Cancerstadier

Osteom

I det här avsnittet kommer vi att svara på frågor som: Vad är cancerstadiet? Vilka är stadierna av cancer? Vad är det inledande skedet av cancer? Vad är cancer i steg 4? Vad är prognosen för varje stadium av cancer? Vad står bokstäverna TNM för när de beskriver cancerstadiet??


När en person får höra att han har diagnostiserats med cancer är det första han vill veta scenen och prognosen. Många cancerpatienter är rädda för att veta stadiet för deras sjukdom. Patienter är rädda för cancer i steg 4 och tänker att detta är en mening, och prognosen är bara ogynnsam. Men i modern onkologi garanterar det tidiga stadiet inte en god prognos, precis som det sena stadiet av sjukdomen inte alltid är synonymt med en dålig prognos. Det finns många sidofaktorer som påverkar prognosen och sjukdomsförloppet. Dessa inkluderar de histologiska egenskaperna hos tumören (mutationer, Ki67-index, celldifferentiering), dess lokalisering, typen av detekterade metastaser..

Uppdelning av tumörer i grupper, beroende på deras prevalens, är nödvändigt för att ta hänsyn till data om tumörer på en viss plats, planera behandling, ta hänsyn till prognostiska faktorer, utvärdera behandlingsresultat och kontrollera maligna tumörer. Med andra ord är det nödvändigt att bestämma cancerstadiet för att planera den mest effektiva behandlingstaktiken, liksom för statistikernas arbete..

TNM-klassificering

Det finns ett särskilt iscensättningssystem för varje cancer, som antas av alla nationella hälsokommittéer - detta är TNM-klassificeringen av maligna tumörer, som utvecklades av Pierre Denoit 1952. Med utvecklingen av onkologi har den genomgått flera omarbetningar, och just nu är den sjunde upplagan, publicerad 2009, relevant. Den innehåller de senaste reglerna för klassificering och iscensättning av cancer..

TNM-klassificeringen för att beskriva förekomsten av neoplasmer baseras på tre komponenter:

 • Den första är T (Latin Tumor - tumor). Denna indikator bestämmer förekomsten av tumören, dess storlek, spiring i omgivande vävnader. Varje plats har sin egen gradering från den minsta tumörstorleken (T0) till den största (T4).

Den andra komponenten - N (Latin Nodus - nod), det indikerar närvaro eller frånvaro av metastaser i lymfkörtlarna. På samma sätt som i fallet med T-komponenten finns det regler för att bestämma denna komponent för varje tumörplats. Graderingen går från N0 (inga påverkade lymfkörtlar) till N3 (utbredd involvering av lymfkörtlarna).

 • Den tredje - M (grekisk metastas - rörelse) - betecknar närvaro eller frånvaro av avlägsna metastaser till olika organ. Siffran bredvid komponenten indikerar förekomsten av den maligna tumören. Så M0 bekräftar frånvaron av avlägsna metastaser och M1 - deras närvaro. Efter beteckningen M, vanligtvis, skrivs namnet på det organ där en avlägsen metastas detekteras inom parentes. Till exempel betyder M1 (oss) att det finns avlägsna metastaser i benen, och M1 (brа) betyder att det finns metastaser i hjärnan. För övriga organ använder du beteckningarna i tabellen nedan..
 • LungorPul
  BenOss
  LeverHep
  HjärnaBehå
  LymfkörtlarnaLym
  BenmärgMar
  PleuraPle
  PeritoneumPer
  BinjurarnaAdr
  LäderÅka skidor
  Andra organOth

  I speciella situationer placeras också en ytterligare bokstavsbeteckning före TNM-beteckningen. Dessa är ytterligare kriterier betecknade med symbolerna "c", "p", "m", "y", "r" och "a".

  - Symbolen "c" betyder att scenen är etablerad enligt data från icke-invasiva undersökningsmetoder.

  - Symbolen "p" indikerar att tumörstadiet fastställdes efter operationen.

  - Symbolen "m" används för att beteckna fall där flera primära tumörer finns i ett område samtidigt.

  - Symbolen "y" används när tumören bedöms under eller omedelbart efter behandling mot cancer. Prefixet "y" tar hänsyn till förekomsten av tumören innan den komplexa behandlingen påbörjas. YcTNM- eller ypTNM-värdena karakteriserar tumörens omfattning vid tidpunkten för icke-invasiv diagnos eller efter operation.

  - Symbolen "r" används vid bedömning av återkommande tumörer efter en period med återfall.

  - "A" som prefix indikerar att tumören har klassificerats efter obduktion (post mortem obduktion).

  Histologisk klassificering av cancerstadier

  Förutom TNM-klassificeringen finns det en klassificering enligt tumörens histologiska egenskaper. Det kallas betyget (G). Detta tecken indikerar hur aktiv och aggressiv tumören är. Graden av tumörmalignitet indikeras enligt följande:

   GX - graden av tumördifferentiering kan inte bestämmas (lite data);

  G1 - mycket differentierad tumör (icke-aggressiv);

  G2 - måttligt differentierad tumör (måttligt aggressiv);

  G3 - dåligt differentierad tumör (mycket aggressiv);

 • G4 - odifferentierad tumör (mycket aggressiv);
 • Principen är väldigt enkel - ju högre antal, desto mer aggressiv och aktiv är tumören. Nyligen kombineras klass G3 och G4 vanligtvis till G3-4, och de kallar det "dåligt differentierad - odifferentierad tumör".

  Klassificeringarna av ben- och mjukdelssarkom använder helt enkelt termerna "hög kvalitet" och "låg kvalitet" istället för betyg G. Speciella system för att bedöma graden av malignitet har utvecklats för brösttumörer, de bestäms med hjälp av indikatorer som ett resultat av immunhistokemiska studier.

  Först efter klassificeringen av tumören enligt TNM-systemet kan grupperingen efter steg utföras. Att bestämma tumörprocessens omfattning med TNM-systemet eller stegvis är mycket viktigt för val och bedömning av nödvändiga behandlingsmetoder, medan histologisk klassificering gör att du kan få de mest exakta egenskaperna hos tumören och förutsäga sjukdomsprognosen och det möjliga svaret på behandlingen.

  Iscensättning: 0 - 4

  Traditionellt betecknas cancerstadierna vanligtvis från 0 till 4. Varje steg kan i sin tur ha bokstäverna A och B, som delar upp det i ytterligare två steg, beroende på processens omfattning. Nedan analyserar vi de vanligaste stadierna av cancer..

  Vi vill fästa er uppmärksamhet på att många människor i vårt land gillar att säga "cancergrad" istället för "cancerstadium". På olika platser finns frågor om: "grad 4 cancer", "överlevnadsgrad vid 4 grader av cancer", "cancergrad 3". Kom ihåg - det finns inga grader av cancer, det finns bara stadier av cancer, som vi kommer att diskutera nedan..

  Cancer stadier på exemplet med tarmtumör

  Steg 0 cancer

  Som sådant finns inte steg 0, det kallas "cancer in situ", "carcinoma in situ" - vilket betyder en icke-invasiv tumör. Steg 0 kan vara i cancer från vilken plats som helst.

  Vid cancerstadiet 0 går gränserna för tumören inte längre än epitelet, vilket gav upphov till neoplasman. Med tidig upptäckt och tidig start av behandlingen är prognosen för stadium 0-cancer nästan alltid gynnsam, det vill säga stadium 0-cancer i de allra flesta fall är helt härdbar.

  Steg 1 cancer

  Steg 2 cancer

  Till skillnad från den första, i det andra steget av cancer, visar tumören redan sin aktivitet. Det andra steget av cancer kännetecknas av en ännu större tumör och dess invasion i de omgivande vävnaderna, liksom början av metastas till närmaste lymfkörtlar.

  Steg 2-cancer anses vara det vanligaste stadiet av cancer där cancer diagnostiseras. Prognosen för stadium 2-cancer beror på många faktorer, inklusive tumörens placering och histologiska egenskaper. I allmänhet kan cancer i steg 2 behandlas framgångsrikt..

  Steg 3 cancer

  I det tredje stadiet av cancer utvecklas den onkologiska processen aktivt. Tumören når ännu större storlekar och invaderar närmaste vävnader och organ. I det tredje stadiet av cancer är metastaser i alla grupper av regionala lymfkörtlar redan bestämda på ett tillförlitligt sätt.

  Det tredje steget av cancer ger inte avlägsna metastaser till olika organ, vilket är en positiv punkt och bestämmer en gynnsam prognos.

  Steg 4 cancer

  Steg 4-cancer anses vara det allvarligaste stadiet av cancer. Tumören kan nå imponerande storlekar, växer omgivande vävnader och organ, metastaserar till lymfkörtlarna. I cancer i steg 4 krävs avlägsna metastaser, med andra ord metastatisk organskada.

  Det finns sällsynta fall då cancer i steg 4 kan diagnostiseras även i avsaknad av avlägsna metastaser. Stora, dåligt differentierade, snabbt växande tumörer kallas ofta cancer i steg 4. Att bota cancer i steg 4 är omöjligt, liksom cancer i steg 3. I det fjärde stadiet av cancer blir sjukdomen kronisk, och endast införandet av sjukdomen i remission är möjlig.

  Således kan cancer i det inledande skedet botas framgångsrikt, och vid stadium 4 av cancer kommer en korrekt vald behandlingsregim betydligt att förlänga livet med en onkologisk diagnos. Om du såg en berättelse om att någon kunde bota cancer i steg fyra, med folkmedicin, läsk eller andra metoder för alternativ medicin, tro inte på dem! Oftare är detta bara ett reklamstunt för nästa bedragare, och människorna i deras videor som "botade cancer i steg 4" är bara anlitade artister. Kom ihåg att snabb diagnos och behandling som startas i tid är kriterierna för framgång i något stadium av cancer..

  Hur många människor lever med cancer steg 4?

  Frågan om hur länge de lever med steg 4-cancer med metastaser eller ännu mer specifikt: "Mamma (moster, mormor...) fick steg IV, hur mycket är kvar för henne?", Frågar patientens släktingar regelbundet onkologer. Efter att ha hört ett entydigt svar börjar frågeställningarna som regel klaga på läkarna.

  Varför finns det inte och kan inte finnas ett tydligt svar på frågan hur länge stadium IV-cancerpatienter lever? Vad bestämmer livslängden för en patient med detta mycket avancerade stadium av cancer? Vi ställde denna fråga till en läkare av högsta kategori, chef för den vetenskapliga avdelningen för innovativa metoder för terapeutisk onkologi och rehabilitering av N.N. N.N. Petrova, doktor i medicinska vetenskaper Semiglazova Tatiana Yurievna.

  Cancerceller är en persons egna celler över vilken tillväxt och reproduktion kroppen har tappat kontrollen över.

  Utvecklingen av cancer har fyra steg - fyra steg, som var och en brukar betecknas med romerska siffror från I till IV. Detektion av en tumör i ett skede när metastaser redan har dykt upp i avlägsna lymfkörtlar och / eller vävnader och organ, bestämmer automatiskt steget i processen som det fjärde.

  Vad påverkar livslängden för en patient med stadium 4-cancer?

  Livsprognosen hos patienter med stadium IV maligna tumörer bestäms av tumörspridningen till omgivande vävnader och avlägsna organ.

  Perioden med tumörfördubbling kan ta från 30 dagar till flera år och decennier. Det finns tumörer som en person kanske aldrig vet om sin existens i sin kropp. De kännetecknas av mycket långsam tillväxt och manifesterar sig inte kliniskt på länge. Dessa är de så kallade latenta, överdrivna eller "bra" tumörerna.

  Ett exempel från övning. 1997, under ledning av professor Mikhail Lazarevich Gershanovich, behandlade vi en patient med stadium IV icke-Hodgkins lymfom. Patientens man frågade oss hur länge hans unga fru var tvungen att leva? Efter polykemoterapi och strålterapi för de återstående foci har patienten kommit till mig med full hälsa i 20 år och hennes son har framgångsrikt gått in på universitetet.

  Det finns ”onda tumörer” som kännetecknas av en aggressiv potential för metastaser. Med den till synes lilla storleken på det primära fokuset noteras en snabb spridning av processen - det snabba utseendet och tillväxten av avlägsna metastaser i olika organ, oftast i levern, lungorna, benen, hjärnan... Men i de flesta fall med hjälp av modern och snabb behandling mot cancer, alla det är möjligt att ta kontroll över symtomen på sjukdomen och sakta ner eller till och med avbryta själva "körningen" av sjukdomen.

  I vissa fall, samtidiga sjukdomar (allvarlig form av diabetes mellitus, kronisk dekompenserad hjärtsvikt, andnings- eller njursvikt, cerebrovaskulära och tromboemboliska sjukdomar, kroniska infektioner, etc.), som inte tillåter fullständig behandling, förvärrar patientens livsprognos kraftigt..

  Åldersparadoxer

  Det finns en uppfattning att det är svårare för äldre att hantera en sjukdom som kallas cancer. Faktum är att ett stort antal samtidiga sjukdomar begränsar användningen av vissa typer av behandling på grund av risken för att utveckla olika komplikationer. Å andra sidan sänks metaboliska processer hos äldre, och sjukdomsförloppet är inte aktivt, trögt. Det är viktigt att komma ihåg att i dag är äldre och senil ålder inte i sig en kontraindikation för utnämningen av cancerläkemedelsbehandling. Patientens biologiska ålder är av större betydelse och inte den som anges i passet.

  Tvärtom är antalet samtidiga sjukdomar flera gånger mindre hos unga patienter, och det kan inte finnas några allvarliga alls alls. Men aktiva metaboliska processer kan delvis bidra till tumörens aggressiva förlopp. Så åldern blir både allierad och fiende.

  Varaktigheten av anamnesen (historia) av sjukdomen, liksom reserverna för cancerbehandling, är av stor betydelse..

  Allt beror på ett antal viktiga faktorer, vars huvudsakliga är tumörpasset, vilket bestäms av resultaten av histologisk, immunhistokemisk + molekylär genetisk slutsats.

  Antineoplastisk behandling för stadium IV-cancer idag kan innefatta:

  • alla typer av läkemedelsbehandling mot cancer (kemoterapi, hormonbehandling, riktad, immunterapi, immunkonjugat);
  • åtföljande terapi (osteomodifierande medel, till exempel bisfosfonater eller denosumab, läkemedelsförebyggande av de vanligaste komplikationerna vid kemoterapi: illamående och kräkningar, neutropeni och anemi, etc.);
  • strålbehandling, främst för smärtlindring;
  • cytoreduktiv kirurgisk behandling (syftar till att minska volymen av tumörmassor);
  • lokala fysiska metoder - fotodynamisk terapi, kryodestruktion osv.
  • symptomatisk terapi (syftar till att korrigera olika symtom på sjukdomen) - smärtlindring, sedering, korrigering av näringsbrist etc..

  Därför klassificeras tumörer i tre huvudgrupper:

  • Mycket känslig för kemoterapi, som kan botas med hjälp (könscellstumörer, cystisk drift, Hodgkins lymfom, etc.).
  • Tumörer som svarar på kemoterapi men inte är helt botade (icke-Hodgkins lymfom, bröstcancer, småcellig lungcancer, äggstockscancer etc.).
  • Tumörer som inte svarar bra på kemoterapi, såsom magcancer, levercancer, bukspottkörtelcancer, melanom etc...

  Så hos patienter med stadium IV-melanom ansågs dakarbazin vara det mest känsliga läkemedlet tills nyligen. Nu har data erhållits som onkoimmunologiska läkemedel - Chek-point-hämmare - antikroppar mot CTLA-4, PDL1, PD1 (tre läkemedel har redan registrerats i Ryska federationen: ipilimumab, pembrolizumab och nivolumab) "tränar" kroppens immunsystem för att bekämpa malign tumör, vilket gör det omöjligt för tumörceller att "fly" från immunövervakning. Enligt data från kliniska prövningar och det utökade åtkomstprogrammet som ägde rum vid vårt institut kvarstår antitumöreffekten av sådana läkemedel även år efter avslutad behandling. Det är viktigt att komma ihåg att kroppens svar på droger i denna grupp är speciellt. Därför bör behandlingen påbörjas under överinseende av erfarna och kvalificerade onkologer för alla läkemedel som tillhör den nya klassen av immunresponshämmare.!

  Molekylärt onkologilaboratorium

  Bland patienter med stadium 4-cancer är det nödvändigt att markera palliativa patienter.

  Palliativa patienter är de cancerpatienter som har uttömt alla behandlingsalternativ, deras kroppar kan inte längre bekämpa sjukdomen. Sådana patients fysiska tillstånd beror i vissa fall på multipelt organsvikt. De uttömda möjligheterna till behandling mot cancer gör det inte möjligt att fortsätta behandlingen. Från bilden av det kliniska blodprovet kan man se att hematopoies undertrycks kraftigt (till exempel lågt hemoglobin, blodplättar, leukocyter). I den biokemiska analysen av blod kan tvärtom "gå utanför skalan", till exempel indikatorer på kreatinin, bilirubin och / eller transaminaser etc..

  Stadiet när den palliativa patienten upplever allvarlig svaghet, inte går ut ur sängen och inte rör sig självständigt, inte äter, han har förvirring av medvetandet - kallas termisk. Alla möjliga typer av behandling har redan prövats och slutat fungera, endast symptomatisk hjälp är möjlig (till exempel lindring av smärtsyndrom). Orsaken till dödsorsaken hos cancerpatienter är ofta multipelt organsvikt. En tumör hämmar funktionerna hos viktiga organ och system i kroppen, tumörmassan växer och blir oförenlig med livet. Patienter med stadium 4-cancer som får kompetent palliativ vård, som nu tillhandahålls helt av kvalificerad och specialutbildad HOSPICE-personal, kan dock leva tillräckligt länge och med en god livskvalitet. Varje patient har alltid en chans att vänta på nya behandlingar som cancer är känslig för. Vetenskapen går framåt med stormsteg!

  Vi får inte glömma bort de psykologiska, sociala och andliga komponenterna. Medicinska psykologer hjälper ofta cancerpatienter att hitta sina "andliga ankare".

  Vad ger en cancerpatient psykologisk hjälp?

  • Det emotionella tillståndet hos patienter och anhöriga förbättras;
  • ångest, rädsla, svårigheter i familjerelationer övervinns;
  • motivationen att genomgå behandling stärks;
  • livskvaliteten för patienter och deras familjer ökar;
  • färdigheter för effektiv kommunikation med medicinsk personal, kollegor, vänner och nära människor förvärvas.

  Det är viktigt att komma ihåg att IV-steget i den maligna processen idag är en välkontrollerad process, som med hjälp av cancerbehandling behandlas framgångsrikt till en kronisk och trög process. Detta i sin tur gör det möjligt för patienter att leva upp till ny och effektivare behandling. Tjugo års erfarenhet som kemoterapeut vid N.N. N.N. Petrov till frågan: "Hur länge lever patienter med cancer i steg 4?" låter dig svara: "Lång", men föremål för snabb och modern behandling.

  Författarens publikation:
  Tatiana Yurievna Semiglazova
  läkare av högsta kategori
  Doktor i medicinska vetenskaper
  Chef för den vetenskapliga avdelningen för innovativa metoder för terapeutisk onkologi och rehabilitering av N.N. N.N. Petrova

  Steg 3 cancerbehandling i Moskva

  Många cancerformer kan inte screenas för diagnos. Därför upptäcks de sällan i de tidiga stadierna. Detta gäller särskilt de tumörer som inte orsakar några symtom under lång tid. De finns ofta sent, bara i tre steg. Men även i detta fall kan goda behandlingsresultat uppnås i en modern onkologisk klinik. Ibland kan sjukdomen botas helt. Om detta inte är möjligt vidtas åtgärder för att öka en persons förväntade livslängd..

  Hur framgångsrik kan steg 3 cancerbehandlingar vara??

  Innan man påbörjar behandling för stadium 3-cancer undrar man vanligtvis vilka resultat han kan förvänta sig: är det möjligt att uppnå botemedel mot sjukdomen, eller är målet med terapi bara att minska symtomen? Om den slutliga segern över sjukdomen är omöjlig, är det möjligt att förlänga livet, och i så fall hur mycket?

  Alla dessa frågor kan inte besvaras entydigt. Eftersom olika typer av cancer har olika kliniska förlopp och olika prognoser. Även tumörer i samma organ skiljer sig ofta åt i sin grad av aggressivitet. Dessutom är steg 3 ett mycket löst koncept. I många onkologiska sjukdomar skiljer sig delsteg A, B, C och ofta A1, A2, etc..

  De flesta stadium 3-cancerformer är lokalt avancerade cancerformer. Med denna form av sjukdomen är den femåriga överlevnadsgraden som följer:

  • bröstcancer - 85%;
  • livmoderhalsen - 56%;
  • endometrium - 70%;
  • äggstockar - 75%;
  • prostata - 100%;
  • tarmar - 71%;
  • gallblåsan - 26%;
  • bukspottkörteln - 12%;
  • nasofarynx - 70%;
  • binjurarna - 56%;
  • melanom - 64%.

  De farligaste tumörerna som praktiskt taget inte behandlas i tre steg: cancer i bukspottkörteln, lever, gallvägar och gallblåsan, glioblastom. Samtidigt är vissa tumörer mycket mindre aggressiva. Prostatacancer, bröst, tjocktarm kan botas eller signifikant förlängas.

  Vilka behandlingar för grad 3-cancer används?

  Det finns olika tillvägagångssätt för behandling av resekterbara och oresekterbara tumörer. Skillnaden är att resekterbara tumörer utsätts för radikal behandling. Läkaren kan utföra operationen. Hos vissa av patienterna leder kirurgiska ingrepp till en botning av jämn grad 3-cancer. Hos andra återkommer sjukdomen efter ett tag..

  Behandling av grad 3-cancer med oriktiga tumörer börjar med strålning, kemoterapi. Ibland kan dessa metoder minska tillväxten så mycket att den måste tas bort. Om denna effekt inte kan uppnås syftar ytterligare behandling till att öka det aktiva livslängden och eliminera de viktigaste symtomen och komplikationerna. För att göra detta, använd:

  • palliativa operationer;
  • radiokirurgiska metoder;
  • strålning och kemoterapi;
  • riktad terapi;
  • immunterapi;
  • radionuklidmetoder;
  • hormonell behandling.

  Olika typer av cancer har olika terapeutiska metoder. Dessa är främst systemiska behandlingsmetoder. Operationer används också, vars syfte kan vara att normalisera urinering, förhindra eller eliminera obstruktiv gulsot, förhindra njursvikt eller andra komplikationer som kan leda till en minskad livslängd för en patient med en onkologisk sjukdom..

  Således, även vid cancer i stadium 3, kan en person få effektiv behandling. Vissa sjukdomar botas helt. Med andra patologier kan en person få stödjande behandling, vilket gör att han kan leva i ytterligare 5-7 år, och ibland mycket mer, samtidigt som man undviker allvarliga symtom och komplikationer.

  Materialet bereddes av biträdande överläkare för medicinskt arbete på kliniken "Medicin 24/7", kandidat för medicinska vetenskaper Sergeev Petr Sergeevich.

  Alla stadier av prostatacancer och deras egenskaper

  Prostatacancer är en vanlig sjukdom bland män över 50 år, rankad 3: e efter maligna tumörer i lungor och mage. Sjukdomen är ett problem i urologisk onkologi, eftersom det i 80-92% av fallen detekteras endast i 3-4 steg. Detta beror på patologins asymptomatiska förlopp och felaktig organisation av tidig diagnos. Den vanligaste formen av neoplasma (över 90% av diagnoser) är adenokarcinom.

  Ta reda på symptomen i början, tecken på prostatacancer, behandlingsmetoder, prognos - hur många lever med metastaser.

  • Klassificering och iscensättning av cancer ↓
  • Funktioner i den kliniska bilden ↓
  • 1 steg ↓
  • 2 steg ↓
  • 3: e och 4: e etappen ↓
  • Erektilfunktion vid prostatacancer ↓
  • Effektiva behandlingar och prognos ↓
  • Behandling av stadium 1 prostatacancer ↓
  • Hur går behandlingen med 2 ↓
  • Behandling vid 3 och 4 ↓
  • Livslängd i olika stadier av prostatacancer ↓

  Klassificering och iscensättning av cancer

  Enligt TNM-systemet (internationell klassificering av stadierna av maligna tumörer) betecknas en neoplasma med bokstäver: T - primär tumör, N - spridning av metastaser till närliggande lymfkörtlar, M - avlägsna metastaser.

  Graden av prostatacancer anges med bokstäver:

  • TX - de mottagna uppgifterna räcker inte för att göra en bekräftande diagnos.
  • T0 - ingen primär tumör hittades.
  • T1 (a, b, c) - cancer upptäcks oftare av misstag när man tar vävnad för biopsi, detekteras inte med andra diagnostiska metoder (palpation, röntgenundersökning), visar inte kliniska symtom.
  • T2 (a, b, c) - tumören är lokaliserad endast i prostatakörteln, påverkar en eller båda loberna.
  • T3 (a, b) - cancer sträcker sig bortom prostatakapseln, sprider sig till sädesblåsorna.
  • T4 - orörlig neoplasma, cancer sprider sig till ändtarmen, urinblåsan, väggen i det lilla och stora bäckenet.
  • NX - det är omöjligt att bedöma förändringar i lymfkörtlarna.
  • N0 - inga metastaser i lymfsystemet.
  • N1-N2 - regionala noder påverkas av metastaser.
  • MX - inget sätt att upptäcka avlägsna metastaser.
  • M0 - inga tecken på metastaser.
  • M1 (a, b, c) - avlägsna metastaser i lymfkörtlar, ben, andra inre organ.

  Funktioner av den kliniska bilden

  För en malign tumör i prostatakörteln är en lång latent kurs karakteristisk. Det finns inga specifika symtom som skiljer patologi från andra sjukdomar.

  Steg 1

  Prostatacancer är symptomfri vid starten. Mannen upplever inget obehag när urinering, erektilfunktion och arbetsförmåga inte försämras.

  Vid undersökning (palpation) av urologen finns det inget sådant tecken som en förstorad körtel. Vid laboratorietester är de allmänna indikatorerna för blod och urin normala.

  Steg 2

  Tecken på det andra steget av cancer:

  • Starten av urinering är svår;
  • Intermittent eller svag urinström;
  • Inkontinens;
  • Ömhet, brännande av utlösning, tömning av urinblåsan;
  • Frekvent uppmaning att urinera
  • Erektil funktionsstörning
  • Förekomsten av blod eller sperma i urinen;
  • Smärta ovanför pubis, i perineum, i bäckenet, associerat med nedsatt urinflöde och dess ansamling i njurbäckenet.

  3 och 4 etapper

  Symtom på sjukdomen i de senare stadierna beror på närvaron av metastaser i närliggande och avlägsna inre organ.

  Män upplever ihållande, ständigt bestående tråkig smärta i revbenen och ryggraden. Dessa tecken indikerar direkt metastaser i bensystemet. På grund av lymfostas (lymfstagnation) uppstår ödem i nedre extremiteterna.

  I de sista stadierna går män snabbt ner i vikt mot bakgrund av extrem utmattning av kroppen, anemi utvecklas. Patienter är fysiskt svaga, slöa, det finns förändringar i patientens psyk.

  Erektil funktion vid prostatacancer

  Att upprätthålla erektion är en av de viktiga frågorna som oroar män med prostatatumörer. Kommande behandling och dess inverkan på prostatafunktionen oroar män i alla åldrar.

  Beroende på behandlingsmetod observeras erektil dysfunktion hos 14-97% av patienterna. Minimalt invasiv extern strålbehandling undviker problemet för 80% av männen.

  Efter radikal avlägsnande kvarstår dysfunktion hos 70% av patienterna. Denna behandlingsmetod är inte en mening. Om kirurgen har valt rätt taktik och bevarat det neurovaskulära komplexet håller detta erektionen på en hög nivå. I det här fallet måste en man uppfylla ett villkor - det systematiska intaget av PDE-hämmare (läkemedel för behandling av erektil dysfunktion).

  Effektiva behandlingar och prognoser

  Behandlingsalternativ för en prostatatumör beror på graden av försummelse av patologin. Det finns ingen klinisk slutsats att en av metoderna är överlägsen andra. Komplex- och terapisystemen väljs av läkaren på individuell basis.

  Behandling av stadium 1 prostatacancer

  I början av tumörinitiering, när det inte finns några symtom och det inte är möjligt att skilja atypiska celler, rekommenderas aktiv övervakning av patienten. För unga män, med en exakt bestämning av den maligna processen, utförs radikal prostatektomi (fullständigt avlägsnande). Om tumören är svår att skilja, föreskrivs strålbehandling. Prognosen är gynnsam med lång livslängd.

  Om patienten enligt indikationerna inte kan utföra operationen, tillgriper de sig minimalt invasiva metoder - prostatabrakyterapi, högintensiv fokuserad ultraljudablation, kryoablation. Men i det här fallet finns det en hög risk för att sjukdomen upprepas..

  Hur är behandlingen för 2

  Standardbehandlingar inkluderar följande:

  • Radikal prostatektomi;
  • Strålbehandling - med kontraindikationer för kirurgisk behandling, försvagade patienter med kroniska inre sjukdomar;
  • Hormonbehandling;
  • Kombinerade metoder - det finns inga vetenskapliga rapporter om förbättring av patientöverlevnad, hormonbehandling i 2-3 år i kombination med strålning anses vara det bästa alternativet.

  Prognosen är gynnsam, överlevnadsgraden är mer än 10 år.

  Behandling för 3 och 4

  Produktionen av manliga hormoner framkallar den snabba tillväxten av tumören och spridningen av metastaser. Därför genomgår patienter testikelutsläpp - avlägsnande av en del av organet som producerar testosteron.

  Kemoterapi och hormonbehandling utförs parallellt.

  Livslängd i olika stadier av prostatacancer

  För patienter som genomgår behandling i första steget är det stor sannolikhet för fullständig botning, livslängden i 86% av fallen är mer än 10 år.

  I det andra steget, med framgångsrik behandling, kommer en mans liv att hålla länge utan negativa konsekvenser för reproduktionsfunktionen. För patienter med dåligt differentierad cancer, försvagad, äldre efter strålning, är prognosen 5 till 10 år.

  Överlevnad efter olika behandlingar för prostatacancer:

  • prostatektomi - 10 år eller mer upp till 55-60% av patienterna, 5 år - 74-82%;
  • strålbehandling - 10-årig prognos hos 48% av patienterna, 5-årig prognos - 80%;
  • efter avlägsnande av testiklar med konstant hormonell terapi - överlevnadsgrad på 5 år hos 55% av patienterna.

  För snabb upptäckt av prostatacancer rekommenderas män över 45 år att undersökas av en urolog en gång om året. Screening inkluderar digital (rektal) metod, transrektal ultraljud, laboratorietester för bestämning av prostataspecifikt antigen.

  Steg 4 cancer

  Normala kroppsceller förlorar sin förmåga att differentiera och bli atypiska. Det finns en kränkning av vävnadens struktur, maligna celler delar sig snabbt, tumören börjar växa in i de omgivande vävnaderna. En gång i lymfkärlen eller blodkärlen sprids maligna celler i hela kroppen. Stoppar under påverkan av några faktorer i ett organ eller kärl, en atypisk cell börjar dela sig, förvandlas till en tumör, och med tiden växer de omgivande vävnaderna - så här metastaserar den primära tumören och utvecklingen av sekundär cancerfoci.

  Onkologiavdelningen på Yusupov-sjukhuset använder innovativa metoder för cancerbehandling, klinikens specialister har bevisat sig professionellt vid behandling av hudneoplasmer, bröstcancer, äggstockscancer, tarmcancer och matsmältningssystem. Klinikens specialister är involverade i olika forskning och utveckling inom behandling av cancer, onkologiska sjukdomar och har internationella certifikat. Yusupov-sjukhuset är ackrediterat för kliniska prövningar, vilket tillåter användning av läkemedel som inte kan användas av andra medicinska institutioner i Ryssland. Användningen av unika läkemedel hjälper patienter på Yusupov-sjukhuset att öka livslängden och dess kvalitet.

  Cancerstadier

  Malign bildning klassificeras enligt stadier, enligt kliniska tecken, enligt histologi, enligt morfologiska egenskaper. Ett system med beteckningar för maligna tumörer har skapats, som inkluderar en fullständig beskrivning av tillståndet för neoplasman: utvecklingsstadiet, reaktionen av regionala lymfkörtlar, närvaron av metastaser:

  • 0 grad av cancer är en icke-invasiv form av tumören. Cancer ligger inom utbildningens ursprungliga gränser. Grad 0 cancer är helt härdbar.
  • Grad 1-cancer - den maligna tumören börjar växa men påverkar inte lymfkörtlarna och avlägsna organ. Ett undantag är magcancer, som i första utvecklingsstadiet påverkar de regionala lymfkörtlarna.
  • 2 grad av cancer - tidig upptäckt av en tumör spelar en viktig roll i effektiviteten av behandlingen av det andra steget av malign tumör. Tumören kan börja metastasera till lymfkörtlarna (regionala) som ligger nära det drabbade organet, och celltillväxten i den primära tumören ökar. En god prognos beror på många faktorer - tidig upptäckt, typ av tumör, lokalisering av bildningen.
  • Grad 3-cancer - tumören utvecklas, metastaser finns i regionala lymfkörtlar, om det inte finns några metastaser i avlägsna lymfkörtlar och organ är prognosen mer gynnsam. Prognosen för överlevnad för varje typ av tumör i steg 3-cancer är annorlunda. Av stor betydelse är inte bara typen av tumör utan också patientens hälsotillstånd, tumörens plats - ju mer komplex den är lokaliserad, desto mindre risk för läkning.
  • Grad 4 cancer är det sista stadiet av cancer. Prognosen är i de flesta fall negativ.

  Steg fyra cancer

  Cancer av fjärde graden är det terminala stadiet av cancer. I de flesta fall är de första stadierna av cancer asymptomatiska, och när symtom på en malign tumör uppträder är det oftast i ett sent utvecklingsstadium. Mycket ofta utvecklas en neoplasma snabbt på kort tid - vissa faktorer påverkar utvecklingen av cancer. Graden av cancerutveckling kan påverkas av graviditet, stress, trauma, ålder och typen av cancer. Det fjärde stadiet av cancer kan inte längre botas med operation på grund av spridningen av tumörprocessen. Försummelsen av processen tillåter inte att patienten botas, men modern medicin kan förlänga patientens liv med flera månader eller år.

  Tecken

  Tecknen på cancer i steg 4 är ganska uttalade; beroende på typen av tumör och lokaliseringsplatsen, manifesterar de sig med vissa symtom. I tarmcancer steg 4 kan tarmobstruktion, förstoppning och svår smärta i buken och magen utvecklas. Steg 4 bröstcancer kännetecknas av organdeformation, nippelindragning, nippelurladdning, tecken på tumörförfall.

  Cancer i 4: e graden innehåller vissa kriterier:

  • snabb tumörtillväxt.
  • någon typ av cancer.
  • dödliga typer av cancer: bukspottskörtelcancer, lungcancer, levercancer, hjärncancer, melanom och andra typer av cancer.
  • progressiv malign sjukdom med metastaser i organ: lever, hjärna, bukspottkörtel, lungor, med skada på skelettsystemet.

  Är det möjligt att besegra cancer i grad 4

  Behandling av steg 4-cancer är nästan omöjligt, tumören har redan vuxit till de omgivande vävnaderna, metastaserade till avlägsna lymfkörtlar och organ. Behandling av cancer i steg 4 är mycket svårt och svårt för en patient vars hälsa redan är försvagad. Ändå finns det fall då allvarligt sjuka människor erövrade cancer, eftersom varje person är unik och alla har olika immunitet..

  Symtom före döden

  Symtomen beror på de stadier som patienten går igenom. Stadiet av preagonia är ett tillstånd som orsakas av allvarliga störningar i centrala nervsystemet, huden blir blek och cyanos i huden uppträder. Patienten är deprimerad fysiskt och emotionellt. Blodtrycket sjunker.

  Ångesteget är det sista steget före döden hos patienter. Patienten upplever svår syresvält, vilket leder till att blodcirkulationen och andningsstopp upphör. Ångest kan ta upp till 3 timmar.

  Fasen av klinisk död - kroppen upphör att fungera, de sista metaboliska processerna äger rum i kroppens celler. Scenen varar flera minuter och slutar med patientens biologiska död.

  Smärtstillande

  Det symptom som tydligast indikerar utvecklingen av en malign tumör är smärta. En aktivt växande tumör orsakar oftast smärta. Smärta kan orsakas av skador på nervvävnaden, utvecklingen av en inflammatorisk process i tumören. För att lindra patientens tillstånd utförs bedövningsbehandling. Det ordineras individuellt med hänsyn till patientens tillstånd och kan minska smärtintensiteten avsevärt. Smärtlindring för stadium 4 cancer:

  • när mild smärta uppträder förskrivs icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.
  • smärta med måttlig intensitet behandlas med kombinerade läkemedel: ketorol och andra potenta läkemedel.
  • svår, försvagande smärta behandlas med starka läkemedel med narkotiskt innehåll - fentanyl, morfin, promedol.

  Livslängd

  När man utför effektiv behandling är patienternas överlevnadsgrad, beroende på typ av tumör:

  • 4: e grad av levercancer - cirka 5% av patienterna lever mer än 5 år.
  • tjocktarmscancer av 4: e graden - 5% av patienterna lever mer än 5 år.
  • cancer i den 4: e graden av lungor - 10% av patienterna överlever mer än 5 år.
  • cancer i 4: e graden av magen - 6% av patienterna lever mer än 5 år.
  • cancer i fjärde steget i bukspottkörteln - 10% av patienterna lever mer än 5 år.
  • bröstcancersteg 4 - 15% av kvinnorna överlever mer än 5 år.
  • bröstcancersteg 4 - 15% av patienterna lever mer än 5 år.
  • stadium 4 livmodercancer - beroende på spridningen av processen är överlevnadsgraden från 3 till 9%.
  • stadium 4 livmoderhalscancer - 8% av kvinnorna lever mer än 5 år.
  • steg 4 prostatacancer - har en hög femårs överlevnad, cirka 30%.

  Onkologiavdelningen vid Yusupov-sjukhuset i Moskva erbjuder cancerbehandling i alla stadier av sjukdomsutvecklingen. Diagnostikcentret och läkarna vid onkologiska avdelningen gör allt för att hjälpa cancerpatienter i rätt tid. Att träffa en läkare i tid kan rädda ditt liv. Du kan anmäla dig till en konsultation per telefon.

  Cancerstadier: överlevnadsprognos, hur tumörer utvecklas, lokalisering

  Hos de flesta människor, när en neoplasma upptäcks, handlar den första frågan om dess malignitet. Och om svaret är en besvikelse, blir det naturligt att vara intresserad av spridningen av den onkologiska processen, för alla vet att stadierna av cancer bestämmer både behandlingen, som kan vara mycket smärtsam, och prognosen, som hotar att vara ogynnsam.

  Mångfalden av neoplastiska processer som kan ta sitt ursprung i människokroppen kan inte ses från ett perspektiv. Dessa kan vara helt olika tumörer med egenskaper som endast är inneboende för dem, förenade av ett koncept - ondska. Dessutom bestäms inte alltid malignitet av utseendet, reproduktionen och resan genom kroppen av en "dålig" cell. Till exempel visar malignt basalcellskarcinom inte tendenser till metastaser, därför kan en sådan cancer i början vara botad helt, det vill säga begreppen "bra" och "ondska" i detta avseende är mycket relativa. Cancerstadier spelar en viktig roll för att bestämma framtida goda eller dåliga utsikter, som, som en av huvudindikatorerna, används vid klassificeringen av onkologiska sjukdomar..

  Klassificering och prognos

  Neoplastiska processer som kan uppstå i kroppen kan vara mycket olika i morfologiska egenskaper, preferenser hos en viss vävnad, förmåga att metastasera, klinisk kurs och prognos, även om de ofta kombineras till ett ord - cancer, vilket är en malign tumör från epitelvävnad... Onkologiska processer av olika ursprung med "ondska" har olika namn..

  Klassificeringen av maligna tumörer baseras således på olika (huvud) egenskaper hos den neoplastiska processen:

  • Tumörens morfologiska egenskaper (dess typ, grad av malignitet);
  • Lokalisering av huvudfokus;
  • Neoplasmas storlek, dess tillväxthastighet;
  • Förmågan hos denna typ av neoplasi att metastasera.

  TMN-klassificering enligt exemplet med sköldkörteln

  Den internationella klassificeringen (TNM - tumör, nodus, metastasering) av maligna tumörer är voluminös och för det mesta obegriplig för en person som är långt ifrån terminologin för de grundläggande vetenskaperna inom medicin, men bildar grupper av tumörer, den fokuserar främst på prognosen för cancer i olika stadier, och bestämt av:

  1. Förekomsten av det primära fokus vid tidpunkten för upptäckten (T);
  2. Regionala lymfkörtreaktioner (N);
  3. Förekomst eller frånvaro av avlägsen metastas (M).

  Dessutom kan varje tumörprocess (med hänsyn till lokalisering) klassificeras enligt individuella parametrar:

  • Enligt kliniska tecken (klinisk klassificering), det vill säga enligt data erhållna med olika diagnostiska metoder;
  • Baserat på tumörens patomorfologiska egenskaper, som bestäms av den histologiska undersökningen;
  • Beroende på histopatologisk differentiering (dåligt differentierade tumörer är farligare och "argare" växer de snabbare in i närliggande vävnader och metastaserar till avlägsna organ).

  Alla dessa klassificeringsfrågor är mycket svåra för en icke-specialist, medan patienter är mer intresserade av prognosen för cancer av en viss lokalisering, beroende på processen i processen, eftersom det är uppenbart att olika morfologiskt ordnade tumörer kommer att bete sig annorlunda i kroppen. I detta avseende upplevs cancerstadiet, kanske, som det mest pålitliga prognostiska kriteriet, inte bara av läkare utan också av patienter..

  Allt beror på scenen

  Utan att gräva i de många klassificeringsegenskaperna kommer vi att försöka överväga nära prognosalternativ för olika former av neoplasi, beroende på scenen. Det finns fem av dem:

  0 etapp

  Steg 0 inkluderar cancer på vilken plats som helst. Gränserna för cancer vid steg noll går inte utöver epitelgränserna, vilket gav upphov till neoplasman. Ett exempel på steg 0 är karcinom in situ, en icke-invasiv (för tillfället) epitelial tumör. Med snabb diagnos och adekvat behandling är sådan cancer helt härdbar..

  Steg 1

  I detta skede utvidgar cancer, på jakt efter en plats, långsamt sina gränser, men den går inte långt och påverkar inte avlägsna organ. Det enda undantaget är magcancer, som redan i första steget metastaserar till lymfkörtlarna. I grund och botten är prognosen för detta stadium gynnsam, patienten kan räkna med läkning, det viktigaste är tidig diagnos och omedelbara åtgärder för att eliminera tumören.

  Steg 2

  Steg 2 skiljer sig inte bara i processens progression i det primära fokuset utan också i början av metastas till lymfkörtlarna (regionalt). Prognosen för grad 2-cancer beror på tumörens typ och plats..

  cancersteg, såsom exemplifieras av en tarm / esofageal tumör, vid 4 steg bildas separerade metastaser

  Steg 3

  Här noteras ytterligare progression av sjukdomen, penetration av cancer i lymfkörtlarna är uppenbar, men avlägsna metastaser är fortfarande frånvarande, vilket är en uppmuntrande faktor för att förlänga patientens liv. Överlevnadsgraden för steg 3-cancer är också olika för varje tumör. Plats, typ, grad av differentiering av neoplasi, patientens allmänna tillstånd och andra faktorer som förvärrar sjukdomsförloppet eller omvänt hjälper till att förlänga livet, spelar en roll.

  På frågan om steg 3-cancer är botbar, kommer svaret att vara ganska negativt, för även i avsaknad av uppenbara avlägsna metastaser har den maligna processen redan tagit över människokroppen, så det finns ingen anledning att räkna med ett långt och lyckligt liv med grad 3-cancer. Patientens förväntade livslängd beror helt på graden av ondska som orsakas av tumören.

  Steg 4

  Steg 4 - cancer i slutstadiet. Skada på organet, lymfkörtlar, metastaser på avlägsna organ. Det bör dock noteras att steg 4-cancer kan diagnostiseras i avsaknad av avlägsna metastaser. Vanliga, snabbt växande primära tumörer eller små neoplasmer, i vilka lymfkörtlarna påverkas, kallas ibland också som steg 4 i den maligna processen. Detta inkluderar också några dåligt differentierade tumörer och odifferentierad sköldkörtelcancer, oavsett tumörens storlek och tillståndet för regionala lymfkörtlar, men när avlägsna metastaser upptäcks. Läkemedlet för cancer i steg 4 är i stort tvivel, eller snarare, det är i allmänhet uteslutet, även om primärtumören förstörs helt, kommer avlägsna metastaser fortfarande att "äta personen".

  Således kan cancer i det inledande skedet förstöras i knoppen genom onkologers aktiva handlingar, och ett botemedel mot stadium 4-cancer är i princip omöjligt. Påståenden om att någon, någonstans, lyckats bota cancer i klass 4 med läsk, folkmedicin eller något annat okonventionellt sätt, ofta är en reklamfilm för olika charlataner och har ingen grund, men människor som har besegrat grad 4-cancer och kan stödja eller motbevisa pseudovetenskapliga argument finns tyvärr helt enkelt inte. Annars är det en annan sjukdom som patienten själv har misstagit för cancer..

  Varje tumör har sin egen prognos

  Det är inte bara svårt utan också omöjligt att beskriva stadierna för alla tumörer. Under tiden är det värt att försöka bekanta läsaren med symtomen på cancer i början av tumörer som patienten själv kan upptäcka (ytliga åsikter), liksom med förloppet och prognosen för de vanligaste neoplastiska processerna lokaliserade i de viktigaste mänskliga organen..

  Cancer på ytan

  Cancer lokaliserad på huden och synliga slemhinnor i början kan misstänkas av personen själv om han är benägen att noggrant övervaka sin hälsa.

  Hudcancer presenteras initialt som en liten fläck eller knöl som inte är särskilt oroande. Om det under lång tid inte försvinner, inte går bort från användningen av olika läkemedel och folkmedicin, är det bättre för patienten att omedelbart konsultera en läkare för en förklaring av ursprunget till element som är obegripliga och ovanliga för huden..

  hudtumörer: 1 - mol, 2 - nevus dysplasi (födelsemärken), 3 - senil keratos, 4 - skivepitelcancer, 5 - basalcellscancer, 6 - melanom

  Den inledande fasen av tungcancer är i de flesta fall asymptomatisk, men smärtsamma sprickor, sår, erosion, tätningar bör varna när det gäller utvecklingen av den onkologiska processen.

  leukoplakia i tungan, papillomatos, erosiva förändringar i slemhinnan - vanliga precancerösa tillstånd

  läppcancer i tidigt stadium

  Läppcancer förekommer inte så ofta, rökare eller människor som irriterar detta område på annat sätt lider mer. Symtomen på cancer (icke-läkningssprickor, sår, skalning, i allmänhet allt som inte borde vara där) är inte så smärtsamt för patienten att springa till läkaren snabbare, men förgäves, eftersom cancer i början kan botas. Det kommer att bli mycket svårt att göra detta i framtiden..

  Den inledande fasen av halscancer fortsätter med symtom på inflammation, så patienter skyller allt på manifestationer av en vanligt kronisk sjukdom och skyndar som regel inte att träffa en läkare.

  Neoplastiska processer som har hittat en plats i tungan, läpparna, halsen kombineras till en patologi - oral cancer.

  Snabb tillväxt och hög aggression - lungcancer

  Snabbväxande, mycket maligna och mycket vanliga neoplasmer som kräver tusentals (främst manliga) liv varje år. Med rätta gäller denna definition främst lungcancer, som växer före neoplasi från andra lokaliseringar och på kort tid når det sista steget och leder en person till sin dödsbädd..

  I det första steget av lungcancer når tumörstorleken vanligtvis inte 3 cm, neoplasman lämnar inte "födelseorten" (segment) och ger praktiskt taget inte symtom på dess närvaro. Patienter kan associera alla manifestationer i form av hosta, andfåddhet, smärta i bröstet med närvaron av en annan patologi, till exempel kronisk bronkit. Samtidigt ger tidig diagnos av cancer med aktivt påbörjad behandling i första steget en ganska hög överlevnadsgrad (upp till 80%).

  Det andra steget tenderar också att dölja sig som relativt välbefinnande, men fokusens storlek är redan fördubblad (upp till 6 cm). Den neoplastiska processen förblir fortfarande i lungans lob, men börjar redan "visa intresse" för närliggande lymfkörtlar och sprider enskilda metastaser. Hosta, sputumproduktion (ibland med blod), smärta, feber, tecken på förgiftning liknar återigen en förvärring av långvariga kroniska sjukdomar i bronkopulmonala systemet. Detta förvirrar vanligtvis patienten, så han går inte till läkaren på länge och slöser därmed värdefull tid. Men kombinationen av kemoterapi och strålbehandling med radikal behandling ger en överlevnadsgrad för cancer i grad 2 upp till 50%. Som de säger, femtio-femtio, vilket är mycket.

  För det tredje steget av den maligna processen i lungorna är ytterligare tumörtillväxt karakteristisk, som överstiger 6 cm i storlek och efter att ha träffat lungan, metastaseras till närliggande lymfkörtlar.

  Det sista steget (fjärde) har en stor tumör som har lämnat lungans gränser, invaderar intilliggande organ och spridit metastaser med hjälp av lymf- och blodkärl i hela kroppen. Terminalstadiumcancer lämnar patienten bara några månader gammal. Kroppen förstörs av en tumör, de befintliga behandlingsmetoderna är värdelösa eller kan bara lindra lidande, men förbättrar inte riktigt tillståndet. Ett botemedel mot stadium 4-cancer kan man bara drömma om, och människor som har besegrat stadium 4-cancer finns bara på tvivelaktiga forum på Internet... Men detta har redan sagts tidigare.

  Särskild uppmärksamhet - bröstcancer

  Ofta kan cancer i början "fångas" i skador på bröstkörteln (MF). Den bästa diagnostikern i detta fall är kvinnan själv eller (vilket ofta händer) sin man. Detta beror på att det kvinnliga bröstet inte bara är ett utfodringsorgan för en baby. Hon är ett objekt av tillbedjan och beundran bland människor av motsatt kön, därför är inställningen till henne särskilt vördnadsfull och uppmärksamheten ökas. Under tiden lyckas inte alla och inte alltid säkert hitta det primära fokuset och hantera karcinom in situ (icke-invasiv epiteltumör), i vissa fall går sjukdomen igenom alla stadier av bröstcancer:

  karakteristiska cancer- och precancerösa förändringar i bröstet, som är värda att uppmärksamma

  • Steg noll - karcinom in situ (intraduktal tumör, lobulär cancer, Pagets sjukdom) - en pre-invasiv form som ger alla chanser till fullständig läkning.
  • Det första steget av bröstcancer: tumören är liten, dess diameter överstiger inte 2 cm, den har inte vuxit någonstans och dessutom har den inte gett metastatisk tillväxt, prognosen är naturligtvis gynnsam.
  • Det andra steget: storleken på neoplasman i cancer i 2: a graden svänger inom 2-5 cm, tumören började fånga ytterligare territorier, växte till intilliggande vävnader och metastaserade till lymfkörtlarna.
  • Tredje stegets svårighetsgrad ligger inte bara i tumörens tillväxt, dess penetration i närliggande vävnader och närliggande lymfkörtlar, utan också i överföringen av cancerceller till avlägsna organ. Även med radikal behandling kan ondska lura, och efter 10-15 år (detta kan vara den förväntade livslängden med grad 3 bröstcancer) påminner om sig själv för att få ett dödligt utfall, så stadium 3 cancer anses obotlig.
  • För stadium 4 bröstcancer spelar storleken på den primära lesionen inte längre någon roll. Det värsta i cancer i grad 4 är att tumörtillväxt helt har tagit över lymfsystemet, "ockuperat" bröstet och spridit sig till hela kroppen i form av metastaser till avlägsna organ. Att bota cancer i steg 4 är omöjligt på något sätt, eftersom det utspridda "onda" inte längre kan samlas i alla vävnader i kroppen. Bestrålning och kemoterapi kan fördröja neoplastisk tillväxt ett tag, men inte för länge - med steg 4-cancer lever de från ett till tre år.

  stadier av bröstcancer

  Förresten, onkologiska sjukdomar i bröstkörteln är inte uteslutna hos män, men detta händer mycket, mycket sällan..

  Rent kvinnliga problem

  Den mest utsatta platsen för kvinnors främsta reproduktionsorgan

  Under de senaste åren har livmoderhalscancer ofta "föryngrats", vilket experter associerar med spridningen av humant papillomvirusinfektion (HPV). Samtidigt är det stor sannolikhet att detektera en neoplastisk process vid starten, och i andra stadier är denna typ av onkologi relativt väl diagnostiserad. Innan en verklig livmoderhalscancer blir så går utvecklingen av en tumör genom flera steg:

  stadier av livmoderhalscancer

  Prognosen för livmoderhalscancer, som för andra tumörer, beror på scenen. Faktorer som cancerformen och graden av differentiering av neoplasi är också av stor betydelse (ju högre grad, desto större är chansen att överleva).

  Chef "mördare" för gynekologisk onkologi

  Äggstockscancer, som har många former och typer, anses vara den mest ogynnsamma och okontrollerbara onkologiska processen i det kvinnliga könsorganet. Den vanligaste typen känns igen som en tumör i äggstockarnas körtelvävnad - adenokarcinom, kännetecknad av särskild grymhet och aggression. Slumrigheten av äggstockscancer ligger också i det faktum att det ger särskilda svårigheter vid diagnos. De befintliga symptomen är väl kopplade till manifestationerna av kroniska gynekologiska sjukdomar (adnexit, livmoderns myom, etc.). Vissa tecken bör dock fortfarande varna en kvinna:

  1. orimlig viktminskning utan kost och motion;
  2. progressiv förstoring av buken (ansamling av vätska i bukhålan - ascites);
  3. dålig matsmältning.

  Äggstockscancer, som andra tumörer, går igenom fyra steg:

  1. "Födelse" av en cancercell, utvecklingen av processen inom en äggstock. Utseendet på ascites är möjligt redan i det första stadiet av cancer, vilket ger lite hopp för dess tidiga diagnos och förlängning av livet med 5 år hos 80% av patienterna (naturligtvis förutsatt att kirurgisk behandling kombineras med andra metoder).
  2. I det andra steget påverkas båda äggstockarna, bukhinnan, äggledarna och livmodern. En förstorande buk (ascites) med allmän viktminskning uppmanar en kvinna om utvecklingen av en dålig sjukdom, prognosen förvärras naturligtvis.
  3. Det tredje steget är inte längre svårt att diagnostisera; problem kan märkas även under en rutinmässig gynekologisk undersökning. Överlevnadsgraden för stadium 3-cancer är låg, bara var tionde kvinna av hundra har chans att leva fem år.
  4. Steg 4-cancer kännetecknas av spridning av metastaser i kroppen, men oftast finns de i lungorna och levern. Steg 4 cancer är uteslutet, överlevnad är noll.

  Prognosen kan inte vara densamma för alla, man kan i allmänhet inte prata om cancerstadiet och framtidsutsikterna för livet, för i varje enskilt fall tas också andra faktorer i beaktande: de histologiska egenskaperna hos tumören, patientens ålder, tillståndet för andra organ. Någon kan kämpa längre, medan andra ger upp de första månaderna..

  Magtarmkanalen

  Esofageal karcinom

  Esofageal cancer klassificeras som en malign och aggressiv neoplastisk process. Den växer snabbt, metastaser tidigt, är svår och smärtsam att diagnostisera och behandla och har en mycket dålig prognos..

  Denna cancer i ett tidigt skede kan vara vilseledande för dess ägare genom avsaknad av specifika symtom. Svårighetssvårigheter, återkommande spasmer, kvävning när man äter, en person övervinner med hjälp av vätska. Jag tvättade maten med vatten - allt verkar ha gått och du kan fortsätta att leva i fred, så besöket hos läkaren skjuts upp ständigt. Och förresten kommer tankar om dåliga saker sällan. Men om du upptäcker sjukdomen i första steget, snabbt vidta åtgärder, då kan du räkna med fem (eller till och med fler) år av livet.

  Symtomen på matstrupscancer ökar när tumören utvecklas, vilket går igenom samma steg som andra cancerformer (med invasion och metastasering). Parallellt försämras prognosen.

  I stadierna 3-4 förändras rösten redan, dysfagi växer, matstrupen kräks med jämna mellanrum, något ständigt stör bröstet, patienten går ner i vikt, förlorar förmågan att arbeta. Överlevnadsgraden för steg 3-cancer är låg, med aktiv behandling, cirka 25% av patienterna gynnas, men med avlägsen metastas har bara hälften av dem utsikter.

  Vid stadium 4 cancer lever patienterna knappt sex månader, och detta kan knappast kallas ett helt liv.

  Ledare nummer två

  Den ledande positionen när det gäller frekvens och dödlighet innehas fortfarande av magcancer, bara lungcancer, erkänd över hela världen som en oövervinnlig "fiende till alla tider och folk", flyttar den till andra plats. Överflödet av cancerframkallande ämnen, dåliga vanor, ärftlig predisposition, transport av Helicobacter pylori-infektion är faktorer som bidrar till utvecklingen av en tumör av denna lokalisering. Den mänskliga naturen är sådan att han hör magen bättre och oftare än andra organ (äta, dricka, röka...). Tillfredsställande hans (mage) ibland orimliga krav, gräver spänningssökaren "sin egen grav".

  Prognosen för magcancer beror till stor del på hur djupt tumören har nått när den nedsänks i magsäcken. Till exempel svarar tidig cancer, som endast påverkar de ytliga skikten (slemhinnor och submukösa), bra på behandlingen, så nästan alla patienter överlever. Dock kan sådana ljusa utsikter tyvärr inte förväntas för patienter vars tumör, redan i det första steget, har spridit sig inte bara till magen utan också metastaser till lymfkörtlarna..

  stadier av magcancer

  Störning i magen kan vara ganska svår att märka, symtomen uppträder sent, utan att titta på det faktum att tumören kan bestämmas genom palpation. Dyspeptiska störningar, svaghet, motvilja mot mat, viktminskning, brist på intresse för livet - dessa "små tecken" många hänvisar till som sina vanliga känslor, särskilt om de har lidit av sår eller gastrit i många år. Smärta uppträder i de senare stadierna (3-4), när cancern, efter att ha nått en stor storlek, redan har lämnat matsmältningsorganet.

  Det terminala stadiet av magcancer åtföljs av stor ångest:

  • Intensiv smärta;
  • Progressiv anemi;
  • Blodförändringar (leukocytos, hög ESR);
  • Berusning;
  • Feber;
  • Utmattning.

  Det sista steget lämnar magcancerpatienten bara några månader av livet...

  Återigen kön och ålder...

  Tarmcancer går också igenom alla ovanstående steg. Det drabbar oftast tjocktarmen hos medelålders och äldre män. Anledningen till dess utveckling, som magcancer, är ofta patientens självberoende. De första symptomen (obehag, trötthet, nervositet) ger ingen särskild anledning att misstänka ont. Utseendet på uppenbara tecken (smärta, tarmsjukdomar, utsöndring av blod med avföring) är ofta försenat.

  stadium av tarmcancer, den 4: e kännetecknas av metastaser i levern

  Stadiet av tarmcancer, som i fallet med andra lokaliseringar, bestämmer helt prognosen.

  Upptäckten av en onkologisk process i det första steget ger en överlevnadsnivå på fem år för nästan 90% av patienterna; med en ökning av graden minskas chansen att leva i många år kraftigt. I det senare steget av tarmcancer är prognosen extremt dålig, speciellt om tumören har sitt ursprung i den distala ändtarmen.

  Onkologins uppgifter löses av specialister, men enligt författaren kan personer som är långt ifrån medicin spela en stor roll i detta om de är medvetna om symtomen, stadierna och metoderna för behandling av maligna tumörer. Det är uppenbart att vi i de flesta fall kommer att besegra cancer i början, det viktigaste är att upptäcka det i tid. Och vem, om inte patienten själv, kommer att vara den första att veta om den förestående katastrofen, men samtidigt inte skynda sig på att prova tvivelaktiga läkemedel som läsk och hemlock, utan kommer att vända sig till en medicinsk institution där han kommer att få kvalificerad hjälp.

  Video: cancerstadier och andra onkologiska begrepp på enkelt språk

  Författare: onkolog, histolog Goldenshlyuger N.I. [MD Meira Goldenshluger], (OICR, Toronto, Kanada), för OncoLib.ru ©.