Angiom

Carcinom

De första tecknen på cancer hos barn

Carcinom

Barns onkologiska sjukdom väcker läkares uppmärksamhet och skrämmer föräldrarna mycket. Men tumörer i barndomen är lättare att behandla än cancer hos vuxna..Uppdelningen i godartade och maligna tumörer accepteras.

Fibrom

Lipom

Myoma

Svullnad i spottkörteln - symtom, orsaker och behandling

Myoma

Spottkörtelcancer är en sällsynt onkologisk sjukdom som kännetecknas av utvecklingen av maligna formationer i de stora spottkörtlarna (submandibulär, parotid, sublingual) eller liten (lingual, labial, palatin, bukkal, molär).

Osteom

Skivepitelcancer i lymfkörtlarna i nacken
Osteom

ICD-10-kod: С77.0 Tillsammans med primära tumörer i lymfoid vävnad (maligna lymfom) utgör metastaserande lesioner i lymfkörtlarna i nacken en mycket signifikant grupp.