Adenokarcinom i den papillära livmodern

Myoma

Forskare ägnar särskild uppmärksamhet åt en sådan histologisk undertyp som papillärt adenokarcinom, som står för 1-10% av alla adenokarcinom. Vissa författare använder också termerna papillär-seröst adenokarcinom och seröst-papillärt adenokarcinom. Papillära endometriella adenokarcinom har varit kända i många år.

Christopherson et al. presenterade Cullen en illustration av denna tumör år 1900. Serös-papillär cancer i livmodern anses vara en speciell, extremt aggressiv malign tumör. Ur synvinkeln av två patogenetiska varianter av EC (den första med tecken på hyperestrogenism och den andra utan dem) hänvisar serös-papillär cancer till den senare. För patienter med denna histologiska typ är äldre ålder, brist på fetma och en historia av förlossning karakteristiska; tumörer är mycket maligna och sprids snabbt utanför livmodern.

Överlevnadsgraden är låg. Hendrickson i början av 1980-talet uppmärksammade det faktum att den serösa-papillära varianten hos mer än 250 patienter med EC upptäcktes endast hos 10%, men de stod för 50% av alla fall av misslyckad behandling. Den histologiska bilden liknar en dåligt differentierad serös OC, som är benägen att invadera blod eller lymfkärl.

Välformade papiller täcks av neoplastiska celler med låg grad av differentiering. Det är nödvändigt att skilja papillärstruktur och syncytial metaplasi från godartade skador på endometrium, eftersom närvaron av endast papillärstruktur inte betyder närvaron av serös-papillär cancer. Makroskopiskt kan livmodern se ut som normal, men omfattande myometriinvasion är möjlig. De flesta seropapillära tumörer är aneuploida med en hög andel S-fasceller.

Senare dök många små artiklar om detta problem upp i litteraturen. I ett av de största proverna som presenteras av Goff et al. Presenteras data om 50 patienter med EC: i 33 fall var det bara seropapillär cancer, i 17 fall kombinerades denna cancer med andra morfologiska varianter. Hos 36 (72%) patienter spriddes sjukdomen utanför livmodern, vilket fungerade som bevis på en dålig prognos.

Lymfkörtelmetastaser hittades hos 36% av patienterna utan invasion i myometrium, hos 50% med tumörinvasion mindre än 1/2 av myometriumets tjocklek och hos 40% med invasion i den yttre delen av myometrium. Bland patienter i vilka tumörceller hittades i kärlen spriddes sjukdomen utanför livmodern i 85% av fallen. Men även utan tecken på kärlskador hade 58% av patienterna också spridning utanför livmodern. Graden av differentiering och invasionens djup var inte signifikanta prediktorer för sjukdomsprogression..

Seröst-papillärt adenokarcinom i endometrium.
Likheten med serös äggstockscancer är uppenbar.

Särskilt anmärkningsvärt är det faktum att hos 14 (28%) patienter var sjukdomen begränsad till endometrium, men 36% hade metastaser i lymfkörtlarna, 43% hade spridning i bukhinnan och 50% hade en positiv cytologisk studie av magtvättar.... Dessa resultat sammanfaller nästan helt med de data som erhållits under undersökningen av patienter med invasion i den yttre delen av myometrium..

I det presenterade arbetet är närvaron av tumörceller i blod eller lymfkärl den enda signifikanta prognostiska faktorn för spridningen av sjukdomen utanför livmodern. Även om serös-papillär cancer är begränsad till en polypp, sker spridning utanför livmodern hos 30-50% av patienterna. Med tanke på den låga överlevnadsgraden för EG-patienter med denna histologiska typ av tumör är önskan att förbättra denna indikator med hjälp av adjuvansbehandling ganska motiverad. Strålterapi (RT) till bäckenområdet var ineffektivt på grund av den snabba utvecklingen av sjukdomen och dess spridning bortom bäckenet.

Intressanta fall presenteras av Parkash och Carcangiu: hos 6 patienter 10 år eller mer (i genomsnitt 16 år) efter RT för livmoderhalscancer utvecklades återfall, histologisk undersökning av vilken avslöjade serös papillärcancer. Dessa data täcker 7,5% av alla fall av denna morfologiska variant av ER diagnostiserad vid Yale under den angivna tiden. Även om andra författare har uppmärksammat detta förhållande är RT tydligen inte den främsta orsaken till utvecklingen av dessa tumörer. Ett antal forskare för behandling av seröst-papillärt adenokarcinom i endometrium använde polychemoterapi (PCT) -regimer, som används i OC, med tanke på likheten mellan de histologiska mönstren för dessa tumörer. Det fanns inga positiva effekter..

Levenback et al. från M.D. Anderson Cancer Center behandlade 20 kvinnor med seröst-papillärt adenokarcinom med en behandling med cisplatin, doxorubicin och cyklofosfamid (RAS). Denna grupp inkluderade patienter med tumörer, vars storlek kunde bestämmas (med uttalade stadier och återfall av sjukdomen). Endast 2 av 11 patienter uppnådde ett objektivt svar. Under översynen av bukorganen hos 6 patienter spriddes inte sjukdomen bortom livmodern; överlevnadsgraden i denna grupp kvinnor var högre. 5-års överlevnad var 23% för alla patienter.

Data som skiljer sig från ovan rapporterades av Rosenberg et al. baserat på analysen av 31 patienter med kliniskt diagnostiserat seröst-papillärt ER-stadium I, och i 21 fall var tumörerna dåligt differentierade (G3).

Efter kirurgisk behandling (radikal hysterektomi med bilateral bäckenlymfadenektomi) utfördes adjuvans RT och 4 kurser med cisplatin och epirubicin. Ingen av patienterna med denna histologiska typ av ER dog och hade inga återfall av sjukdomen med en genomsnittlig uppföljning på 32 månader. jämfört med 16 (53%) av 30 patienter i den historiska kontrollgruppen som fick mindre intensiv terapi (p = 0,021). Inte alla patienter i intensivvårdsgruppen fick den planerade behandlingen: endast 53% avslutade behandlingen enligt protokollet.

Till exempel fick 3 patienter inte RT, vilket antyder att CT kan representera en viktigare komponent i adjuvant terapi. För jämförelse, notera att 11 (64%) av 17 patienter i den historiska kontrollgruppen som fick RT, dog på grund av progressionen av den underliggande sjukdomen. Vi kan bara hoppas att den optimala adjuvansterapiregimen inom en snar framtid kommer att bestämmas för denna aggressiva ER-variant..

Förutsägelser efter operation för måttligt differentierat (dåligt differentierat) adenokarcinom i livmoderslemhinnan

Adenokarcinom i livmodern är en typ av cancer. Denna maligna tumör utvecklas från organets körtelvävnad (kolumnarepitel). Antalet sjuka kvinnor och förekomsten av denna maligna tumör ökar med åren. I strukturen för kvinnlig onkologisk patologi rankas adenokarcinom på andra plats, näst efter bröstcancer.

Sjukdomen diagnostiseras främst vid 45-60 års ålder. Ofta finns en tumör hos unga flickor, vilket försämrar prognosen. Skillnader mellan adenokarcinom och godartade livmoderhinnor är risken för metastasering och aggressiv tillväxt.

Orsaker

De exakta etiologiska faktorerna har inte fastställts.

Följande faktorer ökar sannolikheten för adenokarcinom i livmodern:

 1. Ärftlig predisposition (om nära släktingar har cancer i tarmarna, äggstockarna, bröstkörtlarna eller andra organ).
 2. Exponering för joniserande strålning. Möjligt vid strålningsolyckor, strålterapi och regelbunden röntgen exponering.
 3. Förekomsten av somatiska sjukdomar (diabetes mellitus, arteriell hypertoni).
 4. Fetma.
 5. Ingen förlossning eller graviditet.
 6. Sen uppkomst av klimakteriet.
 7. Förekomsten av hormonella tumörer.
 8. Användningen av giftiga läkemedel.
 9. Långvarig, okontrollerad användning av läkemedel från östrogengruppen.
 10. Metaboliska och endokrina störningar.
 11. Hyperestrogenism (ökade östrogennivåer).
 12. Polycystiskt äggstockssyndrom.
 13. Förekomsten av endometrioida cystor.
 14. Förekomsten av polyper och godartade tumörer (adenom).
 15. Adenomatos.
 16. Allvarlig leversjukdom.
 17. Påverkan på kroppen av cancerframkallande ämnen.

Symtom och stadier

Sjukdomen uppträder i fyra steg. I det första steget är endast organets botten eller kropp involverad i processen. Omgivande vävnader påverkas inte. Neoplasman påverkar konsekvent slem- och muskelskikten. Det serösa membranet påverkas inte. Det finns inga metastaser på lymfkörtlar och avlägsna organ. Prognos med snabb behandling är relativt gynnsam.

I det andra steget av adenokarcinom är organhalsen involverad i processen. Det tredje steget kännetecknas av involvering av subkutant fett i processen. Utseendet av sekundära metastaserande foci i slidan och lymfkörtlarna är möjligt. I detta stadium av cancerutvecklingen påverkas alla livmoderhinnor (slemhinnor, muskulösa och serösa). I det fjärde stadiet sprider sig tumören till andra organ (tarmar, urinblåsa). Avlägsna metastaser bestäms. Prognosen är ogynnsam.

Följande tecken kan indikera en kvinna med en malign tumör i livmoderhalsen:

 1. Blod i livmodern. De kan förekomma hos kvinnor efter klimakteriet när kvinnans reproduktionsfunktion minskar. Kvinnor i reproduktiv ålder kännetecknas av menorragi (kraftig och långvarig cyklisk blödning) och metrorragi (blödning som inte är förknippad med cykeln).
 2. Spotting spotting.
 3. Infertilitet. Kvinnor med adenokarcinom kan inte bli gravida på länge.
 4. Smärta. Detta symptom indikerar en utbredd tumörprocess och skada på andra organ. Smärtan känns i nedre delen av ryggen eller underlivet. Det kan vara värkande, konstant eller paroxysmal.
 5. Brott mot urinering och avföring. Observerad med stort adenokarcinom och kompression av urinvägarna och ändtarmen. Möjlig stranguria (smärtsamma vokaliseringar), frekvent lust att gå på toaletten, tenesmus och smärta under tarmrörelser.
 6. Överdriven och vattnig leukorré (slemutsläpp).
 7. Purulent urladdning.
 8. Viktminskning.
 9. Liten temperaturökning. Detta är ett kännetecken för en ondartad process..
 10. Cancerförgiftningssymtom (svaghet, trötthet, nedsatt prestanda, aptitlöshet, sjukdomskänsla).
 11. En ökning av buken. Orsakerna kan vara tumörtillväxt och utveckling av ascites (ansamling av vätska i bukhålan).
 12. Svullnad i nedre extremiteterna.

Formulär

Beroende på tumörtillväxtens natur isoleras exofytiskt (växer utåt), endofytiskt (växer djupare in i vävnader) och blandas (växer i båda riktningar) adenokarcinom.

Beroende på cellstrukturen och deras funktionella tillstånd skiljer sig följande former av tumör:

 • mycket differentierad;
 • dåligt differentierade;
 • måttligt differentierad.

Mycket differentierad

Sådant adenokarcinom kännetecknas av ett litet antal förändrade celler. Den senare kan visa atypiska tecken (förlängning, närvaron av en långsträckt kärna, stor storlek). Karaktäriseras av en minimal grad av cellulär polymorfism.

Denna form av adenokarcinom är mest gynnsam. Sannolikheten för att sprida sig till de djupa skikten i livmodern är låg.

Måttligt differentierad

Måttligt differentierat adenokarcinom i livmodern hos flickor under 30 metastaserar sällan.

Sjukdomen är svår, i motsats till den mycket differentierade formen.

Måttligt differentierat endometriellt adenokarcinom kännetecknas av en genomsnittlig grad av cellpolymorfism och ökad celldelning. Den kliniska bilden har inga särdrag. Det kan vara symptomfritt under lång tid..

Låg differentierad

Med denna patologi är prognosen minst gynnsam. I denna form av cancer visar ett stort antal celler i livmodern tecken på atypi. Polymorfism uttrycks starkt.

Dåligt differentierad uterin adenokarcinom kännetecknas av den mest maligna förloppet.

Diagnostik och behandling

Om du har symtom på livmodercancer bör du besöka en gynekolog och undersökas. Du kommer behöva:

 1. Intervju (samling av livshistoria och medicinsk historia).
 2. Fysisk undersökning.
 3. Gynekologisk undersökning. Det utförs i en obstetrisk stol. Läkaren använder speglar för att undersöka slidan och livmoderhalsen.
 4. Aspirationsbiopsi. Denna procedur rekommenderas under 25-26 dagar efter cykeln (för kvinnor i reproduktionsåldern). Under proceduren tas innehållet i livmodern med hjälp av en kateter och en spruta.
 5. Ultraljud.
 6. Hysteroskopi (undersökning av livmodern med endoskop).
 7. Allmänna kliniska blod- och urintester.
 8. Biokemisk analys.
 9. Fluorescensstudie.
 10. Histologiska och cytologiska analyser. Upptäck onormala celler och uteslut metaplasi av skivepitelceller.
 11. Analys av utstryk.
 12. Separat diagnostisk curettage.

Differentialdiagnos av adenokarcinom i livmoderkroppen utförs med polyper, cystor, endometrios, endometrit, bihangens patologi och godartade neoplasmer - livmodermom.

Behandlingsregimen bestäms individuellt. Metoderna för terapi för adenokarcinom är:

 1. Drift. Det är mest effektivt i de första och andra stadierna av sjukdomen, när det inte finns några metastaser. De vanligaste är supravaginal amputation av livmodern (involverar avlägsnande av organets kropp samtidigt som livmoderhalsen bevaras), panhysterektomi (en förlängd operation som avlägsnar organets livmoderhals och kropp, äggledarna och kvinnliga reproduktionskörtlar) och avlägsnande av livmodern med adnexektomi genom celiac dissektion. Ofta under operationen tas de drabbade lymfkörtlarna bort.
 2. Extern strålterapi.
 3. Kemoterapi. Vid cancer indikeras cytostatika. De vanligaste förskrivna är Vero-Mitomycin, Ifosfamid, Holoxan och 5-Fluorouracil-Ebeve.
 4. Brachyterapi (innebär införande av en cylinder i organhålan, följt av vävnadsbestrålning).
 5. Hormonbehandling (användning av hormonella läkemedel). Det är en extra behandlingsmetod. Antiöstrogener och gestagener används.

Hur många människor kommer att leva

Vid adenokarcinom i livmodern beror prognosen på tumörens spridning, närvaron av metastaser, typen av tumör, kvaliteten och aktualiteten hos behandlingen.

Med kirurgi i den första och andra fasen av sjukdomen närmar sig fem års överlevnadsgrad 90%. Med cancer i tredje steget lever 10-60% av patienterna i 5 år eller mer. Överlevnadsgraden vid det fjärde steget är cirka 5%. Mer än hälften av kvinnorna återfall efter operationen.

Adenokarcinom i livmodern

Patologi av inre organ studeras av patologisk anatomi. Livmodern är ett reproduktionsorgan som består av tre lager och tre sektioner. Orgeln har nacke, kropp och botten. Består av endometrium, myometrium och perimetri. Adenokarcinom är en typ av malign process som endast påverkar organens körtelceller.

Adenokarcinom i livmodern är ett malignt fokus, vilket vanligtvis påverkar organets botten, mindre ofta väggarna, bildade från körtelepitel. Den onkologiska processen utvecklas hos kvinnor i reproduktiv och äldre ålder.

Enligt ICD-10 är sjukdomen listad under koden C54.

Etiologi av sjukdomen

Körtelcancer kan utvecklas mot en bakgrund av hormonella störningar eller uppstå spontant. Med en obalans mellan progesteron och östrogen kallas cancer hormonberoende. Denna anledning aktiverar den okontrollerade tillväxten av endometrium, vilket orsakar patologiska processer i organets kropp. Adenokarcinom är associerat med skivepitelcellmetaplasi i livmoderhalsen, eftersom en godartad process ofta degenererar till en malign.

Följande faktorer är associerade med sjukdomsutbrottet:

 • Tar östrogeninnehållande läkemedel under lång tid.
 • Att vara överviktig över det normala kroppsmassindexet.
 • Endokrina störningar.
 • Arteriell hypertoni.
 • Historia av cancer hos släktingar i blodet.
 • HIV och AIDS.
 • Oförmåga att bli gravid eller föda.
 • Ärr i livmodern efter förlossning eller abort.
 • Strålningsexponering.
 • Kroniska sjukdomar i binjurarna och levern.
 • Tumörer i äggstockarna.

Endocervikal adenokarcinom i livmoderhalsen är associerad med metaplasi, där den differentiella celltypen förändras.

Cancer aggressivitet

Det finns 3 grader av malignitet i livmodercancer:

 • En mycket differentierad (G1) endometriumtumör utvecklas asymptomatiskt, når inte stora storlekar och förblir inom samma organ. Tumörceller skiljer sig från friska i en deformerad kärna (långsträckt form) men behåller sin ursprungliga funktion. Livsprognosen når 90%, eftersom tumören behandlas i alla utvecklingsstadier.
 • En måttligt differentierad (G2) tumör innehåller mer muterade celler, som skiljer sig väl från friska. Sjukdomen kan vara mild men påverkar lymfsystemet.
 • En dåligt differentierad (G3) tumör representeras av fullständigt modifierade celler i neoplasman. Typisk klar cellcancer i form av polyper. Hela organet är involverat i processen, metastaser sprids i hela kroppen. Livsprognosen reduceras till 15%.

En odifferentierad tumör innehåller onormala celler av okänt ursprung. Svarar inte på behandlingen. Livsprognosen kommer ner till 0.

Den papillära formen av tumören kännetecknas av en aggressiv kurs och en speciell form. Presenteras som en kapsel med papiller och vätska inuti.

Utvecklingsstadier

Stadierna av uterin adenokarcinom klassificeras enligt FIGO och TNM:

 • Vid steg 0 börjar bildandet av atypiska celler mot bakgrund av endometriell hyperplasi.
 • I steg 1A ligger tumören i endometrium.
 • Vid steg 1B går noden in i myometrium.
 • Vid steg 1C påverkas organets serösa membran, men noden förblir inom den.
 • Steg 2A påverkar livmoderhalsen i körtlarna.
 • Vid 2B - tumören kommer in i stroma.
 • Utvecklingssteg 3A inkluderar en del av äggledaren i processen.
 • Steg 3B kan representera en neoplasma som har spridit sig in i slidan.
 • Vid steg 3C börjar skador på regionala lymfkörtlar.
 • Steg 4A representeras av cancervävnader i urinblåsan och tunntarmen.
 • I det sista steget 4B spriddes sekundära foci aktivt genom organen..

Enligt TNM-klassificeringen är endometriotisk cancer uppdelad i:

 • Precanceröst tillstånd.
 • Skada på organets kropp genom en nod upp till 8 cm.
 • Skada på organets kropp genom en nod över 8 cm.
 • Cervikal vävnad påverkad.
 • Fokala förändringar finns i bäckenorganen.
 • Magtarmkanalen är involverad i cancerprocessen.

Tumören metastaserar aktivt från och med det tredje steget.

Symtom på den onkologiska processen

Symtom utvecklas långsamt om tumören är mycket effektiv och snabbt om cancerformen är låggradig. Men det tar lite tid för cancer att utvecklas innan det första symptomet dyker upp..

Kvinnor noterar långvarig menstruationsblödning, åtföljd av svår smärta eller utsläpp av brun eller skarlagensfärg under vilken period som helst utan menstruation.

Utsläppet kan bli flytande och ha en obehaglig lukt. Deras utseende skiljer sig väsentligt från det normala.

Andra tecken på uterin adenokarcinom:

 • Värkande smärta i området för det drabbade organet.
 • Ryggont.
 • Smärta vid urinering.
 • Smärta under samlag.
 • Smärta som strålar ut till ändtarmen.

I terminalstadiet representeras sjukdomen av de allmänna symtomen på berusning:

 • Hög kroppstemperatur.
 • Illamående.
 • Svaghet.
 • Grå hudfärg.
 • Kräkningar.
 • Blödning.
 • Smärta i hela kroppen.

Definition av patologi

Under en bimanuell undersökning kan gynekologen identifiera en klump i livmodern. Efter att ha tagit ett smet från livmoderhalskanalen för att identifiera patogen mikroflora genomgår patienten en serie instrument- och laboratorietester.

Först utförs transvaginal ultraljud. Den visar noder och förändringar i livmoderns väggar, äggstockarnas tillstånd. Vid ultraljud kan läkaren inte helt bedöma tillståndet för den maligna tumören och de drabbade lymfkörtlarna, därför föreskrivs mer informativa studier.

Magnetisk resonanstomografi och datortomografi gör att du kan specificera tillståndet i bäckenorganen. Storleken på neoplasman, platsen, skadorna på angränsande organ och lymfkörtlar, vägen för blodtillförsel till fokus och tillståndet för det bakre utrymmet bestäms.

Om endometriumskiktet ökas signifikant utförs diagnostisk curettage för att studera organets vävnader. Histologi bestämmer arten av neoplasman och graden av aggressivitet. Efter skrapning ligger patienten på sjukhuset i flera timmar och åker hem. Det finns inget behov av ett sjukhusregime. Analysen tar 5-10 dagar.

Neoplasman diagnostiseras med laparoskopi. Detta minimalt invasiva ingrepp genom den främre bukväggen gör att du kan undersöka bäckenorganen och biopsi den drabbade vävnaden.

Test för hormonnivåer, bilirubinnivåer och inflammatoriska processer är viktiga.

Om man misstänker att bröstkorgen är skadad av metastaser föreskrivs en röntgen.

Beroende på patientens tillstånd och klagomål föreskriver läkaren ytterligare tester.

Metoder för behandling av livmoder onkologi

Behandlingen skräddarsys individuellt när diagnosen bekräftas. Kvinnlig cancer kräver ett integrerat tillvägagångssätt. För att maximera avlägsnandet av atypiska celler utförs en operation för att skada det skadade organet.

Med kirurgi kan endast livmodern amputeras eller orgeln utrotas tillsammans med livmoderhalsen. Kirurger avlägsnar äggstockarna och rören. Operationen är ganska komplicerad, men utan dessa organ kommer en person att leva ett vanligt liv.

Resektion utförs med bred åtkomst genom bukhinnan eller livmodern avlägsnas genom slidan.

Efter operationen är patienten på sjukhus under överinseende av en läkare på grund av risken för komplikationer är möjlig: blödning, divergens av suturer, suppuration av ärret. Patienten tar smärtstillande och antibakteriella läkemedel tillsammans med cancerbehandling.

Med hjälp av kemoterapi uppnår patienten remission. Läkemedlet injiceras i det mänskliga cirkulationssystemet och sprider sig i hela kroppen. Uppdelningen av atypiska celler stannar, deras molekyler förstörs, spridningen av metastaser förhindras. Metoden har ett antal negativa konsekvenser, därför tar läkemedel ordineras i kurser med jämna mellanrum.

Strålbehandling rekommenderas före operation och efter avlägsnande av tumören. Att agera på cellerna i neoplasman förstör joniserande strålning deras struktur och minskar fokusvolymen. Den radioaktiva komponenten införs i form av ett läkemedel i den maligna noden eller så bildas strålarna av en speciell anordning och verkar på patienten genom huden..

Om operationen är omöjlig eller opraktisk används metoden för palliativ terapi för att förbättra patientens livskvalitet. I detta fall fungerar strålning och kemoterapi som oberoende behandling i kombination med bedövningsmedel..

Riktad terapi används som ett alternativ till kemoterapi. Det verkar bara på maligna celler. Friska vävnader påverkas inte negativt.

För att normalisera hormonnivåerna ordineras en kvinna hormonbehandling.

Immunterapi är effektiv vid komplex behandling. Kroppens naturliga skyddande funktioner aktiveras, och kvinnan är bättre mot adenokarcinom.

Psykologisk hjälp är nödvändig för alla patienter med onkologi. Adenokarcinom i livmodern är inte en mening. En kvinna ska inte ge upp. Utan detta organ kan du leva ett hälsosamt, lyckligt liv..

När du bekämpar cancer hjälper alternativ behandling inte och till och med förvärrar patientens tillstånd. Endast klassisk terapi kan bota en farlig sjukdom.

Läkarnas åtgärder syftar till att uppnå remission. Cancer kan återkomma när som helst. Den sekundära sjukdomen är praktiskt taget obehandlad.

Återhämtning

Efter operationen följer kvinnan läkarens rekommendationer, genomgår kemoterapikurser under en viss tid och tar de ordinerade läkemedlen.

Att gå i frisk luft är nödvändigt för att förhindra vidhäftning. Långvarig exponering för den öppna solen är förbjuden, eftersom ultraviolett strålning har en fördelaktig effekt på uppdelningen av atypiska celler.

En kvinna bör ompröva sin livsstil, ge upp dåliga vanor, göra lätta sporter, till exempel simning eller yoga.

Under den postoperativa perioden är det viktigt att utesluta rökt kött, stekt och fet mat, chips, kex och kolsyrade drycker, svamp från kosten. Kosten bör domineras av växtfoder.

De kommande tre åren blir avgörande för patientens liv. Förekomsten av ett återfall kan undvikas genom att regelbundet delta i undersökningar och konsultationer med en onkolog-gynekolog.

Framtida liv

Prognosen för överlevnad beror på cancerstadiet, graden av malignitet, närvaron eller frånvaron av metastaser, patientens ålder och tillstånd..

Vanligtvis behandlas hormonellt adenokarcinom i livmodern lätt och fullständig remission uppnås. Det är svårare att uppnå positiva effekter med autonom cancer, men det är möjligt.

Sjukdomen är svårare att tolerera hos äldre människor. Ung kropp klarar bättre av onkologi.

För patienter som startade behandlingen i de första stadierna av sjukdomen är prognosen upp till 98%. Det tredje steget kännetecknas av en mer allvarlig process, därför överlever 30 av 100 patienter under de första fem åren. I det onkologiska terminalstadiet är överlevnadsgraden upp till 5%.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget specifikt cancerförebyggande. Det viktigaste är att identifiera en neoplasma i de tidiga utvecklingsstadierna. Regelbundna besök hos gynekologen för förebyggande undersökning hjälper till med detta..

Den kvinnliga kroppen är sårbar. Det är nödvändigt att noggrant övervaka din hälsa, förlora extra kilo med hjälp av sportaktiviteter och rätt näring (strikta dieter skakar immunförsvaret och stör metaboliska processer), ger upp alkohol och nikotin. Läkemedel, inklusive p-piller, ska väljas med din läkare.

Sjukdomen förhindras genom födelse av ett barn och amning. Den hormonella ökningen under förlossningen har en positiv effekt på kvinnors hälsa. Amning förhindrar bröstcancer.

Adenokarcinom i livmodern

Adenokarcinom i livmodern är en malign tumör i endometrium. Denna sjukdom diagnostiseras oftare än andra livmodercancer (leiomyosarcoma). Adenokarcinom förekommer i 70% av fallen av livmodercancer och är den näst mest maligna tumören hos kvinnor efter bröstcancer.

 1. Vad är uterin adenokarcinom och var bildas det
 2. Orsaker till adenokarcinom
 3. Sjukdomssymtom
 4. Varianter av uterin adenokarcinom
 5. Former av adenokarcinom i livmodern
 6. Typer av uterin adenokarcinom
 7. Stadier av sjukdomen
 8. Diagnos av sjukdomen
 9. Behandling av sjukdomen
 10. Förebyggande av adenokarcinom och hur många som lever med en sådan diagnos
 11. Relaterade videoklipp:
 12. Fråga Svar
 13. Patientrecensioner

Vad är uterin adenokarcinom och var bildas det

Denna typ av cancer kan utvecklas i endometrium, livmoderhalsen, äggstocksvävnader, där utsöndringen av slemutsöndringar bildas. Adenokarcinom (Adenokarcinom) i livmoderkroppen eller livmoderhalskanalen är en tumör som bildas från atypiska celler i körtelvävnad.

Varför är sådana tumörer farliga? Sådana tumörer har ofta tumörfoci i livmodern och utvecklas asymptomatiskt under lång tid. Oftare förekommer en sådan diagnos bland åldersgruppen 40 till 65 år, men nyligen har denna typ av cancer betydligt "yngre" - cirka 40% av patienterna är kvinnor i reproduktionsåldern.

Ledande kliniker i Israel

Notera! Hos unga patienter med en sådan patologi kan tung menstruation uppstå och hos kvinnor efter klimakteriet, tvärtom, kan karaktäristisk blödning uppträda..

När tumören sprider sig till bäckenorganen kan ryggsmärtor börja, buken börjar växa, vaginal urladdning och andra ospecifika symtom (viktminskning etc.).

Orsaker till adenokarcinom

Adenokarcinom i livmodern (MCB10-kod (NCD) - C54) anses vara en hormonberoende typ av cancer. Livmoderskiktets körtelvävnad återföds och börjar utvecklas onormalt mot bakgrund av en ökning av nivån av könshormoner av steroider. Om mängden östrogen ökar börjar endometriumstrukturerna växa onormalt och detta ökar risken för körtelcancer..

Faktorer som ökar risken för adenokarcinom kan inkludera:

 • Infertilitet på grund av organiska reproduktionsstörningar;
 • Anovulation, brott mot frisättningen av ägget mitt i cykeln;
 • Frånvaro av förlossning, denna kategori av kvinnor ökar risken för att utveckla denna typ av onkologi;
 • Störningar i cykeln, som är associerade med dämpning av ägglossningen, med en minskning av progesteron och en ökning av östrogen;
 • För tidig menarche - tidig pubertet (menstruation började före 12 års ålder) eller sen klimakterium. Den ökade menstruationstiden förlänger den östrogena effekten på livmoderns endometrium och ökar risken för onkologi;
 • Fetma, eftersom fettvävnad producerar östrogenhormoner;
 • Eventuella godartade tumörprocesser i äggstockarna där hormoner produceras;
 • Ovarial polycystisk sjukdom;
 • Hormonbehandling. Här är behandlingstiden och doseringen av läkemedel som används för terapi viktig;
 • Diabetes av vilken grad som helst;
 • Hypertoni;
 • Någon patologi i livmodern;
 • Ärftlig benägenhet;
 • Långvarig behandling med Tamoxifen.

Dessa är naturligtvis inte alla riskfaktorer som framkallar uterin adenokarcinom. Det kan provoceras av felaktig kost, dåliga vanor, arbete med skadliga ämnen etc. Brist på sexualitet kan också vara en provocerande faktor för utvecklingen av sjukdomen..

Sjukdomssymtom

Som regel börjar tecken på sjukdomen att dyka upp i det andra steget av sjukdomen, när tumören sprider sig till livmoderhalskanalen. Hos kvinnor i fertil ålder kan menstruationen ta lång tid och blödning kan också förekomma mellan cyklerna. Hos kvinnor i klimakteriet kan menstruationen återupptas efter lång frånvaro..

Vanliga symtom på uterus adenokarcinom är:

 • Störningar i menstruationscykeln;
 • Riklig blödning under menstruationen;
 • Utseendet på blödning i postmenopausal ålder;
 • Ständiga värkande smärtor uppträder i underlivet och nedre delen av ryggen;
 • Magen börjar växa;
 • Smärtsamma känslor under och efter samlag;
 • Frekvent och orimlig temperaturökning;
 • Sömnproblem;
 • Trötthet och irritabilitet.

Med spridningen av den onkologiska processen kan livmoderns gräns uppleva smärta i perineum, vilket ökar med urinering eller sexuell kontakt.

Förekomsten av stark blödning under menstruation eller urladdning med olika konsistens i postmenopausal ålder indikerar inte alltid förekomsten av adenokarcinom, men bör tjäna som en anledning att konsultera en specialist. Närvaron av en skarp och obehaglig luktande urladdning indikerar redan en signifikant spridning och förfall av en tumör i livmodern, vilket är ett ogynnsamt tecken.

Livmodercancer i dess senare skeden leder till störningar i bäckenorganen. Detta detekteras av smärta vid tömning av tarmarna och urinblåsan, och i sista steget - fyra steg kan ascites utvecklas. Ett vanligt tecken på livmodercancer är ödem, och tecken på sjukdomar i andra organ - lever, lungor, njurar, hjärna kan också förekomma (i närvaro av metastatisk utveckling).

Varianter av uterin adenokarcinom

Adenokarcinom i livmodern förekommer i flera varianter. En av dess typer är adenokarcinom i livmoderhalsen. Även om denna typ sällan diagnostiseras - i 10% av fallen är andra skivepitelceller. Adenokarcinom utvecklas från slembildande celler och har en endofytisk eller exofytisk karaktär. I den första varianten beror spridningen av tumören på införandet i livmoderhalskanalen mot livmoderkroppen, med utvecklingens exofytiska natur går processen mot slidan. Denna typ av onkologi diagnostiseras med hjälp av Pap-testet (Pap-test) och är en studie av ett utstryk från livmoderhalsen för tumörmarkörer. Eftersom en sådan patologi ofta utvecklas i hemlighet, gör en sådan studie det möjligt att upptäcka det i tidiga skeden..

Adenokarcinom i livmoderkroppen uppstår från livmoderns slem- och muskelvävnad och är en malign tumör. Denna bildning är en hormonberoende tumör, vanligtvis ligger en sådan bildning på livmodern, mindre ofta på livmodern eller helt på hela organet. Växande fångar tumören närliggande cellstrukturer, som ett resultat är livmoderhalsen, rören, äggstockarna och så vidare involverade i processen. Denna form av cancer förekommer vanligtvis i åldern före klimakteriet och bestäms av histologi.

Former av adenokarcinom i livmodern

Adenokarcinom kan variera i varierande grad av celldifferentiering av cancerprocessen:

 1. Mycket differentierad (G1);
 2. Måttligt differentierad (G2);
 3. Lågdifferentierad (G3).

Den mycket differentierade formen kännetecknas av det faktum att dess celler praktiskt taget inte kan särskiljas från normala celler. En sådan tumör utvecklas vanligtvis i myometriumskiktet och har en ytlig spridning. Denna typ av tumör går inte utanför gränserna för myometrium och sannolikheten för metastaser är bara 1%.

En måttligt differentierad form har ett stort antal olika onormalt utvecklade celler. Processen för utveckling och spridning av en sådan sjukdom är identisk med utvecklingen av en mycket differentierad form. Huvudskillnaden mellan en måttligt differentierad form och en mycket differentierad form är att ett ökande antal celler dras in i tumörprocessen..

Denna form kännetecknas av en högre svårighetsgrad av lesionen; här kan du observera olika komplikationer och sidpatologiska processer. Hos unga patienter (upp till 30 år) utvecklas inte metastaser och i andra kategorier förekommer spridningen av metastaser via den lymfogena vägen i 9% av fallen..

Den dåligt differentierade formen är det tredje stadiet av livmodercancer när det gäller histologi. Det finns en hög grad av malignitet här. En sådan låg differentierad form har ett minimalt gynnsamt resultat, så sannolikheten för regional metastasering är hög.

Typer av uterin adenokarcinom

Experter delar upp adenokarcinom i flera typer:

 1. Endometrioid. Det står för cirka 75% av cancerfallen. Denna tumör växer in i det ytliga skiktet av myometrium (seröst skikt) och har en gynnsam prognos;
 2. Den skivepitelcellssorten bildas som regel mot bakgrund av livmoderhalsen från skivepitelstrukturer och är ganska sällsynt;
 3. Den papillära sorten bildas av papillära tillväxter (papillom) och ser ut som blomkål.

Stadier av sjukdomen

Adenokarcinom klassificeras enligt följande steg:

 • Steg 1 kännetecknas av utvecklingen av en tumör i livmoderkroppen;
 • Steg 2 - cancer börjar sprida sig till livmoderhalskanalen;
 • Steg 3 - tumören sprider sig till den omgivande vävnaden och metastaser börjar inträffa i de regionala lymfkörtlarna och slidan.
 • Steg 4 kännetecknas av spridningen av tumören utanför gränserna för bäckenorganen, den kan växa in i urin- och tarmvävnaderna och avlägsna metastaser uppträder.

Diagnos av sjukdomen

Diagnos av sjukdomen involverar instrumentell forskning och laboratorieforskning. En av de diagnostiska metoderna är biopsi, men i det inledande skedet av onkologi kännetecknas denna metod av dess låga informationsinnehåll - cirka 50% av sannolikheten att upptäcka sjukdomen.

Vanligtvis föreskrivs en screeningundersökning, och om misstänkta ögonblick identifieras föreskrivs en ultraljud av bäckenorganen.

Hysteroskopimetoden används också. För att göra detta införs ett hysteroskop i livmodern, med hjälp av vilken en studie utförs, en riktad biopsi av misstänkta områden, WFD i livmodern och livmoderhalskanalen utförs och vävnad tas genom den för histologi.

Det är också vanligt att använda skrapning av livmoderhålan för mikroskopisk undersökning av detta biomaterial.

En annan lovande metod för att diagnostisera uterus adenokarcinom är endoskopi av livmoderhålan med hjälp av fotosensibiliserande medel (fluorescensdiagnostik). Denna studie möjliggör visualisering av små volymetriska formationer (upp till 1 mm). Efter hysteroskopi och fluorescensdiagnostik utförs en histologisk undersökning av biopsin.

CT och MR används också för att bedöma förekomsten av adenokarcinom..

Vill du få en uppskattning för behandlingen?

* Endast under förutsättning att uppgifter om patientens sjukdom mottas, kan en representant för kliniken beräkna en korrekt uppskattning för behandlingen.

Behandling av sjukdomen

En hög terapeutisk effekt anses vara en operation där man antar att livmodern och dess bilagor är helt avlägsnade, följt av användning av strålbehandling och kemoterapi..

Kom ihåg! Kirurgiskt ingripande är meningsfullt i stadierna 1-2 av cancer, vid stadium 3 av sjukdomen ordineras operationen med hänsyn till patientens individuella indikatorer.

För adenokarcinom i livmodern används panhysterektomi eller utrotning. Rehabilitering efter sådan behandling är cirka 2 månader.

Strålbehandling används före och efter operationen. Bestrålningen i sig kan vara både avlägsen och en metod för brachyterapi (när en strålningskomponent injiceras direkt i tumörområdet).

Efter operationen kan kemoterapi också ordineras, och om tumören erkänns som inoperabel, fungerar kemoterapi som den viktigaste behandlingsmetoden. Kemoterapi utförs med följande läkemedel:

 • Mitomycin;
 • Docetaxel;
 • 5-fluorouracil;
 • Cisplatin och andra.

På grund av det faktum att adenokarcinom är en hormonberoende tumör, behandlas det ofta med hormonbehandling, som syftar till att sänka nivån av hormonet östrogen..

De bästa femåriga överlevnadsgraden ägs av patienter som diagnostiserats med livmoderns adenokarcinom, som behandlades med komplex terapi, som kombinerade kirurgi, strålning och kemoterapi. Läkaren föreskriver utnämningen av behandlingen, valet av taktik för dess genomförande och andra nyanser till varje patient individuellt.

Behandling med folkläkemedel kan också ge bra resultat, men bara i början av sjukdomen och med en liten tumör. I andra fall kan sådan behandling fungera som ett hjälpmedel till huvudbehandlingsmetoden och med tillstånd från den behandlande läkaren..

Förebyggande av adenokarcinom och hur många som lever med en sådan diagnos

I det första steget av sjukdomen är chansen att helt bli av med sjukdomen så hög som möjligt efter operationen och kurserna med radio- och kemoterapi - cirka 90%.

I det andra steget av sjukdomen är behandling och därför prognosen mer komplicerad. Behovet av att ta bort livmodern, en längre återhämtningsperiod ger en härdningshastighet på cirka 75%.

I stadium 3 av livmodercancer är prognosen i allmänhet dålig, eftersom det finns omfattande metastaser. Överlevnadsgraden är ungefär hälften av fallen.

Det fjärde stadiet av sjukdomen väcker frågan om inte så mycket att hålla ett fullvärdigt liv för patienten utan henne i allmänhet. Sannolikheten för död i detta skede är cirka 10-20%, men allt beror på tumörens storlek och antalet metastaser.

Eftersom det inte finns något specifikt förebyggande av livmodercancer behöver du bara följa ett antal tillstånd som i viss mån hjälper till att förhindra sjukdomen eller identifiera den i ett tidigt skede:

 • Genomgå årliga gynekologiska undersökningar;
 • Genomföra en ultraljud av bäckenorganen;
 • Övervaka endokrina störningar;
 • Behandla tidigt cancerframkallande patologier i kroppen och livmoderhalsen;
 • Ät hälsosam mat;
 • Spela sport med måtta;
 • Övervaka din vikt;
 • Behandla diabetes och högt blodtryck under behandlingen.

Var också mer försiktig med hälsan hos de inre könsorganen om det finns fall av onkologi bland blodfamiljer. Bota i tid smittsamma och inflammatoriska patologier i reproduktionssystemet. Försök att begränsa kontakten med cancerframkallande ämnen.

Relaterade videoklipp:

Fråga Svar

Hur mörka celltumörer skiljer sig från klara celltumörer?

De skiljer sig åt på utbildningsplatsen. Till exempel har en klar celltumör en hög grad av malignitet, även i steg (1a) och påverkar urinvägsorganen, en mörkcelletumör har den egenskapen att absorbera mycket färgämne under histologisk färgning och ligger på prostatakörteln.

Patientrecensioner

En äldre moster diagnostiserades med cancer i livmodern T3n0m0, ett dåligt differentierat adenokarcinom, efter operationen utfördes strålbehandling. Därefter var testerna ganska bra, prognosen är gynnsam och läkaren avbröt till och med den tidigare föreskrivna kemoterapin. Jag hoppas att du inte behöver det.

Adenokarcinom i livmodern

Allt iLive-innehåll granskas av medicinska experter för att säkerställa att det är så exakt och faktiskt som möjligt.

Vi har strikta riktlinjer för val av informationskällor och vi länkar bara till ansedda webbplatser, akademiska forskningsinstitutioner och, om möjligt, beprövad medicinsk forskning. Observera att siffrorna inom parentes ([1], [2], etc.) är interaktiva länkar till sådana studier.

Om du tror att något av vårt innehåll är felaktigt, föråldrat eller på annat sätt tveksamt, välj det och tryck Ctrl + Enter.

 • ICD-10-kod
 • Orsaker
 • Symtom
 • Var gör det ont?
 • Stadier
 • Formulär
 • Diagnostik
 • Vad behöver undersökas?
 • Hur man undersöker?
 • Differentiell diagnos
 • Behandling
 • Vem man ska kontakta?
 • Ytterligare behandling
 • Förebyggande
 • Prognos

Adenokarcinom i livmodern är en av de typer av maligna tumörer i livmodern. Denna cancer kännetecknas av det faktum att den främst påverkar det mest ytliga skiktet, livmoderns endometrium.

Kliniska manifestationer av endometriecancer äger rum i form av blödning, som när sjukdomen utvecklas kompletteras med smärtsymptom i underlivet. Det kan finnas en tendens att antingen öka eller minska livmodern. Utvecklingen av patologiska processer täcker i de flesta fall direkt livmoderkroppen.

ICD-10-kod

Orsaker till livmoderns adenokarcinom

De exakta orsakerna till livmodercancer (som många andra former av cancer) är okända. Enligt vissa studier ökas risken för att utveckla livmodercancer:

Precis som det för närvarande är omöjligt att säga med fullständig säkerhet vad som faktiskt orsakar cancer i dess olika former, kan orsakerna till uterin adenokarcinom endast reduceras till en lista över faktorer som kan provocera eller bidra till utvecklingen av denna maligna sjukdom..

Åldersintervallet där det är största sannolikheten för bildandet av en sådan tumör täcker perioden i en kvinnas liv från 50 till 65 år..

Som framgår av resultaten från vissa studier är kvinnor särskilt utsatta när de har metaboliska störningar och som är överviktiga eller överviktiga. Speciellt med fetma på 2-3 grader, med ett betydande överskott av normen för kroppsmassindex.

Det finns en hög sannolikhet för uterin adenokarcinom hos kvinnor som aldrig har fött barn.

ökar risken för en sådan sjukdom sen uppkomst av klimakteriet, om den kvinnliga klimakteriet inträffade vid 52 års ålder.

Orsaker till adenokarcinom i livmodern inkluderar också en kvinna med polycystiskt äggstockssyndrom.

Ökar möjligheten att utveckla denna maligna tumör och en kvinnas bröstcancer, och dessutom, om hon är direkt släkt med de som hade livmodercancer - från en mor eller ett syskon.

Symtom på livmoderns adenokarcinom

Neoplasman ser ut som en tumörnod, vars tillväxtprocess sker enligt den exofytiska typen, med möjlighet till efterföljande spridning till myometrium. Men som regel inträffar en sådan tendens i undantagsfall, för det mesta har tumören en viss specifik lokalisering, expanderar inte det drabbade området till endometrium över hela ytan och tränger inte in i myometrium och parametrium.

Symtom på livmoderns adenokarcinom i det stadium som föregår dess början manifesteras som följande precancerösa och bakgrundssjukdomar som påverkar endometrium.

En endometrisk polypp kännetecknas av att livmoderns inre foder ser ut som en begränsad förtjockning som sträcker sig som ett utväxt i livmoderhålan.

En annan budbärare av en malign tumör som börjar i livmodern kan vara ett signifikant ökat antal endometrialkörtlar, som kallas endometrieal adenomatos..

Ett precanceröst tillstånd eller början av utvecklingen av en cancersjukdom signaleras av sådana fenomen som närvaron av långvariga smärtsamma symtom av värkande typ i ländryggen; långvarig blödning med en hög grad av blodförlust under menstruationscykeln hos kvinnor i reproduktionsåldern; blödning i livmodern, som kan utlösas under klimakteriet, såsom förnyad blödning efter lång tid.

En enkel och effektiv förebyggande åtgärd kan vara regelbundna besök hos en gynekolog. Specialisten kan kompetent identifiera symtomen på livmoderns adenokarcinom och föreskriva lämplig behandling i rätt tid, vilket förhindrar övergången av sjukdomen till en allvarligare fas och möjlig förekomst av alla möjliga komplikationer.

Adenokarcinom i livmoderhalsen

Livmoderhalscancer är en malign sjukdom som i de flesta fall utvecklas i de skivepitelceller som utgör livmoderhalsens slemhinna. Adenokarcinom i livmoderhalsen, som härrör från slemproducerande celler, är mycket mindre benägna att inträffa..

Cancer, lokaliserad i livmoderhalsen, kan vara antingen exofytisk eller endofytisk spridningsform. I det första fallet vänds riktningen för tumörtillväxt inuti slidan, medan den andra kännetecknas av expansionen av zonerna i de drabbade områdena på grund av fördjupning i livmoderhalskanalen mot livmoderkroppen.

Det bör noteras att det också finns en tredje typ - papillär livmoderhalscancer. Hos honom bildas tumören av en kombination av något som liknar små papiller, som i utseende liknar groddar.

Adenokarcinom i livmoderhalsen diagnostiseras med en metod som består i att detektera närvaron av cancerceller i utstryk som tas från livmoderhalsen, eller tvärtom att fastställa deras frånvaro. Denna diagnostiska metod kallas Pap-test eller Pap-test. Ofta kan cancer i livmoderhalsen vara asymptomatisk, vilket gör det särskilt viktigt att ställa en snabb diagnos och börja behandlingen.

Adenokarcinom i livmoderkroppen

Adenokarcinom i livmoderkroppen är en malign neoplasma som uppstår från vävnaderna i livmoderns muskler eller slemhinnor..

Baserat på det faktum att endometrium uppvisar signifikant känslighet för effekterna av könshormoner, särskilt östrogen, är denna onkologi en hormonberoende cancer.

I ungefär hälften av fallen är lokaliseringen av tumören området för livmoderns fundus, mindre ofta kan det finnas en lesion av ismusen, eller hela livmoderhålan kan täckas.

När sjukdomen fortskrider tenderar onormala celler att expandera området för de drabbade områdena genom att spridas till angränsande celler. Livmoderhalsen, äggstockarna med äggledarna och vävnader som omger livmodern, såväl som lymfkörtlar och lymftransportvägar till alla andra organ kan vara involverade i metastaserna..

Adenokarcinom i livmoderkroppen finns oftast hos kvinnor före klimakteriet. Det diagnostiseras genom att skrapa från livmoderhalsen för efterföljande histologisk undersökning. En ogynnsam faktor som komplicerar diagnosen är dess förekomst i de djupa vävnadsskikten..

Var gör det ont?

Stadier

Det finns följande stadier av uterin adenokarcinom:

 1. I det första steget av denna cancer sprids tillväxten från livmoderns slemhinna till livmoderns vägg. Sannolikheten för att stoppa ytterligare patologiska framsteg och förhindra komplikationer med snabb diagnos och behandlingsstart är mycket hög och är cirka 87%.
 2. Det andra steget kännetecknas av att livmoderhalsen inkluderas i det drabbade området av denna onkologi. I det här fallet förblir de omgivande organen opåverkade. Prognosen för behandlingsframgång är gynnsam och chansen att läka är 76%.
 3. I det tredje stadiet av adenokarcinom i livmodern påverkas de intilliggande inre organen av sjukdomen och lymfkörtlar är också inblandade i det drabbade området. Sannolikheten för att återhämta sig i detta skede jämfört med de tidigare minskar till 63%.
 4. Funktioner i det fjärde steget är att cancer, förutom att sprida sig till närliggande organ, åtföljs av utseende av metastaser. Möjligheten till återhämtning indikeras med en sannolikhet på 37%.

Beroende på scenen är vissa konservativa eller radikala behandlingsmetoder lämpliga, såsom kirurgi för att avlägsna tumören, strålbehandling etc..

Formulär

Mycket differentierad uterin adenokarcinom

Mycket differentierad uterin adenokarcinom är en av de typer av maligna tumörer som tillhör gruppen av cancer som kan utvecklas i epitel av körtelvävnader. Kriterierna för att skilja mellan dessa arter bestäms av graden av deras cellulära differentiering..

I det här fallet finns det en minimal grad av polymorfism. Detta innebär att de drabbade cellerna i en viss vävnad skiljer sig från friska på det minsta sättet..

Av de uppenbara symtomen och manifestationerna som kännetecknar mycket differentierat adenokarcinom i livmodern, kan man bara notera att kärnorna i celler som har genomgått patologisk degeneration ökar i storlek och blir något mer långsträckta i dess närvaro. Utgående från detta ger differentiell diagnos och formuleringen av en korrekt motsvarande diagnos i detta fall vissa svårigheter..

Med denna form av uterin adenokarcinom uppträder dess ytliga spridning i myometrium. Risken för signifikanta komplikationer och uppkomsten av metastaser av lymfogent ursprung när dess lokalisering inte går längre än slemhinnan i detta livmoderområde är minimal. Sannolikheten är högst 1%.

Måttligt differentierat uterin adenokarcinom

Måttligt differentierat adenokarcinom i livmodern kännetecknas av en hög nivå av polymorfism hos celler som har genomgått förändringar orsakade av denna cancer i livmodern, i dess muskelvävnad eller slemhinna.

Verkningsmekanismen för denna onkologi i livmodern liknar till stor del utvecklingen och förloppet av en mycket differentierad typ av adenokarcinom. En signifikant skillnad i detta fall är att ett mycket större antal celler är involverade i patologiska fenomen, med vilka aktiva processer av mitos och celldelning sker..

Således har måttligt differentierat uterin adenokarcinom en högre svårighetsgrad. Det är mer sannolikt att det leder till utveckling av alla möjliga komplikationer och utveckling av patologier vid sen diagnos och behandlingsstart..

Genom spridningen av en cancertillväxt är det huvudsakligen tillsammans med lymfflödet i lymfkörtlarna i det lilla bäckenet. Metastas av lymfatiskt ursprung med måttligt differentierat uterin adenokarcinom förekommer hos 9% av de sjuka kvinnorna.

Hos unga kvinnor under 30 år upptäcks inte närvaron av metastaser i de allra flesta fall.

Dåligt differentierad uterin adenokarcinom

Dåligt differentierat adenokarcinom i livmodern är den tredje histopatologiska graden av livmodercancer. En onkologisk neoplasma är en samling celler bildade i form av ränder eller massor av oregelbunden form. Intracellulärt mucin ses bara i ett fall av två.

I vissa enskilda fall kan oxyfil, lätt, med en stor mängd glykogen eller mättad med lipider uppstå skummande innehåll i den cellulära cytoplasman..

Ett av de karakteristiska egenskaperna som skiljer låggradigt uterin adenokarcinom är manifestationer av uttalad cellulär polymorfism. Med denna typ av livmodercancer finns en tydlig malignitet, vilket uttrycks i bildandet av vävnader som har genomgått patologiska förändringar.

Prognosen i det här fallet verkar vara minst gynnsam. Sannolikheten för djup invasion i myometrium är tre till fyra gånger högre, och utseendet på metastaser i regionala lymfkörtlar är 16-18 gånger högre än frekvensen med vilken de uppträder i de stadierna av denna onkologi i livmodern, som kännetecknas av en högre grad av differentiering.

Endometrioid adenokarcinom i livmodern

Endometrioid adenokarcinom i livmodern är en av de vanligaste maligna tumörerna i livmodern. Denna typ av cancer förekommer hos 75% av cancerformerna hos kvinnor..

Med denna typ av adenokarcinom uppstår körtelstrukturer som bildas från ett till flera lager av tubulära epitelceller, som kännetecknas av cellulär atypi. Tumörparenkym blir platsen för papillära och rörformiga strukturer, och dessutom är bildningen av skivepitelmetaplasi möjlig.

Endometrioid adenokarcinom i livmodern kan utlösas på grund av östrogen stimulering, endometrioid hyperplasi kan också fungera som förutsättningar för dess utveckling.

Följande sorter är differentierade:

 • En extremt aggressiv form är seröst karcinom, vilket mycket liknar seröst karcinom i äggledarna och äggstockarna. Som regel förekommer det i 7-10% av fallen och förekommer hos äldre kvinnor..
 • Vidare bör klar cellkarcinom noteras. Prognosen i dess närvaro är ogynnsam på grund av det faktum att med den finns en tendens till uppkomsten av tidig implantationsmetastas i bukhinnans serösa membran.
 • Och slutligen kan sekretoriskt adenokarcinom anses vara det sällsynta. I de flesta fall är prognosen positiv..

Diagnostik av livmodern adenokarcinom

Om en kvinna har blödningar från livmodern i den ålder då klimakteriet inträffar, bör hon omedelbart besöka en gynekolog för att avgöra den exakta orsaken till följd av nödvändig forskning. Och vid behov, utför ytterligare diagnostiska åtgärder för att utesluta, eller tvärtom, för att bekräfta faktumet av onkologiutvecklingen i livmodern.

Bland de viktigaste metoderna med vilka diagnosen adenokarcinom i livmodern utförs bör det noteras först och främst en gynekologisk undersökning.

Under undersökningen kan en specialist upptäcka en främmande neoplasma i livmodern genom palpation. I detta fall tilldelas ytterligare diagnostik med följande metoder.

På grund av ultraljudundersökning (ultraljud) av det lilla bäckenet kan det konstateras att livmoderns inre skikt kännetecknas av en ökad tjocklek. Dessutom, med en redan tidigare diagnostiserad och etablerad förekomst av cancer, gör det möjligt för ultraljud att hitta metastaser.

Curettage av livmoderhålan för diagnostiska ändamål utförs för att erhålla endometrium, för att därefter undersöka det under ett mikroskop.

Den moderna metoden är hysteroskopisk diagnos och endometriell biopsi. Ett hysteroskop är en optisk anordning som sätts in i livmoderhålan för intern undersökning och biopsi - separationen av ett vävnadsfragment för efterföljande undersökning under ett mikroskop för att upptäcka cancer vid misstankar..