Livslängd i stadium 3 cancer med metastaser

Fibrom

Under de senaste åren har cancer blivit den näst mest dödliga diagnosen, näst bara efter hjärt-kärlsjukdomar. Denna onkologiska sjukdom avser en typ av patologi som påverkar mänskliga organ - mage, tarmar, matstrupe, lever, lungor, struphuvud, bröstkörtlar, reproduktions- och skelettsystem. Det finns fyra stadier av cancer. Läkare bestämmer graden av cancerutveckling efter tumörens storlek, fördelningsområdet för den primära neoplasman, förekomsten av skador på lymfkörtlarna och metastaseringsprocessen i patientens kropp. Trots utvecklingen av modern medicin når denna patologi ofta det tredje steget, där prognosen för överlevnad beror på många indikatorer, inklusive patientens emotionella tillstånd..

Innehåll

Orsaker till sjukdomen

De pålitliga orsakerna till cancer är fortfarande inte kända. Det finns bara teorier enligt vilka faktorer som påverkar utvecklingen av en tumör är:

 • genetisk predisposition;
 • obalanserad kost och påverkan av cancerframkallande ämnen i maten;
 • missbruk av alkohol och rökning;
 • bakterie- och virusinfektioner i kroppen;
 • effekterna av vetenskapliga och tekniska framsteg på människors hälsa (kärnbränsle, mobiltelefoner, mikrovågsugnar etc.).

I många fall når cancer grad 3 på grund av sen diagnos av sjukdomen och sen behandling av patienter till en läkare.

Steg 3 cancersymtom

Sjukdomen börjar med uppkomsten av atypiska celler i människokroppen, som över tid förökar sig och tränger in i närliggande vävnader och organ. Steg 3-cancer kännetecknas av penetrering av drabbade celler i lymfkörtlarna. I detta skede av sjukdomsutvecklingen observeras följande allmänna karakteristiska symtom:

 • känsla av konstant trötthet, svaghet, ökad sömnighet;
 • Värkande leder;
 • ökad svettning under sömnen;
 • aptitlöshet;
 • viktminskning;
 • temperatur ökning;
 • huvudvärk (ibland är medvetslöshet möjlig).

Beroende på det drabbade organet kan svårigheter med urinering, upprördhet i mag-tarmkanalen, svårigheter att svälja, svullnad i armar och ben, blodig urladdning, förstorade och smärtsamma lymfkörtlar läggas till ovanstående symtom. Patienten i detta skede av sjukdomen kan inte misslyckas med att märka en signifikant försämring av hälsan, därför söker han som regel hjälp från en läkare. Livslängden i detta stadium av cancer beror på graden av skada på kroppen..

Behandlingsmetoder

I det tredje stadiet av sjukdomen sker snabb uppdelning och spridning av cancerceller, den så kallade ökade metastasen diagnostiseras. Behandlingsprocessen är ganska komplicerad och allvarliga komplikationer är möjliga. Följande metoder används för detta steg:

 • kirurgiskt ingrepp;
 • endoskopi;
 • strålbehandling;
 • kemoterapi;
 • hormonbehandling;
 • biologisk terapi.

Kirurgiskt ingrepp. Denna metod är mest effektiv för att förhindra vidare utveckling av cancer. Trots sjukdomens avancerade stadium är många tumörer fortfarande operativa. Det tredje steget av cancer kännetecknas av närvaron av metastaser som inte kan tas bort helt. Därför föreskrivs nödvändigtvis ytterligare behandlingsmetoder, såsom strålning, kemoterapi och hormonbehandling, i samband med operationen..

Strålbehandling. Denna typ är effektiv vid behandling av tumörer i de djupa skikten av huden. Denna effekt används tillsammans med kirurgiskt ingrepp och utförs före och efter den. Med hjälp förhindras penetrering av cancerceller i närliggande friska vävnader. Om kirurgisk avlägsnande av tumören är omöjlig av någon anledning, sänker tillväxten och reproduktionen av de drabbade cellerna med hjälp av strålbehandling.

Kemoterapi. Denna behandlingsmetod är baserad på införandet av speciella kemiska preparat av cytostatika i patientens blod. De minskar celltillväxten och har en skadlig effekt på neoplasmer. Kemoterapi fungerar som en extra metod för kirurgisk behandling och utförs före eller efter den. Denna behandlingsmetod har dock en aggressiv effekt på kroppen, eftersom den förstör inte bara cancerceller utan också friska celler, så mellan kurserna behöver du vila för att återställa kroppen. De viktigaste negativa effekterna av kemoterapi: håravfall, hjärtrytmstörningar, matsmältningsbesvär.

Cancer i 3 grader av olika organ

De befintliga symtomen och komplikationerna av stadium 3-cancer försämrar patienternas livskvalitet och minskar dess varaktighet. Det finns ett koncept om fem års överlevnad, enligt vilken ytterligare förutsägelser görs om effektiviteten av behandlingen och möjligheten för patientens återhämtning. Låt oss förstå mer detaljerat vad det tredje stadiet av cancer är och vad det betyder för olika mänskliga organ.

Bröstcancer

Det tredje steget av denna sjukdom kännetecknas av närvaron av en tumör i körteln och spridningen av atypiska celler i närliggande axillära och peri-pectoral lymfkörtlar. Som regel används kirurgi (mastektomi) för att behandla denna typ av cancer, följt av strålbehandling. Dessutom kan ett komplex med kemoterapi, riktad terapi och hormonbehandling förskrivas. Detta stadium av sjukdomen är uppdelad i ytterligare tre delsteg..

Steg IIIA. Har i sin tur ett av tre flödesscenarier:

 • tumör upp till 2 cm i diameter, infekterade celler har trängt in i högst 9 lymfkörtlar;
 • tumören är mer än 5 cm stor, i lymfkörtlarna finns det små kluster av atypiska celler;
 • en tumör med en diameter på mer än 5 cm och nya foci av sjukdomen observeras i peri-pectoral och axillary lymfkörtlar.

Steg IIIB. Det kännetecknas av närvaron av en neoplasma av vilken storlek som helst, dess spiring i bröstet och närliggande hud, spridd till högst nio lymfkörtlar.

Steg IIIC. För det måste följande villkor vara uppfyllda:

 • tumören har vilken storlek som helst, växer in i väggarna i bröstet och huden och sår bildas;
 • neoplasman har metastaser i de subklaviska, axillära och peri-bröst lymfkörtlarna.

Lever cancer

Detta organ kännetecknas av den snabba utvecklingen av sjukdomen (på 3-4 månader växer neoplasman från det första till det fjärde steget), men vid steg 3 observeras ingen skada på lymfkörtlarna. Det finns tre delsteg av levercancer:

 • IIIA (förekomsten av flera neoplasmer, och en av dem är mer än 5 cm i storlek);
 • IIIB (tumörinvasion i lever- och portalvenerna);
 • IIIC (ett tillstånd där tumören redan har vuxit till andra intilliggande organ än gallblåsan).

Svårigheten att behandla levercancer är oförmågan att utföra en operation. Detta kan orsakas av olika orsaker (för stor tumör, obekväm lokalisering av neoplasman, närvaron av flera foci i hela orgeln). Därför är de viktigaste behandlingsmetoderna för onkologi av detta organ kemoterapi, strålbehandling, radiofrekvensablation (exponering för tumören med högfrekventa strömmar), riktad terapi. Under inflytande av dessa metoder reduceras ofta neoplasman i levern till en fungerande storlek.

Kolorektal cancer

I det tredje steget av tarmcancer växer tumören in i tarmens väggar och sprider sig till närliggande lymfkörtlar. De viktigaste symptomen är:

 • obehag i bukhålan;
 • flatulens;
 • avföring eller diarré
 • närvaron av blod i avföringen;
 • illamående och kräkningar;
 • brist på aptit och viktminskning.

För detta steg skiljer sig tre delsteg:

 • IIIA (tumören är belägen i tarmens muskelskikt och har vuxit till 1-3 lymfkörtlar);
 • IIIB (neoplasman har spridit sig till angränsande organ och har vuxit till djupet av hela tarmväggens tjocklek, det finns också en neoplasma i intilliggande 1-3 lymfkörtlar;
 • IIIC (cancer har vuxit genom hela tarmväggens tjocklek och spridit sig till mer än fyra lymfkörtlar).

En vanlig behandling för sjukdomen är kirurgi för att ta bort en del av den drabbade tarmen, följt av kemoterapi eller strålbehandling för att undertrycka kvarvarande atypiska celler. I avsaknad av möjligheten till kirurgiskt ingrepp föreskrivs komplex behandling med alternerande strålning och kemoterapi.

Magcancer

Med denna plats för tumören och det tredje steget av cancerutvecklingen ökar överlevnadsgraden på grund av kemoterapi och kirurgisk avlägsnande av tumören. Efter operation återställs i 15% av fallen normal permeabilitet av mat genom matsmältningskanalen.

Lungcancer

Med grad 3 lungcancer observeras en stor tumör och närliggande noder kan också påverkas. Neoplasman kan spridas till membranet, luftstrupen, hjärtsäcken, hjärtat, matstrupen, ryggraden. Förutom den befintliga tumören kan nya formationer förekomma i andra lungor. Med en acceptabel cancerstorlek utförs en operation för att ta bort en del av det drabbade organet eller hela lungan. Den kirurgiska metoden kombineras med kemoterapi och strålterapi. I obrukbar form, när cancerceller har vuxit djupt i lungvävnaden och spridit sig till lymfkörtlarna, föreskrivs endast strålning och kemoterapi.

Prostatacancer

Denna sjukdom diagnostiseras oftare hos män över 60 år. Det tredje steget kännetecknas av närvaron av neoplasmer i prostatakörteln och vanliga patologiska celler i närliggande vävnader och organ, särskilt i urinblåsan, tarmarna och sädesblåsorna. På grund av ålderdom är operationen kontraindicerad, därför ordineras behandlingen beroende på utvecklingshastigheten under konstant övervakning av en läkare. I mer än 80% av fallen är onkologisk patologi hos prostata härdbar.

Livmodercancer

Om endast livmoderhalsen påverkas av denna sjukdom är prognosen mer gynnsam och femårs överlevnadsgraden för patienter är upp till 35%. Med en cancer i själva livmodern är processen för utveckling av sjukdomen snabb och atypiska celler tränger in i bäckenorganen och påverkar dem och bildar fistlar. I det tredje stadiet av livmodersjukdomar är en kombinerad behandlingsmetod effektiv, där strålbehandling och kirurgi utförs.

Överlevnadsprognos

De effektiva resultaten av behandlingen och prognosen för hur länge patienten får leva beror främst på tumörens plats och graden av metastas. Fullständig återhämtning observeras hos endast en tredjedel av patienterna, även vid användning av komplex behandling. Beroende på placeringen av det tredje stadiet av tumören har den femåriga överlevnadsgraden hos patienter olika prognoser för:

 • lunga - 12-25%;
 • bröst - 50–70%;
 • lever - 11-15%;
 • bukspottkörteln - 18–20%;
 • mage - 15–35%;
 • livmoder - 6-15%;
 • kolorektal cancer - 35-90%.

Några av patienterna är i fullständig remission. Om den onkologiska sjukdomen inte kan behandlas kan du med olika metoder bli av med obehagliga och smärtsamma symtom och förlänga patientens liv..

Rekommendationer

Resultatet av behandlingen beror till stor del inte bara på metoden för den valda behandlingen utan också på patientens humör för återhämtning. Överensstämmelse med följande regler hjälper till att förlänga livslängden:

 • ständigt besök hos onkologen;
 • stärka immunsystemet
 • efterlevnad av en hälsosam livsstil;
 • snabb behandling av alla samtidiga sjukdomar.

Steg 3 cancer

För närvarande utvecklas medicin inom onkologi aktivt. Tillväxten av onkologiska sjukdomar har dock en ledande ställning bland de diagnostiserade sjukdomarna när det gäller dödlighet. Den största förekomsten observeras i maligna tumörer i lungor, lever, mage, tarmar, tjocktarm och ändtarm, bröst, struphuvud och matstrupe. Förväntad livslängd med en bekräftad diagnos av steg 3-cancer beräknas beroende på plats, antal drabbade vävnader, närvaro eller frånvaro av metastas och omfattningen av lymfkörtlarna i den maligna onkologiska processen.

Steg 3 Cancersymtom

Cancer uppträder på grund av den aktiva uppdelningen av atypiska celler. Tumörvävnad växer över tiden i volym och täcker närliggande strukturer och ett organ. Den patologiska förloppet i tre steg påverkar lymfkörtlarna. Överlevnadsprognosen här betyder ett extremt negativt resultat. Livslängden för patienten påverkas av skadan av tumörtillväxten i kroppen.

I de flesta fall söker en person läkare i de senare stadierna av utvecklingen av onkologi. Det tidiga stadiet av sjukdomen uttrycker ett symptom på milt obehag och sjukdom. Som ett resultat uppmärksammar inte patienten på misstänkta tecken, eftersom symtomen på upp till 3 och 4 steg inte förvärrar offrets välbefinnande avsevärt. Tumörsymtom uttalas. Bland de vanliga karakteristiska egenskaperna skiljer cancer i steg 3:

 • riklig svettning under sömnen;
 • temperatur ökning;
 • en kraftig minskning av kroppsvikt
 • allmän svaghet i kroppen;
 • snabb trötthet;
 • smärtsamma känslor.

Onkologiska behandlingsmetoder av klass 3

Det tredje steget av cancer kan orsaka allvarliga komplikationer och konsekvenser. Scenen kännetecknas av ökad metastasering och en hög grad av delning av cancerceller. Sjukdomen är mycket svår att behandla. En fullständig återhämtning observeras hos en tredjedel av de sjuka. Operationen ökar patientens chanser att bli botade av patologin. Läkaren föreskriver strålningsexponering och bioterapi som terapeutiska metoder för patienten. Som en kompletterande åtgärd tillsätts hormonella medel till behandlingen. Det finns sådana behandlingsmetoder för 3a och 3b grader av cancer:

 • kirurgiskt ingrepp;
 • kemoterapi;
 • endoskopi;
 • hormonbehandling;
 • biologisk terapi;
 • strålbehandling.

Prognos och förväntad livslängd för stadium 3 cancer

Effektiviteten av behandlingen beror på platsen för det drabbade området. Kirurgiskt ingrepp för excision av neoplasman, strålning och kemoterapi hjälper till att bota en brösttumör. Kombinationen av terapeutiska ingrepp minskar kraftigt progressionsgraden för cancer och förhindrar eventuell metastasering.

När ett fokus hittas i hjärnvävnaderna utförs sällan kirurgiska ingrepp på grund av svår åtkomst till tumören, och konservativ terapi garanterar inte ett positivt resultat. Som ett resultat försämras patientens livskvalitet och livslängden minskar. Diagnostics undersöker noggrant cellens sammansättning av formationen. Uppbyggnadens struktur hjälper till att bestämma patologiens aggressiva natur, det är möjligt att bedöma effektiviteten av de föreskrivna terapeutiska åtgärderna.

Brösttumör

Den femåriga överlevnadsgraden gör det möjligt för läkaren att beräkna offrets livslängd. Om bröstkörteln påverkas finns det 50% chans att leva de senaste fem åren. För behandling av bröstcancer ordineras mastektomi och kemoterapi för att stoppa spridningen av metastaserade celler till regionala lymfkörtlar och angränsande material, inklusive från fördjupning av atypiska vävnader till avlägsna organ. Att vägra terapi sänker återhämtningsgraden med upp till 15%.

Lever cancer

Vid levercancer är den femåriga överlevnadsgraden mindre än 15%. Situationen förklaras av den ökade utvecklingen av sjukdomen. Inom tre till fyra månader kan onkologi utvecklas från början till fjärde steget och är sällan härdbar. Kemoterapi i ett sådant fall visar inte positiv dynamik. De bästa resultaten i kampen mot levertumör visas genom kemoembolisering eller radiofrekvensemboli.

Prostatapatologi

Neoplasman i prostatakörteln i grad 3 (a eller b) täcker det patologiska förloppet i närliggande vävnader och provocerar metastasering i urinblåsan, sädesblåsorna och andra tarmstrukturer. I de flesta fall diagnostiseras sjukdomen hos män över 60 år. Ålder är en vanlig kontraindikation för kirurgi och kemoterapi.

Dessa metoder kan påverka patientens hälsa negativt jämfört med tumörfokus. Prostatacancer kan botas i över 80% av fallen. Medicinska åtgärder innebär dynamisk observation av patienten efter diagnosen. Terapeutiska åtgärder ordineras beroende på utbildningshastigheten.

Pankreas onkologi

Brist på korrekt behandling för involvering av bukspottkörteln sänker femårsöverlevnadsgraden till 8%. Genom att utföra radiofrekventa ablationsprocedurer och kirurgi (Whipple-operation) ökar sannolikheten med upp till 18-20%. Vid en inoperabel tumör utförs transhepatisk dränering genom punkteringar på huden. Dränering placeras i gallgången för att säkerställa normalt gallflöde.

Lungpatologi

Tillståndet för den cellulära strukturen hos en lungneoplasma påverkar femårsöverlevnadsgraden och ändrar oddsen från 12% (liten celltyp) till 25% (icke-liten celltyp). Prognosen för hur länge patienten har kvar att leva beräknas från graden av patologi och malignitet i pleura, blod, perikardial täckning, närvaron av avlägsen metastaser och volymen av kirurgiskt ingrepp.

Strålnings- och kemoterapiprocedurer syftar till att minska storleken på cancer och stoppa spridningen av metastaserande celler. Pleuracancer kräver thoracocentes för att avlägsna ackumulerad vätska.

Tumör i magen

En positiv prognos noteras med onkologi belägen i den hjärtliga delen av magen. Överlevnadsgraden varierar från 15 till 35% beroende på graden av vävnadstäckning. Kemoterapi kan öka din återhämtningshastighet. Valet av operationen påverkas av platsen för det patogena fokuset, tumörtillväxtens storlek och närvaron av metastaser i avlägsna organ och material. Indikationen för operation är blödning från tumörkroppen. I 15% av fallen hjälper operationen till att normalisera matens passage genom mag-tarmkanalen. Läkaren utför en gastrisk resektion, ställer in ett stativ eller gastroenteroanastomos.

Livmodercancer

För livmodercancer av grad 3 varierar överlevnadsgraden från 6% till 15%. Den största effektiviteten uppnås genom att kombinera: genomföra strålterapi före eller efter operationen. Med skador på livmoderhalsen är prognosen mer positiv. 35% av patienterna lever i mer än fem år. Indikatorn är baserad på tumörbildningens invasivitet och utvecklingshastighet. Om livmodern påverkas kännetecknas karcinom av en påskyndad spridning av celler till angränsande vävnader och involvering av bäckenorganen i det maligna förloppet och bildar fistlar.

Steg 3 cancer

Tillväxttakten för cancer är skrämmande. Enligt statistik för cirka hundra år sedan diagnostiserades cancertillväxt extremt sällan. Men under de senaste decennierna har onkopatologi i termer av sjuklighet och dödlighet stigit till andra plats efter sjukdomar i hjärt-kärlsystemet. Trots alla moderna metoder för diagnos och behandling når cancer ofta det tredje steget. Prognosen beror i detta fall till stor del på lokaliseringen av tumören, dess volym, närvaron av metastaser samt på patientens emotionella tillstånd..

Grad 3 cancersymtom

Den kliniska bilden av sjukdomen beror på platsen för ackumulering av maligna celler. Naturen av manifestationer påverkas av tillståndet i närliggande organ och närvaron av samtidigt patologier. Men medicin känner till fall där tredje graders cancer sprider sig utan synliga symtom. Men oftast stör onkologi i kroppens normala funktion, vilket uttrycks i sådana manifestationer som:

 • aptitlöshet;
 • konstant trötthet
 • subfebril temperatur;
 • kraftig viktminskning
 • kroppssmärtor.

Beroende på området för lesionen kan det bli blodig urladdning från organen. Cancer är ofta förknippad med svårigheter att urinera och göra avföring. Det är svårt att inte märka intensifieringen av symtomen och utvecklingen av komplikationer, därför söker en person i det tredje steget av onkologi hjälp från en läkare.

Orsaker till sjukdomen

Trots den snabba utvecklingen av medicin har patologins verkliga ursprung inte fastställts. Det finns många olika teorier om denna poäng. Enligt dem är de vanligaste orsakerna till cancer:

 • virus- och bakterieinfektioner;
 • genetisk predisposition;
 • undernäring;
 • missbruk av alkohol och tobak;
 • cancerframkallande ämnen i livsmedel.

Ofta inträffar det tredje stadiet av cancer på grund av en alltför tidig diagnos av sjukdomen. Att leda en ohälsosam livsstil fungerar också som en orsak till utvecklingen av cancer. Vissa forskare hävdar att vetenskapliga och tekniska framsteg också spelar en viktig roll i ökningen av antalet cancerformer. Exponering för kärnbränsle, mikrovågsugnar, mobiltelefoner och elektromagnetisk strålning är en faktor i sannolikheten för onkologi.

Vilken läkare du ska kontakta?

Oavsett orsaken och lokaliseringen av sjukdomen bör en kvalificerad specialist involveras i behandlingen. Därför bör du vid första misstanken om cancer söka hjälp från följande specialist:

Innan behandlingen med sjukdomen påbörjas måste läkaren bekanta sig med de kliniska manifestationerna i detalj. För att göra detta kommer han att utföra följande åtgärder:

 1. lyssna på patientklagomål;
 2. mäta patientens kroppstemperatur;
 3. undersöka historien för förekomsten av kroniska sjukdomar.

Dessutom kommer läkaren att fråga patienten om någon av de anhöriga har ordinerats behandling för stadium 3-cancer eller någon annan. Därefter kommer läkaren att rekommendera en serie diagnostiska procedurer. Vanligtvis tilldelas patienten laboratorie- och instrumentanalyser. Deras resultat gör att du kan se det exakta området för lesionen och förekomsten av metastaser, om någon.

Effektiv behandling

Efter att den slutliga diagnosen har ställts är huvudmålet för onkologen att bestämma rätt taktik för att hantera sjukdomen. Steg 3-cancer kan behandlas effektivt på sätt som:

 • kirurgiskt ingrepp.
 • endoskopisk kirurgi.
 • biologisk terapi.

Om tumören kan resekteras, tas den omedelbart bort genom operation. Borttagning sker så mycket som möjligt inom friska vävnader. Eftersom i detta utvecklingsstadium ofta metastaser observeras, vilket är nästan omöjligt att helt klippa ut, används ytterligare behandlingsmetoder. Oftast används strålterapi. Den kan utföras både före operationen och efter den. Dessutom har kemoterapi och hormonbehandling en positiv effekt vid behandling av onkologi..

Cancergrad 3: förväntad livslängd

Prognosen beror på många faktorer. Livslängden för en patient med onkologi i detta skede påverkas av:

 • lokalisering av tumören;
 • det drabbade området
 • närvaro eller frånvaro av metastaser;
 • medföljande sjukdomar.

Livslängden beror också på patienten själv och hans emotionella humör. Läkaren och behandlingen påverkar inte alltid dess varaktighet. För att öka antalet levda år bör patienten följa följande rekommendationer:

 • behandla alla sjukdomar i rätt tid;
 • stärka immunförsvaret
 • äta mer färska grönsaker, frukt och bär;
 • gå i den friska luften så ofta som möjligt;
 • besöka en onkolog i rätt tid;
 • kontrollera kroppsvikt.

En sådan strikt överensstämmelse med den behandlande läkarens krav kommer att maximera den förväntade livslängden vid grad 3-cancer. Dessutom ska patienten aldrig avskräcka. Ett positivt emotionellt tillstånd ökar risken för återhämtning.

Cancer, steg 3: diagnos och behandling, överlevnadsprognos

Om läkaren informerar patienten att han har diagnostiserats med en cancertumör, vill patienten verkligen veta exakt om utvecklingsstadiet för den patologiska processen och om prognosen.

Många är rädda för de 3-4: e stadierna och tror att de inte har någon chans att leva. Men experter säger att möjligheten till botemedel bestäms av många faktorer. Det finns fall då en försummad patologisk process framgångsrikt kan övervinnas. Och sjukdomen i ett tidigt skede, tvärtom, slutar sorgligt. Denna artikel talar om cancer i steg 3, dess symtom och prognos.

Klassificering av maligna patologier

Som redan nämnts beror chansen för en patient med en liknande sjukdom på indikatorer som tumörens sammansättning, dess typ, plats, storlek och typen av metastaser som identifierats. Neoplasmens egenskaper utförs med hänsyn till tre komponenter:

 1. Spridningen av malign patologi, dess storlek och penetration i närliggande vävnader.
 2. Närvaron (frånvaro) av metastaser i lymfkärlens område.
 3. Cancerfoci i andra organ.

Hur neoplasmer utvecklas?

Det finns också en annan klassificering, enligt vilken experter skiljer fyra steg i den patologiska processen:

 1. Nollstadium av cancer. En sådan tumör kännetecknas av en tydlig plats och kontur. Det tränger inte in i andra organ och vävnader. I detta skede hjälper snabb upptäckt av sjukdomen och adekvat terapi att bota de allra flesta patienter.
 2. Steg ett. Tumören når en ganska stor storlek men påverkar inte lymfkörtlarna. Foci för den patologiska processen i andra organ och vävnader i kroppen finns inte. På grund av det faktum att moderna medicinska undersökningar gör det möjligt att identifiera en sjukdom i första steget, om en patient ber om hjälp i tid, kan han räkna med en god prognos.
 3. Det andra steget i utvecklingen av sjukdomen. Neoplasman ökar i storlek och sprider sig till vävnaderna i lymfkörtlarna. Prognosen i denna situation beror på tumörnodens sammansättning och dess egenskaper. I allmänhet, med snabb diagnos och adekvat terapi, har de flesta patienter en chans att fullständigt bota..
 4. Steg 3 cancer. I detta skede växer och utvecklas neoplasman snabbt. Det tränger in i vävnader och organ i närheten. Avlägsna fokus för cancerpatologi saknas. Denna omständighet är en gynnsam faktor. Emellertid finns metastaser i lymfkörtlarna. Många patienter och deras anhöriga ställer specialister följande fråga: Hur lång tid lever patienterna med stadium 3-cancer? Läkare kan inte ge ett definitivt svar. Allt beror på den specifika situationen. Prognosen bestäms av sådana aspekter som lokaliseringen av sjukdomen och människokroppens allmänna tillstånd. Beroende på dessa förhållanden försämras patientens välbefinnande antingen kraftigt eller förblir relativt stabil under behandlingen. I detta skede är det nästan omöjligt att helt eliminera patologin. Cancer blir kronisk. Moderna terapimetoder kan dock förbättra det mänskliga tillståndet..

Typiska symtom

Det är känt att malign neoplasma utvecklas som ett resultat av ökad delning av defekta celler. Tumörvävnader ökar gradvis i volym och påverkar nära placerade organ. Den patologiska processen påverkar lymfkörtlarna i cancer i steg 3. Prognosen i detta skede är vanligtvis ogynnsam. Patientens förväntade livslängd beror på skadorna som orsakas av kroppen av neoplasman. Tyvärr ser många människor en specialist för sent. De lägger inte stor vikt vid mild sjukdom. Patienten kommer till undersökningen redan i fallet när sjukdomen har gått över i försummad form och karaktäristiska tecken på patologi har dykt upp.

Steg 3-cancersymtom uttalas vanligtvis. De inkluderar:

 1. Riklig svett på natten.
 2. Höjd temperatur.
 3. Viktminskning.
 4. Allvarlig svaghet.
 5. Smärtupplevelser.

Ytterligare symtom

Intensiteten av manifestationer i 3 stadier av cancer bestäms av storleken på neoplasman och graden av utveckling av den patologiska processen i lymfkörtlarna. Allvarligt obehag i tumörområdet är associerat med klämning av närliggande vävnader och nervändar. Dessutom, beroende på platsen för patologin, kan andra tecken förekomma. Detta är störningar i mag-tarmkanalen och urinvägarna, blodproppar, obehag i bröstbenet, sväljsvårigheter, svullnad i armar och ben. I vissa fall upplever patienten regelbundet smärta i huvudet, dåsighet och ibland svimmar. Hans röst blir hes och lymfkörtlarna ökar i storlek, blir täta.

Terapier

Cancer är en patologisk process som kännetecknas av en ganska snabb utveckling. Och eftersom det ofta finns fall där det inte är möjligt att upptäcka en sjukdom i ett tidigt skede, söker patienten medicinsk hjälp för sent. Därför kan en person vid behandling av cancer i steg 3 inte förvänta sig en fullständig återhämtning. För att förhindra övergången av patologi till en allvarligare form använder specialister följande terapimetoder:

 1. Kirurgi med avlägsnande av neoplasmer och nära placerade lymfkörtlar.

Naturligtvis bestäms valet av behandlingsmetoder av patientens ålder, tillståndet för hans hälsa och egenskaperna hos patologins utveckling..

Prognos för olika typer av sjukdom

Det finns en fråga som är extremt relevant för patienter med stadium 3-cancer: "Hur länge lever de med denna patologi?" Man bör komma ihåg att prognosen bestäms inte bara av utvecklingsstadiet för neoplasman utan också av tumörens plats. Avsnitten i denna artikel beskriver de vanligaste typerna av sjukdomen. Dessa är först och främst cancerpatologier i det kvinnliga reproduktionssystemets organ..

Tumörer i livmodern och köns körtlar

Med sådana sjukdomar påverkas endometrium och äggstocksvävnad. De är vanligast hos medelålders och äldre kvinnor. I stadium 3 av cancer i dessa organ uppstår allvarligt obehag i nedre delen av bukhinnan, det finns en blödning från slidan, särskilt efter intim kontakt. Urineringsprocessen är svår, störningar i mag-tarmkanalen uppträder. Det är möjligt att upptäcka en cancerpatologi i livmodern med hjälp av utstryk, undersökning med en speciell anordning och undersökning av endometrieceller. Behandlingen innefattar kirurgi och strålbehandling. Med denna sjukdom beror prognosen på effektiviteten av medicinska åtgärder. Vanligtvis lever 30 till 50 procent av patienterna i mer än fem år. Körtelns neoplasma är ganska svårt att upptäcka på grund av den suddiga bilden av sjukdomen. Dess symtom liknar gastrointestinala störningar. I det tredje steget tränger foci av cancerpatologi in i andra organ i bukhinnan. Terapi består av kirurgi och användning av cytostatika. Prognosen anses vara ganska ogynnsam. Patienter har 40% chans att leva.

Tumör i magen

Denna sjukdom drabbar vanligtvis män. Sjukdomen drabbar människor som har missbruk, det vill säga de som konsumerar mycket alkoholhaltiga produkter och röker. Medelåldern för patienter är mellan 50 och 70 år. Steg 3 magcancer kännetecknas av svårt obehag, illamående och kräkningar med blodpartiklar.

Denna sjukdom kan detekteras med en röntgen, en ultraljudsapparat och en EGD-procedur. För att fastställa en korrekt diagnos utför specialister en laboratorieanalys av ett litet fragment av ett organ. Som regel förskrivs patienter kirurgi. Men även efter operationen är chansen att överleva hos sådana patienter 20 till 40 procent.

Lungcancer

Denna sjukdom är en av de allvarligaste. Det påverkar vanligtvis det starkare könet med nikotinberoende. I de sista stadierna av utvecklingen av neoplasmer i lungorna når tumörstorleken sex eller fler centimeter.

Patienter lider av symtom som en försvagande hosta med blodpartiklar, feber, svår smärta.

Patologi detekteras efter röntgenundersökning, MRT och bedömning av andningsorganets tillstånd med hjälp av ett bronkoskop. Med denna sjukdom vid cancer i steg 3 varierar överlevnadsgraden från 40 till 50 procent (om patienten genomgick operation). Om operation inte är möjlig är prognosen cirka 10%.

Neoplasma i levern

Denna patologi fortsätter som regel som en komplikation av en annan typ av cancer. I det tredje steget utförs inte operation. Behandling bidrar till maximal förbättring av livskvaliteten och dess förlängning. Patienten ordineras cytostatika och strålterapi. Vanligtvis lever patienter med en liknande diagnos ungefär sex månader från det att tumören upptäcks..

Tarmsvulst

Denna typ av onkologi kännetecknas av långsam utveckling. Tumörfoci sprids inte bara till organets vävnader utan också till lymfkörtlarna, som ligger i bukhålan. Eftersom sjukdomen i de inledande stadierna inte åtföljs av uttalade symtom, skjuter patienter vanligtvis upp ett besök hos läkaren. Den vanligaste cancern är sigmoidtarmen. I steg 3 är sjukdomstecknen följande:

  Allvarligt obehag i underlivet.

Tumörfoci sprids till närliggande organ. Komplikationer av sjukdomen inkluderar fistelbildning, obstruktion, blödning och en akut inflammatorisk process i bukhinnan. Denna typ av patologi anses vara ganska vanlig. Det uppstår på grund av undernäring, missbruk av alkoholhaltiga produkter, rökning, ett stort antal feta livsmedel, pickles och konserveringsmedel i kosten. Hur länge lever du med stadium 3 koloncancer? Experter säger att kirurgi och strålbehandling ger 40 procent av patienterna en chans att korsa femårsgränsen.

Orsaker till utvecklingen av bröstcancerklass 3

Bröstcancer är en malign tumör i körtelvävnad. Efter lungcancer är det den vanligaste cancern. Dödligheten är också hög. Fler kvinnor är mottagliga för bröstcancer, men sjukdomen finns också hos män.

Skälen som leder till utvecklingen av bröstcancer är många. Av ingen liten betydelse ges med rätta ärftlighet och genetiska mutationer av celler. Risken för att utveckla bröstcancer ökar avsevärt i närvaro av denna sjukdom hos nära släktingar.

Miljöfaktorer påverkar i mindre utsträckning - även om de inte förnekar sin roll, har inga övertygande data om cancerprovokation ännu hittats.

Alla moderna studier bekräftar att nedsatt reproduktionsfunktion och vägran att amma är viktiga faktorer. Långvarig hormonell preventivmedel, kvinnans ovilja att få avkomma och amma är några av de vanligaste riskfaktorerna. Att ta hand om formen och formen på sina bröst tar kvinnor inte hänsyn till cancerrisker.

Från en gynekologisk anamnes är tidigare menstruation, sen klimakterium och maligna formationer av kvinnliga könsorgan också provokatörer av cancer..

Vanliga utlösare för cancer var som helst:

 • Rökning;
 • Alkohol;
 • Fetma;
 • Samtidig patologi etc..

De kasserar inte heller viral teorin om etiologin för bröstcancer, men just nu pågår forskning.

Cancerbehandling bör endast utföras av högt kvalificerade yrkesverksamma i rätt miljö. Yusupov-sjukhuset är ett av de bästa cancerbehandlingscentren i Moskva. Cancerdiagnos beror direkt på läkarens kvalifikationer och diagnostisk utrustning. Yusupov-sjukhuset sysselsätter läkare som känner sitt jobb väl och aldrig slutar förbättra. Maskinvaran är modern och ny. Hög medicinsk personal tillhandahåller alla typer av medicinska tjänster och hjälper till att övervinna sjukdomen. Läkare gör sitt bästa för att förbättra livskvaliteten och livslängden vid bröstcancer i grad 3.

Grad 3 bröstcancer symtom

Steg 3 bröstcancer kännetecknas av närvaron av metastaser i regionala lymfkörtlar. Steg 3 bröstcancer har redan en specifik klinisk bild och behöver mer komplex behandling. Anledningen till detta är att det i detta skede redan finns metastaser till andra organ, men den mikroskopiska storleken tillåter inte att de diagnostiseras. Förutom en undersökning, undersökning, allmänna analyser och instrumentella metoder görs den slutliga diagnosen på grundval av en histologisk undersökning av en biopsi. Neoplasmas celler undersöks inte bara för att bestämma typen utan också för känsligheten för hormoner och kemoterapi. Prognosen beror också på resultaten av denna studie. Tyvärr är grad 3 bröstcancer en sjukdom med hög risk för återfall, så behandlingen syftar inte bara till att eliminera tumören utan också på att förhindra återfall.

Mycket ofta får symtomen vid första och andra graden av bröstcancer inte patienten att gå till läkare. De som lever med grad 3 bröstcancer har symtom som är karakteristiska för alla cancerformer och specifika.

 • Generell svaghet;
 • Trötthet;
 • Dålig aptit eller ingen aptit alls;
 • Viktminskning upp till anorexi;
 • Minskad arbetsförmåga etc..

Specifika symptom på grad 3 bröstcancer:

 • Smärtfri neoplasma i bröstet med en tät konsistens;
 • Förändring i form av bröstet;
 • Bröstets hud är skrynklig;
 • Obehag, mindre ofta - smärta i bröstkörteln;
 • Bröstvårtförändringar: sår, sprickor, retraktion, svullnad, induration;
 • Utsläpp från bröstvårtan, inte förknippat med cykeln;
 • Förstoring av regionala lymfkörtlar etc..

Steg III-cancer är indelad i underkategorier. Steg 3a bröstcancer kännetecknas av tumörstorleken hos mer än fem känslor och närvaron av onormala celler i lymfkörtlarna. Steg 3c - neoplasma av vilken storlek som helst som har vuxit in i hud, bröstvägg och lymfkörtlar.

Grad 3 bröstcancerbehandling

Huruvida steg 3a bröstcancer är härdbart eller inte beror på den histologiska strukturen, graden av celldifferentiering, behandlingens korrekthet, samtidig patologi etc..

Steg 3 bröstcancer är härdbar med en kombination av behandlingar. För behandling av cancer används:

 • Kirurgiska metoder;
 • Kemoterapi;
 • Strålbehandling;
 • Hormonbehandling;
 • Kirurgiskt ingripande med "Da Vinci" -apparaten;
 • Intervention med gamma- och cyberkniv etc..

Kombinationen av metoder syftar också till att förhindra återfall..

Behandlingen är ganska svår för patienter och det är mycket viktigt att stödja patienten. Släktingar måste också vara tålmodiga och medkännande. Symptomatiska läkemedel används för att lindra vissa symtom.

Bröstcancer grad 3: prognos

Livslängden i steg 3 bröstcancer beror på många faktorer.

Med adekvat behandling är en förväntad livslängd på tio år vid 3 grader av bröstcancer, enligt statistiken, cirka fyrtio procent.

Gynnsamma prognostiska tecken är långsam tillväxt, hög celldifferentiering etc..

Attityden hos patienten och hans anhöriga är också viktig..

Vid återhämtning, på grund av den höga risken för återfall, är det nödvändigt att noggrant övervaka din hälsa, genomföra sekundär förebyggande och regelbundet genomgå en undersökning. Om du har några klagomål ska du omedelbart kontakta din läkare.

Yusupov-sjukhuset erbjuder högkvalificerad medicinsk vård dygnet runt och med hög kvalitet. Yusupov-sjukhusets specialister har stor erfarenhet av att arbeta med cancerpatienter och utvecklar en individuell strategi och behandlingsplan för varje patient..

Steg 3 cancerbehandling

Ny teknik kommer till Ryssland.

Vi inbjuder patienter att delta i nya metoder för cancerbehandling samt i kliniska prövningar av läkemedel baserade på T-celler (LAK-terapi). Terapin utförs i olika cancerforskningscentra, beroende på typ av tumör.

Granskning av metoden för Ryska federationens hälsominister V.I. Skvortsova.

Kommentar om cellteknik av Rysslands onkolog, akademiker M.I.Davydov.

Steg 3-cancer kännetecknas av tumörens spridning inom de regionala lymfkörtlarna och frånvaro av metastaser i avlägsna organ. Risken för steg 3 är den höga risken för återfall efter behandlingen, den möjliga närvaron av mikrometastaser som inte upptäcktes under diagnostiska procedurer, vilket leder till ett återfall och ytterligare progression av sjukdomen.

Komplex behandling av steg 3-cancer leder till goda resultat och prognosen för 5-års överlevnad i de flesta cancerformer är i genomsnitt 50-60%.

Klinisk klassificering TNM

TNM är det mest använda canceruppläggningssystemet.

 • T är storleken på den primära tumören.
 • N - indikerar nederlaget för regionala lymfkörtlar genom metastaser.
 • M - indikerar spridningen av cancerceller från den primära tumören till andra delar av kroppen.

När TNM-systemet beskriver en cancerprocess kommer det efter varje bokstav ett nummer som ger mer detaljerad information om cancer..

I stadium 3 av cancer kan den primära tumören ha olika storlekar, den kan inte sträcka sig bortom det drabbade organet eller växa genom väggarna i ett ihåligt organ (till exempel mage, urinblåsa etc.) och sedan tränga in i närliggande organ, bukhinnan. Steg 3-cancer sprider sig till lymfkörtlarna, men metastaserar inte / cancerceller till andra organ, därför, enligt TNM-systemet, kommer bokstaven M alltid med noll.

Symtom

Symtom på cancer i steg 3 beror på tumörens storlek, dess placering, graden av skada på lymfkörtlarna.

Själva symptomatologin kan varieras och patienten och läkaren kan ibland inte omedelbart tolka den kliniska bilden korrekt. Och ändå finns det allmänna symtom, symtom associerade med tillväxten av den primära tumören och symtom i samband med tumörens spridning till lymfkörtlarna..

Vanliga symtom inkluderar svaghet, nattliga svettningar, feber, viktminskning.

Symtom associerade med tumörtillväxt inkluderar tillstånd associerade med kompression av intilliggande organ, neurovaskulära buntar. Kan manifestera sig som matsmältningsbesvär, förstoppning, urinvägar, bröstsmärtor, svullnad i ansiktet, övre och nedre extremiteter.

Symtom associerade med spridningen till lymfkörtlarna inkluderar till exempel dysfagi och heshet med förstorade mediastinumlymfkörtlar, huvudvärk, svimning, sömnighet när överlägsen vena cava komprimeras av lymfkörtlarna och mer. Lymfkörtlar som kan palperas (subclavian, inguinal, axillary) förstoras, har en tät konsistens, kan lödas till varandra och till omgivande vävnader.

Allt oftare utvecklas cancer snabbt och patientens kropp har inte tid att svara på "problem" inuti kroppen. Därför kommer patienter ofta till läkare som redan har tre eller fyra steg i den onkologiska processen.

Behandling

Steg 3-behandling, som alla andra, måste utföras omedelbart efter diagnosen, varje försening i behandlingen hotar patienten med progression och övergång av cancer till steg 4.

Steg 3 cancerbehandling bör vara omfattande och omfatta följande behandlingar:

 • Kirurgisk metod
  den används för att avlägsna primärt tumörfokus, genomföra lymfkörteldissektion, om möjligt.
 • Kemoterapi
  utförs före operationen för att minska tumörstorleken och efter att förstöra dolda mikrometastaser. Målet med denna behandling är att förhindra återfall och öka total överlevnad..
 • Strålbehandling
  i kombination med kirurgi, som används före, under och efter operationen.

Strålning och kemoterapi kan användas som oberoende behandlingar för inoperabel cancer.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas riktad och immunterapi samt kliniska prövningar av nya läkemedel och behandlingsmetoder..

Varje patient ska ha ett individuellt tillvägagångssätt för behandling, vilket beror på ålder, allmän hälsa, antalet lymfkörtlar som påverkas av cancerceller, tumörtillväxt och tendens till progression..

Övervaka din hälsa, genomgå årliga medicinska undersökningar. Försök att göra det till en regel att gå till gynekolog var sjätte månad, och gör årligen ett ultraljud av bukhålan och bäckenorganen. Om du är registrerad hos oss för någon sjukdom ska du följa läkarens rekommendationer och intressera dig för din hälsa.

För att välja en effektiv behandlingsmetod kan du ansöka om

- metoder för innovativ terapi;
- möjligheter att delta i experimentell terapi;
- hur man får en kvot för gratis behandling vid ett onkologicenter;
- organisatoriska frågor.

Efter konsultation tilldelas patienten dag och tid för ankomst för behandling, terapiavdelningen, om möjligt, utses den behandlande läkaren.

Steg 3 cancer

Iscenesättning av tumörer

Läkare bestämmer cancerstadiet baserat på tre parametrar: storleken och omfattningen av den primära tumören, förekomsten av foci i regionala lymfkörtlar och närvaron av avlägsna metastaser. Dessa indikatorer betecknas respektive med bokstäverna T, N och M, och klassificeringen i sig är TNM. Den är tillräckligt detaljerad för att möjliggöra olika kliniska alternativ, men samtidigt är den komplex. Därför används ofta en annan klassificering, enligt vilken det finns fem steg:

 • 0 - "cancer på plats". Dessa är små tumörer som är på ytan av slemhinnan och inte växer djupare. Man tror att sådan cancer är i dynamisk jämvikt: bildningshastigheten för nya tumörceller sammanfaller ungefär med dödshastigheten hos gamla.
 • I - tumören är fortfarande liten och ligger i det organ där den ursprungligen uppträdde.
 • II - tumören växer mer än i det första steget, men är fortfarande inom samma organ. I vissa typer av cancer diagnostiseras steg 2 när tumörceller har spridit sig till regionala lymfkörtlar.
 • III - tumören växer till närliggande vävnader och organ, sprider sig till regionala lymfkörtlar.
 • IV - cancer med metastaser. Om substage IVA diagnostiseras kan detta betyda att det inte finns några avlägsna metastaser, men tumören har spridit sig kraftigt till närliggande strukturer och lymfkörtlar. Det beror på typen av cancer.

Det är viktigt för läkaren att exakt fastställa tumörstadiet, eftersom detta hjälper till att korrekt bestämma prognosen och förskriva effektiv behandling.
Vid steg 3 är många maligna tumörer fortfarande operativa. Vissa patienter kan uppnå remission, även om 5-års överlevnad naturligtvis är lägre än steg 1 och 2.

Låt oss prata mer om den tredje etappen av vissa typer av cancer.

Bröstcancersteg 3

Om steg tre diagnostiseras för bröstcancer betyder det att tumören har invaderat omgivande vävnader, muskler, lymfkörtlar, men det finns inga avlägsna metastaser.
Steg IIIA (ett av följande villkor är uppfyllt):

 • en liten tumör (upp till 2 cm) och cancerceller i 4-9 närliggande lymfkörtlar;
 • tumör mer än 5 cm och små (0,2-2 mm) ansamlingar av cancerceller i lymfkörtlarna;
 • tumör mer än 5 cm och 1-3 lesioner i axillära, peri-sternala lymfkörtlar.

Steg IIIB: en tumör av vilken storlek som helst som invaderar bröstväggen, huden och har spridit sig till högst 9 närliggande lymfkörtlar.
Steg IIIC (ett av följande villkor är uppfyllt):

 • en tumör av vilken storlek som helst som växer in i bröstväggen eller huden för att bilda sår, sprider sig till mer än 10 axillära lymfkörtlar;
 • en tumör av vilken storlek som helst med metastaser i de subklaviska lymfkörtlarna;
 • en tumör av vilken storlek som helst som sprider sig till axillära, peristerna lymfkörtlar.

Behandlingstaktik för bröstcancer i steg 3 kan vara mycket olika, men som regel används en kombination av två eller flera metoder. Ofta kan kirurgi - en mastektomi - göras, följt av strålbehandling. Operationen kan kompletteras med kemoterapi, hormonell, målinriktad terapi.

Steg 3 icke-småcellig lungcancer

Steg III lungcancer är också uppdelad i tre delsteg.

Steg IIIA (ett av följande villkor är uppfyllt):

 • en tumör mindre än 5 cm, som har spridit sig till de intratorakala lymfkörtlarna på sidan av samma namn;
 • i en lungklapp 2 eller fler tumörer, varav en är 5–7 cm stor;
 • cancer som har spridit sig till bröstväggen, närliggande nerver, pleura, perikardium;
 • en tumör mindre än 7 cm, som har spridit sig till membranet, mediastinum, hjärtat, stort blodkärl, luftstrupen, matstrupen, struphuvudnerven, ryggkotorna;
 • tumörer som har spridit sig till mer än en lunga och lesioner i närliggande lymfkörtlar.

Steg IIIB (ett av följande villkor är uppfyllt):

 • en tumör på mindre än 5 cm, som har spridit sig till lymfkörtlarna i motsatta halvan av bröstet, i nacken, under kragebenet;
 • svullnad 5-7 cm och foci i lymfkörtlarna i mitten av bröstet;
 • en tumör av vilken storlek som helst som har spridit sig till lymfkörtlarna i mitten av bröstet, liksom till bröstväggen, membranet, pleura, hjärtsäcken;
 • tumören har spridit sig till lymfkörtlarna i mitten av bröstet, medan den har en diameter på mer än 7 cm eller växer in i hjärtat, luftstrupen, matstrupen, stort kärl.

Steg IIIC (ett av följande villkor är uppfyllt):

 • en tumör med en diameter på 5-7 cm, som sprider sig till nerven, hjärtsäcken, med de drabbade lymfkörtlarna i mitten av bröstet på motsatt sida, lymfkörtlar nära toppen av den drabbade eller friska lungan eller supraklavikulära lymfkörtlar;
 • förutom huvudtumören, 5-7 cm i diameter, finns det flera foci i en annan lunglob;
 • tumören är större än 7 cm, sprider sig till membranet, mediastinum, hjärtat, stort blodkärl, luftstrupen, nerven, matstrupen, kotan, medan lymfkörtlarna i mitten av bröstkorgen på samma eller motsatta sida, lymfkörtlar nära toppen av den drabbade eller friska lungan, eller supraklavikulära lymfkörtlar påverkas ;
 • förutom en tumör som är mer än 7 cm finns det minst ett fokus i en annan lunglob.

För operativa tumörer föreskrivs kirurgisk behandling (avlägsnande av hela eller en del av lungan), som kan kompletteras med en adjuvans, neoadjuvant kemoterapi och strålbehandling. För oåterkallelig cancer som starkt har vuxit till närliggande strukturer och har spridit sig till lymfkörtlarna, blir kemoterapi och strålbehandling de viktigaste behandlingsmetoderna.

Kolorektal cancer stadium 3

Det tredje steget av tjocktarmscancer och ändtarmscancer är också uppdelat i delsteg IIIA, IIIB och IIIC:

 • IIIA: tumören har vuxit till det submukosala och muskulära skiktet i tarmen, cancerceller har spridit sig till 1-3 närliggande lymfkörtlar.
 • IIIB: tumören har vuxit genom hela tarmväggens tjocklek, eventuellt invaderat intilliggande organ, cancerceller finns i 1-3 närliggande lymfkörtlar.
 • IIIC: tumören kan vara av vilken storlek som helst, växa in i tarmväggen till vilket djup som helst, och cancern har spridit sig till fyra eller flera närliggande lymfkörtlar.

Standardbehandling för stadium 3 koloncancer är kirurgi (avlägsnande av en del av kolon och regionala lymfkörtlar) följt av kemoterapi. Vanligtvis ordineras en av två kombinationer av kemoterapidroger:

 • FOLFOX: 5-fluorouracil + oxaliplatin + leukovorin.
 • CapeOx: Capecitabin + Oxaliplatin.

Patienter som är kontraindicerade för operation får kemoterapi, strålbehandling eller en kombination av båda.
I steg 3 används rektal cancer, kirurgi, strålbehandling och kemoterapi i en annan sekvens. Oftast ges kemoterapi, sedan ett av de kirurgiska alternativen, sedan kemoterapi igen, vanligtvis i 6 månader (FOLFOX eller CapeOx).

Steg 3 levercancer

Stegklassificeringen av levercancer skiljer sig något från andra maligna tumörer. Steg 3 levercancer sprider sig inte till lymfkörtlarna:

 • IIIA: det finns mer än en tumör i levern, och en av dem har en diameter på mer än 5 cm.
 • IIIB: tumören har vuxit in i portalen eller levervenen.
 • IIIC: tumören har vuxit till närliggande organ (men inte till gallblåsan) eller till det inre peritoneum - en tunn film av bindväv som omsluter inre organ.

Steg 3 levercancer är vanligtvis obrukbar. Kirurgiska ingrepp kanske inte är möjliga av olika skäl:

 • Tumören är för stor och kan inte avlägsnas säkert.
 • Tumören har en obekväm plats, växer till ett blodkärl.
 • Det finns flera skador i levern, de är fördelade i hela organet.

I sådana fall utförs palliativ behandling, som kan inkludera radio- och kemoembolisering, radiofrekvensablation (förstörelse av tumören med högfrekvent ström med hjälp av en nålformad elektrod), strålning, målinriktad terapi, kemoterapi (oftast intraarteriell, eftersom den systemiska inte är särskilt effektiv), immunterapi. Ibland efter behandling krymper tumören så mycket att patienten kan opereras: utför en leverresektion eller transplantation.

Vad är prognosen för cancer i steg 3?

En av de viktigaste indikatorerna som bestämmer prognosen för en cancerpatient är fem års överlevnad. Det hänvisar till andelen patienter som lyckas rädda liv inom fem år från dagen för cancerdiagnos. Den femåriga överlevnadsgraden varierar mycket beroende på typen av cancer:

 • Steg III bröstcancer: 72%.
 • För stadium III icke-småcellig lungcancer: 13–36%.
 • För stadium III kolorektal cancer: 35–90%.
 • För levercancer i steg III: 11–31%.

Hos vissa patienter är fullständig remission möjlig. Men även om cancer inte kan botas kan palliativ behandling hjälpa till att förlänga livet och lindra smärtsamma symtom..

Tidigare Artikel

Tarmcancer