Steg 4 livmoderhalscancer

Lipom

Den fjärde etappen anses vara den sista i den onkologiska processen som sker hos människor. Cancer kan förekomma i alla delar av kroppen, i vilket organ och vävnad som helst. Den onkologiska processen av malign karaktär som har uppstått i livmoderhalsen kodas enligt International Classification of Diseases of the 10th revision (ICD-10): C53 (maligna formationer i livmoderhalsen). Det bör noteras att under övergången av cancer till det termiska stadiet tilldelas patienten en icke-funktionshindrad grupp: första eller andra. Gruppen bestäms utifrån patientens förmåga till självbetjäning och implementeringen av hushållens behov.

De lever med en sådan diagnos i närvaro av rätt kvalificerad behandling i upp till 5 år. Men den individuella prognosen beror på ytterligare faktorer. Patienter dör på en månad utan behandling i det termiska skedet.

Konceptet och huvudegenskaperna för stadium 4 livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer är en aggressiv neoplasma som är malign och med okänd etiologi, som utvecklas från epitelcellerna i livmoderhalsen i en kvinnas reproduktionsorgan. Idag finns det ingen vetenskapligt bevisad information om de specifika orsakerna till dess förekomst. En särskild fara ligger i den sena diagnosen av onkologi, vilket ökar risken för att starta patologin till grad 4. Problemet med sen upptäckt är förknippat med en lång asymptomatisk utvecklingsperiod. En ytterligare faktor - när den första symptomatologin upptäcks söker kvinnan inte medicinsk hjälp av ett antal skäl: oförmågan att avbryta arbetet, det finns inget sätt att skilja symptomatologin från den onkologiska processen och så vidare.

Steg 4 livmoderhalscancer är det sista steget i den onkologiska processen, vars initiala lokalisering var i cellerna och vävnaderna i patientens livmoderhals..

Det sista steget av onkologer är uppdelat i två - 4A och 4B.

4A kännetecknas av tillväxten av tumören utanför den primära vävnaden, utanför livmoderkroppen, vilket leder till skada på urinvägarna. I synnerhet påverkas blåsan och tarmarna. Det lilla bäckenet och organen i det lider. Men tumören sprider sig inte utanför bäckenorganen. Det finns inga metastaser i avlägsna organ. Lymfkörtlar påverkas endast i bäckenområdet.

4B är inte utbrett i den primära källan till patologi, men har ett brett system av sekundära foci, både i den omedelbara miljön från livmoderhalsen och påverkar ett avlägset organ. Cancers med metastaser är svåra att behandla. Listan över organ där metastaser faller och bildar sekundära foci, inkluderar:

 • pleurahålighet
 • lungor;
 • lever;
 • äggstockar hos en kvinna;
 • njurar;
 • hjärna;
 • ben.

Dessa organ är mest mottagliga för metastaser. Den slutliga graden av tillväxt beror på den specifika typen och formen av cancerpatologi. När sekundära foci uppträder i hjärnan misslyckas en persons centrala nervsystem. En klinisk bild som motsvarar fokus visas. Livslängden är 3-4 veckor.

Beroende på det sekundära fokuset intensifieras symtomen och patologiska förändringar i de drabbade organen läggs till i den allmänna listan över symtom.

Faktorer som påverkar livslängden i steg 4 onkologi

Den förväntade livslängden på det fjärde steget överstiger sällan 2 år. En viktig faktor för att bestämma prognosen är patientens allmänna tillstånd vid tidpunkten för terminalstadiets början, förekomsten av comorbiditeter som följer med cancer, patientens ålder, typ och typ av cancer efter morfologisk typ och mottagligheten för cancer för behandling. Förmodligen påverkan av individuellt bestämda faktorer på grund av de fysiologiska egenskaperna hos patientens historia.

Att avslöja graden av differentiering av onkologi gör att du kan klargöra prognosen. Tilldela sannolikheten för utveckling:

 1. Mycket differentierad cancer - tumörneoplasmer av denna typ kännetecknas av en långsam utveckling och tillväxt. De ger den mest gynnsamma prognosen för patienten. Med mycket differentierade cancerformer förekommer frånvaron av metastaser även i processens termiska skede.
 2. Måttligt differentierad cancer - har en ökad utveckling av både sin egen tillväxt och tillväxten av metastaser i människokroppen.
 3. Dåligt differentierad cancer - snabb tillväxt av tumörutveckling, ökad groning av friska celler och vävnader från vilka den onkologiska processen växte (invasion), ökad aggressivitet. Konsekvensen av sådana egenskaper hos onkologi är låg förväntad livslängd i det termiska stadiet, uttalade symtom.

Statistik visar den högsta frekvensen av diagnos av måttligt differentierad livmoderhalscancer.

Livslängden beror på graden av invasion av onkologi i celler och vävnader:

 • Den pre-invasiva formen av cancer tränger inte in i de drabbade organen utan förblir på ytan av epitelet som den bildades på. Denna form är typisk för de inledande faserna i processen..
 • Mikroinvasiv form - kännetecknas av primära tecken på skada på det drabbade organet. Invasion mindre än 3 millimeter.
 • Invasiv cancer - penetrering av mer än 3 millimeter in i livmoderhalsvävnaden. Ljusa symtom.

Beroende på morfologiska egenskaper är de vanligaste typerna av cancer:

 1. Skivepitelcancer är en typ som bildas av epitelceller i vävnaden där en neoplasma har uppstått. Vanligast och diagnostiserad i 80% av fallen.
 2. Adenokarcinom - manifesterar sig i ökad aggressivitet. Bildad från körtelvävnad.
 3. Klarcellscancer - adenokarcinom i livmoderhalsen. Sällan diagnostiserad, men visar den högsta tillväxthastigheten, spridd i hela kroppen genom metastasering, invasiv aggression.

Det psyko-emotionella tillståndet påverkar också processens hastighet. Med ett konstant dekadent och depressivt tillstånd söker kroppen inte styrka för att bekämpa sjukdomen. Depression kommer att orsaka nervös utmattning, kroppen spenderar energi i en dubbel hastighet. Med ett konstant nervtillstånd förstörs nervsystemets funktion, matsmältningssystemet, urinvägarna och andra vitala organ och system. Ofta, för profylaktiska ändamål, förskrivs cancerpatienter en kurs för att besöka en psykolog.

Cancers mottaglighet för behandling, korrekt val av behandlingsmetod, patientens livsstil samt överensstämmelse med läkarens rekommendationer från patienten och hennes släktingar eller andra personer som tar hand om patienten - dessa faktorer påverkar också direkt patientens livslängd och livskvalitet.

Termiska scenens symtom

Den kliniska bilden av onkologi vid det termiska stadiet når högsta svårighetsgrad och förgrening. Förutom allmänna kliniska tecken finns det symtom på samtidig patologiska störningar i kroppens aktivitet..

De viktigaste symptomen i steg 4 inkluderar:

 • Utsläpp från könsorganen hos en kvinna blandat med blod och pus. De har en skarp lukt.
 • Icke-menstruationsblödning (t.ex. under klimakteriet).
 • Störningar i tarmens funktion, uttryckt i diarré, förstoppning, förekomst av blod och slem i avföringen, indikerar spridningen av tumören i patientens ändtarm.
 • Brott mot vätskeflödet från bukhålan, orsakat av ascites (droppig). Kan orsaka snabb viktökning, vilket också påverkar kvinnans kroppsfunktion negativt.
 • Svår kronisk smärta i underlivet.
 • Intensiv smärta i nedre delen av ryggen, skinkorna, låren, ljumsken, benvärk.
 • Expansion av njurbäcken som ett resultat av utvecklad hydronefros under tumörtillväxt i urinvägarna och ledande till nedsatt njurfunktion och total förgiftning av kroppen som ett resultat av toxiska element som kommer in i blodet, som borde ha utsöndrats med urin, pyonephrosis kan utvecklas.
 • Purulent-inflammatoriska processer i njurområdet.
 • Utvidgning av lymfkörtlar genom vilka metastaser kan spridas. Denna avvikelse detekteras genom palpering vid undersökning. Tecken på metastaser.
 • Ökad frekvens av att urinera.
 • Blod i urinen.
 • Inflammatoriska processer i urinblåsan (akut form av cystit).
 • Illamående.
 • Kräkningar.
 • Kroniskt trötthetssyndrom.
 • Aptitlöshet (kan orsaka kakexi - slöseri).
 • Svullnad i ansikte och lemmar orsakad av nedsatt lymfflöde.
 • Diskoordinering i rymden.
 • Försämring av receptorförmågan i centrala nervsystemet.
 • Förlust av medvetande.
 • Förvirring av medvetandet.

Denna lista kompletteras med symtom som har uppstått som ett resultat av spridningen av foci för onkologi i organ och vävnader. Till exempel när metastaser kommer in i lungorna störs det mänskliga andningssystemets funktionalitet, uttryckt i oförmågan att andas in eller andas ut, andfåddhet även i vila. Spridning till levern leder till hormonell obalans i kroppen, missfärgning av hud och ögon. Ytterligare förstörelse av levern och dess dysfunktion leder till cirros och död. Före döden sker en total förstörelse av alla vitala system i kroppen, inklusive centrala nervsystemet.

Orsaker till sen upptäckt av cervikal onkologi

Tiden är en cancerpatients främsta fiende. Den positiva behandlingsdynamiken manifesteras i första och andra steget. För sena datum förvärras situationen avsevärt.

Problemet med att sen söka medicinsk vård ligger i inkonsekvensen av förebyggande undersökningar. Det tidiga stadiet av den onkologiska processen manifesteras inte av symtom, det finns ingen aktiv tillväxt, sjukdomen påverkar inte kvinnans kvalitet och livsstil. Följaktligen genomgår hon inte en läkarundersökning av en gynekolog..

För förebyggande ändamål är det tänkt att genomföra sådana undersökningar minst en gång om året..

Enligt statistiken diagnostiseras mer än 40% av fallen av cervikal onkologi redan i tredje utvecklingsstadiet, vilket medför en ökad risk för att onkologi går in i det termiska stadiet..

En annan anledning är den låga kvalifikationen hos gynekologen som utför undersökningen eller vårdnadshavarens inställning till arbetet. Detta problem orsakas av falska diagnostiska indikatorer för primära tester för onkologi, varigenom den visuella skadorna på epitelet differentieras som en annan patologi för kvinnliga könsorgan. Enligt statistiken ger PAP-testet ett falskt resultat i 20% av fallen..

Diagnostiska tekniker

Det termiska stadiet av cancer är det enklaste att diagnostisera på grund av tumörens stora storlek. För att bestämma tumörens exakta storlek, lokalisering och struktur av neoplasman föreskrivs följande typer av diagnostik av patologier:

 1. Ultraljudundersökning av bäckenorganen, bukhålan, retroperitonealt utrymme.
 2. Ultraljudundersökning av lymfkörtlarna i ljumsken och ovanför kragbenet.
 3. För att bestämma spridningen av metastaser i kroppen utförs beräknad och magnetisk resonanstomografi med ett kontrastmedel som belyser atypiska celler inuti kroppen.
 4. För att få mer informativitet av tidigare studier kan positronemissionstomografi ordineras. Tyvärr är enheten för denna typ av tomografi dyrare och installeras endast i speciella diagnostiska centra med fokus på radiografi..
 5. Bröstkorgsröntgen.
 6. Njurscintigrafi (kärnundersökning av cellstrukturen i njuren och hur organet fungerar). Det utförs med hjälp av ett kontrastmedel med en liten dos radioaktiv belastning.
 7. Rektosigmoskopi.
 8. Urografi.
 9. MR i hjärnan.

Först efter att ha utfört diagnostiska procedurer som har bekräftat diagnosen av cancer och utvecklingsstadiet, ordineras rätt behandling av patienten.

Steg 4 Behandling av livmoderhalscancer

På många sätt liknar metoderna för att utföra cancerterapi terapi som utförs i andra cancerfaser. Det perfekta behandlingsalternativet är kombinerad användning av kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. Skillnaden är att med utvecklingen av det termiska stadiet är behandlingen palliativ till sin natur och är utformad för att förlänga patientens liv och hålla dess kvalitetsindikatorer på en viss nivå..

Kirurgiskt ingrepp

Det utförs när det är möjligt. Patientens ålder, tillståndet för kvinnans kropp eller lokaliseringen av tumören kan leda till patientens inoperabilitet. Statistik avslöjar låg effektivitet för operationen i fallet med steg 4 på grund av det stora antalet metastaser i avlägsna organ..

När man beslutar att utföra ett kirurgiskt ingrepp amputeras alla organ och vävnader som påverkas av patologin, liksom lokala lymfkörtlar för att förhindra spridning av patologi från det första lesionsfokuset.

 • livmoderhalsen med reproduktionsorganets kropp
 • bilagor;
 • regionala lymfkörtlar;
 • vaginala området
 • ändavsnitt av urinledaren och ändtarmen.

Vid behov utförs en total amputation av bäckenorganen, inklusive avlägsnande av ändtarmen, vagina, urinblåsan, regionala lymfkörtlar och livmoderkroppen med livmoderhalsen.

Effektiviteten i detta förfarande är tveksamt. Detta beror på moraliska och etiska tvister om innebörden av att förlänga livet, vilket gör en person förlamad.

Operationen är omöjlig vid ödem i nedre extremiteterna, hydronefros. Dessa symtom är indikativa när tumören växer till väggarna i det lilla bäckenet, när operationen inte är vettig..

Strålbehandling

Metoden är utformad för att förbättra effekten av den utförda operationen. Hittills kan den användas som en oberoende metod eller i ett komplex av terapeutiska effekter..

Kärnan i metoden är att bestråla platsen för tumörlokalisering med radioaktiv strålning. Tack vare den mottagna strålningsdosen stoppas processen för delning och utveckling av den muterade cellen. Strukturen i hennes DNA förstörs.

Metoden har ett antal biverkningar orsakade av strålskador på friska områden av organvävnad. Förfarandet är smärtfritt och snabbt.

En individuell behandlingsplan för patienten med radioemission upprättas. Planen beror på patientens individuella egenskaper (ålder, lokalisering av neoplasman, förekomsten av kontraindikationer).

Tack vare vetenskapliga och tekniska framsteg inom medicinsk utrustning var det möjligt att uppnå den mest exakta strålpåverkan på tumörplatsen med minimal skada på den omgivande vävnaden. Liknande resultat uppnås med 3D-konform strålterapi.

Kemoterapi

Kemoterapi är administrering av cancerläkemedel intravenöst med lämplig utrustning, som mäter den erforderliga dosen och administreringshastigheten för läkemedlet. Vid kemoterapi för livmoderhalscancer använder jag läkemedel baserade på platina. Dessa inkluderar:

 • Cisplatin;
 • Metotrexat;
 • Gemcitabin och andra läkemedel.

Alla läkemedel mot cancer fungerar på principen om cytostatika. Konceptet betyder ackumulering av en aktiv substans i cellens cytoplasma. På grund av de giftiga substanserna som ingår i läkemedlet stoppar cellen dess utveckling, uppdelning, metaboliska processer.

Kemoterapidroger tenderar att orsaka allvarlig berusning i kroppen. Biverkningar utesluts inte i form av:

 • illamående;
 • kräkningar
 • diarre;
 • ökad kroppstemperatur
 • kramper i underlivet
 • svettas;
 • störningar i medvetandet och förvirring.

Om det är omöjligt att genomföra en kirurgisk operation kommer kemoterapi och strålbehandling att bilda en enda uppsättning åtgärder som syftar till att minska utvecklingen av den onkologiska processen och förstörelsen av muterade celler.

Riktad terapi

Denna metod har utvecklats nyligen. Mål - från det engelska "målet". Kärnan i metoden är användningen av medicinska farmakologiska preparat med antitumörverkan. Läkemedlets aktiva substans blockerar receptorproteiner som ligger på tumörkroppen och ansvarar för näring av atypisk utbildning, dess tillväxt och uppdelning.

Med en onkologisk tumörs känslighet för riktad terapi förutses en förbättring av tumörens känslighet för kemoterapi, som uppnås utan återkommande remission efter återhämtning.

Beredningarna är baserade på aktiva substanser:

 • Sorafenib;
 • Bevacizumab;
 • Erlotinib;
 • Gefitinib;
 • Cetuximab.

Statistiska indikatorer talar hittills bara om utsikterna för denna riktning. Men med utvecklingen kommer överlevnadsgraden för patienter med avancerad livmoderhalscancer att öka.

En specifik patient ska behandlas baserat på specifika indikatorer för diagnostiska procedurer, med hänsyn till ytterligare faktorer av ålder och hälsa. Med rätt val av metod för medicinsk intervention är det möjligt att förlänga cancerpatienternas liv så mycket som möjligt.

Efter en kurs med riktade terapidroger föreskrivs en strålbehandling och kemoterapi, symptomatisk behandling av nya samtidigt patologier och ytterligare återställande läkemedel. Sjukgymnastikövningar och dieter förskrivs.

De som bryr sig om de sjuka bör vara toleranta mot de ständiga förändringar i humör som orsakas av den förestående inställningen..

Hur länge lever de med stadium 4 livmoderhalscancer?

Onkologiska sjukdomar drabbar oftast medelålders människor. Livmoderhalscancer i de tidiga stadierna är nästan symptomfri, så det stör inte kvinnor. De första varningsskyltarna börjar dyka upp i de senare stadierna, när bota är svårt, ofta omöjligt och endast stödjande terapi är ordinerad.

Orsaker och symtom

Forskare anser att vårtviruset är en av de viktigaste faktorerna för livmoderhalscancer. Under påverkan av ogynnsamma omständigheter kan varje inflammatorisk process leda till att cellerna börjar muteras och bli maligna. Kvinnor med följande indikatorer är i riskzonen:

 • promiskuöst sexliv
 • sexuellt överförbara infektioner;
 • kronisk inflammation i reproduktionsorganen;
 • övervikt:
 • endokrina sjukdomar;
 • HIV;
 • erosion, sår, polyper, kondylom;
 • frekventa aborter
 • rökning;
 • klimakteriet;
 • svag immunitet
 • hormonella störningar
 • postpartum trauma.
Ett av varningstecknen är vaginal blödning utanför menstruationscykeln..

Vid stadium 4 livmoderhalscancer uppträder följande symtom:

 • konstant svaghet
 • viktminskning;
 • ständigt förhöjd kroppstemperatur
 • blödning från slidan mellan perioder;
 • ryggont och njurarea
 • leukorré med en lugn lukt;
 • smärtsamma känslor och blod vid sex;
 • brott mot urinering och avföring;
 • ingen aptit;
 • brott mot regler.

Det kan ta 3-4 år från första steget av livmoderhalscancer till det fjärde. Sådana data erhölls av specialister från Rostov State Medical University vid Ryska federationens hälsoministerium baserat på resultaten av en bedömning av screening av patologi.

Behandling av livmoderhalscancer

Med livmoderhalsens onkologi i fyra steg påverkas inte bara de närliggande organen av metastaser, de sprider sig också in i bukhinnan. Kirurgisk kirurgi ger inte längre önskat resultat. För behandling av cancer vid sådana tillfällen används metoderna som visas i tabellen:

TerapimetodFunktioner:
StråleRöntgenstrålning av kroppens problemområde
KemiskAdministrering av starka kemoterapidroger för att undertrycka maligna celler
KombineradAnvändningen av komplex behandling på olika sätt
SymptomatiskImmunstimulerande medel
Hormonella läkemedel
Smärtstillande
Antiinflammatorisk
MänniskorsAnvändningen av alkoholhaltiga växtbaserade tinkturer av hemlock eller celandine
Hirudoterapi
Tillbaka till innehållsförteckningen

Hur många bor?

Om livmoderhalscancer i de tidiga stadierna har stora chanser att bota, är sjukdomen redan i fyra steg, när kroppen påverkas av metastaser, obotlig. Terapi består i att lindra patientens lidande och förbättra hennes livskvalitet. Med de mest optimistiska prognoserna överstiger inte livslängden 5 år hos 10-33% av de kvinnor som är sjuka. Allt beror på hur metastaser har påverkat organen, vilken behandling som föreskrivs, livsvillkor och näring hos cancerpatienter.

Huvudvillkoret för behandling av livmoderhalscancer i steg 4 är att alla läkares recept exakt uppfylls. Om en kvinna bestämmer sig för att behandlas med folkmedicin, är det också nödvändigt med en konsultation med en onkolog, han måste välja nödvändiga fytopreparat och förskriva en dos och kontrollerar också terapiprocessen. Prognosen för överlevnad har ogynnsamma indikatorer, men med korrekt behandling kan den ökas från sex månader till flera år och patientens livskvalitet kan förbättras..

Livmoderhalscancer steg 4, vilka är chanserna för ett botemedel?

Grad 4 livmodercancer är en malign tumör som utvecklas från cellerna i livmoderhalsslemhinnan. Steg 4 i livmoderhalscancer kännetecknas av involvering i de omgivande anatomiska strukturerna med grobarhet av organväggarna, metastasering av primär tumör. I Ryssland och utvecklingsländer är cancer av detta slag på första plats (bland kvinnor). Histologiska varianter av en malign tumör av den angivna lokaliseringen: skivepitelcancer (80% av fallen), adenokarcinom (10%), dåligt differentierad typ (10%). Andra optioner står för cirka 1%.

Med vederbörlig uppmärksamhet åt din egen hälsa kan livmodercancer av 4: e graden förhindras: onkologi av detta slag har en uttalad precancerös period, vanligtvis en lång, väldefinierad etiologi (syndaren för utvecklingen av cancerprocessen är en onkogen stam av papillomvirus), diagnos är inte ett problem.

Klassificering av en utvecklad malign process

Steg 4 livmoderhalscancer kännetecknas av två kliniska varianter:

 • IVA eller T4a. Tumören är av stor storlek, växer infiltrativt och fångar de omgivande anatomiska strukturerna. Utgången av processen utanför gränserna för det lilla bäckenet noteras inte.
 • IVB, T4b. Utbildning av alla storlekar, har metastaser i organ och lymfkörtlar (avlägsna). Steg 4 livmoderhalscancer med metastaser har minst gynnsam prognos, vilket förklaras av bildandet av sekundära tumörformationer.

Klinisk bild

En försummad sjukdom har uttalade manifestationer:

 • Intensivt smärtsyndrom.
 • Dysuri. Nedsatt urinblåstömning.
 • Svårigheter att göra avföring.
 • Utseende av icke-menstruationsblödning från könsorganen (både i reproduktionsåldern och i klimakteriet).
 • Transparent vattnig urladdning från könsorganet, med utveckling av en bakteriell lesion - grumlig med en skarp luktig lukt.
 • Bildning av fistlar (vaginal-urin, vaginal) är möjlig.
 • Svullnad lokaliserad på ena sidan.
 • Palpation avslöjar förändrade lymfkörtlar.

Sjukdomen kan ge fokalsymptom vid platsen för sekundärt tumörfokus. Utbildningsmetastaser till lungor, lever, pleura, hjärna.

Diagnostik och iscensättning av processen

Differentieringen av livmoderhalscancer i steg 4 utförs på flera sätt. Det vanligaste är FIGO, baserat på forskningsdata (kliniska). För att bestämma utvecklingsstadiet för sjukdomen utförs följande:

 • Gynekologisk undersökning med speglar.
 • Fysisk undersökning.
 • Curettage av livmoderhalskanalen.
 • Inspektion av könsorganet med kolposkop.
 • Cystoskopi
 • Hysteroskopi.
 • Urografi.
 • Röntgenundersökning (ben, bröstkorgen är föremål för bedömning).

Morfologisk undersökning av förmodligen förändrade vävnader visas utan misslyckande..

"Minimiprogrammet" vid diagnos av stadium 4 livmodercancer inkluderar följande studier:

 • Intervjuar patienten för klagomål, tar anamnes.
 • Fysisk, gynekologisk undersökning.
 • Diagnostisk undersökning av könsorganen med hjälp av en speciell apparat-kolposkop (kolposkopi).
 • Tar vävnad för efterföljande morfologisk bedömning.
 • Ultraljud.
 • Blodbiokemi (listan över nödvändiga indikatorer bestäms av en specialist), allmänt blodprov, urinanalys, koagulogram.
 • Elektrokardiografi.
 • Röntgenundersökning av bröstorganen.

Om en djupare undersökning behövs visas följande:

 • Bild av magnetisk resonans av bäckenet eller CT. Det retroperitoneala rummet är också föremål för bedömning. Diagnostiska åtgärder bestämmer tumörens penetrationsdjup i vävnaden (invasion). Magnetisk resonanstomografi anses vara en mer känslig och noggrann metod (det låter dig identifiera processens prevalens). Diagnostik utförs med hjälp av ett kontrastmedel.
 • Positroemissionstomografi.

Laparoskopi görs också i vissa fall.

Enligt den ledande patientspecialisten kan ytterligare diagnostiska metoder ordineras:

 • Bestämning av Rh-faktor, blodgrupp.
 • Spirometri (undersökning av funktionen för yttre andning).
 • Ekokardiografi.
 • Bestämning av specifika antikroppar mot HIV, hepatit.
 • Bedömning av blodflödet i kärlen i nedre extremiteterna.

Kirurgisk iscensättning är möjlig, bilder av borttagna vävnader är föremål för forskning. Med stadium 4 i livmoderhalscancer ändras livmoderhalsen, därför ger differentiell diagnos inga problem (vilket inte kan sägas om de tidiga stadierna av bildande av formationer).

Terapi

En stadium 4 cancertumör är mycket vanlig, därför är behandlingen radikal. Steg IVA involverar bäckenexenteration (total avlägsnande av bäckenorganen). Speciellt om det finns fistlar.

Det är ett förlamande förfarande som förlänger patientens liv. Operation är inte en kontraindikation för strålning och kemoterapi. Komplex terapi. Platinpreparat ordineras (cisplatin i en dos av 40 mg per m2), radikal strålbehandling är indikerad (85-90 Gy, varaktighet - cirka 6-8 veckor).

Om det finns stadium 4 cancer med metastaser utförs systematisk kemoterapi med beredningar av platinaföreningar och strålbehandling enligt en individuell plan. Detta är vanligtvis palliativ vård. Du kan inte räkna med att bli av med sjukdomen.

Effektiviteten av terapeutiska metoder bekräftas av MR / CT-diagnostik i varje steg. Den utvecklade onkologin för lokaliseringen i fråga är ett komplext problem, det löses genom ansträngningar från läkare med olika specialiteter: radiologer, onkologer, kemoterapeuter..

Prognos för avancerad onkologi

Vad är prognosen och hur lång är den förväntade livslängden med en sådan diagnos? Svaren på dessa frågor bestäms av många faktorer. Viktiga prognostiska faktorer:

 • Närvaron eller frånvaron av sekundära foci i regionala lymfkörtlar, antalet drabbade lymfkörtlar.
 • Tumör "beteende".
 • Graden av differentiering av bildningscellerna (hur mycket de förändras jämfört med normala celler).
 • Histologisk typ.
 • Utbildningens dimensioner.
 • Graden av invasion (spiring i omgivande vävnad).
 • Förekomst eller frånvaro av avlägsna tumörfoci.

I alla fall är livslängden vid livmoderhalscancer minimal. Prognosen för stadium 4 livmoderhalscancer med metastaser är ännu värre.

Medianöverlevnadsgraden är 3-7 månader (den genomsnittliga indikatorn för den förväntade livslängden för patienter med diagnostiserad avancerad cancer). Högsta möjliga period är 2 år. Dödsorsaker: ytterligare progression av sjukdomen, multipelt organsvikt etc..

Förebyggande av den onkologiska processen

Alla förebyggande åtgärder kan delas in i tre grupper.

Primära aktiviteter

De består av vaccination mot humana papillomavirusstammar med hög onkogen potential. Vaccinhandelsnamn: Cervarix och Gardasil. Eftersom etiologin i processen är välkänd, kommer en sådan händelse avsevärt att minska risken för att utveckla en tumör i framtiden. Läkemedlet injiceras intramuskulärt, i axeln eller låret tre gånger. Med ett intervall på 1,5-4 månader (beroende på specifik produkt). Vaccination tolereras i de flesta fall utan komplikationer. Du ska inte vara rädd för ett viralt nederlag.

Sekundära aktiviteter

Systematisk screening. Gratis. Du måste regelbundet kontakta en gynekolog för tidig diagnos av patologiska tillstånd. Det är möjligt att "fånga" sjukdomen med ett systematiskt besök hos läkaren i det precancerösa stadiet. Bedömning av närvaro eller frånvaro av cervikal neoplasi utförs med hjälp av ett Pap-test (eller PAP-utstryk). Ett cytologiskt utstryk avslöjar antalet atypiska celler i ett prov (Papanicolaou-klassificeringen inkluderar 5 klasser: från fullständig frånvaro av förändrade celler till deras betydande antal). Studieintervall - 5 år.

Tertiära förebyggande åtgärder

Efter redan genomförd cancerbehandling. Läkemedel ordineras för att återställa immunförsvaret (vitaminkomplex och antioxidanter). Visad är en fullständig berikad diet med tillräcklig mängd protein, rökavvänjning, alkoholkonsumtion. Det är också viktigt att ha regelbundna kontroller hos en onkolog och ordinerade diagnostiska procedurer.
Det är svårt att hoppa över tidigt stadium av tumörutvecklingen om patienten regelbundet genomgår en förebyggande undersökning av en gynekolog. Det är viktigt att övervaka din hälsa och regelbundet besöka en läkare för tidig diagnos..

Steg 4 livmoderhalscancer

Historien om sjukdomsförloppet, ärftlig predisposition, förekomsten av komplikationer och samtidig sjukdomar och många andra faktorer påverkar överlevnadsgraden för diagnostiserad cancer, som tillhör 4: e klass A och B. Beroende på kroppens allmänna tillstånd kan tumören utvecklas till ett kritiskt tillstånd under en till fyra år..

Generellt visar data från medicinsk statistik en stor chans att förhindra utvecklingen av tillväxten av maligna celler, liksom förekomsten av återfall i steg 1 - 2. Sannolikheten för härdning efter steg 3 tenderar att vara noll. Kvaliteten, livslängden beror på externa faktorer och interna indikatorer på kvinnors hälsa.

Steg 4 symtom på livmoderhalscancer

Den moderna läkemedelsnivån gör det möjligt att diagnostisera, genomföra effektiv behandling av maligna tumörer med utgångspunkt från ett embryonalt tillstånd. Som regel kan en professionell läkare upptäcka cancer i bäckenorganen även utan speciell utrustning, test redan i grad 2, när sjukdomen fortfarande är mottaglig för effektiv behandling.

Den sista 4: e graden av tumörspridning kännetecknas av penetrering av maligna celler i vävnaderna i närliggande organ i urinvägarna. I det här fallet kan vi bara prata om hälsostödande förfaranden..

Sjukdomsstatistik visar att sjukdomen i nästan hälften av fallen av upptäckt redan har nått 3: e - 4: e klass. Kvinnor ser inga symtom, förändringar, upplever inte ångest som kan signalera förekomsten av patologier. Patologins början går praktiskt taget utan symtom, vilket kanske inte manifesterar sig på något sätt.

En annan faktor i den sena diagnosen av en cancertumör är försummelsen av periodiska undersökningar på det gynekologiska kontoret. På bara ett par år kan cancerceller gå igenom flera faser av snabb tillväxt och nå kritiska indikatorer när behandlingen endast används palliativt, det vill säga bara för att bibehålla den normala funktionen av kroppens vitala system.

Flera undertyper av livmoderhalscancer bör också urskiljas. I A-klassen ordineras kroppens strålning för att döda de negativt verkande cellerna. Med Bsubspecies är det omöjligt att helt bli av med tumören.

I det sista steget observerades följande symtom som är karakteristiska för andra klass i klass 4:

 • Vaginal urladdning med blodföroreningar, allvarlig blödning uppstår, vilket leder till betydande blodförlust;
 • Smärtsyndrom i nedre delen av ryggen, ländryggen, sakralområdet;
 • Vitaktig urladdning med en skarp, obehaglig, ruttet lukt;
 • Brott mot urinering, urinblåsa, kolon;
 • Snabb viktminskning;
 • Feber, inflammation i lymfkörtlarna;
 • Förekomst av ödem i nedre extremiteterna.

Ibland kan spridningen av cancer i bäckenorganen påverka andningsorganens, matsmältningsorganen, lever, njure och benstruktur. Indirekta tecken på sjukdomen är ofta gulsot, hosta upp blod.

För att diagnostisera spridningen av sjukdomen ordineras en omfattande undersökning av epitelceller. Förutom den allmänna provningen utses följande:

 • Cytologisk smet,
 • Ultraljudundersökning,
 • Koloskopi,
 • vävnadsbiopsi,
 • Beräknad tomografi av inre organ.

Livslängd på livmoderhalscancer steg 4

Det är omöjligt att ge den exakta termen, eftersom det beror på kvinnokroppens individuella egenskaper, hennes livsstil, cellernas förmåga att motstå, sjukdomens prevalens, i vilket skede behandlingen ordinerades.

I genomsnitt kan vi säga att överlevnadsgraden med en cancerdiagnos varierar från 44 till 85%. Om en återkommande utveckling efter de utförda kirurgiska manipulationerna hittas, har 25% en chans att rädda liv med ett gynnsamt resultat av strålbehandling. Vid allvarliga kränkningar av inre organens arbete och spridning av metastaser i angränsande vävnader bevaras en femårs överlevnadsgrad i 10%. Sarkombildning minskar dessa indikatorer med hälften.

Det bör noteras det uppenbara faktum att ju tidigare en överträdelse av reproduktionssystemets normala funktion hittades, desto större är chansen för framgångsrik behandling. Därför är det nödvändigt att följa alla nödvändiga recept från läkaren, genomgå förebyggande undersökningar, ta hand om hälsotillståndet.

Även med diagnostiserad cancer i grad 4 fortsätter kvinnor att leva sina normala liv. Eftersom moderna behandlingsmetoder kan hantera smärtsymtom och negativa manifestationer av sjukdomen.

Allt om livmoderhalscancer steg 4 (fjärde)

Livmoderhalscancer (livmoderhalscancer, livmoderhalscancer) är den vanligaste och mest aggressiva maligna tumören i kvinnliga könsorgan..

På jorden dör fortfarande cirka 300 000 kvinnor av denna sjukdom varje år. Världens ledande kliniker arbetar aktivt för att förbättra metoder för att bekämpa livmoderhalscancer.

Vad är nytt i behandlingen av livmoderhalscancer i steg 4? Vad är prognosen för den förväntade livslängden i det sena skedet av avancerad malign process?

 1. Livmoderhalscancer - allmän information
 2. Iscensättning. Har 4a och 4b stadier av livmoderhalscancer
 3. Hur länge lever du med stadium 4 livmoderhalscancer? Vad som bestämmer prognosen?
 4. Symtom
 5. Orsaker till sen diagnos av livmoderhalscancer
 6. Diagnostik, värdet av det immunhistokemiska indexet Ki-67
 7. Behandling
 8. Utförs operationen, när och vad?
 9. Riktad cancerterapi - vad är det??
 10. Handikapp

Vad är känt om sjukdomen?

Livmoderhalscancer (ICD-10-kod: C53) är en malign epiteltumör. Det börjar växa på slemhinnan på livmoderhalsen eller i livmoderhalsens kanal från transformerade (atypiska) celler i det integrerade eller körtelepitel..

Den viktigaste orsaken till malignt intraepitelial transformation är effekten på cellerna av onkogena humana papillomvirus (HPV 16,18 och vissa andra typer).

Platsen för livmoderhalsen. Var har livmoderhalscancer sitt ursprung?

Läs mer om utvecklingsstadier, diagnos, symtom och moderna metoder för behandling av tidiga former av denna sjukdom: Livmoderhalscancer - de första tecknen, manifestationerna och symptomen. Hur man bestämmer?

Stadier av livmoderhalscancer

För att beskriva svårighetsgraden av tumörprocessen vid livmoderhalscancer används TNM-klassificeringsstandarden för eventuella maligna tumörer och det speciella FIGO-systemet (som antogs 2009 för att beskriva specifikt livmoderhalscancer)..

Steg 1 livmoderhalscancer - betecknad I eller T1N0M0.
I detta skede är den primära tumören (T1) exklusivt belägen i livmoderhalsen, påverkar sällan regionala lymfkörtlar (N0), metastaserar inte (M0) till andra organ.
Läs mer: Steg 1 (första) livmoderhalscancer - prognos, behandling, symtom

Steg 2 livmoderhalscancer (II eller T2N0M0) fortsätter med minimal skada på lymfsystemet (N0-1), utan metastaser (M0). Men den primära tumören är redan ganska stor: den växer från livmoderhalsen in i slidan, på livmoderkroppen och in i peri-uterin bindväv.
Läs mer: Steg 2 (andra) livmoderhalscancer - prognos, behandling och symtom

Steg 3 livmoderhalscancer (III eller T3N01M0) - en lokalt avancerad tumör metastaserar aktivt till regionala lymfkörtlar (N1-2), påverkar nästan hela vaginalröret och / eller växer in i vävnaderna som omger livmodern upp till väggarna i det lilla bäckenet.
Läs mer: Steg 3 (tredje) livmoderhalscancer - hur länge de lever efter behandling

Steg 4-funktioner

Steg 4
(av FIGO)
Steg 4
(av TNM)
Beskrivning
IVA
eller
4a etapp
T4 N1-2M0Tumören infiltrerar bortom livmoderhalsen och kroppen i livmodern och fångar intilliggande organ och vävnader på väg, inklusive: urinblåsan och ändtarmen.
Böjda lymfkörtlar i bäckenet (N1-2).
Tumörmetastaser utanför bäckenet vid steg IVA upptäcks ännu inte (M0).
IVВ
eller
4b-etapp
T någon N någon M1I avancerat stadium IVB är storleken på den primära tumören inte avgörande (området för den primära lesionen kan motsvara T4 eller T1, T2, T3).
Det avgörande faktum här är tumörens spridning genom lymf- och cirkulationssystemet utanför det lilla bäckenet med bildandet av sekundära foci - metastaser (M1) *

* När stadium 4 livmoderhalscancer metastaser:
- oftare: i inguinala, retroperitoneala, para-aorta, supraklavikulära lymfkörtlar, indikerad av: M1 (lym)
- in i lungorna och / eller pleura: M1 (pul) och / eller M1 (ple)
- i levern: M1 (hep)
- i ben och / eller benmärg: M1 (oss) och / eller M1 (mar)
- i äggstockarna och äggledarna, alla andra organ M1 (andra)
- i sällsynta fall: in i hjärnan M1 (behå).

Livmoderhalscancer steg 4a och 4b Återgå till innehållsförteckningen

Hur länge lever de med stadium 4 livmoderhalscancer

Överlevnad i terminalstadiet av livmoderhalscancer beror till stor del på egenskaperna hos patientens kropp och tumörens egenskaper.

För att förutsäga livslängden i livmoderhalscancer
Prognosen för fyra steg görs individuellt

Enligt statistik har patienter med diagnos av stadium 4 livmoderhalscancer levt i mer än 5 år
7-12 kvinnor av 100 (5-års överlevnadsgrad cirka 7-12%)

Den tvååriga överlevnadsgraden i steg IVB överstiger inte 11%, dvs.
av 100 kvinnor lever bara 11 i mer än 2 år.

Försämrar prognosen:
- närvaro av metastaser (steg IVB)
- histologisk typ av tumör: adenokarcinom
- dåligt differentierad tumör: G 3-4
- högt proliferativt index för tumörtillväxt: Ki-67 mer än 50%.

Steg 4 symtom på livmoderhalscancer

 • Blödning från könsorganen av annan art:
  - kontakt (under samlag, lyfta vikter, avföring, gynekologisk undersökning etc.)
  - spontan, associerad eller inte associerad med menstruationscykeln
  - spotting efter klimakteriet
 • Patologisk leukorré (urladdning från könsorganet):
  - blodig, blodig
  - blodig med en obehaglig lukt
  - pusliknande blod blandat med en obehaglig lukt
 • Smärta i livmoderhalscancer steg 4:
  - nedre delen av buken
  - i nedre delen av ryggen
  - i korsbenet
  - i ändtarmen
  - smärta kan ges i ljumsken, skinkan, låret
  - benvärk (med benmetastaser)
  - metastaserande smärta (det gör ont på platsen för lokalisering av sekundärt tumörfokus)
 • Med metastaserande skador på bäcken- och ljumsklymfkörtlarna:
  - ihållande ödem i benen (en eller båda)
 • När cancer byter till urinblåsan:
  - frekvent uppmaning att urinera
  - ofullständig tömning av urinblåsan
  - ihållande cystit
  - blod i urinen
  - urin-vaginal fistel
 • När den pressas av en urinledartumör:
  - hydronefros, pyonephrosis
  - uremi
 • När cancer går till ändtarmen:
  Ihållande förstoppning
  - slem i avföring
  - blod i avföringen
  - fistel mellan slidan och ändtarmen
 • Med metastaser till äggstockarna och / eller levern:
  - ascites
 • Med metastaserande skador på lymfkörtlarna, andra inre organ:
  - påtaglig förstoring av lymfkörtlar
  - dysfunktion hos det drabbade organet
 • Symtom på allmän berusning:
  - svaghet, dålig hälsa, en kraftig sammanbrott
  illamående, aptitlöshet, viktminskning
  - inte alltid: långvarig ökning av kroppstemperaturen
Tecken på livmoderhalscancer

Orsaker till sen diagnos

Varför, vid tidpunkten för den första upptäckten, hos cirka 30-40% av patienterna med livmoderhalscancer, finns det redan i dåligt behandlingsbara avancerade 3-4 steg?

De främsta orsakerna till sen diagnos av livmoderhalscancer

 • Brist på popularisering och organisering av livmoderhalscreening för livmoderhalscancer
 • Falskt negativt resultat av PAP-testet (i 20% av fallen återspeglar inte cellens cellulära sammansättning förekomsten av en malign process)
 • Dålig träning och / eller otillräcklig onkologisk vakenhet hos obstetriker-gynekologer
 • Inledande diagnostiska fel och därefter felaktig behandling
 • En vårdslös attityd hos en kvinna till sin egen hälsa (oregelbundna, extremt sällsynta besök hos gynekologen, ignorerande av den behandlande läkarens rekommendationer, låg medvetenhet om sjukdomen och / eller underskattning av svårighetsgraden av hennes tillstånd...)
 • Låg socioekonomisk levnadsstandard för patienten

Det enda sättet att "inte ta dig själv" till avancerad cancer är en regelbunden, minst en gång var 6-12 månad, förebyggande undersökning av en kvalificerad gynekolog.

Diagnostiska metoder för livmoderhalscancer steg 4

En rekto-vaginal undersökning och undersökning "på en stol" utförs med en gynekologisk "spegel" och / eller en optisk kolposkopanordning.

Vid avancerad cancer avslöjar den första undersökningen lätt karaktäristiska förändringar i livmoderhalsen.

Cytologisk undersökning av utstryk från ytan av livmoderhalsen och livmoderhalsen (ecto- och endocervix).

Histologisk verifiering av diagnosen

Den slutliga diagnosen av livmoderhalscancer måste bekräftas genom histologisk undersökning av ett prov av tumörvävnad.

Histologi - studiet av vävnadsstruktur under ett mikroskop - en avgörande metod för diagnos av en tumör.

Det är omöjligt att entydigt fastställa diagnosen av livmoderhalscancer utan histologisk analys.

Biomaterial (ett prov av vävnad som är misstänkt för cancer) för histologisk undersökning erhålls genom knivbiopsi, vid behov utförs diagnostisk curettage av livmoderhalskanalen.

Detta är en modern teknik för att klargöra diagnosen av maligna tumörer..

Immunhistokemisk analys av ett biopsiprov (eller vävnadsprov som tagits bort under en volymkirurgi) kompletterar, men ersätter inte, histologi.

Resultaten av immunhistokemi bestämmer tumörens "biologiska porträtt":
- grad G (G1 - låggradig, med god prognos; G2 - måttligt malign; G3-4 - mycket malign, med dålig prognos)
- tillhörande vävnad (vid odifferentierade och / eller metastaserande tumörer)
- tumörens känslighet för strålning, hormoner och / eller kemoterapi (för att välja den optimala behandlingstaktiken)
graden av aggressivitet hos tumören (Ki-67)
- och så vidare.

Proliferativt index Ki-67 - vad är det??
Detta är en indikator på tumörens aktivitet (tillväxthastighet och spridning), mer exakt indexet för reproduktionshastigheten (mitotisk uppdelning) av maligna celler.

Ju högre Ki-67-index, desto mer aggressiv tumören beter sig, desto sämre är prognosen.

Ki-67-värdet antyder hur känslig tumören är för behandling..

Om Ki-67-nivån sjunker efter en strålnings- och / eller kemoterapi, kan man hoppas på en klinisk remission av sjukdomen..

Förutsägelse av sjukdomsfri överlevnad med Ki-67-indexet

(V.L. Vinokurov et al., 2008)

Index för proliferativ aktivitet (för skivepitelcancer i livmoderhalscancer)Livslängd efter strålbehandling
Ki-67 ‹50%80 månader
Ki-67 ›50%47 månader

Ekografi (ultraljud) och dopplersonografi (vaskulär ultraljud) i bäckenområdet, bukhålan och retroperitonealt utrymme utförs för att upptäcka tecken på spridning av en malign process utanför livmoderhalsen..

För att bedöma tumörmetastas utförs ultraljud av inguinala och supraklavikulära lymfkörtlar.

Kontrastmagnetisk resonansavbildning av det lilla bäckenet och bukhålan bedömer djupet av tumörinvasion i peri-uterin vävnad och angränsande organ, avslöjar tumörmetastaser till avlägsna organ och ben.

PET eller PET-CT, PET-MR

En mycket informativ (tyvärr inte alltid tillgänglig) metod för att upptäcka invasion och metastaser av livmoderhalscancer är positronemissionstomografi.

Hybridapparater för samtidig positronemission och magnetisk resonanstomografi (PET-MRI) Ytterligare studier

För att bedöma prevalensen och identifiera sekundära tumörfoci, för att planera den optimala behandlingstaktiken enligt indikationerna utförs följande:

 • Bröstkorgsröntgen
 • Urografi
 • Cystoskopi
 • Rektosigmoskopi
 • Njur scintigrafi
 • Skelettscintigrafi och radiografi
 • MR i hjärnan
 • och så vidare.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Steg 4 Behandling av livmoderhalscancer

Behandlingsmål för avancerad avancerad cancer:
- uppnå partiell remission av sjukdomen
- utför adekvat smärtlindring, symptomatisk behandling
- optimalt underhåll av alla kroppsfunktioner
- förbättring av det fysiska och psyko-emotionella tillståndet, förbättring av patientens kvalitet och livslängd

Chemoradiation terapi

Fjärrbehandling för stadium IVA livmoderhalscancer utförs enligt en individuell plan, med hänsyn till alla indikationer, kontraindikationer och patientens allmänna tillstånd.

Modern 3D-konform strålbehandling (3D-CRT) ger bra resultat. Den senaste utrustningen låter dig omvandla och rikta strålningsstrålar till tumörzoner, vilket minimerar strålningsexponering för friska vävnader.

Modern installation (linjär accelerator) för tredimensionell konform strålbehandling

Samtidigt med strålningen får patienten kemoterapi (Cisplatin + andra)

Kemoterapi läkemedel för livmoderhalscancer
(används i kombination):
Cisplatin
Carboplatin
Irinotecan
Ifosfamid
5-fluorouracil
Metotrexat
Paclitaxel
Doxorubicin
Cyklofosfamid
Gemcitabine

Efter avslutad kemoterapi är det möjligt att ordinera stödjande (adjuvant) kemoterapi enligt en individuell plan och symptomatisk palliativ behandling.

Behöver jag opereras för stadium 4 livmoderhalscancer?

Standardoperationen för stadium 4 livmoderhalscancer är partiell eller total exenteration av bäckenet.

Sådana operationer fungerar sällan som ett alternativ till kemoterapi vid primära patienter med steg 4A om tumören inte har spridit sig till bäckenväggen.

Vad är partiell bäckenexenteration?

Detta är en typ 5 gynekologisk operation, under vilken följande tas bort:
- kropp och livmoderhals (med eller utan bilagor)
- vaginala området
- parametrium (all peri-uterin vävnad med regionala lymfkörtlar)
- terminal (änd) del av urinledaren
- och / eller blåsans område
- och / eller en sektion av kolon

Vad är total bäckenexenteration?

Detta är en omfattande, förlamande men livslång operation som tar bort:
- kropp och livmoderhals (med eller utan bilagor)
- parametrium med regionala lymfkörtlar
- vagina
- urinblåsan
- ändtarm

När operation är möjlig?

(indikationer för exenteration):

 • Primärpatient med steg 4A (ingen tumörskada i bäckenväggarna)
 • Fistlar (vesicovaginal eller rectovaginal)
 • Ineffektiviteten hos den utförda kemoterapi
 • Isolerad återkommande tumör i det lilla bäckenet
Kontraindikationer för exenterationskirurgi
 • Ensidigt ödem i underbenet (ödem i ett ben)
 • Ischias
 • Urinvägsblock (hydronefros)

Triaden av dessa symtom indikerar tillväxt av cancer till väggarna i det lilla bäckenet (tumören är obrukbar).

För närvarande, när man förbättrar strålterapi, används sällan bäckenexenteration för behandling av livmoderhalscancer..

Behandling av livmoderhalscancer stadium IV

I ett sent skede av sjukdomen finns det redan avlägsna metastaser - sekundär fokus för en tumör i olika organ.

Huvudbehandlingen av stadium IV livmoderhalscancer är intravenös systemisk kemoterapi med obligatorisk inkludering av platinainnehållande läkemedel (Cisplatin + andra) och symptomatisk palliativ behandling.

I vissa fall utförs strålterapi enligt en individuell plan..

Riktad terapi

Riktad (från: mål - mål) eller molekylär riktad terapi av maligna tumörer är en ny, mycket lovande riktning för läkemedelsbehandling av avancerade (avancerade) former av livmoderhalscancer.

Principen för riktad terapi är målinriktad blockering av ett antal receptorproteiner belägna på ytan av cancercellen som är ansvarig för näring, aktiv tillväxt och tumörmetastas..

Förväntade effekter av riktad terapi:
- öka tumörens känslighet för strålning och kemoterapi (vilket förbättrar effektiviteten av behandlingen)
- uppnå långvarig remission efter behandling
- förbättrad prognos för sjukdomsfri överlevnad.

/ ingår i den systemiska kemoterapiregimen /

HandelsnamnAktiv substansBeskrivning
Tarceva®ErlotinibBlockerar tyroxinkinas - region i epidermal tillväxtfaktor (EGFR).
Hämmar tillväxt och / eller leder till död av en klon av tumörceller.
IressaGefitinibBinder tyrroxinkinas konkurrenskraftigt - epidermal tillväxtfaktorregion (EGFR).
Stoppar proliferativ reproduktion och aktiverar cancercellernas naturliga död.
NexavarSorafenibPotentiell hämmare av intracellulära kinaser.
Stör näring och hämmar tillväxten av tumörmetastaser.
ErbituxCetuximabChimär monoklonal IgG1-antikropp.
Dämpar tumörtillväxt och metastasering.
AvastinBevacizumabRekombinant humaniserad monoklonal antikropp, EGFR-hämmare.
Undertrycker näring och tumörtillväxt.

Ytterligare studier, förbättringar och omfattande introduktion till medicinsk praxis av riktade och målinriktade läkemedel ger en verklig möjlighet för framgångsrik behandling av patienter med avancerad stadium 3-4 livmoderhalscancer.

Steg 4 Cervical Cancer Disability

Steg 4 livmoderhalscancer innebär långvarig behandling och en minskning av livskvaliteten. Därför tilldelas patienten grupp 2 med funktionshinder.

Om patienten behöver ständig vård med hjälp utifrån eller erkänns obotlig - bestäms 1 funktionshindringsgrupp.