och förebyggande undersökningar. En äggstockscysta kan indikera obehag i nedre delen av buken, störningar i tarmarnas hälsosamma funktion, frekvent behov av att urinera och andra. Nivån på HE-4 med en cysta ökas. Det är lämpligt att använda andra diagnostiska procedurer för att ställa en diagnos.
 • Myom är en godartad bildning av livmoderns muskler. En vanlig sjukdom hos kvinnor över trettio. En av orsakerna till livmoderfibrer är hormonell obalans. Liksom en cysta har fibroider inga uppenbara tecken på abnormiteter. Smärta i nedre delen av ryggen och underlivet, brott mot den normala menstruationscykeln kan indikera närvaron av en sjukdom. En ökning av indikatorn för en tumörmarkör i fibroids är en ytterligare utlösare för en specialundersökning på ett gynekologiskt kontor.
 • Endometrios är en patologi i livmodern där cellerna i endometriumvävnaden sprids utanför organet. Sjukdomen drabbar kvinnor i reproduktiv ålder. Symtom på endometrios uttrycks av smärta och kraftig urladdning under menstruation, infertilitet. Markörindex för endometrios överskrider inte tröskelvärdena eller höjs något.

Vid njursvikt och leversjukdom flyttas HE-4-tumörmarkören uppåt. För att göra en diagnos måste patienten uppleva symtom som indikerar avvikelser i de angivna organen.

Med hjälp av diagnostik med HE-4 oncomarker övervakas resultaten av behandlingen med avseende på diagnostiserad cancer. Till exempel var koncentrationen av HE-4 hos patienter med äggstockscancer vid de initiala behandlingsstadierna 300 pmol, som ett resultat av framgångsrik behandling och under remissionstiden minskade indikatorn till 20 pmol.

HE-4-markören är ineffektiv vid diagnos av äggstockscancer i slemhinnor och könsceller, eftersom den inte uttrycks i cellerna i dessa typer av neoplasmer.

Leverans av analyser

För diagnostiska ändamål används blod från en ven. För att förbättra noggrannheten i analysresultaten måste följande regler följas innan du donerar blodprover för forskning:

 • Rök inte minst 30 minuter innan du donerar blod för analys.
 • Sluta ta mat och vätska, förutom kokt vatten, 8 timmar före ingreppet.
 • Ta inte mediciner i två dagar om det är möjligt och inte skadar kroppen.
 • Uteslut samlag på två dagar.
 • Uteslut alkoholhaltiga drycker en vecka före testerna.
 • Undvik stressande aktiviteter, inklusive fysiska.
 • Begränsa fet, stekt och kryddig mat.

Testresultatet är i genomsnitt klart inom två dagar. Forskningen sker under laboratorieförhållanden. Med hjälp av en speciell katalysator utlöses en luminiscensreaktion i de beslagtagna proverna, varefter nivån på den nödvändiga oncomarker HE-4 bestäms och beräknas.

Tolkning av analyser

Tolkningen av resultatet baseras på möjligheten att öka tröskelvärdet för HE-4-markören vid andra sjukdomar, inklusive lungcancer, njursvikt, njursfibros. Enligt forskare inom cancerdiagnostik påverkar inte menstruationscykeln nivån på HE-4. Om nivån för HE-4-tumörmarkören är under normal är detta inte kritiskt. Ökade indikatorer kräver uppmärksamhet, vilket kan betyda förekomsten av patologiska processer i kvinnans kropp.

Norm

Hos kvinnor innehåller blodet HE-4 tumörmarkören. Nivån på den normala mängden beror på patientens ålder. Normen för kvinnor under 40 år är inom 60 picomol per liter. Under klimakteriet bör den normala indikatorn inte överstiga nivån på 140 pmol, enligt andra källor 104 pmol. Markörens värde hos gravida patienter är lägre än indikatorerna för icke-gravida.

Tabell över indikatorer för den normala nivån av HE-4-tumörmarkören hos kvinnor:

Ålder, årNorm, picomole
Upp till 40Inte mer än 60
40 - 49Inte mer än 76
50 - 59Inte mer än 74
60 - 69Inte mer än 83
Efter 70Inte mer än 104

Avvikelser

En entydig diagnos av närvaron av sjukdomen görs av den behandlande läkaren baserat på resultaten av ett antal ytterligare diagnostiska procedurer och studien av patientens komplexa historia. Efter att ha genomfört diagnostiska studier och bekräftat den positiva dynamiken i cancercellernas tillväxt utvecklar läkare en individuell strategi för att bekämpa sjukdomen. Huvudbehandlingen för cancer är kemoterapi. Om en positiv effekt inte uppnås används kirurgisk ingrepp och postoperativ rehabiliteringsbehandling. Efter att indikatorerna återgår till det normala utförs regelbundna förebyggande undersökningar med kontroll av nivån på HE-4-tumörmarkören och andra indikatorer.

Diagnostiska fel

Som i det andra fältet kan det finnas fel, felaktigheter och fel i diagnostisk medicin. Sannolikheten för falskt positiva och falskt negativa resultat på grund av tekniska fel i diagnosutrustningen, bristande efterlevnad av kraven för förberedelser för leverans av tester, ett fel från en laboratorieassistent eller diagnostiker är inte utesluten.

Förebyggande åtgärder

För att minimera risken för äggstockscancer måste följande regler följas:

 • Periodiska undersökningar av gynekologer.
 • Regelbunden bloddonation för analys (allmän, biokemi). Denna procedur är också indikerad för personer som genomgår rehabilitering med en ovariecyst..
 • Överensstämmelse med könshygien.
 • Att ta hormonella och preventivmedel endast efter samråd med en terapeut.
 • På vintern väljer du en garderob med varma kläder, och inte för mode. Håll dina bäckenorgan varma.
 • Stopp av alkohol och rökning.
 • Efterlevnad av regimen och en balanserad kost. Ökat intag av växtantioxidanter (grönsaker, frukt, torkad frukt).
 • Förlust av övervikt. Enligt amerikanska forskare riskerar överviktiga kvinnor att utveckla äggstockscancer. Dessutom kan övervikten vara liten. Det finns också en direkt koppling mellan övervikt och sjukdomar som bröstcancer, tjocktarm, endometriecancer, njurcancer etc..

Med rätt omsorgsnivå för kroppen, snabb och regelbunden undersökning och studie av internationella vetenskapliga organisationers forskning inom kampen mot cancer, kan du övervinna sjukdomen och leva ett helt liv.

Vad är he4 tumörmarkör, vad betyder he4 blodprov med avkodning

Att genomföra noggrann differentierad diagnos av onkologiska patologier i organ och vävnader i det lilla bäckenet hos kvinnor är en av de svåraste uppgifterna i modern medicin. Den mest tillförlitliga biopsimetoden, som består i skärning av en bit vävnad med efterföljande mikrokopiering, kan inte användas i rutinmässig gynekologisk diagnostik. Tumörer i de inre könsorganen hos kvinnor är ganska vanliga och är ofta inte maligna. För att kunna utföra en snabb differentiell diagnos används därför ett blodprov för He4-tumörmarkör.

Oncomarker av epitelial äggstockscancer He 4 är ett modernt kriterium som är tillräckligt för en initial diagnos av en patient för att bestämma risken för att utveckla onkologi.

Vad betyder blodprov He 4 (he4)?

He 4-tumörmarkören är en markör för bäckenorgan hos kvinnor som hämmar aktiviteten hos proteolytiska enzymer.

Den kemiska strukturen representeras av en molekyl av glyprotein - ett protein kovalent kopplat till oligosackarider. Indikatorn är den senaste tekniken, tidigare användes CA 125-markören för att diagnostisera äggstockscancer.

CA 125 är ett av de mest studerade kriterierna för förekomst av cancerpatologier i kvinnors bäckenorgan. Innehållet i epitelvävnaden som foder de flesta av de mänskliga inre organen. Nackdelen med detta kriterium är dess låga känslighet (högst 50%) i de inledande stadierna av onkopatologi. Tidig upptäckt av malign neoplasma gör att du kan uppnå maximala resultat från behandlingen och den mest gynnsamma prognosen för resultatet.

Viktigt: oncomarkers av äggstockarna: He 4 och CA125 gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt etablera maligna tumörer i epitelvävnad och bestämmer inte könsceller (har sitt ursprung i celler bildade i livmodern) eller hormonaktiva (mutationer av granulosaceller).

Vad är ROMA Index?

För den mest exakta diagnostiken har amerikanska forskare utvecklat en speciell ROMA-algoritm (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm). Med hjälp av ROMA-index är det möjligt att på ett tillförlitligt sätt bestämma risken för cancer i äggstockarnas epitelvävnad. Tekniken har testats framgångsrikt i större studier och har etablerat sig som den mest effektiva.

För att beräkna ROMA-index används en matematisk modell som baseras på ovarietumörmarkörer: He 4 och CA125. Dessutom tas hänsyn till patientens ålder och klimakteriet. Inledningsvis tog algoritmen hänsyn till 7 markeringskriterier, men det är dessa två indikatorer som visar maximal prediktiv effektivitet..

Formel för beräkning av ROMA-index

Indikationer för analysens syfte

Blodtest Valfritt 4 är ordinerat för alla patienter i vilka antagits närvaron av neoplasma baserat på resultaten av ultraljudsdiagnostik av organ och vävnader i det lilla bäckenet..

Studien genomförs också för kvinnor som inte har etablerat utvecklingen av en tumör, med en kombination av vissa faktorer:

 • fullständig aptitlöshet
 • snabb oförklarlig viktminskning;
 • smärta i buken
 • tilldelningar mellan cyklar;
 • smärta under samlag
 • uppblåsthet, utbuktning eller påtaglig massa;
 • oregelbunden menstruation.

Enligt statistik ökar kvinnor efter 50 års ålder under postmenopausen risken för att utveckla onkopatologi. Högriskgruppen inkluderar också patienter i vilka familjeepisoder av cancer redan har identifierats. Därför rekommenderas denna kategori människor att genomgå laboratoriediagnostik för tumörmarkörer för äggstockscancer årligen..

I en situation där den typ av undersökning som utförs för att bedöma effektiviteten av den valda behandlingstaktiken, måste nivån på tumörmarkören i fråga övervakas med en frekvens av 1 gång på 3 månader. Efter en framgångsrik terapikurs genomförs kontrollmätningar av detta kriterium en gång var sjätte månad..

Hur man testar tumörmarkör nr 4?

Materialet för studien är venöst blod. Noggrannheten i resultaten beror inte bara på korrekt implementering av analystekniken utan också på korrekt förberedelse av patienten. Lista över rekommendationer innan du skickar in biomaterial:

 • under en dag, begränsa intaget av feta och rökta livsmedel samt alkoholhaltiga drycker;
 • det minsta intervallet efter den sista måltiden ska vara 4 timmar, du måste dricka rent vatten utan gas;
 • eliminera fysisk och emotionell stress på 30 minuter;
 • i överenskommelse med den behandlande läkaren, sluta ta mediciner 3 dagar i förväg;
 • ingen rökning på 30 minuter.

Forskningsmetoden är immunokemiluminescerande analys. Dess väsen ligger i en specifik reaktion mellan antikroppar som produceras som svar på de bildade cancerantigenerna, inklusive He 4.

Dechiffrera resultaten av tumörmarkör Ej 4

Viktigt: det är förbjudet att självständigt tolka de data som erhållits för självdiagnos och valet av behandlingsmetoder. En sådan beteendetaktik hotar en försämring av patientens tillstånd, förvärring av svårighetsgraden av sjukdomsförloppet och ett ogynnsamt resultat, fram till döden.

Den normala nivån av He4-tumörmarkören hos en frisk kvinna är värden från 0 till 140 pmol / l.

Det normala intervallet för CA 125 ligger i intervallet från 0 till 35 U / ml.

Ett ROMA-indexvärde på mer än 29, 89% indikerar en låg risk för ovarial epitelvävnadscancer.

Ökade värden

Orsakerna till ökningen av värdet av tumörmarkören Not 4 inkluderar onkologi av följande organ:

 • äggstockar (mer än 90% av fallen)
 • mjölkkörtlar;
 • livmoderns endometrium;
 • lungor (extremt sällsynta).

Syntesen av äggstocks tumörmarkörer regleras av en gen som exklusivt finns i mutanta celler. Därför, i situationen med utveckling av maligna tumörer i människokroppen, släpps de aktivt ut i det intercellulära utrymmet, följt av diffusion i blodomloppet..

Som regel inträffar de första kliniska manifestationerna av sjukdomen hos en patient i sjukdomsfasen. Det är ganska svårt att ignorera de karakteristiska symtomen. De vanligaste tecknen på utveckling av anomali:

 • oregelbunden menstruationscykel
 • frekvent, ofta "falsk", urinering att urinera, vilket inte ger lättnad. När neoplasman växer börjar den pressa på urinblåsan och komprimera den. Detta skapar en känsla av ofullständig tömning;
 • vaginal urladdning blandad med blod;
 • smärtsymptom i buken
 • matsmältningen störs: förstoppning, uppblåsthet och nedsatt aptit;
 • smärta under samlag
 • en generell minskning av prestanda, ökad sömnighet;
 • psykologiska störningar i form av depression och neuros.

Viktigt: den fullständiga förlusten av äggstockens funktion sker i det sista stadiet av cancer, när några behandlingsmetoder inte längre är effektiva.

Uppförandestaktik vid ökade värden

Om patienten på ett tillförlitligt sätt har avvikit från normen i en större riktning, går hon av primär betydelse till onkologen. Efter en storskalig undersökning utarbetar kommissionen en systemisk behandlingsförlopp, som inkluderar kemoterapi, och vid behov kirurgisk avlägsnande av tumören. Korrigering av terapischemat utförs med hänsyn till dess effektivitet, graden av sjukdomen och patientens allmänna tillstånd efter 1 månad.

Om resultatet är gynnsamt efter avlägsnande av tumör, upptäcks inte metastaser och äggstocksmarkörmarkören återgår till normal. Vid konstant höga värden fastställer läkaren de återstående tumörcellerna och behovet av att ändra behandlingstaktiken.

Låga räntor

Detektering av äggstocks tumörmarkörer i särskilt låga koncentrationer indikerar patientens hälsa; avvikelser från normen är exceptionellt signifikanta för diagnostik. Det bör dock komma ihåg att inte alla tumörformationer kan detekteras med hjälp av denna studie. Följande typer av cancer kan inte diagnostiseras:

 • könsceller (högst 5% av det totala antalet etablerade onkologiska patologier) - påverkar celler som bildades hos en tjej under intrauterin utveckling. Platsen för tumörlokalisering kan påverka vilket organ som helst. Moderna metoder gör det möjligt att uppnå fullständig återhämtning med kirurgi och kemoterapi;
 • mucoid - påverkar bröstkörtlarna, frekvensen av förekomst är 2-5% av alla fall. Överlevnadsbedömning gjorde det möjligt att fastställa att dödligheten vid patologins steg 2 når 5% och vid steg 3 - 23%.

Med ovanstående typer av patologier kommer värdet av He4-tumörmarkören att ligga inom det normala intervallet. Det är nödvändigt att utföra ytterligare studier, till exempel på CA 125, med efterföljande beräkning av ROMA-index. Storskalig screening innebär också att ultraljuddiagnostik genomförs i kombination med ytterligare laboratorietester, på grundval av vilka det är tillåtet att ställa en slutlig diagnos..

När analysen är fel

Baserat på data baserade på resultaten av diagnostik endast av tumörmarkören nr 4, diagnostiseras inte äggstockscancer eller annan organcancer.

Man bör komma ihåg att en ökning av nivån av en tumörmarkör är möjlig i frånvaro av en onkologisk tumör. Falskt positiva resultat kan upptäckas när:

 • cystisk fibros är en ärftlig genetisk sjukdom som kännetecknas av störningar i de endokrina körtlarnas arbete och allvarliga patologier i andningsorganens arbete;
 • infektiösa lesioner i könsorganen, efter framgångsrik eliminering av vilka en kontrollmätning av kriteriet He 4 utförs;
 • kronisk lever- eller njursvikt;
 • mindre ofta med en cysta. Det noteras att normen för He 4 hos kvinnor med cysta liknar referensvärdet för friska människor. I sällsynta fall observeras emellertid en ökning av nivån för denna tumörmarkör, medan det är viktigt att på ett tillförlitligt sätt utesluta canceravvikelser;
 • myom - en godartad livmodertumör.

Falskt negativa resultat utesluts inte när nivån av He 4-tumörmarkören inte är tillräckligt hög för att kunna registreras av testsystem. Därför, om utveckling av mutanta celler misstänks, föreskrivs en ytterligare undersökning efter 1 månad..

Ytterligare diagnostiska metoder

Listan över nödvändiga ytterligare metoder för differentiell diagnos i en situation med ökande tumörmarkör för äggstockar inkluderar:

 • cancerembryonalt antigen, vilket är nödvändigt för detektion av maligna tumöranomalier i bäckenorganen och matsmältningen, såväl som metastaser i levern och benvävnaden;
 • bestämning av mutationer i gener BRCA1, BRCA2, vilket indikerar tillståndet för de endokrina körtlarna;
 • CA 72-4 - antigen produceras vid magcancer;
 • CA 19-9 - markör för mutationer i bukspottkörteln;
 • CA 15-3 - definition av bröstcancer, liksom återfall av sjukdomen.

Sammanfattningsvis är det nödvändigt att lyfta fram följande viktiga punkter:

 • oncomarker He 4 visar närvaron av epitelcancer i äggstockarna hos den undersökta patienten, mindre ofta i lungorna, endometrium och bröstkörtlar. Men om det misstänks avvikelser är ytterligare undersökning nödvändig.
 • inte alltid, sådana analysresultat som normen för äggstocksmarkörmarkören indikerar frånvaron av maligna tumörer, om cancer misstänks är en omfattande screeningstudie nödvändig;
 • beräkning av ROMA-algoritmen är den mest föredragna metoden, eftersom den innehåller olika ovarietumörmarkörer och är det mest tillförlitliga kriteriet;
 • varianter av falskt positiva och falskt negativa resultat är acceptabla, vilket tyder på obligatoriska ytterligare diagnostiska metoder.
 • Om författaren
 • Senaste publikationer

Examen, 2014 tog hon examen med utmärkelse från Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Orenburg State University med en examen i mikrobiologi. Examen för forskarutbildningen vid Orenburg State Agrarian University.

2015. vid Institute of Cellular and Intracellular Symbiosis of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences passerade avancerad utbildning på det ytterligare professionella programmet "Bakteriologi".

Vinnare av den allryska tävlingen för bästa vetenskapliga arbete i nomineringen "Biological Sciences" 2017.

Tumörmarkör HE4

Moderna diagnostiska metoder gör det möjligt att upptäcka maligna förändringar i kroppen innan de första tecknen på patologi uppträder. Dessa metoder inkluderar ett blodprov för tumörmarkörer - ämnen som utsöndras av tumörceller eller kroppen som svar på utvecklingen av cancer eller sarkom. En av dem är HE-4 tumörmarkören. Vi inbjuder dig att lära dig mer om det.

Tumörmarkörer är en uppsättning biologiska ämnen som bildas i människokroppen i minimala mängder och har olika ursprung. Deras innehåll i blodet kan öka både i inflammatoriska processer och i godartade och maligna tumörer. Samma regel gäller för HE-4-tumörmarkören - humant epidermalt protein.

Vad är detta ämne? HE-4 avser sura glykoproteiner, specifika proteiner i WFDC-gruppen. Det finns i äggledarna och äggstockarna hos kvinnor, epididymis hos män, andningsorganen och bukspottkörteln. Tumörmarkören är direkt involverad i de flesta biokemiska och fysiologiska processer, medan den finns i kroppen hos män och kvinnor, oavsett ålder och i minimala mängder utgör ingen fara.

HE-4-nivåer kan stiga kraftigt om en malign tumör börjar bildas i kroppen. Oftast talar vi om onkologi i livmodern och äggstockarna, mindre ofta - skador på bröstkörtlar och lungor.

Indikationer för forskning

Blodprov för HE-4 ordineras sällan. Läkaren kan rekommendera att genomgå en undersökning för kvinnor med en ärftlig benägenhet för äggstockscancer, kroniska sjukdomar i det kvinnliga könsorganet och personer som arbetar under farliga arbetsförhållanden som har följande klagomål om deras välbefinnande:

 • oregelbunden menstruationscykel
 • frekvent smärta i underlivet
 • problem med urinering, såsom urininkontinens eller tvärtom svårigheter med utflödet;
 • plötslig viktminskning
 • generell svaghet.

Dessutom hänvisar specialister patienter till HE-4-studien i följande situationer:

 • Tidig screening för äggstockscancer om cancer misstänks.
 • Differentiell analys av tumörer som finns i en kvinnas lilla bäcken för att bestämma deras malignitet.
 • Övervaka effektiviteten av cancerbehandling under äggstockscancerbehandling.
 • Utvärdering av prognos, snabb upptäckt av metastaser och återfall av sjukdomen.

Onkologer anser att det är ineffektivt att använda HE-4 för att diagnostisera andra onkopatologier, med undantag av cancer i det kvinnliga reproduktionssystemet..

Norm

Kriterierna för normen för tumörmarkören HE-4 beror på kvinnans ålder och hormonella bakgrund. Hos patienter under 40 år, så länge en tillräcklig mängd kvinnliga hormoner syntetiseras i kroppen, kommer antigennivån att vara lägre än under klimakteriet och med dess början.

Tänk på hur de normala värdena för kvinnor för HE-4-tumörmarkören ser ut, i följande tabell.

ÅlderHastighet, pmol / l
Upp till 40Avkodning

En kvinna som testas för HE-4 får ett av följande alternativ för forskningsresultat:

 • tumörmarkörens titer inom de referensvärden som tillhandahålls av laboratoriet;
 • koncentrationen av HE-4 ökas.

I FÖRSTA FALLET innebär resultatet att det inte finns någon anledning att oroa sig, det vill säga det kan hävdas att patienten är frisk i frånvaro av kliniska manifestationer av det patologiska tillståndet. I vissa maligna processer i reproduktionssystemet kan HE-4-titern förbli normal, så ett tumörmarkörtest bör inte förbli det enda diagnostiska alternativet. Med en benägenhet för onkopatologier och närvaron av misstänkta symtom är det viktigt att använda andra undersökningsmetoder..

I det andra fallet, med en hög titer av HE-4, kan vi prata om utvecklingen av onkologiska förändringar i äggstockarna och livmodern. I en sådan situation rekommenderas att genomföra en ytterligare studie - biopsi av den drabbade vävnaden och histologisk analys, ultraljud, MR, etc. Även om HE-4 anses vara en tumörmarkör för äggstockscancer i äggstockarna och bäckenorganen, kan dess titer i blodet, som avviker från normen, indikera bröstcancer, lungor och matsmältningsorgan, som beaktas vid avkodning.

Orsaker till en ökning av HE-4, inte relaterad till onkologi:

 • Cystor på äggstockarna. Godartad tumör, representerad av ett hålrum med flytande innehåll.
 • Myom och fibrom i livmodern. Godartade tumörer som utvecklas i könsorganets muskelvävnader.
 • Cystisk fibros. En genetisk sjukdom där det finns skador på andningsorganen och endokrina körtlar.
 • Endometrios Gynekologisk patologi där celler i det inre skiktet av livmodern eller endometrium växer och går bortom organet.
 • Nedsatt njur- och leverfunktion.

I det här fallet kommer läkaren att överväga en ökning av tumörmarkören som följande patologiska tillstånd:

 • aggressiv onkologisk process, kännetecknad av en negativ prognos för överlevnad;
 • ineffektiv behandling
 • karcinommetastaser;
 • återfall.

Resultaten beaktas nödvändigtvis i dynamik, vilket gör det möjligt för specialisten att göra justeringar av terapiregimen.

Orsaker till HE-4: s låga titer:

 • frånvaro av sjukdom
 • tumörmarkören svarar inte på tumören;
 • god effektivitet av den använda behandlingen.

Schema för studier av tumörmarkörer

Enligt statistiken ökar risken för att utveckla cancer i bäckenorganen efter 50 år hos kvinnor. Dessutom har patienter med familjehistoria av äggstocks-, livmoder- och bröstcancer hög risk för dessa sjukdomar. Denna grupp kvinnor rekommenderas att genomgå en förebyggande undersökning av en gynekolog varje år och ta test för tumörmarkörer.

Om vi ​​pratar om en bekräftad onkologisk diagnos utförs en studie för HE-4 för att bestämma effektiviteten av behandlingen med en frekvens på 1 gång på 3 månader. Efter avslutad kurs bör en kvinna genomgå en analys två gånger om året för att identifiera återfall av onkopatologi.

Pålitlighet för forskningsdata

En studie för HE-4-tumörmarkören kan, som alla andra analyser, ge falska resultat mot bakgrund av olika faktorer. Detta är möjligt om följande fel har gjorts i diagnosen:

 • brott mot reglerna för leverans av biomaterial;
 • fel på utrustningen;
 • misstag eller försumlighet från laboratorieassistenten.

Vid kliniska manifestationer av sjukdomen och ett negativt resultat av studien rekommenderas det att upprepa analysen efter 3-4 veckor i samma laboratorium.

För den mest exakta diagnosen i USA utvecklades ett schema för att studera tumörmarkörer enligt ROMA-indexet. Detta ökar förtroendet för att identifiera risken för äggstocksepitelcancer. Testet är baserat på en studie för HE-4 och CA-125 med obligatorisk hänsyn till kvinnans ålder och hormonella status..

Tänk på hur dekrypteringen av ROMA-index ser ut i följande tabell.

PREMENOPAUSE≥ 11,4% - hög risk för cancer

Villkor som påverkar nivån av markörer i blodet

Testet för HE-4 rekommenderas inte under menstruationsblödning, eftersom resultaten kan vara felaktiga. För kvinnor i fertil ålder är det bättre att genomgå studien från den 4: e dagen i slutet av menarche.

Nivån av en tumörmarkör kan också påverkas av intaget av olika läkemedel - cytostatika och antibiotika. I det här fallet rekommenderas analysen 10-14 dagar efter avslutad behandling.

Dessutom påverkas resultaten av diagnosen HE-4 av akuta och kroniska inflammatoriska processer i kroppen, vilka är viktiga att identifiera och behandla innan studien. Endast i detta fall kommer hans data att vara korrekta..

Förberedelse för testning

Kompetent organiserad förberedelse för studien är en av de viktigaste förutsättningarna för pålitlig testning. Eftersom HE-4 är ett glykoprotein blir blodserum ett biomaterial för sin studie. Rekommendationer för förberedelser för testning:

 1. Testet ska tas på fastande mage, 8 timmar innan det inte rekommenderas att äta eller dricka några drycker, förutom rent icke-kolsyrat vatten.
 2. Avstå från att röka och dricka alkohol 48 timmar före studien.
 3. 7-10 dagar före analysen måste du sluta ta mediciner, med undantag för vitala läkemedel.

Funktioner för att ta analysen för barn, gravida och ammande, äldre

BARN. En analys för definitionen av HE-4 förskrivs ibland i barndomen. I en sådan situation är det viktigt att förbereda barnet för forskning enligt regler som är rättvisa för vuxna. Dessutom är det viktigt att bjuda in flickan att dricka ett glas kokt vatten 30 minuter innan du tar blod.

Dechiffrering av forskningsresultaten bedöms i kombination med andra diagnostiska metoder - undersökning av en pediatrisk gynekolog, ultraljud, MR etc..

Gravida och omvårdnad. Under graviditet och amning kan ett HE-4-test ge falska positiva effekter. Under denna period utförs biokemiska blodprover enligt strikta indikationer från en specialist i kombination med andra diagnostiska metoder och med hänsyn till den kliniska bilden av en möjlig sjukdom..

ÄLDRE. Efter 50 år rekommenderas att analysen görs för att bestämma normen för HE-4-tumörmarkören för alla kvinnor utan undantag, eftersom det är från denna ålder som de automatiskt faller in i riskgruppen för onkogynekologiska sjukdomar. Därför, även om det inte finns några symtom på sjukdom, bör du inte vägra årlig testning, eftersom det kan avslöja problem med godartad och malign karaktär långt innan tecken på dessa patologier uppträder. Förberedelserna för studien skiljer sig inte från andra patienter.

Var kan jag testa?

Idag kan du ta en analys för HE-4 i valfritt onkologiskt centrum eller kommersiella kliniker och laboratorier, till exempel "Invitro", "Gemotest", etc. Tänk vart du kan gå:

 • Läkarcentret "Patero Clinic", Moskva, blvd Mira, d. 211. Kostnaden för HE-4 900 rubel.
 • Behandlings- och diagnoscenter "Kutuzovsky", Moskva, st. Davydkovskaya, 5. Pris 1560 rubel.
 • Clinic "Family Doctor", St. Petersburg, st. ac. Pavlova, 5. Kostnaden är 1470 rubel.
 • Laboratorium "Invitro", Kazan, Prospect Pobedy, 56. Pris 1160 rubel.
 • Laboratorium "Invitro", Ufa, st. Ulyanovs, 31. Kostar 1185 rubel.

Hur lång tid att vänta på resultatet?

Som regel måste du vänta på diagnostiska resultat från en till två arbetsdagar. Om studien utförs på en klinisk institution där läkaren som beställde testet arbetar direkt kan analysen utföras inom en kortare tidsram - på några timmar.

Forskningskostnad

Den genomsnittliga analyskostnaden för HE-4-markören i olika regioner i Ryssland varierar från 900 till 1600 rubel. Priset kan bero på statusen för den valda medicinska institutionen där studien genomförs, hur brådskande det är för genomförandet, de testsystem som används etc..

För att undvika maligna äggstocks tumörer rekommenderas varje kvinna att följa enkla regler:

 • besöka en gynekolog regelbundet;
 • årligen göra en analys för HE-4, om hon löper risk för onkopatologi;
 • att vägra från dåliga vanor;
 • kontrollvikt;
 • observera intim hygien.

Det är viktigt att komma ihåg att även om HE-4-nivån visar sig vara hög, ska du inte få panik. Endast en läkare kan ställa en korrekt diagnos och eliminera risken för fel. Därför måste utskriften av studien anförtros en specialist..

Tack för att du tog dig tid att slutföra undersökningen. Allas åsikt är viktig för oss.

Tumörmarkör INTE 4 - vilket betyder och visar ett blodprov

Bland andra studier som föreskrivs i närvaro av onkologi ordineras HE-4-tumörmarkören ofta till kvinnliga patienter. Vår artikel kommer att berätta vad det är och hur man förbereder sig för analysen. Det rekommenderas att du bekantar dig med den allmänna informationen samt indikationerna för att använda denna analys..

Onkologiska sjukdomar upptar de första platserna i världsbefolkningens dödlighet. Cancer svarar mycket dåligt på terapi, och även om det lyckas finns det ingen garanti för ett fullständigt botemedel. Sjukdomar som diagnostiserats vid ett senare tillfälle är benägna att återfalla.

Markörbeskrivning

HE-4 tumörmarkör är ett speciellt protein som produceras av kroppen som en försvarsmekanism i närvaro av en tumör som är malign. Detta ämne finns i blodet hos varje person. I händelse av en ökad koncentration förskrivs patienterna ytterligare diagnostiska åtgärder för att fastställa orsaken till denna överträdelse..

Den mest känsliga tumörmarkören HE-4 för epitelial äggstockscancer. När det finns en ökad nivå av detta protein i blodet utförs en ytterligare studie av CA 125. Att kombinera dessa tester anses vara en mer tillförlitlig metod för att diagnostisera onkologi för äggstockscancer. I större utsträckning (cirka nittio procent) av fallen av alla sjukdomar i äggstockscancer är det epitelcancer som observeras och erkänner tecknen på det är en ganska svår uppgift.

Egenheten hos HE-4-tumörmarkören är att den visar en ökning av nivån endast med den faktiska närvaron av maligna celler. Dessa indikatorer kommer inte att öka i fall av inflammatoriska processer eller godartade tumörformationer. Ett kännetecken för denna studie är att sjukdomen kan upptäckas även i de tidiga utvecklingsstadierna när den utförs..

Med hjälp av analysen av tumörmarkörer kan du också ta reda på graden av sjukdomens utveckling, möjlig metastasering, sannolikheten för återfall samt övervaka effektiviteten av behandlingen. Patienter som behandlas för äggstockscancer förbinder sig att regelbundet donera blod för tumörmarkörer. Om analysdata visar att ämnet saknas i blodet, bevisar detta effektiviteten i behandlingen och talar om de stora chanserna för patienter för en femårig överlevnad.

Indikationer

Tumörmarkör HE-4 - tillhör inte de obligatoriska testerna för patienter och kan endast ordineras om det finns vissa klagomål. Blodprov för HE-4-tumörmarkörer indikeras när patienter klagar på:

 • förekomst av smärta i bäckenregionen och i bilagorna;
 • störningar i menstruationscykeln;
 • plötslig viktminskning och aptitlöshet;
 • en kraftig försämring av hälsan.

En annan indikation för att utföra ett blodprov för HE-4-markörer är att bedöma risken för onkologi hos en kvinna med klimakteriet, liksom hos patienter som har en ökad risk för sjuklighet:

 • med närvaron av kroniska patologiska störningar i bäckenorganen;
 • med en genetisk predisposition för sjukdomen;
 • anställda inom farliga industrier.

Gynekologen svarar på frågan om det är värt att ta en analys för HE-4-tumörmarkören först efter att ha utfrågat och undersökt patienten. När en ökning av markörnivån inte detekteras i blodet indikerar detta frånvaron av maligna tumörer. Annars identifierar experter en ökning av tumörmarkörer och ytterligare studier kan ordineras för en mer exakt diagnos. Läkaren måste ordinera behandling baserat på utvecklingsstadiet för den patologiska processen, dess natur och patientens allmänna hälsotillstånd..

Regler för att donera blod för analys

För att resultaten av HE-4-tumörmarkörtestet ska vara så tillförlitliga som möjligt är det viktigt att följa vissa regler innan du donerar blod:

 • blod för analys av HE-4-tumörmarkören ska doneras på morgonen, mat är förbjudet i förväg;
 • när du förbereder dig för att ta ett HE-4-test, tre dagar innan du donerar blod, måste du sluta använda droger.
 • rökning är förbjudet innan biomaterialet skickas in för forskning;
 • dricka alkohol bör överges fem dagar före testet;
 • det är absolut nödvändigt att meddela läkaren vilken fas av menstruationscykeln som inträffar under en viss period.

Ibland kan ett blodprov för HE-4-markörer beställas under barndomen. Då måste tjejer definitivt dricka kokt vatten. En halvtimme innan du donerar blod bör du dricka minst 0,2 liter vatten.

Avkodning av resultaten

Efter studien är resultaten av HE-4 tumörmarkörtestet vanligtvis färdiga efter två dagar. En bra indikator är ett minskat antal HE-4-tumörmarkörer i blodprovet, vilket innebär frånvaron av maligna tumörer.

Efter studien för HE-4-tumörmarkören bör endast en kvalificerad specialist dechiffrera de erhållna uppgifterna med hänsyn till patientens åldersgrupp.

Norm

HE-4-markören kan detekteras i blodet hos absolut alla kvinnor. Optimala HE-4-priser beräknas utifrån patientens ålderskategori. I fertil ålder bör denna norm hos kvinnor inte överstiga 70 pmol / l, men efter klimakteriet kan nivån nå upp till 140 pmol / l. En korrekt diagnos ställs inte enbart baserat på ökade priser, men detta tyder på behovet av ytterligare forskning.

Avvikelser

När specialister hittar en avvikelse från normen i blodet i form av en ökning av antalet HE-4-tumörmarkörer, tilldelas patienterna följande diagnostiska åtgärder:

 • ultraljudundersökning (ultraljud);
 • magnetisk resonanstomografi (MR);
 • datortomografi (CT);
 • radiografi.

Efter att ha analyserat markörnivån är resultaten inte en anledning till att göra en korrekt diagnos. Alla dessa värden kan bara indikera behovet av en fullständig undersökning..

Dechiffrera analyserna av redan vuxna kvinnor, en minskning av indikatorerna tillhandahålls inte, ytterligare diagnostiska åtgärder föreskrivs endast om en ökning av antalet markörer upptäcks. Mer exakt diagnos kräver kombinerad användning av blodprov för tumörmarkörer HE-4 och CA 125.

Orsaker till fel

All forskning i närvaro av vissa faktorer kan ge falska resultat, både positiva och negativa. HE-4 tumörmarkör kan också vara felaktig, till exempel på grund av:

 • funktionsfel i utrustningen;
 • misstag från unga yrkesverksamma;
 • bristande efterlevnad av de rätta reglerna som förberedelse för att donera blod för analys;
 • blodsjukdomar.

Ibland är en ökning av HE-4-indikatorer möjlig om patienten har sådana sjukdomar:

 1. Cystisk fibros;
 2. Myom;
 3. Fibrom i livmodern;
 4. Endometrios;
 5. Nedsatt leverfunktion
 6. Cyst i vänster eller höger äggstock
 7. Inflammation i bäckenorganen.

Falska negativa avläsningar är också möjliga. Detta kan hända om analysen utfördes i ett skede där tillväxten av HE-4-index ännu inte har börjat, eller om neoplasman inte provocerar syntesen av detta ämne. När läkare misstänker äggstockscancer eller om patienten löper hög risk att utveckla epitelial äggstockscancer kan negativa HE-4-avläsningar inte betraktas som bevis på patologi..

Specialisten bör förskriva behandling för patienten först efter flera tester för att studera nivån av HE-4-tumörmarkör. Baserat på antalet tumörmarkörer i blodet är det möjligt att bestämma bildandet av sekundär fokus för tumörtillväxt på grund av divergensen av maligna celler i närliggande vävnader.

Läkare måste noggrant studera dynamiken i indikatorernas tillväxt samt utföra många ytterligare diagnostiska procedurer. Först när den exakta kliniska bilden har fastställts och diagnosen har bekräftats ordineras ytterligare behandling, individuell för varje patient.

Behandlingsprogrammet och undersökningsprogrammet som föreskrivs av specialister beror på symtomen på sjukdomen, patientens ålder, hennes klagomål och andra faktorer. Med snabb diagnos och terapi återgår indikatorerna till det normala och patienten kan räkna med ett gynnsamt resultat. Om indikatorerna fortsätter att öka efter behandlingen, indikerar detta ett eventuellt återfall av maligna celler..

Tumörmarkör HE4: tolkning av analys, norm och patologi

Tumörmarkör HE4: en ny standard för detektion av cancer

Under många år var fokus på tumörmarkören CA 125: huruvida den höjdes eller sänktes innebar dåliga eller goda nyheter för en kvinna. Således indikerade en ökning av värdena för denna markör ett återfall av cancer och en minskning - om effektiviteten av behandlingen och remission eller en fullständig seger över onkologi..

Men huvudproblemet var att denna analys inte var lämplig för diagnos av cancer i de tidiga stadierna. Han kunde ge falskt positiva resultat i närvaro av icke-cancer-äggstockssjukdomar: cystor och andra godartade tumörer. Som ett resultat inträffade upptäckten av äggstockscancer i de flesta fall i de sena stadierna, vilket visar testets låga känslighet och dess otillräckliga effektivitet..

Protein HE4 kom till undsättning. Koncentrationen av detta ämne ökar kraftigt redan i det första steget av den maligna processen i äggstockarna, och samtidigt förblir dess värden normala i närvaro av godartade tumörer. Tack vare testet med bestämning av denna tumörmarkör blev det möjligt att identifiera maligna processer i äggstockarna i det skede när de ännu inte uppvisar kliniska symtom och är bäst mottagliga för behandling.

Funktioner i analysen

Studien kräver venöst blod. Noggrannheten i resultaten beror till stor del på den korrekta förberedelsen för analysen:

 • Blodprovtagning bör ske på morgonen, helst på morgonen.
 • Ät inte frukost eller drick några andra drycker än vatten innan du donerar blod.
 • 12-24 timmar innan du donerar blod bör du sluta helt röka, dricka alkohol och utesluta ökad fysisk och emotionell stress.

Dessutom är det viktigt att sluta ta mediciner 7-10 dagar före blodinsamling. Om det av någon anledning inte är möjligt - till exempel genomgår du en medicinering som inte kan avbrytas - var noga med att informera din läkare. Namnen på alla läkemedel som tas och deras dosering bör anges. Denna information gör att du kan justera testresultaten för att återspegla nya omständigheter och undvika felaktig tolkning av testet..

Alla andra diagnostiska åtgärder bör ordineras efter testet, eftersom de potentiellt kan förvränga blodbilden, vilket kommer att ge läkaren falsk information.

Avkodning av resultaten

Vid avkodning av analysen för HE4-tumörmarkören används referensvärden. De betyder medelvärdena hos friska människor som genomgick en sådan undersökning..

Normen hos kvinnor är relaterad till patientens ålder och ser ut så här:

 • under 40 år - under 60,5 pmol / l;
 • 40-49 år - under 76,2 pmol / l;
 • 50-59 år - under 74,3 pmol / l;
 • 60-69 år - under 82,9 pmol / l;
 • från 70 år och äldre - upp till 104,0 pmol / l.

Överskridande av dessa värden med stor sannolikhet indikerar maligna processer i äggstockarna och / eller livmoderns endometriella lager. Men den största diagnostiska noggrannheten demonstreras av en kombination av analyser för tumörmarkörer HE4, CA125 och ROMA.

Dessutom är det viktigt att veta att vissa omständigheter artificiellt kan öka HE4-nivån eller ändra formeln, varigenom resultatens tillförlitlighet blir tveksam. Dessa faktorer inkluderar att ta orala preventivmedel, graviditet, tidigare operationer etc. Om HE4-nivån stiger kan det därför krävas en uppföljningsstudie..

Indikationer för analysen för HE4-tumörmarkören

Det rekommenderas att genomgå denna studie för följande sjukdomar och tillstånd:

 • upptäckt neoplasma i bäckenorganen och behovet av att bestämma dess natur;
 • kontroll över godartade tumörer i livmodern och äggstockarna i syfte att tidigt upptäcka deras malignitet;
 • redan diagnostiserad bröstcancer: äggstockscancer kan utvecklas parallellt, och det är viktigt att identifiera det i tid.
 • ärftlig benägenhet för onkologiska processer;
 • skadliga arbetsförhållanden, kontakt med cancerframkallande ämnen och andra omständigheter som överför en kvinna till en högriskgrupp för att utveckla äggstockscancer.

Enligt läkarens bedömning kan denna analys ordineras för andra indikationer, om specialisten anser att sådan testning är lämplig. Men även om koncentrationen av HE4-genen ökas, bör detta inte ses som en mening. I de tidiga stadierna kan onkologiska sjukdomar behandlas framgångsrikt, vilket praktiskt taget garanterar dig ett långt och lyckligt liv..