Steg 4 lungcancer med metastaser

Angiom

Lungcancer är en av de vanligaste typerna av cancer. I utvecklade länder leder det inte bara till frekvensen av förekomst utan också till antalet dödsfall. Den utbredda förekomsten av denna sjukdom beror på att tobaksrökning, som lever i dåliga miljöförhållanden och arbetar i farliga företag, är en av de främsta orsakerna till dess förekomst. Behandlingen kompliceras av det faktum att det inte finns några smärtsamma nervändar i lungorna och att patienten kanske inte känner symtomen under en längre tid som verkligen skulle varna honom eller förvirra dem med symtom på andra sjukdomar i andningsorganen och självmedicinering. Därför bestäms denna typ av onkologi ofta bara i de senare stadierna..

Innehåll

Hur lungcancer utvecklas

Lungcancer kan vara central och perifer, såväl som mediastinal och spridas. Denna klassificering baseras på lokaliseringen av sjukdomens primära fokus. Inom ramen för det beror dess förlopp och tidpunkten för de första symptomen på formen av onkologi..

Central form. Detta inkluderar onkologi, som utvecklas i stora bronkier: huvud, mellanliggande, lobar, segmental och subsegmental. Det kännetecknas av bildandet av en tumör med små celler och skivepitelceller. De första symptomen är:

 • torr hosta som inte försvinner även i flera veckor; torr hosta som inte försvinner även i flera veckor;
 • hes röst;
 • visslande ljud vid andning
 • periodisk eller subtil smärta i bröstet.

Om något av dessa symtom uppstår bör patienten söka läkarvård för testning. Att identifiera onkologi hjälper:

 • fluorografi (men i ett tidigt skede kan en onkologisk tumör likna andra sjukdomar i andningsorganen);
 • datortomografi av bröstet;
 • PET-CT.

För att bekräfta diagnosen kan följande användas:

 • bronkoskopi (för att studera bronkierna för förekomst av neoplasmer);
 • tumörbiopsi, om den är synlig i trakeobronkialt träd (för att bestämma graden av malignitet);
 • transthoracisk punktering, om tumören inte är central utan perifer.

Perifer form Denna typ av onkologi utvecklas från epitel av mindre bronkier eller är lokaliserad i cellparenkymet, växer i tjockleken på lungvävnaden. Faren är att den visar symtom mycket senare än bronkialcancer. Tumören kan växa till en stor storlek utan att visa symtom. Många patienter genomgår inte förebyggande undersökningar och till och med vägrar behandling, med hänvisning till frånvaron av påtagliga manifestationer av sjukdomen. Ofta upptäcks en sådan tumör av en slump under undersökningen eller när allvarligare symtom uppträder..

Mediastinal form Det kännetecknas av flera metastatiska skador på mediastinum lymfkörtlar, där lokalisering av tumören i lungan inte detekteras.

Disseminerad form (primär karcinomatos). Detta inkluderar flera lungskador utan en etablerad lokalisering av primärtumören i andra organ. Mer än hälften av cancerfall förekommer i höger lunga, främst i övre loben.

Scenklassificering

I inhemsk onkologi finns det fyra stadier av den aktiva sjukdomsförloppet, som endast gäller icke-småcellscancer. Deras varaktighet är mycket individuell i varje enskilt fall, och de bestäms av den kliniska bilden, som observeras med hjälp av en serie undersökningar. Denna klassificering tar hänsyn till tidiga former av cancer. De fyra aktiva stadierna föregås av ytterligare två:

 • latent, under vilken närvaron av cancerceller endast kan bestämmas genom att analysera sputum eller vatten erhållet som ett resultat av bronkoskopi;
 • noll (icke-invasiv cancer), när tumörceller detekteras endast i lungans innerfoder.

I de allra flesta fall diagnostiseras inte tidig cancer..

Första stadiet. Den är uppdelad i två steg:

 • först växer tumören in i inre vävnader i lungan och når storlekar upp till 3 cm, medan den är omgiven av frisk vävnad, påverkar inte bronkierna och lymfkörtlarna;
 • då kan den växa in i pleura och bronkier, som överstiger storleken på 3 cm.

Andra fasen. Här visas mer uttalade symtom:

 • dyspné
 • ljud och visslande vid andning;
 • hosta med blod i sputum, hemoptys;
 • bröstsmärta.

I det här fallet kan själva tumören vara inom 5-7 cm utan att påverka lymfkörtlarna eller ha metastaser i sig, och även påverka pleura och hjärtmembran, men inte överstiga 5 cm.

Steg tre. Tumören påverkar lymfkörtlarna, pleura och bröstväggen. Metastaser sprids vidare: i luftstrupen, blodkärlen, matstrupen, ryggraden, nyckelbenet och hjärtat. Svårt att andas. Neoplasmas storlek överstiger 7 cm.

Steg fyra. Det är terminal och tar en obotlig form. Tumören sträcker sig utanför lungan, sprider sig till närliggande organ. Metastaser är omfattande och har en avlägsen lokalisering. Pleurisy, perikardit förenas - separat eller tillsammans. Metastas sker via lymfogena (genom lymfkärl) och hematogena (genom blodkärl) vägar. Alla kliniska manifestationer ökar markant. Bland de primära (lokala) manifestationerna märks det att:

 • hostan blir försvagande;
 • sputum med en karakteristisk karmosinröd färg läggs till, liknar gelé i konsistens, den kan också innehålla pus;
 • bröstsmärtor blir mer intensiva.

Sekundära symtom orsakade av metastaser kan också tydligt manifesteras:

 • störningar i det kardiovaskulära systemet;
 • överlägset vena cava syndrom (på grund av nedsatt blodflöde);
 • svårigheter att föra mat genom matstrupen
 • svårigheter att prata, svälja
 • mentala störningar;
 • smärta i andra organ och lemmar.

Det allmänna tillståndet försämras också, och därför känns det:

 • svaghet, apati, ökad trötthet;
 • betydande viktminskning
 • hög temperatur;
 • och andra.

Steg 4-behandling

Om en patient har stadium 4 lungcancer med metastaser i andra organ, kommer huvudmålet med behandlingen att vara att lindra hans tillstånd och öka livslängden. Valet av en behandlingsregim påverkas av prognosfaktorer, som bildas på grundval av en komplex undersökning med ett stort antal tekniker. Eftersom scenen är oåterkallelig kommer det att vara palliativt; denna form av cancer kan inte botas helt..

Mål för palliativ vård. Alla patienter med lungcancer i steg 4 undrar hur länge de måste leva. Modern medicin kämpar för att säkerställa att de mest positiva svaren på denna fråga kan ges. För detta genomförs en uppsättning åtgärder som syftar till att:

 • lindra symtom;
 • för att minska de negativa biverkningarna av terapi, läkemedel;
 • öka total överlevnad.

Allmän behandling. Några av de procedurer som i vissa fall kan leda till en förbättring av tillståndet och en ökad livslängd är:

 • radiofrekvensablation;
 • radioembolisering;
 • kemoembolisering;
 • användning av monoklonala antikroppar;
 • individuella vacciner mot tumörer.

Behandlingsstandarder. Strålning och kemoterapi används oftast vid steg 4. För närvarande är standard för behandling systemisk kemoterapi, vilket ökar överlevnaden jämfört med symptomatisk terapi. Det finns flera alternativ för systemisk terapi för lungcancer, inklusive moderna:

 • cytotoxiska kemoterapimedel;
 • riktade (riktade mot ett specifikt mål i kroppen) droger;
 • immunterapidroger.

Tack vare dem har behandlingen blivit mer individualiserad, nu kan den baseras på tumörens molekylära och histologiska egenskaper. Tack vare framstegen inom modern vetenskap och medicin har det blivit möjligt att identifiera förarmutationer, det vill säga "ledande" mutationer - de som har en direkt inverkan på tillväxten av en malign tumör. Detta gjorde det möjligt att identifiera patienter som svarar positivt på riktad läkemedelsbehandling. Detta tillvägagångssätt är tillämpligt även vid behandling av äldre patienter som har comorbiditeter..

Inledande systemisk terapi. Informationen används för att bestämma vektorn:

 • om tumörens morfologiska, molekylära och histologiska natur;
 • lokalisering av metastaser;
 • om patientens allmänna tillstånd;
 • om alla symtomatiska manifestationer;
 • om förekomsten av identifierade mutationer etc..

I detta skede kan följande studier initialt eller upprepas i olika kombinationer:

 • allmän klinisk;
 • Röntgen (röntgen i bröstet i två projektioner, kontrastundersökning av matstrupen, tomografi, zonografi, CT, MR, PET-CT, fluoroskopi, diagnostisk pneumothorax, angiografi, bronkografi);
 • cytologisk undersökning av sputum efter bronkoskopi;
 • med kirurgiska metoder (biopsi, punktering, mediastinotomi, diagnostisk torakotomi, laparoskopi);
 • Ultraljud;
 • radionuklidmetoder (skanning av ben och andra organ);
 • laboratoriebestämning av tumörmarkörer etc..

Vidare kan kombinationer av kemoterapi och biologiska, immunterapi väljas.

Uppföljningsbehandling. Den initiala kemoterapin med platinamedicin varar vanligtvis 4 till 6 cykler. I denna mängd når terapin maximal effekt, och om du fortsätter i sex cykler eller mer kommer detta att leda till en ökning av den toxiska effekten på kroppen. Studier visar att minst 30% av patienterna med stadium 4 lungcancer som utvecklas efter kemoterapi i första linjen kan vara kandidater för andra linjens behandling. Utnämningen av den andra kemoterapikursen (den här gången med läkemedlet "Doxacel") utförs med hänsyn till:

 • patientens allmänna tillstånd
 • förloppet av tidigare behandling
 • tumörens molekylära tillstånd.

I vissa fall hjälper detta läkemedel till att minska symtomen och öka patientens förväntade livslängd med i genomsnitt 3 månader. Efter både första och andra linjens kemoterapi kan immunobiologiska och andra stödjande läkemedel ordineras.

Varför är metastaser farliga? Metastaser i steg 4 lungcancer är ensamma, enkla (upp till 5 foci) och många. Eventuella maligna tumörer vid sjukdomens fjärde steg kännetecknas av en hög densitet, på grund av vilken de liknar en sten- eller benvävnad. De kan växa tillsammans till en enda neoplasma, vilket negativt påverkar närliggande organ och den allmänna prognosen. I bronkierna skapar metastaser en gynnsam miljö för reproduktion av patogena mikroorganismer, vilket stör luftens sterilitet. På grund av detta kan bildandet av pus förekomma. Skador och kompression av organ i vilka metastaser har grodd upp orsakar störningar i deras funktion, inklusive kritisk.

Behandling. I patientens kropp kan det finnas metastaser som kan tas bort eller behandlas med stereotaktisk strålbehandling:

 • oligometastaser som är känsliga för radiofrekvensablation;
 • neoplasmer som fortsätter att växa i hjärnan under riktad kemoterapi (vanligtvis på grund av otillräcklig permeabilitet i blod-hjärnbarriären).

I detta fall rekommenderas deras resektion eller en strålbehandling. Om metastaser i benvävnader upptäcks utförs ytterligare förebyggande av patologiska frakturer och smärtsyndrom, inklusive användning av bisfosfonater.

Produktion

Inom området onkologi pågår för närvarande forskning som syftar till att uppfinna nya läkemedel, samt att identifiera markörer med vilka det är möjligt att förutsäga patientens svar på den planerade behandlingen (prediktorer). Under det senaste decenniet har tack vare sådan forskning ett vetenskapligt genombrott gjorts för att förstå patologin för lungcancer, inklusive steg 4. Tack vare honom uppträdde målinriktad terapi - effektivare, i vilken den skadliga effekten på friska celler minskas. Steg 4 lungcancer genomgår för närvarande palliativ behandling för att lindra symtom och förlänga patientens liv.

Steg 4 lungcancer

Andningsvägarnas neoplasmer rankas 1: a bland maligna sjukdomar. Steg 4 lungcancer är det sista steget i utvecklingen av en tumör i kroppen, eftersom det orsakar spridning av cancerceller till både lungor, lymfkörtlar och andra organ - hjärnan, benen, levern, mjälten. Det är i detta skede som patologi oftare diagnostiseras, vilket påverkar den ytterligare prognosen negativt.

Utvecklingsskäl

Det sista stadiet av lungcancer inträffar inte omedelbart utan går från 0 till 3 utvecklingsstadier. Det finns ingen enda teori som förklarar varför normala celler börjar dela sig och växa atypiskt. Det finns riskfaktorer som ökar risken för en tumör:

 • fall av patologiska tumörer i familjen;
 • genmutationer;
 • rökning;
 • kontakt med cancerframkallande ämnen;
 • arbeta i ett skadligt företag;
 • oncovirus;
 • radioaktiv strålning;
 • autoimmuna sjukdomar;
 • HIV;
 • Kronisk bronkit;
 • godartade tumörer.

Förekomsten av flera faktorer uppväger signifikant sannolikheten för lungmalignitet.

Symptom på manifestation

Andningssystemets onkologi inkluderar lokala och allmänna kliniska tecken. Den förra inkluderar andfåddhet, bröstsmärtor, kronisk hosta och andningssvikt. En person utsöndrar slem i klumpar av grön färg med scharlakansröd inneslutningar. Patienter kanske inte uppmärksammar ospecifika symtom, speciellt om nikotinmissbruk har varit en livstid. Ofta manifesteras sjukdomens manifestationer först tydligt först vid denna grad..

Vanliga symtom på stadium 4 lungcancer inkluderar sjukdom, svaghet, funktionshinder och slöhet. Kroppstemperaturen stiger periodiskt till subfebrila nivåer, depression och apatiskt tillstånd uppträder. Sjuka människor rapporterar en minskning av intresset för livet, en förändring i sömnrytmen och vakenhet, humörsstabilitet och kritisk viktminskning utan någon uppenbar anledning.

Diagnostik

Det fjärde steget av lungcancer kännetecknas av objektiva tecken. Med auskultation kan du höra högljudd andning, väsande andning i alveolerna. Detta stadium i utvecklingen av sjukdomen åtföljs av metastaser till lymfkörtlarna, som ökar i storlek och blir smärtsamma vid palpation. Laboratoriemetoder inkluderar:

 • Fullständigt blodantal, vilket indikerar anemi, ökad ESR.
 • Biokemisk forskning. Analyserna indikerar hypoproteinemi, högt C-reaktivt protein, tecken på förgiftning av kroppen.
 • Sputumanalys. Indikerar en ökad mängd slem, blod, patologiska inneslutningar.
 • Undersökning av blod för tumörmarkörer. I studien signifikant avvikelse från resultaten från normen.
Tillbaka till innehållsförteckningen

Instrumentella metoder

Vilken behandling?

Kirurgiskt ingrepp

Grad 4 lungcancer kanske inte alltid tas bort. Operationen utförs vid skada på högst 2 lober i organet för att bibehålla normal andningsfunktion. Sällan utförs en total pneumonektomi (fullständig lungresektion) eftersom den är mycket traumatisk. Behandling i detta stadium av sjukdomen syftar till att förbättra patientens tillstånd och förlänga livslängden. Äldre patienter behöver inte opereras, eftersom detta är en betydande börda för kroppen.

Andra metoder

Behandling av cancer i steg 4 med konservativa metoder utförs för att minska tumörstorleken och förhindra ytterligare spridning av maligna celler. Kemoterapidroger administreras intravenöst under 2-4 veckors behandling. Antalet kurser bestäms individuellt. Neoplasma behandlas med strålbehandling, immunmedel, riktad metod, radiofrekvensablation. Men det är omöjligt att bota cancer i fyra steg, därför avser alla metoder palliativ vård som syftar till att förlänga patientens liv och normalisera tillståndet före döden.

Ett botemedel mot cancer har ännu inte uppfunnits, därför, för att aggressivt kunna påverka tumören och förbättra patientens vitala aktivitet, måste alla terapimetoder tillämpas omfattande.

Livslängd och vad som händer?

Hur länge patienten måste leva beror på graden av metastasering, känslighet för den använda behandlingen, komplikationer och typ av cancer. Den femåriga överlevnadsgraden för icke-småcellscancer är 1%, för småcellscancer - 2%. Patienter dör oftare inte av en tumör utan som ett resultat av komplikationer som utvecklats mot dess bakgrund. Dessa inkluderar lunginflammation, pleuris, svår andningssvikt, nedsatt lymfutflöde.

Vad är prognosen??

Död från stadium 4 lungcancer hos de flesta patienter inträffar snabbt, eftersom flera metastaser påverkar vitala organ och förgiftning av kroppen med tumörmetaboliska produkter tömmer kroppen. Om sjukdomen behandlas med alla nödvändiga metoder ökar livslängden och dess kvalitet. Men 4 msk. har en dålig prognos, eftersom ett litet antal patienter lever i mer än 5 år, medan andra dör inom ett års behandling.

Steg 4 lungcancer och symtom före döden

Lungcancer är en cancer som oftast drabbar rökare. Ofta i de tidiga stadierna utvecklas cancer asymptomatiskt och personen misstänker inte ens att han redan är sjuk. När sjukdomen blir permanent går personen till läkaren, men det är för sent. Det är inte många som vet hur sjuka människor dör av lungcancer. Detta är en verklig tragedi inte bara för den döende personen själv utan också för hans familj och vänner..

Sjukdomen utvecklas inte efter kön, både män och kvinnor kan bli sjuka lika.

 • Blödning
 • Komplikationer efter kemoterapi
 • Kvävning

De viktigaste symptomen på terminalsteget

Slutstadiecancer är det sista (fjärde) irreparabla stadiet av sjukdomen, när tumörceller växer okontrollerat och sprids i hela kroppen. Död från lungcancer i detta skede är oundvikligt.

I modern medicin finns det ingen effektiv terapi för maligna lungtumörer. Om det fortfarande finns en risk för återhämtning i de tidiga stadierna, fortskrider sjukdomen i steg 3 och 4 så snabbt att det inte längre är möjligt att stoppa det.

De befintliga behandlingsmetoderna kan förlänga patientens liv och lindra lidande endast en kort tid. Grad 4 lungcancer kännetecknas av vissa symtom som förekommer före döden:

 1. Dåsighet och trötthet, även med lite fysisk ansträngning. Detta beror på en nedgång i ämnesomsättningen mot bakgrund av uttorkning. Patienten sover ofta länge. Stör honom inte.
 2. Minskad aptit. Det inträffar på grund av att kroppen behöver mindre och mindre energi. Det blir svårt för honom att smälta tung mat, som kött, så patienten vägrar att äta det och kräver enkel gröt. Innan döden är en person så svag att han inte fysiskt kan svälja mat. I detta fall ska patienten ofta få vatten att dricka och fuktade torra läppar. Du kan inte tvinga matning.
 3. Svaghet. Uppstår från brist på styrka. Patienten äter lite och får därför lite energi. Han kan inte göra grundläggande saker - höja huvudet, vända på hans sida. Kära borde vara där och ge honom tröst..
 4. Apati. Levereras med utrotning av vitalitet. Patienten slutar vara intresserad av händelserna omkring honom, drar sig tillbaka till sig själv och isoleras - detta är naturligt för en döende. Försök att bara vara där, prata med de sjuka, håll i handen.

Desorientering och hallucinationer. De uppstår på grund av störningar i organens och hjärnans funktion i synnerhet (syresvält). Patienten kan ha minnesfel, tal kan bli osammanhängande och meningslöst.

Du måste ha tålamod, adressera honom lugnt och försiktigt, varje gång du ringer ditt namn.

 • Venösa fläckar. Visas mot bakgrund av nedsatt blodcirkulation. Blod fyller kärlen ojämnt. Bourgogne eller blåaktiga fläckar som kontrasterar med blek hud börjar dyka upp först på fötterna. De uppträder vanligtvis under de sista dagarna eller timmarna av döden..
 • Andfåddhet och andfåddhet. De följer den döende mannen till slutet. Ibland blir andningen hes och högljudd - då måste patienten lyfta huvudet och lägga en annan kudde eller sitta i ett halvt sittande läge. Andningen är svår på grund av ökad tumörstorlek och ansamling av exsudat i lungorna.
 • Brott mot urinering. Det verkar på grund av dålig njurfunktion. Patienten dricker lite, urinen blir mättad med en brun eller rödaktig nyans. Njursvikt uppstår, toxiner kommer in i blodomloppet, patienten faller i koma, varefter han dör.
 • Svullnad i nedre extremiteterna. Det inträffar som ett resultat av njursvikt. Istället för att utsöndras utanför, ackumuleras biologiska vätskor i kroppen, nämligen i benen. Det talar om nära döden.
 • En kraftig förändring av kroppstemperaturen. Händer och fötter blir kalla. Detta beror på nedsatt blodcirkulation. Under de sista ögonblicken flyter blod från periferin till de vitala organen. Naglarna blir blåaktiga. Patienten ska täckas med en varm filt..
 • Olidlig smärta. De uppstår när organ skadas av en tumör (metastaser). De är så starka att endast narkotika hjälper..
 • Symtomen är olika för varje patient. Det beror på organismens individuella egenskaper och sjukdomens svårighetsgrad (lokalisering av foci). En terminalt sjuk persons tillstånd försämras stadigt varje dag.

  Hur slutstadiet av cancerpatienter dör?

  Det är omöjligt att avgöra hur länge en person med stadium IV-cancer kommer att leva. Man kan bara spekulera utifrån specifika tecken. Processen med att dö i lungcancer liknar att dö av andra sjukdomar..

  Personen är redan medveten om att de dör och är redo att acceptera det. Under de sista dagarna av sitt liv är cancerpatienter oftast ständigt nedsänkta i sömn, men vissa kan tvärtom starta psykos och varar länge.

  Döden sker gradvis och i steg:

  1. Predagonia. Allvarliga störningar i centrala nervsystemet observeras, emotionell och fysisk aktivitet är deprimerad, blodtrycket sjunker kraftigt och huden blir blek. Patienten kan vara i detta tillstånd under lång tid om särskild vård ges..
  2. Vånda. Det kännetecknas av ett upphörande av blodcirkulationen och andningen mot bakgrund av en störning i balansen mellan vitala funktioner, när vävnader är ojämnt mättade med syre. Det är på grund av detta som döden inträffar. Det här steget varar cirka 2-3 timmar.
  3. Klinisk död. En person anses vara död, eftersom alla kroppsfunktioner slutar, förutom metaboliska processer i celler. I andra fall kan patienten återupplivas i 5-7 minuter, men i steg 4 cancer är detta stadium oåterkalleligt och klinisk död förvandlas alltid till biologisk.
  4. Biologisk död. Det sista steget, som kännetecknas av att hela organismen (vävnader och hjärna) har fullbordat den vitala aktiviteten.

  Processen med att dö är individuell och sker annorlunda för varje patient. För närvarande måste förutsättningar för en tyst bortgång från livet skapas för den döende. Det är viktigt att komma ihåg att släktingar under de sista ögonblicken i livet ska vara nära och ge en dödssjuk person bekväma förhållanden.

  Orsaker till dödsfall hos patienter med grad 4 lungcancer

  I lungcancer utvecklas metastaser snabbt och tränger in i benen, intilliggande organ och hjärnan.

  När en tumör påverkar lungvävnad och tumörceller multiplicerar aktivt, inträffar antingen fullständig förstörelse av denna vävnad eller syre blockeras - vilket i båda fallen minskar kroppens vitalitet och leder till döden. Orsakerna till dödsfall i lungcancer kan vara:

  • blödning,
  • konsekvenser av kemoterapi,
  • kvävning (kvävning).

  Blödning

  Blödning i 30-60% av fallen är dödsorsaken hos cancerpatienter. Allt börjar med uppkomsten av blod i sputum, vars mängd ökar över tiden. Detta beror på en ökning av tumören och uppkomsten av sår på bronkialslemhinnan. En abscess eller lunginflammation kan utvecklas. Kärlen i bronkierna skadas med efterföljande kraftig blödning, vilket leder till döden.

  Lungblödning anses vara den farligaste:

  • Asfyxi (lungorna är fyllda med blod) - återupplivningsåtgärder är ineffektiva, döden kan inträffa inom 5 minuter,
  • Böljande kontinuerligt - blod strömmar in i lungorna.

  Komplikationer orsakade av lungcancer (penetration av metastaser till andra organ) kan orsaka blödning i tarmarna, vilket kan leda till att patienten dör..

  Komplikationer efter kemoterapi

  Denna behandlingsmetod används för att förstöra och stoppa tillväxten av tumörceller i de första stadierna av sjukdomen och som en ytterligare åtgärd (förbereda patienten för kirurgisk behandling).

  En cancertumör med metastaser sänker immunförsvaret kraftigt. Kemoterapidroger förstör cancerceller men minskar de skyddande funktionerna hos en försvagad kropp avsevärt.

  Omedelbart efter behandlingen kan patienten känna lättnad under en tid, men då uppstår en kraftig försämring av tillståndet, förlust av styrka och progression av sjukdomen med dödligt utfall..

  Kvävning

  Vätskan från cancerinfiltraten byggs gradvis upp i lungorna och orsakar kvävning. Patienten börjar kvävas och dör. Medicin känner ännu inte till metoder för att lindra en sådan patients tillstånd. Den ångest till vilken stadium 4 lungcancerpatienter är dömda är svår att beskriva, men tyvärr upplever de alla det..

  Smärthantering

  Smärtstillande medel, av vilka det finns många, räddar cancerpatienternas lidande, men endast en läkare kan välja den som passar bäst för en viss patient. Smärtor har olika intensitet, så läkarens uppgift är att bestämma den individuella dosen.

  Bedövningsbehandling innebär användning av spårningsmedicin:

  • starka opiater med högt innehåll av narkotiska ämnen (morfin, fentanyl, oxikodon, metadon, diamorfin, buprenorfin, hydromorfon),
  • svaga opiater med lågt innehåll av narkotiska ämnen (Tramadol, Codeine),
  • hjälpmedicin:
  • Dexametason, prednisolon - för att lindra svullnad,
  • Topiramat, Gabalenin - mot anfall,
  • Diklofenak, Ibuprofen, Aspirin - icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel,
  • lokalbedövningsmedel och antidepressiva medel.

  Vid akut smärta kan du ta receptfria smärtstillande medel som finns tillgängliga över disken. Dessa är vanligtvis billiga orala mediciner. Om smärtan är ihållande kan din läkare ordinera Tramadol (receptbelagda) tabletter eller skott. Patienten ska hålla en logg över att ta läkemedlet i tid, beskriv smärtan. Baserat på dessa data kommer läkaren att justera frekvensen och dosen av läkemedel per dag.

  Viktig! Schema för smärtstillande medel bör följas strikt. Behandlingen kommer att vara ineffektiv om medicinen tas oregelbundet.

  När läkemedlen de använder slutar fungera kommer onkologen att ordinera starka narkotiska läkemedel som morfin eller oxikodon..

  De fungerar bra med antidepressiva medel. För patienter med nedsatt sväljfunktion eller svår illamående är dosformer som rektala suppositorier, droppar under tungan (en dos är 2-3 droppar), fläckar (limmade var 2-3: e dag), injektioner och droppar lämpliga.

  Många cancerpatienter är rädda för att utveckla beroende av smärtstillande medel, men detta är extremt sällsynt. Om tillståndet förbättras under behandlingen kan du gradvis minska dosen av läkemedlet. Smärtstillande medel orsakar sömnighet, om patienten inte är nöjd med detta kan läkaren sänka dosen till den acceptabla smärtgränsen.

  Näring och patientvård

  Ju mer sjukdomen utvecklas, desto mer börjar patienten vara beroende av andras hjälp. Han själv kan inte röra sig, gå på toaletten, simma och så småningom ens vända sig i sängen.

  För förflyttning av patienter på sjukhus finns vandrare och rullstolar, hopplöst sjuka patienter rekommenderas att kommunicera med en psykolog som mentalt förbereder dem för den kommande döden.

  Om patienten sällan börjar tömma tarmarna (en paus i mer än tre dagar) och avföringen blir hård ordineras lavemang eller laxermedel. Överträdelser förekommer också i urinvägarna. En boendekateter krävs ofta. Med utrotning av vitalitet försvagas också patientens aptit. Delarna blir mindre för varje måltid och vatten. När sväljproblem börjar kan den älskade bara återfukta munnen och läpparna..

  De sista dagarna i en människas liv med stadium 4-cancer bör gå i en lugn atmosfär av familj och vänner. Du kan prata med honom, läsa böcker för honom eller aktivera lugnande musik. Men ibland händer det att patienten inte längre vill leva och tänker på självmord trots alla ansträngningar och vård av släktingar.

  I det moderna samhället finns det tvister om dödshjälp (översatt från grekiska - "god död") - är förfarandet ett humant sätt att avbryta liv hos terminalt sjuka människor och varför, på begäran av patienten, kan läkaren inte stoppa sitt lidande genom att införa en dödlig dos av läkemedlet.

  Den enda platsen där eutanasi är legaliserad är i delstaten Oregon. Medicinsk etik har genomgått ett antal förändringar under de senaste århundradena. Om man tidigare trodde att endast de sjuka skulle hanteras, ägnas nu mycket uppmärksamhet åt de döende..

  Dödsstatistiken för cancerpatienter är en besvikelse. Allt kompliceras av det faktum att cancer i de tidiga stadierna kanske inte manifesteras på något sätt, och i avsaknad av specifik behandling under det första året dör cirka 90% av patienterna..

  Det är möjligt att upptäcka cancerceller i lungorna endast genom att genomföra ett sputumtest, men ofta försvagas en försvagande natthosta (ett av tecken på lungcancer) helt enkelt till förkylning. Därför bör alla genomgå förebyggande läkarundersökning i tid och regelbundet..

  Steg 4 lungcancer

  Epitel lungvävnad, under vissa förhållanden, är mottaglig för maligna förändringar i cellstrukturen. Denna patologi i en serie onkologiska sjukdomar kallas lungcancer. Utvecklingen av sjukdomsprocessen är vanligtvis uppdelad i fyra faser. Den här artikeln belyser frågor relaterade till stadium 4 lungcancer.

  Andningscancer: prognos

  Olika typer av diagnostiska åtgärder, som testar symtomen på en viss period av tumörutveckling, gör det möjligt för läkare att förutsäga livslängden för en patient med en dödlig sjukdom.

  Prognosen för de sista fyra stadierna av lungcancer är en besvikelse. Återfödda maligna celler (metastaser) sprids i detta skede av sjukdomen och påverkar andra inre organ hos en person i hela kroppen. Oavsett hur många behandlingsprocedurer som fortsätter, oavsett vilken modern teknik som används, efter en omfattande undersökning, fastställer läkare prognosen för den nuvarande formen av sjukdomen med patientens ungefärliga livslängd.

  Hittills, enligt vittnesmål från onkologer, är den bästa indikatorn bland patienter med lungcancer fem års överlevnad. Detta är svaret på frågan: hur många människor lever med steg 4 lungcancer?

  Det står för tio procent av det totala antalet patienter som diagnostiserats med grad 4 sarkom. Den förväntade livslängden beror i detta fall direkt på utförandet av komplexa behandlingsförfaranden som ordinerats av en läkare av de som lider av sjukdomen. Det värsta scenariot för prognosen i fjärde steget, som uttrycks av läkare, är början på ett dödligt resultat på några månader.

  Steg 4 lungcancer - symtom

  Det sista stadiet av skador på luftvägarna, åtföljd av manifestationen av nya, tidigare inte noterade symtom hos patienter:

  • kraftig viktminskning
  • aptitlöshet (i vissa fall misslyckande i matsmältningssystemet, med spridning av metastaser till tarmområdet);
  • ansamling av vätska i bukhålan (ascites), i lungorna (pleurisy);
  • dålig blodpropp;
  • samtidigt skador i form av kompressionsfrakturer.

  Steg 4-cancer kännetecknas av misslyckandet i ett eller flera organ, oftare än andra:

  • njure;
  • binjurarna;
  • lever.

  Avlägsna metastaser vid denna punkt i patologin kan bildas som en malign tumör i skelettbenet, den andra, tidigare friska, lungan, i hjärnan.

  Omedelbart före döden, om en person dör av lungcancer i steg 4 och inte av biverkningar av sjukdomsförloppet, till exempel hjärtinfarkt eller utmattning, är två alternativ möjliga, vilket indikerar den sista fasen av sjukdomen:

  • kroppstemperaturen stiger till kritisk. Kvalen i samband med andfåddhet, efter några timmar, slutar med patientens död.
  • patienten är nedsänkt i ett tillstånd av sopor - nästan sovande, med sällsynta medvetenhetsblixtar, där en person kan uttala enskilda ord utan att förstå deras mening. I detta tillstånd stannar patienten 15-20 timmar före döden..

  Steg 4-behandling med metastaser i olika organ

  Det måste dock sägas att förutom självbehandling hemma kan patienten och hans släktingar idag räkna med specialiserade medicinska och sociala institutioner som bedriver palliativ vård för dödligt sjuka. Ett vårdcentral som tar emot och tillhandahåller vård för patienter i slutet av sin sjukdom kallas ett hospice. Här får allvarligt sjuka människor bekväma förhållanden av specialutbildad personal för dessa ändamål..

  Öppenvård och hembehandling för steg 4 är i huvudsak ett smärtstillande medel som ordinerats av en läkare.

  Den typ av smärta som upplevs av människor med samma diagnos av sjukdomen kan variera med avseende på ursprung, intensitet och varaktighet av smärtsamma känslor. Efter att läkaren har fastställt smärtans typ och amplitud föreskriver läkaren en adekvat behandling. I vissa fall är de icke-narkotiska smärtstillande medel:

  • paracetamol;
  • aspirin;
  • diklofenak, etodolak (i ​​kombination);
  • ibuprofen, naproxen, ketorolak (i ​​kombination);
  • ksefokam;
  • piroxikam;
  • meloxikam;
  • mefenaminsyra.

  De narkotiska analgetika som föreskrivs för en person med cancer kan innefatta:

  • tramadol;
  • relan;
  • sibazon.

  Dessutom utförs lindring av svår smärta genom injektioner med olika varaktighet. Kroppens beroende av dem är fylld med avvisande av andra smärtstillande medel och det ständiga behovet av att öka dosen av läkemedlet, vilket hotar risken för drogberoende. Användningen av dessa smärtstillande medel kontrolleras strikt av en läkare:

  • Kodein;
  • Trimeperidin;
  • Buprenorfin;
  • Pyritramid;
  • Fentonil;
  • Morfin.

  Behandling av en malign tumör i andningsorganen med folkmedicin

  Tyvärr finns det ingen statistik om botemedel mot stadium 4 lungcancer med traditionell medicin. Ändå kan recept på hemlagade droger, förfrågningar om fördelarna och effektiviteten med olika typer av tinkturer, hemlagade preparat, idag lätt hittas på forum som är dedikerade till denna fråga och på Internet..

  1. Alkoholtinktur av vitlök. Ett kilo riven vitlök hälls med en halv liter alkohol (70%), insisterade i två veckor på en plats skyddad från ljus, filtrerad genom cheesecloth, tas innan du äter:
   • 3 gånger om dagen, en droppe;
   • varje efterföljande dag fördubblas dosen i en månad (följt av en paus - 2 månader);
  2. Växt ört, med honung. Hackade färska örtblad blandas med lika mycket honung. Använd före måltiderna:

  • en matsal 4 gånger om dagen (tvättas med vatten);
 • Infusion av celandine späds med kokande vatten (med en hastighet av: 1 matsked celandine i ett glas kokande vatten). Kyl till rumstemperatur, konsumera före måltider:
  • en matsked 3 gånger om dagen - 2 veckor;
  • två matskedar 3 gånger om dagen - 4 veckor.
 • Lungcancer steg 4

  Lungcancer är en farlig cancer. Cancerpatologi kännetecknas av hög sannolikhet för dödsfall bland patienter. I avsaknad av korrekt behandling under de första 12 månaderna utvecklas tumörbildningen till det sista steget. Steg 4 dödar 90% av vuxna. Anledningen ligger både i överdriven aggressivitet och i det faktum att symtomen på lungpatologi i de tidiga stadierna av progression inte uppträder och inte orsakar misstanke hos en person.

  I sådana situationer, före diagnos, flyttar den primära utbredda onkologiska processen till närliggande vävnader och bildar ett stort antal metastaser. Metastas sprider sig till angränsande organ och strukturer. Som ett resultat leder situationen till att patienten dör. Steg fyra lungcancer är inte mottaglig för framgångsrik behandling. En person kan inte övervinna cancer. I det fjärde steget är det möjligt att förlänga patientens liv och lindra smärtsamma symtom endast under en viss tidsperiod, eftersom människor inte lever i steg 4 under lång tid.

  Slutstadiet cancer symtom

  Den slutliga graden av cancer är det sista steget. Den drabbade cellen multiplicerar okontrollerbart och täcker över tiden hela människokroppen. Död från lungcancer kan inte undvikas. Modern medicinsk praxis kan inte ge en effektiv behandling mot andningsorganens onkologiska patologier.

  I de tidiga stadierna kommer sannolikt vuxna att återhämta sig helt efter cancer. Men i steg 3 och 4 kännetecknas den maligna processen av accelererad progression; det är inte möjligt att blockera utvecklingen av sjukdomen. De behandlingsmetoder som erbjuds av läkare kan öka patientens förväntade livslängd över tid och lindra det smärtsamma tillståndet. Steg 4 lungcancer definieras av symtomen som förekommer före döden:

  • Dåsighet, snabb trötthet, oavsett graden av fysisk stress. Anledningen till denna situation är en långsam metabolisk process som ett resultat av uttorkning av kroppen. Patientens sömn varar längre än vanligt. Att störa offret rekommenderas dock inte..
  • Minska eller förlust av aptit - människokroppen kräver färre näringsämnen. Matsmältningskanalen har svårt att smälta tunga livsmedel. Därför förändras kosten. På menyn, i stället för kötträtter, råder grötig mat. Innan döden berövas patientens energireserver i kroppen och kan inte svälja mat på egen hand. Det rekommenderas här att ge vatten ofta och att övervaka fukten från torra läppar. Du kan inte tvinga mata patienten.
  • Svaghet i kroppen är brist på energi. På grund av minskningen av matintaget saknas styrka. En person berövas möjligheten att lyfta kroppsdelar och vända på deras sida. Därför är vård av släktingar nödvändig för att säkerställa komfort..
  • Apatiskt tillstånd - inträffar efter en minskning av energin. En person tappar intresset för livet, för världshändelser. Som ett resultat drar sig offret tillbaka till sig själv. Under en sådan tidsperiod är stödet från nära och kära viktigt..
  • Desorientering och hallucinogena bilder - hjärnans funktion störs. Det finns en försämring av minnet, talförmågan.
  • Venösa områden - fläckarna orsakar nedsatt cirkulation. Blod fördelas slumpmässigt genom kärlsystemet. Bourgogne och blåaktiga nyanser på en blek hud uppträder under de sista dagarna av patientens liv.
  • Andfåddhet och andfåddhet - Symtomen fortsätter tills döden inträffar. Ibland är andningen hes och högljudd. Du måste lägga en kudde under huvudet eller placera människokroppen i sittande tillstånd. Andningsförloppet försämras till följd av en ökning av tumörstorleken och ansamling av exsudat i lungan.
  • Störda turer på toaletten - njurfunktionen är försvagad. En person dricker mindre vatten och urea får mättnad och brun eller röd färg. Njursvikt utvecklas. Blodet är mättat med giftiga spårämnen. Offer hamnar i koma och dör så småningom.
  • Svullnad i benen - njurar och lever misslyckas. Vätska slutar lämna kroppen och ackumuleras i organen, särskilt på benen. Detta symptom förutspår en snabb död..
  • Plötslig förändring i kroppstemperatur - händer och fötter kyls. Cirkulationen av blodcirkulationen störs. Under de sista timmarna av en patients liv lämnar blod de vitala organen. Spikplattan är täckt med en blåaktig nyans. Vi rekommenderar att du täcker patienten med en varm filt eller filt.
  • Allvarlig ömhet - smärta uppträder när tumören metastaserar till angränsande organ. Metastaser har stark karaktär. Villkoret behandlas endast med droger.

  Tecken på andningsonkologi förekommer hos varje individ individuellt. Symptomens manifestation beror på människokroppens personliga egenskaper och graden av vävnadsskada av cancerfoci. Med tiden känner offret en snabb försämring.

  Stadier av det döende tillståndet

  Innan döden går kroppen igenom flera stadier av ett döende tillstånd.

  Predagonia kännetecknas av att nervändarna förstörs i centrala nervsystemet:

  • Medvetandet är förvirrat, hämning av reaktioner. Äldre människor kan inte ge sina egna namn. Patienten lider av desorientering.
  • Andningen åtföljs av svår andfåddhet.
  • Huden blir blek av kvävning. Långvarig fasta framkallar akrocyanos. Det finns ett blåaktigt sken av lesioner på avstånd från hjärtstrukturen - fingrar, näsa etc..
  • Sänker blodtrycket.
  • Pulsen kan bestämmas av hals- och lårbensregionerna, förutom perifera artärer.
  • Känslomässiga och fysiska funktionshinder.

  Varaktigheten av steg 1 skiljer sig och baseras på den hjälp och energi som tillhandahålls i rätt tid för att bekämpa kroppens sjukdom. Tillvägagångssättet för ångest utförs genom ett terminalavbrott, när andningen plötsligt slutar efter den initiala ökningen i frekvens. Det finns inte heller någon karakteristisk reaktion hos eleverna på en ljusstimulans..

  Ångest är en period av funktioner för funktioner för den efterföljande kampen mot döden:

  • Hjärtslag normaliseras, blodflödet stabiliseras. Patienten återgår till normalt medvetande.
  • Med tiden är de pågående processerna slutförda - det finns ingen reflexiv reaktion, den visuella och hörselapparaten är nedsatt.
  • Kroppens kliniska död diagnostiseras.
  • Följande tecken hjälper till att fastställa klinisk död hos en patient:
  • Blodcirkulationen stannar. Pulsationen känns inte på hals- och lårbensartärdelen, vilket leder till att epidermis svalnar.
  • Andningsprocessen slutar.
  • Hjärnans funktion slutar. Tecken på medvetande och reaktioner observeras inte. Eleven utvidgas, det finns ingen reaktion på en ljuskälla.

  Varaktigheten av klinisk död är mindre än 5 minuter. Hypoxi orsakar förstörelse av cellulära strukturer i hjärnan som styr vissa funktioner. Den angivna tidsperioden är kritisk och avgörande för hjärnvävnaden. I senare skeden observeras allvarliga kränkningar av den cellulära metaboliska processen och klinisk död blir biologisk.

  Biologisk död är det sista stadiet av cancer. Funktionen av kroppens celler och strukturer stoppas. Situationen åtföljs av följande symtom:

  • Hornhinnan torkar upp, eleven får en grumlig nyans, iris blir missfärgad.
  • Turgor i ögongloben är störd.
  • Typiska kadaveriska områden.

  Behandlingsmetoder

  Det avancerade stadiet i lungcancer kräver i de flesta fall användning av palliativ terapi. Kampen genomförs inte med den onkologiska kursen, men behandlingen syftar till att minska obehagliga manifestationer, lindra välbefinnandet och förbättra patientens livskvalitet. Om omfattande metastaser diagnostiseras presenteras den centrala metoden vid behandling av onkologi genom uppgiften att maximera offrets livslängd.

  Sannolikheten för full återhämtning från cancer är mycket låg. Terapeutisk behandling använder thoracocentes i stor utsträckning. Överskott av ackumulerad vätska från lunghålan elimineras utan smärtsamma symtom. Palliativ terapi kräver användning av terapeutiska metoder som används för att eliminera malign patologi i de tidiga utvecklingsstadierna:

  • kirurgiska ingrepp;
  • strålbehandling;
  • hormonbehandling;
  • immunterapi;
  • kemoterapi.

  Operationen gör det möjligt för kirurgen att inte ta bort kroppen av den patogena bildningen i sig utan individuella metastaserande celler. Anledningen är att avlägsnandet av en cancer i lungcancer av 4: e graden inte kommer att ha det önskade resultatet och är meningslöst. Kemoterapi hjälper till att minska storleken på det patologiska fokuset och minska svårighetsgraden av sjukdomen med metastaser.

  Lindring av patientens tillstånd

  Smärtstillande medel kan hjälpa till att lindra smärta. Den behandlande läkaren väljer lämpliga alternativ för den enskilda patienten. Smärtsamma känslor skiljer sig åt i graden av manifestation. Den korrekta dosen hjälper inte till att bota sjukdomen, men det förbättrar livet. För att eliminera symtomen används följande smärtstillande medel:

  • Morfin, fentanyl, oxikodon, metadon, diamorfin, buprenorfin och hydromorfon;
  • Tramadol och kodein.
  • Dexametason och prednisolon;
  • Topiramat och Gabapentin;
  • Diklofenak, Ibuprofen och Aspirin är antiinflammatoriska ämnen;
  • Bedövningsmedel och antidepressiva medel.

  För svår smärta kan du ta en receptfri smärtstillande medel över disken. Ofta presenteras läkemedel med orala läkemedel, vilket är anmärkningsvärt för deras låga kostnad. Med en ständig manifestation av smärtsamma förnimmelser ordinerar läkaren ett Tramadol-recept. Läkemedlet ska tas i tabletter eller genom injektioner. Personen ska registrera sin medicin per timme och beskriva hur de känner. Baserat på den mottagna informationen justerar den behandlande läkaren mängden användning och dosering av läkemedel per dag.

  Det är viktigt att följa det föreskrivna smärtstillande schemat för att förhindra smärtsymtom. Behandlingen visar låg effektivitet om läkemedlet dricks oregelbundet. Om de föreskrivna substanserna slutar fungera, tillför onkologen starka narkotiska ämnen (morfin, oxikodon) till behandlingen. Det är tillåtet att kombinera dessa läkemedel med antidepressiva medel. Vid nedsatt sväljning eller kraftig kräkning rekommenderas att du använder rektala suppositorier, sublinguala droppar, plåster, injektioner eller droppar.

  Behandlingsprognos

  I vissa situationer skickas en person för undersökning till en läkare för cancer som inte har startat metastaser i vävnaden, eller så bildas inte de metastatiska cellerna helt på grund av det tidiga stadiet av den maligna processen. Det är möjligt att diagnostisera en atypisk sjukdom genom en PET-skanning. Förfarandet är inte föreskrivet för varje patient. Andra diagnostiska metoder kan bara detektera redan bildade metastaser, men avslöjar inte patogena foci.

  I sådana fall avlägsnar läkaren lungan och metastaser bestäms senare i närvaro av en pågående onkologisk process. Det finns en hög sannolikhet för återhämtning här, så prognosen är god. Under operationen avlägsnas den primära tumören som sprider de drabbade cellerna genom hela kroppen. Patienten kan läggas in på sjukhuset om lungorna påverkas och det finns metastaser. Patogen vävnad detekteras när den första maligna lesionen inte elimineras.

  Det är möjligt att ta bort den första tumörbildningen och sedan bekämpa metastaser. Denna procedur är dock ofta inte möjlig. Därför, vid onkologisk sjukdom, oavsett stadium, är det viktigt att se en läkare tidigt. Tidig upptäckt av karcinom ökar sannolikheten för återhämtning och förbättrar livsprognosen. Annars har människor inte mer än ett år att leva..