Cancerstadier

Carcinom

I det här avsnittet kommer vi att svara på frågor som: Vad är cancerstadiet? Vilka är stadierna av cancer? Vad är det inledande skedet av cancer? Vad är cancer i steg 4? Vad är prognosen för varje stadium av cancer? Vad står bokstäverna TNM för när de beskriver cancerstadiet??


När en person får höra att han har diagnostiserats med cancer är det första han vill veta scenen och prognosen. Många cancerpatienter är rädda för att veta stadiet för deras sjukdom. Patienter är rädda för cancer i steg 4 och tänker att detta är en mening, och prognosen är bara ogynnsam. Men i modern onkologi garanterar det tidiga stadiet inte en god prognos, precis som det sena stadiet av sjukdomen inte alltid är synonymt med en dålig prognos. Det finns många sidofaktorer som påverkar prognosen och sjukdomsförloppet. Dessa inkluderar de histologiska egenskaperna hos tumören (mutationer, Ki67-index, celldifferentiering), dess lokalisering, typen av detekterade metastaser..

Uppdelning av tumörer i grupper, beroende på deras prevalens, är nödvändigt för att ta hänsyn till data om tumörer på en viss plats, planera behandling, ta hänsyn till prognostiska faktorer, utvärdera behandlingsresultat och kontrollera maligna tumörer. Med andra ord är det nödvändigt att bestämma cancerstadiet för att planera den mest effektiva behandlingstaktiken, liksom för statistikernas arbete..

TNM-klassificering

Det finns ett särskilt iscensättningssystem för varje cancer, som antas av alla nationella hälsokommittéer - detta är TNM-klassificeringen av maligna tumörer, som utvecklades av Pierre Denoit 1952. Med utvecklingen av onkologi har den genomgått flera omarbetningar, och just nu är den sjunde upplagan, publicerad 2009, relevant. Den innehåller de senaste reglerna för klassificering och iscensättning av cancer..

TNM-klassificeringen för att beskriva förekomsten av neoplasmer baseras på tre komponenter:

 • Den första är T (Latin Tumor - tumor). Denna indikator bestämmer förekomsten av tumören, dess storlek, spiring i omgivande vävnader. Varje plats har sin egen gradering från den minsta tumörstorleken (T0) till den största (T4).

Den andra komponenten - N (Latin Nodus - nod), det indikerar närvaro eller frånvaro av metastaser i lymfkörtlarna. På samma sätt som i fallet med T-komponenten finns det regler för att bestämma denna komponent för varje tumörplats. Graderingen går från N0 (inga påverkade lymfkörtlar) till N3 (utbredd involvering av lymfkörtlarna).

 • Den tredje - M (grekisk metastas - rörelse) - betecknar närvaro eller frånvaro av avlägsna metastaser till olika organ. Siffran bredvid komponenten indikerar förekomsten av den maligna tumören. Så M0 bekräftar frånvaron av avlägsna metastaser och M1 - deras närvaro. Efter beteckningen M, vanligtvis, skrivs namnet på det organ där en avlägsen metastas detekteras inom parentes. Till exempel betyder M1 (oss) att det finns avlägsna metastaser i benen, och M1 (brа) betyder att det finns metastaser i hjärnan. För övriga organ använder du beteckningarna i tabellen nedan..
 • LungorPul
  BenOss
  LeverHep
  HjärnaBehå
  LymfkörtlarnaLym
  BenmärgMar
  PleuraPle
  PeritoneumPer
  BinjurarnaAdr
  LäderÅka skidor
  Andra organOth

  I speciella situationer placeras också en ytterligare bokstavsbeteckning före TNM-beteckningen. Dessa är ytterligare kriterier betecknade med symbolerna "c", "p", "m", "y", "r" och "a".

  - Symbolen "c" betyder att scenen är etablerad enligt data från icke-invasiva undersökningsmetoder.

  - Symbolen "p" indikerar att tumörstadiet fastställdes efter operationen.

  - Symbolen "m" används för att beteckna fall där flera primära tumörer finns i ett område samtidigt.

  - Symbolen "y" används när tumören bedöms under eller omedelbart efter behandling mot cancer. Prefixet "y" tar hänsyn till förekomsten av tumören innan den komplexa behandlingen påbörjas. YcTNM- eller ypTNM-värdena karakteriserar tumörens omfattning vid tidpunkten för icke-invasiv diagnos eller efter operation.

  - Symbolen "r" används vid bedömning av återkommande tumörer efter en period med återfall.

  - "A" som prefix indikerar att tumören har klassificerats efter obduktion (post mortem obduktion).

  Histologisk klassificering av cancerstadier

  Förutom TNM-klassificeringen finns det en klassificering enligt tumörens histologiska egenskaper. Det kallas betyget (G). Detta tecken indikerar hur aktiv och aggressiv tumören är. Graden av tumörmalignitet indikeras enligt följande:

   GX - graden av tumördifferentiering kan inte bestämmas (lite data);

  G1 - mycket differentierad tumör (icke-aggressiv);

  G2 - måttligt differentierad tumör (måttligt aggressiv);

  G3 - dåligt differentierad tumör (mycket aggressiv);

 • G4 - odifferentierad tumör (mycket aggressiv);
 • Principen är väldigt enkel - ju högre antal, desto mer aggressiv och aktiv är tumören. Nyligen kombineras klass G3 och G4 vanligtvis till G3-4, och de kallar det "dåligt differentierad - odifferentierad tumör".

  Klassificeringarna av ben- och mjukdelssarkom använder helt enkelt termerna "hög kvalitet" och "låg kvalitet" istället för betyg G. Speciella system för att bedöma graden av malignitet har utvecklats för brösttumörer, de bestäms med hjälp av indikatorer som ett resultat av immunhistokemiska studier.

  Först efter klassificeringen av tumören enligt TNM-systemet kan grupperingen efter steg utföras. Att bestämma tumörprocessens omfattning med TNM-systemet eller stegvis är mycket viktigt för val och bedömning av nödvändiga behandlingsmetoder, medan histologisk klassificering gör att du kan få de mest exakta egenskaperna hos tumören och förutsäga sjukdomsprognosen och det möjliga svaret på behandlingen.

  Iscensättning: 0 - 4

  Traditionellt betecknas cancerstadierna vanligtvis från 0 till 4. Varje steg kan i sin tur ha bokstäverna A och B, som delar upp det i ytterligare två steg, beroende på processens omfattning. Nedan analyserar vi de vanligaste stadierna av cancer..

  Vi vill fästa er uppmärksamhet på att många människor i vårt land gillar att säga "cancergrad" istället för "cancerstadium". På olika platser finns frågor om: "grad 4 cancer", "överlevnadsgrad vid 4 grader av cancer", "cancergrad 3". Kom ihåg - det finns inga grader av cancer, det finns bara stadier av cancer, som vi kommer att diskutera nedan..

  Cancer stadier på exemplet med tarmtumör

  Steg 0 cancer

  Som sådant finns inte steg 0, det kallas "cancer in situ", "carcinoma in situ" - vilket betyder en icke-invasiv tumör. Steg 0 kan vara i cancer från vilken plats som helst.

  Vid cancerstadiet 0 går gränserna för tumören inte längre än epitelet, vilket gav upphov till neoplasman. Med tidig upptäckt och tidig start av behandlingen är prognosen för stadium 0-cancer nästan alltid gynnsam, det vill säga stadium 0-cancer i de allra flesta fall är helt härdbar.

  Steg 1 cancer

  Steg 2 cancer

  Till skillnad från den första, i det andra steget av cancer, visar tumören redan sin aktivitet. Det andra steget av cancer kännetecknas av en ännu större tumör och dess invasion i de omgivande vävnaderna, liksom början av metastas till närmaste lymfkörtlar.

  Steg 2-cancer anses vara det vanligaste stadiet av cancer där cancer diagnostiseras. Prognosen för stadium 2-cancer beror på många faktorer, inklusive tumörens placering och histologiska egenskaper. I allmänhet kan cancer i steg 2 behandlas framgångsrikt..

  Steg 3 cancer

  I det tredje stadiet av cancer utvecklas den onkologiska processen aktivt. Tumören når ännu större storlekar och invaderar närmaste vävnader och organ. I det tredje stadiet av cancer är metastaser i alla grupper av regionala lymfkörtlar redan bestämda på ett tillförlitligt sätt.

  Det tredje steget av cancer ger inte avlägsna metastaser till olika organ, vilket är en positiv punkt och bestämmer en gynnsam prognos.

  Steg 4 cancer

  Steg 4-cancer anses vara det allvarligaste stadiet av cancer. Tumören kan nå imponerande storlekar, växer omgivande vävnader och organ, metastaserar till lymfkörtlarna. I cancer i steg 4 krävs avlägsna metastaser, med andra ord metastatisk organskada.

  Det finns sällsynta fall då cancer i steg 4 kan diagnostiseras även i avsaknad av avlägsna metastaser. Stora, dåligt differentierade, snabbt växande tumörer kallas ofta cancer i steg 4. Att bota cancer i steg 4 är omöjligt, liksom cancer i steg 3. I det fjärde stadiet av cancer blir sjukdomen kronisk, och endast införandet av sjukdomen i remission är möjlig.

  Således kan cancer i det inledande skedet botas framgångsrikt, och vid stadium 4 av cancer kommer en korrekt vald behandlingsregim betydligt att förlänga livet med en onkologisk diagnos. Om du såg en berättelse om att någon kunde bota cancer i steg fyra, med folkmedicin, läsk eller andra metoder för alternativ medicin, tro inte på dem! Oftare är detta bara ett reklamstunt för nästa bedragare, och människorna i deras videor som "botade cancer i steg 4" är bara anlitade artister. Kom ihåg att snabb diagnos och behandling som startas i tid är kriterierna för framgång i något stadium av cancer..

  Tidig cancerbehandling

  Onkologisk sjukdom är ett enda namn för en stor grupp av farliga patologier. De uppstår om defekta celler uppträder bland mänskliga celler, växer och bildar en tumör, som växer och sedan infekterar organen med metastaser. För att upprätta en prognos, förskriva behandling och övervaka dess effektivitet, samt att studera onkologiens natur, utmärks stadier av dess utveckling. För detta används universella kriterier, även om nyanser är karakteristiska för olika typer av cancer..

  Innehåll

  TNM-klassificering

  Viktigaste egenskaperna. Klassificeraren som antogs av American Committee for Cancer Research i mitten av förra seklet anses vara internationell. Idag använder de sin åttonde upplaga från 2017. Dokumentet fastställer tre kännetecken för malign bildning.

  • Tumör (T) - arten av den primära tumören;
  • nodus (N) - spridning av defekta celler i lymfkörtlarna;
  • metastasus (M) - närvaro eller frånvaro av metastaser.

  Ytterligare beteckningar. Om det inte finns någon primär neoplasma, cancerceller i lymfkörtlarna eller metastaser, tilldelas 0 motsvarande bokstav. När tumören eller lymfkörteln inte kan diagnostiseras läggs X till. Vid en normal undersökning tilldelas ett nummer, vars ökning korrelerar med försämringen av sjukdomen. För T är sådana siffror 4 och de bestämmer tumörens tillväxt i intilliggande vävnader. För N - 3, och de representerar antalet cancerceller i lymfkörtlarna. Närvaron eller frånvaron av metastaser (M) likställs med siffrorna 0 och 1.

  Exempel

  Till exempel, om en patient diagnostiserades med en malign tumör i bukspottkörteln, som har expanderat kraftigt utanför dess organ, liksom ett litet antal cancerceller i lymfkörtlarna och de första metastaserna, kan hans diagnos se ut som T4N1M1. Denna slutsats kan kompletteras med ett brev som anger vilken typ av diagnos, under vilken scenen bestämdes:

  • P - undersökning av en tumörbit som tagits under en punktering eller operation;
  • C - icke-invasiva undersökningsmetoder.

  Förenklad klassificering

  I medicinsk praxis används en enklare typologi som baseras på TNM-klassificeraren. Det finns 5 onkologiska etapper, betecknade med romerska siffror. Den första etappen kallas noll, så den sista är bättre känd som nummer 4.

  Noll. Det är en liten grupp av maligna celler. Steg 0-cancer finns där den ursprungligen har sitt ursprung och lämnar inte dessa gränser. Därför har TMN i klassificeringen förkortningen Tis, vilket betyder "tumör in situ", det vill säga "tumör på plats". Det är asymptomatiskt. Steg 0-cancerbehandling består av att skära ut tumören och har ett positivt resultat hos 100% av patienterna. I det här fallet lägger onkologen uppmärksamhet på cellskiktets omfattning.

  I (initial) En liten formation uppstår som inte går utöver dess organ. Med cancer i första steget av tungan, bukspottkörteln, bröstsymptom uppträder. Det är dock lätt att förväxla dem med indikationer på en mindre farlig sjukdom. Steg 1-cancer behandlas också med kirurgi. Nästan alla patienter botas.

  II Steg 2-tumör är större än i föregående steg och är djupare inbäddad i vävnaden. Cancerceller kan spridas till lymfkörtlarna. Det är möjligt att behandla andra graders cancer både genom excision av bildningen och med hjälp av postoperativa åtgärder. I vissa onkologier i hjärnan ger de detta funktionshinder (första gruppen för cancer i andra steget).

  III Under det tredje steget av cancer går tumörprocessen bortom organet, tillsammans med utflödet av maligna celler in i lymfkörtlarna, ibland metastaser. Scenen kännetecknas av svåra symtom, som uppmanar att träffa en läkare. Tyvärr är remission sällsynt..

  IV Det terminala steget kännetecknas av metastaser i organ på avstånd från den initiala tumören. Det finns nästan ingen återhämtning och tyngdpunkten i terapin flyttas från läkning till smärtlindring och andra typer av palliativ vård. Det farligaste är cancer i den fjärde etappen av den tredje malignitetsgraden eller den 4: e.

  Grad av malignitet

  Sjukdomens svårighetsgrad beror på typen av cancerceller. Ju mer de skiljer sig från det normala, desto svårare är sjukdomen. Genom att undersöka dem under ett mikroskop kan man bestämma effektiviteten av framtida terapi, sannolikheten för att bli sjuk igen och den kliniska prognosen. I klassificeringen definieras malignitetsindex med bokstaven G.

  • GX - det är omöjligt att bestämma nivån på cellmalignitet.
  • G1 - tumören i dess struktur skiljer sig lite från det organ där den är belägen (lågdifferentierad). Därför är det nästan icke-aggressivt, sällan metastaser och svarar bra på behandlingen..
  • G2 - tumörvävnad är mindre lika normal (måttligt differentierad). Grad 2-cancer är mer skadlig och mindre lyhörd för terapi.
  • G3 - tumörceller är så atypiska att det är nästan omöjligt att bestämma typen av vävnad i deras tumör (låg grad av differentiering).
  • G4 - odifferentierad vävnad, bestående av mycket aggressiva celler med omfattande metastaser.

  Typer av postoperativa tumörer

  Postoperativ klassificering används för att bestämma effektiviteten av kirurgisk behandling och för att klargöra den kliniska prognosen..

  • RX - det är inte möjligt att uppskatta mängden tumörvävnad som återstår efter ingreppet.
  • R0 - den maligna formen skärs utan spår.
  • R1 - mikroskopisk undersökning avslöjar malign vävnad.
  • R2 - tumören förblir nästan helt och är påtaglig.

  Scendiagnostik

  Undersökningar visar varierande grad av tillförlitlighet och informationsinnehåll. Därför har metoderna för onkologisk diagnostik konventionella beteckningar.

  • C1 - onkologiskt stadium bestäms av de grundläggande diagnostiska verktygen, inklusive medicinsk undersökning, röntgen och endoskopi.
  • C2 - stadium av cancerutveckling upptäcktes med mer exakta icke-kirurgiska undersökningar: MR, CT, komplicerade metoder för röntgenstudier, samt PET-skanning (tomografi av inre organ) och endosonografi (endoskopisk ultraljud).
  • C3 är en invasiv diagnostisk metod, under vilken en del av den maligna bildningen avlägsnas. Scene identifierad efter mikroskopisk undersökning av celler och vävnader i denna del.
  • C4 - undersökning av ett fragment av en tumör som erhållits under en operation för att ta bort den. Ibland skärs ut lymfkörteln närmast bildningen och undersöks efter att ha infört ett speciellt färgämne på platsen för tumörfokus, vilket hjälper till att etablera förekomsten av cancerceller i den.

  Cancerstadier efter typ av cancer

  Nedan följer utvecklingsgraderna för cancer i olika delar av kroppen. Patologier i hjärnan och bröstkörtlarna är de mest aggressiva. I detta fall anses fall av onkologi i blodet, nervsystemet och barn i separata klassificeringar..

  Lungor

  • Cancer är grad 0 och den första är asymptomatisk och tumören överstiger inte 30 mm. Upptäckten av onkologi leder vanligtvis till återhämtning, sannolikheten för dödsfall vid snabb behandling är nästan 0.
  • I det andra steget fördubblas det, en torr hosta och trötthet uppträder. Cancerceller flyttar till lymfkörtlar, chansen att återhämta sig sjunker till 50%.
  • Det tredje steget avslöjar ytterligare tumörtillväxt och spridning av maligna celler till efterföljande lymfkörtlar tillsammans med uppkomsten av symtom på bronkit: slemhinne, smärta i bröstbenet, hemoptys. 10% remission.
  • I det sista steget sträcker sig tumören bortom lungorna och metastaserna till avlägsna delar av kroppen. Livstid med sen diagnos - 1 år.

  Mjölkkörtlar

  • I de inledande stadierna tar tumören inte mer än 20 mm, men den kan hittas vid självundersökning hos äldre patienter. Tidig fas cancerbehandling har ett positivt resultat.
  • Vid den andra växer tumören upp till 50 mm och cellerna börjar redan tränga in i lymfkörtlarna. Det finns fortfarande en chans att bli frisk.
  • Det tredje steget är associerat med metastas till närmaste organ. Inget botemedel, palliativ medicin är inblandad.
  • Det sista stadiet av sjukdomen involverar expansion av den metastatiska zonen. Patientens livstid är cirka 1 år.

  Cervix

  • Steg noll föregås av ett precanceröst tillstånd av dysplasi. Båda stadierna lämpar sig för fullständig läkning. Det är lätt att diagnostisera dem, som de efterföljande..
  • Vid det första steget sträcks formationen med 40-50 mm, men lämnar inte livmodern. Behandlingsprognosen är gynnsam.
  • För det andra går tumören bortom organet, men metastas förekommer inte. Den kliniska bilden visar också fullständig återhämtning..
  • De sista kommer med metastaser till matsmältningsorganen och urinvägarna. Kan inte botas.

  Äggstockar

  • I det första steget utvecklas tumören i endast 1 äggstock. Tidig cancerbehandling komplicerad av inga symtom.
  • I det andra steget visas mindre tecken. Prognosen är måttligt gynnsam.
  • Under det tredje steget växer formationen in i den andra äggstocken och kan röra sig i äggledarna, livmodern och bukhålan. Patienter klagar över smärta och tyngd i nedre delen av buken, en ökning i storlek och svår tömning. Detta är en farlig fas med en överlevnadsgrad på 5 år hos högst 10% av patienterna.
  • Det sista steget är förknippat med omfattande metastaser och behandlas inte. Smärtsyndrom kompletteras med svaghet och stark viktminskning.

  Matstrupe

  • I det första steget ligger tumören i slemhinnan, är asymptomatisk. Behandlingen har ett positivt resultat.
  • Vid nästa växer den in i bukväggen, men går inte längre än matstrupen. Tecken på magbesvär uppträder: buksmärta, aptitlöshet, uppblåsthet, blekhet. Chansen att bli botad faller med hälften.
  • Grad 3-cancer överförs till lymfkörtlarna. Blödning av tumören är anledningen till att starta kemoterapi. Doldt blod finns i avföringen. Överlevnadsgraden är 15 till 35%.
  • Under terminalstadiet finns det många metastaser, palliativ behandling indikeras. Tecken inkluderar anemi, akut smärta, förgiftning och viktminskning, feber.

  Prostata

  • I det första steget är tumörtillväxt begränsad till platsen för dess utseende, och det kan endast ses med hjälp av mikroskopisk undersökning. Denna steg 1 cancer är härdbar.
  • Vid det andra steget av sjukdomen växer bildningen inte ännu till närmaste vävnader, men det kan redan diagnostiseras med ultraljud.
  • Vid det tredje steget börjar invasiv tillväxt i närmaste strukturer, cancerceller finns i lymfkörtlarna.
  • Under terminalstadiet sprids metastaser också till lungorna, benen och levern..

  Hjärna

  • I början är tumören inte aggressiv och sprids inte. Operationen visas, överlevnadsgraden är hög. Ingen symtomatologi.
  • Det andra steget kännetecknas av spiring av utbildning i angränsande strukturer och infekterade lymfkörtlar. Kirurgiskt ingripande är framgångsrikt om tumören har tydliga konturer och inte är djupt i hjärnan.
  • Vid det tredje steget utvecklar patienten illamående, kräkningar, smärtsyndrom, yrsel. Drift på grund av låg verkningsgrad föreskrivs nästan aldrig.
  • Det terminala steget med avlägsen metastas kännetecknas av försämring av kroppsfunktioner (försämrade sensoriska organ, tal, motoriska förmåga, uppkomst av anfall och domningar etc.).

  Cancerutvecklingshastighet

  Ibland under delning muterar celler och delar sig okontrollerat. Kroppen är skyddad från detta på grund av antitumörimmunitet och andra inbyggda mekanismer. Men ibland slutar de arbeta, cellerna växer och bildar en malign tumör. Det är nästan aldrig möjligt att berätta hur lång tid processen tog. I klinisk medicin mäts graden av sjukdomsprogression av den så kallade tumörfördubblingstiden. Andelen är inte densamma för olika typer av cancer. Fördubbling anses vara aggressiv på 223 dagar, icke-aggressiv - år 545. Adenokarcinom i tarmen fördubblas under 303, skivepitelcancer - i 77, och småcellstyp av lungcancer på bara 70 dagar. Dessa frekvenser är signifikanta när tumören är större än några kubikcentimeter. Men för att växa upp till 1 cm i en kub behöver tumörer 30 gånger längre. Därför utvecklas vissa typer av cancerceller genom åren (den genomsnittliga utvecklingstiden för adenokarcinom är 20 år).

  Överlevnad efter etapp

  Vid behandling av onkologiska sjukdomar är kriteriet för återhämtning den femåriga överlevnadsgraden från diagnosens ögonblick - remission. Du kan nästan alltid säga hur många människor som lever med stadium 1 och nollcancer: fall av fullständig botning tenderar att vara 100%. I nästa steg blir sjukdomen allvarligare, men risken för botemedel är fortfarande hög. Steg 3 kännetecknas oftast av låg remission, målet med behandlingen är att förbättra patientens livskvalitet. Det sista steget slutar sällan med återhämtning, patienter ordineras smärtlindringsprocedurer.

  Hur cancerstadierna bestäms och vilken klassificering som är mest korrekt?

  Cancer är en mycket allvarlig typ av sjukdom vars svårighetsgrad varierar från typ till typ..

  Prognosen för sjukdomen beror till stor del på platsen och stadiet för dess utveckling..

  Mångfalden av cancer kräver differentiering beroende på det exakta klassificeringssystemet.

  Cancer klassificering

  Klassificering beroende på platsen för sjukdomen

  Cancersjukdomar kan klassificeras beroende på organ eller kroppsdel, lokalisering av sjukdomen (matsmältningssystemet, njurar, lever, bröst) eller beroende på de celler som gav upphov till störningen.

  Till exempel är leukemi (leukemi) en cancer i blodet som härrör från cancerproliferation av vita blodkroppar.

  Klassificering beroende på sjukdomens natur

  En annan klassificering hänvisar till de anatomiska egenskaperna hos cancer: lokaliserad eller diffus med eller utan lymfkörtelinvasion.

  Klassificering beroende på vilken typ av drabbade celler

  Cancer kan också klassificeras efter "utseende" hos cellerna som bildar sjukdomen..

  Dessa celler kan se normala ut, som andra celler i en viss vävnad där cancer är lokaliserad, även om de bildar kaotiska formationer på grund av snabb multiplikation. I det här fallet talar vi om differentierad cancer..

  Odifferentierad cancer avser onormala celler som liknar primitiva embryonala celler.

  Dessa cancerformer utvecklas mycket snabbt och är mycket allvarliga..

  Om typen av celler i viss utsträckning liknar vävnadsceller, så talar vi om måttligt differentierad cancer..

  Klassificering av onkologiska sjukdomar beroende på sjukdomsstadiet

  Element som kännetecknar tumören (lokalisering, storlek, närvaro av invasion av lymfkörtlar, närvaro av metastaser) betecknas kodifierade.

  Denna universella kod förenklar den diagnos och behandling som krävs.

  Den äldsta cancerkodifieringen avser stadierna av cancer:

  • 0 - avser fullständig läkning i 100% av fallen;
  • IV - avser patientens död i nästan 100% av fallen.

  Denna klassificering är baserad på data från kliniska och radiologiska undersökningar..

  Klassificeringen av tumörer beroende på scen förklaras enligt följande:

  • Steg 0 - lokaliserad (lokaliserad) cancer;
  • Steg I - en liten tumör utan invasion av lymfkörtlarna;
  • Steg II - en tumör av mer uttalad storlek med minimal invasion av lymfkörtlarna;
  • Steg III - en uttalad tumör som går bortom det drabbade organet, med betydande invasion av lymfkörtlarna;
  • Steg IV - diffus tumör med metastaser.

  TNM-klassificering (TNM) av cancer

  En annan typ av kodning hänvisar till tre element:

  • expansion av en primitiv tumör (betecknad med den latinska bokstaven T);
  • lymfkörtlarnas tillstånd (anges med den latinska bokstaven N);
  • närvaro eller frånvaro av avlägsna metastaser (betecknas med den latinska bokstaven M).

  Varje element i T, N, M följs av ett tal som börjar från 0 i stigande ordning, vilket indikerar svårighetsgraden av cancer.

  TNM (TNM) -klassificeringen av ett cancertillstånd består av följande beteckningar:

  • T (T) - primitiv tumör
   • Tis - lokal (lokaliserad);
   • T1 - liten storlek;
   • T2 - tumörstorlek är större jämfört med T1;
   • T3 - tumörstorlek är större jämfört med T2;
   • T4 - Invasion av intilliggande vävnader.
  • N (N) - skada på lymfkörtlarna (lymfkörtlar)
   • N0 - lymfkörtlar påverkas inte;
   • N1 - en ökning av antalet drabbade lymfkörtlar eller skador på lymfkörtlar på långa avstånd;
   • N2 - ökningen av antalet drabbade lymfkörtlar är större jämfört med N1 och skadorna på lymfkörtlarna är på ett ännu större avstånd jämfört med N1;
   • N3 - ökningen av antalet drabbade lymfkörtlar är större jämfört med N2 och involveringen av lymfkörtlarna på ett ännu större avstånd jämfört med N2.
  • M (M) - avlägsna metastaser (metastaser)
   • M0 - inga avlägsna metastaser;
   • M1 - närvaro av avlägsna metastaser.

  TNM-kodifiering (TNM) kommer från det engelska språket Tumor - lymph Node - Metastasis.

  Cancerincidens i olika regioner i världen

  Cancer som sjukdom har varit känd sedan antiken. I utvecklade länder är det den näst största dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdom..

  I Europa och Nordamerika finns det en övervägande av lungcancer (som i 90% av fallen är förknippad med rökning), koloncancer eller rektal cancer (som främst är associerad med näring) och bröstcancer (orsakerna till dessa är okända).

  I Afrika är det en ökad förekomst av levercancer i områden där hepatit B. är vanligare. En annan vanlig cancer i fattiga länder med hög fertilitet runt om i världen är livmoderhalscancer. Förekomsten av denna typ av cancer beror på dåliga hygienförhållanden, vilket orsakar en ökad frekvens av sexuellt överförbara sjukdomar (papillomavirus eller herpesvirus). Dessa sexuellt överförbara störningar ökar sannolikheten för denna typ av cancer..

  Prognos och svårighetsgrad av cancerstörningar

  Cancer är en allvarlig sjukdom på grund av dess egenskaper, men svårighetsgraden skiljer sig från en cancer till en annan.

  Många cancerformer är godartade. Således anses vissa tumörer i huden eller matsmältningssystemet, om de behandlas, vara helt eliminerade..

  Om vi ​​tar hänsyn till den fullständiga statistiken över förekomsten av cancer, kan vi anta att 50% av alla patienter är helt läkta..

  Graden av cancer beror ofta på dess plats.

  Till exempel är lungcancer och hjärncancer allvarliga störningar.

  Prognosen för hudcancer kan baseras på TNM-klassificeringen (TNM). Mikroskopisk undersökning kan avslöja om det är en farlig cancer med risk för metastaser eller en tumör som endast kan utvecklas lokalt.

  Svårighetsgraden av matsmältningscancer beror ofta på utvecklingsstadiet..

  Om det upptäcks sent är chansen för ett lyckat botemedel minimal..

  Samma situation observeras vid livmoderhalscancer, där du kan identifiera sjukdomen i början om du använder snabba detektionsmetoder, vilket ökar risken för återhämtning.

  Påverkan av ålder och kön

  Människor är inte lika inför risken för cancer. Ålder är den viktigaste riskfaktorn. Även om cancer kan märkas i absolut vilken ålder som helst ökar förekomsten av tumörer med åldern..

  1% av alla cancerformer förekommer före 15 års ålder, medan 55% av cancerformerna förekommer hos personer över 65 år.

  Kön spelar också en viktig roll när det gäller incidensen beroende på vilka organ som påverkas..
  Cancer som sjukdom är vanligare hos män än hos kvinnor.

  57% av cancerfallen ses hos män och 60% av dödsfallen observeras hos män.

  Cancerstadier

  Cancer är en neoplastisk process som förekommer i människokroppen och skiljer sig åt i morfologisk beskrivning, vad gäller dess förlopp och predisposition för metastasering. Den angivna allmänna termen antas för att beteckna patologier av onkologisk natur, vilket antyder den okontrollerade snabba utvecklingen av drabbade celler som bildar en tumörbildning. Neoplasman kan förändras i storlek och omfatta närliggande organ och strukturer. Inom medicinen finns det två huvudtyper av tumörer:

  • Malignt - utgör en allvarlig fara för människors liv och hälsa. Sorten kännetecknas av accelererad utveckling och fri spridning genom människokroppens organ, vilket förstör frisk kroppsvävnad. I de senare stadierna av onkologisk utveckling tränger metastaser in i vitala organ - dessa är tarmarna, magen, lungan, benen, livmodern.
  • Godartad - den här typen producerar inte metastaserande celler och behåller sin ursprungliga storlek. För att avlägsna neoplasman ordineras kirurgi.

  TNM-klassificering

  Den onkologiska processen är indelad i fyra kliniska grupper. Varje grupp skiljer sig åt i morfologiska egenskaper, plats i något organ eller struktur och predisposition för uppkomsten av ett sekundärt lesionsfokus. Enligt det internationella klassificeringssystemet bestäms graden av cancer (TNM) utifrån tre indikatorer:

  • Tumör (T) - Latin för en tumör. Denna indikator karaktäriserar placeringen av cancer, storleken på lesionen (liten T0, stor T4) och täckningen av nära placerade organ och material..
  • Nodus (N) - indikerar en tumörnod. Klassificeringen bekräftar eller förnekar förekomsten av sekundär metastasering i lymfkörtlarna. Sekventiella definitioner börjar med N0, vilket indikerar ingen tumör i lymfkörtlarna och upp till N3, vilket indikerar omfattande lymfkörtäckning.
  • Metastas (M) - bestämmer förekomsten av en sekundär onkologisk plats på avlägsna organ. Med M0 är den maligna processen frånvarande, med M1 fortsätter den. Om metastaser upptäcks läggs det drabbade organet till indikatorn: M1 (behå) - metastas i hjärnan, M1 (oss) - i skelettsystemet.

  I vissa situationer läggs ytterligare beteckningar till före TNM-värdet:

  • C - genom en icke-invasiv forskningsmetod var det möjligt att identifiera utvecklingsstadiet för patologin.
  • P - fastställde graden av cancerbildning efter operationen.
  • M - används för flera primära drabbade foci i ett område av kroppen.
  • Y - utvärderar neoplasman under behandlingen eller omedelbart efter behandlingen.
  • R - används för att bedöma eventuellt återfall.
  • A - bestämmer tumörtillväxt efter obduktion.

  Den etablerade diagnosen dechiffreras enligt sjukdomsformeln.

  Histologiska typer

  Parallellt med den internationella klassificeringen av onkologi TNM i medicin används en histologisk klassificering som kallas grad eller G. Histologi fastställer nivån av malignitet, aggressiva indikatorer och aktivitet hos tumörkroppen. Betyget för det maligna förloppet av cancer enligt betyg är uppdelat i:

  • GX - otillräcklig information om differentiering av utbildning;
  • G1 - starkt differentierad cancer utan aggression;
  • G2 - måttligt differentierade arter med måttlig aggressivitet;
  • G3 - dåligt differentierad typ med hög aggression;
  • G4 - odifferentierad malign tillväxt med en hög grad av aggressivitet.

  Ett högt G-värde indikerar ett mycket aggressivt tumörbeteende. För att bedöma nivån av dålig kvalitet vid bröstcancer har ett speciellt system skapats. Immunhistokemisk analys hjälper till att ta reda på patologin.

  Steg ett

  Ett tidigt stadium av malign cancer utgör ingen risk för patienten. Grad 1 är lätt att bota helt. Problemet ligger i att diagnostisera patologin, eftersom det inte finns några uttalade symtom i början av tumörutvecklingen. Därför är det viktigt att regelbundet träffa en läkare och ta nödvändiga tester. Ansvarsfull inställning till egen hälsa hjälper till att förhindra att onkologi uppträder i kroppen. Snabb diagnos gör det möjligt att besegra sjukdomen.

  Steg 1-cancer metastaserar inte till närliggande vävnader. När diagnosen fastställs baseras läkaren inte på tumörkroppens storlek utan på omfattningen av spridningen av cancerceller genom organen och strukturerna i patientens kropp och på metastaser. När man bekräftar den onkologiska kursen i de inledande stadierna, rekommenderas det att man genomgår en fullständig undersökning för att få en tydlig klinisk bild av cancer.

  För att bota sjukdomen i de tidiga stadierna utförs i de flesta fall en operation för att avlägsna cancerbildningen med modern teknik. Inom medicin har man funnit att en neoplasma i ett tidigt skede tar en obotlig form i avsaknad av en grundlig undersökning av andra organ och vid bildandet av återfall av onkologi. Tidig hjälp som ges i början av cancer garanterar en återhämtningsprognos på 100%.

  Steg två

  Steg 2-tumör innebär närvaron av en malign tumör belägen på vävnaden i ett separat organ. Det finns ingen metastas till angränsande organ. Cancercellen sprider sig utanför skadan. När man bestämmer en patogen sjukdom i det andra steget finns det en sannolikhet för att patienten återhämtar sig helt.

  I steg 2 finns det karakteristiska individuella symtom som uppträder beroende på fokusens läge. Med skada på struphuvudet ändras rösten, hosta och heshet. Med en tumör i bukspottkörteln eller levern noteras smärta på höger sida, urin avges i en mörk färg. I bröstonkologi frigörs atypisk vätska från bröstvårtorna, axillära lymfkörtlar förstoras. En effektiv terapeutisk metod väljs efter att ha studerat resultaten av analyserna av patienten.

  De allmänna tecknen på onkologin i steg 2 är följande:

  • försämring eller aptitlöshet
  • minskning av kroppsvikt
  • smärta när man går på toaletten
  • temperatur ökning;
  • anemi;
  • trötthet och svaghet i kroppen.

  Steg tre cancer

  Inom området onkologi kallas det tredje steget av en tumör av onkologer som en svår grad, kännetecknad av en förändrad överlevnadsprognos. Prognosen beräknas beroende på det organ som påverkas av atypia och patientens tolerans för läkemedlen som används vid kemoterapi. Om tumören har utvecklats före det tredje steget rekommenderas det att omedelbart påbörja behandlingen. I denna grad utvecklas cancer i ökad takt. Närmare det tredje steget är symtomen på sjukdomen mer uttalade. Det finns tecken på en sjukdom i tredje steget:

  • hög kroppstemperatur - mer än 37,5 grader;
  • feber;
  • en kraftig viktminskning;
  • smärtsamma känslor i den drabbade delen;
  • frisättning av blodproppar under urinering - med en tumör i urinorganen.

  Det tredje steget av onkologi kan endast botas genom att utföra en operation. Om behandling inte utförs försämras människors hälsa snabbt och prognosen för överlevnad uttrycker ett ogynnsamt resultat..

  Steg fyra cancer

  Det fjärde steget av onkologi anses slutgiltigt och fortsätter med förvärrade symtom. I terminalstadiet förstärks tecknen i manifestation. I den senare graden är lesionerna sällan härdbara. Situationen förklaras av tillväxten av tumörbildning till en imponerande storlek och närvaron av metastas. I fyra steg används palliativa terapeutiska metoder vid behandling som syftar till att bromsa utvecklingen av tillväxten och förbättra patientens livskvalitet. Användningen av dessa metoder ger en möjlighet att förlänga den sjukas liv i månader och år.

  Ytlig typ av tumör

  Med vissa typer av ytlig onkologi kan patienten själv bestämma patologin. Hudcancer kännetecknas av bildandet av atypiska fläckar och noder på epidermis, som uppträder i de tidiga stadierna utan starkt obehag. Om misstänkta manifestationer kvarstår efter att ha använt mediciner rekommenderas det att genomgå en medicinsk undersökning. Tungesvullnad är ofta asymptomatisk. Misstanke kan orsakas av ulcerösa formationer, sprickor och komprimering, vilket anses vara en möjlig signal om ett precanceröst tillstånd eller den inledande fasen av den onkologiska processen.

  Bland de ytliga sorterna utmärks också läppskador. Sjukdomen diagnostiseras sällan. I riskgruppen ingår personer som har använt tobaksprodukter länge. Karaktäristiska tecken inkluderar sprickor, flingning och sår som håller länge. Men människor försummar symtomen, varför onkologi detekteras i försummat tillstånd. Halscancer i tidigt stadium utvecklas med symtom som liknar förkylning. Dessa typer av tumörer är lokaliserade på vävnaderna i läpparna, tungan och struphuvudet. Vanlig namngivning av patologier - skada på munhålan.

  Lung onkologi

  Lungskador innebär aktiv progression och hög aggressivitet. Det är svårt att diagnostisera en lungtumör. Symtom på sjukdomen liknar andra sjukdomar. Därför detekteras atypiciteten hos andningsorganens vävnader i fyra steg, när sjukdomen inte kan botas. Den första etappen utvecklas utan tecken. Tumörkroppens storlek är mindre än 30 mm. Ömhet i bröstet, hosta och andfåddhet kan indikera bronkit. Men med den initiala graden av skada har patienten stor sannolikhet för full återhämtning..

  I steg 2 växer neoplasman upp till 60 mm. Sjukdomen är dock fortfarande asymptomatisk. Metastaser av celler till lymfkörtlarna observeras. Steg II lungcancer har 50% chans att läka. I det tredje steget ökar tumörtillväxten i storlek och sprider metastatiska celler till närliggande lymfkörtlar och andra strukturer. Det sista stadiet av lungskador karakteriserar uppnåendet av en stor fokusstorlek, som sprider sig utanför andningsorganets gränser och bildar sekundära områden med metastaser i hela kroppen. Det är svårt att behandla foci, och patienten har mindre än ett år att leva.

  Brösttumör

  En kvinna kan upptäcka en brösttumör på egen hand i de tidiga stadierna. Palpation hjälper till att upptäcka utvecklande karcinom i bröstet. Pagets cancer vid steg noll innebär närvaron av en liten lobulär tillväxt i organet, som fungerar som ett precanceröst tillstånd. Om det var möjligt att upptäcka en patogen kurs i kroppen tidigt och snabbt börja behandlingen är chansen att bota stor.

  I den första graden har cancer ett litet värde, lika med mindre än 20 mm. Här tränger neoplasman inte igenom bröstkörteln och sprider inte metastaser till intilliggande vävnader. Prognosen för överlevnad i stadium 1 av sjukdomen är positiv. I steg 2 växer storleken på det patogena fokuset till 50 mm. Penetreringen av patogena celler i närliggande lymfkörtlar och organ noteras.

  I steg 3 förekommer aktiv metastasering i närmaste strukturer. Dessutom tränger en atypisk cell in i ett annat organ som rör sig i blodet och lymfan. Behandlingen ger inte det förväntade resultatet. Det är möjligt att öka patientens förväntade livslängd med hjälp av stödjande terapeutiska åtgärder.

  Vid steg 4 täcker bröstonkologi helt lymfkörtlarna och utlöser metastaser till avlägsna organ. Terapi är meningslöst. Kemoterapi syftar till att lindra en persons tillstånd. Prognosen är dålig. Patienter med stadium 4 bröstcancer lever inte mer än ett år.

  Livmoderhalscancer

  Det humana papillomviruset är utbrett bland de provocerande faktorerna för sjukdomar. Därför är livmoderhalscancer idag i första hand när det gäller utseende. Den angivna typen av onkologi upptäcks framgångsrikt oavsett stadium. Innan vävnaden degenererar till en onkologisk form utvecklas tumören i följande steg:

  • Dysplasi är ett precanceröst tillstånd. Klarar att effektivt läka i alla utvecklingsstadier, förutom finalen.
  • Nollstadium - här kan du bota sjukdomen i de flesta situationer i 100% av fallen, om sjukdomen upptäcks i tid.

  Efter slutet av dessa steg och i avsaknad av ytterligare lämplig behandling blir sjukdomen aggressiv. I grad 1 når formationen 40-50 mm i storlek. Lesionen förblir inom livmoderns gränser. Prognosen för återhämtning är positiv. I det andra steget sprids tillväxten utanför penis, men utan metastasering till närliggande material. Behandlingen av uterusskador vid steg 2 är framgångsrik.

  Grad III cervikala tumörer producerar och lanserar metastaserande celler till närliggande organ och vävnader. Det maligna förloppets särdrag i slutskedet är den accelererade progressionen, cellmetastasen i urogenitala och matsmältningsorganen. Det är omöjligt att bota patologin. Terapi lindrar en persons tillstånd genom användning av mediciner och palliativa metoder.

  Äggstockspatologi

  Äggstockssjukdom är en farlig typ av onkologi i könsorganen hos kvinnor. Adenokarcinom förekommer i de flesta fall och utvecklas med en aggressiv karaktär. Det är svårt att diagnostisera denna typ på grund av liknande symtom med tecken på andra gynekologiska sjukdomar. Sjukdomen upptäcks genom följande symtom - nedsatt matsmältning, orimlig viktminskning och ökad bukstorlek.

  I steg 1 förekommer atypicalitet i en äggstock. Här kan ett förstorat magsyndrom eller ascites förekomma, vilket bidrar till detektion av onkologi och initiering av nödvändig behandling. Steg 2 kännetecknas av tumörtäckning av två äggstockar, äggledare, livmoder och bukregion. Måttligt positiv syn.

  Det är lättare att upptäcka äggstockspatologi vid steg 3. Cancer diagnostiseras vid en rutinmässig bäckenundersökning. Femårsöverlevnadsgraden bland kvinnor med denna tumör är låg och uppgår till 10%. Steg 4 av sjukdomen fortsätter med multiplicering av flera metastatiska celler i människokroppens strukturer. Det är meningslöst att behandla sjukdomen, eftersom sannolikheten för återhämtning är minimal..

  Skador på matsmältningsorganen

  En tumör i matstrupen kännetecknar en malign process med en aggressiv kurs. Tumörkroppens storlek ökar snabbt, metastaser börjar på en tid. Atypisk vävnad är svår att bota på grund av komplicerad diagnostik. Den tidigaste diagnosen hjälper till att öka patientens liv med mer än 5 år. I slutskedet förutses ett ogynnsamt resultat. En person går snabbt ner i vikt, hans röst förändras och obekväma känslor dyker upp i bröstbenet. Överlevnaden minskar till 6 månader.

  Magcancer är högst upp på listan över cancer i mag-tarmkanalen. Anledningarna som framkallar atypi är genetisk predisposition, dåliga vanor, Helicobacter pylori-bakterier, användning av lågkvalitativa och skadliga produkter som innehåller cancerframkallande ämnen. En gastrisk tumör kan behandlas framgångsrikt i dess inledande skeden. Neoplasman har ännu inte spridit sig in i epidermis djupa skikt. Överlevnadsprognosen för gastrisk skada i steg 1 garanterar 100% återhämtning.

  Patologi är svår att upptäcka. Symtom kan indikera förekomsten av en vanlig tarm, rektal sjukdom. En person som påpekar matsmältningsbesvär och andra patologier utlöser tillståndet och ökar sannolikheten för ett sorgligt resultat. I steg 3 åtföljs sjukdomen av svår smärta i bukhålan. Vid 4 grader noteras följande tecken:

  • anemi;
  • starka smärtsamma känslor
  • kroppsförgiftning
  • förlust av kroppsvikt
  • feber.

  I slutskedet lever patienterna mindre än 6 månader.

  Prostatacancer

  Tumören utvecklas inom gränserna för prostatakörteln och sprider sig i de flesta fall inte bortom gränserna för prostatakapseln under lång tid. Med tiden driver tillväxtens tillväxt den drabbade vävnaden ur penis.

  Spridningen av cancerceller går genom tre steg:

  • spiring till närliggande strukturer - invasiv tillväxt;
  • fördjupning i lymfkörtlarna och blodkärlen;
  • sprids med metastaser till avlägsna organ och material.

  Stadiet av prostatainkologi kännetecknar graden av förekomst av de drabbade vävnaderna:

  • Vid stadium I begränsar prostata tillväxten av neoplasman. Celldegeneration kan ses på ett mikroskopiskt sätt.
  • I grad II bestäms den maligna processen genom ultraljudsproceduren. Men utvecklingen är fortfarande begränsad av orgeln.
  • I III-stadiet observeras utgången av cancerceller utanför gränserna för prostatakörteln. Cellen täcker intilliggande vävnader, sädesblåsor.
  • I steg IV producerar prostataskador avlägsna metastaser till lymfkörtlarna, lungorna, benen och levern.

  Hjärnpatologi

  Steg 1 hjärntumörer innebär en godartad onkologi som utvecklas i långsam takt. Cancerceller liknar frisk vävnad och i sällsynta fall invaderar omgivande material. Operationen är effektiv. En positiv reaktion från kroppen på den behandling som genomförs ökar risken för återhämtning. Problemet med tidigt stadium av hjärncancer är låggradiga symtom.

  Vid den andra graden av hjärnskada multiplicerar cellen långsamt och liknar friska. Neoplasman ökar i storlek och vävnaden täcker nära lokaliserade strukturer. Det andra steget infiltrerar i närliggande material, det finns ett återfall och en hög nivå av aggressivitet.

  Den första och andra etappen anses vara låg. Efter operationen lever patienter i mer än 5 år om det inte finns någon sekundär utveckling av fokus. Symtom intensifieras och får nya tecken på uttalad svårighetsgrad:

  • illamående och kräkningar som ett resultat av ökat intrakraniellt tryck
  • allmän sjukdomskänsla, svaghet i kroppen;
  • synskada;
  • kramper;
  • epileptiskt anfall.

  Vid det tredje stadiet av hjärnatypi observeras en ondartad process med en genomsnittlig aggressivitetsnivå. Patogena celler utvecklas snabbt och sprids till närliggande strukturer. Skillnaden mellan den berörda vävnadens cellulära sammansättning och normal.

  Risken för det tredje steget är den möjliga ogenomförbara formen av tumören. Onkologisk utbildning tar en komplicerad form. För att behandla sjukdomen riktas komplex behandling, bestående av strålning och kemoterapi, samt kirurgiskt ingrepp.

  Symtom i tre steg:

  • horisontell nystagmus;
  • nedsatt syn-, hörsel- och talapparat;
  • nedsatt koncentration
  • minnesskada;
  • förlust av balans i upprätt tillstånd;
  • kramper och kramper;
  • domningar i händer och fötter, stickningar i armar och ben.

  Patienter lever inte mer än 2 år efter operationen. Komplex terapi hjälper till att öka livslängden med ett år. I steg 4 utvecklas tumören i hög hastighet och täcker stora delar av kroppen. De senaste kärlen skapas som stöder den accelererade tillväxten av drabbade celler och områden med nekros med döda vävnader. Cancerbildning täcker aktivt de närliggande materialen i hjärnan, varför patientens tillstånd snabbt försämras. Kirurgi i slutskedet är inte önskvärt. Tumörkroppen är lokaliserad i de vitala hjärnstrukturerna.