Diagnostik och behandling av ändtarmscancer på Yusupov-sjukhuset

Carcinom

Rektal cancer är en malign tumör i samband med en ökad risk för lokal återfall. Den stora komplexiteten förklaras av ändtarmens komplexa anatomiska egenskaper:

 • Begränsning av bäckenets benstrukturer;
 • Plats nära bäckenbottens muskler och andra organ;
 • Förekomsten av en analsfinkter, flera nivåer av blodtillförsel och utflöde av lymf i olika riktningar.

Det försämrar prognosen efter behandling av sjukdomen..

Läkare på Yusupov-sjukhuset diagnostiserar ändtarmscancer, tidiga metastaser och återfall med den senaste utrustningen från ledande tillverkare i världen. Onkologiska kirurger utför radikala operationer, resekterar tumören i friska vävnader.

Efter operationen ordineras de nyaste kemoterapidrogerna som förstör cancerceller. Det primära fokuset och metastasvägarna bestrålas med moderna strålterapianordningar. Allt detta i kombination kan förbättra prognosen för överlevnad efter operation för rektalcancer stadier 2,3 och 4.

Funktioner av rektal cancerbehandling

Läkare vid Yusupov-sjukhuset erbjuder tvärvetenskaplig behandling för rektal cancer. En radikal eller lokal behandling utförs, sfinkterbevarande operationer eller abdominal-perineal extirpation av ändtarmen från öppen åtkomst eller laparoskopisk utförs. För sjukdomsprognosen är följande faktorer viktiga:

 • Kirurgens erfarenhet;
 • Kirurgisk teknik;
 • Bedömning av tumörprevalensen i det preoperativa stadiet.

Kirurgerna på Yusupov-sjukhuset har lång erfarenhet av att utföra kirurgiska ingrepp på ändtarmen och utför på ett mästerskap alla de operationer som utvecklats idag. Innan kirurgisk behandling påbörjas utförs en omfattande undersökning av patienten. Det inkluderar analys av klagomål och historia om sjukdomsutvecklingen, digital undersökning av ändtarmen, sigmoidoskopi. För att bestämma regionala och avlägsna metastaser utförs ultraljud, beräknad och magnetisk resonanstomografi.

Enligt rekommendationerna från National Cancer Institute utförs preoperativ eller postoperativ strålbehandling, huvudsakligen i kombination med kemoterapi. Det förbättrar lokal tumörkontroll, även om det inte alltid ökar den totala överlevnaden i rektal cancer.

För att förbättra prognosen för överlevnad i ändtarmscancer på Yusupov-sjukhuset, under operationen, bestäms den proximala kanten av ändtarmen (platsen för skuggfusion). Endoskopisk detektion är viktigast för förskrivning av neoadjuvant terapi om tumören är 15 cm över analkanalens kant enligt märkena på det styva rektoskopet.

Klassificering av rektal cancer tnm

I Ryssland har TNM-klassificeringen av ändtarmscancer antagits. Det finns fyra steg av rektal cancer.

T-kriteriet står för "tumör". Tx fastställs när det inte finns tillräckligt med data för att bedöma den primära tumören. Tis är ett pre-invasivt karcinom. Vid T1 sprider sig tumören till det submukosala skiktet i tarmväggen. T2 betyder att neoplasman sprider sig till det muskulära skiktet i ändtarmen och inte invaderar dess vägg. Om tumören invaderar alla lager i tarmväggen och sprider sig i fettvävnad utan att påverka intilliggande organ, använder onkologer T3-beteckningen. För neoplasmer som finns i den övre ampullära delen av ändtarmen och rektosigmoiddelarna i tjocktarmen (täckt med bukhinnan), T3-symbolen karakteriserar spridningen av cancer till det subserösa skiktet. Det spirar inte det serösa membranet.

I T4-steget växer neoplasman in i de omgivande organen och vävnaderna eller i det serösa membranet när det är lokaliserat i den övre ampullära delen av ändtarmen och rektosigmoiddelarna i tjocktarmen (täckt med bukhinnan). T4a betecknar invasionen av den viscerala bukhinnan, T4b - spiring i andra organ.

Kriterium N - lymfkörtel. Nx indikerar att det inte finns tillräckligt med data för att bedöma regionala lymfkörtlar. Om det inte finns någon regional lymfkörtelinvolvering betecknas tillståndet N0. Med N1 finns det metastaser i 1-3 regionala lymfkörtlar:

 • N1a - i en regional lymfkörtel;
 • N1b - i två eller tre lymfkörtlar;
 • N1c - det finns spridningar i mesenteriet utan att påverka regionala lymfkörtlar;
 • N2 - metastaser i mer än tre regionala lymfkörtlar;
 • N2a - 4-6 lymfkörtlar påverkas;
 • N2b - metastaser i sju eller flera lymfkörtlar.

Kriterium M anger närvaron av metastaser:

 • MO - det finns inga tecken på avlägsna metastaser;
 • M1 - det finns avlägsna metastaser;
 • M1a - närvaron av avlägsna metastaser i ett organ;
 • M1b - avlägsna metastaser finns i mer än ett organ eller i bukhinnan.

Steg noll rektal cancer upprättas i fallet Tis, N0, M0. Det första steget definieras som T, N0, M0. Vid steg IIA ser situationen ut som T3, N0, M0, IIB –T4a, N0, M0, IIC - T4b, N0, M0. Steg 3 i ändtarmscancer har tre rättersalternativ:

 • IIIA - T1 - T2, N1 / N1c M0 eller T1 N2a M0;
 • IIIB –Т3 - Т4а N1 / N1с, M0, Т2 - Т3 N2а M0 eller Т1 - Т2 N2b M0;
 • ILC - T4a N2a M0, T3 - T4a N2b M0 eller T4b, N1 - N2, M0.

Diagnosen "rektal cancer grad 4" fastställs för vilken tumörstorlek som helst, oavsett antalet drabbade lymfkörtlar i närvaro av avlägsna metastaser. För adekvat iscensättning av tumören på Yusupov-sjukhuset undersöks minst 12-15 lymfkörtlar i det borttagna provet, men ett mindre antal efter bestrålning.

Rektalcancer symtom

I början av sjukdomen är rektal cancer asymptomatisk. Det detekteras under en rutinundersökning. De vanligaste tecknen på rektal cancer är följande:

 • Blandning av blod i avföringen;
 • Förändringar i avföringsfrekvens, konsistens och form;
 • Förstoppning alternerande med diarré
 • Buksmärtor;
 • Tenesmus (konstant, skärande, dragande, brännande smärta i ändtarmen utan utsöndring av avföring).

Smärta i ändtarmen i bäckenhålan är ett formidabelt symptom. I ett sent skede av utvecklingen av rektal cancer uppstår komplikationer:

 • Massiv blödning
 • Kolonobstruktion;
 • Perforering;
 • Spiring i andra organ;
 • Bildande av en rektovaginal, rektal eller rektovaskulär fistel.

Lymfovaskulär invasion, perineural invasion och närvaron av tumöravlagringar utanför lymfkörtlarna är negativa prognostiska faktorer. I steg 4 i ändtarmscancer är livslängden kort.

Prognos för överlevnad av rektal cancer

Bestämning av stadium av rektal cancer är av yttersta vikt för utvecklingen av indikationer för operation, eftersom det inte finns någon bättre behandling. För lokaliserade tumörer är sannolikheten för botemedel högre. Inverkan av regionala lymfkörtlar i den patologiska processen minskar kraftigt den gynnsamma prognosen. Storleken på neoplasman och djupet av dess grobarhet är viktiga indikatorer. Vissa faktorer är inbördes relaterade: ju större tumören är, desto mer sannolikt är risken för metastasering av regionala lymfkörtlar.

Om en cancer i ändtarmen i det första steget, eller steg IIA, upptäcks är sannolikheten för en fullständig botemedel 90%. I steg II B försämras prognosen för fem års överlevnad till 70%. Om stadium 3 rektal cancer diagnostiseras botas 50% av patienterna. Även i närvaro av en tumör i fjärde steget har 10% till 20% av patienterna en chans att bli botade. Om sekundära skador bildas i lungorna eller benen kommer prognosen att vara extremt dålig. Rektal cancer sprider sig vanligtvis först till lymfkörtlarna och sedan till levern. Om en enda metastas upptäcks i levern avlägsnas den kirurgiskt. När en patient har ett mycket differentierat rektalt adenokarcinom är prognosen optimistisk.

Rektal cancerbehandling

När diagnosen och stadium av rektal cancer inte är tveksam, beslutar professorer och läkare av högsta kategori vid ett möte i ett expertråd om behandlingstaktik. Kirurgisk behandling, bestrålning av neoplasmer före och efter operationen används. Kemoterapi utförs i enlighet med internationellt accepterade standarder.

Alla de modernaste metoderna för behandling av ändtarmscancer är tillgängliga för patienter på Yusupov-sjukhuset, inklusive såsom abdominal-perineal extirpation av ändtarmen genom laparotomi eller laparoskopisk metod, kolostomi, kirurgiskt avlägsnande av levermetastaser.

Abdominal perineal rektal utrotning utförs under generell anestesi. Först utför onkologen en dissektion av den främre bukväggen och skär sigmoidtarmen 10-15 cm ovanför neoplasman. Sedan förs den nedåtgående delen av sigmoidtarmen ut och sys till bukväggen och bildar en kolostomi för efterföljande avföring av avföring.

Sedan suturerar han såret och kommer in genom perineum. Först görs ett cirkulärt snitt runt anusen, därefter avlägsnas ändtarmen och den omgivande vävnaden. Perineum är tätt sydd. Fem års överlevnadsprognos efter operationen är bra.

Kolostomi är en operation där ett speciellt hål bildas, kallat kolostomi. Genom det avlägsnas avföring från kroppen. Kirurgi utförs efter avlägsnande av ändtarmen. Vid behov utförs rektal plast. Operationer utförs (i de allra flesta fall) med en lågtraumatisk laparoskopisk metod.

Palliativa resektioner utförs i närvaro av avlägsna cancermetastaser. De hjälper till att förhindra komplikationer som blödning från en sönderfallande tumör, svår smärtsyndrom, fetid, irriterande tarmutsläpp under den postoperativa perioden. Detta förbättrar livskvaliteten hos avancerade cancerpatienter..

Kemoterapi är en av de kombinerade behandlingarna för ändtarmscancer. Patienter genomgår adjuvant (ytterligare) kemoterapi efter operation om tumören har regionala lymfkörtlar. Immunmodulatorisk behandling består i att förskriva en cytostatika och immunmodulator till patienter efter kirurgisk behandling i frånvaro av metastaser i de regionala lymfkörtlarna.

Strålbehandling används som en preoperativ behandling för ändtarmscancer (för att minska iscensättningen). Strålning ges efter operation för att minska återfall. Strålbehandling används som den primära behandlingen för lokalt avancerad, inoperabel rektal cancer.

Kontaktcentrets specialister ger dig fullständig information om diagnos och behandling av denna typ av cancer. Ring Yusupov-sjukhuset, kliniken fungerar dagligen och dygnet runt. Du kommer att spelas in för ett samråd med en onkolog vid en lämplig tidpunkt för dig.

Rektal cancer - överlevnadsprojektioner

Nyligen har situationen avseende ändtarmscancer försämrats, särskilt den spända situationen i industristäder, eftersom mer än 60% av patienterna bor i dem. Detta är förknippat med förändringar i livsstil, matvanor och miljöförhållanden..

Överlevnadsprognoser och sjuklighet

Enligt statistiken registreras mer än 1 miljon patienter med rektal cancer årligen i världen, varav mer än 600 000 dör. I de flesta fall drabbar patologin människor över 40, men det finns en tendens att föryngra. Rektal cancer förekommer på ungefär samma sätt hos män och kvinnor. Andelen sjukdom bland alla maligna tumörer är 10%.

Enligt olika källor upptar rektal cancer en av huvudpositionerna bland onkologiska sjukdomar. Under de senaste åren, i strukturen av sjuklighet, har den flyttat från 6: e plats till 3. År 2014 registrerades 25 230 primära patienter med denna diagnos i Ryssland, medan det vid slutet av året var cirka 143 200 patienter registrerade. Av dessa levde 50% i mer än 5 år efter diagnos, men cirka 24,9% dog inom ett år.

Förekomsten av sjukdomen i olika länder

Incidens per 100 000 invånare

Baserat på observatörer av forskare ökar förekomsten av rektal cancer, särskilt i utvecklade länder. De drog slutsatsen att ju högre nivå av välbefinnande och ekonomisk utveckling, desto högre är risken för att utveckla en tumör. För ungefär ett sekel sedan var incidensen mycket låg i Japan. Detta beror på att befolkningen i detta land har en hög matkultur och noggrant övervakar dess hälsa. Under de senaste trettio åren har förekomsten av ändtarmscancer i Japan ökat avsevärt, vilket inte är förknippat med en förändring av lokalbefolkningens livsstil utan med bombningen i Hiroshima och Nagasaki 1945.

Rektal canceröverlevnad och stadiumprognos

Stadier i ändtarmscancer och överlevnadsprognos är sammanhängande begrepp. Det finns fyra steg i tumörprocessen, beroende på neoplasmens storlek och spridningsgraden.

I steg 1 upptäcks en liten tumör, den ligger i slemhinnan. Prognosen för fem års överlevnad i detta skede är ganska hög och efter behandlingsförfaranden är lika med 93%. Som regel utförs en kirurgisk excision av neoplasman och en liten mängd vävnad runt den.

Steg 2 kännetecknas av skador på tarmens muskelskikt och en ökning av tumörens storlek, men lymfkörtlarna i detta skede är inte inblandade i processen. Terapeutiska åtgärder innebär kirurgi och kemoterapi, femårsöverlevnadsgraden når 75%.

Steg 3 betyder spridning av cancer till hela tarmväggen, tumören omger den och ger metastaser till avlägsna lymfkörtlar. Enligt antalet drabbade lymfkörtlar skiljer sig stadierna IIIA, IIIB och IIIC. Behandlingen består av radikal kirurgi, strålning och kemoterapi. Den femåriga överlevnadsgraden är 45%. Ju färre lymfkörtlar som påverkas, desto bättre är prognosen.

Vid steg 4 sprider sig cancer bortom ändtarmen och påverkar omgivande organ och vävnader, såväl som avlägsna metastaser. I detta skede utförs komplexa medicinska ingrepp, den femåriga överlevnadsgraden är högst 6%.

I utvecklade länder har registreringen av patienter med en sådan diagnos hållits länge, men i Ryssland har information samlats in först sedan 1990, så det finns inte tillräckligt med data. I genomsnitt når överlevnadsprognosen för ändtarmscancer 48%; efter radikal operation varierar denna indikator från 35 till 75%. Framgången för behandlingen beror inte bara på processen i processen, utan också på manipulationsvolymen, svårighetsgraden, antalet metastaser och kirurgens kvalifikationer..

Metastaser i regionala lymfkörtlar minskar överlevnaden till 25-40%. Utvecklingen av moderna metoder för behandling och diagnostik påverkade inte indikatorerna; de förblir oförändrade i många decennier. Detta är förknippat med en hög risk för återfall, vilket förekommer i 38% av fallen, liksom sen upptäckt av en malign tumör..

Andelen patienter i det totala antalet primära patienter med rektal cancer, beroende på processen för 2004-2014:

Andel patienter i%

Påverkan av olika faktorer på överlevnadsprognoser

Förutsägelser för rektal cancer bestäms inte bara av den patologiska processen, utan också av tumörens storlek och dess lokalisering. Om rektal cancer endast är belägen i slemhinnans ytliga lager, har 85% av patienterna en chans att lyckas återhämta sig. Muskelskiktets nederlag minskar indikatorn till 67%, situationen förvärras med skada på det serösa membranet (bukhinnan), i detta fall kan ett positivt resultat uppnås i 49% av fallen.

En av de viktiga prognostiska faktorerna är operationens volym, eller snarare, resektionsnivån. Excision av det drabbade segmentet på ett minimum avstånd från frisk vävnad minskar risken för ett positivt resultat och leder till upprepad operation. Femårsöverlevnadsgraden når i detta fall 55%. Omfattande resektion förbättrar prestanda och uppnår en 5-årig överlevnadsgrad på 70%.

Effektiviteten av terapeutiska åtgärder påverkas också av patientens ålder och hans tillstånd. Naturligtvis registreras rektal cancer i de flesta fall vid 40-45 års ålder, men den kan förekomma i alla åldrar. Den femåriga överlevnadsgraden för personer över 45 år är ganska hög, detta beror på de strukturella egenskaperna hos lymf- och blodkärlen under denna period: de är tunna, smala och det är få av dem. Därför sprids cancerceller långsammare i hela kroppen. Hos unga människor är allt ordnat annorlunda, upp till 30 år, den distala delen av tjocktarmen är omgiven av ett utvecklat vaskulärt nätverk, därför har de tidig metastasering och minskad överlevnadsgrad.

I vilket fall som helst kan komplexa terapeutiska åtgärder inte ge 100% garanti för framgång. Återfall observeras hos de flesta patienter (80%). Särskilt ofta utvecklas de under de första två åren efter operationen, därför krävs dynamisk övervakning av patientens tillstånd, eftersom snabb upptäckt av en återkommande tumör förbättrar procedurernas effektivitet med 35%.

Inverkan av riskfaktorer på sannolikheten för att utveckla rektal cancer

Ingen kan nämna de exakta orsakerna till ändtarmscancer, men trots detta har experter identifierat riskfaktorer som bidrar till dess bildning:

Precancers: Det finns flera typer av precancerösa tillstånd som kan utvecklas till en malign tumör. En viktig roll spelas av polyper, som finns hos 50% av personer över 75 år och hos 25% vid 50 års ålder. Deras snabba upptäckt och avlägsnande minskar avsevärt risken för tumörutveckling;

Genetisk predisposition: patienter med en belastad familjehistoria har en 5-6 gånger högre risk för rektal cancer. Cirka 5% av alla tumörfall orsakas av en mutation i det genetiska materialet;

Särskilda näringsämnen: ökningen av förekomsten av rektal cancer i utvecklade länder fick forskare att identifiera orsakerna till detta fenomen. De fann att överviktiga människor och de som föredrar kött och stekt mat var mer benägna att utveckla svullnad. Samtidigt minskar växtmat väsentligt risken för cancer (40-50 gånger);

Ålder: mer än 90% av patienterna med rektal cancer är över 50;

Diabetes mellitus: patologi ökar risken för en tumör med 30-40%;

Rökning: denna dåliga vana orsakar utveckling av olika maligna tumörer, inklusive 30-40 gånger ökar sannolikheten för rektal cancer. Cirka 12% av dödsfallen är relaterade till rökning;

Kroniska inflammatoriska sjukdomar i matsmältningssystemet: långvarig inflammatorisk patologi påverkar metaboliska processer negativt och ökar frekvensen och frekvensen av neoplasmbildning upp till 50%.

Överlevnadsprognoser och behandlingsåtgärder

Överlevnad för rektal cancer beror på komplexet av terapeutiska åtgärder. Den huvudsakliga behandlingsmetoden för denna neoplasma är kirurgi. Enligt uppgifter för 2014 genomgick 53% av patienterna (14184) radikal kirurgisk behandling. Kombinationsbehandlingen användes endast i 41%. För att studera effektiviteten av de utförda procedurerna undersöktes patienterna efter radikal operation och följdes upp under lång tid. I 53% av fallen genomgick de interventioner för sfinkterbevarande, i 42% - rektal utrotning.

Efter histologisk undersökning av det erhållna materialet bevisade läkarna att 96% av patienterna hade adenokarcinom. I de flesta fall (51,5%) råder exofytisk tillväxt (inuti tarmhålan), i 12,5% - endofytisk tillväxt (djupt in i vävnaderna), i 36% - blandad. Metastaser upptäcktes hos 36% av patienterna.

Alla studerade patienter delades in i tre grupper:

1. Patienter efter klassisk radikal kirurgi (35,2%);

2. Patienter efter förlängda operationer och lymfadenektomi (44,5%);

3. Patienter med tidigare strålbehandling före operation (20,3%).

Komplikationer efter behandling var lika vanliga i alla studiegrupper: 20%, 23% respektive 25%. Dödligheten var 3,5%, med peritonit som den främsta orsaken till det tragiska resultatet (58%).

Ett stort problem för kirurger är den lokalt avancerade typen av rektal cancer, som påverkar de omgivande vävnaderna och organen. Denna typ diagnostiseras i 40-50% av fallen, 30% av dem genomgår radikala operationer, vilket representerar delvis eller fullständigt avlägsnande av skadade organ (livmodern, urinblåsan, tjocktarmen, levern etc.). Samtidigt, efter resektion av de drabbade organen, observeras postoperativa komplikationer i 33% av fallen på grund av purulent-inflammatoriska processer, med fullständigt avlägsnande av konglomeratet (uttagning), biverkningar registreras i 50%. Den senare typen av operation innebär en svår rehabiliteringsperiod, som direkt påverkar patienternas förväntade livslängd: femårsöverlevnadsgraden var 30,6%.

Många studier har visat att 55% av patienterna har levermetastaser efter operationen. De kan påverka hela levervävnaden (65%), en av loberna (24,5%) eller ett segment (10,4%). Om de tas bort i tid kan en 5-års överlevnadsgrad uppnås hos 30-43% av patienterna. Därför utförs mycket ofta samtidig avlägsnande av inte bara det primära patologiska fokuset utan också leverresektion.

Steg 2 rektal cancerprognos

Tack, vi ringer upp dig inom en timme under öppettiderna
(från 8 till 21 Moskva-tid).

Detta användaravtal är ett offentligt dokument från administratören av webbplatsen www.puchkovk.ru (nedan kallad administratören) och bestämmer förfarandet för besökare (nedan kallad besökaren) av webbplatsen www.puchkovk.ru som tillhör administratören, och behandling, lagring och annan användning av information som administratören får från Besökare på administratörens webbplats. Webbplatsadministratören kan när som helst ändra detta användaravtal utan att meddela webbplatsbesökaren.

 • Webbplatsbesökaren lämnar all information som är direkt eller indirekt relaterad till en specifik eller identifierbar person (nedan - Personuppgifter), bekräftar att han har läst detta användaravtal och godkänner det.
 • När det gäller alla tillhandahållna personuppgifter ger besökaren administratören fullt samtycke till deras behandling.
 • Webbplatsadministratören garanterar besökaren att behandlingen och lagringen av de mottagna personuppgifterna för besökaren kommer att ske i enlighet med bestämmelserna i den federala lagen av den 27 juni 2006 nr 152-FZ "om personuppgifter".
 • Webbplatsbesökaren förstår och samtycker till att det är förbjudet att förse administratören med all information som inte har något att göra med webbplatsens mål. Sådan information kan vara information om hälsotillståndet, det intima livet, nationaliteten, religionen, politiska, filosofiska och andra övertygelser hos besökaren, liksom information som är besökarens kommersiella, bank- och andra hemligheter..
 • Administratören garanterar besökaren att han använder de personuppgifter som mottagits från besökaren enbart för ändamål som är begränsade till marknadsförings-, reklam-, informationsändamål för administratören samt för analys och forskning av webbplatsbesökare, samt för att förse honom med varor och tjänster som är direkt placerade eller inte, på administratörens webbplats.
 • Besökaren i enlighet med del 1 i art. 18 i Federal Law "On Advertising" ger administratören sitt samtycke till att ta emot reklammeddelanden med den angivna kontaktinformationen.
 • Besökaren är ensam ansvarig för brott mot lagen när han använder administratörens webbplats.
 • Administratören bär inget ansvar i händelse av överträdelse av lagen från besökaren, inklusive, garanterar inte att innehållet på webbplatsen motsvarar syftet med webbplatsbesökaren.
 • Webbplatsbesökaren är ensam ansvarig om tredje parts rättigheter och legitima intressen kränks när besökaren använder administratörens webbplats..
 • Administratören har rätt att förbjuda besökarens användning av webbplatsen, om det finns en rättslig grund.

Steg 2 i ändtarmscancer: invasivt karcinom

Startande tillväxt. Steg 2 rektal cancer är utvecklingen av den initiala formen av karcinom: tumören växer genom alla skikt i tarmväggen och blir ett verkligt hot mot patientens liv.

Tumören börjar växa genom hela tarmväggen

Rektal cancer steg 2

Även om karcinom är liten i storlek ökar risken för hälsa och liv dramatiskt. Steg 2 rektal cancer tillhör en relativt gynnsam form av onkologi, men det är viktigt att förstå att efter att tumören lämnar tarmslemhinnan ökar sannolikheten för snabb tillväxt och metastaserad spridning. Under diagnosprocessen utförs alltid iscenesättning där två delstationer utmärks:

 • T3aN0Mo - spiring i tarmens subserösa lager till ett djup mindre än 1 mm;
 • T3bN0M0 - invasion upp till 5 mm;
 • T3cN0M0 - penetration i det serösa membranet i den rektala kanalen till ett djup av 15 mm;
 • T3dN0M0 - höjd över 15 mm.
 • T4N0M0 - invasiv tillväxt i intilliggande vävnader och organ.

Viktigast är att steg 2 rektal cancer ännu inte har spridit sig till avlägsna vävnader, begränsat till analkanalens vägg. Men detta är tillfälligt: ​​om karcinom ges en chans, kommer övergången till steg 3-4 att vara mycket snabb.

Hur man identifierar en tumör

Hos de flesta patienter kan analt karcinom detekteras med en vanlig digital undersökning: hos 70% av patienterna ligger tumören på ett avstånd av högst 9-10 cm från rektal sfinkter. Men steg 2 rektalcancer kan vara liten, så läkarens erfarenhet är viktig - en oerfaren specialist kanske inte märker förekomsten av en neoplasma under rektal palpation. Obligatoriska studier för misstankar om en farlig sjukdom är:

 • Analys av avföring för ockult blod (hemokult test);
 • Endoskopiska undersökningar (anoskopi, sigmoidoskopi, koloskopi);
 • Tarmröntgen (irrigoskopi);
 • Ultraljudscanning med en transrektal sensor;
 • Bedömning av nivån av tumörmarkörer (CEA, CA 19-9).

Ett viktigt inslag i diagnostisk forskning är att ta en biopsi från tumörfokus. Prognosen och valet av behandlingsmetod beror på den histologiska typen..

Behandlingstaktik och prognos

Kirurgiskt ingripande är grunden för framgångsrik terapi. En steg 2-rektal tumör antyder förekomsten av en verklig risk för återfall när man försöker utföra en organkonserverande operationsteknik, så läkaren kommer att föreslå radikal avlägsnande av analkanalen (kriteriet för radikalitet är kolonresektion på ett avstånd av 12-15 cm ovanför tumören, 2-5 cm nedan). Valet av kirurgisk teknik beror på följande faktorer:

 • Patientens ålder och allmänna tillstånd;
 • Plats för det primära fokus för den maligna tumören;
 • Typ av tumörtillväxt;
 • Spirningshastigheter i vävnad (steg).

Den kombinerade behandlingsmetoden (strålbehandling och kemoterapi) efter operation vid steg 2 används inte. Strålning och läkemedelsbehandling används om tumörfoci finns i lymfkörtlarna eller cancercellerna i kanten av rektalvävnader som avlägsnas under operationen. Prognosen för en 5-årig överlevnad är högst 70%. Denna siffra indikerar att steg 2 anal karcinom är en farlig typ av malign tumör..

Tarmcancer steg 2 prognos

Tarmcancer kan fortsätta länge utan några tecken, och endast i relativt sent skede visas de: blod i avföringen, förstoppning och buksmärta av varierande intensitet. Idag är det känt att de flesta maligna tumörer i denna sjukdom utvecklas från polyper (bitar av vävnad som växer in i tarmlumen). Risken för att utveckla en malign process ökar med flera stora polyper.

Koloncancer steg 2 kännetecknas av tumörinvasion i alla tarmskikt, dvs inre, muskulösa och yttre. Ingen spridning till lymfkörtlar och andra organ. Med adekvat behandling är den femåriga patientöverlevnadsgraden 60 till 85%.

Vilka är symtomen på denna onkologiska sjukdom?

1) Ospecifikt: allmän svaghet, minskad eller fullständig aptitlöshet, kraftig viktminskning, perversion av lukt och smak, ständigt något förhöjd kroppstemperatur (cirka 37 ° C).

 • avföring är åtföljd av frisättning av patologiska föroreningar (slem, slem med pus eller blod), i de senare stadierna - med tumörstycken. Det händer ofta att patienter som lider av kroniska hemorrojder inte har bråttom att träffa läkare, eftersom denna sjukdom också åtföljs av blödning. Det är ganska enkelt att skilja detta tillstånd från ett ondartat tillstånd - med hemorrojder, blod på avföringen uppträder i slutet av avföring, med en tumör, blodet blandas med avföring (blödning öppnas som ett resultat av trauma i neoplasman av avföring);
 • "Ribbon-liknande" avföring;
 • smärta som strålar ut i perineum, korsbenet, svansbenet och nedre delen av ryggen;
 • frekvent, smärtsam lust att göra avföring;
 • långvarig förstoppning, som åtföljs av värkande tyngd och smärta i underlivet, uppblåsthet.

Hur patienter med dessa symtom undersöks?

Koloncancer steg 2 kan bekräftas efter att patienten har genomgått vissa diagnostiska undersökningar:

 • palpering av ändtarmen;
 • irrigoskopi;
 • fibrokolonoskopi;
 • Ultraljud (ultraljudundersökning) av det lilla bäckenet och bukhålan;
 • intravenös urografi;
 • CT (beräknad tomografi) i bäckenet och buken;
 • laparoskopi;
 • blodprov för tumörmarkörer.

Vilka behandlingsmetoder används?

Avlägsnande av det organ som påverkas av tumören, det vill säga den kirurgiska metoden är den mest acceptabla behandlingstaktiken i ett tillstånd när patienten har tarmcancer i steg 2. All annan behandling är endast stödjande, tillfällig..

För tjocktarmscancer utförs kirurgi. Om den maligna processen har en betydande spridning förskrivs kemoterapi efter operationen.

Den kombinerade behandlingen av rektal cancer åtföljs av obligatorisk användning av preoperativ strålbehandling. Det är önskvärt att det utförs mot bakgrund av radiosensibiliserande faktorer. När man använder en metod som polyradiomodifiering uppnås de bästa behandlingsresultaten. Polyradiomodifiering gör det möjligt att utföra sphincter-sparande operationer hos de flesta patienter även vid låga lokaliseringar av maligna tumörer.

Med cancer i analkanalen i de tidiga stadierna kan du helt göra utan operation. Goda behandlingsresultat erhålls efter en kombination av kemoterapi och strålning.

Vad är den övergripande prognosen??

Beror direkt på sjukdomsstadiet. Med den första maligna utvecklingen når femårsöverlevnadsgraden 90%. Om den patologiska processen har spridit sig till lymfkörtlarna är den femåriga överlevnadsgraden mindre än 50%. Prognosen är sämre för patienter med rektal cancer. Under de första två åren efter kirurgisk behandling upptäcks upp till 85% av återfall.

Stadier av tarmcancer - experter inom gastroenterologi skiljer fyra svårighetsgrader under en sådan onkologisk process. Detta inkluderar dock också ett precanceröst tillstånd.

Tre grundläggande faktorer skiljer sig åt beroende på sjukdomsutvecklingsstadiet. Dessa inkluderar:

 • närvaron och svårighetsgraden av kliniska manifestationer;
 • behandlingsregim;
 • femårig överlevnadsprojektion.

Patologiens lömska ligger i det faktum att den kan vara helt asymptomatisk under lång tid, och om kliniska tecken uttrycks är de ofta ospecifika, det vill säga de är karakteristiska för ett stort antal sjukdomar i matsmältningssystemet.

Det bör noteras att inte bara den kliniska bilden är den avgörande faktorn i utvecklingsgraden för rektal onkologi. Instrumentella diagnostiska åtgärder, som är likartade för alla stadier av en sådan sjukdom, kan bekräfta klinikerns gissningar och tvivel..

Ingen grad

Kallas också precanceröst tillstånd, grad noll är det tidigaste stadiet av tarmcancer. Det kännetecknas av det faktum att tumören inte växer bortom membranets yttersta lager utan att påverka djupare strukturer. Dessutom har cancerbildningen i detta skede en obetydlig storlek, och metastaser är inte heller inneboende i den..

Icke desto mindre är sådana egenskaper inte de största skillnaderna mellan ett precanceröst tillstånd och allvarligare svårighetsgrader under sjukdomsförloppet, till exempel fyra steg av tarmcancer.

Det allra första steget skiljer sig från de andra genom att det fortsätter utan att manifestationer av symtom uppstår. Det är detta som orsakar problem med diagnostik, för mot denna bakgrund:

 • det finns ingen försämring av patientens tillstånd;
 • det finns icke-kritiska avvikelser i resultaten från laboratorie- och instrumentdiagnostiska åtgärder.

Men även i sådana situationer kan sådana symtom förekomma med ett milt uttryck. Symtom på hur man identifierar ett precanceröst tillstånd:

 • minskad aptit;
 • orsakslös svaghet
 • periodiskt brott mot avföringen;
 • liten temperaturökning;
 • minskad prestanda;
 • ökad gasning.

Det är anmärkningsvärt att sådana tecken på tarmcancer i de tidiga stadierna inte bara är karaktäristiska för gastrointestinala patologier utan också för ett brett spektrum av sjukdomar som påverkar andra inre organ och system..

Diagnos av sjukdomen sker i detta skede av kursen ofta helt av misstag. Till exempel under en profylaktisk ultraljud eller MR-skanning, liksom under diagnosen av en helt annan sjukdom.

Diagnosen kan endast bekräftas med en biopsi, som indikerar den histologiska strukturen i neoplasman.

Behandlingen består i det faktum att inte bara en cancertumör skärs ut utan också friska vävnader som ligger på ett avstånd av fem centimeter från bildningen, liksom regionala lymfkörtlar.

Prognosen kommer att vara mest gynnsam, eftersom fullständig återhämtning observeras i mer än 90% av fallen.

första steget

Onkologisk lesion i tarmen i det första steget betraktas som sådan om en neoplasma hittades i volym som inte överstiger två centimeter under den instrumentella undersökningen, inte växer bortom submukosskiktet och inte ger metastaser.

I sådana fall är de första tecknen på tarmcancer följande:

 • ökad gasutveckling;
 • rapningar
 • frekvent uppmaning att göra avföring - och ofta är de falska;
 • återkommande buksmärta, vars lokalisering varierar beroende på det drabbade segmentet i tarmen. Till exempel i sigmoid koloncancer kommer fokus att vara i vänster sida av ileum, och i blind cancer, i nedre högra hörnet;
 • förändring av smakpreferenser.

Behandlingen kommer att bestå av två metoder - kirurgi och strålbehandling. Behovet av den andra metoden är:

 • förebyggande av metastaser
 • förebyggande av återutveckling av sjukdomen;
 • en minskning av volymen av neoplasmer;
 • underlätta operationen för kirurgen.

När man identifierar och eliminerar en sjukdom i detta skede av kursen når procentandelen av en positiv prognos 90%.

Måttlig etapp

Steg 2 i ändtarmscancer, liksom någon annan lokalisering i tarmen, har flera sorter:

 • 2A - Tumören påverkar muskelskiktet, men ingen spridning till närliggande friska vävnader och regionala lymfkörtlar observeras. Det gynnsamma resultatet av behandlingen når 84%;
 • 2B - cancerceller går längre än en viss del av tarmen, men lymfkörtlarna är inte inblandade i patologin. Gynnsam prognos är över 70%.

Den kliniska bilden av detta stadium av kursen skiljer sig praktiskt taget inte från symtomen på tarmcancer i de tidiga stadierna. Det enda som måste noteras är att graden av svårighetsgrad blir starkare och ofta är de permanenta..

I vissa fall kan symtom kompletteras med:

 • en ökning av buken;
 • frekventa kräkningar, som endast lindrar patientens tillstånd under en kort tidsperiod;
 • förstoppning eller diarré.

Cancer kan bestämmas med hjälp av instrumentella undersökningar, inklusive:

 • irrigoskopi;
 • koloskopi och sigmoidoskopi;
 • Ultraljud, CT och MR.

Eliminering av cancer, i de fall där det andra steget av progression pågår, består i fullständig excision av ett visst område i tarmen och ytterligare avlägsnande av de drabbade vävnaderna och lymfkörtlarna. Parallellt med operationen visas passage av kemoterapi för tarmcancer. Denna behandlingsmetod syftar till att minska volymen av cancer och förhindra metastaser. Det är ofta också nödvändigt efter operation - som en förebyggande åtgärd.

Kraftigt stadium av kursen

I likhet med föregående steg har den tredje etappen av tarmcancer också flera underarter:

 • 3A - cancer tränger inte in i djupare vävnader, men upp till tre lymfkörtlar är involverade i cancerprocessen. Den femåriga överlevnadsgraden är cirka 83%;
 • 3B - tumören påverkar alla skikt i tarmväggen, vilket innebär att neoplasman växer igenom den. Metastaser observeras i högst tre lokala lymfkörtlar, men finns inte i närliggande organ. Positivt resultat med snabb terapi - 64%;
 • 3C - med metastaser i mer än fyra lymfkörtlar och närliggande organ, och prognosen för fem års överlevnad är 44%.

Denna grad kännetecknas av utvecklingen av de viktigaste symptomen på sjukdomen. Följaktligen kommer följande att fungera som kliniska manifestationer:

 • smärtsyndrom av varierande svårighetsgrad och lokalisering;
 • uppkomsten av patologiska föroreningar i avföringen - de kan vara blod, slem eller pus;
 • kränkning av tömningsprocessen och en känsla av överbelastning i tarmen;
 • motvilja mot mat;
 • en kraftig minskning av kroppsvikt
 • signifikant ökning av kroppstemperaturen.

Dessutom kommer symtom på tidig tarmcancer att vara närvarande. Ofta kompletteras den kliniska bilden med symtom från de inre organ som metastaser har spridit sig till. Till exempel, i fall av involvering i levercancer, kommer gulsot att vara närvarande. Om lungorna har påverkats kommer det att finnas ömhet i bröstbenet.

Med kraftig blodförlust kommer de huvudsakliga symptomen säkert att kompletteras med tecken på anemi. Hur man känner igen detta tillstånd:

 • intensiv yrsel
 • hudens blekhet
 • svår svaghet.

Koloncancer i tredje steget innebär komplex behandling, som kommer att bestå av:

 • kirurgiskt ingripande - i detta fall är avlägsnandet föremål för - den drabbade delen av tarmen, regionala lymfkörtlar och organ till vilka metastaser har spridit sig;
 • strålbehandling;
 • kemoterapi - det kan utföras med ett eller flera läkemedel.

Komplicerad kurs

Steg 4 tarmcancer har flera typer och är indelad i:

 • 4A - metastaser i levern eller lungorna observeras. Den förväntade livslängden på fem år noteras hos endast 9% av det totala antalet personer med en liknande diagnos.
 • 4B - cancer drabbar både regionala och avlägsna lymfkörtlar och samtidigt flera inre organ, och patienter lever i fem år i 8% av fallen.

Det är på grund av förekomsten av ovanstående faktorer som den sista etappen av onkologikursen kallas komplicerad.

När det gäller symtomen, men förutom att ytterligare förstärka manifestationen av ovanstående kliniska tecken, påverkar symtom från de inblandade inre organen och systemen försämringen av patientens tillstånd.

Instrumentella diagnostiska åtgärder syftar inte så mycket till att känna igen diagnosen som att identifiera metastasernas antal och lokalisering.

Ett inslag i den fjärde graden av en sådan sjukdom är att behandlingen kommer att vara palliativ, det vill säga målet för komplex terapi kommer inte att vara patientens återhämtning, eftersom detta är omöjligt utan att förlänga patientens liv och lindra hans tillstånd.

Kompletterande terapier i form av kemoterapi och lindring för stadium 4 rektal cancer eller någon annan plats i tarmen kommer att fokusera på:

 • förhindra spridning av cancerprocessen;
 • partiell eliminering av befintlig tumör och metastaser;
 • upprätthålla normal inre organ
 • förebyggande av bildandet av komplikationer.

Många patienter är intresserade av frågan - om steg 4 tarmcancer diagnostiseras, hur mycket återstår att leva? Ingen specialist kommer att kunna svara på det 100%, eftersom prognosen beror på flera faktorer. Bland dem är det värt att lyfta fram:

 • vilken ålderskategori tillhör patienten;
 • kroppens allmänna tillstånd
 • ett område av tarmen som har genomgått cancer;
 • hur långt metastaser har spridit sig;
 • en persons psykologiska tillstånd
 • vid vilket stadium av kursen började behandlingen.

Det bör noteras att läkare ungefär har fastställt hur länge människor lever i frånvaro av behandling - från sex månader till ett år.

Frisk tarm

11.04.2018 b2b

Hur länge lever tarmcancer? Prognos: hur lång tid återstår att leva

Maligna tumörer finns i olika delar av tarmen. Denna sjukdom överträffar människor i mogen ålder. Det påverkas inte av en persons kön (det belastar män och kvinnor lika). Denna sjukdom har en extremt hög grad av positiv förutsägelse..

Men om tarmcancer bekräftas är det omöjligt att avgöra exakt hur många som lever. Antalet år av livet med en sådan diagnos bestäms av åldern på den person som blev sjuk, cancerstadiet, storleken på neoplasman och risken för återfall. Förvärringen av tumören beror på exogena och endogena orsaker.

Aspekter som påverkar överlevnadsprognos

Som nämnts ovan är det svårt att göra en exakt prognos för tarmcancer. Hur länge de lever med en sådan tumör beror på sjukdomens hastighet. Denna onkologiska patologi utvecklas i långsammare takt, vilket resulterar i att andelen överlevnad hos personer som belastas med tarmcancer är relativt hög..

Vanligtvis talar läkare om fem års överlevnad efter framgångsrik behandling av sjuka människor. Kontinuerlig forskning bedrivs i denna riktning. Medicinsk teknik och läkemedel förbättras. Det är användbart för många patienter att känna till statistik om hur länge de lever med tarmcancer. Detta hjälper dem att verkligen bedöma den patologi som har uppstått och driva dem att kämpa för livet..

Graden av ett positivt antagande beror på den kemoterapi som utförs, cancerstadiet, storleken och egenskaperna hos lokaliseringen av neoplasman, risken för återfall, patientens ålder och immunsystemets uthållighet..

Cancerstadiet

En hemsk sjukdom är tarmcancer. Hur länge lever de som utsätts för det i olika stadier av sjukdomen? Den ödesdigra faktorn som bestämmer livslängden anses vara det stadium där onkologi detekteras. Det inledande steget (svårt att diagnostisera) är en garanti för att ett positivt resultat når 90-95% överlevnad, om det kirurgiska ingreppet naturligtvis lyckades.

I det andra steget lämnar utvecklingen av neoplasman och dess spridning till intilliggande organ en chans att överleva för 75% av patienterna. Det vill säga för de patienter som framgångsrikt har genomgått kirurgi och strålbehandling.

I det tredje steget är tumörens storlek kritisk; dessutom växer den till regionala lymfkörtlar. I det här fallet lyckas 50% av patienterna överleva. Den fjärde etappen garanterar praktiskt taget inte ett framgångsrikt resultat. Endast 5% lyckas överleva med en malign tumör som har vuxit till enskilda organ och benvävnader, som har bildat omfattande metastaser.

Tumörstorlek

Livslängden bestäms av storleken på neoplasman och dess förmåga att lokalisera. Tumörceller som har spridit sig i epitelns ytskikt gör att 85% av patienterna kan överleva. Med det drabbade muskelskiktet förvärras situationen - överlevnadsgraden överstiger inte 67%.

Det serösa membranet med en neoplasma som har vuxit in i det och har spridit metastaser minskar hoppet om ett positivt resultat till 49%. Människor har tarmcancer, hur länge lever de om de har tarmperforering, skador på närliggande organ och patologiska förändringar i regionala lymfkörtlar? Chanserna för ett positivt resultat hos sådana patienter är minimala..

Ålderspåverkan

Onkologi påverkar ofta ett eller annat segment av tarmen hos människor i mogen och ålderdom. De plågas av problemet: tarmcancer - hur många lever med det. Huvuddelen av de som drabbas av onkologi tillhör kategorin 40-45-åringar. Deras överlevnadsgrad på 5 år är ganska hög. Deras tarmar är fodrade med ett glest nätverk av blodkärl. Därför bär blodomloppet långsamt maligna celler i hela kroppen..

Ungdomar som inte har gått över 30 år har en annan bild. Patienter är utsatta för tidig metastasering, vilket orsakar snabba skador på lymfkörtlar och organ, oavsett hur långt från tumören. Cancer fortskrider med svåra komplikationer. Unga människor överlever betydligt mindre än sjuka i åldern.

Återkommande tarmcancer

Patienter försöker ständigt förstå hur länge de lever efter tarmcancer, hur mycket de har mätts. Tyvärr kan progressiv diagnostik, kirurgi och strålbehandling inte kallas en garanti för hundra procent återhämtning. Återfall efter avslutad behandling är inte ovanliga. Återkomsten av cancer observerades hos 70-90% av patienterna.

Patienter är särskilt utsatta under de två första åren efter operationen. Risken för återfall förhindras genom regelbunden undersökning av patienten. Tidig upptäckt av en återkommande tumör är uppmuntrande för 30-35% av människorna. Försenad diagnos minskar risken för liv avsevärt..

Effekt av resektionsnivå

När man gör förutsägelser fokuserar de på nivån på det borttagna tarmsegmentet. Den visar graden av radikalism av det utförda kirurgiska ingreppet. Med en resektion som gränsar till en malign tumör minskar behandlingsframgången.

Som ett resultat måste du tillgripa upprepade kirurgiska ingrepp. I detta scenario övervinner 55% av patienterna femårsöverlevnadsgraden. Tarmresektion, utförd på ett avsevärt avstånd från neoplasman, gör att 70% av patienterna kan leva minst 5 år efter operationen.

Återoperation

Om en andra operation ska utföras börjar patienterna oroa sig för problemet: tjocktarmscancer igen, hur länge man ska leva. Hoppet på en fullständig återhämtning uppträder när återfall inte inträffade på 3-4 år efter den första operationen.

Om läkaren, som genomför en förebyggande undersökning, avslöjade det sekundära utseendet på en cancertumör, uppstår frågan om en andra operation. Det utförs för att eliminera orsakerna som framkallar ett återfall. Om operationen är värdelös, tillgriper de palliativ behandling, vilket bevarar stabiliteten i patientens välbefinnande.

Om patienten har tur och cancer har gått tillbaka helt, bör han inse vad han har upplevt och radikalt ändra sin attityd till hälsa. Endast genom förebyggande åtgärder och regelbundna undersökningar är det möjligt att förhindra återkomst av tarmcancer.

Hur många människor lever med ändtarmscancer?

Förutsägelse och överlevnad i ändtarmscancer beror på graden av tumör, omfattningen av dess penetration och närvaron av regionala metastaser. Ofta återupptas sjukdomen under de första fem åren efter operationen. Om cancer (karcinom) inte har återkommit efter fem år anses personen vara botad och övervakningen av behandlingen är ganska framgångsrik. Den femåriga överlevnadsgraden är direkt relaterad till graden av koloncancer. Vad är prognosen och livslängden för ändtarmscancer?

Den förväntade livslängden i rektal onkologi beror på aktualiteten för initieringen av behandlingen för sjukdomen.

Allmänt om överlevnad

Fem års överlevnad är en procentandel baserad på statistik om personer som är benägna att maligna tumörer som utvecklas till rektal cancer. Detta är en koefficient som bestämmer antalet personer som har bott i fem eller fler år efter operationen. I grund och botten, med tidig upptäckt av cancer, är förutsägelse av behandling framgångsrik. I synnerhet detekteras inte en malign tumör i tid. Anledningen är att de karakteristiska symtomen och eventuella manifestationer av bildandet av cancerceller kan vara svaga eller saknas helt..

Milda symtom på cancer: smärta och sveda i anus, uppkomst av blodföroreningar i avföringen, upprörd avföring. De är förvirrade med tecken på hemorrojder, analfissurer och polypos. På grund av detta upptäcks onkologi inte i tid och chansen att överleva minskas avsevärt. När man förutsäger överlevnad bör man ta hänsyn till tidpunkten för upptäckt av sjukdomen och graden av bildning av cancerceller..

Stadier, prognos för cancer, hur länge de lever?

Vad påverkar överlevnadsgraden?

Storleken på den maligna tumören, dess plats, plats och detektionstid påverkar det förutspådda resultatet och överlevnadsgraden. Förekomsten av regionala metastaser i flera lymfkörtlar påverkar i hög grad förutsägbarheten för behandlingen. Tumörens stora storlek och dess förstörelse av närliggande organ kommer att förvärra det förutsagda resultatet. Om tumören är liten och metastaser finns i endast ett organ, kommer behandlingen och operationen att bli mer framgångsrik..

Överlevnad i rektal onkologi beror också på patientens ålder, hälsotillstånd och terapins tillräcklighet.

Framgången för cancerläkare beror också på personens ålder. Äldre män och kvinnor är benägna att bilda cancerceller. Unga människor är mindre benägna att bli sjuka. Med en sjukdom är prognosen för behandlingen ogynnsam, eftersom tumören växer i en ung kropp många gånger snabbare och påverkar flera inre organ samtidigt. Förekomsten av kroniska sjukdomar (hjärtsjukdom, cerebral pares, diabetes mellitus) i kombination med maligna tumörer minskar överlevnaden.

Betydelsen av postoperativ diagnos

Postoperativ diagnostik är den viktigaste faktorn för att övervaka tillståndet för inre organ och hjälper till att förhindra eventuella komplikationer efter operationen. Diagnostisk kontroll utförd kvartalsvis består av:

 • Medicinsk undersökning;
 • Endoskopisk undersökning av ändtarmen - rektoskopi;
 • Rektal digital undersökning av anus.

En gång var sjätte månad rekommenderas att man genomgår sådana diagnostiska åtgärder: ultraljudundersökning av bukorganen och fluorografisk undersökning av lungorna. Om det finns misstänkta symtom på att sjukdomen upprepas är det viktigt, utan att vänta på förvärringar, att genomgå en fullständig diagnos med dator- och magnetresonansavbildning.

Hur man förlänger livet med ändtarmscancer?

För att förhindra återfall av cancer används kemoterapi - exponering för de drabbade områdena med kemikalier. Dessa läkemedel inkluderar: "Calcium Folinat", "Leukofosin", "Neovorin". Användningen av kemoterapi indikeras när det är omöjligt att ta bort tumören på annat sätt. Förfarandet anses återanvändbart och tar lång tid..

Med en nedslående diagnos kan du förlänga livet med kost och rätt näring. Måltiderna bör vara vanliga, mat av hög kvalitet och näringsrik. Det är värt att ge upp mat som irriterar tarmarna: kryddig, salt, fet mat, rökt kött och konserver. Inkludera i kosten mycket färsk frukt och grönsaker, mejeriprodukter, magert kött och fisk. Om du följer en strikt diet och följer medicinska rekommendationer kommer sjukdomen att avta och göra det möjligt att förlänga livet..

Överlevnadsnivåer för rektal cancer

Rektal cancer är en av de tre vanligaste dödsorsakerna bland cancerpatienter. Forskare har ännu inte fastställt de exakta orsakerna till utvecklingen av denna sjukdom, men rollen som en ärftlig benägenhet för denna typ av malign neoplasma är ganska uppenbar. De flesta fall är personer från familjer där rektal cancer är välkänd från sin egen bittra erfarenhet. Precancerösa sjukdomar övervägs - diffus polypos, ulcerös kolit, analfissurer och fistlar, kronisk proktit.

En relation har etablerats mellan onkologi, livsstil (rökning, alkohol, arbete i farliga industrier) och näring (överflöd av kött, fet mat, otillräckligt intag av vatten och vegetabilisk fiber). För att bedöma prognosen för framtida liv används 5-års överlevnadsgraden för patienter med rektal cancer - hur många av 100 lever 5 eller fler år efter operationen.

Vad är sjukdom?

En tumör i tarmen utvecklas mycket långsamt (ca 10-15 år), under denna tid har en person inte misstankar om en sådan formidabel diagnos förrän i slutet av sjukdomen.

De första symptomen på cancer misstas som en manifestation av hemorrojder - smärta under tarmrörelser, obehag i anusen, blod på avföringen.

Samtidigt vänder de sig motvilligt till en läkare och föredrar självmedicinering. Som ett resultat fortsätter sjukdomen att utvecklas, tumören växer i djup och bredd, metastaser dyker upp och procentandelen av gynnsamt utfall och överlevnad minskar varje dag, vilket i stor utsträckning beror på scenen i den patologiska processen:

 • Det första steget av rektal cancer har den högsta överlevnadsgraden (minst 90%). Upptäckt av sjukdomen under denna period anses vara en stor framgång för patienten, eftersom det inte finns några uppenbara symtom, börjar sjukdomen bara utvecklas och förkläder sig som en annan patologi - hemorrojder, proktit, analfissur. Ett tidigt besök hos läkaren gör att du kan ta bort en isolerad ändtarm i ändtarmen, efter operationen är prognosen för framtiden gynnsam.
 • Det andra steget av cancer minskar överlevnadsgraden till 70-75%, tumören växer i hälften (2A) eller något mer än hälften av skikten i rektalväggen (steg 2B), men går inte över gränserna, sprider sig inte till regionala lymfkörtlar, metastaser upptäcks inte. Prognosen efter operationen är gynnsam om tumören avlägsnas framgångsrikt..
 • Tredje steget A - cancer växer bortom ändtarmen, det finns inga metastaser ännu, steg B - en stor tumör, det finns metastaser i de regionala lymfkörtlarna. Överlevnad upp till 5 år efter operationen är inte mer än 45-49%.
 • Det fjärde steget av cancer har den sämsta prognosen och den låga överlevnadsgraden efter kirurgisk behandling (5-6%) på grund av att tumören växer till intilliggande vävnader i angränsande organ, det kan inte tas bort, det finns flera metastaser i lungorna, levern, hjärnstrukturer, skelettbenet... Palliativa operationer används för att lindra patientens tillstånd, liksom kemoterapi och strålbehandling. Detta stadium kännetecknas av svåra symtom - allmän svaghet, viktminskning, blod och pus i avföringen, förstoppning upp till tarmobstruktion, konstant smärta i underlivet, urininkontinens, fekal urladdning från slidan hos kvinnor (metastaser till könsorganen) eller urinröret (metastaser i urinvägarna) bubbla). Läkare ger sådana patienter en överlevnadsnivå på flera månader till 3 år; förbättringar efter palliativ terapi lindrar tillfälligt tillståndet. Om metastaserna är enkla och patienten är psykiskt benägen att fortsätta kampen, så händer det så att patienter lever längre, så länge de har tillräckligt med styrka.

  Vilka faktorer påverkar prognosen

  Chanserna för ett fullständigt botemedel beror på komplexiteten hos sjukdomen:

 • Neoplasmas storlek, groddjupet i ändtarmen, hur många lager är involverade i processen.
 • Cancerspridning till regionala lymfkörtlar - metastaser i mer än tre noder minskar signifikant överlevnadsgraden.
 • Antalet metastaser i angränsande och avlägsna organ, prognosen beror på hur många som påverkas och vilken tumörstorlek.
 • Patientens ålder - ju yngre patienten, desto sämre överlevnadsgrad efter operationen, desto snabbare blir cancermetastaserna.
 • Förekomsten av kroniska sjukdomar - diabetes mellitus, hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, högt blodtryck försämrar prognosen, ger mindre chanser till ett gynnsamt resultat efter kirurgisk behandling.
 • Omfattning och behandlingsmetoder.
 • Utseendet på tumör återfall efter operation - tidigt (första månaderna) eller sent (efter 2 - 2,5 år).
 • Rektalcancerstad då behandlingen inleddes.

  För att förhindra återfall är postoperativ övervakning av tillståndet hos cancerpatienter nödvändigt. Det:

  • Regelbundna proktologiska undersökningar med sigmoidoskopi - kvartalsvis;
  • Sök efter metastaser - ultraljud i bukhålan, litet bäcken, röntgenundersökningar i lungorna - två gånger om året;
  • Besöka en läkare om några klagomål dyker upp, oavsett observationsperiod;
  • Om man misstänker återfall - MR, CT, biopsi.

  Huvudvillkoret för en gynnsam prognos är en ansvarsfull och uppmärksam attityd för alla till deras hälsa. Sjukdomen i början är lättare att bota, du behöver bara söka medicinsk hjälp i tid och inte engagera dig i fysisk och mental tortyr av din kropp. Även i de svåraste situationerna är det inte nödvändigt att ge upphov till känslor och självhypnos utan att lita på en professionell.

  Prognos för ändtarmscancer

  Rektal cancer är en onkologisk sjukdom med relativt långsam utveckling och förlopp. Denna omständighet gör det möjligt att oftare diagnostisera sjukdomen i de operativa stadierna..

  Prognosen är direkt beroende av närvaron och omfattningen av regionala metastaser och sekundära maligna foci. Det allmänna kriteriet för överlevnad i ändtarmscancer anses vara att övervinna femårsperioden.

  Om inga återfall av sjukdomen upptäcks under denna tid anses behandlingen vara framgångsrik. Kompetent och snabb terapi i vilket skede som helst förbättrar prognosen för överlevnad, men det beror också på patientens ålder, det allmänna tillståndet i hans immunsystem och närvaron av samtidigt sjukdomar.

  • All information på webbplatsen är endast avsedd för informationsändamål och är INTE en guide till handling!
  • Endast en LÄKARE kan leverera en EXAKT DIAGNOS!
  • Vi ber dig INTE att självmedicinera, utan att anmäla dig till en specialist!
  • Hälsa för dig och dina nära och kära! Ge inte upp

  Tänk på den genomsnittliga prognosen för överlevnad i olika stadier av sjukdomen.

  Foto: Stadier av rektal cancer

  I etapp 1

  I steg 1 av en onkologisk sjukdom är symptomatologin som regel implicit och ospecifik. I detta fall kan patienter känna obehag under tarmrörelser eller ha en ökad kroppstemperatur. Tumören är liten och ligger i rektumets epitelskikt.

  Det finns ingen penetration i de omgivande vävnaderna, de regionala lymfkörtlarna är rena. Initiala tecken på matsmältningsstörningar kan observeras - förstoppning, förändringar i tarmrörelsens frekvens. Ibland är det också blodig urladdning i avföringen, annorlunda än blödning med hemorrojder.

  Dessa tecken kan varna en person som är uppmärksam på sin hälsa. På kliniken, baserat på diagnostiska procedurer - koloskopi, biopsi och efterföljande histologisk undersökning - är diagnosen bekräftad (eller inte bekräftad).

  Detektion av cancer vid steg 1 garanterar det mest gynnsamma resultatet av sjukdomen, eftersom kirurgisk avlägsnande av cancer utan tecken på metastaser ofta (i 80-90% av fallen) ger livslång remission.

  Med andra ord överlever 90 av hundra patienter inom en femårsperiod. En förutsättning är ett framgångsrikt kirurgiskt ingrepp. Överlevnad efter operation för rektal cancer beror också på postoperativ behandling. Lokaliseringen av tumören och dess histologiska struktur är också viktig. Om neoplasman ligger på ett avstånd av mer än 6-8 cm från anus, gör det möjligt för läkare att upprätthålla tarmkontinuitet.

  Annars måste ändtarmen avlägsnas tillsammans med sphincter, vilket tvingar skapandet av en kolostomi - ett utlopp från tarmen i iliac-regionen. Livet för patienter med kolostomi på grund av utvecklingen av modern medicin har blivit mycket lättare jämfört med förra seklet. Nu kan patienter med störd tarmkontinuitet leva ett normalt liv, nästan utan att uppleva moraliskt och fysiskt obehag.

  Med en "framgångsrik" plats för cancer kan en koloskopisk operation utföras - avlägsnande av tumören utan att bukhinnan öppnas. Ett koloskop sätts in i anusen - ett instrument utrustat med belysning, en minikamera och kirurgiska instrument. Tumören och en del frisk vävnad avlägsnas. Denna operation är mindre traumatisk och låter dig behålla tarmens kontinuitet..

  Ibland kan du använda laserdestruktion av tumören - ablation. Denna procedur utförs om neoplasman är liten och ligger direkt i rektumets epitelskikt..

  De första symptomen på ändtarmscancer beskrivs här.

  I etapp 2

  Det andra steget av rektal cancer kännetecknas av en ökning av tumörstorleken.

  Neoplasman kan nå 5 cm, men den går inte längre än ändtarmen. Metastaser observeras antingen inte eller så finns det enstaka metastaser i närmaste lymfkörtlar.

  Friska vävnader börjar påverkas, vilket orsakar en ökning av symtomen. Nästan alltid i steg 2 ökar blödningen och magbesvären blir mer permanent.

  • Förstoppning;
  • Falsk trängsel att göra avföring, under vilken blod och slemproppar kommer ut. Övergripande välbefinnande försämras.

  Vid endofytisk tumörtillväxt, som orsakar förträngning av tarmlumen, kan tarmens patency försämras, vilket orsakar smärta och tarmsjukdomar. I steg 2 kan tumören blockera rektumets lumen med hälften.

  Steg 2 smärta är inte konstant och inte intensiv, även om mycket beror på placeringen av cancer. Om den ligger nära anusen och tumören når sfinktern, är smärtsymtomen alltid starka. Patienten har svårigheter med avföring, och det är svårt för honom att sitta. Oftast påverkas den anorektala regionen av skivepitelcancer med en mer aggressiv kurs..

  Koloncancer i det andra steget kan också botas med kirurgi, men chanserna att leva längre än 5 år minskas till 52-65% på grund av den ökade risken för återfall. Sannolikheten för ett gynnsamt resultat ökar kompetent postoperativ terapi.

  Om alla möjliga metastasfokus elimineras med kompletterande kemoterapi, kan återfall inte inträffa.

  Ibland före operation kan strålterapi utföras för att minska tumörstorleken och utföra en operation som bevarar ändtarmens naturliga öppenhet. Det bidrar också till en ökning av postoperativa chanser. Återigen påverkar faktorer som placeringen av grad II-tumören prognosen för överlevnad..

  Tekniken för att utföra operationen beror på detta. En ulcerös typ av tumör som växer inuti tarmväggarna (exofytisk tillväxt) är farligare på grund av den ökade spridningshastigheten.

  Prognos för rektal cancer i grad 3

  Steg 3 rektal cancer kännetecknas av:

  • Metastaser i regionala lymfkörtlar;
  • Storlekar över 5 cm;
  • Spiring genom alla skikt i ändtarmen;
  • Skador på intilliggande vävnader och organ.

  Tumören kan uppta mer än hälften av tarmens omkrets och orsaka svåra symtom. Steg 3-blödning blir mer och mer regelbunden, partiell tarmobstruktion blir permanent.

  Patienter lider av smärta orsakad av spridning av en malign neoplasma och av kroniska matsmältningsbesvär. Det finns en ökning av falsk lust att göra avföring - tenesmus. Slem och pus registreras i avföringen.

  Taktiken för att behandla patienter med stadium 3 rektal cancer beror på metastasens natur och andra associerade faktorer. Ett vanligt val av läkare är kirurgi med excision av regionala lymfkörtlar och organ som delvis påverkas av metastaser..

  Nästan alltid, vid steg 3 av rektal cancer, måste läkare ta bort denna del av tarmen helt tillsammans med tumören och skapa en kolostomi. Modern kirurgi letar ständigt efter sätt att lösa problemet med frånvaron av ändtarmen och försöker rädda patienter från att ständigt ha på sig en kolostomipåse. I vissa fall, efter patientens återhämtningsperiod, är det möjligt att utföra plastikkirurgier som gör det möjligt att återställa tarmarna.

  Överlevnadsgraden för patienter med cancer i grad 3 är cirka 40%.

  Allt om behandlingen av rektal cancer med läsk här inne.

  Principen för strålterapi för ändtarmscancer beskrivs i detalj i denna artikel..

  Vid steg 4

  Steg 4 är scenen för flera metastaser. Båda närliggande organ - lever, urinblåsa, könsorgan och avlägsna lungor, skelett påverkas. Tumören når en stor storlek och växer in i alla tarmskikt och stör dess öppenhet.

  Patienternas symtomatologi vid tarmens stadium 4 är svår. Matsmältningen är upprörd, smärtsyndrom följer patienterna hela tiden. På grund av förgiftningen av kroppen med tumörfallprodukter och otillräcklig absorption av näringsämnen minskar patienternas vikt och det allmänna välbefinnandet försämras också betydligt..

  Prognosen för cancer i grad 4 gör att vi bara kan hoppas på ett gynnsamt resultat i 6-10% av fallen. Prognosen för ändtarmscancer med flera levermetastaser gör att patienter nästan inte har någon överlevnadschans.

  Behandling i detta skede är palliativ - en kurs med kemoterapi eller strålbehandling används, operationer utförs också för att förbättra patienternas livskvalitet och bli av med farliga symtom.

  I israeliska kliniker som Assuta, Top Ichilov, liksom ett antal andra, används experimentella metoder för behandling av rektal och andra typer av cancer i fyra steg - riktad terapi, immunterapi. Nya apparater för strålbehandling används, så att tumören kan agera på ett punktligt sätt.

  Många fall av långvarig stabilisering av patienter utan återfall har redan registrerats. Allt detta ger upphov till hopp om att avancerade stadier av cancer i framtiden kommer att kunna botas..