Vad är uterin adenomyos? Symtom, orsaker, diagnos och behandling

Angiom

Adenomyos i livmodern är en sjukdom som kan förstöra kvinnans planer på att bli mamma. I betyg av infertilitet rankas denna sjukdom på andra plats, enligt olika källor drabbar den från tre till femton procent av kvinnorna..

Som praxis visar är den huvudsakliga gruppen kvinnor som drabbas av denna sjukdom kvinnor från 25 till 35 år. Denna lömska fiende för någon kvinna kallas uterin endometrios eller förkortad uterin adenomyos..

Vad är uterin adenomyos?

I en kvinnas kropp, inuti livmodern, finns det en speciell vävnad som kallas endometrium (det är hon som lämnar kroppen under menstruationen). I en perfekt fungerande kropp täcker den insidan av livmodern som förberedelse för att ta emot embryot. Om befruktningsprocessen inte inträffade lämnar denna vävnad kroppen och en ny bildas på sin plats och så vidare i en cirkel från menstruation till menstruation.

Men här i kroppen uppstår ett funktionsfel och endometrium börjar täcka inte bara livmoderns inre hålighet, utan börjar tränga in i livmodern, såväl som i bukhinnan och äggstockarna..

Fara för uterin adenomyos

Eftersom adenomyos är en sjukdom i en kvinnas huvudsakliga reproduktionsorgan, är den största risken som en kvinna står inför med denna sjukdom infertilitet. Det är värt att notera att en kvinna som redan har blivit gravid riskerar att förlora ett foster och kommer att uppleva svår förlossning..

Med adenomyos är sannolikheten för en ektopisk graviditet hög, på grund av de drabbade äggledarna blir de oförgängliga för ägget, men spermierna kan lätt tränga in i rören där befruktningen uppträder.

Med sjukdomens progression kan adenomyos infektera alla närliggande organ, och när det kommer in i blodet kan det spridas i hela kroppen..

Det finns en möjlighet att adenomyos också kan påverka nervfibrerna i vävnader, vilket kommer att leda till olika sjukdomar. Med adenomyos finns det också en risk att sjukdomen utvecklas till livmodercancer..

Graden av sjukdomen

Vid livmoderns endometrios finns det fyra olika grader av sjukdomsutveckling när sjukdomen fortskrider..

 1. Sjukdomen påverkar direkt livmoderns inre skikt.
 2. Sjukdomen tränger in i livmoderns muskelskikt och drabbar inte mer än hälften av hela området.
 3. Mer än hälften av hela livmoderns muskelskikt påverkas.
 4. Sjukdomen går utöver livmoderns muskelskikt, vilket i framtiden medför skador på alla närliggande organ.

Orsaker till livmoderns adenomyos

Idag är medicinen på en hög utvecklingsnivå, experter kan inte äntligen bestämma och ange huvudorsaken till att sjukdomen börjar utvecklas hos en kvinna. Läkare lade fram flera versioner av förekomsten av adenomyos.

Vissa läkare förklarar förekomsten av sjukdomen genom att endometriumvävnader tränger in utanför livmodern genom äggledarna, detta fenomen förekommer ganska ofta och den här versionen har rätt att existera, om inte en sak, men det förklarar inte hur sjukdomen uppträder i livmodern själv.

Andra experter antar att sjukdomen, troligtvis, börjar från resterna av inte helt återgången embryonvävnad. Det finns många fler olika åsikter och teorier. Jag vill notera att det inte finns några bevis för denna eller den andra förklaringen till sjukdomsutbrottet..

Det finns dock indikationer på de så kallade riskgrupperna och faktorer som påverkar sjukdomsutbrottet..

Experter är nästan enhälliga i uppfattningen att ärftlighet är tydligt synlig när en sjukdom som livmoderns endometrios uppträder, det har också fastställts att sjukdomen och mängden kvinnliga hormoner går hand i hand, med en sjukdom ökar deras koncentration. Sjukdomen kan börja med en längre stressig period, mental, nervös eller fysisk trötthet. Olika typer av skador, kirurgi, könssjukdomar är också bland riskfaktorerna.

Symtom på livmoderns adenomyos

Det första man bör vara uppmärksam på är en ökning av menstruationens varaktighet, menstruationsflödet ökar också, vilket i sin tur leder till brist på järn i blodet.

Detta uttrycks i sådana tecken som sömnighet, andfåddhet, yrsel, snabb trötthet, oförmåga att tillräckligt bedöma det verkliga tillståndet, försämrad immunitet.

Några dagar före menstruationen uppträder urladdning, som också visas i slutet av den. Ett symptom på adenomyos är uppkomsten av smärta, som börjar några dagar före menstruationens början och slutar ett par dagar efter dess början..

Smärta under samlag kan också indikera denna sjukdom, detta beror främst på det faktum att det finns inflammatoriska processer inuti slidan. Någon anser att det är omöjligt att bli gravid som ett symptom på sjukdomen, även om detta troligen är en konsekvens, men på ett eller annat sätt, många tycker i sig själva adenomyos när de inte kan bli gravid.

Typen av symtomen kan bestämmas beroende på i vilket stadium sjukdomen befinner sig, liksom det drabbade området. I vilket fall som helst, om du märker något av symtomen hos dig själv, betyder det att du måste konsultera en läkare och genomföra en undersökning. Förloppet av adenomyos kännetecknas av dess tillväxt i avsaknad av behandling och försämring av patientens tillstånd, förbättringar inträffar under graviditeten.

Diagnos av livmodern adenomyos

När man diagnostiserar en sjukdom som livmoderns endometrios, finns det många problem. Många sjukdomar har liknande symtom som korsar varandra och för att entydigt bestämma förekomsten av adenomyos, särskilt i ett tidigt skede av sjukdomsutvecklingen, måste läkare agera genom uteslutning.

Först och främst är en undersökning av en gynekolog nödvändig, trots att det är en fantasioppgift att specifikt identifiera livmoderns endometrios under undersökningen, kan läkaren upptäcka avvikelser, till exempel i avvikelsen av livmoderns storlek, eftersom livmodern med en sjukdom blir större. Under undersökningen av en läkare kasseras också andra sjukdomar som har symtom som liknar adenomyos..

En annan typ av diagnostik är ultraljud, där specialister utesluter liknande sjukdomar.

Magnetisk resonanstomografi (MRI) gör att du kan se om livmoderns muskelvävnad är tjockare (vilket är karakteristiskt för adenomyos), vilken homogenitet livmoderns inre vävnad har och karaktäristiska foci av sjukdomen, och vissa typer av sjukdomar i inre reproduktionsorgan är också uteslutna. På grund av att kostnaden för MR är hög används den sällan.

Hysteroskopi är en av de mest effektiva undersökningsmetoderna, eftersom läkaren har möjlighet att titta på själva sjukdomens fokus och bedöma organets tillstånd.

Det utförs under olika typer av anestesi.

En annan typ av diagnos är curettage av livmoderns innehåll, efter proceduren skickas uppgifterna för analys, som redan med stor sannolikhet kan ge en slutsats om förekomsten av sjukdomen eller dess frånvaro. Under denna diagnos appliceras anestesi

Det är värt att notera att hundra procent diagnos kan göras först efter att organet tagits bort. Läkare ordinerar behandling för indirekta tecken, när andra sjukdomar som liknar deras symtom utesluts och det finns tillräckliga skäl att tro att patienten har just denna sjukdom.

Behandling av adenomyos i livmodern

Behandling av livmoderns endometrios är både terapeutisk och kirurgisk (beroende på sjukdomens komplexitet).

Vid terapeutisk behandling av endometrios i livmodern ordineras läkemedel som hjälper till att hantera symtomen på sjukdomen, men inte botar själva sjukdomen. Läkemedel vid behandling av adenomyos skiljer sig åt i vilka symtom som åtföljer sjukdomen. Om patienten har svår smärta ordineras antiinflammatoriska läkemedel som måste tas i god tid innan menstruationen börjar..

Om sjukdomen åtföljs av kraftig blödning och oregelbunden menstruation, kan läkaren ordinera olika preventivmedel för användning, såsom piller eller en intrauterin anordning.

Nu på marknaden finns det många läkemedel som tas för uterin adenomyos, beslutet om valet av ett eller annat medicinskt läkemedel fattas av den behandlande läkaren.

Kirurgisk behandling av uterin adenomyos

Som nämnts ovan botar terapeutisk behandling inte själva sjukdomen helt utan tar bara bort symtomen och vidare progression. Kirurgisk behandling för adenomyos är operation för att ta bort livmodern. Beslutet att utföra operationen kan fattas av den behandlande läkaren i följande fall.

 • Om terapeutisk behandling misslyckas och blödning leder till stor blodförlust.
 • Om en kvinna har barn och inte planerar ytterligare graviditet.
 • Med medgivande från patienten, om den fertil åldern närmar sig eller har upphört.
 • Om, förutom livmoders endometriom, diagnostiseras patienten med stora fibroider.
 • Om sjukdomen åtföljs av en kritisk förändring i livmoderhalsen.

Förebyggande av uterin adenomyos

För att förhindra adenomyos i livmodern är det nödvändigt att regelbundet besöka en läkare och genomgå en medicinsk undersökning. Det är värt att ägna allvarlig uppmärksamhet åt menstruations oegentligheter, liksom till olika sekret. Gör inte självmedicinering, eftersom konsekvenserna kan bli ganska allvarliga.

Adenomyos i livmodern

Adenomyos är en sjukdom i livmodern där endometrium börjar invadera muskelvävnaden i detta organ och växer genom delningsskiktet. Detta tillstånd är patologiskt och godartat men med hög risk för cancer..

Enligt läkare är det adenomyos som oftast blir ett hinder för graviditet, eftersom det anses vara en av de vanligaste orsakerna till infertilitet. Åtminstone en tredjedel av flickorna och kvinnorna som vänder sig till gynekologer i frågor som rör graviditet får ett sådant diagnos.

I de flesta fall är detta en förvärvad sjukdom. Medfödda fall är sällsynta. En av de främsta orsakerna till utvecklingen av uterin adenomyos är obehandlad eller obehandlad endometrios i tid. I själva verket är det en och samma sjukdom, men av varierande svårighetsgrad. Endometrios är en mild form som endast påverkar slemhinnan, medan med adenominos täcker lesionen myometrium helt.

De viktigaste symptomen

1 Det första och mest märkbara symptomet på adenomyos är problemmenstruation - för lång och smärtsam, med mycket urladdning i form av koagulerat blod. Ibland kan dessa perioder vara mer än en vecka. Före och efter blir vaginal urladdning något brun. När sjukdomen blir kronisk kan blodig urladdning förekomma när som helst..

Smärtorna blir mycket starka och uppträder flera dagar innan menstruationscykeln börjar och slutar också mycket senare än slutet. Med en avancerad form av sjukdomen täcker lesionen livmodern, vilket gör smärtan ännu mer akut. Platsen för deras utseende visar var sjukdomens fokus är. Ljumsken börjar göra ont om den övre delen av livmodern nära äggstockarna påverkas. Smärta börjar också dyka upp under sex dagarna före menstruationens början..

Cirka 2/3 av kvinnorna som diagnostiserats med adenomyos är infertila, eftersom bristen på snabb behandling leder till att vidhäftningar i äggledarna uppträder. Efter befruktning kan inte ägget komma till den plats det behöver. Detta beror på att det överväxande endometrium stör anatomin i livmodern. Även om det inte finns några vidhäftningar i äggledarna, finns det en risk att graviditeten kommer att upphöra på egen hand, eftersom livmodern är ständigt under spänning med adenomyos, vilket orsakar inflammatoriska processer.

De flesta patienter med adenomyos som är sexuellt aktiva kan inte bli gravida. Om detta händer inträffar oftast missfall..

2 Ett annat tecken på adenomyos är anemi med hög järnbrist. Eftersom denna sjukdom åtföljs av ett mer rikligt blodflöde under menstruationen blir en minskning av hemoglobinnivåerna den uppenbara konsekvensen. Anemi är associerad med symtom som trötthet och svaghet. Patienten dras hela tiden till sömn, han vill vila, även om det inte fanns några speciella belastningar. Blekhet, migrän och till och med svimning är också vanligt. Ofta finns det en neuros på grund av den tunga menstruationscykeln och tankar om infertilitet.

Symptomens manifestation beror på det stadium då sjukdomen fortskrider. Det finns totalt fyra etapper:

1 först - sjukdomens fokus är begränsad till det submukösa skiktet, det finns inga smärtupplevelser;

2 andra - endometrium börjar växa in i muskelvävnad, de första smärtorna uppträder;

3 tredje - hela livmoderns vävnad påverkas, spirningen av endometrium når det yttre skalet, smärtan blir ganska svår;

4 fjärde - irreversibel skada där spirningen av endometrium sträcker sig bortom livmodern och börjar tränga in i bukhålan.

Bland de symtom som kan identifieras under en rutinundersökning av en gynekolog är det värt att lyfta fram en ökning av livmodern och en förändring av dess form. Diffus adenomyos manifesterar sig genom att livmodern förstoras innan menstruationen börjar och blir sfärisk. I närvaro av inflammation liknar livmoderns tillstånd de tidiga stadierna av graviditeten.

En annan form av sjukdomen, adenomyosis nodosum, manifesteras av ett stort antal små svullnader, som liknar knölar i livmodern. Den komplexa formen av sjukdomen, där adenomyos åtföljs av myom, leder till en konstant ökning av livmoderns storlek, vilket inte förändras beroende på menstruationscykeln.

Första tecknen

De vanligaste symtomen är smärta i bäckenområdet, en känsla av tyngd och tryck på inre organ. Dessa tecken är särskilt uttalade före menstruationens början och kvarstår i flera dagar efter slutet..

Följaktligen kan följande symtom på adenomyos särskiljas som de viktigaste:

 • Brun urladdning före och efter menstruation;
 • Ökad menstruationstid
 • Ökad blodvolym;
 • Förändringar i livmoderns storlek och medföljande känsla av tyngd, tryck i bäckenområdet;
 • Smärta vid samlag.

Eftersom adenomyos har mycket vaga symtom kan liknande manifestationer vara ett tecken på andra sjukdomar. Därför är deras utseende ett väckarklocka, vilket innebär att du måste gå till läkaren för undersökning..

Orsakerna till utvecklingen av sjukdomen

Bland orsakerna som leder till utvecklingen av patologier av denna typ sticker följande problem ut:

 • Sjukdomar i urinvägarna;
 • Endometriell skada under operationen;
 • Skada på livmodern under förlossningen;
 • Hormonell obalans;
 • Ärftlighet.

Riskgruppen är kvinnor från 25 till 40 år. Konstant smärtsam menstruation, infertilitet och andra reproduktionssystemproblem kan tjäna som en anledning till misstankar om adenomyos vid denna ålder..

Närvaron av en eller flera negativa faktorer leder till att endometrium växer in i livmoderns vävnad medan musklernas fysiologiska egenskaper bevaras. Runt mitten av menstruationscykeln expanderar endometrium och dess celler växer så att det befruktade ägget kan förankras. När en kvinna lider av adenomyos fortsätter endometrium, som har trängt in i muskelvävnaden, att utföra sin funktion, som om svullnad inuti livmoderns muskler, vilket leder till smärtsamma känslor.

Menstruationsblödning utför funktionen att rengöra livmodern från endometrium i fall där ägget inte har befruktats och graviditeten inte har hänt. Men eftersom det på grund av sjukdom växer till muskelvävnad elimineras det inte helt. Detta framkallar blödningar i myometrium och utveckling av inflammation..

Läkare har inte ett entydigt svar att vissa skäl leder till utvecklingen av just denna sjukdom. Därför kan listan över provocerande faktorer betraktas som ungefärlig, eftersom deras närvaro inte garanterar sjukdom. Enligt statistik har majoriteten av kvinnorna med denna diagnos tidigare opererats i livmodern - aborter och andra operationer. Även om utvecklingen av sjukdomen inte noteras riskerar flickor som har genomgått operation i livmodern. Det kan också omfatta friska kvinnor vars ålder närmar sig 40 år..

Som ett resultat av gynekologiska studier av många fall av sjukdomens uppkomst och utveckling antas det att en av anledningarna kan vara ärftlighet. Men hittills förblir detta bara en version och har inte ett definitivt svar på frågan om genetikens inflytande på adenomyossjukdomen. Därför kan det inte hävdas att om en mamma är sjuk, faller dottern automatiskt in i en riskgrupp. Denna fråga är fortfarande kontroversiell och vissa gynekologer tror att ärftlighet inte är orsaken till utvecklingen av adenomyos..

Bland alla anledningar anses följande vara de mest exakta idag:

 • Långvarig stress
 • Konstant fysisk stress och stress;
 • För aktiv livsstil.

Generellt kan vi säga att belastningen, aktiviteten och påfrestningarna som kroppen måste tåla i stora volymer också påverkar livmoderns muskelvävnad, vilket i sin tur leder till utveckling av adenomyos. Men en stillasittande, lugn livsstil kan också vara skadlig, eftersom det leder till stagnation av blod i bäckenområdet och i reproduktionssystemet, vilket negativt påverkar hälsan i allmänhet och ökar risken för att utveckla gynekologiska sjukdomar, inklusive adenomyos.

Den andra uppenbara orsaken är endokrina problem. Därför måste kvinnor som har störningar i det endokrina systemets funktion ta hänsyn till riskerna och oftare genomgå en undersökning av en gynekolog. Dessutom avviker hypofysens funktioner, binjurarna, hormonella störningar - allt detta skapar också förutsättningarna för adenomyos..

I riskgruppen ingår också kvinnor över 30 år som ägnar mycket tid åt garvning. Ultraviolett ljus i stora volymer, både naturliga och solarium, påverkar reproduktionssystemet negativt och kan i kombination med andra faktorer orsaka sjukdom. Yngre flickor är mindre hotade, eftersom människokroppen upp till 30 år inte är lika utsatt för ultraviolett ljus som i vuxen ålder.

Varianter av adenomyos

1 Nodal. I detta fall bildar endometrium små knölar i muskelvävnaden. De fylls med blod och visas i överflöd. I sin form liknar denna typ av sjukdom en fibroid, varför fel uppstår vid diagnos. De skiljer sig åt genom att adenomyos bildar noderna inte från muskler utan från körtelvävnad. Oftast förekommer denna form hos tjejer och unga kvinnor..

2 Fokal. I detta fall är spirningen av endometrium begränsad till flera foci. Det förekommer i vuxenlivet, under perioden före klimakteriet och klimakteriet (45-50 år). Denna form av sjukdomen är svår att behandla med medicinering och tar lång tid. Samtidigt garanteras inte fullständig återhämtning, eftersom möjligheten till återfall och bildandet av fistlar kvarstår.

3 Diffus. Denna form av adenomyos kännetecknas av spiring av endometrium över hela området av muskelvävnaden i livmoderväggarna. Denna typ är svårare än andra att behandla på grund av frånvaron av lokal foci och en allmän lesion i hela livmodern. I andra former kan de drabbade områdena tas bort med kirurgi, men i fallet med diffus adenomyos är det inte möjligt på grund av de höga riskerna. I avancerade fall är det enda sättet att radikalt ta bort livmodern. Huvudproblemet är att denna form vanligtvis drabbar unga tjejer som är i fertil ålder och kan bli infertila..

4 Diffus-nodal. En kombination av två olika former, där nodulära formationer uppträder i livmoderväggarna samtidigt och grobarhet förekommer i hela området. Detta är den vanligaste formen av denna sjukdom..

Hur behandlas adenomyos??

I avsaknad av korrekt behandling övergår adenomyos till ett svårt stadium, där sådana manifestationer är möjliga när menstruationscykeln blir mycket lång eller till och med upphör att sluta. Detta leder otvetydigt till infertilitet, vilket drabbar de flesta kvinnor med denna diagnos. Vid behandling av infertilitet utförs först och främst test för adenomyos, och först därefter ordineras en behandling.

Vid adenomyos är behandling av anemi och återställning av nivån av järn i blodet obligatorisk. Det är också möjligt att behandla en neurolog och psykoterapeut om patienten är stressad och deprimerad på grund av sjukdom. I detta fall kan antidepressiva medel och andra liknande läkemedel ordineras..

Receptbelagda läkemedel:

 • Orala preventivmedel, som blockerar menstruationscykelns början, vilket bidrar till att endometriumets tillväxtfokus försvinner.
 • Hormonala läkemedel (gestagener) som bidrar till sjukdomsfoci.
 • Intramuskulär injektion av gonadolberiner, som minskar östrogennivåerna i kroppen.
 • I vissa fall är det möjligt att ordinera androgener, vilket också blockerar menstruationscykeln.

Kirurgiskt ingripande blir nödvändigt endast om behandling med läkemedel och procedurer inte har lett till återhämtning. Detta händer vanligtvis efter ett tre månaders intag av hormonella läkemedel, varefter tillståndet inte har förbättrats, och även om sådana läkemedel är kontraindicerade för patienten.

Om ett beslut fattas för att utföra en operation som inte innebär att livmodern avlägsnas, utförs ytterligare en omfattande undersökning. Dess syfte är att i detalj studera bilden av sjukdomen - närvaron eller frånvaron av abscesser, antalet och graden av vidhäftningar, naturen och lokaliseringen av endometriumets penetration i livmoderns muskelvävnad.

Vid progression av adenomyos hos kvinnor över 40 år och bristen på resultat av läkemedelsbehandling är ett alternativ med radikalt kirurgiskt ingripande möjligt. Detta innebär att det drabbade organet, det vill säga livmodern, avlägsnas fullständigt. Beslutet om en sådan operation fattas ofta också när en diffus form av sjukdomen diagnostiseras, som ständigt utvecklas och inte svarar på annan behandling, eller en nodulär form i kombination med myom. Faran ligger i det faktum att i dessa fall ökar chanserna att utveckla en malign tumör..

Kvinnor som inte har fött, liksom de som har barn och planerar mer, rekommenderas att bli gravid omedelbart efter avslutad behandling. Om det lyckas måste de första tre månaderna av graviditeten tas med gestagen. Behovet av att fortsätta kursen bestäms i slutet av denna period baserat på blodprov.

Adenomyos har en sådan egenskap att det vid en lyckad graviditet och förlossning kan botas helt på grund av naturliga biologiska processer. Därför rekommenderas de som planerar barn och har mild adenomyos att inte fördröja graviditeten. Detta ger en chans till full återhämtning och löser också problemet med att få barn om sjukdomen ändå utvecklas i framtiden och så småningom leder till infertilitet..

Symtom, typer och metoder för behandling av uterin adenomyos

Adenomyos, eller som läkare kallar det, är intern endometrios en sjukdom där slemhinnan i endometrium i livmoderhålan växer in i andra lager av detta organ.

Detta är en godartad, systemisk sjukdom i sin manifestation som kräver uppmärksamhet av en kvinna och läkare, lämplig behandling.

 1. Vad är adenomyos?
 2. Orsaker till adenomyos
 3. Symtom
 4. Typer av uterin adenomyos
 5. Grader och former av adenomyos
 6. Diagnos av sjukdomen
 7. Adenomyos under graviditeten
 8. Hur farligt är adenomyos under graviditeten?
 9. Fara för adenomyos
 10. Behandling av sjukdomen
 11. Konservativa behandlingsmetoder
 12. Kirurgi
 13. Folkliga sätt
 14. Lerbehandling
 15. Behandling med medicinska blodiglar
 16. Avkok och infusioner
 17. Angelica
 18. Marsh cinquefoil
 19. Borovaya livmoder
 20. Sibirisk ginseng
 21. Rölleka
 22. Vild yam
 23. Prognos
 24. Priser för behandling
 25. Förebyggande av adenomyos
 26. Recensioner

Vad är adenomyos?

Adenomyos är en patologisk process när det inre skiktet av endometrium växer in i muskelvävnadsskiktet.

Det är han som agerar som en av varianterna av endometrios och visar sig med kraftig menstruationsblödning, bruna strålar mellan perioder och uttalade PMS-symtom, smärta vid sex eller under menstruationen.

Oftast diagnostiseras det hos patienter i fertil ålder, men det försvinner gradvis efter klimakteriet hos en kvinna.

Kanske:

 • Externt - i detta fall växer den patologiska spridningen av endometrieceller inte inåt, utan utåt och påverkar slidan och äggstockarna;
 • Internt - i det här fallet talar vi om förloppet av uterin adenomyos. I det här fallet kommer cellerna i endometriumets slemhinna, en gång utanför livmoderhålan, att fungera i samma rytm med menstruationscykeln, vilket provocerar lokal inflammation i äggstockarna och irreversibla, allvarliga förändringar i arbetet med kvinnans reproduktionssystem..

Orsaker till adenomyos

Förutom den hormonella obalansen i kroppen kallar läkare följande sjukdomar och yttre faktorer som kan provocera en patologisk process.

Denna lista innehåller:

 1. Ärftlig predisposition för adenomyos eller endometrios, liksom för eventuella neoplasmer, godartade och maligna, lokaliserade i en kvinnas urogenitala system.
 2. Onormalt sent eller för tidigt början av ungdomens menstruationscykel, uppkomst av sexuell aktivitet.
 3. Fetma.
 4. Sen eller för tidig förlossning.
 5. Eventuella manipulationer och kirurgiska ingrepp på livmoderhålan - frekventa aborter eller curettage, andra typer av kirurgiska ingrepp.
 6. Användningen av orala preventivmedel under lång tid, liksom en intrauterin anordning som ett medel för att skydda mot oönskad graviditet.
 7. Inflammatorisk process, lokaliserad i livmoderhålan, vilket påverkar bihangarna.
 8. Den tidigare överförda infektiösa karaktären av sjukdoms ursprung och allergier kan också framkalla en patologisk process..
 9. Stor fysisk aktivitet och en stillasittande, stillasittande livsstil.
 10. Stress och nervös belastning.
 11. Läkare inkluderar också ogynnsamma faktorer och ekologi här..
 12. Mag-tarmsjukdomar och högt blodtryck.

I varje enskilt fall beaktas skälen och de provocerande faktorerna individuellt..

Symtom

Tecken på adenomyos:

 • Det viktigaste kännetecknet, som indikerar förloppet av den patologiska processen, kallar läkare rikligt, såväl som långvarig menstruation. Det är de som i patienten utvecklar en sekundär form av anemi - brist på järn i kroppen. Detta visar sig i sin tur som svaghet och sömnighet, svullnad och blekhet i huden, andfåddhet och frekvent ARVI, yrsel och nedsatt prestanda.
 • Dessutom är patienten orolig för att upptäcka underkläderna före eller efter menstruationen, åtföljd av smärta lokaliserad i underlivet..

Vissa kvinnor kan:

 • förkorta menstruationscykeln med flera dagar.
 • förändring i livmoderhålans storlek.
 • samlag är smärtsamt.
 • uppkomsten av mörka blodiga blodproppar på tvätten mellan perioder.

Vissa symtom kan på distans likna andra patologier och sjukdomar, och därför är det så viktigt att genomgå diagnos och behandling i rätt tid..

Typer av uterin adenomyos

I det här fallet talar läkare om uppdelningen i diffus och nodulär adenomyos:

 1. Diffus. Dess morfologiska egenskaper och egenskaper består i bildandet av sådana blinda kanaler i endometriumskiktet, som växer djupt in i livmoderns lager till mycket olika djup. Ganska ofta bildar denna patologiska process en fistel i livmoderhålan och litet bäcken..
 2. Nodal. Denna typ av patologisk process kännetecknas av att körtelepiteln tränger in i livmoderns muskelskikt och bildandet av nodulära tumörer i mycket olika storlekar. Sådana tumörer är mycket multipla och fyllda med blodackumulering..

Vissa experter skiljer sig i en separat grupp och en sådan form av den patologiska processen som en blandad typ av uterin adenomyos.

Grader och former av adenomyos

Om vi ​​tar hänsyn till morfologin finns det fyra huvudformer av den patologiska processen i läkarnas praktik:

 1. Fokalform. I denna process kommer cellerna i det patologiskt expanderande endometrium att växa in i närmaste vävnader och därmed bilda separata fokala neoplasmer.
 2. Nodal form. Patologiska celler kommer att växa in i närliggande vävnader i form av nodulära tumörer som liknar fibroids. Sådana nodulära tumörer är många, kavitet, fyllda med blod, och de är omgivna av tät bindväv..
 3. Diffus form. I detta fall kommer endometrium att infektera och tränga in i myometrium, utan att bilda ett tydligt fokus eller nodulära tumörer..
 4. Blandad typ är en kombination i sin manifestation av nodulära och diffusa former av adenomyos.

Med hänsyn till penetrationsdjupet hos patologiska endometrieceller delar läkare villkorligt adenomyos i fyra huvudgrader:

 1. Den första, som uteslutande påverkar det submukösa skiktet i livmoderhålan.
 2. Den andra graden påverkar bara hälften av livmoderhålans muskelskikt.
 3. Den tredje graden av patologins gång påverkar mer än hälften av muskelskiktet i livmoderhålan.
 4. Den fjärde graden av patologins gång påverkar hela muskelskiktet i livmoderhålan.

Diagnos av sjukdomen

För det mesta diagnostiseras den patologiska processen under en planerad eller oplanerad ultraljudsprocedur - oftast en onormalt förstorad livmoder och en heterogen struktur av myometrium visar sig i bilden.

Men förutom detta, med metoder för diagnos och att göra en korrekt diagnos - adenomyos, tillgriper läkare följande metoder:

 1. Undersökning av patienten på den gynekologiska stolen med hjälp av speglar.
 2. Kolposkopi - användningen av en anordning som ökar livmoderhålans yta 30 eller fler gånger och hjälper till att visuellt se och bedöma livmoderhalsens allmänna tillstånd.
 3. Laparoskopi och hysteroskopi.
 4. Mindre ofta tillgriper läkare MR - denna metod indikeras om resultaten av ultraljuddiagnostik inte ger korrekta och tillförlitliga resultat.
 5. Allmän diagnostik av organ och system - andning och blodflöde, arbete i mag-tarmkanalen och urinvägarna.

Samma sjukdom kan i sin tid fortsätta utan uttalade symtom och progression av den patologiska processen.

Det är sant, med en men - om kroppen själv påverkas inte inre organ och system av yttre eller inre negativa faktorer, såsom till exempel strålning eller ofta utförda aborter, curettage.

Som de statistiska medicinska uppgifterna visar fortsätter adenomyos som sjukdom i bakgrunden i 7 av 10 fall och kräver inte allvarliga medicinska åtgärder från läkare. Som en allvarlig sjukdom åtföljd av komplikationer är adenomyos mycket sällsynt i läkarnas praktik och kräver omedelbar behandling..

Adenomyos under graviditeten

Adenomyos under graviditet är en vanlig förekomst i gynekologer. Samtidigt är det fullt möjligt att bli gravid och bära ett foster, även om processen i sig kommer att vara ganska komplicerad, bör den blivande mamman ständigt genomgå undersökning och undersökning av en gynekolog.

I vissa fall är en gravid kvinna på sjukhus för bevarande och för att uppnå inte bara bevarandet av patientens hälsa utan också hennes ofödda barn. Det viktigaste är att lyssna på din kropp, eftersom det finns en hög sannolikhet för livmoderblödning och fosterskador.

Hur farligt är adenomyos under graviditeten?

Frågan för många är kontroversiell - i läkarnas praxis finns det fall när en kvinna inte bara kunde bli gravid utan också föda ett barn utan att genomgå en behandling, blev infertil.

I andra fall finns det fall där en kvinna utan hjälp av läkare och kirurgisk behandling kunde bära och föda ett friskt barn..

Västerländska läkare tror att det inte finns något direkt samband mellan adenomyos och graviditet, särskilt hotet från den senare..

Denna sjukdom kan bli ett betydande problem och hinder för befruktningen och efterföljande graviditet endast om den åtföljs av andra sjukdomar som påverkar organen och systemen i det lilla bäckenet. Enligt statistik, efter kirurgisk behandling, enligt statistik, kan 35-60% av kvinnorna bli gravida.

Viktigast är att graviditet kan bli ett universalmedel för en kvinna vid behandling av en sjukdom som adenomyos..

Läkare förklarar detta fenomen genom att menstruationen är frånvarande under graviditetsperioden, den hormonella bakgrunden byggs om och detta kommer att sakta ner tillväxten av det patologiska endometrium.

Fara för adenomyos

Om en gynekolog tidigare har diagnostiserat adenomyos, genomgår varje kvinna regelbundet var sjätte månad en regelbunden undersökning av en gynekolog, genomgår föreskriven diagnostik och behandling.

Bortse från din läkares råd:

 • Detta kommer att framkalla allvarlig livmoderblödning och smärta i bäckenområdet, andra obehagliga samtidigt symtom och obehag under sexuell aktivitet.
 • Tillsammans med detta, de vanligaste patologiska konsekvenserna av utvecklingen av adenomyos, kallar läkare anemi, där nivån av järn i kroppen katastrofalt minskar. Som ett resultat lider kroppen av syrebrist och otillräcklig produktion av röda blodkroppar. Konsekvenserna kommer att visa sig i form av yrsel och konstant sömnighet, patologisk minskning av arbetsförmågan, blekhet i huden och andra manifestationer.
 • Läkare kallar hormonella förändringar i kroppen inte mindre negativ konsekvens, vilket utan tvekan kommer att visa sig i form av irritabilitet och depression..

Behandling av sjukdomen

Behandling av adenomyos innebär ett integrerat tillvägagångssätt - det kan vara både konservativa behandlingsmetoder och kirurgi.

Konservativa behandlingsmetoder

För det mesta beror allt på orsaken till patologin och symptomatiska manifestationer av sjukdomen:

 1. Utnämningen av bedövningsmedel. Med svåra smärtattacker lokaliserade i nedre delen av buken föreskriver läkare en kurs att ta läkemedel från gruppen icke-steroida, antiinflammatoriska NSAID, till exempel Ibuprofen eller Ketoprofen.
 2. Med riklig och långvarig livmoderblödning, menstruationsflöde, om själva cykeln misslyckas, ordinerar läkare en kurs för att ta preventivmedel. Sådana formuleringar botar inte själva adenomyosen, men de hjälper till att lindra de negativa symtomen i samband med patologisk menstruation och smärtattacker under menstruationen..
 3. Installation av Marens intrauterinanordning - den kännetecknas av bevisad effektivitet vid behandling av sådana patologiska processer i livmoderhålan som adenomyos och myom, endometrios. Spiralen hjälper till att lindra attacker av smärta i nedre delen av buken, för att ibland minska volymen av blödning, även om det inte hjälper till att bota adenomyos helt - efter att den har tagits bort från livmoderhålan, återkommer alla negativa symtom på patologi.
 4. Utnämningen av antiinflammatoriska föreningar - de hjälper till att minska överflödet av livmoderblödning, eliminera smärta. De börjar tas några dagar före menstruationen och avslutas i slutet av själva blödningen..
 5. Läkemedlen Utrozhestan och Dufaston används också vid behandling av patologisk tillväxt av endometriumskiktet - adenomyos. Det senare hjälper till att göra menstruationen mindre riklig och foci för patologisk tillväxt minskar i storlek - en terapikurs från 6 till 9 månader.
 6. Behandlingsförloppet och dess varaktighet bestäms av läkaren och i slutet av behandlingen, för att konsolidera det positiva resultatet, ordinerar läkarna vidare användning av preventivmedel eller läkemedlet Vizanne. I synnerhet innehåller den senare i sin komposition föreningen dienogest - det kommer att förhindra spridning av foci för tillväxt av endometrium i livmoderns muskelskikt. Hos vissa kvinnor kan detta läkemedel framkalla kraftig blödning och bör därför tas efter samråd med en läkare och under hans strikt kontroll..

Kirurgi

I avsaknad av positiv behandlingsdynamik från läkemedelsbehandlingen tillgriper läkare kirurgiskt ingrepp, där målet är att kirurgiskt avlägsna onormala foci i livmoderhålan.

Återhämtningsperioden i detta fall är kort - upp till flera dagar, även om kvinnan även efter det är under överinseende av den behandlande läkaren.

När det gäller metoderna för kirurgisk behandling av adenomyos tillgriper läkare följande metoder:

 1. Elektrokoagulering - i detta fall avlägsnas neoplasman med hjälp av en elektrisk ström, som tidigare använts lokal eller generell anestesi.
 2. Embolisering. I det här fallet skär läkare blodflödet genom blodkärlen, som matar själva den patologiska tumören. Så genom det tunnaste röret, som sätts in i slidan, införs partiklar i kärlen själva - de blockerar hela blodflödet och näring av neoplasman. När det inte finns någon blodtillförsel minskar fokus för adenomyos gradvis i storlek.
 3. Ablation. I det här fallet utför läkare ultraljudsbehandling av neoplasman och dess förstörelse steg för steg. Men den här metoden är effektiv om fokuserna för den patologiska processen inte har trängt djupt in i muskelskikten i livmoderväggarna..

Men som läkare noterar är det möjligt att helt ta bort adenomyos endast om livmodern tas bort helt.

Folkliga sätt

Lerbehandling

En mycket effektiv och effektiv behandlingsmetod från arsenalen för traditionell medicin.

 1. I detta fall späds lera med vatten, insisteras i flera timmar, varefter den kokas i ett vattenbad i 10 minuter.
 2. En kaka tillverkas av den resulterande massan och appliceras på nedre delen av buken och lämnas i 2 timmar.
 3. Behandlingsförloppet - från 5 till 10 procedurer.

Behandling med medicinska blodiglar

Enligt läkarna är metoden ganska effektiv:

 1. Leeches appliceras på aktiva punkter på kroppen, det finns en aktiv effekt på dem.
 2. Samtidigt kommer leech saliv in i människans blod - den senare har en uttalad antiinflammatorisk effekt, blodflödet ökar i det drabbade området och hormonnivåerna stabiliseras.

Avkok och infusioner

Angelica

 1. Denna växt innehåller växtfytohormoner, östrogen och progesteron, på grund av vilken verkan den patologiska tillväxten av fenus av adenomyos minskar, smärtsyndromet stoppas och menstruationscyklerna normaliseras..
 2. För buljongen i sig räcker det med att ånga 15 gram jordstammar i 400 ml. kokande vatten och koka i 10 minuter på låg värme.
 3. Efter kylning, ta 1 msk. tre gånger om dagen före måltiderna.
 4. Det är förbjudet att ta under graviditet och amning, överdriven livmoderblödning.

Marsh cinquefoil

 1. Ett avkok från det tas oralt och används för douching.
 2. För beredning av buljong från sabel - 50 gr. utgångsmaterialet ångas i en liter vatten och kokas på låg värme i 10 minuter.
 3. Därefter ska den kylas och filtreras, sedan tas 200 ml. morgon och kväll efter att ha ätit.
 4. Effektiva terapeutiska resultat visar sig efter 2 veckor - avkok lindrar smärta och stoppar foci av patologisk vävnadsproliferation, har en antitumöreffekt på kroppen.

Borovaya livmoder

En effektiv växt för behandling av adenomyos, eftersom den innehåller växtflavonoider som har en gynnsam effekt på den hormonella bakgrunden och hela kvinnans kropp.

 1. Ett avkok av denna växt har antiinflammatoriska och tumöreffekter, stärker kroppen och hjälper till att stoppa kraftig blödning..
 2. Som läkare konstaterar är livmodern i kombination med cinquefoil två effektiva växter i kampen mot adenomyos.
 3. För att förbereda buljongen bryggs en matsked råvaror i 400 ml kokande vatten, infunderas i 15 minuter och tas sedan en timme före huvudmåltiden..
 4. En positiv terapeutisk effekt kommer att visa sig efter 2 veckor - det viktigaste är att inte sluta ta örter under hela behandlingsförloppet.

Sibirisk ginseng

 1. Växthormonerna som ingår i dess sammansättning hjälper till att återställa den normala nivån av hormonnivåer och koppar och selen, kobolt och andra spårämnen återställer blodflödet och förhindrar utveckling av anemi och undertrycker den patologiska tillväxten av neoplasmer..
 2. För att förbereda en medicinsk buljong är det tillräckligt att brygga en matsked av en torr växt i 300 ml kokande vatten och koka den på låg värme i 10 minuter. Efter det, insistera en timme och ta 100 ml. tre gånger om dagen, tillsätt honung för smak.
 3. Du kan också förbereda en alkoholhaltig tinktur från denna växt - 50 gr. växtstammar hälls med 5 liter vodka och insisterade i en månad på en mörk plats. Efter att ha silat, ta 50 ml en gång om dagen. Det viktigaste är att inte ta denna tinktur för högt blodtryck och hjärtsvikt..

Rölleka

 1. Ett avkok från denna växt stoppar den inflammatoriska processen och har en uttalad hemostatisk och bakteriedödande effekt. Det används för kraftig livmoderblödning och en funktionsstörning i menstruationscykeln, inflammation som påverkar det kvinnliga reproduktionssystemet.
 2. För att förbereda en medicinsk buljong - ångas en matsked av en torr växt i ett glas kokande vatten och insisteras i ungefär en timme. Ta sedan en tredjedel av ett glas om dagen efter huvudmåltiden.
 3. Du kan också förbereda en alkoholhaltig tinktur - för de här 30 gr. den torkade växten hälls med 400 ml medicinsk alkohol eller vodka och insisteras i 2 veckor på en mörk, sval plats. Efter filtrering, ta tinkturen 30 droppar 3 gånger om dagen, alltid efter en måltid.

Vild yam

Det hjälper till att framgångsrikt lindra inflammation och förhindra patologisk spridning, spridning av epitelvävnad, lindra muskelspasmer.

För beredning av buljongen är 3 gram. torka råvaror i 200 ml kokande vatten och låt stå i en halvtimme. Efter att ha filtrerat, ta hela volymen åt gången i en månad.

Prognos

 1. Som en patologisk process är adenomyos inte farligt för en kvinna - med korrekt utvald behandling och dess snabba diagnos är det möjligt att bevara hela organet, livmodern, dess normala arbete och reproduktionsfunktioner.
 2. Som läkare noterar kommer hälften av patienterna som diagnostiserats med adenomyos sannolikt att utvecklas parallellt med endometrios, såväl som livmoderfibrer, vilket kräver ytterligare undersökning och behandling..

Priser för behandling

Kostnaden för behandling av adenomyos beror på klinikens nivå och patientens allmänna tillstånd, stadium av den patologiska processen.

Om vi ​​i genomsnitt pratar om siffrorna, kostnaden för att behandla adenomyos i huvudstaden, kan vi rösta följande statistik:

 1. Mottagning av en gynekolog och en medicinsk och diagnostisk undersökning och undersökning - kostnaden för tjänster kan variera från 1500 till 2100 rubel.
 2. När du utför en öppenvårdsbehandling enligt ett individuellt program, installation av en spiral - kostnaden varierar mellan 1800 - 2500 rubel.
 3. Förberedelse och introduktion av en intrauterin enhet - 2500 - 2700 rubel.
 4. Utökad kolposkopi - 1900 - 2300 rubel.
 5. Ablation och behandling av tumörer med elektrisk ström - kostnaden för dessa typer av kirurgiska ingrepp varierar från 3200 till 5500 rubel.

Förebyggande av adenomyos

 1. Den bästa metoden för att förhindra en patologisk process är att detektera tillväxten av patologiska endometrieceller i livmoderkroppen under regelbundna gynekologiska undersökningar som en del av ett förebyggande program.
 2. Dessutom rekommenderar läkare att en kvinna leder en hälsosam livsstil, vilar helt, spenderar mindre tid i solen, vilket har en avsevärd skadlig effekt på kroppen..
 3. Om stressiga situationer ständigt uppstår på jobbet och hemma är det värt att rådgöra med en terapeut angående att ta lugnande medel, föreningar som normaliserar arbetet i centrala nervsystemet, genomgår en kurs av massage och fysiologiska ingrepp..

Om du är uppmärksam på din kropp kan du ibland minimera risken för att utveckla en patologisk process, adenomyos och andra gynekologiska sjukdomar.

Recensioner

Recensioner om behandling av adenomyos:

Adenomyos i livmodern hos kvinnor: orsaker, symtom och behandling

Adenomyos (intern endometrios) är en godartad hormonberoende sjukdom i livmodern, som kännetecknas av spridningen av endometrieceller i muskelskiktet på olika djup med utvecklingen av en inflammatorisk process. Detta tillstånd uppstår på grund av hormonella eller immuna störningar. Adenomyos rankas som tredje bland gynekologiska patologier. Det förekommer hos 12-24% av kvinnorna i fertil ålder. Tack vare diagnostiska studier är det möjligt att identifiera den patologiska processen i ett tidigt skede och öka effektiviteten i behandlingen.

 • 1 Former och stadier av sjukdomen
 • 2 Orsaker till adenomyos
 • 3 Symtom på adenomyos
 • 4 Behandling av adenomyos
  • 4.1 Läkemedel
  • 4.2 Minimalt invasiva metoder
  • 4.3 Sjukgymnastik
  • 4.4 Behandling med folkmedicin
  • 4.5 Kirurgisk behandling
 • 5 Konsekvenser av adenomyos

Det finns flera former och typer av uterin adenomyos hos kvinnor, vilket gör det möjligt att beskriva patologin. I avsaknad av behandling går var och en av dem till nästa. Beroende på skadans djup klassificeras adenomyos enligt de steg som visas i tabellen:

SkedeBeskrivning
1: a etappenEndometriumfoci når det submucösa skiktet i livmodern
2: a etappenDen patologiska processen når mitten av muskelskiktet
3: e etappenNästan hela livmoderns vägg påverkas upp till det serösa membranet
4: e etappenOåterkallelig grad. Hela muskelskiktet påverkas av spridningen av endometrios i bukhålan

Beroende på platsen för lesionen och formen, skiljer sig följande typer av adenomyos:

SeBeskrivning
NodalEndometrium växer in i livmoderns muskelskikt och bildar noder. De har en fast konsistens, fylld med menstruationsblod eller brun vätska. Nodulär adenomyos liknar fibrer i livmodern och diagnostiseras ofta fel. Den enda skillnaden är att noder i endometrium består av körtelvävnad, medan fibroider är gjorda av muskler. Denna form av patologi är typisk för unga flickor.
FokalDetta är en lokal invasion av endometrium i muskelskiktet. Oftast förekommer hos kvinnor under den pre-klimatiska perioden (efter 40 år) och i början av klimakteriet (45-50 år). Fokal adenomyos svarar inte på konservativ behandling. Det varar länge och ofta uppstår återfall, fistlar bildas
DiffusInflödet av endometrium sker diffust över hela livmodern. Den diffusa formen är den svåraste. Detta beror på placeringen av foci och det stora området av lesionen. I det här fallet tas det mesta av livmodern bort. Detta kan orsaka kraftig blödning. Men oftast måste du ta bort hela orgeln. Den största svårigheten är att sjukdomen drabbar unga flickor i fertil ålder. Detta orsakar infertilitet.
Diffus-nodalDetta är en kombination av två typer av patologi. Den diffusa-nodulära formen kännetecknas av att noder och diffusa formationer uppträder samtidigt. Denna typ av adenomyos är vanligare än andra..

Typer av uterin adenomyos

Det är inte alltid möjligt att fastställa den specifika orsaken till sjukdomens uppkomst. Adenomyos drabbar unga ogiftiga flickor och äldre kvinnor. Möjliga faktorer för förekomsten av adenomyos beskrivs i tabellen:

OrsakBeskrivning
ÄrftlighetHos kvinnor vars närmaste släktingar led av adenomyos ökar risken för gynekologisk patologi betydligt. Därför rekommenderas det i närvaro av belastad ärftlighet att genomgå regelbunden undersökning av en gynekolog
Hormonell obalansAdenomyos är en hormonberoende patologi. Därför kan varje kränkning av hormonbalansen orsaka bildandet av en patologisk process i livmodern. Hormonella abnormiteter orsakas av tidig / sen pubertet, tidig / sen debut av sexuell aktivitet, tar olika hormoninnehållande läkemedel
LivmoderskadaSkador på livmoderns foder främjar inträde av endometrieceller i muskelskiktet, vilket leder till utveckling av sjukdomen. Traumatisering av livmodern inträffar under olika kirurgiska ingrepp - avlägsnande av polyper, myom, abort, curettage av livmodern, installation av en intrauterin anordning
FörlossningDetta är en ganska traumatisk process. Långvariga, sena eller flerfödda kan skada livmodern och störa hormoner.
Medföljande sjukdomarInflammation i de inre könsorganen (äggstockar eller livmoderhalsen) orsakar störningar i livmodern (ärr eller vidhäftningar). Endokrina systempatologier orsakar hormonella obalanser. Sjukdomar i mag-tarmkanalen, fetma, allergier minskar kroppens försvar, vilket negativt påverkar dess förmåga att förstöra patologiska celler
Yttre faktorerStress, hypotermi, sömnstörningar, överdriven ansträngning, klimatförändringar påverkar kroppen som helhet negativt. Detta orsakar hormonell obalans, minskat immunförsvar och inflammatoriska processer.

Sjukdomen kan vara asymptomatisk eller mild i nästan 30% av fallen. I andra fall är symtomen allvarliga, vilket försämrar livskvaliteten.

SymptomBeskrivning
SmärtsyndromDet finns smärtor i underlivet, som strålar ut till ljumsken, ändtarmen och slidan. Smärtan är akut och krampaktig. Menstruationer är också smärtsamma. De obehagliga känslorna intensifieras 2-3 dagar före menstruationsflödet och minskar sedan under de första dagarna av menstruationen. Smärta uppstår också under samlag, urinering och tarmrörelser. Intensiteten av smärta är associerad med djupet av spridningen av adenomyos. Till exempel, diffus eller nodulär adenomyos i 2-3: e steget åtföljs alltid av konstant svår smärta
Störning av menstruationscykelnDina perioder blir oregelbundna. Smärta, svaghet, illamående och svimning uppträder. Brun urladdning kan förekomma 1-2 dagar före och efter menstruationen
Reproduktiv dysfunktionDen planerade graviditeten inträffar inte inom två år. Eventuellt missfall eller svaghet i arbetet
AnemiOftast upptäcks det av en slump när man genomgår ett blodprov. Med en mild grad av anemi observeras svaghet och sjukdom, en minskning av koncentrationen av uppmärksamhet, sprickor i munhörnan. Allvarlig anemi manifesterar sig som andfåddhet vid ansträngning, hjärtklappning, tinnitus
BerusningI det här fallet uppträder svaghet, frossa, kräkningar, feber, yrsel.
Ekon vid ultraljudsundersökningUltraljud bestämmer asymmetrin av livmoderns väggtjocklek, en ökning av dess storlek, en ökning av storleken på livmoderns främre och bakre väggar.

Svårighetsgraden av symtom beror på scenen av adenomyos.

Terapimetoderna är indelade i konservativa och kirurgiska. Den konservativa metoden inkluderar:

 • tar olika droger;
 • minimalt invasiva behandlingsmetoder;
 • sjukgymnastikprocedurer;
 • behandling med folkmedicin.

Denna metod är grunden för behandling av patologi. Huvudmålen för läkemedelsbehandling är:

 • minskning av inflammation;
 • eliminering av smärta
 • återställning av hemoglobinnivåer;
 • normalisering av hormonella nivåer;
 • simulerad klimakteriet.

Huvudgrupperna av droger som används presenteras i tabellen:

Grupp av drogernamnIndikationerLäkande effekt
Gestagener (kvinnliga steroidhormoner)UtrozhestanFörebyggande av adenomyos, infertilitet mot bakgrund av denna sjukdom, återställning av menstruationscykeln före IVFDet är ett växtbaserat progesteron som stimulerar bildandet av ett normalt endometrium i den andra fasen av cykeln, vilket är viktigt för implantation av ett befruktat ägg
Clinovir, ProveraAdenomyos, förebyggande av patologiska förändringar i myometrium under östrogenbehandling under klimakterietMinska smärta, led till endometrieatrofi, undertrycka ägglossningen
DuphastonAdenomyos, neutralisering av vävnadsproliferation på grund av ökad celldelning med hormonbehandlingFörhindrar patologisk spridning av endometrium, medan den inte undertrycker ägglossningen och inte stör menstruationen
NorkolutAdenomyos, infertilitet, problem med graviditetHämmar processen för proliferation av endometrieceller
ByzanneAdenomyosOrsakar atrofi av foci av adenomyos och ökar immuniteten
AndrogenerDanazolAdenomyos och tillhörande infertilitetUndertrycker produktionen av kvinnliga hormoner, minskar foci av adenomyos, undertrycker ägglossningen och menstruationscykeln
Senaste generationens p-piller
 • Yarina;
 • Novinet;
 • Klayra;
 • Chloe;
 • Jess;
 • Regulon;
 • Mirena;
 • Silhuett
Preventivmedel, adenomyos, smärtlindring före och efter menstruationUndertrycka produktionen av östradiol och förhindra spridning av foci av adenomyos, minska risken för cancer
Selektiv progesteronreceptormodulatorEsmyaBehandling av adenomyos i kombination med myomMinskar överväxt av endometrium
Icke-hormonella örtpreparat
 • Cyklodinon;
 • Tazalok
Menstruella oegentligheter, komplex behandling av adenomyosÅterställer hormonell balans. Har antispasmodiska, smärtstillande och antiinflammatoriska effekter
NSAID
 • Diklofenak;
 • Indometacin;
 • Nimesil
Smärtsamma perioder, inflammatorisk process med adenomyos, smärta i nedre bukenDe har smärtstillande och antiinflammatoriska effekter, menstruationsblödning blir mindre kraftig
Kosttillskott
 • Gynekol;
 • Indinol
Hjälpmedicin vid behandling av adenomyos, förebyggande av återfall efter operationFörhindrar utveckling av inflammation vid gynekologiska sjukdomar, påskyndar vävnadsregenerering, förstör celler selektivt med onormalt hög uppdelning.

Mottagning av läkemedel utförs enligt läkarens recept.

Detta är en behandling som inte innebär skador på hudens och slemhinnans integritet.

MetodBeskrivning
EndometrieablationDetta är avlägsnandet av livmoders innerfoder under påverkan av ström, hög eller låg temperatur. Förfarandet utförs under allmän eller lokalbedövning. Denna metod minskar intensiteten av livmoderblödning
FUS-ablationDenna metod involverar förstörelse av foci av adenomyos med hjälp av fokuserad ultraljud. Ultraljudsvågor skadar inte vävnader, men när pulsen är fokuserad i 10-40 sekunder kan de orsaka termisk cellnekros. Denna procedur utförs utan anestesi under ledning av MR. Denna teknik indikeras i närvaro av fibroider, nodulära eller fokala former av sjukdomen.
Embolisering av livmodernDetta är ett smärtfritt förfarande som innebär att man blockerar livmoderartärens lumen med en speciell substans. Som ett resultat minskar blodflödet till det drabbade området, vilket leder till att neoplasman dör. Symtom minskar omedelbart efter proceduren. Samtidigt bevaras reproduktionsfunktionen och återhämtningen från UAE går mycket snabbare..

Fysioterapimetoder syftar till att eliminera symtom och orsaker till adenomyos. De väljs individuellt.

MetodBeskrivning
Impulsströmmar med låg frekvensDe har antiinflammatoriska, smärtstillande och regenerativa effekter utan att stimulera östrogenproduktionen
ElektroforesDenna metod låter dig injicera läkemedlet i en liten dos genom huden och slemhinnorna. För adenomyos används jod. Det hjälper till att minska ödem, stimulerar regenereringsprocessen, normaliserar hormonnivåerna
MagnetoterapiDetta är en lokal effekt av ett elektromagnetiskt fält. Ger antiinflammatoriska, smärtstillande, avsvällande och skyddande effekter
HydroterapiI detta fall används barr- och biskofitbad. Deras verkan är baserad på kemisk och fysisk irritation i huden. Bad hjälper till att eliminera kramp, smärta.

Fördelarna med sjukgymnastik är:

 • det minsta antalet kontraindikationer;
 • exponering för naturliga faktorer;
 • inga biverkningar;
 • smärtlöshet
 • kompatibilitet med andra behandlingar;
 • låg kostnad.

Kontraindikationer för sjukgymnastik är:

 • adenomyos som kräver kirurgisk ingrepp;
 • svårt psyko-emotionellt tillstånd hos en kvinna.

Det är inte möjligt att bota adenomyos med enbart örter. Örtmedicin kommer dock att vara mycket effektiv i ett integrerat tillvägagångssätt. Folkläkemedel stärker kroppen, hjälper till att minska inflammation. Denna behandlingsmetod är indicerad för adenomyos som inte kräver kirurgisk ingrepp. Läkemedel örter kan användas i form av avkok, tinkturer, används för tamponger eller douching.

IngredienserFördelaktig effektAnvändningsläge
AngelicaDenna växt innehåller fytohormoner - östrogen och progesteron. Angelica hjälper till att minska tillväxthastigheten för patologiska foci, minskar smärta och blodförlust under menstruationen, slappnar av livmoderns muskler. Produkten ska inte tas under graviditet, amning.Koka 15 g jordstammar i 400 ml vatten i 10 minuter. Sil och ta 1 matsked 3 gånger om dagen
Borovaya livmoderDen innehåller unika ämnen - flavonoider. De har en antitumör, avsvällande och hemostatisk effekt.1 msk. l. Häll kokande vatten över torkade örter och låt stå i 10 minuter. Drick buljongen en timme före måltiderna. Behandlingsförloppet är långt - tills symtomen försvinner helt
Röd borsteFytohormoner hjälper till att återställa hormoner, minska blödningar och förhindra bildandet av tumörer. Den röda borsten rekommenderas inte för högt blodtryck och hjärtsviktHäll den torkade roten av en röd pensel (1 matsked) med 300 ml vatten och koka i 15 minuter på låg värme. Insistera och ta 100 ml 3 gånger om dagen. För att förbereda en tinktur på 50 g rot, häll 5 liter vodka och insistera i en glasflaska i en månad. Ta 50 ml en gång om dagen
Nässla, herdens handväska, cinquefoilrot, serpentinrot, knotweedDenna komposition minskar smärta, har en antiinflammatorisk effektBlanda lika stora mängder torra örter och 2 msk. l. råvaror häll 400 ml varmt vatten. Insistera och ta 100 ml 3 gånger om dagen
Calendula och eukalyptusDessa växters oljelösning har en uttalad antiinflammatorisk effektHäll 20 ringbladsblad och 100 g eukalyptusblad med varm olivolja och låt stå i 20 dagar. Fukta tampongen i den resulterande kompositionen och sätt in den djupt i slidan över natten.

Kirurgiska ingrepp utförs efter medicinering och sjukgymnastik..

Vanliga indikationer för operation är:

 • ineffektivitet av hormonbehandling i 6 månader eller mer;
 • närvaron av en limprocess;
 • kombination med myom i livmodern;
 • svår blödning som inte kan behandlas med medicin;
 • närvaron av andra patologier där hormonella läkemedel är kontraindicerade;
 • hög risk att utveckla cancer.

Före operationen genomgår en kvinna en undersökning - hon gör en allmän analys av blod och urin, ett koagulogram, en ultraljud.

Kirurgisk behandling kan delas in i två grupper:

 1. 1. Med bevarande av organ. I det här fallet sker excision eller kauterisering av foci samtidigt som livmodern bevaras. Operationen utförs laparoskopiskt. Det kommer inte att vara möjligt att helt bli av med patologin, men reproduktionsfunktionen förblir. Denna typ av intervention föredras för kvinnor under 40 år som vill ha barn..
 2. 2. Radikalt ingripande. I detta fall avlägsnas livmodern och äggstockarna. Denna operation gör att du helt kan eliminera adenomyos och förhindra dess spridning utanför livmodern. Men hon är ett extremt botemedel.

För att bestämma vilken typ av operation som krävs tar specialisten hänsyn till:

 • patientens ålder;
 • graden av skada;
 • önskan att bli gravid;
 • förekomsten av andra gynekologiska patologier;
 • svårighetsgraden av symtomen.

I avsaknad av snabb behandling leder sjukdomen till olika konsekvenser som presenteras i tabellen.

EffekterBeskrivning
Utveckling av anemiMed regelbunden kraftig blödning under menstruationen går hemoglobin förlorat. Hjärna, hjärta och andra organ lider
InfertilitetEn av anledningarna är hormonell obalans. Med en ökad nivå av östrogen störs ägglossningsprocessen eller implantationen av ägget i livmodern inträffar inte
Sprid till närliggande organFokus för adenomyos kan spridas till tarmarna, urinblåsan. Endometrieceller kan bäras genom kroppen med blod eller lymf, vilket kan leda till skada på något organ.

Adenomyos är en kronisk sjukdom. Med hjälp av konservativa behandlingsmetoder är det inte möjligt att helt bli av med det, men svårighetsgraden av manifestationen av symtom kan minskas. En förbättring av tillståndet observeras med klimakteriet, eftersom östrogenhalten i kroppen minskar. Det enda fullständiga botemedlet är att ta bort livmodern..